PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Vykonávanie konkurenčnej činnosti - § 83 ods.1 ZP
 2. Rocne zuctovanie dane RZD v mrp mzdy a personalistika
 3. Sprevadzanie pribuzneho u lekara
 4. PN v ochrannej dobe a evidencia na UP
 5. Dohoda o vykonaní práce
 6. SZČO práca v Nemecku pre Slovenskú firmu
 7. Mzda za 12/2018 nevyplatená do konca 1/2019
 8. daňový bonus na zaplatené úroky
 9. priznanie invalidného dôchodku
 10. Musí byť v dodatku k pracovnej zmluve uvedený stupeň náročnosti práce?
 11. Má nárok zamestnanec keď pracuje na zmluvu cez agentúru na rekreačný poukaz?
 12. Ako dostat maximalnu matersku?
 13. Narok na dovolenku a dlhodoba PN
 14. Povinný prispevok zamestnávateľa na DDS (III. pilier), ak zamestnanec pracoval časť mesiaca v kategórii rizikových prác a časť mesiaca v kategóri nerizikových prác
 15. Zamestnanec na dohodu o prac.činnosti a tehotenstvo
 16. Zaradenie zamestnanca do platovej triedy.
 17. Príplatok za riadenie.
 18. Pracovný fond
 19. Návrat zamestnanca po rodičovskej dovolenke
 20. Dostanem materskú po RD a dávke v nezamestnanosti?
 21. Dohoda o pracovnej cinnosti - rozvrhnutie pracovneho casu
 22. Dobrovoľne nezamestnaný a RZD
 23. Materská dovolenka
 24. čerpanie dovolenky zamestnávateľom
 25. uplatnenie daňového bonusu - matka na jedno dieťa, otec na druhé dieťa
 26. Nemocenske dochodcu po skonceni PP
 27. Práca v prvý deň ošetrovného
 28. odvody do ZP pri nepravidelnom príjme
 29. Príspevky do druhého dôchodkového piliera
 30. Akú adresu uviesť v daňovom priznaní?
 31. Odpočitateľná položka na manželku
 32. Povinnosť nahlasovania voľnej prac.pozície
 33. RZZP - oprava
 34. Dovolenka
 35. Zdanovanie pracovného odevu
 36. Neuznanie OČR a paragrafu.
 37. Odchodné pri invalidnom dôchodku
 38. DoBPŠ s odvodovou výnimkou
 39. Konateľ spoločnosti, zmluva o výkone funkcie a ročné zúčtovanie za rok 2018
 40. zaradenie farára
 41. Ukoncenie dohody - o čo mám ako zamestnanec žiadať
 42. Danovy bonus pri preruseni studia na VŠ
 43. Mám povinnosť podať opravné výkazy za roky, ku ktorým už zdravotná poisťovňa vykonala ročné zúčtovanie zdravotného poistenia?
 44. Aká časť dovolenky sa má preplatiť zamestnancovi? Podľa akého § sa mám riadiť?
 45. Výpočet daňového bonusu na zapl. úroky
 46. Mzda za dohodu o pracovnej činnosti
 47. Dohoda o pracovnej cinnosti
 48. student - danove priznanie
 49. Počítam správne odstupné?
 50. Oznámenie o ukončení exekúcie
 51. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 52. Ročné zúčtovanie odpočítateľná položka na kúpeľnú starostlivosť
 53. Ukončenie prac. pomeru počas RD a následne vyplatený príjem
 54. dohoda o pracovnej činosti
 55. pracovná zmluva pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase
 56. Môžeme rekreačné poukazy hradiť zo sociálneho fondu?
 57. Ako riešite sťahovanie zrážok do depozitu pred doručením exekučného príkazu?
 58. prerušenie PN
 59. NČZD na manžela
 60. Musí zamestnanec predložiť potvrdenie z úradu práce pri žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania?
 61. Nárok na materskú dovolenku
 62. Môžem odísť na týzdeň na slovensko počas PN-ky vo švajčiarsku
 63. Vyživované dieťa pri výpočte exekúcie.
 64. Príplatok za sťažené prac.prostredie
 65. dostanem odstupné keď odmietnem podpísať hmotnú zodpovednosť keď mám zmluvu na dobu neurčitú?
