PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Doklad o ubytovaní - raňajky
 2. Zvýšenie mzdy na valnom zhromaždení
 3. Výpoveď vs. okamžité skončenie PP
 4. Výpoveď zo strany zamestnanca podľa § 69 ods. 1 písm. b)
 5. Praca na dohodu
 6. Pracovník pracujúci na TPP a na projekt
 7. exekúcia - doklad o platení výživného
 8. Dobrý deň, mám otázku ohľadne PN pre SZČO. Má nárok alebo nie?
 9. Konateľ v druhom pilieri
 10. Ako sa započítavajú roky pri skrátenom pracovnom čase
 11. Stanovenie prémiových ukazov.ateľov
 12. Zápočet 6,5 hod.pracovnej doby
 13. Pohotovosť a práca v sobotu
 14. odmena alebo jednorázová mzda
 15. Riadna dovolenka
 16. invalidita, odchodné ďalšia práca
 17. info pre rodičov - brožúra zo stránky min.práce,soc.vecí a rodiny
 18. dávka v hmotnej núdzi
 19. Výpoveď podľa § 63 a následný príjem nového zamestnanca
 20. spracovanie miezd
 21. Brožúra pre mamičky - rôzne info súvisiace s narodením a starostlivosťou o dieťa
 22. Spojená pracovná cesta do zahraničia a aj na území SR
 23. Dá sa vyhnúť plateniu odvodu do SP?
 24. Dohody od roku 2010
 25. Akú zmluvu uzatvoriť?
 26. Výpoveď
 27. Apollo Púchov
 28. Priemerný zárobok pre PN
 29. nezdanitelne minimum
 30. Ukončenie PP
 31. Vyplatenie dovolenky
 32. II.dôchodkový pilier - rodičovska dovolenka - nečinnosť SP
 33. PN počas rodičovskej dovolenky
 34. Odvody overenie
 35. Školenie: Personalistika a mzdy
 36. Prechod práv a povinností
 37. Neplatené voľno a odvody
 38. nárok na nemocenské dávky
 39. Ukončenie pracovného pomeru?
 40. Masáž=sociálny fond
 41. materska-pn
 42. Aké je stravné pri zahraničnej pracovnej ceste
 43. prevzatie vypovede
 44. dohodári
 45. Je narok na odstupne pri prepusteni pri zmluve na dobu urcitu?
 46. Ukončenie PP 31.8.2010 a nástup do zamestnania 2.9.2010
 47. Aka je vypovedna doba? co znamena slovo najmenej?
 48. ziadost o rozviazanie pracovneho pomeru
 49. Nárok na 25 dní dovolenky - študent/maturant, dokladovanie
 50. Dôchodok
 51. Pripravovaná zmena ZP
 52. Žiadanka o dovolenku - tlačivo v el.podobe
 53. Dovolenka?
 54. ako na to
 55. skončenie pracovného pomeru a začatie nového pracovného pomeru
 56. Neplatené voľno + PN v jednom mesiaci
 57. Odvody živnostníkov v roku 2010
 58. Referencie od byvaleho zamestnavatela
 59. DoVP - doba určitá vs. neurčitá
 60. doklad z Čiech a Nemecka v Eur a jeho zaúčtovanie
 61. Neplatené voľno-nárok na "vymáhanie" odvodov od zamestnanca
 62. Staré resty zo zdravotných poistení, neprihlásenie sa a pod.
 63. Zamestnanec = dôchodok
 64. dohoda o pracovej činnosti pri čiastočnom invalidnom dôchodku
 65. Výpočet PNky
 66. Pedagógovia a dovolenka
 67. dohoda + TPP
 68. Dovolenkovy priemer
 69. Zahraničná pracovná cesta (na rok)
 70. Nároky zamestnanca pri pracovnom úraze
 71. Zaradenie pracovníčky
 72. Maximálny vymeriavací základ
 73. Je možné odhlásiť zamestnancov zo sociálnej poisťovne so spätnou platnosťou?
 74. Otázka na dohodu o vykonaní práce
 75. Zmena dohody o vykonani praci na inu dohodu
