1. Predlzenie vypovednej doby (5 replies)
 2. dohoda o vykonaní práce - zaučenie sa? (23 replies)
 3. Odchod do predčasného dôchodku do 1.7.2023 (11 replies)
 4. súrodenci - zamestnanci v 1 firme (3 replies)
 5. zastupovanie počas MD, čerpanie dovolenky a následná RD (10 replies)
 6. Dovolenka pri prechode z TPP na 1/2 úväzok (9 replies)
 7. Doba neurčitá po (2 replies)
 8. Súkromná záležitosť, priepustka z práce (5 replies)
 9. materská dovolenka v ČR a nástup na rodičovskú dovolenku (1 replies)
 10. Vodič vs. referentský vodič (+ školenia) (0 replies)
 11. Ako sa vypočíta rizikový príplatok v čistom? (1 replies)
 12. zmena stravného od 1.6. (3 replies)
 13. Mzdová inventúra (6 replies)
 14. Zamestnancovi bude priznaný invalidný dôchodok kedy ukončiť pracovný pomer? (6 replies)
 15. započítaná prax - špeciálny pedagóg (4 replies)
 16. Nadčasy, služby, lekár (8 replies)
 17. Dovolenka počas MD a RD (3 replies)
 18. Poskytnutie SF ku gastracu (7 replies)
 19. Dovolenka po MD a PP na dobu určitú (9 replies)
 20. Výpočet vymeriavacieho základu PN (7 replies)
 21. Odmietnutie dychovej skúšky a ten istý deň PN-ka (5 replies)
 22. Nárok na dovolenku počas predĺženej rodičovskej dovolenky (do 6 rokov) (2 replies)
 23. ZŤP, ID a výpoveď zo strany zamestnávateľa (7 replies)
 24. Materska (23 replies)
 25. vrátenie alikvótnej čiastky stabilizačného príspevku (5 replies)
 26. Výpis z registra trestov (1 replies)
 27. Nárok na daňový bonus ak dieťa podniká (2 replies)
 28. Dohoda a Urad práce (2 replies)
 29. účasť na pohrebe družkinej starej mamy (11 replies)
 30. Exekučné zrážky – zrážka zo mzdy vo väčšej sume (0 replies)
 31. Zamestnanie cudzinca na dohodu (5 replies)
 32. Hromadne prepustanie - odstupne, vypovedna doba nahrada mzdy (16 replies)
 33. Vymeriavací základ (4 replies)
 34. Poslanec právomoc (2 replies)
 35. nerovnomerny pracovny cas vo VS (2 replies)
 36. Trvalý pracovný pomer a skrátený úväzok (2 replies)
 37. Firemná akcia - poistenie zamestnancov je zdaniteľný príjem? (0 replies)
 38. 65 ročný pedagogický zamestnanec a odstupné (5 replies)
 39. Kratenie dovolenky (19 replies)
 40. Vypoved zamestnanca so ZTP preukazom (52 replies)
 41. Pomoc, prekažka v praci (2 replies)
 42. Firemná akcia (8 replies)
 43. Zamestnanec a ošetrovné na osobu, na ktorú nie je vymedzenie v zákone (5 replies)
 44. Poldeň dovolenka (2 replies)
 45. vysporiadanie stravného (1 replies)
 46. Firemné auto na súkromné účely - PHM vyúčtovanie zamestnancovi (0 replies)
 47. Je možné získať max. PN-ku ? (13 replies)
 48. Je mozne pracovat nadcas v sobotu (3 replies)
 49. Nespravne vypocitany preplatok z RZD (0 replies)
 50. Archivácia mzdovej agendy (1 replies)
 51. Pracovná doba (4 replies)
 52. Finančný príspevok na stravne (10 replies)
 53. Preplatenie nevycerpanej dovolenky za stare roky (2 replies)
 54. Môže otec čerpať rodičovskú dovolenku a súčasne pracovať? (2 replies)
 55. Môžem odmietnuť podpísať výpoveď z dôvodu nevhodného termínu výpovede? (9 replies)
 56. Dohoda o pracovnej činnosti - neodpracovaný mesiac (7 replies)
 57. Dohoda - pravidelný alebo nepravidelný príjem? A mesačné výkazy (5 replies)
 58. Uzatvorenie Dohody u toho istého zamestnávateľa (0 replies)
 59. Exekučná zrážka z dohody (3 replies)
 60. Vyplatna paska (16 replies)
 61. Vyplatna paska (11 replies)
 62. výpočet exekúcie (1 replies)
 63. Návšteva optiky (3 replies)
 64. príspevok na stravu od zamestnávateľa (2 replies)
 65. Preplatenie dovolenky (4 replies)
