1. DoVP a nezamestnaný (2 replies)
 2. odborná prax študenta (1 replies)
 3. PN nad 52 tyzdnov (2 replies)
 4. Úmrtie zamestnanca (2 replies)
 5. nárok na dovolenku (4 replies)
 6. Preventívna prehliadka (8 replies)
 7. DVZ a rozhodujúce obdobie. (0 replies)
 8. Príplatok za profesijný rozvoj pedag.zamestnanca v roku 2022 (4 replies)
 9. kontrola výplatnej pásky (15 replies)
 10. čiastočný invalidný dochodok a starobný dochodok (8 replies)
 11. Preplatenie testov, vykonaných na MOM, zamestnancom (2 replies)
 12. Finančný príspevok a Dohoda o zrážkach zo mzdy (6 replies)
 13. Minimalna mesacna mzda (11 replies)
 14. Výpoveď z organizačných dôvodov počas PN (3 replies)
 15. Priemerný hodinový zárobok PHZ (3 replies)
 16. Stravné na PC (5 replies)
 17. Preddavok na stravu (1 replies)
 18. zamestnanec vzatý do väzby (4 replies)
 19. dovolenka počas výpovednej doby (4 replies)
 20. Dohoda o vykonaní práce u 2 zamestnávateľov. (2 replies)
 21. náhrada mzdy Velkonočná nedela (0 replies)
 22. Predlženie skusobnej doby kvôli PN (6 replies)
 23. Socialne davky - nemocenské (44 replies)
 24. ELDP (10 replies)
 25. termín prihl. a odhl. dohodára do ZP (5 replies)
 26. krátenie dovolenky (8 replies)
 27. Maximálna podpora v nezamestnanosti (16 replies)
 28. DVZ pri pracovnom úraze (0 replies)
 29. Predvolanie na súd zamestnanca (5 replies)
 30. Sociálny fond (2 replies)
 31. mam narok na 2pn? (26 replies)
 32. Musí mať zamestnávateľ preložené dokumenty - postupy prác a pod. - do rodneho jazyka zamestnanca /cudzinca/? (6 replies)
 33. Zlý výpočet exekučnej zrážky (1 replies)
 34. Finančný príspevok / gastrolístok a zaokrúhľovanie (7 replies)
 35. Práca vo sviatok a zatvorenie prevádzky (7 replies)
 36. Zahraničná pracovná cesta (6 replies)
 37. Nárok na dovolenku (7 replies)
 38. Vzorec na výpočet odvodov na povinné nemocenské poistenie počas PN (3 replies)
 39. Zamestnanec na pracovnú zmluvu,súbeh - starobný dôchodok a PN? (8 replies)
 40. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 ZP (6 replies)
 41. DoBPŠ a evidencia na ÚPSVaR (3 replies)
 42. Rekondičné pobyty (0 replies)
 43. Čas strávený v práci a na pracovnej ceste (3 replies)
 44. Vypočet plneho ID (1 replies)
 45. Ako opraviť poistné pri priznanom invalidnom dôchodku ? (11 replies)
 46. Výpočet dovolenky - overenie správnosti (2 replies)
 47. Fin.prispevok od 1.5.2022 (4 replies)
 48. Záujemca o zamestnanie má hlavný pracovný pomer v Česku. (4 replies)
 49. Preplatenie nadčasu pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času (4 replies)
 50. Jednorázový príspevok zamestnancov škôl 2022 (6 replies)
 51. Dovolenka za odpracované dni (4 replies)
 52. Dobrovolne odstupne - danova uznatelnost nakladu? (1 replies)
 53. Materská a tehotenské -možný najskorší termín otehotnenia? (16 replies)
 54. Úrad práce (2 replies)
 55. Stravné lístky - storno pri ukončení pracovného pomeru (9 replies)
 56. Odhlásenie DoPČ (4 replies)
 57. Rodičovská dovolenka (2 replies)
 58. práca popri rodičovskej dovolenke (2 replies)
 59. Stravovanie zamestnancov (5 replies)
 60. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (3 replies)
 61. Mzda za sviatok (4 replies)
 62. Hodinová vs. mesačná mzda - príklad výpočtu mzdy a príplatkov (10 replies)
 63. Hlásenie o vyúčtovaní dane 2021 - počet mesiacov poberania DB (6 replies)
 64. Cudzinec praca (4 replies)
 65. peňažný príspevok na kompenzáciu (2 replies)
 66. Priemerná mzda (2 replies)
 67. je zamestnávateľ povinný držať pracovné miesto zamestnankyni, ktorá má reťazovú materskú a rodičovskú dovolenku, t.j. 2 deti za sebou bez prerušenia? (2 replies)