 76. Daňové priznanie za rok v ktorom som pracovala a aj poberala RP
 77. Hladanie prace pocas pracovneho pomeru v skusobnej dobe
 78. OČR - výpočet 8/2010
 79. Vypoved pocas PN (zmluva na dobu urcitu)
 80. Nárok dovolenky pri prekážkach na strane zamestnávateľa
 81. ukončenie RD a nový PP
 82. Pracovný úraz dohodára
 83. Zodpovedný zástupca - aká zodpovednost?
 84. Policajný výsluch a mzda
 85. Spatne vyplatenie Davky a nove podmienky od Sep 2010
 86. dohoda o zrážke zo mzdy
 87. Navrat do prace po RD pred dovrsenim 3r. veku dietata
 88. Rozhodujúce obdobie a VZ pre PN v ochrannej dobe
 89. Odvody
 90. Predseda predstavenstva, mandatna zmluva ODVODY
 91. zmena polovicneho prac.uvazku na plny prac. uvazok
 92. Doba odovzdania ukončenia PN
 93. Exekúcia,
 94. Zle zaúčtovaná faktúra - zodpovednosť za škodu ???
 95. dodatok k pracovnej zmluva - zmena meny
 96. platenie socialnych odvodov
 97. ahojte,chcem vas poprosit o radu pri vypocte dovolenky.
 98. nízka čistá mes.mzda a exekúcia
 99. Okamžite ukončenie pracovneho pomeru
 100. exekúcia-rozvedený zamestnanec
 101. Ukoncenie dohody o vykonani prace z dovodu neserioznosti firmy
 102. Vrátené poistné zo SP
 103. príspevok na starostlivosť o dieťa
 104. Číslo účtu
 105. určovanie počtu vyživovaných osôb
 106. Dohoda o vykonaní práce v nástupníckej organizácii
 107. Preplacanie MHD mesacnika na sluzobne ucely
 108. minimalne odvody
 109. Dohoda o brig.práci študenta - daň
 110. exekúcia
 111. priznanie daňového bonusu
 112. Predpokladany prijem pocas rodic.dovolenky
 113. Socialne poistenie - SZCO & materska
 114. Vyvetrajme v socialnej poistovni alebo faux pas nasej SP
 115. Zákonník práce a prac. čas
 116. PN-ka a jej časti
 117. skonč. PP v skušob.dobe
 118. Platenie odvodov
 119. Vodič MKD - povinnosti zamestnávateľa
 120. povinnosti zamestnávateľa
 121. Minimálna mzda- náhrada za sviatok
 122. Pracovný čas a študent
 123. odchodné
 124. Dohoda o vykonaní práce a práca nadčas
 125. nový zamestnanec
 126. stravne listky
 127. mesacne odvody za zamestnanca
 128. stravne pracovna cesta
 129. prerušenie dovolenky
 130. narok na 25 dni dovolenky
 131. Mzda vo sviatok
 132. Invalidny dochodca, s.r.o.
 133. Rozvrhnutie pracovného času
 134. Určenie platovej triedy vo verejnej správe
 135. Prerušenie rodičovskej dovolenky, práca u iného zamestnávateľa a nástup na MD
 136. práca na dohodu ako lektor na VŠ
 137. Umrtie novorodenca - materska dovolenka
 138. Je mozne podat trestne ozn. za zanedbanie preventivnych prehliadok zamestnavatelom?
 139. Aka je zakonna lehota na odpoved poziadavky od zamestnavatela?
 140. Ukončenie dohody o brigádnickej činnosti
 141. ŠTUDENT - dohoda o vykonani prace ???
 142. Skutočnosť, alebo výsmech ?
 143. DOVP , ÚP a odhláška zo soc.poisťovne
 144. Poskytnutie údajov
 145. Výpovedná doba
 146. priznaný starobný dôchodok v strede mesiaca
 147. Minimálny denný vymeriavcí základ pri výpočte náhrady príjmu
 148. Ukončenie PP zo strany z-teľa pre úmyselný trestný čin
 149. PN z prac.pomeru a živnosť
 150. min. výška úhrady odvodov..
