1. neaktívna pracovná pohotovosť (3 replies)
 2. Dovolenka (2 replies)
 3. Pridavok na dieta a Danovy bonus po maturite pred nastupom na VS (4 replies)
 4. 13 a 14. plat (4 replies)
 5. Úhrada stravných lístkov zo SF, ak nie je dosť fin. prostriedkov (5 replies)
 6. Nárok na výpovednú dobu a aj na odstupné pri zatvorení prevádzky? (3 replies)
 7. dohoda o vykonaní práce max.350 hodin (3 replies)
 8. Skončenie PP + odvody a nárok na dovolenku (9 replies)
 9. Registračný list_SP_zmena stavu a priezviska (1 replies)
 10. PN mesačne odmenovaní zamestnanec bol polhodinu v praci a nastupil na pn (3 replies)
 11. Poberam dávky v nezamestnanosti, návrat do práce (5 replies)
 12. dohoda o prac.činnosti a evidencia na UPSVaR (3 replies)
 13. osobný bankrot (8 replies)
 14. Zamestnávanie Ukrajincov (2 replies)
 15. správny výpočet odpracovaných rokov (0 replies)
 16. práca a zároveň nadčas vo sviatok (2 replies)
 17. Dohoda o PČ - odmena (10 replies)
 18. Koniec PP počas rodičovskej dovolenky (2 replies)
 19. preplatenie sviatku (7 replies)
 20. Pravdepodobná priemerná hodinová mzda a dopočet do minimálneho mzdového nároku (16 replies)
 21. Daňový bonus od roku 2015 (7 replies)
 22. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky zamestnankyni na rodičovskej dovolenke (3 replies)
 23. Navsteva lekara s rodinnym prislusnikom - platene (8 replies)
 24. Danovy bonus na deti do 6 rokov (1 replies)
 25. preplatená dovolenka odvody do SP (10 replies)
 26. Bude mať manžel nárok na materské z DNP ak je vojak? (1 replies)
 27. Aky je postup v pripade, ze novy zamestnanec donesie ZL z minuleho zamestnania s viacerymi exekuciami, zamestnavatel kontaktuje exekutorov? (2 replies)
 28. Môže zamestnanec čerpať dovolenku viac ako je alikvotná časť? (8 replies)
 29. Ukončenie PN (8 replies)
 30. Vstupuje rekreacny poukaz - jeho preplatenie zamestnancovi - do 1%, ktore odvadzame odborom u daneho zamestnanca? (0 replies)
 31. preplatenie nevyčerp.dovolenky koniec rodič.prispevku (7 replies)
 32. Odchodné kde doplniť do výplatnej pásky? (3 replies)
 33. Materská dovolenka otca a dohoda o pracovnej cinnosti (2 replies)
 34. PN-ka a materská - nový zamestnávateľ (1 replies)
 35. Nárok na letnú odmenu - 13. plat (4 replies)
 36. Doba určitá a doba neurčitá (1 replies)
 37. Skončenie PP (6 replies)
 38. výkaz do ZP, kalendárne dni v prípade PN (2 replies)
 39. tri materské a rodičovské za sebou a nárok na dovolenku. (5 replies)
 40. Je nejake obdobie "premlcania" v pripade, ze teraz pride zamestnanec a povie, ze v r. 2015 sme ho ukratili o 2 dni dovolenky? (4 replies)
 41. dvojzmenná prevádzka (4 replies)
 42. Absencia zamestnanca - policia ho zobrala (1 replies)
 43. odchodné (1 replies)
 44. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN (3 replies)
 45. Plat za prácu nadčas (verejná správa) (4 replies)
 46. fond prac.času a dovolenky (5 replies)
 47. Absencia a krátenie dovolenky, prípadne následky? (11 replies)
 48. Moze si zamestnanec uplatnit rekreacny poukaz ak je vo vypovednej lehote? (11 replies)
 49. Prevzatie stravných lístkov (6 replies)
 50. co robit ked po ukonceni rodicovskej dovolenky uz nechcem nastupit do prace (3 replies)
 51. mzda po návrate z rodičovskej dovolenky (2 replies)
 52. Mzda za statny sviatok pri kratsom uvazku dochodcu (2 replies)
 53. Rekreačný poukaz - kratší pracovný čas (2 replies)
 54. Môžem zmeniť pracovnú zmluvu školníkovi, keď v nej mal aj kúrenie počas vykurovacieho obdobia? (2 replies)
 55. Ukončenie PP po dlhodobej PN (2 replies)
 56. Má zamestnavatel povinnost vyplatit odchodné? (6 replies)
 57. Predĺženie rodičovskej dovolenky, pracovný pomer stále trvá (0 replies)
 58. Uctovanie prac v bloku (26 replies)
 59. Odvody do SP bývalý konateľ (0 replies)
