1. príspevok na opatrovanie a výška príjmu (0 replies)
 2. RZD brigáda (6 replies)
 3. Pružný pracovný čas (4 replies)
 4. Mandátna zmluva a výplatņá páska (4 replies)
 5. Dočasná štátna služba - nemám novú zmluvu na ďalších 6 mesiacov. (14 replies)
 6. Predčasný starobný dôchodok a vyplatené odchodné po ukončení pracovného pomeru (5 replies)
 7. Môže mi dať pracovný lekár/dopravný psychológ "péčko"? (6 replies)
 8. Odmena zo soc. fondu pri dlhodobej PN ( podľa podnikovej kol. zmluvy po 3 mes. ) má byť zdanená? (2 replies)
 9. Príplatok za profesijný rozvoj u pedagogických zamestnancov 12 % (1 replies)
 10. Predčasný dôchodok a práce (2 replies)
 11. Pravdepodobný vymeriavací základ (2 replies)
 12. dodatočné doloženie zápočtového listu (0 replies)
 13. Zamestnanec s inval. - povolenie z úradu práce pri výpovedi (2 replies)
 14. Porovnanie MRP vs. Pohoda (mzdy) (1 replies)
 15. Stravné na SC - obed (5 replies)
 16. Za akých podmienok môžem dostať materskú v čase keď som nezamestnaná (17 replies)
 17. Internetovy cestov. listok zamestnanca (5 replies)
 18. PN pred nástupom na MD v jednom zamestnaní z dvoch (3 replies)
 19. Preplatenie dovolenky (3 replies)
 20. ELDP - udaje (1 replies)
 21. Otcovské (1 replies)
 22. Materská / rodičovský príspevok (2 replies)
 23. Nechce ju zobrať naspäť do práce. (4 replies)
 24. OCR s dietatom a osetrenie (4 replies)
 25. rekreačný poukaz - činnosť firmy, ktorá poskytla ubytovanie (6 replies)
 26. Zohľadnenie výchovy detí vdovcovi pri odchode do dôchodku (1 replies)
 27. Starobný dôchodok (1 replies)
 28. Spätne priznaný starobný dôchodok (9 replies)
 29. Výpoveď, Odstupné - výpočet a postup krokov (1 replies)
 30. Nadväzujúca materská (4 replies)
 31. Výpoveď zo strany zamestnávateľa (1 replies)
 32. Zdanit darcekove poukazky zo soc.fondu (10 replies)
 33. Priepustka - doprovod obidvaja rodičia (4 replies)
 34. dovolenka naviac (6 replies)
 35. PNka pocas štátneho sviatku (13 replies)
 36. Potvrdenie rezidenta (6 replies)
 37. stravne a zdanovanie (4 replies)
 38. príchod a prac. čas (7 replies)
 39. príspevok na stravné - správnosť výpočtu (10 replies)
 40. maximálna výška finančného príspevku na stravné (4 replies)
 41. Návrat po rodičovskej dovolenke a poistovne (2 replies)
 42. Oznámenie o preddavkovej výplate dôchodku (1 replies)
 43. mam narok na predčasny dochodok, (3 replies)
 44. Odchod do predčasného dôchodku (17 replies)
 45. Finančný príspevok vs. stravné pri prac. cestách (1 replies)
 46. odchod do dôchodku (2 replies)
 47. otec na MD musím poslať odhlašku v zp a prerušenie v sp? (1 replies)
 48. Príspevky na DDS III.pilier pri odstupnom (4 replies)
 49. rekreačný poukaz - doklady (1 replies)
 50. Informácia o DB (6 replies)
 51. Olym - stravne aj za dovolenku pn (1 replies)
 52. oznamovacia povinnosť pri nástupe RD (0 replies)
 53. Pracovna zmluva ukoncena po 1 dni a UP (3 replies)
 54. Čo s výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia (4 replies)
 55. Dohoda o vykonaní práce a PN (3 replies)
 56. Dohoda o vykonaní práce, prestávka na obed a nárok na stravné (3 replies)
 57. ukončená živnosť k 31.10.23 a uplatnenie daňového bonusu na dieťa (6 replies)
 58. Chýbajúce dni pre starobného dôchodku (3 replies)
 59. Pracovný fond - mzdy (0 replies)
 60. Žiadosť o registráciu daň príjmov -vznik zo závislej činnosti - údaj od kedy (3 replies)
 61. Práca cez víkend! (1 replies)
 62. dátum podpisovania dokumentov (1 replies)
 63. konateľ požiada o TPP v sro -otcovský - rodičovský príspevok (15 replies)
 64. §92 ZP, denný odpočinok (2 replies)
 65. Dovolenka po MD a RD - resp. krátenie (2 replies)
 66. Časové úseky počas zahraničnej pracovnej cesty (4 replies)
 67. Pracovný úraz, kde nebola čerpaná práceneschopnosť. (4 replies)
 68. narok na dovolenku (6 replies)
