PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dovolenkový priemer po 13. plate
 2. Ukončenie PP - otec na RD
 3. Ukončenie PP dohodou počas PN-ky
 4. Nahlasovacie povinnosti SP a ZP
 5. OČR
 6. zamestnanie občana EU
 7. Školenie v inom členskom štáte EÚ
 8. Sucasna praca v zahranici a na Slovensku
 9. ukončenie dohody o pracovnej činnosti výpoveďou - kratšia výpovedná doba
 10. Zamestnávanie občana EÚ ( má pobytový preukaz občana EÚ - právo na trvalý pobyt ).
 11. Výpočet dovolenky
 12. Odvody za zamestnanca - otca na rodičovskej dovolenke, ktorý pracuje?
 13. preplatok dane zamestnávateľa - závislá činnosť
 14. Ovplyvni konateľstvo existujucu matersku?
 15. Výkaz nedoplatkov
 16. prechod z PP na invalidny dochodok
 17. evidencia mzdových listov
 18. dohoda a trvalý pracovný pomer
 19. Môžem dodatkom k pracovnej zmluve upraviť pracovný pomer z neurčitého času na dobu urcitu.
 20. DOBPŠ zmena pravidelného príjmu na nepravidelný
 21. Je možné pripraviť zamestnancovi novú prac. zmluvu na dobu určitú ? a na aké obdobie
 22. Správne vypísana žiadosť o materské
 23. práca účtovníka
 24. Predčasný dôchodok
 25. Preukaz ŤZP_odvody do ZP
 26. Rekreačný poukaz-kto má naň nárok ak na doklade figurujú obidvaja manželia?
 27. odchodné a dohoda
 28. služobná cesta cez víkend
 29. Zruseny priplatok v skolstve?
 30. Výpočet hodín u vodičov nákladnej dopravy
 31. Preplatenie dovolenky
 32. nárok na dávku v nezamestnanosti
 33. nepretržitá prevádzka a fond pracovného času
 34. Mam nárok na materskú ak som invalidná dôchodkyňa?
 35. Kolektívna zmluva - základná mzda
 36. Ako správne vypočítať Doplatok do minimálneho mzdového nároku
 37. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku
 38. 31.3.2019 mi skončila MD
 39. Ako vypočítať pravdepodobný VZ na účely nemocenského?
 40. výpočet pravdepodobnej hodinovej mzdy
 41. Čo znamená oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení?
 42. Nezdaniteľná položka - kedy uplatniť ročne ?
 43. Narok na matersku pri subehu zamestnani
 44. Zmluva
 45. Rodne priezvisko v reg.liste SP - Musi byt uvedene?
 46. Hlásenie o dani 2018 - spoločnosť + odštepný závod
 47. registračný list SP-zmena štatutár
 48. učiteľ - dlhodobá PN a zastupovanie
 49. Konateľ s pravidelnou odmenou a materské
 50. Nárok na daňový bonus z titulu min.mzdy
 51. Musí byť ukončenie PP na dobu určitú v papierovej forme?
 52. týždeň bez pracovného pomeru - čo robiť v takom prípade?