 66. druha atestáciu odborného zamestnanca zamestnaného v škole
 67. Nzč na manželku - ID priznaný v česku
 68. Musí sa robiť RZD ak bol zamestnanec cely rok PN, ale od augusta mu bol priznaný čiastočný invalidný dôchodok
 69. Zaradenie do platovej triedy - verejna sprava
 70. Zaratáva sa do započítalnej praxe aj doba keď som bol evidovaný na úrade práce?
 71. Aký je rozdiel medzi hodinovou a úkolovou mzdou?
 72. neospravedlnená neprítomnosť v práci - absencia
 73. Byvaly zamestnanec zmena ZP - storno zo zamestnancov
 74. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
 75. Zamestnanec zamestnávateľa podľa § 7 ods. 2 - nastavenie v POHODE
 76. Rekreačné poukazy
 77. Daňový bonus
 78. ako sa ráta exekúcia zo mzdy za 1/2019?
 79. Výpočet stravného a vyplatenie v hotovosti
 80. Priplatky a minimalna mzda
 81. DVP na stavebný a autorský dozor
 82. Mám učiteľku, ktorá ide počas RD na MD / reťazový pôrod/. Aký má nárok na dovolenku za r. 2019 ?
 83. Evidencia pracovného času
 84. Oznamenie kategorie 2 - každá firma je povinná mať pracovnú zdravotnú službu?
 85. dátum na potvrdení o zaplatení dane na darovanie 2% (3%)
 86. sprístupnené tlačivá DP ☺
 87. Nútená dovolenka
 88. Výška nezdaniteľnej časti pri PN
 89. Krátenie dovolenky
 90. priemerný mesačný zárobok
 91. dovolenka
 92. Umrtie majiteľa a konateľa jednoosobovej sro
 93. Vyživované dieťa pri výpočte exekúcii
 94. Čo presne zahŕňa práca policajného vyšetrovateľa?
