1. Návrat po rodičovskej s dodatkom (6 replies)
 2. Priznaný SD_vrátené poistné (4 replies)
 3. Evidencia na UP a dohoda (10 replies)
 4. Priemerný hodinový zárobok (8 replies)
 5. PN zamestnanca (1 replies)
 6. Vyplatenie očr od soc.poistovne (18 replies)
 7. Nárok na paragraf pri svadbe v sobotu? (2 replies)
 8. Výpoveď zo strany zamestnanca, výpovedná doba. (2 replies)
 9. Práca na dlhý a krátky pracovný týždeň - zmenový kalendár s časovým fondom (2 replies)
 10. Práca v zahraničí (sociálna poisťovňa) (0 replies)
 11. Narok na materske (6 replies)
 12. zmena úväzku pri nepravidelnom prac.čase a dovolenka (4 replies)
 13. Nevycerpane stravne na cipovej karte (6 replies)
 14. Vypocet materskej (23 replies)
 15. zmluva o výkone funkcie konateľa - kedy prihlásiť do SP (1 replies)
 16. príspevok na rekreáciu - Miesto ubytovacieho zariadenia identické s trvalým pobytom zamestnanca. (2 replies)
 17. Lekárske prehliadky a neprítomnosť v práci (1 replies)
 18. Dovolenka (18 replies)
 19. exekúcia (3 replies)
 20. Pracovný pomer ukončenie a odchodné (3 replies)
 21. môžem prihlasit dobrovolne nezamestnaneho na dohodu o vykonani prace nepr.prijem na predaj vyrobkov na trhu (6 replies)
 22. vystavenie dokladu o PN (6 replies)
 23. predĺženie doby určitej - príklad (2 replies)
 24. Priznaný SD (0 replies)
 25. Predlžená rodičovská dovolenka formou neplateného voľna (4 replies)
 26. Dohoda o zrážkach zo mzdy (1 replies)
 27. Priemerny zarobok (5 replies)
 28. Zamestnanec na kratší pracovný úväzok a odvody. (3 replies)
 29. Aký je v školstve rozdiel medzi náhradným voľnom a čerpaním náhradného voľna? (0 replies)
 30. Paragraf od lekára počas sviatku a v sobotu (6 replies)
 31. Výpočet odchodného (2 replies)
 32. Dohoda o vykonaní práce (2 replies)
 33. prenos dovolenky a RD (4 replies)
 34. Nárok na dovolenku pri nástupe po víkende (3 replies)
 35. formát dávky-mesačný výkaz do ZP (2 replies)
 36. Moze zamestnavatel zmenit napln prace a pracovny cas len tak? (2 replies)
 37. dohoda o vykonanej praci nepravidelný prijem so živnostnikom ako postupovat (21 replies)
 38. mám správne vedenú evidenciu dochádzky? (3 replies)
 39. zostatky dovoleniek (7 replies)
 40. Poistovna neuznala dohodu a mzdových podmienkach, kde je len odvolávka na minimálnu mzdu (8 replies)
 41. úhrada rekreačného poukazu z účtu dcéry zamestnanca (5 replies)
 42. dlhodobá PN - dovolenka (6 replies)
 43. žiadosť o preradenie na iné pracovisko (10 replies)
 44. Potvrdenie o poskytnutom nepeňažnom plnení sa zadáva až do ročného zúčtovania? (6 replies)
 45. Patrí zamestnancovi daňový bonus na dieťa za október, ak ukončilo štúdium 10.10.? (1 replies)
 46. Vybavovanie úradných dokumentov v osobnom volne (2 replies)
 47. Nárok na predčasný dôchodok (9 replies)
 48. praca vo sviatok musí začat den sviatku? (1 replies)
 49. Rekreačné poukazy (2 replies)
 50. Používanie mailovej adresy zamestnanca na rôzne účely áno alebo nie? (2 replies)
 51. Môžem v PZ zmeniť zástup a dať ho inému zamestnancovi? (1 replies)
 52. Sociálny fond - pracovné oblečenie (5 replies)
 53. Ukoncenie PP z dovodu zlej fin. situacie (11 replies)
 54. RD, MD a dohoda (3 replies)
 55. Zamestnanec /konatel firmy/ a mzda (6 replies)
 56. Máte skúsenosti s platenými extra prestávkami v rámci pracovnej doby kvôli nízkym teplotám? (3 replies)
 57. Doba určitá - opätovné uzatvorenie, zastupovanie PN, doba určitá, zastupovanie PN (2 replies)
 58. daňové exekučné konanie priamo z DÚ - začať zrážať? (0 replies)
 59. zamestnanec bol týždeň na PN, stratil doklady (14 replies)
 60. Založenie SRO a výkon práce v zahraničí (1 replies)