 53. Hlásenie o vyúčtovaní dane - nedoplatok pár centov, ako uviesť v hlásení?
 54. Započíta sa čas MD a RD do služobnej praxe štátneho zamestnanca?
 55. Oprávnené náklady na rekreačné pobyty
 56. vrátka zo zdravotného poistenia
 57. 1. deň práceneschopnosti + pracovný úraz
 58. Odstupné výpočet.
 59. Odmena za odpracovane volno
 60. Nariadenia dovolenka miesto sviatku?
 61. Prispevok na rekreaciu vo vypovednej dobe
 62. Štátny sviatok
 63. Pohyblivá pracovná doba / lekár / prestávka na obed
 64. výpoveď a opätovné zamestnanie sa u rovnakého zamestnávateľa
 65. RZD po ukončení PPV a nedoplatok dane.
 66. Študent VŠ konateľom a DoBPŠ
 67. mzdy v školstve
 68. Stravné
 69. Dohoda o pracovnej činnosti - prekročený počet hodín
 70. Pracovný fond bez/ so sviatkami
 71. Starobný dôchodca a dohody
 72. Môže faktúra z pobytu obsahovať naše rodné čísla?
 73. Dátum na potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo ZČ na účely poukázania 2 %
 74. Neskorší nástup na materskú výška materskej
 75. Dočasný home office
 76. može ten istý zamestnávateľ uzavrieť so zamestnancom dohodu na rovnakú činnosť ako má hlavný PP?
 77. Evidencia na ÚP a dohody
 78. strata zdravotnej spôsobilosti na výkon doterajšej práce
 79. vrátka od exekúcie
 80. Nárok na dovolenku _ PP do 30.04.2019
 81. Prijem z prenajmu a podpora v nezamestnanosti
 82. Môže zamestnávateľ odmietnuť schválenie rodičovskej dovolenky otca?
 83. Sphere karta a zrážka
 84. Pracovná zmluva
 85. Vypoved
 86. Invalidný a starobný dôchodok
 87. Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
 88. nedoplatok z RZ centy
 89. Zmluva TPP na 7 hodin tyzdenne.
 90. dôchodok
 91. Rekreačný poukaz
 92. Môže otec na materskej od 07.01.2019 mať vystavenú A1 od 01.01.2019 do 31.12.2019?
 93. Môže si zamestnanec živnostník uplatniť nezdaniteľnú časť?
 94. Dochádzka zamestnanca a vyúčtovanie pracovnej cesty?
 95. Je mozne menit zmluvu na dobu urcitu?
 96. Ako moze firma zvysit tvorbu socialneho fondu, bez toho aby sa zamestnavatel dohodol so zastupcom zamestnancov (lebo fo firme neposobi?)
 97. Môžem uplatniť odpočitateľnú položku na ZP pre konateľa firmy, s ktorou má pracovnú zmluvu?
 98. Minimálna mzda
 99. pri daňovom priznaní odpočet NČZD na manželku - starobný dôchodok sa počíta ako jej príjem?
 100. Skončenie PP dohodou
 101. Pracovná zdravotná služba
 102. cudzinec na prac. povolenie má podať DP FO?
 103. starobný dôchodca
 104. vypocet starobneho dochodku
 105. Môžem uznať príspevok na rekreáciu s nevlastným dieťaťom v kúpeloch?
 106. Zaradenie do kategorie 2 - PZS bez paušálnych poplatkov ?
 107. Na koľko dní dovolenky mám nárok po MD.
 108. Opravné daňové priznanie typ a
 109. Podpora po materskej
 110. preplatenie dovolenky - koľko dní?
 111. Pracovný pomer_skúšobná doba
 112. Kedy má zamestnanec ukončiť pracovný pomer, keď ide do starobného dôchodku?
 113. Invalidny dochodca a dohoda o PČ
 114. Výpoveď zo strany zamestnanca a výpovedná doba
 115. Dohoda o vykonaní práce v ČR
 116. výpoved z nadbytočnosti
 117. čo robiť, keď si zamestnanec zabudol uplatniť 3% v daňovom priznaní?