 68. Aká bude výška 3 mesačného odstupného? (2 replies)
 69. RZD a dodatocne uplatnenie danoveho bonusu (10 replies)
 70. Ste za týždenné vyplácanie mzdy? (22 replies)
 71. Exekučné zrážky (2 replies)
 72. Príspevok zamestnávateľa na investičné životné poistenie (4 replies)
 73. dohoda skrátená práca (2 replies)
 74. Alikvótna časť dovolenky pri zrušení miesta. (8 replies)
 75. Dohoda o vykonaní práce (12 replies)
 76. Švédsko - poistenie a materská - problém (0 replies)
 77. Ako sa zaokrúhľuje krátená NČZD v RZD 2021? (1 replies)
 78. Nárok na dovolenku (6 replies)
 79. &60 ZP a odstupne (11 replies)
 80. Daňový bonus a potvrdenia (10 replies)
 81. kalkulačka FTE (2 replies)
 82. Môže z-teľ nastaviť pružný pracovný čas, aj keď nemá zvolených zástupcov zamestnancov? (0 replies)
 83. Finančný príspevok, sociálny fond (17 replies)
 84. Ukončenie pracovného pomeru pre porušenie (10 replies)
 85. Odstupné (7 replies)
 86. Služobná cesta a nadčas (1 replies)
 87. Stravne listky - prispevok zamestnavatela (2 replies)
 88. Vrátenie poistného na soc. poistenie bez právneho dôvodu (9 replies)
 89. Výpočet exekúcie (7 replies)
 90. nerozumiem podstate nového poistného od 3/2022 na SP týkajúceho sa kurzarbeitu (4 replies)
 91. Nárok na odstupné pri odchode do starobného dôchodku (13 replies)
 92. výpoveď paragraf 63 vzor (4 replies)
 93. Dovolenka za odpracovane dni pri PN a ukončení PP (3 replies)
 94. Iné príjmy zamestnanca na zdravotné poistenie (1 replies)
 95. Preplatok na dani z príjmu FO - exekúcia (4 replies)
 96. Aký je denný koeficient pracovného času v nepretržitej 12 hod. Prevádzke? (1 replies)
 97. Podporné obdobie pri Pn z 2 zamestnaní. (2 replies)
 98. Bežné stravné + stravné na pracovnej ceste (4 replies)
 99. SP - eslužby - kontrola na register (0 replies)
 100. Otec na materskej (8 replies)
 101. Poskytovanie dopravy zamestnancom (3 replies)
 102. RZD preplatok dane (3 replies)
 103. Pravdepodobný vymeriavací základ (0 replies)
 104. Zaradenie do plat.stupňa (2 replies)
 105. Môžem v čase PN v trvalom zamestnaní pracovať na dohodu v inej organizácii ? (8 replies)
 106. Ročné zúčtovanie dane - nedoplatok (4 replies)
 107. Ako vypočítam nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke? (7 replies)
 108. Ako zadať dovolenku do pracovného kalendára,MRP (3 replies)
 109. Práca na dohodu-porovnanie (4 replies)
 110. Nepeňažný príjem zamestnancov (2 replies)
 111. Jedna priepustka na dva dni ošetrenia zamestnanca (1 replies)
 112. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (0 replies)
 113. A1 k prislusnosti k ceskym pravnym predpisom (6 replies)
 114. Ako ovplyvní práca na dohodu dôchodok? (7 replies)
 115. Minimálna mzda a PN (5 replies)
 116. Moze u nas dodavatel nechat zamestnancov pracovat len vnoci po dobu 3 tyzdnov? (2 replies)
 117. výpočet zostatku dovolenky po materskej a rodičovskej dovolenke (1 replies)
 118. RZD 2021 (5 replies)
 119. Nárok na priepustku pri doprovode ZTP dietaťa do špeciálneho zariadenia v zahraničí. (1 replies)
 120. upresnenie PP+ za marec (1 replies)
 121. SP - odvody po novom - PFP (2 replies)
 122. Aktualizácia prvej pomoci+ v mesiac marec 2022 (2 replies)
 123. Kurzarbeit - odvody (4 replies)
 124. Fond pracovného času (2 replies)
 125. Preplatok z RZD a zdravotne poistenie (1 replies)
 126. nárok na dovolenku - PP od 17.1.2022 + v tom aj PN (5 replies)
 127. uznanie odbornej praxe Ukrajinec-odídenec (0 replies)
 128. Dohodár-dohoda o prac.činnosti (3 replies)
 129. Podpora po RD (0 replies)
 130. Sú už oficiálne informácie, od kedy bude drahšie stravné? (9 replies)
