1. student a zamestnanie (3 replies)
 2. statny zamestnanec a sportova cinnost - instruktor cvicenia (3 replies)
 3. konateľ na RD (1 replies)
 4. Čerpanie dovolenky pred nástupom na MD, výpočet pomernej časti (15 replies)
 5. Zmeny v registracii od 1.1.2011 (13 replies)
 6. dovolenka (1 replies)
 7. Kontrola výpočtu priemernej hodinovej mzdy (0 replies)
 8. Prosím poradte (0 replies)
 9. Zamestnávateľ neposkytuje stravné lístky (25 replies)
 10. Výpoveď z organizačných dôvodov alebo dohodou (11 replies)
 11. Nárok na pomernú časť dovolenky (3 replies)
 12. Ročné hlásenie o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (101 replies)
 13. MD a RD práceneschopnosť (12 replies)
 14. Materská z DNP 2011 (0 replies)
 15. odvody do SP člen dozornej rady. (0 replies)
 16. Odchod do dôchodku (2 replies)
 17. Prijem z prenajmu a odvody do ZP (40 replies)
 18. dovolenka (1 replies)
 19. Nárok na PN alebo predĺžený RP (3 replies)
 20. info o kontrole vyplatnych pasok (1 replies)
 21. Uplatnenie si Nezd. časti ZD na menželku, ktorá mala príjem nižší ako 2 012,85€? ako (2 replies)
 22. Zdravotné poistenie bude za mňa platiť zamestnávatel? (3 replies)
 23. szčo odvody (0 replies)
 24. Pracujúci vysokoškolák (3 replies)
 25. Výdavkový pokladničný doklad (6 replies)
 26. Spoločník vos ako dohodár. (0 replies)
 27. rodicovsky prispevok a dohoda vs. minimalna mzda a dohoda (0 replies)
 28. Prerátanie dovolenky (6 replies)
 29. 24 hodinová nepretržita prevádzka (0 replies)
 30. vypoved v skusobnej dobe (3 replies)
 31. Práca na dohodu súbežne s evidenciou na úrade práce (3 replies)
 32. Obmedzenie ID s 70% (4 replies)
 33. Daňový bonus, rodinné prídavky (17 replies)
 34. Žiadosť s potvrdením od lekára na presun na 8 hod. pracovný čas (1 replies)
 35. ušlá mzda (0 replies)
 36. Daňový bonus - doklady (9 replies)
 37. Hromadné prepúšťanie (1 replies)
 38. Odhlásenie ako pláca dane zo závislej činnosti (13 replies)
 39. odvody do poisťovne (0 replies)
 40. Je pracovnik Mestskeho uradu statnym zamestnancom? (3 replies)
 41. PN a nasledne materska (1 replies)
 42. Informácia zo SP o rozpočítavaní príjmu u zamestnancov s nepravidelným príjmom (6 replies)
 43. Výsluhový dôchodca a odvody (1 replies)
 44. Sťažnosť na zamestnávateľa že som robila na čierno a po mesiaci zobrali dotáciu (9 replies)
 45. Pracovný čas (1 replies)
 46. ukoncenie MD a rodicovskej dovolenky (2 replies)
 47. Vyska podpory ak budem nezamestnana (7 replies)
 48. statna sluzba a podnikanie (1 replies)
 49. Nižšie odvody pre zamestnanca s 3 detmi???? (1 replies)
 50. Dohodár a zrážková daň od 1.1.2011? - odpoveď DRSR (0 replies)
 51. práca v Rakúsku od 01.05.2011 (1 replies)
 52. Práca na dohodu (12 replies)
 53. odvody pri dohode o pracovnej činnosti (1 replies)
 54. zamestnanie cudzinca - potrebné doklady (4 replies)
 55. zdaňovanie benefitov od zamestnávateľa (20 replies)
 56. Paušál.priem. náhrada za IV.Q 2010 (1 replies)
 57. tehotna / urad prace / platby / materska (9 replies)
 58. Odstupné (2 replies)
 59. vypoved zo strany zamestnanca (1 replies)
 60. CŚPP (5 replies)
 61. RZZP-dohodár (4 replies)
 62. RZD-materská (4 replies)
 63. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň (12 replies)
 64. čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku (1 replies)