 61. Osobný asistent - banka neakceptuje môj príjem (21 replies)
 62. pracovný čas (2 replies)
 63. pracovna zmluva (3 replies)
 64. Za neodpracovaný sviatok musím čerpať dovolenku? (1 replies)
 65. Dohoda pre vodiča (1 replies)
 66. Pravidelný a nepravidelný príjem. (1 replies)
 67. Diéty v Nemecku a hrubá mzda (13 replies)
 68. Vzor dohody so zástupcom zamestnancov o nepretržitej prevádzke (1 replies)
 69. Cestovné náhrady - výpočet (4 replies)
 70. Aké sú odvody zo mzdy pri kratšom pracovnom čase? (3 replies)
 71. ELDP odchod do dôchodku (6 replies)
 72. Nezdaniteľná časť základu dane u starobného dôchodcu pracujúceho na dohodu (9 replies)
 73. Zamestnávanie občana zo Srbska - Slováka žijúceho v zahraničí s povolením na pobyt v SR (6 replies)
 74. skratenie vypov.doby a odstupne je možné? (5 replies)
 75. max.tyzdenny pracovny cas (1 replies)
 76. nočné príplatky (5 replies)
 77. Kolko chranenych dielni moze firma vyuzivat? (0 replies)
 78. mam narok na tzv cestak aj ked robim na urcitu dobu, (12 replies)
 79. Ako postupovať pri nesprávne vyplatenom daňovom bonuse? (10 replies)
 80. Čerpanie dovolenky počas rodičovskej dovolenky a aké odvody sa platia? (9 replies)
 81. Zmena trvalého pobytu zamestnanca pocas RD do zahranicia (2 replies)
 82. Dovolenka pol dňa - môže byť? (4 replies)
 83. Platové zaradenie učiteľov , rozširujúce štúdium . (0 replies)
 84. Výpoveď zamestnávateľa ZŤP pracovníkovi (5 replies)
 85. Krátenie dovolenky (1 replies)
 86. Sluzobná cesta dohodára (5 replies)
 87. Nové zamestnanie, výška PN (5 replies)
 88. Vymeriavací základ zamestnanca s dotáciou na prac. miesto. (3 replies)
 89. Kratší pracovný čas, nepretržitá prevádzka a nárok na dovolenku (4 replies)
 90. Priemer náhrady (6 replies)
 91. Skončenie PP dohodou a dovolenka vz. PN (24 replies)
 92. Odpracované roky (8 replies)
 93. Príplatky za sobotu, nedeľu v nepretržitej prevádzke (1 replies)
 94. Dan z vyhry (18 replies)
 95. Podlieha preplatok ZP odvodom? (2 replies)
 96. Doba určitá a dovolenka (2 replies)
 97. narok na dovolenku pri dlhodobej pn (1 replies)
 98. Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so ZP (2 replies)
 99. Koľko musí uhradiť zamestnanec za stravne lístky, ak ich dostáva od zamestnávateľa aj keď nemá nárok? (2 replies)
 100. Úrad práce (7 replies)
 101. Dva pracovné pomery u jedného zamestnávateľa a PN (3 replies)
 102. Ako vydať zamestnancovi zapoctovy list pri kratšom pracovnom case (1 replies)
 103. Ako počítam 60 odrobených dní pri nároku na dovolenku? (3 replies)
 104. Mzda za nadčas (6 replies)
 105. Sprevádzanie k lekárovi v Čechách. (2 replies)
 106. Výpočet odstupného a dovolenky pri skončení PP dohodou (2 replies)
 107. stanovenie mzdy rovnakej u ukolových aj hodinových zamestnancov (3 replies)
 108. fond pracovného času (3 replies)
 109. narok na dovolenku (1 replies)
 110. Môžem si od zamestnanca, ktorý bol 1 rok PN vyžiadať potvrdenie od lekára, že môže vykonávať svoju prácu? (8 replies)
 111. Kedy ukončiť pracovný pomer pri žiadosti o invalidný dôchodok? (4 replies)
 112. Skončenie PP dohodou a preplatenie dovolenky a odchodného (1 replies)
 113. Nárok na daňový bonus živnostník pracuje na dohodu (3 replies)
 114. Uplatnenie paragrafu na ZŤP dieťa (7 replies)
 115. zmena org. štruktúry a návrat po RD (1 replies)
 116. Je zamestnanec povinný oznámiť vopred dátum ukončenia PZ na dobu určitú? (7 replies)
 117. Čiastočný invalidný dôchodca pracujúci dohodu keď pôjde na PN , je lepšie keď si neuplatňuje odvodovu výnimku? (3 replies)
 118. Pracovny kalendar pre nepretrzitu prevadzku (6 replies)
 119. Pracovná zmluva (9 replies)
 120. Ako rozpočítať viacero exekúcií? (1 replies)
