1. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia za rok 2021 (2 replies)
 2. Môže byť učiteľka ZUŠ ako uvádzajúca učiteľke, ktorá je iba na dohodu? (3 replies)
 3. Využitie SF na vianočný večierok (4 replies)
 4. § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce (7 replies)
 5. Prerušenie predĺženej rodičovskej dovolenky (7 replies)
 6. Príplatok za prácu so žiakmi so SZP (0 replies)
 7. Pokuta od zamestnávateľa (5 replies)
 8. Preškolenie zamestnanca (4 replies)
 9. Čistá mzda (3 replies)
 10. Predlžovanie PP (2 replies)
 11. Stránka www.potvrdenieonavsteveskoly.sk, je overenie dostačujúce k vyplateniu daňového bonusu? (4 replies)
 12. Počet hodín odpracovaných dohodarom (6 replies)
 13. Daňový bonus - poberanie len na jedno z dvoch detí (4 replies)
 14. Zaokrúhlovanie mzdy v hotovosti od 01.07.2022 (6 replies)
 15. Úrad práce - predvolanie na skupinové stretnutie (3 replies)
 16. Pomerná časť základnej zložky mzdy pri neaktívnej pracovnej pohotovosti a odmeňovanie (1 replies)
 17. Zastupovanie - PZ alebo DoVP (3 replies)
 18. Szčo + skráteny pracovný pomer (6 replies)
 19. Dovolenka pri nástupe do práce po rodičovskej dovolenke (5 replies)
 20. Odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru (8 replies)
 21. Daňový bonus (3 replies)
 22. Pracovný pomer na kratší pracovný čas (1 replies)
 23. Ako zrazat exekucne zrazky zo mzdy? (3 replies)
 24. Vratenie penazi zo SP zaslanych na nespravny ucet (5 replies)
 25. Dohoda o VP a DoPČ u jedného zamestnavateľa? (2 replies)
 26. student v CR praca na dohodu (6 replies)
 27. Aký bude priemer pre výpočet dovolenky po nástupe z rodičovskej dovolenky? (13 replies)
 28. Pracovný čas (2 replies)
 29. dohoda o skončení prac.pomeru je nárok na podporu v nezamestnanosti? (8 replies)
 30. dokedy odovzdať prechodku PN (10 replies)
 31. Pracovný pomer na 1 mesiac (1 replies)
 32. Pomerna cast dovolenky (2 replies)
 33. Má nárok na náhradu mzdy svedok? (1 replies)
 34. NČZD - dva PP u rovnakého zamestnávateľa (5 replies)
 35. mzdy/karantenna PN (11 replies)
 36. Doba určitá - pedagogický zamestnanec (2 replies)
 37. výpoveď zo strany zamestnanca a (1 replies)
 38. Ukončenie strednej školy a nárok na daňový bonus. (3 replies)
 39. Príspevok na rekreáciu - stravovanie mimo ubytovacieho zariadenia (5 replies)
 40. Daňový bonus (2 replies)
 41. Odmena 500 eur v skolstve (2 replies)
 42. Preplatenie rekreačného poukazu - Hotels.com (5 replies)
 43. Príplatky za soboty (5 replies)
 44. Vyplatenie cerpania dovolenky po RD (23 replies)
 45. Práca na dohodu popri poberani rodičovského príspevku. (3 replies)
 46. Výpočet priem. hod. zárobku na dovolenku. (10 replies)
 47. Príplatok za inovačné vzdelávanie (1 replies)
 48. ukončenie PP a preplatok zo SP (2 replies)
 49. rehabilitácia a práca (6 replies)
 50. Ako vyrátať plat - práca vo verejnom záujme (5 replies)
 51. Stravné na 2 mesiace vopred (8 replies)
 52. Ako možno ukončiť Dohodu o pracovnej činnosti za hrubé porušenie pracovnej disciplíny-krádež? (1 replies)
 53. Finančný príspevok na stravné - účtovanie (8 replies)
 54. Zamestnavanie cudzincov - postup (2 replies)
 55. DoBPŠ - štatút žiaka strednej školy (8 replies)
 56. Zárobok zamestnanca vedeného na UPSVaR (1 replies)
 57. 2 práce na dohodu súčasne? (4 replies)
 58. Nepretržitá prevádzka - výpočet mzdy pri zmluvne určenej mzde za mesiac (9 replies)
 59. Prechod z rodičovskej na materskú (2 replies)
 60. Odstupné a exekúcia (1 replies)
