PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Čerpanie dovolenky
 2. z materskej dovolenky na marodku ??
 3. Prenájom bytu - správa vlastného majetku ???
 4. Maximálny pracovný čas 40 hod. / týždeň?
 5. Dohoda o vykonaní práce
 6. Práca počas rodičovskej dovolenky???
 7. OOPP a okamžitá výpoveď ?
 8. Nárok na dovolenku
 9. pomocné práce na stavbe
 10. Odstupné
 11. prosím o radu - čo s 27 ročným študentom denného štúdia na VŠ bez príjmu?
 12. Predpokladaný dovolenkový priemer (hodinová tarifa)
 13. dovolenka
 14. zaokrúhľovanie priem. hod. zarobku
 15. kucharka
 16. Odvody szčo do soc. a zdrav. poistovní
 17. Zrážky
 18. Uplatnenie nezdaniteľnej položky v jednom mesiaci u dvoch zamestnávateľov
 19. par. 116 ZP - dovolenka
 20. Aký je možný pracovný pomer na MD
 21. Ako postupovať ďalej, čo mi poradíte?
 22. odstupne
 23. Preplatenie nevycerpanej dovolenky pri skonceni pracovneho pomeru - strhnute odvody
 24. DB kratší prac.úväzok=prepočet minimálnej mzdy
 25. Zneužívanie §54 pre predĺženie pracovnej zmluvy na určitú dobu?
 26. Z coho sa mi vyrata vyska materskej?
 27. Dohoda o vykonaní práce
 28. preplácanie sviatkov...
 29. Mzda - sviatok
 30. nezdaniteľná časť základu dane 2011
 31. Neuznanie lek potvrdenia.
 32. predčasný dôchodok a odstupné
 33. Nástup na dovolenku
 34. plat starostu
 35. RLFO - nástup na MD, RD a nástup do práce - pomoc s vypĺňaním
 36. Ochranná doba PN
 37. dva súbežné PP
 38. Mandátna zmluva - odvody a daň od 1.1.2011
 39. Uhrada nakladov na zdr. starostlivost vs. nepodania prihlasky do ZP
 40. Tlačivo RLFO 2011
 41. okamžité ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca
 42. Vyuctovanie cest.vydajov - ranajky
 43. výpočet odchodného
 44. PN-ka bývalého starostu obce
 45. PN-ka bývalého starostu obce
 46. 26.december
 47. vyuctovanie cestovnych nahrad
 48. Konateľ a podpora po novom od 1.1.2011
 49. Nadčasy
 50. výpoveď bez vypovednej doby
 51. cudzinka z EÚ a rodičák na Slovensku
 52. PN-ka na predčasnom dôchodku
 53. Preplatenie dovolenky z roku 2009
 54. Priemerka na dovolenku
 55. Poberanie výsluhového dôchodku policajtov a pracovný pomer
 56. Predlzenie PP na dobu neurcitu so stanovenim skusobnej doby
 57. dochádzka
 58. Vzniká nárok na daňový bonus?
 59. volba kontrolora
 60. Vypocet materskej???
 61. Materská a pracovný pomer r.2011
 62. Prenos nevyčerpanej dovolenky do roku 2011
 63. odchodné
 64. Výpočet materskej z DNP
 65. Povinnost registracnej pokladne pre zdravotnicke sluzby ?
 66. Konatelia s.r.o. a soc.poistenie..
 67. SP vykazy
 68. opätovné predlžený PP
 69. Konateľ - nepravidelný príjem
 70. Odvody-študent
 71. Súbeh dôchodku a práce
 72. Predlženie pracovnej zmluvy
 73. výpočet PN a určenie denného vym. základu
 74. Dohoda o vykonaní práce,odvody
 75. Mozem podat prihlasku na hlavneho kontrolora?
 76. preplatenie dovolenky
 77. zápočtový list - starosta
 78. práca vo sviatok
 79. výpočet dovolenky
 80. Zahraničná pracovná cesta- stravné a vreckové
 81. osobný mzdový bod
 82. Ochranna doba
 83. Materská 2011
 84. dovolenka cez sviatok
 85. kumulativna praca a mzda za nu
 86. mzda za nadcasy
 87. Nerovnomerne rozložený prac.čas
 88. PN vo výpovednej lehote
 89. tvorba rezervy na dovolenku-maximálny počet dní?
