1. ukoncenie pracovneho pomeru a zdravotna poistovna (4 replies)
 2. Skončenie RD a budúca podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 3. Prosím, môžem byť registrovaná na úrade práce a poberať podporu aj keď som členom SVB a NP - mám z tejto činnosti nepravidelný príjem, do roka je to okolo 200€? (2 replies)
 4. Kde nájdem príklad dopočtu do minimálnej mzdy pre vyslaného zamestnanca? (0 replies)
 5. Predlženie PvN (1 replies)
 6. Preradenie na inú pracu (0 replies)
 7. Vyplácate príplatky za sviatky v dennom priemere, aj keď zamestnanec odpracoval iba 5 hodín? (4 replies)
 8. Môže firma opätovne prijať zamestnanca, ktorý dal výpoveď? (10 replies)
 9. nedeľa a zatvorená prevádzka (1 replies)
 10. Ovplyvní výšku starobného dôchodku niekoľkomesačná PN? (14 replies)
 11. Rodičovská dovolenka (9 replies)
 12. prechodný pobyt (1 replies)
 13. Krátenie dovolenky po PN z akého nároku? (5 replies)
 14. Neposkytnutie dovolenky zamestnancovi - hrozí pokuta? (14 replies)
 15. Viac dovolenky iba pre niektorých zamestnancov. (5 replies)
 16. Výkaz do SP (4 replies)
 17. Oprava zaslaného vykazu za 06/2020 (0 replies)
 18. Evidencia na ÚP (6 replies)
 19. vypoved zo strany zamestnanca § 67 a PNka (5 replies)
 20. Počas dovolenky mám isť na školenie, musím tam isť ? (3 replies)
 21. Výpočet odstupného pri fix.+variab.zložke mzdy (3 replies)
 22. Na koľko dní dovolenky má nárok špeciálny pedagog ako odborný zamestnanec alebo školský špeciálny pedagog. Ďakujem (2 replies)
 23. Priznanie starobného dôchodku a výpočet mzdy (6 replies)
 24. Pracovné voľno kvôli účasti na súde (2 replies)
 25. príspevok na rekreáciu (5 replies)
 26. Predĺženie pracovného pomeru (2 replies)
 27. Čerpanie dovolenky pri výpovedi ... (1 replies)
 28. Materská 2020 (6 replies)
 29. príspevok na rekreáciu - položky na doklade z ERP (3 replies)
 30. Moze veduci zamestnanec kontaktovat manzela/ku zamestnanca? (15 replies)
 31. Ranná zmena mi konci 14:15.Nadriadeny má nechce pustiť domov.Ma na to právo ? (26 replies)
 32. §120 ods. 6 Zákonníka práce - Minimálny mzdový nárok (8 replies)
 33. Zaokruhlenie pomernej casti min.mzdy (1 replies)
 34. Jedálne kupóny 13-15 hodín denne (5 replies)
 35. Predčasný starobný dôchodca a zamestnanie (2 replies)
 36. Môže pracovný čas končiť 14.40, keď zamestnanec požiada o výnimku? (8 replies)
 37. Cestovné náhrady (2 replies)
 38. Ukončenie PPV počas RP a preplatenie nevyčerpanej dovolenky. (5 replies)
 39. OČR pandemická, ukončenie pracovného pomeru a preplatenie dovolenky (1 replies)
 40. Slovinec a práca v Taliansku (1 replies)
 41. Príspevok na rekreáciu - tábor pre dieťa (1 replies)
 42. Doplatenie daňového bonusu (1 replies)
 43. Operativny leasing (2 replies)
 44. Príplatok za započítanú prax - pedagogický zamestnanec (3 replies)
 45. Manzel pracuje v zahranici, povinnost nahlasenia sa tam. (7 replies)
 46. Zaráta sa zamestnancovi obdobie pandemického ošetrovného počas Korony do dní poistenia v nezamestnanosti kvôli nároku na podporu v nezamestnanosti? (4 replies)
