PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zníženie mzdy bez súhlasu zamestnanca
 2. pracujúci dôchodza
 3. Vypoved v armade
 4. zákonník práce
 5. Ako zauctovat refakturaciu odvodov?
 6. Lehotnik pre výplatu peňažnej pomoci v materstve
 7. Ochrana osobných údajov
 8. pedagogický zamestnanec na polovičný úväzok
 9. Člen dozornej rady - zmluva?
 10. Výpoveď bez odstupného a výpovednej lehoty
 11. DoBPŠ
 12. novela zákona 461/2003
 13. Centrum záujmov mimo SR - nárok na príspevok v nezamestnanosti
 14. Daňové priznanie dôchodcu
 15. Prepočet priemerky pri zmene hodinovej mzdy
 16. Prídavky na dieťa a kombinovaná forma štúdia na VŠ
 17. vlastné dieťa - definícia
 18. Ukončenie RD , práca na dohodu .
 19. Vystavenie zdravotného preukazu pre zamestnanca
 20. Návrat do práce po dlhodobej PN
 21. Splatnosť mzdy pri skončení pracovného pomeru
 22. Zamestnavanie zamestnanca madarskej republiky
 23. Starobný dôchodok a invalidný dôchodok
 24. Nárok na dovolenku
 25. Výška materskej?
 26. Môžem fakturovať počas Materskej?
 27. Minimálne odvody do ZP a SP 2008, 2009
 28. Materska 2011 hned po rodicovskej
 29. byt SZCO a mat aj s.r.o
 30. Pamätné, ďakovné listy v puzdre
 31. Kolko metrov stvorcovych ma upratovacka MS???
 32. Vysluhový dôchodok alebo PN
 33. doprovod do nemocnice
 34. daňový bonus a Pnd
 35. Prvý zamestnanec
 36. Doba určitá-výpoveď
 37. Vyplnenie prehladu
 38. druhy pilier povinny? co ak som zivnostnik a socialne odvody este neplatim?
 39. VRATENIE PRIJMU Z R:2009
 40. PN-úrad práce
 41. Dobrý deň.
 42. nezdaniteľná časť
 43. podiel zo zisku
 44. Príjem z práce na dohodu
 45. Minimílny odvod
 46. zvýšenie materského 2011
 47. Sadzba poistného do RFS od 01.11.2010: 2% alebo opäť 4,75%?
 48. Novela zákona o zdravotnom poistení
 49. plati premlcacia doba na uroky z omeskania pri platbach zdravotnym poistovniam?