 66. Aký typ žiadosti o ukončenie spolupráce mám použiť, keď mám zmluvu na dobu určitú? (13 replies)
 67. Potvrdenie od lekára (1 replies)
 68. Dovolenka po materskej a rodičovskej nárok. (5 replies)
 69. Ukončenie PP po predĺženej rodičovskej dovolenky pre zlý zdravotný stav dieťaťa do 6 rokov. (10 replies)
 70. Výpočet ročnej dovolenky, 35 rokov, zmluva od 2.1.2023 do 2.1.2024 (6 replies)
 71. Dve dohody - nedoplatok do min.preddavku ZP (3 replies)
 72. Okamžité skončenie pracovného pomeru (11 replies)
 73. Oznamovanie neprítomnosti externému účtovníkovi (11 replies)
 74. Vykazovanie hodín v mesačnom výkaze poistného a príspevkov - priloha (2 replies)
 75. Dve dohody - NČZD (3 replies)
 76. Stravné - excel. tabuľka (4 replies)
 77. Uplatnenie NČZD na DDS (8 replies)
 78. 2 TPP, jeden pre zahranicnu firmu (2 replies)
 79. Študent živnostník a dohoda o brigádnickej práci študenta. (2 replies)
 80. Hlásenie - nedoplatok daňový bonus (10 replies)
 81. Je veľkonočná nedeľa sviatok (1 replies)
 82. výška materskej (1 replies)
 83. Starobný dôchodca-zamestnanec a nezdaniteľná časť základu dane (9 replies)
 84. Prečo kvalitári často pracujú na živnosť? (9 replies)
 85. Odobratie odmeny (5 replies)
 86. Pracovníčka na rodičovskej dovolenke sa stala nadbytočnou (3 replies)
 87. výpovedná doba zamestnanca (5 replies)
 88. Dohoda o vykonaní práce-porušenie podmienky limit 350 hod (2 replies)
 89. Stravné lístky 2022 (0 replies)
 90. Zrušenie zamestnávateľa - odstupné (1 replies)
 91. zamestnávanie Ukrajincov so štatútom odídenec v roku 2023- rovnaké podmienky ako v roku 2022? (2 replies)
 92. Od ktoreho tyzdna narodenia dietata moze otec nastupit na matersku? (4 replies)
 93. Materska u szco (21 replies)
 94. Strava zamestnancov mimo pracoviska (3 replies)
 95. Daňový bonus rok 2022 (6 replies)
 96. Ochranna lehota pri vypovednej lehote (4 replies)
 97. Elektronická PN-ka a ochranná lehota (8 replies)
 98. NČZD na manželku (3 replies)
 99. Nesprávne odvedené odvody do SP (12 replies)
 100. Zaslanie mesačného prehľadu na DÚ bez hlásenia o vykonaní RZD (4 replies)
 101. Zápočet praxe - MD a RD (0 replies)
 102. Otázka k Hláseniu o vyúčtovaní dane za r. 2022 - V.časť (2 replies)
 103. Ročné zúčtovanie dane 2022 za viacerých zamestnávateľov (2 replies)
 104. Ročný výkaz o zam. ZŤP (12 replies)
 105. odmena pre výbor a dozornú radu- Urbár (6 replies)
 106. Predčasný starobný dôchodok a evidencia na úrade práce. (28 replies)
 107. DB vyplácaný mesačne a potom sa vyrovná v ročnom zúčtovaní? (2 replies)
 108. Zástup za upratovačky (3 replies)
 109. Nezdaniteľná časť (1 replies)
 110. Daňový bonus na dieťa manželky (8 replies)
 111. Starobný dôchodca a nezdaniteľná časť dane (2 replies)
 112. Kópia potvrdenia o navsteve lekara (9 replies)
 113. Príspevok na rekreáciu (1 replies)
 114. ELDZ (16 replies)
 115. Narok na matersku v pripade konatelky a zamestnankyne v sro?? (13 replies)
 116. skoncenei PP vypovedou (8 replies)
 117. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ (6 replies)
 118. Finančná pokuta za porušenie pracovnej disciplíny? (5 replies)
 119. Úplné stredné vzdelanie... (10 replies)
 120. Skončenie PP a začiatok PN v ten istý deň (2 replies)
 121. RZD preplatok vrátený po častiach (4 replies)
 122. Môžeme zamestnancovi predĺžiť opätovne uzatvorený pracovný pomer? (1 replies)
 123. Uplatnenie Nezd.čiastky - 3 pilier (2 replies)
 124. Zdravotné poistenie, odpočet (4 replies)
