1. PN po OČR (1 replies)
 2. Prihlasovanie do sociálnej poisťovne (2 replies)
 3. Zápočtový list a rodné číslo (3 replies)
 4. Odvody do ZP, SP preukaz ZTP (2 replies)
 5. čiastočný invalidný dôchodca - čo pre mňa ako z-teľa z toho vyplýva? (7 replies)
 6. PN pri úraze (8 replies)
 7. ukončenie PP z dôvodu nadbytočnosti (15 replies)
 8. zamestnávanie občanov z tretích krajín cez agentúru (0 replies)
 9. MD otca a registračné listy v SP (2 replies)
 10. Príspevok na stravovanie (18 replies)
 11. Spätne priznaný dôchodok (15 replies)
 12. Pracovný pomer na dobu určitú (6 replies)
 13. Potvrdenie o návšteve školy k daňovému bonusu (2 replies)
 14. Kedy treba zaslať do SP ELDP - dohodára? (1 replies)
 15. Úraz a náhrada príjmu pri DPN (4 replies)
 16. ako podať oznamenie o okamzitom skonceni PP? (7 replies)
 17. Uznanie dokladov k príspevku na rekreáciu (2 replies)
 18. Ako sa pocita PNka myslim kolko hodin pocas 3dnovej PNky sa ma pocitat? (3 replies)
 19. Materske a dobrovolne poistenie (11 replies)
 20. RZZP a zamestnanec, ktorý už u nás nepracuje, (2 replies)
 21. Stavbári - mzda (1 replies)
 22. čerpanie dovolenky pocas rd (8 replies)
 23. DVZ na úrazové dávky (3 replies)
 24. Rozhodnutie zo SP o priznaní dôchodku (9 replies)
 25. choroba - nástup do práce - ako vykazovať? (3 replies)
 26. Zaznam o testovani zamestnancov (1 replies)
 27. Smrt zamestnanca a mzda (5 replies)
 28. Oprava mzdy po skonceni pracovneho pomeru (12 replies)
 29. Preplatok dovolenky po skončení RD (5 replies)
 30. odmena a oznamovacia povinnosť do ZP počas MD (1 replies)
 31. Môžem zamestnancovi zraziť dovolenku ak ju má prečerpanú? (2 replies)
 32. Čerpanie neplateného voľna počas rodičovskej dovolenky - zdravotná poisťovňa (8 replies)
 33. Skončenie PP s dohodou a 1 deň ako samoplatiteľ (3 replies)
 34. Prepočet dovolenky (1 replies)
 35. cestovný príkaz a sviatok (13 replies)
 36. Môže byť jedna zmluva v jednej firme a druha zmluva v sesterskej firme? (5 replies)
 37. Nárok na starobný dôchodok a dávky v nezamestnanosti (4 replies)
 38. Exekučné zrážky (4 replies)
 39. Absencia a sociálna poisťovňa (2 replies)
 40. Zaradenie pedag.zamestnanca v ZUŠ do platovej triedy (1 replies)
 41. Bude možný finančný príspevok na stravovanie aj v roku 2023? (3 replies)
 42. Neplatené voľno 2 dni a pri výpočte mzdy nulový základ dane a nulová daň mesačnej zálohy. (10 replies)
 43. Tip na dochádzkový systém (1 replies)
 44. Výpočet DVZ na začiatku PP? (5 replies)
 45. Dlhodobá PN, krátenie dovolenky, nárok na dovolenku (5 replies)
 46. Študent maturant a zdravotné poistenie. (13 replies)
 47. PN zamestnanca (2 replies)
 48. Spätne priznaný starobný dôchodok a odvody (10 replies)
 49. V deň skončenia PP vznikla PN (3 replies)
 50. DPFO A za rok 2019 (6 replies)
 51. zrusenie odhlasky zamestnanca v SP (5 replies)
 52. cestovné náhrady a dve miesta výkonu práce v SR a v AT (2 replies)
 53. uznanie praxe (1 replies)
 54. Dotácia na stravu v MŠ resp. zvýšený DB od 1.8.2021 (2 replies)
 55. Zamestnanec - invalidný dôchodca (6 replies)
 56. Dovolenka pri kratšom pracovnom pomere (7 replies)
 57. Krátenie dovolenky - kontrola (7 replies)
 58. Aká je výpovedná lehota v tomto prípade. (3 replies)
 59. exekúcia dohodara - dôchodcu (4 replies)
 60. príplatky za víkendy (13 replies)
 61. Osamelý zamestnanec (26 replies)
 62. Dôchodca dohodár - povinnosti (2 replies)
 63. Práca na zmeny a správny počet dni a hodín do výkazu (5 replies)
 64. DB a vysokoškolák (1 replies)
 65. Umrtie zamestnanca (2 replies)
 66. PP na dobu určitú - postup po uplynutí určitej doby evidencia na úpsvar (12 replies)
