PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. materska zo zamestnania na par mesiacov
 2. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 3. Skrátený pracovný úväzok - výpočet dovolenky
 4. Preplatenie zdravotného preukazu
 5. ak nie som poistena na slovensku, mam narok na matersku?
 6. Ukoncenie prac. zmluvy na dobu urcitu pocas PN
 7. Dohodár a pracovná cesta do zahraničia môže/nemôže?
 8. Nedoplatok na poistnom a zamestnanec
 9. Ake odvody v kombinacii TPP a zivnosti?
 10. mzdové príplatky
 11. Začiatočník v mzdách... Ochranná lehota bývalého zamestnanca
 12. Práca v ČR
 13. Osetrovanie manžela viackrat po sebe
 14. prosím o radu - nadčasy
 15. diskriminacia?????????
 16. študent, konateľ a odmena
 17. Potvrdenie o mzde za rok 2007
 18. stravné lístky
 19. Materská dovolenka - príchod do práce
 20. podpora po navrate z Irska
 21. Porovnanie nákladov na zam-ca so živnostníkom
 22. Zamestnanie dôchodcu
 23. Daňový bonus
 24. Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny
 25. nárok na platené volno v zamestnaní
 26. Priplatky za sviatok????PROSIM PORADTE!!!!
 27. práca v SBS
 28. Živnosť študenta VŠ a dávky v hmotnej núdzi rodiča
 29. brigáda, úrad práce, Čechy
 30. Práca na dohodu počas registrácii na UPSVAR
 31. dohoda o pracovnej činnosti
 32. Platia sa odvody do Sos.poist.a zdrat.poistovne z naturalnej mzdy
 33. Platia sa odvody do Sos.poist.a zdrat.poistovne z naturalnej mzdy
 34. nepedagogicky zamest.- prestavky v praci
 35. Lekárska prehliadka
 36. nezamestnany, dohoda a cestovne nahrady
 37. skončenie prac. pomeru
 38. Relaxpassy - výpočet mzdy a účtovanie nákupu
 39. Vzorový formulár pre zmluvu o pôžičke
 40. žiadosť o študijné voľno
 41. Kandidát na starostu vo výpovede?
 42. prísľub zamestnávateľa
 43. Stravné náhrady
 44. Maximálna materská
 45. konateľ a PP
 46. pracovna cesta - na co nezabudnut?
 47. Zrážky zo mzdy
 48. Ošetrovné
 49. Predčasné ukončenie rodičovskej dovolenky
 50. Prosím Vás o radu. Je možné vyplácať dohodárovi o vykonaní práce odmenu aj postupne?
 51. odmena pri DoBPŠ
 52. životné jubileum
 53. Neplatené voľno-zdravotné odvody a RZD
 54. Kratší prac.čas - osobný príplatok.
 55. vypoved-dobrovolne nezamestnana-odvody
 56. stravné
 57. predčasne ukončená rodičovská dovolenka a nárok na podporu v nezamestnanosti ???
