PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zadrzanie mzdy
 2. Musí naša mať štátna rozpočtovka uzavretú havarijnú poistku na staré auto?
 3. Nárok na dovolenku a odpracovaná doba.
 4. Nárok na stravné lístky
 5. stahovanie firmy do urcitej vzdialenosti - odstupne
 6. Zápočet rokov
 7. Neplatené voľno - výkaz do SP
 8. založenie živnosti
 9. predaj domu, poradte mi!
 10. Výpoveď a odstupne v dobe určitej
 11. stravné
 12. Mimoriadne čerpanie SF
 13. TPP a SZCO
 14. Ukoncenie PP a evidencia na UP
 15. dôchodca - koniec PP
 16. Zrážky zo mzdy (exekúcia)
 17. preradenie pracovníka
 18. Odstupne
 19. Skusobna doba v PP a navsteva lekara
 20. materska
 21. Ukončenie PP počas PN a preplatená dovolenka - odvody
 22. Chcel by som sa opýtať, či mám nárok na 2 stravné lístky, ak pracujem 13 hodín denne?
 23. Predĺžený rodičovský príspevok.
 24. zivnost + praca, mozem ist na urad prace?
 25. pracovná zmluva a konateľ
 26. Mám nárok?
 27. založenie živnosti
 28. Odvody do SP a ZP pri skrátenom pracovnom úväzku
 29. práca na dohodu - ukončenie zo zdravotných dôvodov
 30. V prípade ak pracuje niekto na dohodu o pracovnej činnosti...
 31. Ošetrenie člena rodiny
 32. neodpracované hodiny
 33. sprevádzanie dieťaťa k lekárovi
 34. Odvody - nezamestnany na dohodu s prijmom vyssim nez 136,5
 35. Platový dekrét
 36. Dôchodca a dobrovoľné nemocenské poistenie
 37. Žiadosť o zvýšenie platu
 38. krátky a dlhý týždeň
 39. Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemoc.poisten
 40. Ak dosianúť max. DVZ pre poberanie najvyššej dávky v nezamestnanosti.
 41. Narok na dve materske?
 42. Nepretržitá prevádzka
 43. Nezamestnaný dohodár a odvody do ZP
 44. Príplatok za nedeľu
 45. Zasielanie výplaty na účet
 46. Majú nárok na stravné lístky aj dohodári?
 47. vyplatenie nahrady mzdy
 48. Čo s "Potvrdením o zamestnaní" po ukončení prac. pomeru na d. určitú, keď som na MD?
 49. VšZP - elektronické služby
 50. vypoved dohodu
 51. Exekučné zrážky zo mzdy
 52. nárok na dovolenku počas materskej dovolenky
 53. rodičovský príspevok
 54. Daň zo ZČ
 55. Výška nemocenského počas PN od SP?
 56. Môžem ukončiť PP v skúšobnej dobe aj dohodou?
 57. Dobrý deň ako sa počíta stravné pri tuzemskej pracovnej ceste?
 58. Súbeh zamestnania a preplatok na odvodoch
 59. Výzva na vyplatenie mzdy (vzor)
 60. Kde nájdem platové tabuľky?
 61. platnosť výpovede podľa §63odst.l
 62. Preplatenie mesačnej električenky ZCovi na pracovnej ceste
 63. Kolko moze brigadnik zarobit za rok?
 64. Platové zaradenie hlavnej kuchárky
 65. Plat.zaradenie hlavnej kuchárky
 66. Preplatenie dovolenky
 67. zavedenie nových odvodov...
 68. Skončenie dohody o vykonaní práce
 69. Minimálna mzda a prebiehajúca exekúcia
 70. s.r.o. a exekúcia
 71. Spätné prihlásenie dohodára - mesiac pozadu
 72. Odpracovaný čas - priemer
 73. prosím o radu, môže zamestnanec, ktorý je práceneschopný pracovať v inej firme na DVP
 74. Zahranicny zamestnanec v zahranici
 75. Výpoveď a DPN
 76. Invalidný dôchodok
 77. Výpoveď zamestnanca
 78. Daňový bonus na dieťa
 79. ukončenie PP počas PN
 80. zmena týždenného prac.času a priemerka
 81. výberové konanie
 82. dôchodca + dohoda o vykonaní práce a príspevok z ÚP
 83. Pracovna doba a nadcas
 84. Mesačné výkazy do poisťovní za živnostníka
 85. Oznamovacia povinnost
 86. Živnosť - začiatky
 87. Autor a pripravovane zmeny v zakone o socialnom poisteni k 01.01.2011
 88. predvolebna kampan na sstorostov obci 2010
 89. Preplatenie kúpeľného pobytu zamestnanca a odvody
 90. brigada v nezamestnanosti - neskore nahlasenie
 91. mám nárok aj na odstupné?
