1. Zamestnanec, SZČO - materská (23 replies)
 2. Poníženie hodín pri mesačnej mzde (3 replies)
 3. Zmena poberania dan.bonusu v priebehu roka (3 replies)
 4. Spätne priznaný starobný dôchodok - ukončený PP (1 replies)
 5. Výška stravnych lístkov od 07/2022 (1 replies)
 6. Zamestnanie mladistvého na DoBPŠ (0 replies)
 7. SOMI Navýšenie miezd od 1.7. vo VS o 3% (5 replies)
 8. ako sa mám prihlásiť do elektron.služieb do sociálnej poisťovne? neberie mi grid (11 replies)
 9. Nárok na dovolenku (8 replies)
 10. Žiadateľ o azyl (0 replies)
 11. Pracovná zmluva na dobu určitú (1 replies)
 12. Exekúcie - repodaj - poradie (0 replies)
 13. Stravné od 1. mája 2022 - nárok na doplatok (2 replies)
 14. preradenie do vyššej platovej triedy (2 replies)
 15. Preplatenie dovolenky (3 replies)
 16. daňový bonus od 01.07.2022 (0 replies)
 17. DoPČ star. dôch. - ukončenie (7 replies)
 18. nárok na dovolenku (2 replies)
 19. Je v súlade s GDPR poskytovať kolegom osobné údaje zamestnanca ? (5 replies)
 20. Výpočet dovolenky za pomernú časť kalendárneho roka (3 replies)
 21. dopč - dôchodca (2 replies)
 22. pedag.zamestnanec - 65 rokov (3 replies)
 23. Ako správne nastaviť trvalý príkaz na úhradu odvodov za zamestnancov? (2 replies)
 24. Odhláška zo ZP popredu (2 replies)
 25. Vyplacanie vynosu (4 replies)
 26. Vek dieťaťa - príspevok na detský tábor (1 replies)
 27. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a PN (10 replies)
 28. Ukončenie pracovného pomeru a PN (7 replies)
 29. Podpora v nezamestnanosti (15 replies)
 30. Približná výška čiastočného ID (4 replies)
 31. Zamestnanie mladistvého (1 replies)
 32. riadna dovolenka po nástupe z rodičovskej dovolenky (3 replies)
 33. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva-platené voľno? (1 replies)
 34. Nárok na stravný lístok (1 replies)
 35. Ako by sa dala jednoducho evidovať dochádzka elektronicky bez dochádzkových systémov aby bola splnená všetka legislatíva? (1 replies)
 36. práca vo verejnej správe a SZČO (5 replies)
 37. Ukončenie pracovného pomeru dohodou (1 replies)
 38. Práca vo sviatok (2 replies)
 39. Predčasný starobný dôchodok (2 replies)
 40. Odchod do dôchodku počas PN (1 replies)
 41. Nočná práca počas služobnej cesty (2 replies)
 42. Krátenie dovolenky počas PN (7 replies)
 43. Znížené nemocenské podľa úväzku (7 replies)
 44. Elektronické stravné lístky - ako to funguje v praxi? (6 replies)
 45. Odstupné (4 replies)
 46. Porusenie pracovnej discipliny? (20 replies)
 47. Príspevok pri narodení dieťaťa zo SF - vyplatený počas materskej dovolenky (2 replies)
 48. Predĺženie PP (1 replies)
 49. Dohodarka a PN (1 replies)
 50. Spätne priznaný dôchodok a odvody (2 replies)
 51. prestávky na dojčenie (5 replies)
 52. Prihlásenie zamestnanca o dva týždne skorej do SP (1 replies)
 53. Rekreačný poukaz (3 replies)
 54. Bývalá zamestnankyňa na SD a prémia (7 replies)
 55. Výpoveď zo strany zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa (5 replies)
 56. Zapožičanie zamestnanca (2 replies)
 57. Paragraf na prijímacie pohovory s dieťaťom. (3 replies)
 58. Evidencia nezamestnaných pri samo zbere jahôd a iných plodín (32 replies)
 59. Návšteva lekára (16 replies)
 60. Dohoda o brigádnickej práci študentov (12 replies)
 61. Neplatené voľno zamestnanca (3 replies)
 62. Zamestnankyňa nemôže pracovať (5 replies)
 63. Ukončenie PP a odstupné (5 replies)
 64. Pokračujúca PN (7 replies)
 65. II. dochodkovy pilier (19 replies)
 66. preddôchodkový vek - ukončenie PP (3 replies)
 67. Daňový bonus a cudzinec (1 replies)