 151. ELDP rok 2008 - súrne
 152. odhláška
 153. Skrátený pracovný týždeň
 154. Výkon zrážok zo mzdy (exekúcie)
 155. Zivnosticka - osetrenie clena rodiny
 156. Nástup do práce po rodičovskej dovolenke
 157. odstupné
 158. Vplyv PN-ky na výpočet materskej pri dobrovoľnom nemocenskom poistení
 159. nepretržitý odpočinok
 160. konkurz - uplatnenie pohladavky byvalymi zamestnancami
 161. ODVODY
 162. vyplata z tržieb zložená z HM + doplatenie cestonými náhradami
 163. Odchodné
 164. tlačivo, formulár
 165. kontrola mzdy
 166. Priznanie starobného dôchodku
 167. Zmena platiteľa exekučného príkazu
 168. Výpoveď podľa §61
 169. Zrážky zo mzdy
 170. Prosim vas, poradte ... mam prist este do prace?
 171. Výška odstupného
 172. doplatenie mzdy
 173. Povinnosť byť pred a po skončení pracovného času na pracovisku
 174. PRÍJEM KONATEĽA
 175. Rodičovská dovolenka a doklad z PP
 176. Zrušenie ukončenia PP dohodu.
 177. Mam narok na odstupne?
 178. Vymahanie odvodov za rok 1996
 179. Konateľ s.r.o - dôchodca - spoločník
 180. preĺženie PZ
 181. Zamestnavanie dôchodcu
 182. Preplatenie dovolenky
 183. Prac.pomer na 4hodiny počas rodič.dovolenky
 184. Zamestnávateľ nevyplatil mzdu -čo ďalej?
 185. Zivnost + neplatene volno v HPP a odvody
 186. dve prednostné pohľadávky
 187. Stravné lístky a skrátený pracovný úväzok
 188. Cena práce
 189. Odvody pri súbežnom pracovnom pomere a RD
 190. praca na dohodu - odvody?
 191. Ukončenie pracovnej zmluvy a dovoelnka
 192. Odstupné – výpočet jeho výšky.
 193. minimalna mzda
 194. Nepravidelná mzda .
 195. Prispevok na predlzenie chranenej dielne
 196. Prispevok na Predlzenie chranenej dielne
 197. Definovanie mzdy v pracovnej zmluve
 198. Formulár E 101
 199. Maximálny možný počet odpracovaný na dohodu
 200. Praca nadcas
 201. Zapoctovy list
 202. Štvrťročný prehľad - vyplnenie riadku 3
 203. beznadej
 204. predčasný dôchodok
 205. Nárok na dovolenku
 206. odvody do vszp
 207. výplatná páska anglicko
 208. študent - TPP a nárok na výživné
 209. mzdy odzaciatku
 210. odvody
 211. Pracovná zmluva
 212. Čas vyplatenia nemocenských dávok
 213. DVZ na urazove
 214. Zmluva medzi s.r.o. a živnostníkom
 215. Denny VZ na urazove
 216. RLFO oprava
 217. Náhrada za sťažené životné podmienky
 218. Dovolenka pri ukončení prac. pomeru
 219. Podpora v nezamestnanosti po skonceni SZČO?
 220. Ako spravne vyplnit prehlad o zrazenych a odvedenych preddavkoch
 221. Neplatná výpoveď a nárok na dovolenku
 222. Rodinny prislušnik v obecnom zastupiteľstve
 223. SZčO a prídavky,daňový bonus a výživné
 224. nezdanitelna cast ZD
 225. Zodpovednost zamestnavatela za skodu......
 226. DNP po rodicovskej dovolenke
 227. Dohoda o pracovnej činnosti - pracovný úraz
 228. mzda vyplatená formou odmeny
 229. Rozdiel preddavkova daň a zrážkova daň.
 230. Spochybnenie konania starostu
 231. štátny zamestnanec a zároveň spoločník v sro
 232. Kratší pracovný čas (odvody, dovolenka, zdravotné poistenie,...)
 233. ELDP - materská dovolenka
 234. Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2010
 235. Ukončenie PP dohodou
 236. zmluva pre studentov
 237. Odvody do SP v prípade odkladu daňového priznania ku dňu 30.09.
 238. Skúšobná doba bez nároku na mzdu
 239. Registracny formular do Soc.poist.?
 240. Zmena miesta výkonu práce
 241. Vrátenie stravných lístkov zamestnávateľovi?
 242. Neplatná výpoveď a nový pracovný pomer
 243. ako získať materskú ak som neplatiteľ
 244. nárok na podporu v nezamestnanosti po ukončení rodičovskej dovolenky
 245. Dohoda o vykonaní práce
 246. Zapoctovy list
 247. súbežné TPP
 248. Exekúcie
 249. Vyplacanie diet pri docasnom prideleny do zahranicia
 250. II. piliér a nové zamestnanie