 47. je nárok na voľno po pôrode pre otca dieťaťa? (3 replies)
 48. RO pre výpočet materskej (5 replies)
 49. Môže sociálny pracovník vykonávať inštruktora sociálnej rehabilitácie bez kurzu? (0 replies)
 50. Minimálna mzda v Nemecku- stanovnie mzdy pri vyslani (0 replies)
 51. Dva pracovné pomery (5 replies)
 52. Nerovnomerny rozvrhnuty pracovny cas - dovolenka (2 replies)
 53. Rodičovská dovolenka - predĺženie a povinnosti voči zamestnávateľovi (4 replies)
 54. Exekucia do depozitu - co urobit po skonceni pracovneho pomeru (1 replies)
 55. Z PN na urad prace ako nezamestnany (2 replies)
 56. SD a minimalna mzda (4 replies)
 57. DBPŠ (1 replies)
 58. Odvody za ID do ZP a SP (1 replies)
 59. Vyzivovane osoby (1 replies)
 60. Vyplatiť zamestnancovi vrátenú zrážku zo mzdy? (1 replies)
 61. Rekreačný poukaz - platba kreditnou kartou (5 replies)
 62. Dávka materské a DOVP (muž) (1 replies)
 63. Vratenie poistneho za starobneho dochodcu (4 replies)
 64. čerpanie dovolenky na pol dňa (6 replies)
 65. Preplatenie dovolenky po dlhodobej PN a ukončení PP. (1 replies)
 66. výpomoc príbuzného na rodičovskej dovolenke (0 replies)
 67. Mám nahlásiť úradu práce zmluvu o dielo kde som vedený ako KOMPARZ (0 replies)
 68. Doplatok do minimálnej mzdy. (7 replies)
 69. Prihláška do SP_trvalý pobyt : Mesto /Mestský úrad/ (6 replies)
 70. OČR+RP (7 replies)
 71. Mzdová veličina 21,74 vs. 21,75 (4 replies)
 72. Prekážka na strane zamestnanca-záplavy (3 replies)
 73. Priemerná mesačná mzda (2 replies)
 74. Je potrebné uzatvoriť osobitne dohodu o zrážkach zo mzdy za PHM pri použití služ. auta na súkromné účely? (1 replies)
 75. ukončenie študia na strednej škole nastup na vysoku dohoda o brig.praci študenta (5 replies)
 76. Môže byť v Dohode o pracovnej činnosti a DBPŠ - druh práce čašník, pomocná sila ? (0 replies)
 77. Ako sa platí dovolenka keď sme na 60%? (8 replies)
 78. Koronavírus - príspevok zamestnávateľovi (2 replies)
 79. Dve faktúry na preplatenie rekreácie (2 replies)
 80. darovanie krvi - paragraf (0 replies)
 81. Zmena sídla Registračný list zamestnávateľa uviesť mestskú časť? (0 replies)
 82. Vznik pracovného pomeru a začiatok PN (3 replies)
 83. Služobka a dochádzka (4 replies)
 84. náhrada príjmu pri DPN (1 replies)
 85. Materská dovolenka (oznámenie zamestnávateľovi) (5 replies)
 86. Dokedy sa musia preplatiť nadčasy? (4 replies)
 87. Pomáhame ľuďom - Opatrenie 3 A (3 replies)
 88. odvody pri odchodnom (0 replies)
 89. Vyslanie zamestnancov do Nemecka (0 replies)
 90. Pracovný úraz - trvalé následky. (0 replies)
 91. § 250 b ods. 6 Zák. práce a zamestnanci odmeňovaní podľa zákona 553/2003 (1 replies)
 92. Príspevok na hodnotu stravy zo SF - zdaniť či nezdaniť? (3 replies)
 93. Odvody výsluhového dôchodcu v roku 2020 (2 replies)
 94. Oznámenie a čestné vyhlásenia k dohode k brigádnickej práci študenta (0 replies)
 95. DoBPS (1 replies)
 96. Čerpanie dovolenky z materskej dovolenky (4 replies)
 97. ELDP pracujúcej dôchodkyne (2 replies)
 98. Mzdový list - zaslanie do poisťovne - škoda (1 replies)