 60. Paragraf _ začiatok pracovného pomeru (3 replies)
 61. Ovplyvní výšku materskej pn? (5 replies)
 62. Prepočet nároku na dovolenku pri zmene úväzku (3 replies)
 63. Do akej skupiny podľa náročnosti práce? (2 replies)
 64. Nárok zamestnanca na ďalší stravný lístok (4 replies)
 65. Práca na skrátený úväzok a odvody (2 replies)
 66. Exekúcia a oznamovanie PN (2 replies)
 67. Rekreačný poukaz ako opraviť preplatenie? (3 replies)
 68. Absencia a prerušene poistenia SP a ZP (0 replies)
 69. Absencia a sviatok (0 replies)
 70. RD a nárok na 13. plat (5 replies)
 71. Rozhodujúce obdobie (6 replies)
 72. Žiadosť o ošetrovné (0 replies)
 73. dohoda a stravné (1 replies)
 74. PZ-chýbajúca dĺžka výpovednej doby (5 replies)
 75. príspevok na rekreáciu a exekúcia (1 replies)
 76. Zamestnávanie dohodárov evidovaných na úrade práce (4 replies)
 77. Pracovný pomer na dobu určitú (1 replies)
 78. štvorzmenná prevádzka (1 replies)
 79. Končí mi rodičovská dovolenka a budem nezamestnaná (15 replies)
 80. Info zo sociálnej poisťovne (8 replies)
 81. Neodpracovaný fond pracovného času (6 replies)
 82. PN praceschopny od ...... (1 replies)
 83. Práca na 12 h zmeny a paragraf od lekára (2 replies)
 84. Predlženie dohody o pracovnej činnosti. (2 replies)
 85. strata stravných lístkov na pošte (1 replies)
 86. Uvadza sa v hláseni o vyúčtovani dane zamestnanec celý rok na PN (3 replies)
 87. Výpočet mzdy- odmena (5 replies)
 88. Ako by ste najlepšie vyriešili nezodpovedného zamestnanca, ktorý neprišiel do práce celý týždeň? (6 replies)
 89. priznany rekreačný príspevok versus zrazky z mzdy 2019 (1 replies)
 90. Neprítomnosť zamestnanca v práci. (2 replies)
 91. Zodpoveda zamestnavatel za takuto kradez? (4 replies)
 92. Aký dať príplatok? (1 replies)
 93. Môže mi vedúca nariadiť sanitarny deň v čase môjho osobného voľna? (8 replies)
 94. stravna jednotka pri 24-hodinovej zmene (3 replies)
 95. zmena pracovnej zmluvy (1 replies)
 96. nočná práca v nedeľu namiesto nočnej vo štvrtok (2 replies)
 97. Dovolenkový priemer po 13. plate (1 replies)
 98. Ukončenie PP - otec na RD (0 replies)
 99. Ukončenie PP dohodou počas PN-ky (3 replies)
 100. Nahlasovacie povinnosti SP a ZP (2 replies)
 101. OČR (2 replies)
 102. zamestnanie občana EU (0 replies)
 103. Školenie v inom členskom štáte EÚ (2 replies)
 104. Sucasna praca v zahranici a na Slovensku (4 replies)
 105. ukončenie dohody o pracovnej činnosti výpoveďou - kratšia výpovedná doba (1 replies)
 106. Zamestnávanie občana EÚ ( má pobytový preukaz občana EÚ - právo na trvalý pobyt ). (1 replies)
 107. Výpočet dovolenky (11 replies)
 108. Odvody za zamestnanca - otca na rodičovskej dovolenke, ktorý pracuje? (5 replies)
 109. preplatok dane zamestnávateľa - závislá činnosť (2 replies)
 110. Ovplyvni konateľstvo existujucu matersku? (0 replies)
 111. Výkaz nedoplatkov (5 replies)
 112. prechod z PP na invalidny dochodok (3 replies)
 113. evidencia mzdových listov (4 replies)
 114. dohoda a trvalý pracovný pomer (1 replies)
 115. Môžem dodatkom k pracovnej zmluve upraviť pracovný pomer z neurčitého času na dobu urcitu. (2 replies)
 116. DOBPŠ zmena pravidelného príjmu na nepravidelný (0 replies)
 117. Je možné pripraviť zamestnancovi novú prac. zmluvu na dobu určitú ? a na aké obdobie (1 replies)
 118. Správne vypísana žiadosť o materské (0 replies)
 119. práca účtovníka (1 replies)
 120. Predčasný dôchodok (2 replies)
 121. Preukaz ŤZP_odvody do ZP (1 replies)
 122. Rekreačný poukaz-kto má naň nárok ak na doklade figurujú obidvaja manželia? (3 replies)
 123. odchodné a dohoda (1 replies)
 124. služobná cesta cez víkend (6 replies)
 125. Zruseny priplatok v skolstve? (4 replies)
 126. Výpočet hodín u vodičov nákladnej dopravy (1 replies)
 127. Preplatenie dovolenky (6 replies)
