PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. PN a nasledne materska
 2. Informácia zo SP o rozpočítavaní príjmu u zamestnancov s nepravidelným príjmom
 3. Výsluhový dôchodca a odvody
 4. Sťažnosť na zamestnávateľa že som robila na čierno a po mesiaci zobrali dotáciu
 5. Pracovný čas
 6. ukoncenie MD a rodicovskej dovolenky
 7. Vyska podpory ak budem nezamestnana
 8. statna sluzba a podnikanie
 9. Nižšie odvody pre zamestnanca s 3 detmi????
 10. Dohodár a zrážková daň od 1.1.2011? - odpoveď DRSR
 11. práca v Rakúsku od 01.05.2011
 12. Práca na dohodu
 13. odvody pri dohode o pracovnej činnosti
 14. zamestnanie cudzinca - potrebné doklady
 15. zdaňovanie benefitov od zamestnávateľa
 16. Paušál.priem. náhrada za IV.Q 2010
 17. tehotna / urad prace / platby / materska
 18. Odstupné
 19. vypoved zo strany zamestnanca
 20. CŚPP
 21. RZZP-dohodár
 22. RZD-materská
 23. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 24. čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku
 25. Ukončenie pracovnej zmluvy v čase PN, nástup na MD
 26. konateľka na materskej -dohoda o prac. činn. a odvody?
 27. výplatné pásky
 28. rozviazanie pracovného pomeru
 29. stravné
 30. Rozdiel na vyplatnej paske.
 31. starobný dôchodca a pracovný pomer
 32. daňový bonus a pracovný pomer do apríla
 33. Zamestnanec, Neplatené voľno a Daňový bonus
 34. MAXIMALNA MATERSKA 2011
 35. započtový list
 36. Prenájom bytu u dôchodcu a poistenie
 37. rodičovský príspevok a PN
 38. podpora v nezamestnanosti
 39. zmena pracovneho zaradenia
 40. Výpočet pravdepodobného zárobku po skončení RD
 41. Pracovná zmluva a mzdový poriadok
 42. Týždenný pracovný úväzok
 43. Denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN
 44. zasielanie mesačných výkazov do VšZP elektronicky
 45. Dávka v nezamestn./výpočet
 46. Keď dá zamestnanec výpoved a ZL ho nechce pustiť..
 47. Cena stravného lístka
 48. dobrovolne poistenie / materska v 2011
 49. Rozviazanie pracovného pomeru dohodou a odstupné
 50. dôchodca a nemocenské poistenie
 51. podpisom dohody o ukonceni HPP stracam narok na podporu v nezamestnanosti?
 52. VÝPOVEĎ
 53. Mám nárok na maximálnu matersku?
 54. zrušili zrážkovú daň z príjmov z závislej činnosti ?
 55. Organizačná zmena a práca počas výpovednej doby
 56. Odvody SZČO do SP
 57. Živnostník a výpočet odvodov
 58. Zákon o cestovných náhradách od 01.01.2011
 59. prvý zamestnanec u zamestnávatela
 60. Výpoveď zamestnanca - dôchodcu
 61. Zamestnanec - invalidný dôchodca - 70 %
 62. Príslušník ČR a dohoda
 63. Riadna dovolenka.
 64. neplatené volno a soc. poistenie
 65. nevyplatene odchodne
 66. nedokončene študia
 67. PN v roku 2011
 68. Zamestnanec na PN a dovolenka z roku 2009
 69. registračný list FO
 70. Výška stravenky za 2011
 71. Aku mzdovu polozku mam pouzit? " stravne"
 72. invalid 50% - zmena PP respektive výpoveď
 73. Zostatok dovolenky (nástup do zamestnania po RD)
 74. Moze zamestnanec samospravy podnikat?
 75. Zamestnanci , poradiť aký doklad ??
 76. PN celý mesiac a preplatenie nadčasov
 77. Nárok na PN a materskú
 78. sro-cka na materskej
 79. zdravotne poistenie SZCO a zaroven zamestnanec v zahranici
 80. rozhodcovia a delegáti 2011
 81. Výpočet zrážok zo mzdy - skrátený pracovný úväzok
 82. Denny student nad 26 rokov v hmotnej nudzi a zdravotne odvody
 83. Ako platiť čím najnižšie odvody pri nepravidelnom príjme
 84. Odmena pre sčítacieho komisára
 85. Študentom aj po Mgr.