 99. Vyhlásenie pri novom PPV (1 replies)
 100. odhlásenie zo Sociálnej poisťovne (1 replies)
 101. Ako vypocitam DoVP nepravidelny prijem? (3 replies)
 102. Prekážka na strane zamestnávateľa - 80 % z minimálnej mzdy? (5 replies)
 103. Priznanie starobného dôchodku (9 replies)
 104. Prepočet D po RD a ukončenie PPV. (4 replies)
 105. Priznanie SD (4 replies)
 106. prihlásenie po štúdiu na úrad práce , keď pracuje na dohodu (4 replies)
 107. Výpovedná doba (4 replies)
 108. Môžem žiadať príspevok na udržanie pracovných miest - 3 B na zamestnancov, ktorý v mesiaci máj boli na skrátenom úväzku ? (1 replies)
 109. 13. plat - štaturár v s.r.o. pracujúci na prac. zmluvu (4 replies)
 110. Má zamestnanec nárok na uplatnenie si príspevku na rekreáciu počas karanténnej OČR? (15 replies)
 111. Ako mám ukončiť pracovný pomer s pani, ktorá pije na pracovisku? (12 replies)
 112. Zmena druhu práce so zmenou € (4 replies)
 113. Štatutár a 13.plat (2 replies)
 114. Riziková skupina v školstve (1 replies)
 115. Výpočet odchodného po dlhodobej PN-ke. (4 replies)
 116. dovolenka po materskej (2 replies)
 117. Ukončenie PP na dobu neurčitú a následný PP na dobu určitú (11 replies)
 118. Dohoda o pracovnej činnosti - dôchodca a prihlásenie do ZP (1 replies)
 119. Nadčas pri domáckej práci §52 (12 replies)
 120. Zamestnavatel - ako riesit udajnu neprevzatu elektronicku postu na exekuciu zamestnanca (2 replies)
 121. odchodné - výpočet (1 replies)
 122. SIH antikorona záruka. Úver od banky. (0 replies)
 123. Výpoveď - nadbytočnosť (1 replies)
 124. Účasť na pohrebe - partnerkin príbuzný (2 replies)
 125. odstupné vo verejnej službe (4 replies)
 126. Dovolenka pri PP na dobu určitú. (3 replies)
 127. PZ doba určitá (2 replies)
 128. Môže mi zamestnávateľ prikázať prenesenie nadčasov namiesto preplatenia? (11 replies)
 129. čerpanie minuloročnej dovolenky (4 replies)
 130. Chcem si sporiť v II. pilieri - stúpnu mi odvody? (9 replies)
 131. narodenie syna zamestnancovi a navýšenie dovolenky (11 replies)
 132. Výpočet dovolenky (3 replies)
 133. Skrátený pracovný úväzok a návšteva lekára (3 replies)
 134. Krátenie dovolenky (4 replies)
 135. Zastupovanie počas RD a čerpanie dovolenky (4 replies)
 136. Prihlásenie zamestnanca poberajúceho podporu (1 replies)
 137. prekážka v práci na strane zamestnanca (1 replies)
 138. Koronavírus opatrenia (3 replies)
 139. Ošetrovné (2 replies)
 140. Vplyv na výšku dávky v nezamestnanosti (5 replies)
 141. Ako spočítať mzdu pri zmene pracovného režimu uprostred mesiaca? (12 replies)
 142. Nariadena dovolenka pri nerovnomerne rozlozenom pracovnom case (7 replies)
 143. Práca na dohodu pri poberaní podpory (2 replies)
 144. Mam narok na pandemicku OCR aj ked dieta nastupilo do skolky ale nasledne ostalo chore? (1 replies)
 145. Podporná doba. (3 replies)
 146. Money S3 zaúčtovanie miezd (0 replies)
 147. Odmena za nadčas (1 replies)
 148. Odstupne (1 replies)
 149. Výpočet výšky materského (4 replies)
 150. Odchodné a dva pracovné pomery (8 replies)
 151. skončenie PP a odchod do starobného dôchodku (2 replies)