 128. nárok na dávku v nezamestnanosti (1 replies)
 129. nepretržitá prevádzka a fond pracovného času (0 replies)
 130. Mam nárok na materskú ak som invalidná dôchodkyňa? (4 replies)
 131. Kolektívna zmluva - základná mzda (16 replies)
 132. Ako správne vypočítať Doplatok do minimálneho mzdového nároku (6 replies)
 133. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku (3 replies)
 134. 31.3.2019 mi skončila MD (8 replies)
 135. Ako vypočítať pravdepodobný VZ na účely nemocenského? (2 replies)
 136. výpočet pravdepodobnej hodinovej mzdy (2 replies)
 137. Čo znamená oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení? (1 replies)
 138. Nezdaniteľná položka - kedy uplatniť ročne ? (9 replies)
 139. Narok na matersku pri subehu zamestnani (11 replies)
 140. Zmluva (7 replies)
 141. Rodne priezvisko v reg.liste SP - Musi byt uvedene? (1 replies)
 142. Hlásenie o dani 2018 - spoločnosť + odštepný závod (0 replies)
 143. registračný list SP-zmena štatutár (1 replies)
 144. učiteľ - dlhodobá PN a zastupovanie (4 replies)
 145. Konateľ s pravidelnou odmenou a materské (0 replies)
 146. Nárok na daňový bonus z titulu min.mzdy (4 replies)
 147. Musí byť ukončenie PP na dobu určitú v papierovej forme? (2 replies)
 148. týždeň bez pracovného pomeru - čo robiť v takom prípade? (6 replies)
 149. Hlásenie o vyúčtovaní dane - nedoplatok pár centov, ako uviesť v hlásení? (0 replies)
 150. Započíta sa čas MD a RD do služobnej praxe štátneho zamestnanca? (1 replies)
 151. Oprávnené náklady na rekreačné pobyty (1 replies)
 152. vrátka zo zdravotného poistenia (11 replies)
 153. 1. deň práceneschopnosti + pracovný úraz (5 replies)
 154. Odstupné výpočet. (7 replies)
 155. Odmena za odpracovane volno (1 replies)
 156. Nariadenia dovolenka miesto sviatku? (9 replies)
 157. Prispevok na rekreaciu vo vypovednej dobe (3 replies)
 158. Štátny sviatok (6 replies)
 159. Pohyblivá pracovná doba / lekár / prestávka na obed (4 replies)
 160. výpoveď a opätovné zamestnanie sa u rovnakého zamestnávateľa (9 replies)
 161. RZD po ukončení PPV a nedoplatok dane. (2 replies)
 162. Študent VŠ konateľom a DoBPŠ (2 replies)
 163. mzdy v školstve (4 replies)
 164. Stravné (7 replies)
 165. Dohoda o pracovnej činnosti - prekročený počet hodín (9 replies)
 166. Pracovný fond bez/ so sviatkami (5 replies)
 167. Starobný dôchodca a dohody (2 replies)
 168. Môže faktúra z pobytu obsahovať naše rodné čísla? (1 replies)
 169. Dátum na potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ na účely poukázania 2 % (1 replies)
 170. Neskorší nástup na materskú výška materskej (6 replies)
 171. Dočasný home office (1 replies)
 172. može ten istý zamestnávateľ uzavrieť so zamestnancom dohodu na rovnakú činnosť ako má hlavný PP? (5 replies)
 173. Evidencia na ÚP a dohody (0 replies)
 174. strata zdravotnej spôsobilosti na výkon doterajšej práce (1 replies)
 175. vrátka od exekúcie (2 replies)
 176. Nárok na dovolenku _ PP do 30.04.2019 (2 replies)
 177. Prijem z prenajmu a podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 178. Môže zamestnávateľ odmietnuť schválenie rodičovskej dovolenky otca? (8 replies)
 179. Sphere karta a zrážka (0 replies)
 180. Pracovná zmluva (9 replies)
 181. Vypoved (8 replies)
 182. Invalidný a starobný dôchodok (2 replies)
 183. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. (4 replies)
 184. nedoplatok z RZ centy (1 replies)
 185. Zmluva TPP na 7 hodin tyzdenne. (5 replies)
 186. dôchodok (2 replies)
 187. Rekreačný poukaz (2 replies)
 188. Môže otec na materskej od 07.01.2019 mať vystavenú A1 od 01.01.2019 do 31.12.2019? (0 replies)
 189. Môže si zamestnanec živnostník uplatniť nezdaniteľnú časť? (1 replies)
 190. Dochádzka zamestnanca a vyúčtovanie pracovnej cesty? (4 replies)
