1. Lesné pozemkové spoločenstvo (0 replies)
 2. nadčas a ďalší stravný lístok (5 replies)
 3. Návšteva lekára v deň pracovného pokoja (1 replies)
 4. Zahraničný zamestnávateľ a PN (1 replies)
 5. Materská z dobrovoľného pripoistenia. (9 replies)
 6. Potvrdenie o návšteve školy (2 replies)
 7. Aký príplatok patrí zástupkyni MŠ? (0 replies)
 8. dobrovolny odvod do socialnej poistovne a vplyv na vysku starobneho dochodku (22 replies)
 9. zápočet obdobia poberania príspevku na opatrovanie do praxe (0 replies)
 10. jednorazový výber z 2. piliera (10 replies)
 11. Príplatok nedela (3 replies)
 12. Máte skúsenosti s celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom (PEPP)? (3 replies)
 13. Má živnostník nárok na materskú pri minimálnych odvodoch? (2 replies)
 14. DB na dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti (2 replies)
 15. Účtovanie (3 replies)
 16. Výška materskej pri prerušení PP u toho istého zamestnávateľa (19 replies)
 17. Pracovná zmluva so študentom (3 replies)
 18. Zanik pozicie a dalsie detaily (7 replies)
 19. Európsky dôchodok alebo DDS (2 replies)
 20. Uvádza sa počet dní poistenia v mesačnom výkaze sociálnej poisťovne pri rodičovskej dovolenke? (4 replies)
 21. stravovacia karta - odchádzajúci zamestnanec (1 replies)
 22. Soc.poisť. (2 replies)
 23. Dovolenkový nárok z dôvodu starostlivosti o dieťa 25 dní. (11 replies)
 24. Rodičovský príspevok - do kedy? (16 replies)
 25. požiadať o dobu neurčitú? (3 replies)
 26. Odstupne a zanik pozicie (18 replies)
 27. Dovolenka a SZČO (4 replies)
 28. Je potrebné prerobiť náplň práce zamestnancov? (2 replies)
 29. priplatok za pracu v nedelu (2 replies)
 30. odchodné - nástup na predčasný starobný dôchodok - rozhodnutie (17 replies)
 31. Vyčerpané dávky v nezamestnanosti? (17 replies)
 32. Prerušuje sa poistenie v Sociálnej poisťovni po 52 týždňoch PN pri pracovnom úraze? (2 replies)
 33. Zamestnanie Ukrajinca (1 replies)
 34. Dlhodobá PN a nárok na dovolenku (3 replies)
 35. odpracovaný čas (1 replies)
 36. Dodatok k prac.zmluve (11 replies)
 37. výpoveď (2 replies)
 38. Pracovné zmeny pri nerovnomernom rozvrhu prac. času (2 replies)
 39. predčasný dôchodca (8 replies)
 40. Príplatky za sobotu (2 replies)
 41. Odpočinok medzi zmenou a nadčasom (4 replies)
 42. Dva pracovné pomery SR a ČR - poistenie (2 replies)
 43. Ukončenie SŠ - zdravotné poistenie ak sa zamestná študent od 06.09.2023 (16 replies)
 44. Odchodné, odstupné vo výplate (26 replies)
 45. Náhrada príjmu pri PN - starobný dôchodca. (1 replies)
 46. preplatenie nevyčerpanej dovolenky a odvody (2 replies)
 47. Ukončenie dohody o pracovnej činnosti a určenie či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem. (2 replies)
 48. Prečerpaná dovolenka a výpoveď (6 replies)
 49. PN po uplynutí predĺženého podporného obdobia (4 replies)
 50. Plán dovoleniek a jeho dodržiavanie (2 replies)
 51. Neospravedlnená absencia zamestnanca (3 replies)
 52. Nárok na stravu (4 replies)
 53. Starobný dôchodok priznaný spätne.. (7 replies)
 54. Cestovné - súkromným autom na školenie (5 replies)
 55. Predĺženie pracovnej zmluvy z projetku (0 replies)
 56. Má zamestnanec nárok na odstupné, ak chce skončiť pre zmenu systému práce? (2 replies)
 57. preplatenie dovolenky (2 replies)
 58. Ako a kedy ukončiť pracovný pomer po rodičovskej? (21 replies)
 59. Práca v nepretržitej prevádzke. (2 replies)
 60. Zaradenie mzdovej a personálnej účtovníčky do platovej triedy (6 replies)
 61. Z coho sa vypocita vyska PN po skonceni rodicovskej dovolenky? (13 replies)
 62. Odchodné - výška, splatnosť (6 replies)
