1. dostal som vypoved a 2mesacnu v.dobuochranna doba....? (3 replies)
 2. Do akého termínu SZČO platí preddavky na ZP? (7 replies)
 3. Dôchodok po odpracovaní 40 rokov (5 replies)
 4. Rozvrhnutie pracovného času. (1 replies)
 5. Dvojtýždňová dovolenka a sviatok. (1 replies)
 6. Gastrokarta - termín "blízkosť" (14 replies)
 7. Zaplatenie dane do Nemecka (0 replies)
 8. nevyčerpaná dovolenka (8 replies)
 9. výpoved daná zamestnancom (4 replies)
 10. PN po Rodičovskej dovolenke (10 replies)
 11. Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky (3 replies)
 12. Nepeňažný príjem (do 500€) počas PN, resp. rodičovskej dovolenky (2 replies)
 13. Odchod do dôchodku. (2 replies)
 14. Stabilizacny prispevok pocas cerpania rodicovskej (1 replies)
 15. štatistická klasifikácia zamestnaní (0 replies)
 16. je obmedzený vek dieťaťa na rekreačný poukaz? (6 replies)
 17. zastupovanie počas MD/RD - prac. čas (7 replies)
 18. Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na ošetrovné (3 replies)
 19. Do ktorej platovej triedy patrí cukrár, alebo pekár? (1 replies)
 20. pracovná zmluva alebo dohoda? (1 replies)
 21. Príspevok (do III. piliera DDS) zamestnávateľa (1 replies)
 22. Originaly certifikatov zo skoleni (4 replies)
 23. DOPC - vykazovanie dochadzky, povoleny pocet hodin (8 replies)
 24. Zástupca starostu, odmena (1 replies)
 25. služobná cesta (2 replies)
 26. Rodičovská dovolenka a DPN (7 replies)
 27. Prestavka v praci pri dohode o VP (5 replies)
 28. Doba určitá počas zastupovania materskej dovolenky inej pracovnej pozície (6 replies)
 29. Dovolenka (6 replies)
 30. novozvoleny starosta kontrola spisov (7 replies)
 31. Posun pracovného času (11 replies)
 32. Max podpora dotumovo po ukonceni RD (21 replies)
 33. Riaditeľ školy zvolený za starostu. (9 replies)
 34. Ked dam vitaminove balicky zamestnacom a su len zo SF, mozem to zdanit zamestnancovi? (1 replies)
 35. Moze zamestnavatel zaplatit brigadnikovi, maloletemu, menej ako je minimalna mzda za hodinu?... (10 replies)
 36. Zamestnanec poslal výpoveď mejlom (20 replies)
 37. RZZP 2021 - účtovanie preplatku za zamestnanca (2 replies)
 38. Verejná sprava (4 replies)
 39. Je blok o zaplatení za vysetrenie u lekára - oficiálny doklad, ktory zamestnavatel uzna ako priepustku? (8 replies)
 40. Prechod z materskej na rodičovskú...čo všetko žiada úrad práce, aké doklady a kedy podať žiadosť na úrad práce (8 replies)
 41. Platové zaradenie pedagogického asistenta (1 replies)
 42. Skoncenie PP pri preradeni na inu pracu (6 replies)
 43. priepustka (3 replies)
 44. Prekážka na strane zamestnávateľa - a sviatok (2 replies)
 45. vypracovanie kolektívnej zmluvy (8 replies)
 46. materské ak zamestnanie je viac ako 90 dní (8 replies)
 47. Ukončenie PP s Dohodou §60 a odstupné (1 replies)
 48. Môže zamestnávateľ bežný pracovny deň vymeniť za sviatok? (1 replies)
 49. Aky narok na stravne majú zamestnanci cestujúci do zahranicia, ked idú na celý týždeň a zahrnie to aj jednu nedelu? (3 replies)
 50. Maximalna davka PN - samoplatca ZP (21 replies)
 51. Zamestnanec - starobny dôchodca (6 replies)
 52. ako sa vypočítava podpora v nezamestnanosti ? (8 replies)
 53. Uver na kupu bytu (5 replies)
 54. Postup v prípade smrti zamestnávateľa živnostníka (8 replies)
 55. Vyživovaná osoba - exe zrážka (3 replies)
 56. Nepeňažný príjem lekári. (1 replies)
 57. Vrátenie odchodného - nástup späť do práce (1 replies)
 58. stravovacie karty a príspevok zamestnanca (1 replies)
 59. Použitie nevyčerpaných prostriedkov zo sociálneho fondu (1 replies)
 60. Nárok na dovolenku (9 replies)