 131. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021- nedoplatok bývalého zamestnanca (5 replies)
 132. Štvrťročné preddavky na daň (11 replies)
 133. Predvolanie zamestnanca na súd (8 replies)
 134. Podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 135. Zdravotne poistenie pri zamestnávani cudzincov (2 replies)
 136. Zamestnávateľ mi odmietol predlženie vzdelania (8 replies)
 137. Nedoplatok na dani - zamestnanec (24 replies)
 138. Prihlásenie do e-služieb SP (1 replies)
 139. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke (7 replies)
 140. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane - 2% - dátum (2 replies)
 141. Vymeriavací základ - náhrada príjmu PN (1 replies)
 142. Opravný výkaz do SP (3 replies)
 143. Dôchodca daňové priznanie (5 replies)
 144. Musí mat zamestnávateľ preškolených niektorých zamestnancov na "školenie prvej pomoci" v určitej periodicite? (0 replies)
 145. Ukrajinec - potvrdenie odídenec (3 replies)
 146. Daňový bonus v ročnom zúčtovaní (6 replies)
 147. Výpočet nároku na dovolenku (3 replies)
 148. neoprávnené uznanie sporenia v DDS v ročnom zúčtovaní. (1 replies)
 149. Zrážky zo mzdy - nesprávny postup (5 replies)
 150. Zmena výšky stravného od 01 05 2022 (0 replies)
 151. Ročné zúčtovanie (2 replies)
 152. Osoba zamestnana vo viac ako jednom štáte (1 replies)
 153. Viac exekučných zrážok (2 replies)
 154. Vrátenie straveniek (3 replies)
 155. Nárok na riadnu dovolenku z prechodu jednej materskej dovolenky na ďalšiu materskú dovolenku. (10 replies)
 156. daňový bonus (3 replies)
 157. Manžel náhle prišiel o manželku, má dieťa do 2r. - štátne dávky, soc. dávky, príjem zo zamestnania - aké sú štátom ponúkané finanč. možnosti a ako to zosúladiť? (7 replies)
 158. Zamestnanec ziadost o dochodok - ELDP (7 replies)
 159. Nárok na dovolenku za rok 2022 (10 replies)
 160. Akú hodnotu Finančného príspevku poskytnúť zamestnancom pre zrovnoprávnenie medzi FP a gastrolístkom? (5 replies)
 161. NČZD na manželku pri narodení dieťaťa. (9 replies)
 162. Telepráca a domácka práca (0 replies)
 163. Karanténa a PN (2 replies)
 164. Náhrada mzdy poslanca miestneho zastupiteľstva. (4 replies)
 165. Nárok na dovolenku a krátenie počas RD (5 replies)
 166. Poradie čerpania dovolenky - stará dovolenka nad rámec 4 týžd. (4 replies)
 167. Aké sú možnosti, pokiaľ pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času nevieme zrušiť smeny do konca vyrovnavacieho obdobia? (7 replies)
 168. Skúšobná doba (3 replies)
 169. Je tehotenský príspevok zdaniteľný príjem? (12 replies)
 170. Danovy bonus na zaplatene uroky (2 replies)
 171. RZD+iný príjem (8 replies)
 172. Hlásenie RZD a nezdaniteľná časť pri PN (2 replies)
 173. Plánovanie zmeny na sviatok (3 replies)
 174. Zákon o exekúciách od 1.1.2022 (2 replies)
 175. náhrada príjmu PN (4 replies)
 176. príjem ručiteľa (3 replies)
 177. Manželka na rodičovskej dovolenke + DoVP (11 replies)
 178. Je v poriadku, pokial smenovy clovek s 37,5 hod tyzdenn.fondom, pracuje len na dennej od 8.00 - 16.00, t.j. 37,5 hod/tyzden, ale bez dodatku? (4 replies)
 179. NČZD na manželku - príjem zo zahraničia (3 replies)
 180. Dohoda so skončením PP, ZC ZŤP + odmena (4 replies)
 181. Telepráca a fixný pracovný čas (4 replies)
 182. Poradie exekučných zrážok (2 replies)
 183. DoVP-nepravidelný príjem (2 replies)
 184. Fluktuacia zamestnancov (0 replies)
 185. Daňový bonus za zaplatené úroky (0 replies)
 186. Ako sa nahlasuje rodicovska dovolenka otca do poistovni? (0 replies)
 187. NČZD na manželku - odpoveď FS (11 replies)
 188. Telepráca §52 ZP (1 replies)
 189. Pracovná zmluva s cudzincom - bez povolenia na pobyt (1 replies)
