PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Vyhlásenie k zdaneniu príjmov
 2. Chcel by som sa spýtať, ako donútiť pracovať mojich zamestnancov.
 3. Nárok na OČR...?
 4. Odvody do soc. poistovni od.1.1.2011 zamestanec + SZČO
 5. Ciastocne invalidny dochodca a podnikanie
 6. Príplatky za nadčasy
 7. Daňový bonus
 8. zražkova dan
 9. rodičovský príspevok a práca v roku 2011
 10. Práca v zahraničí - ČR
 11. podpora v nezamestnanosti
 12. skončenie PP - povinnosti zamestnávateľa
 13. zmluva alebo živnosť??
 14. Štruktúra XML pre sociálnu poisťovňu od 01.01.2011
 15. Daňové priznanie - starobný dôchodca
 16. Tabuľka odvodov do ZP a SP od 1.1.2011
 17. preplacanie vydavkov cez mzdy
 18. Výpoveď
 19. Hlásenie o vyúčtovaní dane r.2010
 20. Finančný príspevok na stravovanie - čo z neho ostane po 1.1.2011?
 21. materska a doba na urade prace
 22. stravne listky a nahradne volno
 23. Má starosta nárok na NČZD?
 24. vypovedna doba
 25. exekucie
 26. RZD, materska dovolenka a socialny fond
 27. invalidný dôchodok
 28. profesionalny vojak "nespôsobily" - navrat?
 29. Ochranna lehota
 30. rodicovska dovolenka a odstupne
 31. Danový bonus a nezanestnaný
 32. co s danou a odvodmi
 33. premlčacia lehota pri nároku na náhradu škody pri nedodržanej výpovednej dobe
 34. Prijem sudnej prekladatelky na materskej
 35. Rodičovská dovolenka 2011 a práca popri nej
 36. asistencia - rodinný príslušník
 37. Starobný dôchodca - TPP
 38. Nemocenské poistenie (zamestnanec + DNP)
 39. Dobrovoľne poistená osoba
 40. rzzp 2010
 41. Nárok na stravné pri SC
 42. Potvrdenie o zdanitelnej mzde (potvrdenie o prijmoch FO zo záv.činnosti ....)
 43. stravné lístky - nepeňažný príjem
 44. ročné zúčtovanie sociálneho fondu
 45. Ako spravne vyplnit RL FO
 46. príjem zo živnosti aj zo závislej činnosti
 47. Účt. program POHODA- zamestanci s neprav. príjmov
 48. 1% OC auta ako vymeriavaci zaklad na poistne
 49. invalidny dochodca
 50. Výpočet dovolenky
 51. Dva pracovné pomery.
 52. materská
 53. Mzdový dekrét
 54. Kto podava danove priznanie v tomto pripade?
 55. Musím platiť preddavky?
 56. prosba
 57. nárok na podporu v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke
 58. Zmeny od 01.01.2011-Soc.poisťovňa-konatelia, spoločníci
 59. prosím o pomoc pri odchodnom
 60. externy student VS do 26 rokov a odvody do ZP od 1.1.2011
 61. PN v roku 2011
 62. RZD - príjem manželky
 63. Priemerný zárobok
 64. zmena vysky odvodov
 65. ukoncenie pn
 66. Odstupné PNS a odvody 2011
 67. Prihlaska do ZP-invalid
 68. odhlasovanie zo zdravotnej poisťovne pri materskej dovolenke r. 2011
 69. Papierovačky MD
 70. Dôchodca a vyplatené odchodné - odvody
 71. SP, ZP - zaokrúhľovanie od 01.01.2011
 72. rodicovsky prispevok a praca 2008/2009, mylne ziskane informacie z upsvar
 73. Obedňajšia prestávka
 74. Hmotná núdza - minimálna mzda
 75. NOČNÁ PRÁCA - oznámenie inšpektorátu práce
 76. Zrazky zo mzdy za parkovacie miesto pre firemne auto
 77. RZD
 78. Pravidelný príjem
 79. Dovolenka bez dovolenia zamestnavatela
 80. SURNE : Ošetrovanie člena rodiny na striedačku po 10 dňoch
 81. Cestovná náhrada
 82. Rocne zuctovanie preddavkov na dan - posiela sa na DU ?
 83. Rocne zuctovanie preddavkov - dalsi prijem zamestanca daneny zrazkovou danou
 84. Ako ziskat rodicovsky prispevok?
 85. PN
 86. Práca v kombinácii rodičovskej dovolenky
 87. mám sa ísť evidovať na úrad práce, keď mám pracovný pomer na 6 hodín a nie dohodu?