 68. Aká je lehota na odpoveď z Inšpektorátu práce (3 replies)
 69. odstupné a výpovedná doba (3 replies)
 70. Precerpana dovolenka (6 replies)
 71. RLFO dátum narodenia dieťaťa a meno (1 replies)
 72. e PN z pohľadu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (0 replies)
 73. Dohodár - zrušenie prihlasenia (3 replies)
 74. Hlavný kontrolór a výpočet náhrad (2 replies)
 75. Krátenie dovolenky (9 replies)
 76. TPP a člen predstavenstva - PN (5 replies)
 77. Zmena ADH od roku 2023 a predčasný dôchodok (0 replies)
 78. MRP prečo mi v mzde vyrátalo aj položku poistné na fin. podporu - nepravid.príjem (1 replies)
 79. Môžem pedagogické poradenstvo uznať ako návštevu lekára? (1 replies)
 80. Dovolenka po MD (3 replies)
 81. Úrad práce - predvolanie (11 replies)
 82. Účasť učiteľa v maturitnej komisii (6 replies)
 83. Akým spôsobom prispieť rodine ťažko chorého zamestnanca? (4 replies)
 84. Dôchodca a výpoveď (19 replies)
 85. ELDP obdobie karantény - vylúčiteľné doby? (2 replies)
 86. Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov (zdroj FS SR) (1 replies)
 87. Dohoda pravidelný príjem, zatvorená prevádzka a zdravotné poistenie (2 replies)
 88. DoVP a nezamestnaný (2 replies)
 89. odborná prax študenta (1 replies)
 90. PN nad 52 tyzdnov (2 replies)
 91. Úmrtie zamestnanca (2 replies)
 92. nárok na dovolenku (4 replies)
 93. Preventívna prehliadka (8 replies)
 94. DVZ a rozhodujúce obdobie. (0 replies)
 95. Príplatok za profesijný rozvoj pedag.zamestnanca v roku 2022 (7 replies)
 96. kontrola výplatnej pásky (15 replies)
 97. čiastočný invalidný dochodok a starobný dochodok (10 replies)
 98. Preplatenie testov, vykonaných na MOM, zamestnancom (2 replies)
 99. Finančný príspevok a Dohoda o zrážkach zo mzdy (6 replies)
 100. Minimalna mesacna mzda (11 replies)
 101. Výpoveď z organizačných dôvodov počas PN (3 replies)
 102. Priemerný hodinový zárobok PHZ (3 replies)
 103. Stravné na PC (11 replies)
 104. Preddavok na stravu (1 replies)
 105. zamestnanec vzatý do väzby (4 replies)
 106. dovolenka počas výpovednej doby (4 replies)
 107. Dohoda o vykonaní práce u 2 zamestnávateľov. (2 replies)
 108. náhrada mzdy Velkonočná nedela (0 replies)
 109. Predlženie skusobnej doby kvôli PN (6 replies)
 110. Socialne davky - nemocenské (45 replies)
 111. ELDP (10 replies)
 112. termín prihl. a odhl. dohodára do ZP (5 replies)
 113. krátenie dovolenky (8 replies)
 114. Maximálna podpora v nezamestnanosti (16 replies)
 115. DVZ pri pracovnom úraze (0 replies)
 116. Predvolanie na súd zamestnanca (7 replies)
 117. Sociálny fond (2 replies)
 118. mam narok na 2pn? (26 replies)
 119. Musí mať zamestnávateľ preložené dokumenty - postupy prác a pod. - do rodneho jazyka zamestnanca /cudzinca/? (6 replies)
 120. Zlý výpočet exekučnej zrážky (1 replies)
 121. Finančný príspevok / gastrolístok a zaokrúhľovanie (7 replies)
 122. Práca vo sviatok a zatvorenie prevádzky (7 replies)
 123. Zahraničná pracovná cesta (6 replies)
 124. Nárok na dovolenku (7 replies)
 125. Vzorec na výpočet odvodov na povinné nemocenské poistenie počas PN (4 replies)
 126. Zamestnanec na pracovnú zmluvu,súbeh - starobný dôchodok a PN? (9 replies)
 127. Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 ZP (6 replies)
 128. DoBPŠ a evidencia na ÚPSVaR (3 replies)
 129. Rekondičné pobyty (0 replies)
 130. Čas strávený v práci a na pracovnej ceste (3 replies)
 131. Vypočet plneho ID (1 replies)
 132. Ako opraviť poistné pri priznanom invalidnom dôchodku ? (11 replies)