 118. Oprava ročného zúčtovania dane
 119. V Olympe potrebujem nastaviť predkontácie pre zamestnanca a pre spoločníka
 120. Suhlas zamestnavatela pri zvyseni minimalnej mzdy
 121. 13 a 14 plat od 30.4.2019
 122. Osobný dotazník.
 123. nepriznaný daňový bonus
 124. Vypoved..lepsie dat ci dostat
 125. Dávka v hmotnej núdzi + DoVP
 126. Právna pomoc
 127. Mam nárok na podporu po rodičovskej dovolenke?
 128. ročné zúčtovanie dane
 129. Mzda a cestovne nahrady pre vyslaneho zamestnanca do Svedska
 130. Krátenie dovolenky
 131. Neprevzate potvrdenie o zdanitelnej mzde
 132. kratsi pracovny cas
 133. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 134. Pravdepodobny vymeriavaci zaklad, ak su naplanovane prace cez vikend
 135. tvorba sociálneho fondu-zaúčtovanie
 136. Vlastný príjem manžela
 137. Narok na dovolenkove poukazy v zakladnej skole s materskou skolkou
 138. Výška odstupného z dôvodu nadbytočnosti pri dohode o skončení PP
 139. Nezdaniteľná časť na daňovníka uplatnená u dvoch zamestnávateľov
 140. Rekreácia
 141. vysporiadanie neoplatku pri vystúpenom zamestnancovi a 2%
 142. Má vedúci zamestnanec nárok na preplatenie nadčasu ak má príplatok za riadenie?
 143. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
 144. kadernička a platova trieda
 145. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 146. Pravdepodobný zárobok pre výpočet Odstupného a preplatenie dovolenky
 147. Daňový bonus na zaplatené úroky
 148. Dodatocne uplatnenie poistneho a prispevkov v RZD
 149. koniec RD ukončenie PP
 150. Doklady na doloženie pri uplatnení NČZD na manželku
 151. Pracujúci výsluhový dôchodca a odpočítateľná položka príspevky na DDS
 152. kratsi pracovny cas zamestnanca
 153. má vojak z povolania pri odchode do civilu po troch rokoch nárok na podporu v nezamestnanosti?
 154. Zastupovanie počas MD a výpoveď
 155. Patrí zamestnancovi príplatok za hodinu odpracovanú v nočnej zmene, ak jeho pracovný čas podľa pracovnej zmluvy je od 6-14 hod.?
 156. Po vykonanom RZD zamestnanec doručí doklady
 157. Môžem si pri zamestnaní 60 ročného zamestnanca uplatniť zľavu na odvodoch? Ak áno v akom prípade?
 158. škodova komisia
 159. Príjmy z Tipérskej zmluvy zdaniť v DP B ako ostatné príjmy §8 ods. 1 pís. a)?
 160. Ako vypočítať priemerku na rezervy nevyčerpanej dovolenky u zamestnanca, ktorý bol 05/18-12/18 a ešte stále je na PN-ke?
 161. DDS prispevok zamestnavatela vplyv na mzdu
 162. PN a hospitalizacia
 163. Náhrada mzdy za prečerpanú dovolenku
 164. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 165. odvody so SP vs vyska dochodku / 1rok do dochodku
 166. odchodné pri skončení pracovného pomeru zamestnanca, ktorý nastúpil do PP už ako starobný dôchodca
 167. RZD_nedoplatok_nemožná zrážka
 168. NČZD - kúpeľná starostlivosť
 169. PN
 170. Zdanenie nepeňažného príspevku za rok 2018
 171. Exekúcia zrážkami z iných príjmov a uplatnenie nepostihnuteľnej čiastky
 172. Príspevok na rekreáciu a zoznam "poskytovateľov"
 173. NČZD - DDS III. pilier
 174. Ukončenie pracovného pomeru po RD
 175. Môžem dostať materskú z oboch zamestnaní?
 176. Oprava chýb v prehľade
 177. Ročné zúčtovanie daní a následne DP
 178. II. časť ročného zúčtovania a DP FO A
 179. Nevycerpana dovolenka po ukončení RD
 180. Akú výšku zdravotného poistenia zadať po podaní aditívnych výkazoch do ZP v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch 2018 zamestnancovi?
 181. platova trieda podla katalogu prac
 182. NČZD na manželku
 183. Kvalifikácia riaditeľa materskej školy
 184. výpoveď a PN
 185. exekúcia a preplatok na dani
 186. ako správne vypočítam daňový bonus na zaplatené úroky?
