1. ako to je v súčasnosti s odstupným? (22 replies)
 2. nemocenské poistenie (4 replies)
 3. Dioptrické okuliare - ako ochranné pomôcky (22 replies)
 4. Školenie: Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení po 1.1.2011 (3 replies)
 5. PN a dovolenka (11 replies)
 6. Prerušenie živnosti a odvody od roku 2011 (35 replies)
 7. zamestnanec a zároveň aj dohodár PN (1 replies)
 8. Invalidný dôchodca a práca (14 replies)
 9. Som zamestnaná, pracovnú zmluvu mám na neurčito a chcem dať okamžitú výpoveď (1 replies)
 10. odchod do starobného dôchodku (38 replies)
 11. Ako postupovat ked sociálna poistovna vráti poistné zaplatené bez právneho dovodu? (2 replies)
 12. Platba na pošte (11 replies)
 13. Minimalna mzda (22 replies)
 14. čo s tým ak je niekto prihlásený do ZP v EU (0 replies)
 15. minimálne odvody (5 replies)
 16. dohoda o brig.praci studenta (9 replies)
 17. Praca vo sviatok u zamestnancov 2- a 3- smennej prevadzky (0 replies)
 18. predĺženie pracovného pomeru (1 replies)
 19. vypracovanie tlačiva (1 replies)
 20. Používanie súkromného vozidla na služobné účely (5 replies)
 21. Započítavajú sa dni vyčerpanej dovolenky do odpracovaných dní? (2 replies)
 22. počet OčR v jednom mesiaci (10 replies)
 23. Dohoda o pracovnej činnosti (77 replies)
 24. Dorovnanie dane (12 replies)
 25. Nadcasy v skusobnej dobe (5 replies)
 26. DDS zrážanie a prispievanie zamestnávateľa (4 replies)
 27. Neplatné skončenie PP (17 replies)
 28. a zas tá materská... (3 replies)
 29. podpísané vyhlásenie a zrazená daň (2 replies)
 30. Minimalne odvody SZCO+maximalny zarobok (5 replies)
 31. Vie mi niekto poradiť, kde by som našiel editovateľný mzdový list a výplatné listiny? (4 replies)
 32. Zdravím, chcem sa spýtať či je možné okamžite skončiť pracovný pomer (21 replies)
 33. Výpoveď zamestnancovi (2 replies)
 34. Ako si môžem nárokovať príspevok zamestnávateľa na stravovanie? (3 replies)
 35. Pomôcky pre mzdárov (15 replies)
 36. Ako dať výpoveď počas MD?Mám nárok na odstupné? (10 replies)
 37. Predĺžená rodičovská dovolenka pri nepriaznivom zdrav. stave dieťaťa (9 replies)
 38. Niekoľko otázok... (0 replies)
 39. Ukončenie PP -§ 69 a prosba o pomoc (4 replies)
 40. Podmienky na vyplatenie odstupného (11 replies)
 41. Vymeriavací základ 2009 (2 replies)
 42. nástup do zamestnania po rodičovskej dovolenke (1 replies)
 43. Ukončenie RD,nástup do škôlky (1 replies)
 44. Ahojte, chcela by som Vás poprosiť o kontrolu vypočtu nároku dovolenky. (2 replies)
 45. Neprevzaté stravné lístky (17 replies)
 46. doba určitá (9 replies)
 47. V našej obci má byť zvolených 7 poslacov. (1 replies)
 48. Čo je lepšie pre SZČO? (26 replies)
 49. nárok na paragraf (1 replies)
 50. Nemam narok na nemocenske.... (21 replies)
 51. 10 - dňovky (2 replies)
 52. Zamestnávanie zahraničných občanov (0 replies)
 53. Rodinné prídavky pri prerušenom VŠ štúdiu (0 replies)
 54. Narok na odstupne ? (14 replies)
 55. Príkaz na začatie exekucie (3 replies)
 56. Prerušenie PN pri pracovnom uraze a znovuobnovenie. (0 replies)
 57. Odvody szco a praca v zahranici (0 replies)
 58. Regionálna minimálna mzda (9 replies)
 59. aktualizácia zákonníka práce 2011 (4 replies)
 60. Zamestnanci pracujúci v nočnej zmene a zmena letného času na zimný. (2 replies)
 61. Vypoved z organizacnych dovodov na prelome roka a odstupne (32 replies)
