1. Odvody a základ dane (0 replies)
 2. Zdravotná sestra a zníženie základu dane o špecial. štúdium (0 replies)
 3. Vzorec na vypočet materskej??? (1 replies)
 4. Predĺženie rod.dovolenky+práca (0 replies)
 5. Podmienka 26 týždňov pre DNP? (0 replies)
 6. Prechod dovolenky z roku 2010 na rok 2011 (6 replies)
 7. zamest.prémia a dohoda o vyk.práce r.2010 (1 replies)
 8. Co znamena skratka RNaV (10 replies)
 9. Príkazná zmluva a študentove zdravotné odvody (5 replies)
 10. vypočet mzdy 2011 (5 replies)
 11. Otázka k medzinárodnému zdaňovaniu (0 replies)
 12. dovolenka počas MD (0 replies)
 13. RD a následná MD (0 replies)
 14. ročné zúčtovanie ZP (1 replies)
 15. Miesto vykonu prace - cele uzemie SR (5 replies)
 16. zdaňovanie príjmov zo SF (príspevok na stravovanie) (25 replies)
 17. Sadza dôchodkového poistenia za osobu poberajúcu rodičovský príspevok (0 replies)
 18. aké mám odvody z polovičného úväzku. (2 replies)
 19. OČR po novom (1 replies)
 20. Ako je to z pracou na dohodu a s provizia zo sprostredkovania (1 replies)
 21. Mame problem s danovym za rok 2010 (4 replies)
 22. bliziaci sa konkurz,co robit... (4 replies)
 23. Starobny dochodca - vypoved a odchodne (3 replies)
 24. predĺženie rod.dovolenky+práca (0 replies)
 25. Aka môže byť sankcia od zdravotnej poistovne pre neskoru odhlasku firmy (0 replies)
 26. výška podpory (0 replies)
 27. Zníženie základu dane a zamest.prémia (0 replies)
 28. zamestn.premia - čiastočný invalid (2 replies)
 29. Materská 2011 a dohoda o vykonaní práce (0 replies)
 30. Pracujúci dôchodca a RZZP (4 replies)
 31. Vyhlásenie na zdanenie prijímov (3 replies)
 32. dovolenka počas MD (0 replies)
 33. RD a následná MD (0 replies)
 34. uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú (5 replies)
 35. Daňový bonus (20 replies)
 36. Zmena pracovnej náplne bez súhlasu zamestnanca (2 replies)
 37. Dohoda o pracovnej činnosti (0 replies)
 38. žiadosť o zosobnenie nákladov (0 replies)
 39. zápočtový list (0 replies)
 40. Stravné - zamestnanci (1 replies)
 41. Výpočet DP FO typ A ak poberá čiast.inv.dôch. (6 replies)
 42. Výpočet DP FO typ A ak poberá čiast.inv.dôch. (2 replies)
 43. Príkazná zmluva a ročné zúčtovanie dane. (0 replies)
 44. Predčasný dôchodca od 1.3.2011 a NČ ZD (2 replies)
 45. Zamestnankyňa na MD a odmena zo SF (0 replies)
 46. odpočitateľná položka na manželku zamestnanca (2 replies)
 47. Daňové priznanie a spätne priznaný dôchodok (1 replies)
 48. JU alfa - ako zapísať od PD odvody za zamestnanca? (2 replies)
 49. odchodné § 76 (2 replies)
 50. PN-ka (9 replies)
 51. dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti (6 replies)
 52. PN ako SZČO aj z DNP ako z odvodmi? (1 replies)
 53. daňový bonus (1 replies)
 54. RZZP invalidný dôchodca - aké tlačivo? (3 replies)
 55. Zrušenie s.r.o. a čo so základným imaním firmy? (0 replies)
 56. pracovná zmluva (0 replies)
 57. kedy nastupit do zamestnania (0 replies)
 58. fond sociálneho rozvoja (1 replies)
 59. Poprosila by som vás o pomoc pri zaradení zamestnankyne do platového stupňa. (2 replies)
 60. doplnenie RD a následnej MD (1 replies)
 61. starobný dôchodca od 1.3.2011 - príjem (4 replies)
 62. prihlasenie zamestnanca (7 replies)