 133. Výpočet dovolenky - overenie správnosti (2 replies)
 134. Fin.prispevok od 1.5.2022 (4 replies)
 135. Záujemca o zamestnanie má hlavný pracovný pomer v Česku. (4 replies)
 136. Preplatenie nadčasu pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času (4 replies)
 137. Jednorázový príspevok zamestnancov škôl 2022 (6 replies)
 138. Dovolenka za odpracované dni (4 replies)
 139. Dobrovolne odstupne - danova uznatelnost nakladu? (1 replies)
 140. Materská a tehotenské -možný najskorší termín otehotnenia? (16 replies)
 141. Úrad práce (2 replies)
 142. Stravné lístky - storno pri ukončení pracovného pomeru (9 replies)
 143. Odhlásenie DoPČ (4 replies)
 144. Rodičovská dovolenka (2 replies)
 145. práca popri rodičovskej dovolenke (2 replies)
 146. Stravovanie zamestnancov (5 replies)
 147. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (3 replies)
 148. Mzda za sviatok (4 replies)
 149. Hodinová vs. mesačná mzda - príklad výpočtu mzdy a príplatkov (10 replies)
 150. Hlásenie o vyúčtovaní dane 2021 - počet mesiacov poberania DB (6 replies)
 151. Cudzinec praca (4 replies)
 152. peňažný príspevok na kompenzáciu (2 replies)
 153. Priemerná mzda (2 replies)
 154. je zamestnávateľ povinný držať pracovné miesto zamestnankyni, ktorá má reťazovú materskú a rodičovskú dovolenku, t.j. 2 deti za sebou bez prerušenia? (2 replies)
 155. Aká bude výška 3 mesačného odstupného? (2 replies)
 156. RZD a dodatocne uplatnenie danoveho bonusu (10 replies)
 157. Ste za týždenné vyplácanie mzdy? (21 replies)
 158. Exekučné zrážky (2 replies)
 159. Príspevok zamestnávateľa na investičné životné poistenie (4 replies)
 160. dohoda skrátená práca (2 replies)
 161. Alikvótna časť dovolenky pri zrušení miesta. (8 replies)
 162. Dohoda o vykonaní práce (12 replies)
 163. Švédsko - poistenie a materská - problém (0 replies)
 164. Ako sa zaokrúhľuje krátená NČZD v RZD 2021? (1 replies)
 165. Nárok na dovolenku (6 replies)
 166. &60 ZP a odstupne (11 replies)
 167. Daňový bonus a potvrdenia (10 replies)
 168. kalkulačka FTE (2 replies)
 169. Môže z-teľ nastaviť pružný pracovný čas, aj keď nemá zvolených zástupcov zamestnancov? (0 replies)
 170. Finančný príspevok, sociálny fond (17 replies)
 171. Ukončenie pracovného pomeru pre porušenie (10 replies)
 172. Odstupné (7 replies)
 173. Služobná cesta a nadčas (1 replies)
 174. Stravne listky - prispevok zamestnavatela (2 replies)
 175. Vrátenie poistného na soc. poistenie bez právneho dôvodu (9 replies)
 176. Výpočet exekúcie (7 replies)
 177. nerozumiem podstate nového poistného od 3/2022 na SP týkajúceho sa kurzarbeitu (4 replies)
 178. Nárok na odstupné pri odchode do starobného dôchodku (13 replies)
 179. výpoveď paragraf 63 vzor (4 replies)
 180. Dovolenka za odpracovane dni pri PN a ukončení PP (3 replies)
 181. Iné príjmy zamestnanca na zdravotné poistenie (1 replies)
 182. Preplatok na dani z príjmu FO - exekúcia (4 replies)
 183. Aký je denný koeficient pracovného času v nepretržitej 12 hod. Prevádzke? (1 replies)
 184. Podporné obdobie pri Pn z 2 zamestnaní. (2 replies)
 185. Bežné stravné + stravné na pracovnej ceste (4 replies)
 186. SP - eslužby - kontrola na register (0 replies)
 187. Otec na materskej (8 replies)
 188. Poskytovanie dopravy zamestnancom (3 replies)
 189. RZD preplatok dane (3 replies)
 190. Pravdepodobný vymeriavací základ (0 replies)
 191. Zaradenie do plat.stupňa (2 replies)
 192. Môžem v čase PN v trvalom zamestnaní pracovať na dohodu v inej organizácii ? (8 replies)
 193. Ročné zúčtovanie dane - nedoplatok (4 replies)