 62. Vyplnenie výkazu preddavkov , poisťovňa DOVERA (1 replies)
 63. Dohoda o pracovnej činnosti - odvody (5 replies)
 64. Mzdový program - výpočet doplatku do minimálnej mzdy (10 replies)
 65. Prispevky pre ZTP (2 replies)
 66. VOZIDLO S PRAVOM PREDNOSTNEJ JAZDY - MAJAKY - OZNACENIE (23 replies)
 67. Zástupcovia v EÚ, poslanci NR SR, primátori,starostovia miest, obcí (3 replies)
 68. zrážková daň (2 replies)
 69. Rodičovská dovolenka od roku 2009, nástup do práce buď rok 2010 alebo radšej 2011? (0 replies)
 70. Konateľ a podpora v nezamestnanosti (8 replies)
 71. Po ukonceni pracovneho pomeru mam odpocitanu dovolenku preco ? (16 replies)
 72. Potvrdenie o príjme (0 replies)
 73. Doklady od zamestávateľa k žiadosti o invalidný dôchodok (3 replies)
 74. nepodpisanie hmotnej zodpovednosti (1 replies)
 75. Hrubá mzda (4 replies)
 76. Ako dať výpoveď zamestnancovi na dlhodobej PN (38 replies)
 77. Konateľ a odvod do ZP (3 replies)
 78. Zrušenie firmy - zamestnankyna na materskej (9 replies)
 79. Vypocet odstupneho - z ktorej priemernej mzdy? (6 replies)
 80. Zaúčtovanie mzdy (12 replies)
 81. Materská alebo rodičovský príspevok? (2 replies)
 82. Uplatnenie nemocenských dávok pri onemocnení starostu pracujúceho na polovičný úväzok (0 replies)
 83. pracovný čas - nerovnomerne rozvrhnutý (1 replies)
 84. prihlásenie brigádničky (11 replies)
 85. Príplatky za sťažené prostredie (1 replies)
 86. nemocenské poistenie (29 replies)
 87. Odchod do dôchodku (21 replies)
 88. ako sa brániť? (2 replies)
 89. Odovzdávací protokol (2 replies)
 90. Exekučné zrážky z mzdy resp. výkon rozhodnutia (31 replies)
 91. PN a VZ nemocenskej dávky (9 replies)
 92. sukromna jazda - skutocna spotreba (5 replies)
 93. Vyhlásenie zamestnanca na zdanenie príjmov (2 replies)
 94. PN alebo OČR??? (4 replies)
 95. výpovedná lehota a nové pracovné miesto (5 replies)
 96. Nárok na dovolenku po ukončení RD (23 replies)
 97. Ako správne vyplnit tlačivá (PNka/Materská)? (2 replies)
 98. cista mzda (5 replies)
 99. Náhrada mzdy, problém na SP (3 replies)
 100. umrtie zamestnanca (5 replies)
 101. zaradenie do platovej triedy v ZUŠ (0 replies)
 102. Musím vrátiť zle vypočítanú mzdu? (6 replies)
 103. Odstupné a odchodné. (3 replies)
 104. Vyska materskej a rozhodujuce obdobie (7 replies)
 105. Prehlad o zrazených a odvedených preddavkoch za III.Q (12 replies)
 106. ktorý riadok v prehľade? (1 replies)
 107. odmeny k vyplate (30 replies)
 108. ukončenie pracovného pomeru (20 replies)
 109. Zamestnavatel si vymyslel moju absenciu.. (21 replies)
 110. Automatické obnovenie živnosti (0 replies)
 111. neskore prihlasenie sa na socialnu poistovnu (9 replies)
 112. Firma v reštruralizácii a tlak na zamestnanca ohľadom zníženie mzdy na minimum (1 replies)
 113. Skoncenie pp v skus. dobe, nevyplatenie mzdy, nahrada skody... (5 replies)
 114. Celodenné ošetrenie - nočná zmena (3 replies)
 115. minimálne odvody do ZP (3 replies)
 116. Služobná cesta počas dňa nepretržitého odpočinku (2 replies)
 117. Ako má vyzerať Dohoda aby som neprišla v novembri o RP (1 replies)
 118. Zrážková daň odvedená na nesprávny účet (4 replies)
 119. splnomocnenie (7 replies)
 120. navrhovaná zmena pri odvodoch z prenájmu (3 replies)
 121. Nárok na príspevok nemocenského poistenia a materskej? (12 replies)
 122. nariadenie čerpania dovolenky po 1 dni (3 replies)