 86. Krátenie dovolenky-absencia
 87. Neplatené volno-přerušenie
 88. neplatené volno-vyplnenie ELDZ
 89. Odchod do zahraničia, neplatené voľno alebo ukončeni PP?
 90. Zrážky zo mzdy-výkladový problém s tretinovým systémom
 91. nárok na dovolenku zamestnankyňa na MD a RD počas roka
 92. Rezerva na dovolenku zvyšenie min.mzdy
 93. Úsporné opatrenia v praxi.
 94. Zástupca starostu
 95. student a novela zakona o zdrav.a soc.poisteni
 96. Oznamovacia povinnosť
 97. odvody konatela....2011
 98. výpoveď a všetko okolo nej....
 99. Ročné zúčtovanie dane za rok 2010 - materská a rodičovská D.
 100. Aká je výška odvodov ZP pre osobu poberajúcu rodičovský príspevok ak prenajíma byt
 101. Výsluhový dôchodca a dohoda o vykonaní pracovnej činnosti
 102. aký pracovný pomer?
 103. Odvody z odstupného po 1.1.2011
 104. konateľ s.r.o. - platenie soc. poistenia
 105. DDS-zamestnanec nenahlasil ukončenie
 106. dátum ukončenia
 107. pracovná zmluva starostu
 108. Pracovný pomera a dohoda
 109. dovolenka=sviatok?
 110. Odmena pri životnom jubileu
 111. Vzdanie sa odstupného
 112. Preradenie na inú prácu? Ako sa jej ubrániť?
 113. nárok na dovolenku
 114. účtovnícke služby na Obecnom úrade na živnosť
 115. práva a povinosti starostu
 116. Evidencia na Úrade práce mimo trvalého bydliska
 117. Predčasný dôchodca a dohoda o prac. činností
 118. Neodpracované hodiny, gastrolístky
 119. súbeh platenia poistného
 120. Nárok na dovolenku
 121. Je student doktorandskeho studia od 1. 1. 2011 platitelom zdravotneho poistenia?
 122. vypočet materskej a podpory v nezamestnanosti
 123. Zostatok starej dovolenky
 124. Dohoda o vykonaní práce a dochodca
 125. stravné 2011
 126. Daňový bonus 2011
 127. PN v ochrannej lehote.
 128. Denný maximálny vymeriavací základ
 129. Zrušenie dohodnuteho príplatku k mzde bez oznámenia.
 130. Konateľ, spoločník, predčasný dôchodca
 131. podanie DP spätne od roku 2007
 132. Paragraf na osetrenie??
 133. Nepeňažné /vecné/plnenie
 134. Druh pracovného pomeru v rámci podnikateľskej činnosti rozpočtovej organizácie
 135. ročné zúčtovanie dane
 136. štátna služba
 137. dovolenka miesto statneho sviatku
 138. Výpočet ušlej mzdy
 139. materský príspevok a príjem ???