 61. ako sa počíta DVZ? (16 replies)
 62. Metodický pokyn FS SR (0 replies)
 63. Pracovný úraz-starobný dôchodca (9 replies)
 64. Mesačný fond hodín (15 replies)
 65. Nárok na odchodné učiteľa (2 replies)
 66. Príspevok na rekreáciu - oprávnený výdavok (2 replies)
 67. Nesuhlas s preradenim ako PPD (10 replies)
 68. Môže sa uvádzať na PZ čistá mzda u dôchodcu? (3 replies)
 69. Zamestnanec požiadal o preradenie na iné pracovné miesto.Môžem to akceptovať a preradiť zamestnanca? (2 replies)
 70. Fixný plat a vikendy (2 replies)
 71. Oprava minulých vykazov (11 replies)
 72. Zmena priezviska - nahlásenie (4 replies)
 73. Pravdepodobný zarobok (4 replies)
 74. DoVP upratovačka na zástup (6 replies)
 75. Vek ako dôvod na ukončenie PP (2 replies)
 76. Výpoved počas PN v skúšobnej dobe (4 replies)
 77. Príspevok na rekreáciu (4 replies)
 78. stravovanie a rekreačný príspevok (2 replies)
 79. nárok na stravné (3 replies)
 80. Mam narok na davku v nezamestnanosti? (8 replies)
 81. príspevok na rekreáciu (1 replies)
 82. ide o nerovnomerný pracovný čas zamestnanca? (7 replies)
 83. Prednostná a neprednostná exekúcia (1 replies)
 84. Práca na polovičný uväzok - na čo je nárok? (10 replies)
 85. Zamestnanec poziada o starobny dôchodok (3 replies)
 86. Platový dekrét - náležitosti (2 replies)
 87. Ako zúčtovať stravenky nad rámec (6 replies)
 88. 2 zamestnania a materské (5 replies)
 89. Odstupné a odchodné (7 replies)
 90. do akého platového stupňa zaradiť odidencov (1 replies)
 91. OCR a celozavodnu dovolenka (3 replies)
 92. Dôchodok - zmena od 1.1.2023 v určovaní odpracovaných rokov aj pri klasickom dôchodku? (14 replies)
 93. Stravné cez vikend (15 replies)
 94. zastupovanie počas PN štatutára (2 replies)
 95. príplatky zamestnancov za soboty, nedele, sviatky, nadčas (2 replies)
 96. Zvýšenie platov o 3% v školstve (0 replies)
 97. Navsteva lekara neexistuje u zamestnavatela (23 replies)
 98. Zamestnanie cudzinca (8 replies)
 99. Pandemicke nemocenske , (10 replies)
 100. Vyšší dôchodok. (31 replies)
 101. Dve dohody v rámci mesiaca (7 replies)
 102. Výpočet dovolenky pre mladých rodičov (3 replies)
 103. DoBPŠ a odvody (1 replies)
 104. Mám právo na rekreačný poukaz? (4 replies)
 105. Zvýšenie tarifného platu zamestnanca vo výpovednej dobe. (1 replies)
 106. Aký kurz použiť pri prepočte obstarávacej ceny vozidla (3 replies)
 107. Peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby. (3 replies)
 108. Daňový bonus a rodinné prídavky na dieťa (2 replies)
 109. dohoda o vykonaní práce mimo domova (6 replies)
 110. Registračný list - zmena (14 replies)
 111. Náhrada mzdy za sviatok (3 replies)
 112. Daňový bonus na deti v poslednom ročníku ZŠ (1 replies)
 113. Pohreb starého rodiča zamestnanca, s ktorým zamestnanec nežil v spoločnej domácnosti (1 replies)
 114. kalkulacia cistej druhej mzdy (17 replies)
 115. DoBPŠ zmena z nepravidelneho prijmu na pravidelny? (0 replies)
 116. Musím prepočítať mzdy ak ÚPSVaR neschválil žiadosť o podporu v čase skrátenej práce(kurzarbeit) ? (1 replies)
 117. Stravné poukážky (1 replies)
 118. Potvrdenie o navsteve skoly- DBPS (0 replies)
 119. krátenie osobného ohodnotenia pri navýšení o 3% vo VS (10 replies)
 120. Skrátený úväzok (5 replies)
 121. E-služby SP + VŠZP splnomocnenie (0 replies)
 122. Príspevok na rekreáciu (4 replies)
 123. Dohoda o brigádnickej práci študenta (4 replies)
 124. Rozhodnutie o invalidnom dôchodku (2 replies)
 125. zamestnávanie pracovníka poisteného v inej krajine EU (3 replies)