 123. exekucia zamestnanca (14 replies)
 124. Hlavny pracovny pomer a zivnost (4 replies)
 125. Dávky v nezamestnanosti (2 replies)
 126. Príspevky zo sociálneho fondu (5 replies)
 127. bozp (1 replies)
 128. Materský príspevok (17 replies)
 129. Pracovný pomer a súčasne práca na dve dohody (7 replies)
 130. Zníženie mzdy bez súhlasu zamestnanca (6 replies)
 131. pracujúci dôchodza (3 replies)
 132. Vypoved v armade (8 replies)
 133. zákonník práce (23 replies)
 134. Ako zauctovat refakturaciu odvodov? (4 replies)
 135. Lehotnik pre výplatu peňažnej pomoci v materstve (21 replies)
 136. Ochrana osobných údajov (2 replies)
 137. pedagogický zamestnanec na polovičný úväzok (6 replies)
 138. Člen dozornej rady - zmluva? (1 replies)
 139. Výpoveď bez odstupného a výpovednej lehoty (48 replies)
 140. DoBPŠ (2 replies)
 141. novela zákona 461/2003 (1 replies)
 142. Centrum záujmov mimo SR - nárok na príspevok v nezamestnanosti (11 replies)
 143. Daňové priznanie dôchodcu (4 replies)
 144. Prepočet priemerky pri zmene hodinovej mzdy (4 replies)
 145. Prídavky na dieťa a kombinovaná forma štúdia na VŠ (20 replies)
 146. vlastné dieťa - definícia (8 replies)
 147. Ukončenie RD , práca na dohodu . (1 replies)
 148. Vystavenie zdravotného preukazu pre zamestnanca (4 replies)
 149. Návrat do práce po dlhodobej PN (1 replies)
 150. Splatnosť mzdy pri skončení pracovného pomeru (1 replies)
 151. Zamestnavanie zamestnanca madarskej republiky (0 replies)
 152. Starobný dôchodok a invalidný dôchodok (1 replies)
 153. Nárok na dovolenku (10 replies)
 154. Výška materskej? (2 replies)
 155. Môžem fakturovať počas Materskej? (13 replies)
 156. Minimálne odvody do ZP a SP 2008, 2009 (2 replies)
 157. Materska 2011 hned po rodicovskej (0 replies)
 158. byt SZCO a mat aj s.r.o (3 replies)
 159. Pamätné, ďakovné listy v puzdre (1 replies)
 160. Kolko metrov stvorcovych ma upratovacka MS??? (5 replies)
 161. Vysluhový dôchodok alebo PN (1 replies)
 162. doprovod do nemocnice (21 replies)
 163. daňový bonus a Pnd (15 replies)
 164. Prvý zamestnanec (23 replies)
 165. Doba určitá-výpoveď (11 replies)
 166. Vyplnenie prehladu (1 replies)
 167. druhy pilier povinny? co ak som zivnostnik a socialne odvody este neplatim? (0 replies)
 168. VRATENIE PRIJMU Z R:2009 (0 replies)
 169. PN-úrad práce (4 replies)
 170. Dobrý deň. (0 replies)
 171. nezdaniteľná časť (8 replies)
 172. podiel zo zisku (0 replies)
 173. Príjem z práce na dohodu (6 replies)
 174. Minimílny odvod (4 replies)
 175. zvýšenie materského 2011 (2 replies)
 176. Sadzba poistného do RFS od 01.11.2010: 2% alebo opäť 4,75%? (2 replies)
 177. Novela zákona o zdravotnom poistení (7 replies)
 178. plati premlcacia doba na uroky z omeskania pri platbach zdravotnym poistovniam? (0 replies)
 179. Pracovny pomer pred nastupom na matersku dovolenku (4 replies)
 180. Odstupne - algoritmus (11 replies)
 181. Podporte petíciu (9 replies)
 182. Výpočet nemocenského (1 replies)
 183. Nahlôasovanie stáťistky na soc. a zdravotní postenie. (1 replies)
 184. Čerpanie dovolenky (9 replies)
 185. Chcela by som sa opýtať, (4 replies)
 186. Minimálna mzda od 1.1.2011 (15 replies)
 187. cestovné náhrady-stravné a polovičný uväzok, odprac. čas (6 replies)
 188. EVA model (0 replies)
 189. Krádež a mzda (3 replies)
 190. Zmena zamestnania - mzdárka (28 replies)