 61. nepeňažný príspevok na stravu (2 replies)
 62. Pohovor na mzdovú účtovníčku (8 replies)
 63. Hospitalizacia a potvrdenie do prace (3 replies)
 64. Cestovné náhrady konateľa (bez prac. pomeru) od 1.1.20022 naďalej vo výške 100% ? (1 replies)
 65. Hrubé porušenie pracovnej disciplíny (12 replies)
 66. Môže byť pri pracovnej zmluve uzatvorenej na zástup počas PN skúšobná doba? (9 replies)
 67. narok na stravne - zmena+nadcas (1 replies)
 68. Ukončenie PP dohodou a odstupné (4 replies)
 69. Použitie nevyčerpaného sociálneho fondu z minulých období na stravovanie zamestnancov (1 replies)
 70. Nárok na dovolenku (10 replies)
 71. dovolenka po MD A RD (9 replies)
 72. DOBŠ absencia (7 replies)
 73. Materska dovolenka po davke v nezamestnanosti (7 replies)
 74. Fond dobpš (4 replies)
 75. Nastup do prace po rodi.dovolenke a zmena miesta vykonu prace (6 replies)
 76. Pracovný čas v kaviarni (2 replies)
 77. rodičovská & pracovný pomer (2 replies)
 78. platená odborná prax študenta strednej školy (1 replies)
 79. Uznanie záväzku zamestnanca (0 replies)
 80. Stupeň náročnosti opatrovateľky v teréne (1 replies)
 81. ZŤP a nahradne plnenie: Keď si uplatňujem 100% z objemu faktur za kalend. rok, počítam sumu aj s danou? (1 replies)
 82. Odchodné (2 replies)
 83. Príspevok zo sociálneho fondu pozostalým (3 replies)
 84. Prac. Pomer na dobu určitú (13 replies)
 85. Je legislatívny problém v elektronickej evidencii dochádzky ukrajincov - zamestnancov nášho dodávateľa? (7 replies)
 86. RZZP - nevyplatené preplatky (1 replies)
 87. Je nejaký najnižší možný skrátený pracovný úvazok zamestnancov, ktorí maju prac.čas nerovnomerne rozvrhnutý? (2 replies)
 88. potvrdenia k štátnemu občianstvu v SR (8 replies)
 89. Materská - DVZ (7 replies)
 90. Krátenie dovolenky za rodičovskú dovolenku (3 replies)
 91. "pozicat" si zamestnancov (1 replies)
 92. Výpočet nemocenskej (11 replies)
 93. Odvody na invalidné poistenie u zamestnanca ZPS s preukazom ZŤP (8 replies)
 94. Preplatenie dovolenky po PN a odvody (3 replies)
 95. Minimálna hodinová mzda (13 replies)
 96. miesto výkonu práce v pracovnej zmluve (18 replies)
 97. Diéty (8 replies)
 98. Prekážka na strane zamestnaca - súd (10 replies)
 99. Dodanenie autorizacnej skusky? (0 replies)
 100. Rozvrhnutie 3zmennej prevadzky (0 replies)
 101. Stravné lístky (8 replies)
 102. Úprava týždenného pracovného času z 5 na 4 dni (10 replies)
 103. Nárok na dovolenku (5 replies)
 104. Výpočet PNky pri skrátenom pracovnom úväzku (6 replies)
 105. Preplatenie dovolenky a odstupné po RD. (12 replies)
 106. Kráti sa dovolenka po návrate z rodičovskej dovolenky s materským? (3 replies)
 107. ako sa pocita sadzba pri fixneho platu (3 replies)
 108. Elektronické a/alebo papierové stravné lístky (0 replies)
 109. výplatný termín (10 replies)
 110. Krátenie dovolenky po dlhodobej PN (4 replies)
 111. ako je to s nárokom na dávku v nezamestnanosti ? (4 replies)
 112. Mám ísť do predčasného starobného dôchodku po starom 2022 alebo po novom 2023? (6 replies)
 113. Dohoda o zvýšení kvalifikácie a ukončenie pracovného pomeru (2 replies)
 114. Neodoslany ELDP (0 replies)
 115. Preplatenie dovolenky (3 replies)
 116. Hromadné prepúšťanie (1 replies)
 117. Koniec pracovného pomeru pred materskou. (6 replies)
 118. odoslanie žiadosti o ukončenie pracovného pomeru v predstihu ? (6 replies)
 119. Maximalna podpora a odstupne? (10 replies)
 120. stravné alebo finančný príspevok pre konateľa (9 replies)
 121. Keď má niekto 12-hodinové zmeny, ako sa počíta vyplatenie PN-ky? (5 replies)