 65. Ukončenie pracovnej zmluvy v čase PN, nástup na MD (0 replies)
 66. konateľka na materskej -dohoda o prac. činn. a odvody? (1 replies)
 67. výplatné pásky (16 replies)
 68. rozviazanie pracovného pomeru (11 replies)
 69. stravné (4 replies)
 70. Rozdiel na vyplatnej paske. (3 replies)
 71. starobný dôchodca a pracovný pomer (1 replies)
 72. daňový bonus a pracovný pomer do apríla (1 replies)
 73. Zamestnanec, Neplatené voľno a Daňový bonus (25 replies)
 74. MAXIMALNA MATERSKA 2011 (30 replies)
 75. započtový list (2 replies)
 76. Prenájom bytu u dôchodcu a poistenie (1 replies)
 77. rodičovský príspevok a PN (9 replies)
 78. podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 79. zmena pracovneho zaradenia (2 replies)
 80. Výpočet pravdepodobného zárobku po skončení RD (0 replies)
 81. Pracovná zmluva a mzdový poriadok (2 replies)
 82. Týždenný pracovný úväzok (3 replies)
 83. Denný vymeriavací základ pre náhradu príjmu pri PN (64 replies)
 84. zasielanie mesačných výkazov do VšZP elektronicky (4 replies)
 85. Dávka v nezamestn./výpočet (0 replies)
 86. Keď dá zamestnanec výpoved a ZL ho nechce pustiť.. (5 replies)
 87. Cena stravného lístka (1 replies)
 88. dobrovolne poistenie / materska v 2011 (1 replies)
 89. Rozviazanie pracovného pomeru dohodou a odstupné (18 replies)
 90. dôchodca a nemocenské poistenie (3 replies)
 91. podpisom dohody o ukonceni HPP stracam narok na podporu v nezamestnanosti? (7 replies)
 92. VÝPOVEĎ (9 replies)
 93. Mám nárok na maximálnu matersku? (2 replies)
 94. zrušili zrážkovú daň z príjmov z závislej činnosti ? (4 replies)
 95. Organizačná zmena a práca počas výpovednej doby (5 replies)
 96. Odvody SZČO do SP (9 replies)
 97. Živnostník a výpočet odvodov (4 replies)
 98. Zákon o cestovných náhradách od 01.01.2011 (14 replies)
 99. prvý zamestnanec u zamestnávatela (2 replies)
 100. Výpoveď zamestnanca - dôchodcu (1 replies)
 101. Zamestnanec - invalidný dôchodca - 70 % (0 replies)
 102. Príslušník ČR a dohoda (0 replies)
 103. Riadna dovolenka. (1 replies)
 104. neplatené volno a soc. poistenie (4 replies)
 105. nevyplatene odchodne (13 replies)
 106. nedokončene študia (0 replies)
 107. PN v roku 2011 (5 replies)
 108. Zamestnanec na PN a dovolenka z roku 2009 (3 replies)
 109. registračný list FO (2 replies)
 110. Výška stravenky za 2011 (60 replies)
 111. Aku mzdovu polozku mam pouzit? " stravne" (2 replies)
 112. invalid 50% - zmena PP respektive výpoveď (7 replies)
 113. Zostatok dovolenky (nástup do zamestnania po RD) (0 replies)
 114. Moze zamestnanec samospravy podnikat? (0 replies)
 115. Zamestnanci , poradiť aký doklad ?? (13 replies)
 116. PN celý mesiac a preplatenie nadčasov (7 replies)
 117. Nárok na PN a materskú (4 replies)
 118. sro-cka na materskej (5 replies)
 119. zdravotne poistenie SZCO a zaroven zamestnanec v zahranici (1 replies)
 120. rozhodcovia a delegáti 2011 (1 replies)
 121. Výpočet zrážok zo mzdy - skrátený pracovný úväzok (0 replies)
 122. Denny student nad 26 rokov v hmotnej nudzi a zdravotne odvody (9 replies)
 123. Ako platiť čím najnižšie odvody pri nepravidelnom príjme (3 replies)
 124. Odmena pre sčítacieho komisára (26 replies)
 125. Študentom aj po Mgr. (0 replies)
 126. Krátenie dovolenky-absencia (5 replies)
 127. Neplatené volno-přerušenie (0 replies)