 95. Kontrola zo Sociálnej poisťovne
 96. doplatok do minimálneho mzdového nároku
 97. Priplatok za sobotu
 98. Kto má povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesto
 99. Opakovaná dohoda o pracovnej činnosti.
 100. Má rezident SR žijúci celý rok v UK s príjmom vyšším ako 2880 eur nárok na DB?
 101. Ročné zúčtovanie dane za rok 2018
 102. Je možné uzavrieť dohodu so zamestnancom, že sa pri ukončení prác.pomeru vzdá nevyčerpané dovolenky?
 103. Preco s vyssim platom musim platit vyssie odvody?
 104. znizil sa dovolenkovy priemer
 105. Odpočitateľná položka na manželku
 106. Ročné zúčtovanie dane - samoplatiteľ
 107. Môže ma zamestnávateľ po návrate z RD umiestniť na inú pobočku?
 108. Aké potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2018 vystaviť POT39_5v18 alebo POT39_5v18 ubytovanie?
 109. Doprovod rodinného prislušníka k lekárovi, potvrdenie zo zahraničia uznaju?
 110. Vyska materskej
 111. ZSE, VUJE dohoda o odstupeni
 112. Oznámenie o výške a zložení funkčného platu od 1.1.2019
 113. mesacna mzda a sviatky
 114. Narok na odchodne
 115. Zaradenie pracovníčky obecného úradu
 116. Inval. dôchodca a viac zamestnávateľov
 117. Zamestnanec na DoVP v priebehu roka 2 dohody - potvrdenie jedno?
 118. Chýbajúce roky v osobnom liste dôchodkového zabezpečenia v ČR
 119. Oneskorené podanie výkazov
 120. Stravné lístky u učiteľa
 121. Zvysenie mzdy po skusobnej dobe
 122. PNka
 123. Zaradenie zamestnanca od 01.01.2019
 124. Skončenie PP, ND a úrad práce.
 125. Slovák pracujúci pre Rakúsku firmu v SR
 126. Môže si výsluhový dôchodca s príjmom zo ZČ, uplatniť nezdaniteľnú na manželku?
 127. Prihlásenie dohodára
 128. úväzok učiteľky
 129. Nezdaniteľná časť pri PN
 130. Započítaná prax.
 131. Výplata nemocenskej dávky
 132. Ako môžem ziskať vysledky vyšetrení zo svojej zdravotnej karty od špecialistu, ak mi ich nechce dať pri zmene Mudr?
 133. Navrat po RD, dovolenka a vypoved
 134. Ukončenie PP podľa § 63 ods. 1 písm. e) ZP
 135. Starobný dôchodca v priebehu roka a ročné zúčtovanie dane
 136. Ako vypočítam dĺžku započítanej praxe?
 137. Dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem - odvody - čistá mzda pri 32 hod. / mesiac
 138. Ake su podmienky na uplatnenie nč na rekreaciu?
 139. Do kedy mám dostať nový platový výmer platný od 1.1.2019 ?
 140. Narok na odchodné poberateľ starobného dôchodku
 141. príspevok ZL na ročnú zdravotnú službu
 142. výpočet dovolenky
 143. Ako sa výpočíta mzda pri nepravidelnom príjeme DPC 24.12-31.12.18, program mi pocita socialne poistne z vyssieho VZ.
 144. rekreačné poukazy
 145. Vzor žiadosti o príspevok na rekreáciu
 146. Nahlasovanie voľných pracovných miest na Úrade práce od 1.1.2019
 147. PN
 148. Aký počet dní mám vypísať v mesačnom výkaze zdrav. poisťovne a MV soc .poisťovne ak zamestnanec pracuje na 1/4 pracovný úväzok.
 149. Moze byt praca na dohodu 7dni v tyzdni po 1hodine?
 150. Priemerný hodinový zárobok
 151. Skončenie PP dohodou a PN
 152. Potvrdenie o zdaniteľ.príjme - po skončení PP
 153. Daňový bonus ak je dieťa SZČO
 154. Chyba v programe Humanet č.ID181
 155. Môžem nastúpiť do práce počas rodičovskej dovolenky a následne pracovný pomer ukončiť dohodou?
 156. PN
 157. Navrat po RD - neexistuje pracovna pozicia z ktorej som isla na MD
 158. odvody v Taliansku
 159. skúšobná doba
 160. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane...
 161. zápočet rokov
 162. Aká je čakacia doba na doplatenie mzdy ?
 163. odmena konatela
 164. Dohoda o pracovnej činnosti - dochádzka
 165. Otec na materskej s jednym dietatom - matka nepobera rodicovsky prispevok, ale moze byt s druhym dietatom na rodicovskej dovolenke?
 166. Nástup zamestnanca do práce a hneď v deň nástupu PN.
 167. Zvyšovanie minimálnej mzdy
 168. Príplatok za triednictvo a PN
 169. exekúcia
 170. Daňový bonus na zaplatené úroky - posudzovanie zdaniteľného príjmu
 171. Daňové priznanie
 172. nariadenie dovolenky
 173. Osobný príplatok
 174. DoPČ - ZP cudzinec
 175. Zatriedenie mzdovej účtovníčky do plat. triedy
 176. Môže zamestnavateľa požiadať o RZD za r.2018 zamestnanec, ktorý ukončil PP 28.2.2017, ale v roku 2018 sme mu vyplatili mzdu za neplatné rozviazanie PP?
 177. skrátený úväzok a dovolenka
 178. Kratší pracovný úväzok a dovolenka
 179. V akom počte je nárok na "návštevu lekára" pri zamestnancovi ktorý má preukaz ŤZP ?
 180. fond prac. času v nepretržitej prevádzke sa ráta so sviatkami?