 121. Výpoveď zo strany zamestnanca (4 replies)
 122. Zle preplatená dovolenka (3 replies)
 123. exekúcia (1 replies)
 124. Je to nelegálne zamestnávanie? (23 replies)
 125. Dosiahnutá mzda za prácu nadčas (13 replies)
 126. potvrdenie od toho istého lekára na jednom papieri tri dni za sebou (14 replies)
 127. Pracovný čas nerovnomerne rozvrhutý (7 replies)
 128. nárok na prídavok na dieťa (6 replies)
 129. Zamestnanie s podmienkou doplnenia vzdelania (8 replies)
 130. Nepeňažný príjem ak si to zamestnávateľ zaúčtuje ako nedaňový výdavok? (3 replies)
 131. opätovné zamestnanie bývalého zamestnanca (3 replies)
 132. Firma v konkurze (28 replies)
 133. priemerný zárobok (3 replies)
 134. Ukončenie pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky (4 replies)
 135. Može zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer dohodou počas PN? (14 replies)
 136. Dohodár a PN - výpočet náhrady príjmu, VZ (6 replies)
 137. Mzda v hotovosti a obmedzenie platieb v hotovosti (2 replies)
 138. Oznámenie o začatí daňového exekučného konania (2 replies)
 139. Nárok na dovolenku (2 replies)
 140. Vymeriavaci zaklad za poslednych 12 mesiacov (1 replies)
 141. práca nadčas (1 replies)
 142. Pohotovosť po pracovnej dobe a cez víkendy/sviatky (1 replies)
 143. Musím mať v archíve originály pracovných zmlúv? (2 replies)
 144. Pedagogicka činnosť riaditeľa na inej škole (0 replies)
 145. Dávka v nezamestnanosti (13 replies)
 146. RZ ZP 2018 - zaúčtovanie preplatok zamestnanca (0 replies)
 147. Výpočet cest. náhrad (1 replies)
 148. Rekondicny pobyt (0 replies)
 149. mzda za prácu vo sviatok (9 replies)
 150. Do faktúry na preplatenie rekreačného príspevku mám počítať aj položky skonzumované v reštaurácií? (4 replies)
 151. Školenie cez víkend (1 replies)
 152. Opakovaná DoPČ dôchodcu (3 replies)
 153. Odchodné (4 replies)
 154. Starobny dochodca a dohoda o vykonani pracee (2 replies)
 155. Hodinové čerpanie dovolenky (1 replies)
 156. Nevyplatena mzda po ukonceni PP (0 replies)
 157. odvodová úľava - dôchodcovia (0 replies)
 158. Nárok na príplatok a NV (5 replies)
 159. Pri prijímaní do nového zamestnania, som reagovala na inzerát, kde bola uvedená hrubá mzda a text: (10 replies)
 160. zvýšenie pl.tarify odb. zamestnanca (1 replies)
 161. Liečebný režim v kúpeľoch (4 replies)
 162. Nová výška rodičovského príspevku (7 replies)
 163. Reťazový pôrod a dohoda počas rodičovského príspevku. (2 replies)
 164. SZČO a DPvN (8 replies)
 165. Rocne zuctovanie zdrav. poistovni (1 replies)
 166. Zaradenie účtovníka v základnej škole (0 replies)
 167. Kto patrí do štátnej služby? (8 replies)
 168. Skončenie podpornej doby a sociálne poistenie (1 replies)
 169. Výpoveď v skúšobnej dobe (6 replies)
 170. Čiastočný invalidný dôchdca a práca (3 replies)
 171. Program HUMAN / nastavenie prechodu z MD na RD (1 replies)
 172. Služobné preradenie na iné oddelenie (1 replies)
 173. Ako na podporu v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke? (3 replies)
 174. Príplatok za profesijný rozvoj (1 replies)
 175. Pravdepodobný zárobok pre PPÚ (3 replies)
 176. Odmietnutie odpracovať so/ne (9 replies)
 177. Nemocenské pri viacerých poisteniach (0 replies)
 178. Zrušenie povinnosti zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie NZČ (4 replies)
 179. Odpracovany sviatok v nedeľu (4 replies)
 180. ako sa vypočíta výška materského príspevku pri PN? (5 replies)
 181. Odvody - DoVP - nepravidelny prijem (4 replies)
 182. nárok na dovolenku (10 replies)
 183. Krátenie pracovného času. (1 replies)
 184. Vypovedna doba - nadvazujuci PP ? (vypoved zo strany zamestnanca) (16 replies)
