1. uplatnenie OOP a RLFO (1 replies)
 2. Rozhodné obdobie pri PN (2 replies)
 3. Dohoda o brigádnickej práci študenta (4 replies)
 4. Rodičovská dovolenka otec (dávka materské) (9 replies)
 5. pracovný úraz - študent(brigádnik) (2 replies)
 6. dvojzmenná prevádzka - traja zamestnanci? (0 replies)
 7. hodinová mzda (3 replies)
 8. Výpoveď (4 replies)
 9. koniec RD - nástup do práce (1 replies)
 10. Akú sumu dať na fa? (3 replies)
 11. Preradenie pg.zamestnanca po vykonaní štátnej skúšky (0 replies)
 12. ELDP - kal.dni vyl. dôb (0 replies)
 13. Rekreačný poukaz (2 replies)
 14. Dohoda pre brigádnika na žatvu (6 replies)
 15. Ukrajinka dôchodkyňa odídenec (8 replies)
 16. Pracovne voľno v prípade pohrebu rodinného príslušníka (19 replies)
 17. dovolenka - nárok (8 replies)
 18. Zmena priezviska po rozvode, kto nahlasuje na ZP a SP (5 replies)
 19. zmena konateľa a sociálna poisťovňa (0 replies)
 20. Náhrada mzdy za sviatok (8 replies)
 21. Nahlásenie dohodára na ZP a SP (16 replies)
 22. Odpracovaný deň počas OČR (1 replies)
 23. Príspevok na rekreáciu (1 replies)
 24. Daňový bonus (2 replies)
 25. Pokuta za dodatočné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023 (5 replies)
 26. DoBPŠ - ukončenie (2 replies)
 27. mzdové zvýhodnenie a čerpanie nadčasových hodín (2 replies)
 28. prerušenie po52 t. PN (2 replies)
 29. náležitosti pracovnej zmluvy (4 replies)
 30. práca na skrátený úväzok - nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (1 replies)
 31. Počet paragrafov (2 replies)
 32. Pčko z centra pedagogickej poradne (9 replies)
 33. Zamestnanec z Ukrajiny a operácia na Ukrajine (1 replies)
 34. DoBPŠ nepravidelný príjem 2x v mesiaci? (2 replies)
 35. Dohoda o zrážkach-výška zrážky (9 replies)
 36. Zdravotne poistenie? (1 replies)
 37. stravné lístky - zaúčtovanie pri ochode z-ca (8 replies)
 38. predčasný dôchodca a NČZD (3 replies)
 39. Môže mi zamestnávateľ nariadiť ísť pracovať na iné miesto ako mám v pracovnej zmluve? (24 replies)
 40. Dohoda o brigadnickej praci studenta (1 replies)
 41. daňový exekučný príkaz (5 replies)
 42. Pracujúci invalidný dôchodca (5 replies)
 43. zamestnanie študenta (14 replies)
 44. služobná cesta- rekondičný pobyt (2 replies)
 45. DoPČ - rozsah hodín (6 replies)
 46. Zapoctovy list a odpracovane roky (1 replies)
 47. preplácanie lekárskych prehliadok (2 replies)
 48. Vzniká nárok na platenú PN? (14 replies)
 49. Môže sa zamestnať SZČO, ktorý je PN? (4 replies)
 50. Nadčas - pojem DOSIAHNUTA MZDA Zákonník práce (5 replies)
 51. Exekucia dochodca (6 replies)
 52. zvysenie platového stupňa (1 replies)
 53. Vyplácanie odmien členom okrskovej volebnej komisie (2 replies)
 54. Neodpracovany fond pracovného času (6 replies)
 55. Dovolenka narok na dovolenku (3 replies)
 56. Koľko stojí zamestnanec zamestnávateľa? (4 replies)
 57. Dávka v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke (10 replies)
 58. Nadčasy a PN-ka (14 replies)
 59. Práca v sobotu, služobna cesta a nadčas (3 replies)
 60. Min odvod do ZP (1 replies)
 61. Materská vo výpovednej dobe - otec (7 replies)
 62. dohoda, urad práce (13 replies)
 63. Príjem zo zahraničia (1 replies)
 64. Krádež na pracovisku (1 replies)
 65. Prosím Vás ma tu niekto smernicu mzdový poriadok z výrobnej spoločnosti. (0 replies)
 66. stravné listky-nárok (6 replies)
 67. Odmeny volebnej komisii (0 replies)
 68. Predčasný dôchodca pracujúci na DoVP (3 replies)
 69. Neaktívna časť pracov. pohotovosti na pracovisku (0 replies)
 70. Cestovná náhrady (2 replies)