 69. započet rokov praxe (4 replies)
 70. Rekreačný poukaz - uplatnenie (5 replies)
 71. Príslušnosť k SP (4 replies)
 72. Pracovny čas. (2 replies)
 73. odchod k lekárovi - evidencia prac času (7 replies)
 74. zamestnavatel nevyplatil mzdu za 6 mesiacov a chce zrusit firmu (1 replies)
 75. Pracovníci v stravovacej prevádzke (2 replies)
 76. Nepravidelný príjem - úhrada odvodov do SP (2 replies)
 77. Evidencia pracovného času (2 replies)
 78. Zahraničný študent a DoBPŠ - môžeme uzavrieť dohodu alebo nie? (5 replies)
 79. Rakusko-BUAK dovolenkový fond (0 replies)
 80. lehota na vyplatenie rekreačného príspevku (4 replies)
 81. NCZD zamestnanca (2 replies)
 82. Výpoveď z TPP (dôchodkyňa) a odchodné (3 replies)
 83. Učebná zmluva a vyplácanie odmeny z nej (0 replies)
 84. Kedy poziadat o dochodok? (8 replies)
 85. preplatenie starej dovolenky (2 replies)
 86. Vypoved par. 60 vs par.63 (9 replies)
 87. Nárok na dovolenku - reťazový pôrod (13 replies)
 88. Nárok na pomernú časť dovolenky (4 replies)
 89. Pracovná zmluva na dobu určitú a jej predlžovanie (3 replies)
 90. odstupné a krátenie dovolenky. (4 replies)
 91. Ako sa počíta vyrovnávacie obdobie pri nadčasoch ? (2 replies)
 92. Vyplatené odstupné a odvody? (3 replies)
 93. oprava starých výkazov (11 replies)
 94. Maximálny pracovný čas/úväzok - viacero zamestnávateľov (14 replies)
 95. Dovolenkový priemer po pn pri pracovnom úraze (3 replies)
 96. Student v Ceskej republike a praca na HPP (7 replies)
 97. zmena pracovneho miesta z jedneho na dve - 80/20 staremu zamestnancovi (2 replies)
 98. priplatok za sobotu a nedelu (4 replies)
 99. ukončenie PP na dobu určitú pred uplynutím doby (11 replies)
 100. Praktikanti vo firme (1 replies)
 101. dochodok a minimalna mzda (10 replies)
 102. Odvody pri odstupnom a odchodnom (3 replies)
 103. Vykonavanie funkcie mimo mojej pracovnej role (3 replies)
 104. Dochadzka (7 replies)
 105. odpracovanie jeden den viac a druhý menej hodín (3 replies)
 106. nárok na náhradne voľno po PN? (1 replies)
 107. Fond pracovného času (2 replies)
 108. Započítava sa parkovné do oprávnených výdavkov ku žiadosti o poskytnutie príspevku na rekreáciu? (1 replies)
 109. Nastup otca na otcovsku (RD), ked malo dieta 2,5roka. (4 replies)
 110. preddavok na SC do zahranicia (2 replies)
 111. Minimálne zdravotné odvody zamestnanca 2023 (1 replies)
 112. Dovolenka pri zmene prac. času (1 replies)
 113. Vzťahy na pracovisku, počet pracovných dní (13 replies)
 114. Príplatok za sobotu - nočná práca (2 replies)
 115. absencia počas výpovednej doby (12 replies)
 116. nárok na daňový bonus (4 replies)
 117. Miesto výkonu práce obch. zástupcu (1 replies)
 118. Žiadosť o prídavok na dieťa (2 replies)
 119. Lesné pozemkové spoločenstvo (6 replies)
 120. nadčas a ďalší stravný lístok (16 replies)
 121. Návšteva lekára v deň pracovného pokoja (1 replies)
 122. Zahraničný zamestnávateľ a PN (1 replies)
 123. Materská z dobrovoľného pripoistenia. (20 replies)
 124. Potvrdenie o návšteve školy (2 replies)
 125. Aký príplatok patrí zástupkyni MŠ? (0 replies)
 126. dobrovolny odvod do socialnej poistovne a vplyv na vysku starobneho dochodku (24 replies)
 127. zápočet obdobia poberania príspevku na opatrovanie do praxe (0 replies)
 128. jednorazový výber z 2. piliera (11 replies)
 129. Príplatok nedela (3 replies)
 130. Máte skúsenosti s celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom (PEPP)? (3 replies)
 131. Má živnostník nárok na materskú pri minimálnych odvodoch? (2 replies)
 132. DB na dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti (2 replies)
 133. Účtovanie (3 replies)
 134. Výška materskej pri prerušení PP u toho istého zamestnávateľa (19 replies)
 135. Pracovná zmluva so študentom (3 replies)
 136. Zanik pozicie a dalsie detaily (7 replies)
 137. Európsky dôchodok alebo DDS (2 replies)