 88. Výpočet dovolenky a jej krátenie
 89. Počet dní dovolenky
 90. Práca na dohodu o vykonaní práce a ročné zúčtovanie dane
 91. Mam narok na stravne listky???
 92. MATERSKA DOVOLENKA
 93. Priemerný zárobok a pracovná pohotovosť
 94. Odvody z podielov zo zisku
 95. Odvody soc. poist
 96. ZP - elektronické výkazy od 1.1.2011
 97. Potvrdenie o zdan.mzde
 98. starobný dôchodca a ročné zúčtovanie
 99. Daňové priznanie a príjem z prenájmu
 100. prídem o rodičovský príspevok?
 101. Daňové priznanie daň z prijmu FO
 102. materská
 103. ako žiadať preplatky na DNP?
 104. HPP a rodičovská dovolenka
 105. zostatok dovolenky k 1.1.2011
 106. materská dovolenka vs. HPP na dobu určitú
 107. Zabezpečenie stravy zamestnávateľom
 108. Ukončenie dohody o vykonaní práce
 109. okamzite skoncenie pracovneho pomeru
 110. Registračný list zamestnávateľa platný na rok 2011
 111. Predčasný star. dôchodok/HPP a nezdaniteľná časť
 112. Mam narok na vyplatenie bonusov?
 113. úrad práce, PN-ka
 114. ako vypočítať 6mesačné odstupné?
 115. Zmluva podľa Obč.zákonníka-odvody
 116. Minimálna mzda
 117. zamestnanec a znizenie zakladu dane za studium
 118. Nariadená dovolenka vo výpovednej lehote.
 119. odvody do ZP
 120. PP na dobu urcitu vs agentury docasneho zamestnavania
 121. zamestnanec na HPP alebo živnosť
 122. Zrušenie sporenia na DDS
 123. výpoved dohodou a odstupné
 124. Ahojte poradaci,
 125. Odvody za konateľa do ZP 2011
 126. Zmluva o zálohe.
 127. RZD a SZČO
 128. ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANÍ
 129. Vreckové konateľa - odvody do SP?
 130. odvody od 1.1.2011
 131. Živnosť a SP
 132. Príjem z prenájmu, materská a SP
 133. začiatočnik v programe olymp
 134. Predcasne obnovenie pozastavenej zivnosti
 135. konateľ - zamestnanec
 136. predcasny starobny dochodok a narok na odstupne
 137. nezaopatrene dieta, standardna dlzka studia
 138. zrázky zo mzdy
 139. Moze zamestnavatel znizit mzdu bez suhlasu zamestnancov?
 140. dôchodca a nevrátenie dane z dohody za r.2011?
 141. Rodičovská dovolenka a práca na dohodu
 142. zamestnavanie zťp - nesplnenie povinnosti
 143. Nepomenovaná zmluva (§ 51 Obč.Z)odvody a daň.
 144. Zákon 546/2010
 145. hruba mzda
 146. Je to fér?
 147. Registrácia v zdravotnej poistovni
 148. Aké odvody platia členovia štatutárnych orgánov od 1.1.2011
 149. Dobrovolne poistenie v nezamestnanosti
 150. aké výpovede zamestnancom pred návrhom na konkurz
 151. prosím o radu v pracovno právnych vzťahoch
 152. pracovná zmluva na dobu určitu a PN
 153. diety
 154. konateľ, spoločník s.r.o. a zamestnanec
 155. Člen DR a prihláška do SP
 156. Zúčtovanie dane za rok 2010
 157. správca siete alebo koordinátor informatizácie
 158. ZŤP zamestnanec a ročná PN
 159. Preradenie zamestnanca na inú prácu zo zdrav.dôvodov
 160. Podanie daňového priznania FO
 161. Daňový bonus nárok
 162. spravodliva mzda alebo nie?
 163. Príjmy z prenájmu + ZP
 164. Danove priznanie?
 165. Úrad práce a práca na dohodu.