 67. Príspevok na rekreáciu-môže byť na úhradu vyššia suma ako je na faktúre? (1 replies)
 68. Dobrovolne poistenie a max.podpora (31 replies)
 69. lekarska prehliadka a odpis z registra trestov kazdorocne? (1 replies)
 70. Preplatenie dovolenky (10 replies)
 71. Príplatky nočný vrátnik (5 replies)
 72. Dan z prijmu (6 replies)
 73. Okamžité skončenie PP počas PN zamestnanca (2 replies)
 74. nárok na odstupné (2 replies)
 75. Úhrada rekreačného poukazu (3 replies)
 76. Okamžité skončenie PP po skončení PN (7 replies)
 77. Narok na dovolenku cez rodicovsku dovolenku (mesto obec). (4 replies)
 78. Zariadenie soc. služieb - z-ci majú obedy v zariadení, v akej sume môžu z-ci na homeoffice dostať stravenky? (1 replies)
 79. Odvody do ČR (7 replies)
 80. zápočet rokov pre dôchodok - konateľ pravidelná odmena (8 replies)
 81. nočne príplatky z roku 2020 (3 replies)
 82. Príspevok na rekreáciu - výška (3 replies)
 83. nezaplatený príplatok za nočnú prácu v roku 2020 (0 replies)
 84. Mzda za pracu vo sviatok v nedelu (3 replies)
 85. Stravné alebo príspevok (12 replies)
 86. Písomná sťažnosť na zamestnancov (3 replies)
 87. Služobné vozidlo - ako vymáhať škodu po dopravnej nehode (7 replies)
 88. Odpracovane dni (3 replies)
 89. Odstupné a jeho max. výška (6 replies)
 90. Zmena stupňa náročnosti a platovej triedy? (5 replies)
 91. Spôsobilosť na výkon práce s dočasným obmedzením - postup zamestnávateľa (3 replies)
 92. Bude mať nárok na nemocenské dávky pri opakovanej PN? (4 replies)
 93. TREXIMA (1 replies)
 94. Vyplata po marodke , pracovný uraz (6 replies)
 95. riadiaci a osobný príplatok (3 replies)
 96. Odvody (1 replies)
 97. Dohoda o skončení pracovného pomeru alebo výpoveď? (8 replies)
 98. RZZP v ktorej vyplate vysporiadam? (1 replies)
 99. Nedodržanie mesačného fondu hodín (10 replies)
 100. Exekúcia na výživné a iné exekúcie (1 replies)
 101. odmena vyššia ako základná časť mzdy (1 replies)
 102. Výpočet nároku na dovolenku. (24 replies)
 103. Práca na dohodu-ako postupovať (11 replies)
 104. Koľko dní mám nárok na dovolenku, ak som TPPu súčasného zamestnávateľa uzavrel dňa 3.5.2021? (4 replies)
 105. Má zamestnanec nárok na stravné z cestovného príkazu keď dostal stravný lístok? (9 replies)
 106. Príplatok za sviatok - práca cez polnoc? (2 replies)
 107. Materská - otec - nové zamestnanie - výpočet (1 replies)
 108. dĺžka prestávky v práci (1 replies)
 109. Práca počas dovolenky (2 replies)
 110. Dohoda o ukončení prac. pomeru (8 replies)
 111. Príplatky soboty, nedele a sviatky (5 replies)
 112. Žiadosť o vyplatenie prémie za 10 rokov vo firme (3 replies)
 113. Som SZČO, ale budem zamestnaná aj na TPP, aké budem mať odvodové povinnosti? (12 replies)
 114. Fond pracovného času (3 replies)
 115. Smrť zamestnanca - výplata (4 replies)
 116. Časť mzdy na účet, zvyšok v hotovosti (2 replies)
 117. ak je vlaňajšie a predvlaňajšie RZD zle vyplnené, môže podať dodatočné DP "A" ? (5 replies)
 118. Nadcasy (1 replies)
 119. Musí zamestnanec po 52 týždňoch PN oznámiť zamestnávateľovi, že pokračuje v PN? (4 replies)
 120. Absencia a ukončenie PP (11 replies)
 121. dochádzková kniha (0 replies)
 122. Dovera prihlaska (3 replies)
 123. Príplatok za profesijný rozvoj u učiteľa (0 replies)
 124. Sčitujú sa dokopy odprac.hodiny z DOPČ a z DOVP , ak sú dohody u toho istého zamestnávateľa? (7 replies)
 125. Čas na očistu. (5 replies)
 126. Znížená sadzba príplatkov (1 replies)
 127. DoBPŠ predlzenie (5 replies)
 128. menovanie zástupkyne elokovaného pracoviska MŠ , ktorá je súčasťou ZŠ (0 replies)