 92. odvod do SP
 93. Materská dovolenka
 94. Výplata nemocenskej dávky
 95. poučenie 25dnová dovolenka
 96. zrušenie pracovného pomeru pred nástupom zamestnanca
 97. Absencia a prerušenie na SP
 98. ukončenie RD
 99. živnostník a PN
 100. Nárok na príplatok za zmennost
 101. Zaradenie do plat.triedy
 102. upomienka - dovera
 103. SZČO - odvody a prerušenie živnosti od 1.1.2011
 104. Zamestnanec z ČR
 105. ako to je v súčasnosti s odstupným?
 106. nemocenské poistenie
 107. Dioptrické okuliare - ako ochranné pomôcky
 108. Školenie: Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení po 1.1.2011
 109. PN a dovolenka
 110. Prerušenie živnosti a odvody od roku 2011
 111. zamestnanec a zároveň aj dohodár PN
 112. Invalidný dôchodca a práca
 113. Som zamestnaná, pracovnú zmluvu mám na neurčito a chcem dať okamžitú výpoveď
 114. odchod do starobného dôchodku
 115. Ako postupovat ked sociálna poistovna vráti poistné zaplatené bez právneho dovodu?
 116. Platba na pošte
 117. Minimalna mzda
 118. čo s tým ak je niekto prihlásený do ZP v EU
 119. minimálne odvody
 120. dohoda o brig.praci studenta
 121. Praca vo sviatok u zamestnancov 2- a 3- smennej prevadzky
 122. predĺženie pracovného pomeru
 123. vypracovanie tlačiva
 124. Používanie súkromného vozidla na služobné účely
 125. Započítavajú sa dni vyčerpanej dovolenky do odpracovaných dní?
 126. počet OčR v jednom mesiaci
 127. Dohoda o pracovnej činnosti
 128. Dorovnanie dane
 129. Nadcasy v skusobnej dobe
 130. DDS zrážanie a prispievanie zamestnávateľa
 131. Neplatné skončenie PP
 132. a zas tá materská...
 133. podpísané vyhlásenie a zrazená daň
 134. Minimalne odvody SZCO+maximalny zarobok
 135. Vie mi niekto poradiť, kde by som našiel editovateľný mzdový list a výplatné listiny?
 136. Zdravím, chcem sa spýtať či je možné okamžite skončiť pracovný pomer
 137. Výpoveď zamestnancovi
 138. Ako si môžem nárokovať príspevok zamestnávateľa na stravovanie?
 139. Pomôcky pre mzdárov
 140. Ako dať výpoveď počas MD?Mám nárok na odstupné?
 141. Predĺžená rodičovská dovolenka pri nepriaznivom zdrav. stave dieťaťa
 142. Niekoľko otázok...
 143. Ukončenie PP -§ 69 a prosba o pomoc
 144. Podmienky na vyplatenie odstupného
 145. Vymeriavací základ 2009
 146. nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke
 147. Ukončenie RD,nástup do škôlky
 148. Ahojte, chcela by som Vás poprosiť o kontrolu vypočtu nároku dovolenky.
 149. Neprevzaté stravné lístky
 150. doba určitá
 151. V našej obci má byť zvolených 7 poslacov.
 152. Čo je lepšie pre SZČO?