 125. Daňový bonus - uplatnený 2 x (5 replies)
 126. Honorare z CR v DP typu B (2 replies)
 127. Ročné zúčtovanie dane zamestnancovi - Občan maďarska (7 replies)
 128. Vzor dohody o skonceni PP (3 replies)
 129. Mám narok na podporu v nezamestnanosti? (3 replies)
 130. NČZD (3 replies)
 131. priem. ev. počet zamestnancov prepočítaný (5 replies)
 132. Daňový bonus na zaplatené úroky - Výpočet (7 replies)
 133. Daňový bonus 7-12/2022. (6 replies)
 134. Vyplatený vyšší daňový bonus a daňové priznanie (0 replies)
 135. RZD preplatok (3 replies)
 136. Výpočet materskej z dohody o pracovnej činnosti (5 replies)
 137. Mám nárok na uplatnenie NČZD na DDS? (2 replies)
 138. Zamestnankyňa a rodičovská dovolenka (17 replies)
 139. Sankcia z FS SR (13 replies)
 140. Hlasenie o vyuč. dane 2022 (3 replies)
 141. Aké je zaokrúhľovanie v prípade hodnoty obeda - eurocenty nahor, či nadol? (2 replies)
 142. rodičovská dovolenka - zástup počas PN (10 replies)
 143. BOZP pri práci z domu (2 replies)
 144. Potvrdenie o zaplatení dane - dátumy (6 replies)
 145. Práca nadčas zamestnancov v riziku (0 replies)
 146. Narok na odchodne SD (2 replies)
 147. Predčasný odchod do dôchodku (8 replies)
 148. Odchod do starobného dôchodku (1 replies)
 149. oprávnené výdavky na poskytnutie príspevku na rekreáciu - služby baru? (1 replies)
 150. Krátenie mzdy (18 replies)
 151. DP FO predčasný dôchodca (8 replies)
 152. Nepravidelny prijem dohoda a VPaP (0 replies)
 153. Odvody do SP pocas rodicovskej dovolenky u zivnostnika (2 replies)
 154. Pracovná zmluva a neplatenie odvodov (7 replies)
 155. Nárok na dovolenku (2 replies)
 156. Ukončenie PP dohodou - v zmysle par. 63 odst. 1 písm b) (8 replies)
 157. čo sa považuje za závažné por. prac. disciplíny (1 replies)
 158. Denný vymeriavací základ pre určenie PN (10 replies)
 159. Aký priemer pri vyplatení odstupného - pravdepodobný zárobok? (6 replies)
 160. Krátenie dovolenky 2022+2023 (2 replies)
 161. Exekútor zrážky nemocenské (2 replies)
 162. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru (4 replies)
 163. Daňový bonus na zaplatené úroky (8 replies)
 164. Prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne (13 replies)
 165. Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (3 replies)
 166. soc. poist . co treba oznamit a ako RD, PN (0 replies)
 167. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie (10 replies)
 168. Rodičovská dovolenka po 3. roku dieťaťa (6 replies)
 169. Danovy bonus v druhom polroku 2022 (12 replies)
 170. nárok na voľno na pohreb (1 replies)
 171. Priemerná mzda (3 replies)
 172. Marža agentúry dočasného zamestnávania (1 replies)
 173. Návšteva lekára - priepustka (20 replies)
 174. stabilizačný príspevok a exekučný príkaz (7 replies)
 175. Rozdiel medzi MVP a VPP Sociálna poisťovňa (10 replies)
 176. rozhodné obdobie pri PN (6 replies)
 177. Počíta sa materská z minulého roku alebo odvtedy ako som tehotná? (11 replies)
 178. Daňový bonus na dieta 2polrok pri MD (9 replies)
 179. Mám možnosť vyčerpať celú dovolenku pred materskou, ak som učiteľka? (1 replies)
 180. Zdanenie školenia zamestnancovi - Olymp zložka mzdy (5 replies)
 181. Platí dohoda o skonceni PP, ak sa zamestnanec vypísal na PN? (6 replies)
 182. Započítanie praxe (2 replies)
 183. Prerušenie štúdia VŠ - daňový bonus (3 replies)
 184. Nepodané ELDP za dohodarov minulý rok. (4 replies)
 185. Prihlasovanie / odhlasovanie dohodára (6 replies)
 186. ePN - nezamestnaný (17 replies)