 58. Znovuuzatvorenie pracovného pomeru.
 59. Starostlivosť o dieťa, keď je matka chorá
 60. Práca na 5 hodín mesačne ?
 61. exekúcia
 62. Konateľ s.r.o. a odvody
 63. po rodičovskej dovolenke
 64. materská a nevyčerpaná dovolenka
 65. Materská-reťazová a rodičovský príspevok
 66. Vypoved z mojej strany - ako je to zo socialnymi davkami?
 67. valorizacia dochodkov k 1.1.2011
 68. dočasná štátna služba
 69. Skončenie pracovného pomeru a splatnosť mzdy
 70. dohoda a úrad práce
 71. Výpoveď v skúšobnej dobe počas OČR?
 72. Podiel na zisku /hospodarskom vysledku/ - ako postupovat?
 73. Financny prispevok na stravu a lekarske potvrdenie - oslobodenie od dane
 74. Nárok na prestávku a stravný lístok_dohodári
 75. Výpoveď vs. nástup do druhej práce
 76. Zamestnanecký dôverník - ako na to ?
 77. Najlepšie riešenie na odmenu?
 78. Pracovná zmluva na dobu určitú
 79. Tarify a platy v školstve
 80. Preplatok SZČO zo zdravotného poistenia
 81. Výpoveď v skúšobnej dobe počas PN
 82. Chybný zápočtový list
 83. Zmena stavu zo slobodnej na vydatú
 84. nevyplatenie odchodného
 85. P-čko v tehotenstve
 86. Pisomna vytka zamestnancovi
 87. Služobná prax
 88. Ročné zúčtovanie VSZP
 89. Mesačný výkaz do SP 2007
 90. Hrubé porušenie prac. disciplíny
 91. prosba
 92. práca dôchodcu u súkromníka
 93. Dobrovolne nezamestnany a dohoda o pracovnej cinnosti
 94. DoVP a neukončená práca
 95. Dobrovoľne poistená osoba
 96. odstupne a odchodne
 97. prac.pomer na dobu určitú - skončenie
 98. Počet zamestnancov v závodnej kuchyni
 99. Daňový bonus - nerozvedený otec
 100. ODSTUPNE pri vypoved zamestnanca podla §63,odst.1,písmeno b
 101. Naturálna mzda - ocenenie
 102. najnižšia možná cena jedla vo vlastnom strav. zariadení
 103. Dovolenka.
 104. PN - ukončenie v skúšobnej dobe, chýba doklad o ukončení PN
 105. Odchod z PP na predčasný starobný dôchodok
 106. základ na výpočet priemeru pri priepustke
 107. Dlhodobo PN nástup a znova PN
 108. smernica na stravné listky
 109. dlhodobá PN a výpoveď
 110. Príplatky v nepretržitej prevádzke
 111. Dohoda o skončení pracovného pomeru a odstupné
 112. Jazykovy pobyt a pracovny pomer
 113. UP a dohoda o vykonaní práce
 114. príkazná zmluva
 115. PN živnostník
 116. Ide o nepeňažný príjem zamestnanca?
 117. Ake odvody?
 118. UPOZORNENIE na skončenie PP na dobu určitú
 119. Živnosť - maródka-nezamestaný. Postup.
 120. kurz
 121. Spravny vypocet "dovolenkoveho priemeru"
 122. pracovný pomer pri invalidite 80%
 123. Nahrada mzdy pocas pracovnej cesty ak je v zahranici sviatok
 124. Personálno-mzdový referent
 125. Riadny pracovný pomer a dohoda
 126. Na dávku v nezamestnanosti už stačia len dva roky poistenia
 127. miesto výkonu práce
 128. Sviatok
 129. Stravné
 130. Dohoda o vykonani prace - nulova odmena
 131. PN po skončení prac. pomeru
 132. dohoda o vykonaní práce
 133. Odberna lehota 3 dni!
 134. Odvody?
 135. Pravomoci zeleznicnej policie
 136. Denný študent a platenie zdravotného poistenia
 137. môže žiadať o dodatočné odstupné?
 138. nezamestnaný na UP dohoda a odvody
 139. Zákonník práce - prevzatie dokladov zamestnancom.
 140. Nárok na daňový bonus
 141. Zamestnanec na Dohodu - prihlasenie ?
 142. Dohoda o vykonani prace
 143. Danovy bonus a student VS
 144. Preplatenie dovolenky počas MDa RD
 145. može mi zamestnavatel bez mojho vedomia dat neplatene volno?
 146. Vyplnenie cestovného príkazu ak som preč celý týžden
 147. Stravovanie - platba faktúrou
 148. Pracovna zmluva - termin vypaltny termin
 149. Vyňatie príspevku na stravovanie z Pracovnej zmluvy ?
 150. Odvedené viac do ZP rok 2005
 151. Pnka a dovolenka
 152. Priepustka od lekára
 153. Dohoda o pracovnej cinnosti
 154. Odstupné, výpoveď a iné možnosti....
 155. Ukončený pracovný pomer na dobu určitú a následne uzatvorený na dobu neurčitú
 156. NUTENA ZMENA PRACOVNEJ POZICIE
 157. Práva zamestnanca pri výpovedi
 158. skončenie štúdia
 159. osetrovanie clena rodiny zmysle §141 Zakonnika prace a zmysle §39 zakona c.461/2003
 160. Musi zamestnavatel vzdy preplatit cestovne nahrady?
 161. TPP a kratší prac.úväzok - nastup na MD
 162. Nárok na dovolenku
 163. Návrat do práce pred ukončením rodičovskej dovolenky
 164. Pokracovanie prac. zmluvy na dobu urcitu
 165. Neplatene volno zamestananca?
 166. Študent a práca v sobotu
 167. brigadnik v CR
 168. Materský príspevok
 169. daňový bonus po novom
 170. Neplatné skončenie PP - povinnosti zamestnávateľa
 171. náhradné voľno...