 63. Príslušnosť pobočky socialnej poisťovne ? (2 replies)
 64. Zdravotné poistenie zamestnankyne počas RD (5 replies)
 65. neplatné skončenie pracovného pomeru a s tým veci spojené (0 replies)
 66. Doba premlčania pohľadávky - zdravotná poisťovňa (2 replies)
 67. nárok na dovolenku po nástupe z rodičovskej dovolenky (4 replies)
 68. odvody a denne štúdium na VŠ (4 replies)
 69. Student so studiom prerusenym zo zdr.dovodov (11 replies)
 70. Absencia celý mesiac a odvody od 2011 (11 replies)
 71. Dohoda o pracovnej činnnosti - starobná dôchodca (1 replies)
 72. Príjem manželky-dávka (1 replies)
 73. urad prace, brigada (1 replies)
 74. RZZP (1 replies)
 75. Výhody preukazu ZŤP? (2 replies)
 76. práca v ČR (5 replies)
 77. zamestnanecka premia vypocet (2 replies)
 78. Akú zmluvu? (0 replies)
 79. Danove priznanie - problem s nezamestnanym (16 replies)
 80. Odvody pocas rodicovskej dovolenky v roku 2011 (0 replies)
 81. Zamestnanec s viacerým prac.pomermi a PN (7 replies)
 82. práca v ČR, životné poistenie v SR (4 replies)
 83. Zamestnavatel odo mna vyzaduje pracu a aktivnu komunikaciu pocas mojej PN (5 replies)
 84. Ako postupovať pri práci na dohodu ,čo je potrebné, (0 replies)
 85. RZ dane a DDS (1 replies)
 86. nezaopatrene dieta (3 replies)
 87. Preplatok sociálneho poistenia (1 replies)
 88. Zamestnanecká prémia a príspevok z úradu práce "§ 50 e" (3 replies)
 89. Porušenie pracovnej discipliny. (15 replies)
 90. Asi mám veľký problém-príjem počas materskej (14 replies)
 91. Nezotrvanie u zamestnavatela pocas vypovednej doby (1 replies)
 92. Podnet na inspektorat prace (7 replies)
 93. Ohováranie, osočovanie , psychický teror na pracovisku (12 replies)
 94. hrubá mzda (6 replies)
 95. Dohoda o pracovnej činnosti - zmena výšky dohodnutej odmeny (3 replies)
 96. RD a následná MD (4 replies)
 97. verejná správa (1 replies)
 98. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti? (19 replies)
 99. Odpisy vysvedceni, maturitnych vysvedceni a vyucnych listov (0 replies)
 100. Zdravotne odvody po skoncení prac.pomeru (3 replies)
 101. k RZD rok 2010 (1 replies)
 102. Materská pri súbehu. (3 replies)
 103. Výpovedná doba a PN (4 replies)
 104. zahraničný slovák (0 replies)
 105. Mzda podľa stupňa naročnosti práce//zaradenie (0 replies)
 106. Pravdepodobný vym.základ na NP a ND (0 replies)
 107. Zamestnanie klienta DSS (0 replies)
 108. PN a invalidný dôchodok (1 replies)
 109. Ako sa vypočitaju nemocenske davky ? (3 replies)
 110. Ako sa vypočitaju nemocenske davky ? (1 replies)
 111. rodičovská dovolenka a PN (1 replies)
 112. RZZP Samoplatiteľ a zamestnanec (5 replies)
 113. Vymahanie zavazku voci zamestnancovi po roku? (2 replies)
 114. trvale prelozenie (2 replies)
 115. pozastevenie živnosti a zamestnanci (3 replies)
 116. ročné zúčtovanie dane (2 replies)
 117. Tehotna nezamestnana (1 replies)
 118. Dobrovolny platca vs Predbezna financna kontrola v sulade so zakonom - nedoplatok (0 replies)
 119. RZD a nevyplatená mzda (1 replies)
 120. ročne zdravotne zučtovanie za rok 2010 (17 replies)
 121. nezdanitelna cast u dvoch zamestnavatelov sucasne (2 replies)
 122. zmena zamestnania (0 replies)
 123. zamestnanec,ktory si uplatnoval nezdanitelnu cast u troch zamestnavatelov sucasne (10 replies)