 71. nevyplatené odchodné (2 replies)
 72. Exekúcia vrátenie zrážky (6 replies)
 73. Okamžité skončenie PP - alkohol - prejednávanie so zamestnaneckou radou (0 replies)
 74. Okamzite ukoncenie PP pocas PN (12 replies)
 75. Pracovná zmluva a ďalšia pracovná činnosť (1 replies)
 76. Odchodne (8 replies)
 77. Nesprávne vypočítaná mzda v roku 2023 (7 replies)
 78. Opravný výkaz na SP (4 replies)
 79. Má nárok na 5 týždňov dovolenky? (1 replies)
 80. Rodičovská dovolenka - materské otec. - nárok na dovolenku (6 replies)
 81. Výpoveď v skúšobnej dobe (4 replies)
 82. 1.atestácia - preradenie do vyššej triedy (0 replies)
 83. je treba odpracovať výpovednú dobu ? (8 replies)
 84. Vyplatenie odchodneho až po priznaní predčasného starobného dôchodku (3 replies)
 85. Nahlásenie OOP - do kedy je potrebné nahlásiť? (3 replies)
 86. Práca na dohodu počas evidencie na Úrade práce (10 replies)
 87. Exekučné zrážky, prvá neprednostná pohľadávka a druhá prednostná pohľadávka (0 replies)
 88. Odvody z dohody popri poberaní materskeho. (5 replies)
 89. stravný lístok (2 replies)
 90. Exekúcia - životné minimum (7 replies)
 91. Rátanie dní trvania PN kvôli kráteniu dovolenky (2 replies)
 92. Vypoved par. 63 1b (0 replies)
 93. DoPČ evidovaný nezamestnaný (1 replies)
 94. Čerpanie dovolenky pri pružnej pracovnej dobe vo voliteľnom časovom úseku (4 replies)
 95. pracovný úraz - odškodné od zamestnavateľa (1 replies)
 96. DB na zaplatené úroky (0 replies)
 97. Spracovanie mzdovej a personálnej agendy v školstve v programe VEMA (3 replies)
 98. Dlhodobá PN, ukončenie pracovného pomeru dohodou a dôchodok (5 replies)
 99. PNka a ukončenie PP (3 replies)
 100. Ako riešite vo firme pol dňa dovolenky pri elektronickej dochádzke? (11 replies)
 101. tehotenstvo a zmluva na dobu určitu, ochranna doba (4 replies)
 102. ako vypočítať priemerný osobný mzdový bod ? (5 replies)
 103. Občan EU doklady (2 replies)
 104. Prihlásenie zam-teľa a zam-cov do VšZP-skúsenosť (3 replies)
 105. Rekreačný príspevok - nárok na preplatenie (2 replies)
 106. príplatok za sobotu počas SC (7 replies)
 107. Vypísaná PN, ak sa dátum prekrýva s odpracovaným dňom (0 replies)
 108. narok na lekara pri materskej (5 replies)
 109. Denný vymeriavací základ, ak PN vznikla v ochrannej lehote (20 replies)
 110. Dodatocne DP a nevyplatena mzda (4 replies)
 111. Nepravidelný pracovný čas - dovolenka (8 replies)
 112. Oprava Hlásenia za 2023 (1 replies)
 113. Preplatok daň. bonusu v RZ a prehľad za 03/2024 (6 replies)
 114. V akej poisťovni si urobiť životnú poistku? (5 replies)
 115. Nárok na lekára pri skrátenom úvazku v priebehu roka (1 replies)
 116. Koniec firmy - garancny fond (6 replies)
 117. Staré pracovné zmluvy a náležitosti zmluvy od 01.11.2022 (5 replies)
 118. výpoved zo strany zamestnanca (3 replies)
 119. Skončenie pracovného pomeru (1 replies)
 120. 13.dôchodok - výška (2 replies)
 121. Hlásenie / vrátenie DB (14 replies)
 122. obsadenie miesta zamestnancom, ktorý už u zamestnavateľa pracoval.... (2 replies)
 123. Ročné zúčtovanie a 2% (6 replies)
 124. Smernica k poskytovaniu stravovania zamestnancov (2 replies)
 125. opätovné uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú (3 replies)
 126. Nezrovnalost vo vyplatnej paske (2 replies)
 127. Vyplatenie odchodného (4 replies)
 128. Pracovná zmluva pre šoféra BUS na obecnom úrade (0 replies)
 129. cerpanie starej dovolenky po MD a RD. (6 replies)
 130. Právoplatnosť dohody o skončení pracovného pomeru - dátum podpisu je spatný (v tom čase som bola odcestovaná/ (15 replies)