 126. 19/DZPaU/2022/I - Informácia k zákonu č. 232/2022 Z. z. o financovanívoľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1 replies)
 127. okamžité skončenie pracovného pomeru PNS (5 replies)
 128. Dovolenkový priemer (2 replies)
 129. Výplata dávky z garančného poistenia (4 replies)
 130. Zamestnanie študenta na dohodu (3 replies)
 131. Stravné na zahraničnej prac. ceste. (4 replies)
 132. pracovny cas- vypocet (5 replies)
 133. poskytnutý finančný príspevok na stravovanie a pracovná cesta (3 replies)
 134. Vodič-rozvoz tovaru SR (3 replies)
 135. Student SŠ a dohoda (4 replies)
 136. Zamestnanec na OČR a okamžitá výpoveď pre nevyplatenie mzdy (9 replies)
 137. Preplatenie nevyč. dovolenky po úmrtí zamestnanca a odvody do poistovní (5 replies)
 138. Rodičovská dovolenka - oznamovacia povinnosť voči ZP (2 replies)
 139. Doplatok do min. mzdy (5 replies)
 140. Krátenie dodatkovej dovolenky počas materskej dovolenky (7 replies)
 141. Dohoda o pracovnej cinnosti (1 replies)
 142. Odmena a bývalý zamestnanec (4 replies)
 143. výpoveď (2 replies)
 144. Dividendy štatutárom a odvody (2 replies)
 145. ako ovplyvní nezdaniteľná časť základu dane výplatu ? (16 replies)
 146. E-služby Socialnej poisťovne (4 replies)
 147. Nárok na voľno pri návšteve lekára (6 replies)
 148. Vymeriavací základ pre určenie PN (11 replies)
 149. Zamestnanec, SZČO - materská (38 replies)
 150. Poníženie hodín pri mesačnej mzde (8 replies)
 151. Zmena poberania dan.bonusu v priebehu roka (3 replies)
 152. Spätne priznaný starobný dôchodok - ukončený PP (1 replies)
 153. Výška stravnych lístkov od 07/2022 (1 replies)
 154. Zamestnanie mladistvého na DoBPŠ (0 replies)
 155. SOMI Navýšenie miezd od 1.7. vo VS o 3% (5 replies)
 156. ako sa mám prihlásiť do elektron.služieb do sociálnej poisťovne? neberie mi grid (11 replies)
 157. Nárok na dovolenku (8 replies)
 158. Žiadateľ o azyl (0 replies)
 159. Pracovná zmluva na dobu určitú (1 replies)
 160. Exekúcie - repodaj - poradie (0 replies)
 161. Stravné od 1. mája 2022 - nárok na doplatok (2 replies)
 162. preradenie do vyššej platovej triedy (2 replies)
 163. Preplatenie dovolenky (3 replies)
 164. daňový bonus od 01.07.2022 (0 replies)
 165. DoPČ star. dôch. - ukončenie (7 replies)
 166. nárok na dovolenku (2 replies)
 167. Je v súlade s GDPR poskytovať kolegom osobné údaje zamestnanca ? (4 replies)
 168. Výpočet dovolenky za pomernú časť kalendárneho roka (3 replies)
 169. dopč - dôchodca (2 replies)
 170. pedag.zamestnanec - 65 rokov (3 replies)
 171. Ako správne nastaviť trvalý príkaz na úhradu odvodov za zamestnancov? (2 replies)
 172. Odhláška zo ZP popredu (2 replies)
 173. Vyplacanie vynosu (4 replies)
 174. Vek dieťaťa - príspevok na detský tábor (1 replies)
 175. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe a PN (10 replies)
 176. Ukončenie pracovného pomeru a PN (7 replies)
 177. Podpora v nezamestnanosti (15 replies)
 178. Približná výška čiastočného ID (4 replies)
 179. Zamestnanie mladistvého (1 replies)
 180. riadna dovolenka po nástupe z rodičovskej dovolenky (3 replies)
 181. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva-platené voľno? (1 replies)
 182. Nárok na stravný lístok (1 replies)
 183. Ako by sa dala jednoducho evidovať dochádzka elektronicky bez dochádzkových systémov aby bola splnená všetka legislatíva? (1 replies)
 184. práca vo verejnej správe a SZČO (5 replies)
 185. Ukončenie pracovného pomeru dohodou (1 replies)