 128. neplatené volno-vyplnenie ELDZ (6 replies)
 129. Odchod do zahraničia, neplatené voľno alebo ukončeni PP? (1 replies)
 130. Zrážky zo mzdy-výkladový problém s tretinovým systémom (0 replies)
 131. nárok na dovolenku zamestnankyňa na MD a RD počas roka (13 replies)
 132. Rezerva na dovolenku zvyšenie min.mzdy (5 replies)
 133. Úsporné opatrenia v praxi. (7 replies)
 134. Zástupca starostu (8 replies)
 135. student a novela zakona o zdrav.a soc.poisteni (1 replies)
 136. Oznamovacia povinnosť (33 replies)
 137. odvody konatela....2011 (8 replies)
 138. výpoveď a všetko okolo nej.... (1 replies)
 139. Ročné zúčtovanie dane za rok 2010 - materská a rodičovská D. (13 replies)
 140. Aká je výška odvodov ZP pre osobu poberajúcu rodičovský príspevok ak prenajíma byt (0 replies)
 141. Výsluhový dôchodca a dohoda o vykonaní pracovnej činnosti (34 replies)
 142. aký pracovný pomer? (4 replies)
 143. Odvody z odstupného po 1.1.2011 (29 replies)
 144. konateľ s.r.o. - platenie soc. poistenia (51 replies)
 145. DDS-zamestnanec nenahlasil ukončenie (3 replies)
 146. dátum ukončenia (2 replies)
 147. pracovná zmluva starostu (0 replies)
 148. Pracovný pomera a dohoda (5 replies)
 149. dovolenka=sviatok? (1 replies)
 150. Odmena pri životnom jubileu (6 replies)
 151. Vzdanie sa odstupného (11 replies)
 152. Preradenie na inú prácu? Ako sa jej ubrániť? (9 replies)
 153. nárok na dovolenku (6 replies)
 154. účtovnícke služby na Obecnom úrade na živnosť (12 replies)
 155. práva a povinosti starostu (3 replies)
 156. Evidencia na Úrade práce mimo trvalého bydliska (1 replies)
 157. Predčasný dôchodca a dohoda o prac. činností (1 replies)
 158. Neodpracované hodiny, gastrolístky (2 replies)
 159. súbeh platenia poistného (4 replies)
 160. Nárok na dovolenku (4 replies)
 161. Je student doktorandskeho studia od 1. 1. 2011 platitelom zdravotneho poistenia? (3 replies)
 162. vypočet materskej a podpory v nezamestnanosti (20 replies)
 163. Zostatok starej dovolenky (4 replies)
 164. Dohoda o vykonaní práce a dochodca (3 replies)
 165. stravné 2011 (30 replies)
 166. Daňový bonus 2011 (12 replies)
 167. PN v ochrannej lehote. (50 replies)
 168. Denný maximálny vymeriavací základ (5 replies)
 169. Zrušenie dohodnuteho príplatku k mzde bez oznámenia. (4 replies)
 170. Konateľ, spoločník, predčasný dôchodca (1 replies)
 171. podanie DP spätne od roku 2007 (1 replies)
 172. Paragraf na osetrenie?? (18 replies)
 173. Nepeňažné /vecné/plnenie (1 replies)
 174. Druh pracovného pomeru v rámci podnikateľskej činnosti rozpočtovej organizácie (2 replies)
 175. ročné zúčtovanie dane (22 replies)
 176. štátna služba (0 replies)
 177. dovolenka miesto statneho sviatku (7 replies)
 178. Výpočet ušlej mzdy (0 replies)
 179. materský príspevok a príjem ??? (3 replies)
 180. dovolenka a nepravidelná pracovná doba (1 replies)
 181. prijatý zamestannec na RD (8 replies)
 182. Ako sa dokladuje prijem zo zivnosti pri evidovani na urade prace? (3 replies)
 183. Potvrdenie o prijme za rok 2010 (59 replies)
 184. Dokedy sa musí podať Hlásenie za r.2010? (7 replies)
 185. Nárok na riadnu dovolenku po predčasnom nástupe do práce po rodičovskej dovolenke (22 replies)
 186. k práci (7 replies)
 187. odstupné - platenie odvodov (20 replies)
 188. Nové tlačivo Výkaz poistného a príspevkov (od 1.1.2011) (7 replies)