 131. Odvodová povinnosť je nižšia ako úhrn preplatkov z RZD (4 replies)
 132. zamestnávateľský kvíz (4 replies)
 133. Podmienka za porušenie pracovnej disciplíny (2 replies)
 134. Daň zo záv. činnosti - daňový bonus - zápočet (2 replies)
 135. Daňový bonus + individuálny študijný plán (2 replies)
 136. Môže otec na otcovskej dovolenke pracovať? (1 replies)
 137. Materská muž (1 replies)
 138. potvrdenie o vykonani rocneho zuctovania (14 replies)
 139. pružný pracovný čas pri skrátenom úväzku (6 replies)
 140. čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas tak, že počas prázdnin čerpajú učitelia na jeden deň náhradného voľna 4,5 hodiny práce nadčas (alebo by mali čerpať 7,5 hod.?)? (0 replies)
 141. Dohoda o vykonaní práce na Slovensku s miestom výkonu práce v Čechách (9 replies)
 142. Narok na materske (zahranicie + SZCO) (8 replies)
 143. Minimálna hodinová mzda pri 10 hodinovom týždňovom pracovnom čase (5 replies)
 144. ukončenie dohody o vykonaní práce počas práceneschopnosti dohodára (0 replies)
 145. Príplatok nočná vs víkend (4 replies)
 146. vyjadrenie zákonného zástupcu na uzatvorenie pracovnej zmluvy mladistvého (1 replies)
 147. Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 148. dočasne poverený vedením useku (2 replies)
 149. Od kedy má zamestnanec nárok na daňový bonus? (4 replies)
 150. Vzor písomné napomenutie o porušení bezpečnosti na pracovisku (1 replies)
 151. Stretli ste sa už s týmto tlačivom? (5 replies)
 152. dohoda o vykonaní práce - verejný záujem (3 replies)
 153. Výpočet nároku na dovolenku - otec na RD (3 replies)
 154. 13. plat - daňové zvýhodnenie? (2 replies)
 155. Odvodové a daňové tipy - materiály, webináre - zadarmo do 07 04 2024.... (0 replies)
 156. Práca počas materskej (1 replies)
 157. Davka v HN vs. PN (2 replies)
 158. Práca nadčas a mzdové zvýhodnenie (2 replies)
 159. Fond pracovnej doby pre čašníčku (1 replies)
 160. Hlásenie o vyučtovaní dane za rok 2023 (2 replies)
 161. Výkaz o zamestnaní občanov so zdravotným postihnutím (4 replies)
 162. Dovolenka a narodenie dieťaťa (7 replies)
 163. Má živnostník a zároveň starobný dôchodca nárok na nemocenské dávky počas PN? (3 replies)
 164. Rozvedení rodičia v spoločnej domácnosti a daňový bonus (6 replies)
 165. e-stravenky (1 replies)
 166. Dobrovoľné platenie poistenia (nemocenského a v nezamestnanosti) počas nezamestnanosti (3 replies)
 167. dve zamestnania (1 replies)
 168. Absencia iba časť pracovnej zmeny (3 replies)
 169. NČZD na manželku (2 replies)
 170. Koniec podporneho obdobie PN, co robit? (0 replies)
 171. Daňový bonus, vylúčenie zo školy a nová vysoká škola / RZD (3 replies)
 172. Dlhodobá PN - vyplatenie nevyčerpanej dovolenky (7 replies)
 173. Daňový bonus - striedavá starostlivosť (4 replies)
 174. daňový bónus (1 replies)
 175. Daňové priznanie typu A_dôchodca (4 replies)
 176. Cestovné náhrady - doba školenia a prac. čas (3 replies)
 177. Duálne vzdelávanie - zamestnávateľ (0 replies)
 178. Aký typ úväzku/pracovnej zmluvy pre upratovačku (7 replies)
 179. Ročný výkaz o plnení povinného podielu (0 replies)
 180. Preplatenie karty vodiča (1 replies)
 181. ELDP za roky 1992-2000 (2 replies)
 182. ukončenie PP v skúšobnej dobe (2 replies)
 183. Nárok na dovolenku (8 replies)
 184. Je nárok na daňový bonus, ak dieťa prerušilo (vraj zo zdravotného dôvodu) štúdium na strednej škole? (7 replies)
 185. DP a dôchodca (5 replies)
 186. Pracovné voľno pre predsedu volebnej komisie (1 replies)