 50. Pracovny pomer pred nastupom na matersku dovolenku
 51. Odstupne - algoritmus
 52. Podporte petíciu
 53. Výpočet nemocenského
 54. Nahlôasovanie stáťistky na soc. a zdravotní postenie.
 55. Čerpanie dovolenky
 56. Chcela by som sa opýtať,
 57. Minimálna mzda od 1.1.2011
 58. cestovné náhrady-stravné a polovičný uväzok, odprac. čas
 59. EVA model
 60. Krádež a mzda
 61. Zmena zamestnania - mzdárka
 62. VsZP - kostlivec v skrini
 63. szčo a zaroveň zamestnanec-odvody
 64. Je to kampaň alebo ni je to kampaň?
 65. Výpoveď- zmena miesta pracovného výkonu
 66. mzda na dohodu o pracovnej činnosti evidovaného na ÚP
 67. Som na MD a planujeme druhe babo, co urobit pre vyssiu matersku???
 68. E-formulare (praca pre zahranicnu firmu)
 69. Ako sa má zariadiť žena na rizikovom tehotenstve po skončení PP na dobu určitú?
 70. Zamestnávateľ neplatí odvody !
 71. Zahr.cest.príkaz - vyúčtovanie výdavkov vzniknutých pri rokovaniach
 72. práca na dohodu popri rodičovskej dovolenke
 73. rodičovský príspevok a poberanie nezamestaneckej dávky
 74. Ako je to s odstupným v štátnej správe pre rok 2010?
 75. Neuhradenie odvodov do SP - podanie trestného oznámenia
 76. Nástup na MD a následné skončenie pracovného pomeru na dobu určitú
 77. Koľko je nutné odpracovať medzi dvoma péenkami
 78. nedoručená výpoveď
 79. preplatenie MHD lístka z ubytovne na stavbu
 80. Celková cena práce
 81. mzda vodiča
 82. Preplatenie cestovných lístkov-odvody ZP a SP
 83. Skončenie PP a vyčerpaná dovolenka
 84. RZZP za rok 2009
 85. Nevyčerpaná dovolenka za rok 2010 vs Kolektivna zmluva
 86. Ukoncenie pracovneho pomeru
 87. Nepretržitý odpočinok medzi smenami
 88. Nove zamestnanie pocas RD
 89. Pripravujem a doručujem všetky podklady zo základnej školy do príslušných učtární.
 90. Výplata dohody o PČ
 91. výpočet mzdy
 92. Materske/rodicovsky prispevok/odvody
 93. Výsluhový Dôchodok
 94. Nastupujem do prace - poradte!
 95. Nepeňažný príjem - zdanenie, odvody
 96. Zamestnanie príslušníka ČR - súrne
 97. Cas straveny na skoleni BOZP musi zamestnavatel zaplatit ako pracovny cas ?
 98. danovy bonus
 99. výpočet mzdy
 100. skrátený pracovný úväzok
 101. Pracovný pomer, absencia a odvody
 102. Vyska prijmu na odvody do SP od roku 2011
 103. práca, ktorá nesmie byť vykonávaná na dohodu
 104. Soiálna poisťovňa
 105. Koniec PP §72 -preplatenie dovolenky
 106. Podnikanie počas poberania rodičovského príspevku versus zamestnanecký pomer
 107. SK NACE
 108. odvody v s.r.o. ak je konatel student VS
 109. Ukončenie prevádzky - presun na inú - nárok na odstupné
 110. právne zmeny v lízingu
 111. Náhrada za dovolenku???
 112. Opatovne predlzenie pracovnej zmluvy
 113. inval.dôchodca a občasné privyrobenie si
 114. Dodatky k dohode o vykonani prace
 115. dohod.o vykon.prace
 116. Neplatena práca
 117. 50% pracovny uvazok a pracovny cas
 118. Odhlasenie dohodara
 119. Tlačivo potvrdenie o príjme
 120. Pracovná zmluva alebo Zmluva o výkone funkcie?
 121. Hmotná zodpovednosť
 122. praca popri RD po 1.1.2011
 123. KVALIFIKÁCIA
 124. praca na dohodu - POVINNOSTI
 125. pracovná zmluva - smennosť
 126. paragraf/doprovod
 127. zrealizovana strata z investicie do podielovych fondov
 128. Možno zamestnať iba dvoch dohodárov alebo cez mandátnu zmluvu?
 129. DF - opravy auta,výmena súčiastok
 130. Daňový bonus
 131. Súkromné vozidlo na služobné účely
 132. práca na dohodu popri materskej dovolenke
 133. Podklady k PN SZČO
 134. Výpočet čistej mzdy pri exekúcii
 135. mesačný pracovný čas
 136. Zmena pracovného času
 137. praca nadcas zohladnena v zmluve o mzde - pravo odmietnut pracu nadcas?
 138. Materská a rodičovská dovolenka
 139. Práca na dohodu a daňový bonus...
 140. dohoda o pracovnej činnosti
 141. Odvody pocas materskej dovolenky
 142. Polovičný úväzok = Materska
 143. platnie poistného za zamestnanca pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti
 144. Ako vypovedať dohodu o pracovnej činnosti
 145. Lekárske vyšetrenie učiteľa
 146. S.R.O bez zamestnanca
 147. pracovna pohotovost pocas dovolenky
 148. Nárok na 5-ročnú rodič.dovolenku
 149. Navrhované zmeny zákona o sociálnom poistení
 150. pracovná zmluva na obdobie počas zástupu za MD,RD
 151. Mam narok na vyplatenie mzdy aj po nastupe na MD?
 152. Pripravovane zmeny
 153. Stravné lístky - Zákonník práce vs. Zákon o cestovných náhradách
 154. zamestnanec a dobrovolne poistenie
 155. Živnostník SZČO- dôchodca
 156. dohoda o zrážkach
 157. Skončenie PP dohodou a odstupné
 158. príplatky
 159. Sprevádzanie člena rodiny na vysetreni
 160. výpočet PN
 161. krátenie dovolenky z dovodu PN
 162. rodičovský príspevok a práca
 163. vyššia materská
 164. predčasný starobný dôchodok
 165. preberanie agendy
 166. Zamestnanec pracujúci v ČR
 167. dobrovolne nezamestnanie
 168. Ako získať maximálne nemocenské dávky?
 169. Pracovný čas, zmeny, dovolenka
 170. Špekulantská firma
 171. Môže byť prac. zmluva predložená na podpis bez platového dekrétu?
 172. Vyplatenie zaplatenej sumy za stravu na sluzobnej ceste
 173. Tabuľka na výpočet pomernej časti mesačnej mzdy
 174. Suma dobrovolného poistenia
 175. DPČ alebo DBPŠ?
 176. ZVYSOVANIE kvalifikacie
 177. SZČO a materská
 178. vypoved
 179. nevydávanie stravných lístkov
 180. Daňový bonus študenta vysokej školy v ČR
 181. príplatok za prácu v noci
 182. Informácia o stave individuálneho účtu poistenca ......chýbajúce odpracované roky
 183. dohoda+pracovná zmluva?
 184. svadba
 185. Prosím o pomoc pri výpočte mzdy
 186. vzdelanie starostu obce
 187. Student, zivnostnik, odvody
 188. dohoda u zahraničnej osoby
 189. Pracovný pomer na dobu určitú-zastupovanie
 190. dohodar
 191. Zrušenie Dohody o vykonaní práce
 192. mesacna mzda...
 193. dovolenka po ukončení RD
 194. ako postupovat pri zruseni pozicie a celkovej firmy pocas materskej
 195. RZZP za rok 2008 SKK alebo EUR???
 196. kedy mozem nastupit do zamestnania??
 197. pracovna zmluva: domácka práca a telepráca
 198. ukončenie PP počas PN a odstupné
 199. chcem kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva
 200. školenie
 201. Konateľ s.r.o. a príjem
 202. vypoved, prosim rychlo poradit
 203. Starobný dôchodok- prechod z invalidného
 204. Zrušenie združenia
 205. poberateľ dávky v hmotnej núdzi
 206. Preventívne prehliadky zamestnancov
 207. komunalne volby
 208. Odstupné
 209. 25-dňová dovolenka
 210. mozem dostat vypoved pocas rodicovskej dovolenky?
 211. Daňový bonus
 212. súbeh predčasného dôchodku a zamestnania
 213. Poplatky do socialnej poistovne
 214. zmluva o poskytovaní služieb
 215. Pracovná zmluva - rozpor v jednotlivých bodoch?
 216. čo ak mi zamestnávateľ nechce podpísať dohodu ?
 217. Ahojte poraďáci,
 218. dohoda o vykonani priležitostnej prace
 219. rozviazanie prac.pomeru dohodou v oktobri a tehotenstvo
 220. Mozu ma donutit dat vypoved???
 221. započet rokov
 222. Práca na dohodu
 223. obchodnici so zeleninou a ovocim
 224. Zastupovanie v obchode
 225. príspevok rodičovi 2010 a rodičovský príspevok 2011.
 226. Odchodné
 227. rodičovský príspevok
 228. Exekúcia
 229. Student nad 26 - dohoda o brigadnickej cinnosti?
 230. Prekážky v práci na strane zamestnanca
 231. dohoda o VP a o PČ
 232. vypoved
 233. PN SZČO - opätovný vznik nároku na nemocenské
 234. Poskytnutie stravného lístku
 235. Nemocenské dávky v ochrannej lehote+z viacerých prac.pomerov.
 236. Práca na doma
 237. Ako na PNku
 238. Mylná platba
 239. kandidovanie na starostu
 240. Na Kolko dni dovolenky mam narok???
 241. pracovná cesta a stravné
 242. Plánovanie bábatka- Materská, dobrovolne poistená osoba?
 243. pocet dni dovolenky po nastupe z RD
 244. Prihlasovanie do Soc. Poist. v rokoch 2007 a 2008
 245. student pracujuci na dohodu a ZP
 246. Ukončenie PP, súvisiace doklady
 247. Zamestnanec a dovolenka.
 248. Služobná cesta a E101
 249. Zdrav. sestra - služby.
 250. utajovanie testov po výbere