 186. Práca vo sviatok (2 replies)
 187. Predčasný starobný dôchodok (2 replies)
 188. Odchod do dôchodku počas PN (1 replies)
 189. Nočná práca počas služobnej cesty (2 replies)
 190. Krátenie dovolenky počas PN (7 replies)
 191. Znížené nemocenské podľa úväzku (7 replies)
 192. Elektronické stravné lístky - ako to funguje v praxi? (6 replies)
 193. Odstupné (7 replies)
 194. Porusenie pracovnej discipliny? (20 replies)
 195. Príspevok pri narodení dieťaťa zo SF - vyplatený počas materskej dovolenky (2 replies)
 196. Predĺženie PP (1 replies)
 197. Dohodarka a PN (1 replies)
 198. Spätne priznaný dôchodok a odvody (2 replies)
 199. prestávky na dojčenie (5 replies)
 200. Prihlásenie zamestnanca o dva týždne skorej do SP (1 replies)
 201. Rekreačný poukaz (3 replies)
 202. Bývalá zamestnankyňa na SD a prémia (7 replies)
 203. Výpoveď zo strany zamestnanca - povinnosti zamestnávateľa (5 replies)
 204. Zapožičanie zamestnanca (2 replies)
 205. Paragraf na prijímacie pohovory s dieťaťom. (3 replies)
 206. Evidencia nezamestnaných pri samo zbere jahôd a iných plodín (32 replies)
 207. Návšteva lekára (16 replies)
 208. Dohoda o brigádnickej práci študentov (12 replies)
 209. Neplatené voľno zamestnanca (3 replies)
 210. Zamestnankyňa nemôže pracovať (5 replies)
 211. Ukončenie PP a odstupné (5 replies)
 212. Pokračujúca PN (7 replies)
 213. II. dochodkovy pilier (19 replies)
 214. preddôchodkový vek - ukončenie PP (3 replies)
 215. Daňový bonus a cudzinec (1 replies)
 216. Aká je lehota na odpoveď z Inšpektorátu práce (3 replies)
 217. odstupné a výpovedná doba (3 replies)
 218. Precerpana dovolenka (6 replies)
 219. RLFO dátum narodenia dieťaťa a meno (1 replies)
 220. e PN z pohľadu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (0 replies)
 221. Dohodár - zrušenie prihlasenia (3 replies)
 222. Hlavný kontrolór a výpočet náhrad (2 replies)
 223. Krátenie dovolenky (9 replies)
 224. TPP a člen predstavenstva - PN (5 replies)
 225. Zmena ADH od roku 2023 a predčasný dôchodok (0 replies)
 226. MRP prečo mi v mzde vyrátalo aj položku poistné na fin. podporu - nepravid.príjem (1 replies)
 227. Môžem pedagogické poradenstvo uznať ako návštevu lekára? (1 replies)
 228. Dovolenka po MD (3 replies)
 229. Úrad práce - predvolanie (11 replies)
 230. Účasť učiteľa v maturitnej komisii (6 replies)
 231. Akým spôsobom prispieť rodine ťažko chorého zamestnanca? (4 replies)
 232. Dôchodca a výpoveď (19 replies)
 233. ELDP obdobie karantény - vylúčiteľné doby? (2 replies)
 234. Usmernenie k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov (zdroj FS SR) (1 replies)
 235. Dohoda pravidelný príjem, zatvorená prevádzka a zdravotné poistenie (2 replies)
 236. DoVP a nezamestnaný (2 replies)
 237. odborná prax študenta (1 replies)
 238. PN nad 52 tyzdnov (2 replies)
 239. Úmrtie zamestnanca (2 replies)
 240. nárok na dovolenku (4 replies)
 241. Preventívna prehliadka (8 replies)
 242. DVZ a rozhodujúce obdobie. (0 replies)
 243. Príplatok za profesijný rozvoj pedag.zamestnanca v roku 2022 (7 replies)
 244. kontrola výplatnej pásky (15 replies)
 245. čiastočný invalidný dochodok a starobný dochodok (10 replies)
 246. Preplatenie testov, vykonaných na MOM, zamestnancom (2 replies)
 247. Finančný príspevok a Dohoda o zrážkach zo mzdy (6 replies)
 248. Minimalna mesacna mzda (11 replies)
 249. Výpoveď z organizačných dôvodov počas PN (3 replies)
 250. Priemerný hodinový zárobok PHZ (3 replies)