 185. Preplatenie prestávky v práci? (2 replies)
 186. Môže matka pracovať a dieťa navštevovať škôlku počas predĺženej rodičovskej dovolenky? (8 replies)
 187. zamestnanec bez zdravotného poistenia (6 replies)
 188. zápis škodovej komisie (7 replies)
 189. Nárok na PN (4 replies)
 190. Povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi obed pri 12. hod. pracovnom čase (úprava otázky) VYRIEŠENÉ (20 replies)
 191. Môžem žiadať aj odstupné aj odchodné? (4 replies)
 192. po skonceni rodicovskej vypoved a nasledna materska (1 replies)
 193. pracovná doba a pracovný čas (6 replies)
 194. Firma v konkurze (0 replies)
 195. Potvrdenie pre banku (1 replies)
 196. Skončenie pracovného pomeru zamestnanca prijatého na zastupovanie počas PN iného zamestnanca (7 replies)
 197. Brigádnik a odpracované hodiny (3 replies)
 198. Kratenie dovolenky z dovodu PN (14 replies)
 199. Nezamestnaná na PN (15 replies)
 200. Koniec podpornej doby PN (9 replies)
 201. ochranná lehota starobný dôchodca (7 replies)
 202. Zamestnávanie občanov z tretích krajín (1 replies)
 203. Dohoda o vykonaní práce a následne pracovná zmluva (2 replies)
 204. Ochranna lehota (4 replies)
 205. Doručenie výpovede (5 replies)
 206. Výpoveď zamestnanca a jeho neskoršia žiadosť o stornovanie výpovede (3 replies)
 207. Pracovný pomer - skrátený úväzok (2 replies)
 208. Dohoda o pracovnej činnosti (4 replies)
 209. Dotácia na zamestnanca (4 replies)
 210. zamestnanec ma ranne smeny od 05:00 hod ma narok na hodinu nočného príplatku? (2 replies)
 211. príkazná zmluva vs. zmluva o dielo (1 replies)
 212. Nevyplatena vyplata z DE (9 replies)
 213. mzdový dekrét a skrátený úväzok (1 replies)
 214. Výška zrážky zo mzdy (5 replies)
 215. Dohoda o pracovnej cinnnosti (2 replies)
 216. Príspevok na rekreáciu - liečebný pobyt dieťaťa (1 replies)
 217. štátny sviatok - mzda (3 replies)
 218. opravný alebo aditívny výkaz (2 replies)
 219. Príspevok na rekreáciu (1 replies)
 220. Náhradné voľno (4 replies)
 221. koľko hodín dovolenky (1 replies)
 222. Predavač - hodinová mzda (3 replies)
 223. Kratenie dovolenky (1 replies)
 224. Vyplnenie II.časti RZD k dodatočnému DP A (0 replies)
 225. pracovný čas, keď zamestnanec robí každý mesiac inak (2 replies)
 226. Môže ma zamestnaváteľ prihlásiť do poisťovní bez pracovnej zmluvy? (16 replies)
 227. Výpočet krátenia dovolenky je správny ? (4 replies)
 228. Nezdanitelna cast zakladu dane (4 replies)
 229. odstupné (4 replies)
 230. Ako sa vypočíta príspevok na rekreáciu pri zníženom úväzku (5 replies)
 231. zamestnanie a zároveň živnosť -aké odvody (6 replies)
 232. Priemerný čistý mesačný príjem (8 replies)
 233. Výpočet príspevku na rekreáciu pri skrátenom pracovnom úväzku (1 replies)
 234. Počet dní dovolenky (11 replies)
 235. Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky (7 replies)
 236. Dávka v nezamestnanosti (5 replies)
 237. Odhlásenie zamestnanca z registra poistencov. (1 replies)
 238. nástup počas RD (0 replies)
 239. Má zamestnanec nárok na daňový bonus za september? (1 replies)
 240. Môže mi agentúra strhnúť všetko možné zo mzdy ak opustím prácu po pár dňoch? (10 replies)
 241. Prekážky v práci. (1 replies)
 242. Zrážky zo mzdy (2 replies)
 243. Daňový bonus - MD (5 replies)
 244. Ak dlhoročný zamestnanec dosiahol dôchodok, musí sa robiť nová pracovná zmluva? (5 replies)
 245. úrad práce a dohoda (7 replies)
 246. musí Vám zamestnávateľ schváliť lekára? (9 replies)
 247. Podnikové štipendium pre stredoškoláka. (0 replies)
 248. Exekúcia - 2 neprednostné (2 replies)
 249. Riesenie... Výpoved spätne? (5 replies)
 250. Započtovy list (1 replies)