 172. chýbajúce papiere k výpočtu dôchodku
 173. Práca nadčas a výpoveď
 174. Sviatok, ktory padne v nedelu
 175. Pracovná zmluva na kratší pracovný čas a dovolenka
 176. Opravená pracovná zmluva
 177. firma zrusena- ja som na materskej co bude.. somnou dalej?
 178. Môže konateľ vykonávať činnosť nad rámec pracovnej zmluvy?
 179. Nepreplácané nadčasy???
 180. Nedobrovoľná zmena prac. pomeru
 181. Kolko je minimalna mzda??
 182. Ma narok vobec na nieco?
 183. Pracovná zmluva na dobu určitú
 184. Ignorovanie sťažnosti na miestny úrad
 185. Zostava mi dat len výpoveď?
 186. alikvotná časť dovolenky
 187. Zmeny na PN - ke
 188. Príkazná zmluva - montér plastových okien
 189. Výpoveď a dohoda o ukončení PP - nesúhlas zo strany zamestnanca
 190. daňový bonus program nevyrátal, prečo?
 191. Aká zmluva je najvýhodnejšia?
 192. Zápočet rokov
 193. Vyhlásenie na zdanenie príjmov - nahlasuje sa aj zmena OP?
 194. Práca vo sviatok a v nedelu
 195. DoPČ a vyhlásenie k dani
 196. Výplatné pásky
 197. Zdravotne poistenie a studium v UK
 198. s.r.o versus živnostník
 199. Súbeh podnikania a zamestnania
 200. Invalidný dôchodok.
 201. Zaraďovanie ped. zamestnancov, ktrorí učia v špeciálnej triede
 202. Výpoveď zo zamestnania dohodou
 203. potvrdenie o pracovnom pomere
 204. Zápočtový list a pečiatka
 205. skusobna doba s PP na dobu neurcitu - vypoved???PROSIM SURNE!!!
 206. príjem počas RD
 207. Navrat do prace hned po materskej a nasledna PNka
 208. Darovanie krvi
 209. Výpoved zamestnávateľa pri rušení firmy+odstupné
 210. Prepustenie z armady pre alkohol
 211. Zamestanie cudzincov
 212. Daňový bonus
 213. ako zistiť meno keď mám len rodné číslo
 214. výpomoc rodinného príslušníka vo firme
 215. odvody do SP počas rodičovskej dovolenky
 216. Ošetrovné-starostl.o dieťa do 10 r.veku
 217. Začínajúcí pedagogický zamestnanec
 218. Výpoveď - odberná lehota na pošte
 219. Okamžité skončenie Dohody o pracovnej činnosti
 220. stravné lístky
 221. materska-rodicovska-materska v ČR
 222. odvody konateľa
 223. Rodičovská dovolenka
 224. nadriadený chce heslo do môjho služobného PC
 225. príspevok z ÚP na zamestnanca- skončenie pracovného pomeru
 226. nahradza sa celodenne Pcko dvomi nadrobenými hodinami?
 227. Dovolenka, ak som v minulosti robil podla autorského zákona
 228. dohoda o vykonani prace
 229. "zrážky zo mzdy"
 230. Ake tlacivo?
 231. Dovolenka.
 232. Student VŠ a TPP
 233. Výpocet nemocenskú dávok
 234. Pracovná náplň.
 235. Práva zamestnanca na dohodu
 236. Čo s dovolenkou pri nástupe na materskú dovolenku?
 237. Nevyčerpaná dovolenka
 238. Spis starostu obce
 239. Odstupné
 240. Dodatok k prac. zmluve ?
 241. právnici a odvody
 242. ELDZ-evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
 243. Príplatky za soboty a nedele a výpočet mzdy.
 244. Skončenie prac. pomeru v skúšobnej dobe a dovolenka
 245. Koniec RD a zmena zamestnania
 246. Oneskorené nahlásenie materskej do sociálnej poisťovne
 247. manžel na rodičovskú dovolenku
 248. Čo robiť v prípade meškania mzdy?
 249. dohoda o pracovnej cinnosti
 250. Neoprávnene vyplatený daňový bonus