 122. ELDP - elektronické zasielanie do SP (1 replies)
 123. Cestovné príkazy zamestnanca (5 replies)
 124. Vstupná lekárska prehliadka (1 replies)
 125. 500 € nepeňažný príjem (2 replies)
 126. Nárok na nemocenské dávky (1 replies)
 127. dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem (1 replies)
 128. krátenie dovolenky (12 replies)
 129. Choroba z povolania-preradenie zamestnanca (4 replies)
 130. Predĺženie skúšobnej doby (8 replies)
 131. Odmietnutie kurzu (7 replies)
 132. Ako si vyrátam úväzok? (6 replies)
 133. Dvojdňová SC (10 replies)
 134. Stravné na PC (6 replies)
 135. Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni (6 replies)
 136. Rocne zuctovanie zdravotneho poistenia za rok 2021 (10 replies)
 137. Môže byť učiteľka ZUŠ ako uvádzajúca učiteľke, ktorá je iba na dohodu? (4 replies)
 138. Využitie SF na vianočný večierok (4 replies)
 139. § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce (7 replies)
 140. Prerušenie predĺženej rodičovskej dovolenky (7 replies)
 141. Príplatok za prácu so žiakmi so SZP (0 replies)
 142. Pokuta od zamestnávateľa (5 replies)
 143. Preškolenie zamestnanca (4 replies)
 144. Čistá mzda (3 replies)
 145. Predlžovanie PP (1 replies)
 146. Stránka www.potvrdenieonavsteveskoly.sk, je overenie dostačujúce k vyplateniu daňového bonusu? (6 replies)
 147. Počet hodín odpracovaných dohodarom (6 replies)
 148. Daňový bonus - poberanie len na jedno z dvoch detí (4 replies)
 149. Zaokrúhlovanie mzdy v hotovosti od 01.07.2022 (6 replies)
 150. Úrad práce - predvolanie na skupinové stretnutie (3 replies)
 151. Pomerná časť základnej zložky mzdy pri neaktívnej pracovnej pohotovosti a odmeňovanie (1 replies)
 152. Zastupovanie - PZ alebo DoVP (3 replies)
 153. Szčo + skráteny pracovný pomer (6 replies)
 154. Dovolenka pri nástupe do práce po rodičovskej dovolenke (5 replies)
 155. Odstupné pri dohode o skončení pracovného pomeru (8 replies)
 156. Daňový bonus (3 replies)
 157. Pracovný pomer na kratší pracovný čas (1 replies)
 158. Ako zrazat exekucne zrazky zo mzdy? (3 replies)
 159. Vratenie penazi zo SP zaslanych na nespravny ucet (5 replies)
 160. Dohoda o VP a DoPČ u jedného zamestnavateľa? (2 replies)
 161. student v CR praca na dohodu (6 replies)
 162. Aký bude priemer pre výpočet dovolenky po nástupe z rodičovskej dovolenky? (14 replies)
 163. Pracovný čas (2 replies)
 164. dohoda o skončení prac.pomeru je nárok na podporu v nezamestnanosti? (8 replies)
 165. dokedy odovzdať prechodku PN (10 replies)
 166. Pracovný pomer na 1 mesiac (1 replies)
 167. Pomerna cast dovolenky (2 replies)
 168. Má nárok na náhradu mzdy svedok? (1 replies)
 169. NČZD - dva PP u rovnakého zamestnávateľa (5 replies)
 170. mzdy/karantenna PN (11 replies)
 171. Doba určitá - pedagogický zamestnanec (2 replies)
 172. výpoveď zo strany zamestnanca a (1 replies)
 173. Ukončenie strednej školy a nárok na daňový bonus. (3 replies)
 174. Príspevok na rekreáciu - stravovanie mimo ubytovacieho zariadenia (5 replies)
 175. Daňový bonus (2 replies)
 176. Odmena 500 eur v skolstve (2 replies)
 177. Preplatenie rekreačného poukazu - Hotels.com (5 replies)
 178. Príplatky za soboty (5 replies)
 179. Vyplatenie cerpania dovolenky po RD (23 replies)
 180. Práca na dohodu popri poberani rodičovského príspevku. (3 replies)
 181. Výpočet priem. hod. zárobku na dovolenku. (10 replies)
 182. Príplatok za inovačné vzdelávanie (1 replies)
 183. ukončenie PP a preplatok zo SP (2 replies)
 184. rehabilitácia a práca (6 replies)
 185. Ako vyrátať plat - práca vo verejnom záujme (5 replies)