 189. PN ka (10 replies)
 190. ake su odvody do SP a ZP pri invalidite do 70% z min. VZ od 1.1.2011 (0 replies)
 191. Ako vypočitat počet dní pri naroku na podporu? (1 replies)
 192. Nárok na podporu v nezamestnanosti (1 replies)
 193. danovy bonus pri praci na dohodu (8 replies)
 194. minimalna mzda (37 replies)
 195. odvody z použitia služobného vozidla (3 replies)
 196. zamestnanie vojaka z povolania (0 replies)
 197. zamestnanec odchod do zahr. a jeho povinnosti (9 replies)
 198. zučtovanie sociálneho fondu, rezerva na nevyčerpanú dovolenku (0 replies)
 199. narok na dovolenku (13 replies)
 200. Sledovanie flexikonta (0 replies)
 201. DIC, ne/prenajom bytu a zdravotne odvody (0 replies)
 202. štátna služba - vrátenie odstupného (1 replies)
 203. nárok na dovolenku a materská (3 replies)
 204. Dobrovoľné nem.poistenie (2 replies)
 205. RZD - 2011 a odvody (0 replies)
 206. Odvody členov predstavenstva a DR. (0 replies)
 207. RZZP za rok 2010 (813 replies)
 208. spoločník s.r.o a dohoda (1 replies)
 209. Exekucne zrazky zo mzdy (0 replies)
 210. Dobry den! (11 replies)
 211. tvz. milionárska daň rok 2010 (30 replies)
 212. s.r.o. - jednoosobová (3 replies)
 213. Dividendy a ZP - zahraničný spoločník EU (0 replies)
 214. Zahraničný konateľ - EÚ (19 replies)
 215. Aký je nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy pri úmrtí rodiča? (6 replies)
 216. dochádzka predavačky (0 replies)
 217. Dohoda o pracovnej činnosti s cudzincom (0 replies)
 218. Porovnanie konateľa s.r.o. a zamestannca pre rok 2011. (8 replies)
 219. krátenie odmeny pri čerpaní dovolenky (10 replies)
 220. Stravné lístky (gastráče) (3 replies)
 221. Je možné doi jednej pracovnej zmluvy zahrnúť viaceré profesie v čiastkových výkonoch? (0 replies)
 222. štúdium na VŠ popri TPP (1 replies)
 223. kde maju platit a aky typ gastro listkov? (0 replies)
 224. Stravné lístky a odvody od 01.01.2011 (3 replies)
 225. pn (2 replies)
 226. školská jedáleň-vybavene eurofondov (0 replies)
 227. Výška DNP počas rod. dovolenky a materská v 2012 (18 replies)
 228. uraz (1 replies)
 229. absencia a neplatené voľno (1 replies)
 230. pracovné voľno žiadané vs. zákonné (neplatené) (8 replies)
 231. Ročné zúčtovanie dane - občan EU (0 replies)
 232. Zabudnutá odmena zamestnancovi (2 replies)
 233. Zamestnanci na 60% (11 replies)
 234. Donutili podpisat vypoved dohodou prosim pomožte (13 replies)
 235. Nárok na materskú dovolenku 2011 (7 replies)
 236. tlačivo na darovanie 2 % (1 replies)
 237. Predčasný dôchodca a konateľ (4 replies)
 238. Príplatky za sviatky a nadčasy (0 replies)
 239. Harmonogram 2 (0 replies)
 240. preradenie na inu pozíciu (8 replies)
 241. Neviem ako postupovať pri ročnom zúčtovaní zdr.poistenia? (6 replies)
 242. vrátenie odstupného (2 replies)
 243. skrátený pracovný pomer (1 replies)
 244. zdravotné odvody zamestnanca a prenajímateľa (36 replies)
 245. ČID a rodičovský príspevok (1 replies)
 246. Pracovná zmluva od 3.1.2011 nemala by sa dávať od 1.1. aj keď bol sviatok a sobota? (4 replies)
 247. živnosť prerušená od 31.12. 2009 do 31.12.2010, odvody od 1.1.2011 ? (33 replies)
 248. z rodicovskej na matersku dovolenku (2 replies)
 249. narok na danový bonus (1 replies)
 250. Dobrovolne nemocenske poistenie (15 replies)