 90. Podpora v nezamestnanosti
 91. Rodičovský príspevok
 92. Zamestnavatel odmieta spracovat danove priznanie
 93. Vypoveď vo vypovednej dobe???
 94. Konatel, odvodz SP,poberatel predcasneho dochodku od 1.1.2011
 95. Rozhodujuce obdobie zamestnanca PN od 1.1.2011
 96. Ochranna doba
 97. Nezdaniteľná časť na manželku
 98. Vymeriavací základ
 99. Týždenný pracovný čas učiteľa v roku 2011
 100. Ukončenie pracovného pomeru s dôchodcom
 101. dovolenka starostu
 102. Predčasný SD OD 1.1.2011
 103. Autor a odvody
 104. neuvolnený poslanec obecného zastupiteľstva
 105. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň - R.9
 106. Zamestnanie EU zamestnancov ( firiem ) a odvody
 107. odchodné
 108. Harmonogram
 109. Hodnotiaci dotazník
 110. Ukončenie prac. pomeru + dovolenka
 111. ukoncenie pracovneho pomeru
 112. PSD - rakúska živnosť opatrovanie
 113. Výpoveď zo zamestnania
 114. vysluhovy dochodok
 115. Nemocenské
 116. Materská dovolenka a dohoda o vykonaní práce v roku 2011.
 117. Odpoved na ziadost - lehota
 118. Maximálna materská
 119. Dohoda o vykonaní práce
 120. Materska a aktivne podnikanie
 121. Rodičovská dovolenka a nárok na dovolenku
 122. Davky v hm nudzi po predaji bytu
 123. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti
 124. predajca automobilov
 125. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 126. pracovny pomer na dobu urcitu a paragrafy
 127. vysluhovy dochodok
 128. dobrovolne nem.poistenie a PN
 129. PN a materská
 130. Marodka
 131. Zivnost prerusena v 2009 a obnovenie v 1/2011 vs odvody do SP
 132. Ako sú zaplatené dni 25. 12. a 26. 12. 2010?
 133. idem pracovať na živnosť pre zahraničnú firmu. výplata keš. môžem si svojvolne zvýšť
 134. rodičovský príspevok + práca na polovicny uvazok
 135. Povinná registrácia živnostníka opätovne vzniknutého v roku 2010
 136. OA-registrácia na DÚ, pri opatovnej uzavretej zmluve
 137. finančný dar zamestnancovi
 138. Odpočitatelná položka na rok 2011
 139. xml registračného listu na rok 2011
 140. §60 ZP a PN
 141. Predčasný starobný dôchodok
 142. Diéty a vreckové na rok 2011
 143. Spoločník ,konateľ , zamestnanec
 144. Dobrý deň,
 145. Ako bude stanovený maximálny vymeriavací základ na sociálne a zdravotné poistenie?
 146. Výsluhový dôchod a odvody
 147. výpovedná doba
 148. Vypoveď
 149. Zvysenie invalidneho dochodku
 150. Služobná cesta v dvoch štátoch
 151. aktuálna výska Životného minima...?