 124. odoslanie MV v programe Pohoda (8 replies)
 125. Mzda pocas vypovednej lehoty (4 replies)
 126. Doplatok mzdy za 12/2010 v 2/2011 (4 replies)
 127. Krátenie dovolenky (9 replies)
 128. Odborný asistent na VŠ a výpoveď (0 replies)
 129. prihlásenie na soc.poisťovni (13 replies)
 130. Príkazná zmluva prvýkrát (0 replies)
 131. prispevok na stravu (0 replies)
 132. nevyplatená PN (3 replies)
 133. Ponuka vhodného zamestnania (0 replies)
 134. Ako je to zo sviatkami poradte :( (8 replies)
 135. Dohoda o vykonaní práce v EU (1 replies)
 136. náhrada za nevyčerpanú dovolenku pri ukončení PP (13 replies)
 137. Dohoda o vykonani prace (10 replies)
 138. Cestovné náhrady - zahraničná SC (3 replies)
 139. materska a zdravotne poistenie (3 replies)
 140. RZD (1 replies)
 141. samoplatiteľ, teraz SZČO (8 replies)
 142. Nedoplatok ZP (2 replies)
 143. Výpis z účtu pre úrad práce na príspevok starostlivosti o dieťa (1 replies)
 144. Ročné zúčtovanie dane za rok 2010 - ak nie ste celý rok zamestnaný (25 replies)
 145. Mám nárok na nejaký príspevok? (5 replies)
 146. Smernica o čerpaní dovoleniek (0 replies)
 147. Výpoveď (5 replies)
 148. Zamestnanecká prémia (6 replies)
 149. Mesacny vypadok v suvislom zamestnani (0 replies)
 150. vedajsi pracovny pomer a poberanie rodicovskeho prispevku (1 replies)
 151. ukončenie PP a nárok na dovolenku (2 replies)
 152. Neuplatnenie nezdaniteľnej časti ZD (8 replies)
 153. stravne pre tuzemske prac.cesty (1 replies)
 154. Čo v prípade, že nie je nárok na invalidný ani predčasný důchodok? (9 replies)
 155. Zamestnanecka premia pri nizkom prijme (4 replies)
 156. otázka ohľadom práce (0 replies)
 157. Mzda podľa stupňa náročnosti práce (3 replies)
 158. Výpočet zamestnaneckej prémie (1 replies)
 159. navsteva lekara (3 replies)
 160. PN dlhsia ako jeden rok (12 replies)
 161. RZD+zrážková daň (5 replies)
 162. Materská a príjem. (1 replies)
 163. Skusobna doba (17 replies)
 164. vyska nemocenskych davok (0 replies)
 165. Odvody (1 replies)
 166. Rezerva na dovolenky pri prechode z kratšieho pracovného času na bežný (1 replies)
 167. ako učtovať? (4 replies)
 168. odvody so SP (2 replies)
 169. Prosím o pomoc pri dešifrovaní skratky (4 replies)
 170. vyplatené stravné konateľovi (0 replies)
 171. Pracovný pomer na dobu určitú starobného dôchodcu (2 replies)
 172. Zamestnať sa vo svojej s.r.o.? (0 replies)
 173. Rocne zuctovanie dane - cudzinci (6 replies)
 174. Darovanie 2% dane zamestnanca (2 replies)
 175. odmena - úprava zovňajšku (0 replies)
 176. Rozhodujúce obdobie a VZ pre výpočet materskej 2011 (94 replies)
 177. Miesto výkonu práce (18 replies)
 178. Odvody do sociálneho fondu (0 replies)
 179. nedoplatok zdravotnej poistovni Dovera po 11tich rokoch (51 replies)
 180. Skrátenie skúšobnej doby (11 replies)
 181. Oprava výkazu do SP (0 replies)
 182. Prosím o radu. (7 replies)
 183. dohoda o prac.cinnosti (1 replies)
 184. ahojte, vie niekto poradiť, či zákon ustanovuje to, že nezamestnaný, (16 replies)
 185. OČR rozvedného otca (1 replies)
 186. Materska 2011 , ak do maja 2011 som na RP (9 replies)
 187. RZZP - Typ S, List SB, riadok B06 a B08 (11 replies)
 188. firma v konkurze - dlžné mzdy (11 replies)