 190. Výpoveď a výpovedná doba (2 replies)
 191. Mám nárok na tehotenský prispevok a potom materský? (4 replies)
 192. Zivotne minimum a dohoda o zrazkach zo mzdy (1 replies)
 193. Som nezamestnana a tehotna (4 replies)
 194. zamestnávanie odídencov (4 replies)
 195. Daňový bonus a nedosiahnutý ročný príjem zo závislej činnosti (3 replies)
 196. Uznaný starobný dôchodok počas TPP (5 replies)
 197. nevrátené stravné (2 replies)
 198. Výpočet pomernej časti mesačnej mzdy (1 replies)
 199. Danovy bonus - narok za cely rok? (7 replies)
 200. RZD a daňový bonus na dieťa s individ.štúdiom na SŠ a s prac.pomerom na plný úväzok (1 replies)
 201. Môžem naplánovať (dlhodobo) prácu nadčas a čerpanie NV? (6 replies)
 202. Nepeňažný príspevok do 500 EUR - oslobodený od dane (0 replies)
 203. Príplatok za triednictvo - zrážka zo mzdy (2 replies)
 204. zamestnankyna na materskej a skončenie prac.pomeru (2 replies)
 205. Na čo si treba dať pozor, keď zamestnanec študuje externe, t.j. každý druhý piatok má školu? (6 replies)
 206. Aka bude materska? (12 replies)
 207. Dátum vzniku choroby zamestnanca (8 replies)
 208. Nový vzor vyhlásenia - vydané doklady a podpis zamestnanca (1 replies)
 209. ELDP a rodičovská dovolenka (3 replies)
 210. Nárok na dovolenku po PN a následnom skončení PP. (8 replies)
 211. Exekúcia u dohodára - 2 dohody v jednom mesiaci (5 replies)
 212. Neplatené voľno (0 replies)
 213. Príjem v Česku a daňové priznanie (6 replies)
 214. Vlastný príjem manželky - pandemický rodičovský príspevok (4 replies)
 215. Zmena DDS počas roka - uplatnenie NČZD (príspevky na DDS) (0 replies)
 216. Kolko dni vopred treba informovat z-cov o nariadenom nadcase? (2 replies)
 217. Mám nárok na invalidný dôchodok ak mám 35r? (2 replies)
 218. PN Nemecko (0 replies)
 219. Exekúcia a zrazka (2 replies)
 220. NZČ na manželku v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň (4 replies)
 221. PN vo výpovednej dobe. (2 replies)
 222. Zdaňovanie stravných lístkov? (4 replies)
 223. DoPČ - dohodar na úrade prace (12 replies)
 224. Výstupná prehliadka (3 replies)
 225. Škoda spôsobená zamestnancovi (6 replies)
 226. Stravné lístky spätne - OPRAVA (3 replies)
 227. SRo zamestnáva živnostníka (5 replies)
 228. Exekúcia a zrazky (2 replies)
 229. Vyplatenie odmeny za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku (4 replies)
 230. Dobratie podpory v nezamestnanosti (1 replies)
 231. Zavazok zvysovania kvalifikacie (8 replies)
 232. Odstupne a PN (12 replies)
 233. Mozem poziadat o podporu v ramci opatrenia 3B a2B ak som mala zatvorenu prevadzku, hoci urad verejneho zdravotnictva umoznil jej otvorenie v rezime OP? (0 replies)
 234. Výpoveď zamestnanca a neodovzdaný projekt (1 replies)
 235. Cudzinec na dohodu (8 replies)
 236. Mozem ukoncit PP vypovedou, resp.dohodou? (4 replies)
 237. Preradenie z-ca na inú pracovnú pozíciu (2 replies)
 238. Výpoveď zo zamestnania keď je priznaný invalidný dôchodok. (3 replies)
 239. Môžem dať výpoveď aj s dlhšou výpovednou lehotou ako mi určuje zákon? (3 replies)
 240. musí byť v každej škole zástupca zamestnancov? (4 replies)
 241. Výpočet nezdaniteľnej časti na manželku (1 replies)
 242. výpočet podpory v nezamestnanosti (3 replies)
 243. Otec na rodičovskej dovolenke... (3 replies)
 244. Preplatenie dovolenky po dlhodobej PN (1 replies)
 245. Pracovný poriadok (1 replies)
 246. Pracovná zmluva - miesto výkonu práce v stavebnej firme (1 replies)
 247. Menej odpracovaných hodín ako v PZ (5 replies)
 248. Daňový bonus zaplatené úroky / alikvotna časť (8 replies)
 249. Ročné zúčtovanie a príspevok na rekreáciu (2 replies)
 250. Potvrdenie o PN (2 replies)