 166. Registrácia na zdrav.poisťovni - pri prenájme bytu
 167. Materská dovolenka
 168. Riaditeľ, predčasný dôchodca a dohoda
 169. Uplatnenie DDP a zrušenie poistky.
 170. prac.zmluva na dobu urcitu,ako som na tom?
 171. Prázdniny po ukončení vysokoškolského štúdia a nárok na 5 týždňov dovolenky
 172. Pracovna neschopnost a vypoved
 173. RZDzP FO 2010
 174. Má niekto skúsenosti z vyslaním zamestnanca slovenskej fy do Mexika?
 175. Ukoncenie PN
 176. Auto sro na sukromne ucely
 177. Zúčtovanie odstupného
 178. zverenie dietata do starostlivosti otca-tlacivo
 179. Prednáška ministra Mihála v Žiline
 180. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 181. Dovolenka po ukončení RP
 182. RZD za rok 2010
 183. Zrušenie obecnej polície
 184. Otec a syn_priamy nadriadeny
 185. zrážková daň
 186. Podriadenosť zamestnancov Zákon 553/2003 Z.z.
 187. Nové výkazy pre SP
 188. výpočet ušlej mzdy
 189. Dohoda-študent
 190. NČZD-manžel
 191. Poslanci a odvody do SP od 01.01.2011
 192. Doplnkove nemocenske poistenie a materska 2011.
 193. potvrdenie o príjmoch fo
 194. stravné lístky
 195. Preplatok RZZP a odvody
 196. zápočet doby medzi ukončením strednej školy a začiatkom VŠ
 197. ročné zúčtovanie dane
 198. Výpoveď podľa §69
 199. fond pracovného času pri nepretržitej prevádzke
 200. Súd ohľadom neplatnej výpovede
 201. koniec rodicovskej dovolenky oznamenie
 202. nové tlačivá SP
 203. Prosím kto mi viete poradiť pri výpočte??
 204. Zahraničný štatutár-prihlásenie do SP
 205. Nezdaniteľná časť
 206. Odvody - skrátený pracovný pomer
 207. Zmeny od 1.1. 2011 v skratke
 208. Dlzka pracovneho pomeru s MD a RDa vypovedna doba
 209. Ukončenie PP dohodou, registrácia na ÚP a zároveň dohoda o pracovnej činnosti
 210. zamestnávateľ nechce rozviazať pracovný pomer
 211. nárok na odchodné
 212. Začarovaný kruh
 213. Materská dovolenka a práca na dohodu
 214. Nová dohoda o pracovnej činnosti?
 215. Archivácia roka 2010 mzdového programu VEMA
 216. Konatelia do SP
 217. súbeznost dohod mimo prac. pomer
 218. je narok na nahradne platene volno pre pohrebe zamest. tety?
 219. Nárok na dovolenku pri skrátenom úväzku
 220. Ochrana osobných údajov
 221. Materská z DNP 2011
 222. Ako je to s krátením dovolenky pri prechode rokov? Sčítavajú sa dni PN?
 223. student a zamestnanie
 224. statny zamestnanec a sportova cinnost - instruktor cvicenia
 225. konateľ na RD
 226. Čerpanie dovolenky pred nástupom na MD, výpočet pomernej časti
 227. Zmeny v registracii od 1.1.2011
 228. dovolenka
 229. Kontrola výpočtu priemernej hodinovej mzdy
 230. Prosím poradte
 231. Zamestnávateľ neposkytuje stravné lístky
 232. Výpoveď z organizačných dôvodov alebo dohodou
 233. Nárok na pomernú časť dovolenky
 234. Ročné hlásenie o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 235. MD a RD práceneschopnosť
 236. Materská z DNP 2011
 237. odvody do SP člen dozornej rady.
 238. Odchod do dôchodku
 239. Prijem z prenajmu a odvody do ZP
 240. dovolenka
 241. Nárok na PN alebo predĺžený RP
 242. info o kontrole vyplatnych pasok
 243. Uplatnenie si Nezd. časti ZD na menželku, ktorá mala príjem nižší ako 2 012,85€? ako
 244. Zdravotné poistenie bude za mňa platiť zamestnávatel?
 245. szčo odvody
 246. Pracujúci vysokoškolák
 247. Výdavkový pokladničný doklad
 248. Spoločník vos ako dohodár.
 249. rodicovsky prispevok a dohoda vs. minimalna mzda a dohoda
 250. Prerátanie dovolenky