 181. Zápočet odpracovaných rokov
 182. opätovne dohodnutý pracovný pomer
 183. Môžem sa zamestnať počas rodičovskej dovolenky?
 184. Má dobrovolne nezamestnaný zamestnanec nárok na NČ?
 185. Práce na dohodu počas evidencie na úrade práce
 186. Odmeňovanie podľa 553/2003
 187. RZD
 188. Musim podat Danove priznanie ak mam nasledovne prijmy? V Potvrdeni o zdan.prijmoch sa uvadza aj vyska RZZP?
 189. Príspevok na rekreáciu - skola v prirode
 190. Volno na sťahovanie
 191. Konateľ a zúčtovanie dane
 192. Započítavanie sviatku pre účely nároku a krátenia dovolenky počas PN, RD
 193. Mesačná mzda a mzda sviatok
 194. Zvýšenie platov vo verejnej správe
 195. Som poistená v nezamestnanosti aj počas PN?
 196. do minimalnej mzdy sa zapocitavaju aj stravne listky?
 197. výpočet tarifu na deň
 198. Doručovanie výpovede počas skúšobnej doby
 199. Poprosím o info, či musí mať akciová spoločnosť tarifné triedy?
 200. neplatne skončenie pracovného pomeru
 201. Fond pracovného času a zahraničná služobná cesta.
 202. Zúčtovanie sociálneho fondu
 203. Odhlasenie a prihlasenie dohodara
 204. Uplatnenie NCZD na manzelku, dochodkynu
 205. zrusenie vikendoveho pobytu z dovodu nadcasu
 206. Mám možnosť domáhať sa dodatočnej výplaty rozdielu provízií, ktoré som nedostal na základe jeho rozhodnutia zmeniť spôsob výplaty provízií?
 207. Dovolenka
 208. Daňový bonus - otec nežije v spoločnej domácnosti s dieťaťom
 209. Dlhodobá strata spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu
 210. odpoveď na žiadosť o preradenie na inú prácu podľa §55
 211. Môže sa spätne vyplatiť daňový bonus u zamestnávateľa vo výplatnom období 12/18 za obdobie 10-12/2018? Ako postupovať?
 212. Lehota na kategóriu 2 - hygiena - predĺžená do 30.6.2019
 213. uvádza sa rozdiel podľa parag.32f ods.13 zákona 553/2003 v platovom dekréte?
 214. Nezdaniteľná časť mzdy
 215. Vojak a cerpanie materskeho
 216. Čerpanie dovolenky počas RD?
 217. Preplatenie cesty
 218. vymeriavací základ pre NP
 219. Krátenie dovolenky
 220. Polovičný úväzok alebo dohoda - vplyv na výšku dôchodku
 221. Ako vypočítam hodinovú mzdu pri 32,5 hod. týždennom čase?
 222. RZDP pri MD
 223. Môžu mi náklady na školenie strhnúť z OČRky a nevyplatenej dovolenky?
 224. Minimalna mzda 2019 predavačky
 225. Elektronické oznamovanie kategórie práce 2
 226. Konateľ bez majetkovej účasti na s.r.o. a práce pre s.r.o.
 227. zaraďovanie upratovačiek v školstve
 228. Prekazka v praci na strane zamestnanca, konatela s prac. zmluvou
 229. Moze ist otec dietata na matersku po dlhodobej PN?
 230. ukončenie pracovného pomeru a urad práce
 231. FPD
 232. Výživné a exekúcia
 233. Aké nároky môže mať zamestnanec, ak zamestnávateľ nedodrží zákonom stanovenú dvojmesačnú výpovednú dobu?
 234. Náhrada mzdy za sviatok
 235. Dá sa upravovať daň v MRP?
 236. Oznámenie o návrate z RD zastupujúcemu zamestnancovi
 237. Doklady k uplatneniu daňového bonusu - príjem manžela/ky dieťaťa
 238. mzda za sobotu a nadcas
 239. PN po roku
 240. Krátenie dovolenky
 241. Dovolenka
 242. Doplatok ku minimálnej mzde 2
 243. Nevyplatenie PN SZČO z dôvodu neskorej úhrady poistného.
 244. DBPŠ - odpracované hodiny
 245. Práca vo sviatok
 246. Dovolenka
 247. Výpočet priemerného zarobku
 248. Dovolenka pri skončení PP
 249. ELDP a invalidný dôchodca
 250. Ako zaplatiť dovolenku počas sviatku