 191. Je mozne menit zmluvu na dobu urcitu? (8 replies)
 192. Ako moze firma zvysit tvorbu socialneho fondu, bez toho aby sa zamestnavatel dohodol so zastupcom zamestnancov (lebo fo firme neposobi?) (1 replies)
 193. Môžem uplatniť odpočitateľnú položku na ZP pre konateľa firmy, s ktorou má pracovnú zmluvu? (2 replies)
 194. Minimálna mzda (5 replies)
 195. pri daňovom priznaní odpočet NČZD na manželku - starobný dôchodok sa počíta ako jej príjem? (2 replies)
 196. Skončenie PP dohodou (8 replies)
 197. Pracovná zdravotná služba (4 replies)
 198. cudzinec na prac. povolenie má podať DP FO? (4 replies)
 199. starobný dôchodca (8 replies)
 200. vypocet starobneho dochodku (7 replies)
 201. Môžem uznať príspevok na rekreáciu s nevlastným dieťaťom v kúpeloch? (6 replies)
 202. Zaradenie do kategorie 2 - PZS bez paušálnych poplatkov ? (5 replies)
 203. Na koľko dní dovolenky mám nárok po MD. (5 replies)
 204. Opravné daňové priznanie typ a (9 replies)
 205. Podpora po materskej (7 replies)
 206. preplatenie dovolenky - koľko dní? (7 replies)
 207. Pracovný pomer_skúšobná doba (1 replies)
 208. Kedy má zamestnanec ukončiť pracovný pomer, keď ide do starobného dôchodku? (7 replies)
 209. Invalidny dochodca a dohoda o PČ (2 replies)
 210. Výpoveď zo strany zamestnanca a výpovedná doba (4 replies)
 211. Dohoda o vykonaní práce v ČR (1 replies)
 212. výpoved z nadbytočnosti (3 replies)
 213. čo robiť, keď si zamestnanec zabudol uplatniť 3% v daňovom priznaní? (6 replies)
 214. Oprava ročného zúčtovania dane (3 replies)
 215. V Olympe potrebujem nastaviť predkontácie pre zamestnanca a pre spoločníka (0 replies)
 216. Suhlas zamestnavatela pri zvyseni minimalnej mzdy (28 replies)
 217. 13 a 14 plat od 30.4.2019 (11 replies)
 218. Osobný dotazník. (4 replies)
 219. nepriznaný daňový bonus (8 replies)
 220. Vypoved..lepsie dat ci dostat (8 replies)
 221. Dávka v hmotnej núdzi + DoVP (7 replies)
 222. Právna pomoc (2 replies)
 223. Mam nárok na podporu po rodičovskej dovolenke? (5 replies)
 224. ročné zúčtovanie dane (1 replies)
 225. Mzda a cestovne nahrady pre vyslaneho zamestnanca do Svedska (0 replies)
 226. Krátenie dovolenky (2 replies)
 227. Neprevzate potvrdenie o zdanitelnej mzde (1 replies)
 228. kratsi pracovny cas (2 replies)
 229. Okamžité skončenie pracovného pomeru (7 replies)
 230. Pravdepodobny vymeriavaci zaklad, ak su naplanovane prace cez vikend (1 replies)
 231. tvorba sociálneho fondu-zaúčtovanie (5 replies)
 232. Vlastný príjem manžela (1 replies)
 233. Narok na dovolenkove poukazy v zakladnej skole s materskou skolkou (2 replies)
 234. Výška odstupného z dôvodu nadbytočnosti pri dohode o skončení PP (2 replies)
 235. Nezdaniteľná časť na daňovníka uplatnená u dvoch zamestnávateľov (5 replies)
 236. Rekreácia (2 replies)
 237. vysporiadanie neoplatku pri vystúpenom zamestnancovi a 2% (2 replies)
 238. Má vedúci zamestnanec nárok na preplatenie nadčasu ak má príplatok za riadenie? (1 replies)
 239. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň. (4 replies)
 240. kadernička a platova trieda (1 replies)
 241. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti? (1 replies)
 242. Pravdepodobný zárobok pre výpočet Odstupného a preplatenie dovolenky (5 replies)
 243. Daňový bonus na zaplatené úroky (3 replies)
 244. Dodatocne uplatnenie poistneho a prispevkov v RZD (4 replies)
 245. koniec RD ukončenie PP (10 replies)
 246. Doklady na doloženie pri uplatnení NČZD na manželku (4 replies)
 247. Pracujúci výsluhový dôchodca a odpočítateľná položka príspevky na DDS (2 replies)
 248. kratsi pracovny cas zamestnanca (4 replies)
 249. má vojak z povolania pri odchode do civilu po troch rokoch nárok na podporu v nezamestnanosti? (4 replies)
 250. Zastupovanie počas MD a výpoveď (1 replies)