 63. Ako disponuje zamestnavatel s narokom na zamestnancovu dovolenku (3 replies)
 64. Zastupovanie počas MD, RD - skončenie PP (4 replies)
 65. Statny sviatok a skrateny uvazok (6 replies)
 66. Evidencia na ÚP po skončení strednej školy a vznik úrazu (3 replies)
 67. Škodová udalosť spôsobená zamestnancom (6 replies)
 68. Nárok na dovolenku - otec na materskej po 28 týždňoch od narodenia dieťaťa (21 replies)
 69. Nárok na dovolenku (3 replies)
 70. Vyplatenie animátorov na tábore z grantu VUC. Ako na to? (1 replies)
 71. zastupovanie MD,RD a následná dovolenka (2 replies)
 72. DDS - zahraničný konateľa (1 replies)
 73. Poberanie opatrovateľského príspevku na manželku-príjem poberateľa (1 replies)
 74. Môžeme prijať brigádnika, ktorý má 15 rokov? (5 replies)
 75. §72 čo to pre mňa znamená ? (24 replies)
 76. Može mať 2 pracovné zmluvy? (2 replies)
 77. odstupné (7 replies)
 78. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (33 replies)
 79. aké je rozhodujúce obdobie pre výpočet PN ? (22 replies)
 80. Skrátený úväzok a hod. mzda (2 replies)
 81. dobrovoľné sociálne poistenie szčo-je výhodné? (6 replies)
 82. Poberateľ dávky v nezamestnanosti - Dohoda o vykonaní práce alebo Dohoda o pracovnej činnosti ? (2 replies)
 83. štatút študenta a dohoda o BPS (4 replies)
 84. Práca v Rakúsku (1 replies)
 85. Výpočet výšky škody (1 replies)
 86. Zastupovanie počas md a rd (3 replies)
 87. Preradenie učiteľky z 1. stupňa ZŠ do funkcie vychovávateľky v ŠKD (0 replies)
 88. vodič MKD platený od odjazdených km (5 replies)
 89. ŠZČO a asistent SZČO - práca v noci (6 replies)
 90. Nárok na dovolenku. (8 replies)
 91. Dovolenkový priemer (1 replies)
 92. Dochodca pracujuci na PZ (5 replies)
 93. Pravdepodobný priemer pre dovolenky (5 replies)
 94. Nočná práca na prelome mesiacov (2 replies)
 95. DoBPŠ (10 replies)
 96. Zaradenie nekvalifikovaného vychovávateľa do platovej triedy (3 replies)
 97. krátenie dovolenky (10 replies)
 98. Dovolenka (6 replies)
 99. Výpoveď ZL nadbytočnosť (11 replies)
 100. celková cena práce (3 replies)
 101. Rodičovská dovolenka - otec (3 replies)
 102. krátenie príspevku na rekreáciu pri kratšom pracovnom čase (2 replies)
 103. Vylúčené doby na ELDP (0 replies)
 104. Počas mojej PN bola moja kancelária, v ktorej som mala pracovné pomôcky aj osobné veci obsadená iným zamestnancom bez môjho vedomia. Je to v poriadku ? (13 replies)
 105. Otcovská dovolenka (3 replies)
 106. Stav na účte (5 replies)
 107. Rekreačný poukaz (3 replies)
 108. Akym sposobom je najvyhodnejsie prejst na matersku v mojom pripade? (6 replies)
 109. Daňový bonus - nárok (10 replies)
 110. zaradenie do platovej triedy v špeciálnom školstve (2 replies)
 111. Otcovská dovolenka (1 replies)
 112. Skončenie PP v skúšobnej dobe a následná PN (11 replies)
 113. Dohodár dôchodca prihlásený-neodpracoval ani 1 deň v mesiaci ukoncenia dohody (7 replies)
 114. Podpora v nezamestnanosti prerusena dohodou (7 replies)
 115. Dovolenka zamestnanca po 2 materských a rodičovských (11 replies)
 116. Vrátenie stabilizačného príspevku (2 replies)
 117. práca cez dovolenku (8 replies)
 118. Trvanie prac. cesty (1 replies)
 119. Nárok na voľno - návšteva lekára (4 replies)
 120. Hotelový účet (8 replies)
 121. Dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa (9 replies)
 122. Dohoda - študent (5 replies)
 123. Je toto správny výpočet odvodov počas RD pri ukončení PP? (0 replies)
 124. Narok na platenu PN (8 replies)
 125. dočerpanie dovolenky a nástup do nového zamestnania (5 replies)
 126. Invalidný dôchodca a znížené zdravotné poistenie (1 replies)