 152. Príplatky (7 replies)
 153. Prekážky v práci na strane zamestnávateľa ... (3 replies)
 154. Výpovedná doba (1 replies)
 155. Výpoveď s odstupným po ukončení rodičovskej dovolenky a odvody (9 replies)
 156. vyska odvodov (17 replies)
 157. Mzda a odmena výplatnej páske (4 replies)
 158. Je nárok na 10mesačné odstupné? (5 replies)
 159. Plat v MŠ (1 replies)
 160. Prepočet dovolenky po RD (7 replies)
 161. PN_prerušenie (7 replies)
 162. Novela zákona z 9.6.2020 o opätovnom dohodnutí pracov.pomeru na dobu určitu? (0 replies)
 163. Prihlásenie na úrad práce (1 replies)
 164. nadčas- nahradne volno- fond pracovneho času-nepretržitá prevádzka (4 replies)
 165. Príplatok za víkend a náhradné voľno (1 replies)
 166. Dohoda o brigádnickej práci študenta po maturite (4 replies)
 167. Odchodné (5 replies)
 168. Dovolenka (2 replies)
 169. Zamestnanec s odvodmi z maxima (4 replies)
 170. 13. plat (2 replies)
 171. skoncenie PP na dobu urcitu (4 replies)
 172. plati nejake odvody zamestnavatel za zamestnanca pocas ocr? (3 replies)
 173. Výpočet výšky nemocenského (19 replies)
 174. V súvislosti s § 142 ods 3 alebo 250 b ods. 6 ZP, je potrebné zasielanie RLFO pre Soc. poist.? Oznámenie zmeny alebo prerušenie? (3 replies)
 175. Ukoncenie PP na dobu urcitu (10 replies)
 176. Home office (2 replies)
 177. Uplatnenie materskej zaroven z aktivneho poistenia a v ochrannej lehote (7 replies)
 178. otec pracujúci popri materskej na dohodu a prihlásenie do ZP (0 replies)
 179. 13. plat a rodičovská dovolenka (2 replies)
 180. nárok na dovolenku pri znížení úväzku v priebehu kalendárneho roka (3 replies)
 181. Výpočet pravdepodobného priemeru na rezervu nevyčerpané dovolenky (1 replies)
 182. dohoda o brigad.praci študentov musí podpísať aj zakonny zastupca (2 replies)
 183. Podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 184. Kontrola mzdy (vyplatnej pasky) - jednotlivé položky a zložky mzdy (10 replies)
 185. Nárok na stravenky počas neprítomnosti z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (10 replies)
 186. Ako riešiť prihlásenie do poisťovní konateľa s.r.o. pracujúceho na tri zmluvy? (4 replies)
 187. Ako vypocitam DOVP pravidelny prijem? (2 replies)
 188. Okamžité skončenie PP (3 replies)
 189. Podpora od štátu - korona (0 replies)
 190. narok na dovolenku (4 replies)
 191. Výpočet exekučných zrážok - prednostná aj neprednostná (1 replies)
 192. Nahrada mzdy v nedelu (0 replies)
 193. Z akého VZ sa bude vyplácať PN, ak je registrovaný na úrade práce? (1 replies)
 194. Koronavirus -opatrenie č.2 (5 replies)
 195. odchodné a predčasný starobný dôchodok (1 replies)
 196. Neaktívna pohotovosť (1 replies)
 197. Zabudla som urobiť ročné zúčtovanie dane, čo teraz? (3 replies)
 198. Dôchodca na DoPČ s odvodovou úľavou - dve dohody za sebou v jednom mesiaci (10 replies)
 199. doba určitá (4 replies)
 200. Cestovná náhrada - určenie maximálnej sumy za cestovné (3 replies)
 201. Prekážky v práci - narodenie dieťaťa (1 replies)