 187. Vyúčtovanie CP - zaokrúhlenie (6 replies)
 188. predlzenie PP na dobu urcitu - § 252o (1 replies)
 189. vypoved dana zamestnavatelom § 63 ods.1 pís.b (11 replies)
 190. Oprava dane v zmysle §40 ods. 1 Zákona o dani z príjmu (0 replies)
 191. Dohoda o pracovnej činnosti - podmienky (2 replies)
 192. minimálna mzda (16 replies)
 193. Prihlásenie zamestnanca (5 replies)
 194. Ako ohodnotiť zabezpeč služby? (1 replies)
 195. Zamestnávanie odídencov (4 replies)
 196. Podklady k RZD (3 replies)
 197. osobný príplatok pri skrátenom úväzku (4 replies)
 198. Hruba mzda vypocet. (3 replies)
 199. Skoncenie rodicovskej dovolenky (2 replies)
 200. NČZD na manželku a jej príjem (3 replies)
 201. RZD alebo DP (5 replies)
 202. Druh vykonávanej práce (2 replies)
 203. Doplatok ukončenému zamestnancovi-zrušená spoločnosť (2 replies)
 204. Písomné oznámenie o prac.podmienkach (0 replies)
 205. DP starobného dôchodcu - príloha k DP (11 replies)
 206. Príspevok na rekreáciu - samostatné faktúry za ubytovanie a za stravu (3 replies)
 207. §152 ods. 7 zák. práce - Rozhodnutie z-ca hotovosť alebo stravovacia karta - musí podpisovať rozhodnutie každý rok? (5 replies)
 208. Skončenie PP pre nadbytočnosť (2 replies)
 209. Krátenie dovolenky (5 replies)
 210. DB po novom za mesiac, keď už zamestnanec u nás nepracoval. (6 replies)
 211. Daňový bonus - PP od 9/2022 (18 replies)
 212. DDS a oslobodenie od dane §5 ods.7 písm.o) (0 replies)
 213. odstupné- výpoveď, dohoda (7 replies)
 214. Daňový bonus na zaplatené úroky - obdobie do kedy? (2 replies)
 215. Prestávka v práci počas nočnej zmeny (2 replies)
 216. zmluva o dobrovolnickej cinnosti (2 replies)
 217. Rekreačný poukaz - uznané výdavky (2 replies)
 218. Krátenie dovolenky (4 replies)
 219. Výplatná páska (4 replies)
 220. RZD u bývalého zamestnanca (5 replies)
 221. oprava mzdy (9 replies)
 222. RZD bývalého zamestnanca (1 replies)
 223. Skoncenie PP a evidencia na urade prace (6 replies)
 224. Potvrdenie k uplatneniu NČ na manželku (6 replies)
 225. ČID a dopočet do VZ do ZP (3 replies)
 226. Daňové priznanie dôchodca (3 replies)
 227. Čiastočný invalidný dôchodok (ČID) (8 replies)
 228. Daňový bonus na zaplatené úroky (10 replies)
 229. ročné zúčtovanie dane 2022 - NZČ na manželku (4 replies)
 230. Minimálny odvod do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 231. Rozdelenie Daňového bonusu medzi rodičov (7 replies)
 232. Sociálny fond pri rušení firmy (1 replies)
 233. Organizačná štruktúra (0 replies)
 234. Daňový bonus - odídenec (2 replies)
 235. Daňový bonus - PN (10 replies)
 236. Ako postupovať pri PN-ke dohodára (1 replies)
 237. zdaňovanie dividendy - spoločník/konateľ je aj zamestnancom (2 replies)
 238. Analytické údaje (8 replies)
 239. Dohoda o VP pri nepravidelnom príjme. (2 replies)
 240. Tehotna zamestnankyna (8 replies)
 241. Preplatená dovolenka a príspevok na stravu (17 replies)
 242. Ako spravne vyplnit RLFO - zmena? (3 replies)
 243. Ročné zúčtovanie dane - úhrn zdaniteľných príjmov (9 replies)
 244. sezónne práce, dohoda o PČ, starobný a invalidný dôchodca (10 replies)
 245. DP studenta (8 replies)
 246. Dôchodca - skončenie zo zdravotných dôvodov (1 replies)
 247. Základná mzda za odpracovaný 1 sviatok a14 pracovných dní (8 replies)
 248. dovolenka počas MD a jej preplatenie pri rozviazaní PP (10 replies)
 249. Dochodca a NCZD (2 replies)
 250. DP klienta, ak mal príjmy na základe pracovných zmlúv a príjem z osobnej asistencie (5 replies)