 189. dotacia uradu prace (10 replies)
 190. Toto je nová reforma odvodov pravicovej vlády? (37 replies)
 191. Odvody do zdravotnej poisťovne pri PN (6 replies)
 192. Dlžníci - zdravotné poistenie (46 replies)
 193. evidenica na úrade práce (1 replies)
 194. Oznámenie zmeny. (11 replies)
 195. RZD 2010 (3 replies)
 196. Zamestnankyna na MD a dohoda mimo pracovneho pomeru (1 replies)
 197. prispevok na stravné zo SF (5 replies)
 198. Materské-dobrovoľné pripoistenie (1 replies)
 199. Ročné zúčtovanie dane (27 replies)
 200. zrušenie ddp stabilita (1 replies)
 201. vypocet pedagogickej praxe (0 replies)
 202. Dôchodca vo výkone verejnej funkcie (0 replies)
 203. nárok na odstupné - 6hodinový pracovný úväzok (11 replies)
 204. Základ dane z príjmu zo ZČ v SR, ak sú odvody na soc.zabezpeč.(E101) platené do IČŠ (0 replies)
 205. odvody studentov Zákon č. 499/2010 (3 replies)
 206. Ročné zúčtovanie dane r. 2010 (3 replies)
 207. Výkazy do poisťovní (33 replies)
 208. Stravne? (17 replies)
 209. náhrada za mzdu (1 replies)
 210. preradenie na inú prácu (0 replies)
 211. Skrateny pracovny tyzden a dovolenka (0 replies)
 212. rocne zuctovanie zamestnanca z CR (0 replies)
 213. narok na dovolenku (9 replies)
 214. zamestnanecká prémia (4 replies)
 215. Externé štúdium (3 replies)
 216. Má právo zamestnávateľ alebo ja? (14 replies)
 217. práca na dohodu počas rodičovského príspevku (2 replies)
 218. výpoveď zo strany zamestnanca počas rodičovskej dovolenky? (17 replies)
 219. Ročné hlásenie o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (0 replies)
 220. ročné hlásenie o vyučt. dane 2010 (0 replies)
 221. pravidelný a nepravidelný príjem (79 replies)
 222. z materskej do materskej (0 replies)
 223. ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie (5 replies)
 224. Zmluva s umelcom (1 replies)
 225. Stabilita DDS,a.s. (0 replies)
 226. Kam zapisat do potvrdenia ci rocneho zuctovania dobrovolne poistenie zamestanca? (13 replies)
 227. papiere na dôchodok (16 replies)
 228. Jednoduchá forma spolupráce napr.SZČO a študent (0 replies)
 229. Ako opravit zle udaje na zapoctovom liste ?? (4 replies)
 230. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti? (4 replies)
 231. Nevyplatená mzda (10 replies)
 232. zúčtovanie dane dôchodcovi (1 replies)
 233. RZZP 2010-rodičovská dovolenka (3 replies)
 234. výška štatnych dávok (4 replies)
 235. Zamestnanecká prémia (4 replies)
 236. Minimálna mzda a výška dovolenky (8 replies)
 237. PN a dovolenka (12 replies)
 238. dochodca a neplatene volno (0 replies)
 239. meškanie mzdy (2 replies)
 240. Zdravotné poistenie - odpustenie penálov (0 replies)
 241. Chcem sa opýtať kedy môže zamestnávateľ neuznať paragraf na ošetrenie? (3 replies)
 242. RZZP (10 replies)
 243. Odvod do poistovne v roku 2011 (3 replies)
 244. DoPČ, spoločník (2 replies)
 245. 1firma - jej 2 zavody a denne "pendlovanie" od jedneho do druheho (0 replies)
 246. Ukoncenie prac. pomeru popri zivnosti a veci s tym spojene (0 replies)
 247. Skrátený pracovný úzäzok a nevyčerpaná dovolenka z r. 2010 (4 replies)
 248. zamestnanecká prémia (1 replies)
 249. Bude mu vyplatene nemocenské?A kým? Co má robiť? (13 replies)
 250. odvody dohody o pracovnej činnosti - funkcie (0 replies)