 187. Nárok na obed a odpočinok pri skrátenom úväzku (12 replies)
 188. Nárok na dodatkovú dovolenku (2 replies)
 189. DB 2023 (10 replies)
 190. skrátenie úväzku zo strany zamestnávateľa (13 replies)
 191. Čiastočný invalid pracujúci a opatrovanie rod.príslušníka (1 replies)
 192. Výberové konanie (3 replies)
 193. elektronicky zasielaná výplatná páska a zaheslovanie (4 replies)
 194. Obedy/večere pre zamestancov (7 replies)
 195. Poukážky - nepeňažný príjem (3 replies)
 196. Daňový bonus 2023 SZČO (5 replies)
 197. Platené voľno pre posudkovú komisiu (2 replies)
 198. Odchodné po skončení PP (1 replies)
 199. RZD a daňový bonus (2 replies)
 200. Dve zamestnania (5 replies)
 201. Patrí zamestnancovi vo verejnej správe osobný príplatok pri čerpaní/ preplatení dovolenky ? (3 replies)
 202. Nárok na 25 alebo 30 dní dovolenky? (2 replies)
 203. NZČ na nezamestnaného manžela (2 replies)
 204. Rodičovská dovolenka a daňový bonus (9 replies)
 205. Ukrajinka a RZD 2023 (5 replies)
 206. Daňový bonus na dieťa, ktoré nežije so zamestnancom na Slovensku. (3 replies)
 207. PN po rodicovskej (3 replies)
 208. potvrdenie o zdanit.mzde a vyplatený príjem na riadku 9 kde v daňovom priznaní A (1 replies)
 209. Podľa akého zákonníka pôjdeme, ak máme slovenského zamestnanca, sme slovenská firma, na prevádzkárni v ČR? (1 replies)
 210. Výpočet materskej (10 replies)
 211. Vymeriavací základ pri materskej dovolenke pri prechode zo živnosti na pracovný pomer (4 replies)
 212. Pracovná ponuka - zverejnenie mzdy samospráva (0 replies)
 213. Prenosný dokument A 1 vybavenie (6 replies)
 214. RZD 2023 (2 replies)
 215. Otcovská dovolenka zamestnanca (4 replies)
 216. Nočná zmena (1 replies)
 217. Oznámenie zmeny štatutára Soc. poisťovni (2 replies)
 218. RZD (3 replies)
 219. Pracujuci dochodca na PN - ukoncenie PP (5 replies)
 220. RZD - NZCD na manželku (1 replies)
 221. Uplatnenie NCZD na manzela (4 replies)
 222. Nárok na dávku v nezamestnanosti (7 replies)
 223. Prac.doba (4 replies)
 224. Moze RZD zamestnavatel robit postupne v 2 mesiacoch? (7 replies)
 225. Daňové priznanie - dôchodca (1 replies)
 226. Príspevok na rekreáciu (5 replies)
 227. RZD daň. bonus - zverené dieťa (2 replies)
 228. Zápočet praxe učiteľky po MD+RD a zaokrúhlenie platu (0 replies)
 229. Príplatky za SO, NE, noc (1 replies)
 230. skončenie prac.pomeru zo strany zamestnanca počas PN (1 replies)
 231. Koniec rodičovskej dovolenky a dohoda o skončení pracovného pomeru (5 replies)
 232. Nárok na dovolenku (15 replies)
 233. Daňový bonus (8 replies)
 234. Spätné navyšenie mzdy (0 replies)
 235. Daňový bonus - zanechanie štúdia na VŠ (10 replies)
 236. Výpoved zo strany zamestnanca a vypovedna doba (verejná správa) (1 replies)
 237. Dohodár a firemné auto na prac.aj súkr.účely - možné? (1 replies)
 238. Skončenie PPV v skúšobnej dobe a PN (2 replies)
 239. Daňový bonus na deti - započítanie ČZD druhého rodiča (15 replies)
 240. Môže si daňovník uplatniť daňový bonus na dieťa, ktoré navštevuje reedukačné centrum nie na základe nariadenia súdu? (1 replies)
 241. Tvorba rezervy na dovolenku (4 replies)
 242. RZD a daňový bonus na zaplatené úroky (3 replies)
 243. nezdaniteľná čiastka dôchodcu (14 replies)
 244. Zdaniteľný príjem pri daňovom bonuse zo zvýšenej splátky úveru (1 replies)
 245. Daňové priznanie typ A FO - kvôli uplatneniu maximálneho DB (12 replies)
 246. DB pomerná časť (2 replies)
 247. Cislo OP (1 replies)
 248. Nadčas z pracovnej cesty (6 replies)
 249. DB 2023 (7 replies)
 250. Daňový bonus (1 replies)