 187. Mzdovy interny predpis
 188. Ako sa vyráta plat výchovného poradcu s čiastočným úväzkom?
 189. prepláca sa čas strávený cestovaním na týždňovkách?
 190. Ročné zúčtovanie dane - NČZD
 191. Nedoplatok do 5,- € RZD
 192. Dovolenkovy narok
 193. Zuctovanie zalohy na mzdu
 194. Pracovná cesta_§ 92 ods. 3
 195. NČZD na manželku_príjem
 196. Príjem na základe príkaznej zmluvy
 197. Firemná akcia a príspevok na stravu v nepeňažnej forme
 198. Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti
 199. Práca nadčas???
 200. NČZD na manželku_počet mesiacov
 201. Môže si manžel uplatniť odpočítateľná položka na manželku, ak je manžel od 112018 na materskej s dieťaťom a manželka nepracuje?
 202. Potvrdenie o príjme
 203. firemná akcia a sociálny fond
 204. Ak chcem darovať 2% dane musím to nahlasiť zamestnávateľovi komu ich darujem?
 205. Helios - mzda
 206. Môže byť v platovom dekréte uvedené, že dostávam vyššiu mzdu, a kvoli tomu nemám nárok na nadčasy_
 207. Rekreačný príspevok - hotelový účet
 208. NČZD na manželku
 209. aký dátum v Potvrdení o zaplatení dane?
 210. Doplatok ku min. mzde
 211. Materska a preplatenie dovolenky
 212. Aká je výška bonusu na zaplatené úroky?
 213. Poraďte či správne počítam odvody pri odmene vo verejnej sprave
 214. Reťazenie MD a RD, nárok na dovolenku
 215. Príspevok na rekreáciu - poukaz so zľavou(ubytovanie zdarma)
 216. Má zamestnanec nárok na NČ na manželku?
 217. Daň za ubytovanie je oprávnený výdavok na rekreáciu?
 218. Dochodkyna a Dohoda/PZ
 219. Pohyblivá zložka mzdy a paragraf.
 220. Vyzivne po rokoch
 221. akou formou sa vyplati prispevok na rekreaciu
 222. materska
 223. Zamestnávateľ a dlhy zamestnanca.
 224. sú prílohou daňového priznania A rodné listy a sobášny list?
 225. Keď je zamestnanec u 2 zamestnávateľov PP má nárok na PN u oboch ?
 226. DB pre dieťa zverené do starostlivosti
 227. Neodvedené poistné v nezamestnanosti
 228. Odstúpenie od PZ pred nástupom do práce zamestnanca zo strany zamestnávateľa
 229. Bývalý zamestnanec - vrátenie poistného
 230. Ako opatrovateľský príspevok zahrniem do ročného zúčtovania
 231. aké prílohy k daňovému priznaniu ?
 232. Pracovná zmluva od 1.1.2019
 233. Dochádzka
 234. Môže zotrvať zamestnanec na PN-ke po skončení PP?
 235. Otec SZČO a materská
 236. NČZD po úmrtí
 237. dôchodca a RZ
 238. Nepodaná prihláška dohodára do SP
 239. Príplatok za nadčas v prípade čerpania náhradného voľna
 240. Daňové priznanie podklady
 241. Daňový bonus za vydatú dcéru
 242. Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne.
 243. Predlzenie pracovneho pomeru na dobu urcitu
 244. Stravné lístky pre zamestnancov - dávam ich mesiac pozadu. Ako ich majú dostávať?
 245. prekážka v práci na strane ZĽ, 60% zo mzdy
 246. skončenie pracovného pomeru po predĺženej rodičovskej dovolenke a odstupné
 247. Má nárok zamestnanec na nemocenské po dlhodobej PN-ke?
 248. potvrdenie o príjme a nevyplatená mzda za min.rok
 249. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 250. Prokúra