 191. VsZP - kostlivec v skrini (0 replies)
 192. szčo a zaroveň zamestnanec-odvody (2 replies)
 193. Je to kampaň alebo ni je to kampaň? (0 replies)
 194. Výpoveď- zmena miesta pracovného výkonu (3 replies)
 195. mzda na dohodu o pracovnej činnosti evidovaného na ÚP (11 replies)
 196. Som na MD a planujeme druhe babo, co urobit pre vyssiu matersku??? (2 replies)
 197. E-formulare (praca pre zahranicnu firmu) (0 replies)
 198. Ako sa má zariadiť žena na rizikovom tehotenstve po skončení PP na dobu určitú? (0 replies)
 199. Zamestnávateľ neplatí odvody ! (4 replies)
 200. Zahr.cest.príkaz - vyúčtovanie výdavkov vzniknutých pri rokovaniach (8 replies)
 201. práca na dohodu popri rodičovskej dovolenke (1 replies)
 202. rodičovský príspevok a poberanie nezamestaneckej dávky (0 replies)
 203. Ako je to s odstupným v štátnej správe pre rok 2010? (4 replies)
 204. Neuhradenie odvodov do SP - podanie trestného oznámenia (3 replies)
 205. Nástup na MD a následné skončenie pracovného pomeru na dobu určitú (1 replies)
 206. Koľko je nutné odpracovať medzi dvoma péenkami (2 replies)
 207. nedoručená výpoveď (2 replies)
 208. preplatenie MHD lístka z ubytovne na stavbu (1 replies)
 209. Celková cena práce (9 replies)
 210. mzda vodiča (6 replies)
 211. Preplatenie cestovných lístkov-odvody ZP a SP (2 replies)
 212. Skončenie PP a vyčerpaná dovolenka (29 replies)
 213. RZZP za rok 2009 (13 replies)
 214. Nevyčerpaná dovolenka za rok 2010 vs Kolektivna zmluva (16 replies)
 215. Ukoncenie pracovneho pomeru (2 replies)
 216. Nepretržitý odpočinok medzi smenami (6 replies)
 217. Nove zamestnanie pocas RD (0 replies)
 218. Pripravujem a doručujem všetky podklady zo základnej školy do príslušných učtární. (1 replies)
 219. Výplata dohody o PČ (0 replies)
 220. výpočet mzdy (1 replies)
 221. Materske/rodicovsky prispevok/odvody (20 replies)
 222. Výsluhový Dôchodok (3 replies)
 223. Nastupujem do prace - poradte! (5 replies)
 224. Nepeňažný príjem - zdanenie, odvody (3 replies)
 225. Zamestnanie príslušníka ČR - súrne (1 replies)
 226. Cas straveny na skoleni BOZP musi zamestnavatel zaplatit ako pracovny cas ? (3 replies)
 227. danovy bonus (9 replies)
 228. výpočet mzdy (7 replies)
 229. skrátený pracovný úväzok (3 replies)
 230. Pracovný pomer, absencia a odvody (11 replies)
 231. Vyska prijmu na odvody do SP od roku 2011 (57 replies)
 232. práca, ktorá nesmie byť vykonávaná na dohodu (26 replies)
 233. Soiálna poisťovňa (3 replies)
 234. Koniec PP §72 -preplatenie dovolenky (3 replies)
 235. Podnikanie počas poberania rodičovského príspevku versus zamestnanecký pomer (0 replies)
 236. SK NACE (10 replies)
 237. odvody v s.r.o. ak je konatel student VS (3 replies)
 238. Ukončenie prevádzky - presun na inú - nárok na odstupné (1 replies)
 239. právne zmeny v lízingu (0 replies)
 240. Náhrada za dovolenku??? (2 replies)
 241. Opatovne predlzenie pracovnej zmluvy (40 replies)
 242. inval.dôchodca a občasné privyrobenie si (2 replies)
 243. Dodatky k dohode o vykonani prace (12 replies)
 244. dohod.o vykon.prace (6 replies)
 245. Neplatena práca (4 replies)
 246. 50% pracovny uvazok a pracovny cas (2 replies)
 247. Odhlasenie dohodara (1 replies)
 248. Tlačivo potvrdenie o príjme (16 replies)
 249. Pracovná zmluva alebo Zmluva o výkone funkcie? (2 replies)
 250. Hmotná zodpovednosť (18 replies)