 194. Ako vypočítam nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke? (7 replies)
 195. Ako zadať dovolenku do pracovného kalendára,MRP (3 replies)
 196. Práca na dohodu-porovnanie (4 replies)
 197. Nepeňažný príjem zamestnancov (2 replies)
 198. Jedna priepustka na dva dni ošetrenia zamestnanca (1 replies)
 199. Dohoda o hmotnej zodpovednosti (0 replies)
 200. A1 k prislusnosti k ceskym pravnym predpisom (6 replies)
 201. Ako ovplyvní práca na dohodu dôchodok? (7 replies)
 202. Minimálna mzda a PN (5 replies)
 203. Moze u nas dodavatel nechat zamestnancov pracovat len vnoci po dobu 3 tyzdnov? (2 replies)
 204. výpočet zostatku dovolenky po materskej a rodičovskej dovolenke (1 replies)
 205. RZD 2021 (5 replies)
 206. Nárok na priepustku pri doprovode ZTP dietaťa do špeciálneho zariadenia v zahraničí. (1 replies)
 207. upresnenie PP+ za marec (1 replies)
 208. SP - odvody po novom - PFP (2 replies)
 209. Aktualizácia prvej pomoci+ v mesiac marec 2022 (2 replies)
 210. Kurzarbeit - odvody (4 replies)
 211. Fond pracovného času (2 replies)
 212. Preplatok z RZD a zdravotne poistenie (1 replies)
 213. nárok na dovolenku - PP od 17.1.2022 + v tom aj PN (5 replies)
 214. uznanie odbornej praxe Ukrajinec-odídenec (0 replies)
 215. Dohodár-dohoda o prac.činnosti (3 replies)
 216. Podpora po RD (0 replies)
 217. Sú už oficiálne informácie, od kedy bude drahšie stravné? (9 replies)
 218. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021- nedoplatok bývalého zamestnanca (5 replies)
 219. Štvrťročné preddavky na daň (11 replies)
 220. Predvolanie zamestnanca na súd (8 replies)
 221. Podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 222. Zdravotne poistenie pri zamestnávani cudzincov (2 replies)
 223. Zamestnávateľ mi odmietol predlženie vzdelania (8 replies)
 224. Nedoplatok na dani - zamestnanec (24 replies)
 225. Prihlásenie do e-služieb SP (1 replies)
 226. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke (7 replies)
 227. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane - 2% - dátum (2 replies)
 228. Vymeriavací základ - náhrada príjmu PN (1 replies)
 229. Opravný výkaz do SP (3 replies)
 230. Dôchodca daňové priznanie (5 replies)
 231. Musí mat zamestnávateľ preškolených niektorých zamestnancov na "školenie prvej pomoci" v určitej periodicite? (0 replies)
 232. Ukrajinec - potvrdenie odídenec (3 replies)
 233. Daňový bonus v ročnom zúčtovaní (6 replies)
 234. Výpočet nároku na dovolenku (3 replies)
 235. neoprávnené uznanie sporenia v DDS v ročnom zúčtovaní. (1 replies)
 236. Zrážky zo mzdy - nesprávny postup (5 replies)
 237. Zmena výšky stravného od 01 05 2022 (0 replies)
 238. Ročné zúčtovanie (2 replies)
 239. Osoba zamestnana vo viac ako jednom štáte (1 replies)
 240. Viac exekučných zrážok (2 replies)
 241. Vrátenie straveniek (3 replies)
 242. Nárok na riadnu dovolenku z prechodu jednej materskej dovolenky na ďalšiu materskú dovolenku. (10 replies)
 243. daňový bonus (3 replies)
 244. Manžel náhle prišiel o manželku, má dieťa do 2r. - štátne dávky, soc. dávky, príjem zo zamestnania - aké sú štátom ponúkané finanč. možnosti a ako to zosúladiť? (7 replies)
 245. Zamestnanec ziadost o dochodok - ELDP (7 replies)
 246. Nárok na dovolenku za rok 2022 (10 replies)
 247. Akú hodnotu Finančného príspevku poskytnúť zamestnancom pre zrovnoprávnenie medzi FP a gastrolístkom? (5 replies)
 248. NČZD na manželku pri narodení dieťaťa. (9 replies)
 249. Telepráca a domácka práca (0 replies)
 250. Karanténa a PN (2 replies)