 127. Dohoda o skončení PP - výpovedná doba pri PN (6 replies)
 128. študent strednej školy a dohoda (5 replies)
 129. Predčasný starobný dôchodok a zamestnanec (3 replies)
 130. Nárok na dovolenku. (10 replies)
 131. Narok na tehotenske a vyska materskeho (6 replies)
 132. Školstvo - práca na dvoch školách platené cez projekty EÚ (5 replies)
 133. daňový bonus (4 replies)
 134. Dohoda o vykonaní práce a následne o pracovnej činnosti (5 replies)
 135. Návšteva lekára (6 replies)
 136. Cestovný príkaz bez cestovného lístka (7 replies)
 137. Rozpis sluzieb (2 replies)
 138. DoVP nepravidelny (3 replies)
 139. Brigáda, práca popri RD ako je to? (11 replies)
 140. neodpracovany fond pracovneho casu (4 replies)
 141. Dohodár vedený na UP (5 replies)
 142. DVZ pocas PN pri ZM 1k (7 replies)
 143. Postup pri absencii (11 replies)
 144. Možnosť poskytnúť stravné ak zamestnanec je na prac. ceste menej ako 5 hod. a na pracovisku menej ako 4 hodiny? (5 replies)
 145. Skončenie pracovného pomeru počas materskej dovolenky. (6 replies)
 146. Neaktívna časť pracovnej pohotovosti (7 replies)
 147. Odstupné, PP na dobu neurčitú, trvá 9mesiacov (2 replies)
 148. DB - potvrdenie o návšteve školy (4 replies)
 149. Nárok na podporu v nezamestnanosti popri čiastočnom ID (6 replies)
 150. Nárok na materské - 2 zamestnávatelia (2 replies)
 151. Ukončenie RD a nástup na PN (2 replies)
 152. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (3 replies)
 153. krátenie dovolenky, nástup z RD 1.7.2023 (3 replies)
 154. Poradie pohľadávok pri exekúcii (0 replies)
 155. Oprava mzdy z minulého roka (5 replies)
 156. DOBPŠ a priemerný počet odpracovaných hodín (2 replies)
 157. práca na dohodu počas rodičovskej dovolenky u zamestnávateľa, s ktorým má pracovnú zmluvu. (3 replies)
 158. Kráti sa nárok na vyšetrenie u lekára ak prac.pomer trvá len časť roka? (1 replies)
 159. Podpora po ukončení PN (2 replies)
 160. Prestávka v práci - pri nerovnomerne rozvrhnutom pr. čase a pri polovičnom úväzku (5 replies)
 161. Platnosť dokumentov podpísaných počas PN ? (6 replies)
 162. preradenie zamestnanca na jeho žiadosť (2 replies)
 163. Výpočet exekúcie - neprednostná/prednostná (5 replies)
 164. Autentifikátor (5 replies)
 165. Dávka v nezamestnanosti po RD (7 replies)
 166. Aku dlhu dobu musim mat odpracovanu aby som mala narok na podporu v nezamestnanosti? (3 replies)
 167. DoBPŠ a odvody (1 replies)
 168. Ukončenie PP 2-mesačnou výpoveďou - dátum (20 replies)
 169. Dôchodok - platenie odvodov iba tesne pred dôchodkovým vekom (11 replies)
 170. Nárok srbského občana na dôchodok (4 replies)
 171. príspevok na rekreáciu - detský tábor (2 replies)
 172. rôzne hodnoty stravnej jednotky, v akej výške budú príspevky zamestnávateľa a SF? (2 replies)
 173. dohoda o vykonaní práce (5 replies)
 174. Má zamestnanec nárok na stravné lístky? (2 replies)
 175. Stravne praca+pracovna cesta (5 replies)
 176. Predlzenie vypovednej doby (5 replies)
 177. dohoda o vykonaní práce - zaučenie sa? (25 replies)
 178. Odchod do predčasného dôchodku do 1.7.2023 (11 replies)
 179. súrodenci - zamestnanci v 1 firme (3 replies)
 180. zastupovanie počas MD, čerpanie dovolenky a následná RD (10 replies)
 181. Dovolenka pri prechode z TPP na 1/2 úväzok (9 replies)
 182. Doba neurčitá po (2 replies)
 183. Súkromná záležitosť, priepustka z práce (5 replies)
 184. materská dovolenka v ČR a nástup na rodičovskú dovolenku (1 replies)
 185. Vodič vs. referentský vodič (+ školenia) (0 replies)
 186. Ako sa vypočíta rizikový príplatok v čistom? (1 replies)
 187. zmena stravného od 1.6. (3 replies)