 129. Môže byť uzavretá s učiteľom dohoda o vykonaní práce? (6 replies)
 130. Ako sa vypočíta výška materského príspevku? (7 replies)
 131. neplatené voľno- prerušenie poistenia (3 replies)
 132. Variabilna zlozka mzdy (3 replies)
 133. Výpočet cestovných príkazov? (2 replies)
 134. Treba žiadať od zamestnancov k daňovému bonusu potvrdenie o návšteve školy? (3 replies)
 135. Vypocet podpory v nezamestnanosti (7 replies)
 136. Dohoda o pr. činnosti a úrad práce (9 replies)
 137. Zrážka zo mzdy kvôli spôsobenej škode (3 replies)
 138. Dohoda o vykonaní práce na prelome dvoch mesiacov (2 replies)
 139. Tornádo - príspevok zo SF... (4 replies)
 140. Rekreačný príspevok na viacdenný tábor (1 replies)
 141. Odchod do dôchodku odstupné (2 replies)
 142. Štatút študenta po ukončení SŠ, ktorý nastupuje na VŠ a evidencia na ÚP (1 replies)
 143. Odvodová výnimka (3 replies)
 144. Rodičovská dovolenka s materským - krátenie dovolenky (3 replies)
 145. štátna skúška z anglickeho jazyka a príplatok za prof.rozvoj (0 replies)
 146. rekreačný poukaz - na FA za pobyt len DIČ (5 replies)
 147. Diéty počas školenia zamestnancov (13 replies)
 148. Dobrovoľne nezamestnaný na PN-povinnosť poistného do zdravotného poistenia (2 replies)
 149. Môžem uznať doklad o úhrade faktúry ak mi nejde načítať QR Code? (6 replies)
 150. Odhlásenie SP po rodičovskej (8 replies)
 151. Vymeriavacie základy na výpočet nemocenského (1 replies)
 152. PN, pracovný úraz. (3 replies)
 153. Ako vypočítam denný vymeriavací základ? Tehotenské (4 replies)
 154. Lehota na uloženie mzdových dokumentov - Zákon? (2 replies)
 155. Dovolenka za odpracované dni? (3 replies)
 156. Odhlásenie zo SP a ZP - rodičovská dovolenka (11 replies)
 157. MRP pod akým kódom v mzdovom číselníku máte Peňažný príspevok na rekreáciu (3 replies)
 158. Cyklická PN (5 replies)
 159. Nárok na dovolenku počas materskej dovolenky (4 replies)
 160. Dovolenka počas MD a RD (9 replies)
 161. Ako postupovať pri skončení podpornej doby pri PN a následná liečba v kúpeľoch? (9 replies)
 162. Zamestnávanie občana ČR podliehajúceho českým právnym predpisom (0 replies)
 163. Akym priemerom preplatit dovolenku po navrate z materskej? (4 replies)
 164. Materská dovolenka (otcovská) (1 replies)
 165. povinne lekárske prehliadky - akciova spoločnosť (1 replies)
 166. Odmenovanie pracovnikov (0 replies)
 167. Mám nárok na extra dovolenku pri ceste so ženou do pôrodnice? (1 replies)
 168. odvody DoPČ čiastočný invalidný dôchodca (0 replies)
 169. zamestnanec a neodpracované dni (5 replies)
 170. priznanie invalidity nad 70% (2 replies)
 171. Vysokoškolák a daňový bonus (4 replies)
 172. Kúpeľná liečba <-> príspevok na rekreáciu (2 replies)
 173. Povolanie "údržbár/vodič" a služobné auto (4 replies)
 174. Ako upravit narok na dovolenku v MRP? (0 replies)
 175. Aký kód použiť pri odhlásení zamestnanca po absencii v zdravotnej poisťovni (0 replies)
 176. Skúšobná doba (5 replies)
 177. Reštaurácia otvorená len pre zaočkovaných a OTP a nezaočkovaní zamestnanci (2 replies)
 178. nárok na stravné pri pracovnej ceste (4 replies)
 179. Zabudnute pridelenie dovolenky zamestnankyni na MD (2 replies)
 180. Zmena čísla účtu na zahraničnú banku (1 replies)
 181. ktoré (aké) dni sa uvádzajú v mesač. výkaze do zdrav.poisťovni ? (2 replies)
 182. Vyslaný zamestnanec k zamestnávateľovi do Rakúska (2 replies)
 183. Vlastník a dohoda (2 replies)
 184. Ukončenie pracovného pomeru na Dohodu zo strany zamestnávateľa počas PN pracovníčky (3 replies)
 185. Počet pracovných dní v tyzdni (8 replies)
 186. Prerušenie dovolenky PN-kou... (2 replies)