 186. Stravné na 2 mesiace vopred (8 replies)
 187. Ako možno ukončiť Dohodu o pracovnej činnosti za hrubé porušenie pracovnej disciplíny-krádež? (1 replies)
 188. Finančný príspevok na stravné - účtovanie (8 replies)
 189. Zamestnavanie cudzincov - postup (2 replies)
 190. DoBPŠ - štatút žiaka strednej školy (8 replies)
 191. Zárobok zamestnanca vedeného na UPSVaR (1 replies)
 192. 2 práce na dohodu súčasne? (4 replies)
 193. Nepretržitá prevádzka - výpočet mzdy pri zmluvne určenej mzde za mesiac (9 replies)
 194. Prechod z rodičovskej na materskú (2 replies)
 195. Odstupné a exekúcia (1 replies)
 196. ako sa počíta DVZ? (16 replies)
 197. Metodický pokyn FS SR (0 replies)
 198. Pracovný úraz-starobný dôchodca (9 replies)
 199. Mesačný fond hodín (15 replies)
 200. Nárok na odchodné učiteľa (2 replies)
 201. Príspevok na rekreáciu - oprávnený výdavok (2 replies)
 202. Nesuhlas s preradenim ako PPD (10 replies)
 203. Môže sa uvádzať na PZ čistá mzda u dôchodcu? (3 replies)
 204. Zamestnanec požiadal o preradenie na iné pracovné miesto.Môžem to akceptovať a preradiť zamestnanca? (2 replies)
 205. Fixný plat a vikendy (2 replies)
 206. Oprava minulých vykazov (11 replies)
 207. Zmena priezviska - nahlásenie (4 replies)
 208. Pravdepodobný zarobok (4 replies)
 209. DoVP upratovačka na zástup (6 replies)
 210. Vek ako dôvod na ukončenie PP (2 replies)
 211. Výpoved počas PN v skúšobnej dobe (4 replies)
 212. Príspevok na rekreáciu (4 replies)
 213. stravovanie a rekreačný príspevok (2 replies)
 214. nárok na stravné (3 replies)
 215. Mam narok na davku v nezamestnanosti? (8 replies)
 216. príspevok na rekreáciu (1 replies)
 217. ide o nerovnomerný pracovný čas zamestnanca? (7 replies)
 218. Prednostná a neprednostná exekúcia (1 replies)
 219. Práca na polovičný uväzok - na čo je nárok? (10 replies)
 220. Zamestnanec poziada o starobny dôchodok (3 replies)
 221. Platový dekrét - náležitosti (2 replies)
 222. Ako zúčtovať stravenky nad rámec (6 replies)
 223. 2 zamestnania a materské (5 replies)
 224. Odstupné a odchodné (7 replies)
 225. do akého platového stupňa zaradiť odidencov (1 replies)
 226. OCR a celozavodnu dovolenka (3 replies)
 227. Dôchodok - zmena od 1.1.2023 v určovaní odpracovaných rokov aj pri klasickom dôchodku? (14 replies)
 228. Stravné cez vikend (15 replies)
 229. zastupovanie počas PN štatutára (2 replies)
 230. príplatky zamestnancov za soboty, nedele, sviatky, nadčas (2 replies)
 231. Zvýšenie platov o 3% v školstve (0 replies)
 232. Navsteva lekara neexistuje u zamestnavatela (23 replies)
 233. Zamestnanie cudzinca (8 replies)
 234. Pandemicke nemocenske , (10 replies)
 235. Vyšší dôchodok. (31 replies)
 236. Dve dohody v rámci mesiaca (7 replies)
 237. Výpočet dovolenky pre mladých rodičov (3 replies)
 238. DoBPŠ a odvody (1 replies)
 239. Mám právo na rekreačný poukaz? (4 replies)
 240. Zvýšenie tarifného platu zamestnanca vo výpovednej dobe. (1 replies)
 241. Aký kurz použiť pri prepočte obstarávacej ceny vozidla (3 replies)
 242. Peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby. (3 replies)
 243. Daňový bonus a rodinné prídavky na dieťa (2 replies)
 244. dohoda o vykonaní práce mimo domova (6 replies)
 245. Registračný list - zmena (31 replies)
 246. Náhrada mzdy za sviatok (3 replies)
 247. Daňový bonus na deti v poslednom ročníku ZŠ (1 replies)
 248. Pohreb starého rodiča zamestnanca, s ktorým zamestnanec nežil v spoločnej domácnosti (1 replies)
 249. kalkulacia cistej druhej mzdy (17 replies)
 250. DoBPŠ zmena z nepravidelneho prijmu na pravidelny? (0 replies)