 153. nárok na paragraf
 154. Nemam narok na nemocenske....
 155. 10 - dňovky
 156. Zamestnávanie zahraničných občanov
 157. Rodinné prídavky pri prerušenom VŠ štúdiu
 158. Narok na odstupne ?
 159. Príkaz na začatie exekucie
 160. Prerušenie PN pri pracovnom uraze a znovuobnovenie.
 161. Odvody szco a praca v zahranici
 162. Regionálna minimálna mzda
 163. aktualizácia zákonníka práce 2011
 164. Zamestnanci pracujúci v nočnej zmene a zmena letného času na zimný.
 165. Vypoved z organizacnych dovodov na prelome roka a odstupne
 166. Vyplnenie výkazu preddavkov , poisťovňa DOVERA
 167. Dohoda o pracovnej činnosti - odvody
 168. Mzdový program - výpočet doplatku do minimálnej mzdy
 169. Prispevky pre ZTP
 170. VOZIDLO S PRAVOM PREDNOSTNEJ JAZDY - MAJAKY - OZNACENIE
 171. Zástupcovia v EÚ, poslanci NR SR, primátori,starostovia miest, obcí
 172. zrážková daň
 173. Rodičovská dovolenka od roku 2009, nástup do práce buď rok 2010 alebo radšej 2011?
 174. Konateľ a podpora v nezamestnanosti
 175. Po ukonceni pracovneho pomeru mam odpocitanu dovolenku preco ?
 176. Potvrdenie o príjme
 177. Doklady od zamestávateľa k žiadosti o invalidný dôchodok
 178. nepodpisanie hmotnej zodpovednosti
 179. Hrubá mzda
 180. Ako dať výpoveď zamestnancovi na dlhodobej PN
 181. Konateľ a odvod do ZP
 182. Zrušenie firmy - zamestnankyna na materskej
 183. Vypocet odstupneho - z ktorej priemernej mzdy?
 184. Zaúčtovanie mzdy
 185. Materská alebo rodičovský príspevok?
 186. Uplatnenie nemocenských dávok pri onemocnení starostu pracujúceho na polovičný úväzok
 187. pracovný čas - nerovnomerne rozvrhnutý
 188. prihlásenie brigádničky
 189. Príplatky za sťažené prostredie
 190. nemocenské poistenie
 191. Odchod do dôchodku
 192. ako sa brániť?
 193. Odovzdávací protokol
 194. Exekučné zrážky z mzdy resp. výkon rozhodnutia
 195. PN a VZ nemocenskej dávky
 196. sukromna jazda - skutocna spotreba
 197. Vyhlásenie zamestnanca na zdanenie príjmov
 198. PN alebo OČR???
 199. výpovedná lehota a nové pracovné miesto
 200. Nárok na dovolenku po ukončení RD
 201. Ako správne vyplnit tlačivá (PNka/Materská)?
 202. cista mzda
 203. Náhrada mzdy, problém na SP
 204. umrtie zamestnanca
 205. zaradenie do platovej triedy v ZUŠ
 206. Musím vrátiť zle vypočítanú mzdu?
 207. Odstupné a odchodné.
 208. Vyska materskej a rozhodujuce obdobie
 209. Prehlad o zrazených a odvedených preddavkoch za III.Q
 210. ktorý riadok v prehľade?
 211. odmeny k vyplate
 212. ukončenie pracovného pomeru
 213. Zamestnavatel si vymyslel moju absenciu..
 214. Automatické obnovenie živnosti
 215. neskore prihlasenie sa na socialnu poistovnu
 216. Firma v reštruralizácii a tlak na zamestnanca ohľadom zníženie mzdy na minimum
 217. Skoncenie pp v skus. dobe, nevyplatenie mzdy, nahrada skody...
 218. Celodenné ošetrenie - nočná zmena
 219. minimálne odvody do ZP
 220. Služobná cesta počas dňa nepretržitého odpočinku
 221. Ako má vyzerať Dohoda aby som neprišla v novembri o RP
 222. Zrážková daň odvedená na nesprávny účet
 223. splnomocnenie
 224. navrhovaná zmena pri odvodoch z prenájmu
 225. Nárok na príspevok nemocenského poistenia a materskej?
 226. nariadenie čerpania dovolenky po 1 dni
 227. exekucia zamestnanca
 228. Hlavny pracovny pomer a zivnost
 229. Dávky v nezamestnanosti
 230. Príspevky zo sociálneho fondu
 231. bozp
 232. Materský príspevok
 233. Pracovný pomer a súčasne práca na dve dohody
 234. Zníženie mzdy bez súhlasu zamestnanca
 235. pracujúci dôchodza
 236. Vypoved v armade
 237. zákonník práce
 238. Ako zauctovat refakturaciu odvodov?
 239. Lehotnik pre výplatu peňažnej pomoci v materstve
 240. Ochrana osobných údajov
 241. pedagogický zamestnanec na polovičný úväzok
 242. Člen dozornej rady - zmluva?
 243. Výpoveď bez odstupného a výpovednej lehoty
 244. DoBPŠ
 245. novela zákona 461/2003
 246. Centrum záujmov mimo SR - nárok na príspevok v nezamestnanosti
 247. Daňové priznanie dôchodcu
 248. Prepočet priemerky pri zmene hodinovej mzdy
 249. Prídavky na dieťa a kombinovaná forma štúdia na VŠ
 250. vlastné dieťa - definícia