 140. dovolenka a nepravidelná pracovná doba
 141. prijatý zamestannec na RD
 142. Ako sa dokladuje prijem zo zivnosti pri evidovani na urade prace?
 143. Potvrdenie o prijme za rok 2010
 144. Dokedy sa musí podať Hlásenie za r.2010?
 145. Nárok na riadnu dovolenku po predčasnom nástupe do práce po rodičovskej dovolenke
 146. k práci
 147. odstupné - platenie odvodov
 148. Nové tlačivo Výkaz poistného a príspevkov (od 1.1.2011)
 149. PN ka
 150. ake su odvody do SP a ZP pri invalidite do 70% z min. VZ od 1.1.2011
 151. Ako vypočitat počet dní pri naroku na podporu?
 152. Nárok na podporu v nezamestnanosti
 153. danovy bonus pri praci na dohodu
 154. minimalna mzda
 155. odvody z použitia služobného vozidla
 156. zamestnanie vojaka z povolania
 157. zamestnanec odchod do zahr. a jeho povinnosti
 158. zučtovanie sociálneho fondu, rezerva na nevyčerpanú dovolenku
 159. narok na dovolenku
 160. Sledovanie flexikonta
 161. DIC, ne/prenajom bytu a zdravotne odvody
 162. štátna služba - vrátenie odstupného
 163. nárok na dovolenku a materská
 164. Dobrovoľné nem.poistenie
 165. RZD - 2011 a odvody
 166. Odvody členov predstavenstva a DR.
 167. RZZP za rok 2010
 168. spoločník s.r.o a dohoda
 169. Exekucne zrazky zo mzdy
 170. Dobry den!
 171. tvz. milionárska daň rok 2010
 172. s.r.o. - jednoosobová
 173. Dividendy a ZP - zahraničný spoločník EU
 174. Zahraničný konateľ - EÚ
 175. Aký je nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy pri úmrtí rodiča?
 176. dochádzka predavačky
 177. Dohoda o pracovnej činnosti s cudzincom
 178. Porovnanie konateľa s.r.o. a zamestannca pre rok 2011.
 179. krátenie odmeny pri čerpaní dovolenky
 180. Stravné lístky (gastráče)
 181. Je možné doi jednej pracovnej zmluvy zahrnúť viaceré profesie v čiastkových výkonoch?
 182. štúdium na VŠ popri TPP
 183. kde maju platit a aky typ gastro listkov?
 184. Stravné lístky a odvody od 01.01.2011
 185. pn
 186. školská jedáleň-vybavene eurofondov
 187. Výška DNP počas rod. dovolenky a materská v 2012
 188. uraz
 189. absencia a neplatené voľno
 190. pracovné voľno žiadané vs. zákonné (neplatené)
 191. Ročné zúčtovanie dane - občan EU
 192. Zabudnutá odmena zamestnancovi
 193. Zamestnanci na 60%
 194. Donutili podpisat vypoved dohodou prosim pomožte
 195. Nárok na materskú dovolenku 2011
 196. tlačivo na darovanie 2 %
 197. Predčasný dôchodca a konateľ
 198. Príplatky za sviatky a nadčasy
 199. Harmonogram 2
 200. preradenie na inu pozíciu
 201. Neviem ako postupovať pri ročnom zúčtovaní zdr.poistenia?
 202. vrátenie odstupného
 203. skrátený pracovný pomer
 204. zdravotné odvody zamestnanca a prenajímateľa
 205. ČID a rodičovský príspevok
 206. Pracovná zmluva od 3.1.2011 nemala by sa dávať od 1.1. aj keď bol sviatok a sobota?
 207. živnosť prerušená od 31.12. 2009 do 31.12.2010, odvody od 1.1.2011 ?
 208. z rodicovskej na matersku dovolenku
 209. narok na danový bonus
 210. Dobrovolne nemocenske poistenie
 211. Dlhodobá PN
 212. materstka, rodicovsky prispevok, jednorazovy prispevok na dieta narodene v zahranici
 213. absolventská prax
 214. odhlásenie z jednej firmy, prihlásenie do druhej firmy a odstupné
 215. PLATBA zdravotného poistenia a jeho kontrola
 216. DNPO, DPN,materské a príp.podpora v nezamestnanosti
 217. odmena predsedovi spoločenstva
 218. Prijem na dohodu pocas rodicovskej
 219. daňový bonus
 220. Z čoho sa vypočítava vymeriavací základ na dobrovoľné poistenie
 221. predavac/pokladnik moze byt aj na dohodu alebo len TPP?
 222. Prihláška do Sociálnej poisťovne zamestnankyni trvá rodičovská dovolenka
 223. z rodičovskej dovolenky na materskú dovolenku
 224. Preukaz ZŤP
 225. príjmy z prenájmu a registrácia do zdravotnej poisťovne
 226. predčasný starobný dôchodca aj ako spoločník v s. r. o.
 227. Zrážka mzdy pri nedodržaní výpovednej doby
 228. predčasný starobný dôchodca a PN
 229. MD a nárok na dovolenku
 230. MD a nárok na dovolenku
 231. RZZP a hlasenie do SP
 232. Odvody z polovičného pracovného pomeru
 233. rodicovsky prispevok
 234. Maximálny VZ konateľa
 235. upratovanie na školách
 236. Odchodné a výpoveď
 237. Platba odvodov za SZČO z osobného účtu???
 238. nárok na dovolenku
 239. Okamzite ukoncenie prac. pomeru
 240. Čerpanie dovolenky
 241. z materskej dovolenky na marodku ??
 242. Prenájom bytu - správa vlastného majetku ???
 243. Maximálny pracovný čas 40 hod. / týždeň?
 244. Dohoda o vykonaní práce
 245. Práca počas rodičovskej dovolenky???
 246. OOPP a okamžitá výpoveď ?
 247. Nárok na dovolenku
 248. pomocné práce na stavbe
 249. Odstupné
 250. prosím o radu - čo s 27 ročným študentom denného štúdia na VŠ bez príjmu?