 202. Ako evidovať zamestnanca na ZP, ktorý je na neplatenej rodičovskej dovolenke? (3 replies)
 203. Opatrenie 3B - zaradenie zamestnanca do výkazu, keď zamestnanec navrhol zamestnávateľovi dohodu o skončení pracovného pomeru. (4 replies)
 204. Mzda za apríl 2020 pri zatvorenej prevádzke a opatrenie č.1 (0 replies)
 205. Fond prac.času pri opatrení 3B (2 replies)
 206. Použitie služobného telefónu na súkromné účely (3 replies)
 207. Materská po skončení PP (2 replies)
 208. Časový fond v PZ (2 replies)
 209. ukončenie PP dohodou §63 1b počas PN (1 replies)
 210. PN - pracovný úraz (3 replies)
 211. Rekreačný poukaz (2 replies)
 212. úmrtie zamestnanca (1 replies)
 213. Sociálny fond (1 replies)
 214. pracovná pohotovosť počas čerpania riadnej dovolenky (0 replies)
 215. súbeh zamestnaní v období korony (2 replies)
 216. Zmení sa výška Podpory v nezamestnanosti pre nezamestnaného ak bola priznaná od 1.6 po 1.7. (7 replies)
 217. odpustenie odvodov (0 replies)
 218. Prerušenie štúdia na VŠ a daňový bonus (3 replies)
 219. pracovny uraz (3 replies)
 220. Môžem žiadať o príspevok na zamestnanca za 04/2020 - ktorý bol na prekážkach v práci celý mesiac 04/2020 a ukončil sa jeho pracovný pomer na základe § 60 na jeho žiadosť ? (1 replies)
 221. Ako sa počíta výška dávky v nezamestnanosti? (2 replies)
 222. Fond nerovnomerne rozvrhnutie pracovného času (2 replies)
 223. Nástup na PN po týždni od nástupu do PP (4 replies)
 224. Storno podaneho prehladu na dan (4 replies)
 225. pohreb starého rodiča zamestnanca (6 replies)
 226. koniec PP dohodou počas PN (4 replies)
 227. Čo by sa malo zmeniť novelou od 30.7.2020 pri vysielaní zamestnancov? (2 replies)
 228. Odpustenie odvodov do SP za zamestnávateľa. (12 replies)
 229. Absencia zamestnanca - osobná prekážka v práci? (9 replies)
 230. Dlhodobá PN a prazdniny ucitela (3 replies)
 231. rozviazanie prac.pomeru na dobu určitú s tehotnou zamestnankynou (5 replies)
 232. neplatené voľno (4 replies)
 233. Cestovné náhrady (3 replies)
 234. aký bude dovolenkový priemer po dlhodobej PN (6 replies)
 235. DoVP pravidelný príjem (6 replies)
 236. Odpustenie odvodov SP za 04/2020 a zamestnanci cez projekt (1 replies)
 237. čestné vyhlásenie na odpustenie odvodov 4/20 (2 replies)
 238. Mzda s DDS prispevkom zamestnavatela (1 replies)
 239. Prvá pomoc-opatrenie č.1 (0 replies)
 240. Vstupuje príjem za mentorovanie ,ktorý nám dáva Úrad práce do priemernej mzdy? (14 replies)
 241. opatrenie 3B za apríl 2020 (1 replies)
 242. výzva ZP_oprava sadzby poistného u bývalého zamestnanca bez dokladu o ZŤP? (4 replies)
 243. Odpustenie odvodov za 04/2020 (0 replies)
 244. príspevok 3B a prepúšťanie z organiz. dôvodov (0 replies)
 245. Počíta sa prekážka na strane zamestnávateľa ako odpracovaná doba? (1 replies)
 246. Zdanenie prijmu z CR (mesiace 1 az 11) na Slovensku. (11 replies)
 247. Ukončenie prac.pomeru (3 replies)
 248. Čestné prehlásenie o odpustení odvodov (4 replies)
 249. Rodičovský príspevok do 6 rokov veku - suma príspevku ak je žiadateľom otec (9 replies)
 250. Mesačné výkazy- Korona, OČR (2 replies)