 188. Mzdová inventúra (6 replies)
 189. Zamestnancovi bude priznaný invalidný dôchodok kedy ukončiť pracovný pomer? (8 replies)
 190. započítaná prax - špeciálny pedagóg (4 replies)
 191. Nadčasy, služby, lekár (8 replies)
 192. Dovolenka počas MD a RD (3 replies)
 193. Poskytnutie SF ku gastracu (7 replies)
 194. Dovolenka po MD a PP na dobu určitú (9 replies)
 195. Výpočet vymeriavacieho základu PN (7 replies)
 196. Odmietnutie dychovej skúšky a ten istý deň PN-ka (5 replies)
 197. Nárok na dovolenku počas predĺženej rodičovskej dovolenky (do 6 rokov) (2 replies)
 198. ZŤP, ID a výpoveď zo strany zamestnávateľa (7 replies)
 199. Materska (23 replies)
 200. vrátenie alikvótnej čiastky stabilizačného príspevku (9 replies)
 201. Výpis z registra trestov (1 replies)
 202. Nárok na daňový bonus ak dieťa podniká (2 replies)
 203. Dohoda a Urad práce (2 replies)
 204. účasť na pohrebe družkinej starej mamy (11 replies)
 205. Exekučné zrážky – zrážka zo mzdy vo väčšej sume (0 replies)
 206. Zamestnanie cudzinca na dohodu (5 replies)
 207. Hromadne prepustanie - odstupne, vypovedna doba nahrada mzdy (16 replies)
 208. Vymeriavací základ (4 replies)
 209. Poslanec právomoc (2 replies)
 210. nerovnomerny pracovny cas vo VS (2 replies)
 211. Trvalý pracovný pomer a skrátený úväzok (2 replies)
 212. Firemná akcia - poistenie zamestnancov je zdaniteľný príjem? (0 replies)
 213. 65 ročný pedagogický zamestnanec a odstupné (5 replies)
 214. Kratenie dovolenky (19 replies)
 215. Vypoved zamestnanca so ZTP preukazom (52 replies)
 216. Pomoc, prekažka v praci (2 replies)
 217. Firemná akcia (8 replies)
 218. Zamestnanec a ošetrovné na osobu, na ktorú nie je vymedzenie v zákone (5 replies)
 219. Poldeň dovolenka (2 replies)
 220. vysporiadanie stravného (1 replies)
 221. Firemné auto na súkromné účely - PHM vyúčtovanie zamestnancovi (0 replies)
 222. Je možné získať max. PN-ku ? (13 replies)
 223. Je mozne pracovat nadcas v sobotu (3 replies)
 224. Nespravne vypocitany preplatok z RZD (0 replies)
 225. Archivácia mzdovej agendy (1 replies)
 226. Pracovná doba (4 replies)
 227. Finančný príspevok na stravne (10 replies)
 228. Preplatenie nevycerpanej dovolenky za stare roky (2 replies)
 229. Môže otec čerpať rodičovskú dovolenku a súčasne pracovať? (2 replies)
 230. Môžem odmietnuť podpísať výpoveď z dôvodu nevhodného termínu výpovede? (9 replies)
 231. Dohoda o pracovnej činnosti - neodpracovaný mesiac (7 replies)
 232. Dohoda - pravidelný alebo nepravidelný príjem? A mesačné výkazy (5 replies)
 233. Uzatvorenie Dohody u toho istého zamestnávateľa (0 replies)
 234. Exekučná zrážka z dohody (3 replies)
 235. Vyplatna paska (16 replies)
 236. Vyplatna paska (11 replies)
 237. výpočet exekúcie (1 replies)
 238. Návšteva optiky (3 replies)
 239. príspevok na stravu od zamestnávateľa (2 replies)
 240. Preplatenie dovolenky (4 replies)
 241. Aký typ žiadosti o ukončenie spolupráce mám použiť, keď mám zmluvu na dobu určitú? (13 replies)
 242. Potvrdenie od lekára (1 replies)
 243. Dovolenka po materskej a rodičovskej nárok. (5 replies)
 244. Ukončenie PP po predĺženej rodičovskej dovolenky pre zlý zdravotný stav dieťaťa do 6 rokov. (10 replies)
 245. Výpočet ročnej dovolenky, 35 rokov, zmluva od 2.1.2023 do 2.1.2024 (6 replies)
 246. Dve dohody - nedoplatok do min.preddavku ZP (3 replies)
 247. Okamžité skončenie pracovného pomeru (11 replies)
 248. Oznamovanie neprítomnosti externému účtovníkovi (11 replies)
 249. Vykazovanie hodín v mesačnom výkaze poistného a príspevkov - priloha (2 replies)
 250. Dve dohody - NČZD (3 replies)