 152. Otázky pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, RNDr. Jozefa Mihála
 153. skúšobná doba
 154. Prijatie zamestnanca k 1.1.
 155. preplacana dovolenka
 156. Odvody a zdravotne poistenie ak ste SZCO a zaroven Zamestnec
 157. Študent EXTERNÉ ŠTÚDIUM - DoBPŠ
 158. Zdravotne odvody z prenajmu bytu v roku 2011
 159. Nezdanitelna cast ZD na danovnika
 160. Cestovné náhrady
 161. zápočtový list
 162. Odchodné
 163. Odvody do ZP - SZČO aj samoplatiteľ
 164. Odchod z práce
 165. Stravné na tuzemskej pracovnej ceste.
 166. Marodka a fungujúca firma.
 167. Skončenie prac. pomeru na dobu určitú
 168. Materiály z workshopu na MPSVR 10.12.
 169. Forma ukončenia dohody medzi brigadnikom vs. zamestnavateľom
 170. Zivnostnik v r.2011 a odvody
 171. Odmietnutie sluzobnej cesty a nasledky s tym spojene
 172. Ako je riešené RZD za 2010?
 173. Ako je to teraz s dobrovoľným nemocenským poistením? Plánujeme s manželom dieťa.
 174. odvody do zdravotnej poistovne z prenajmu nehnutelnosti
 175. ukončenie PP
 176. dohoda o skončení pracovného pomeru
 177. Absolventská prax - vzory tlačív a podkladov má niekto?
 178. Prosím o odpoveď
 179. Ako najlepšie vytvoriť prac.pomer z obsluhou na 24-hodinovu prevadzku?
 180. Zamestnanie študenta na prikaznu zmuvu
 181. URGENT - RZZP dohoda - prijem
 182. Zrážka zo mzdy - 2 exekúcie
 183. Ako odísť z firmy bez problémov?
 184. UPSVR kto má nárok po materskej?
 185. Krásny dobrý večer, potrebovala by som zistiť podrobnejšie informácie o par.69
 186. Nadčasové hodiny v školstve
 187. ma pravo na odstupne???
 188. Živnostník bez výplaty
 189. aditívny mesačný výkaz do ZP
 190. Odvody z prenajmu bytu od januara 2011
 191. Dobrý deň.potrebujem poradiť.
 192. rozdielne pracovne podmienky vo firme - skrateny prac. čas
 193. Kto rozhoduje - okamžité skončenie PP
 194. Materska
 195. ukoncenie pracovneho pomeru dohodou a pn
 196. doklad o dochádzke
 197. odoslanieMV do SP
 198. práca vo SV
 199. dovolenka a nástup na MD
 200. Odvody živnosť + zamestnanec
 201. prepis vozidla ?
 202. Výpoveď bez dvojmesacnej výpovednej lehoty?
 203. Deň okamžitého skončenia pracovného pomeru
 204. Aká bude výška nemocenskej dávky?
 205. Zrážka zo mzdy - deponovanie mzdy
 206. Pracovna zmluva-skoncenie + nova
 207. príplatky..?
 208. všeobecný vymeriavací základ
 209. CERPANIE DOVOLENKY - KONIEC DOBY URCITEJ
 210. Krátenie dovolenky počas dlhodobej Pn
 211. pre super právnikov
 212. Je to možné ? vznikne mi nárok aj za týchto okolnosťí .
 213. Exekúcie
 214. Odvody do socálnej poisťovne.
 215. Evidovaný na úrade práce
 216. Prosím odpoveď
 217. Starobný dôchodca a práca na dohodu
 218. Stravne listky-dlh zamestnancovi
 219. Minimálna hodnota stravného lístku od 2011
 220. Potrebujem vypracovať zmenový kalendár 11,25 prac. čas
 221. Doba určitá - predlženie zmluvy
 222. Musím rešpektovať nariadenie prísť v sobotu do práce?
 223. Adoptované dieťa a rodičovský príspevok
 224. RLFO - zamestnanec
 225. Pozastavenie živnosti a RZZP
 226. Zrážka zo mzdy
 227. Dobra určitá - nikto si nevšimol jej skončenie
 228. PP na dobu určitú - nepredlženie zmluvy
 229. Výpočet pravdepodobného zárobku
 230. Výpočet mzdy pracovníka "na dohodu"
 231. Už Vám funguje EZU v novom systéme?
 232. Zrušenie DDS a veci s tým spojené
 233. Dá sa spraviť posun nástupu na materskú??
 234. Krátenie dovolenky
 235. Odmeny zamestnancov
 236. hmotna zodpovednost
 237. mzda za sviatok
 238. pracovný pomer
 239. zamestnanie občana SR českou firmou
 240. Preplatenie dovolenky po ukonceni TPP v skusobnej dobe
 241. kratsi pracovny cas
 242. Pracovná zdr. služba
 243. MZDY v SW POHODA
 244. Odmena po ukončení prac.pomeru
 245. Prekazky v praci na strane zamestnanca - dovod doprava
 246. Zrazky zo mzdy
 247. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 248. Rodičovský príspevok a osobná asistencia
 249. Stravné lístky pre zamestnanca
 250. Odvody konatela v roku 2011