 187. Ochrana osobných údajov (3 replies)
 188. Minimalna mzda (2 replies)
 189. zostatok rd a odchod na materskú (2 replies)
 190. Prvá pomoc, opatrenie 3A za júl 2021-Výška náhrady mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa (3 replies)
 191. Predĺženie PZ na dobu určitú (5 replies)
 192. Žiadané pracovné voľno zamestnanca (2 replies)
 193. nárok na preplatenie dovolenky muža ktorý bol na materskej dovolenke (2 replies)
 194. DB od 01 08 2021 a od 01 01 2022 (1 replies)
 195. Zrušené pracovné miesto počas MD zamestnanca (11 replies)
 196. Odstupne po materskej dovolenke (8 replies)
 197. MRP nepočíta náhrady príjmu pri PN (3 replies)
 198. Práca poberateľa predčasného dochodku (1 replies)
 199. Preplatenie návštevy lekára mimo povinnej pracovnej doby (15 replies)
 200. Pandemicka PN - nahlasena zamestnavatelovi po 2 mesiacoch (3 replies)
 201. daňový bonus od 1.7.2021 (4 replies)
 202. doba určitá, materská dovolenka a nevyčerpaná dovolenka (6 replies)
 203. Zápočtový list - dohodár - dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 204. Príspevok na rekreáciu po rozvode manželov (2 replies)
 205. Príspevok na rekreáciu (2 replies)
 206. príspevok na rekreáciu - prenájom (0 replies)
 207. Príspevok na rekreáciu z dvoch faktúr z toho istého hotela (2 replies)
 208. Nahlásenie voľných pracovných miest (0 replies)
 209. Náhradné voľno riaditeľky (1 replies)
 210. Môžem uznať zamestnancovi bločky z rekreácie ak nemá doklad o ubytovaní? (2 replies)
 211. Môžem preplatiť príspevok na rekreáciu na dieťa priateľky? (0 replies)
 212. Ukončenie PP z dôvodu návratu zamestnankyne (3 replies)
 213. Mzdový program VEMA - hlavné kroky fungovania programu (3 replies)
 214. Treba podať Informačnú kartu ? (2 replies)
 215. Predĺženie PP - doba určitá (0 replies)
 216. DB od 01082021 (0 replies)
 217. Dohoda - z pravidelného príjmu na nepravidelný? (3 replies)
 218. dá sa pracovná zmluva stornovať? (5 replies)
 219. Účinnosť dodatku k pracovnej zmluve (6 replies)
 220. dohoda so študentom len na jeden deň (2 replies)
 221. OČR s otcom (4 replies)
 222. Daňový bonus-priznanie otcovstva (4 replies)
 223. Prekážky na strane zamestnanca (7 replies)
 224. Starobný dôchodca - odchodné aj odstupné? (3 replies)
 225. Ukončenie PP na dobu neurčitú po skončení RD? (7 replies)
 226. Hodnotiaci pohovor (0 replies)
 227. nárok na rekreačný príspevok a predložené doklady (1 replies)
 228. zastupovanie (4 replies)
 229. Dohoda o zmene pracovných podmienok - akým spôsobom? (3 replies)
 230. Ako urobiť import CVS pracovníkov zo sociálnej poisťovne do oberonu ? (0 replies)
 231. Zmena zamestnávateľa počas RD (1 replies)
 232. ako vypočítať čistú hodinovú mzdu (4 replies)
 233. Zmluva o dielo so študentom (9 replies)
 234. zamestnanec nahlasil,že má druhý pilier DDS (1 replies)
 235. Olymp demo verzia (3 replies)
 236. aké potvrdenie pri výplate odchodného? (2 replies)
 237. Rizikové tehotenstvo (1 replies)
 238. úraz vyznačeny na potvrdení o PN (4 replies)
 239. Absencia - evidencia (1 replies)
 240. výpoveď alebo ukončenie PP dohodou (23 replies)
 241. práca na polovičný uväzok (8 replies)
 242. Doprovod k lekarovi (8 replies)
 243. Ukončenie v skúšobnej dobe počas ocr (4 replies)
 244. Nočný vrátnik a platené voľno (3 replies)
 245. preplatenie dovolenky (552/2003 Z.z.) (15 replies)
 246. Odchodné + preplatenie dovolenky (2 replies)
 247. A1 - Určenie uplatniteľnej legislatívy (1 replies)
 248. Odchod do dôchodku (4 replies)
 249. Zabudnuté preplatenie dovolenky (0 replies)
 250. pristup do SP (2 replies)