 138. Uvádza sa počet dní poistenia v mesačnom výkaze sociálnej poisťovne pri rodičovskej dovolenke? (4 replies)
 139. stravovacia karta - odchádzajúci zamestnanec (1 replies)
 140. Soc.poisť. (2 replies)
 141. Dovolenkový nárok z dôvodu starostlivosti o dieťa 25 dní. (11 replies)
 142. Rodičovský príspevok - do kedy? (16 replies)
 143. požiadať o dobu neurčitú? (3 replies)
 144. Odstupne a zanik pozicie (18 replies)
 145. Dovolenka a SZČO (4 replies)
 146. Je potrebné prerobiť náplň práce zamestnancov? (2 replies)
 147. priplatok za pracu v nedelu (2 replies)
 148. odchodné - nástup na predčasný starobný dôchodok - rozhodnutie (17 replies)
 149. Vyčerpané dávky v nezamestnanosti? (17 replies)
 150. Prerušuje sa poistenie v Sociálnej poisťovni po 52 týždňoch PN pri pracovnom úraze? (2 replies)
 151. Zamestnanie Ukrajinca (1 replies)
 152. Dlhodobá PN a nárok na dovolenku (3 replies)
 153. odpracovaný čas (1 replies)
 154. Dodatok k prac.zmluve (11 replies)
 155. výpoveď (2 replies)
 156. Pracovné zmeny pri nerovnomernom rozvrhu prac. času (2 replies)
 157. predčasný dôchodca (8 replies)
 158. Príplatky za sobotu (2 replies)
 159. Odpočinok medzi zmenou a nadčasom (4 replies)
 160. Dva pracovné pomery SR a ČR - poistenie (2 replies)
 161. Ukončenie SŠ - zdravotné poistenie ak sa zamestná študent od 06.09.2023 (16 replies)
 162. Odchodné, odstupné vo výplate (26 replies)
 163. Náhrada príjmu pri PN - starobný dôchodca. (1 replies)
 164. preplatenie nevyčerpanej dovolenky a odvody (2 replies)
 165. Ukončenie dohody o pracovnej činnosti a určenie či ide o pravidelný alebo nepravidelný príjem. (2 replies)
 166. Prečerpaná dovolenka a výpoveď (6 replies)
 167. PN po uplynutí predĺženého podporného obdobia (4 replies)
 168. Plán dovoleniek a jeho dodržiavanie (2 replies)
 169. Neospravedlnená absencia zamestnanca (3 replies)
 170. Nárok na stravu (4 replies)
 171. Starobný dôchodok priznaný spätne.. (7 replies)
 172. Cestovné - súkromným autom na školenie (5 replies)
 173. Predĺženie pracovnej zmluvy z projetku (0 replies)
 174. Má zamestnanec nárok na odstupné, ak chce skončiť pre zmenu systému práce? (2 replies)
 175. preplatenie dovolenky (2 replies)
 176. Ako a kedy ukončiť pracovný pomer po rodičovskej? (21 replies)
 177. Práca v nepretržitej prevádzke. (2 replies)
 178. Zaradenie mzdovej a personálnej účtovníčky do platovej triedy (6 replies)
 179. Z coho sa vypocita vyska PN po skonceni rodicovskej dovolenky? (13 replies)
 180. Odchodné - výška, splatnosť (6 replies)
 181. Ako disponuje zamestnavatel s narokom na zamestnancovu dovolenku (3 replies)
 182. Zastupovanie počas MD, RD - skončenie PP (4 replies)
 183. Statny sviatok a skrateny uvazok (6 replies)
 184. Evidencia na ÚP po skončení strednej školy a vznik úrazu (3 replies)
 185. Škodová udalosť spôsobená zamestnancom (6 replies)
 186. Nárok na dovolenku - otec na materskej po 28 týždňoch od narodenia dieťaťa (21 replies)
 187. Nárok na dovolenku (3 replies)
 188. Vyplatenie animátorov na tábore z grantu VUC. Ako na to? (1 replies)
 189. zastupovanie MD,RD a následná dovolenka (2 replies)
 190. DDS - zahraničný konateľa (1 replies)
 191. Poberanie opatrovateľského príspevku na manželku-príjem poberateľa (1 replies)
 192. Môžeme prijať brigádnika, ktorý má 15 rokov? (5 replies)
 193. §72 čo to pre mňa znamená ? (24 replies)
 194. Može mať 2 pracovné zmluvy? (2 replies)
 195. odstupné (7 replies)
 196. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe (33 replies)
 197. aké je rozhodujúce obdobie pre výpočet PN ? (22 replies)
 198. Skrátený úväzok a hod. mzda (2 replies)
 199. dobrovoľné sociálne poistenie szčo-je výhodné? (6 replies)
 200. Poberateľ dávky v nezamestnanosti - Dohoda o vykonaní práce alebo Dohoda o pracovnej činnosti ? (2 replies)
 201. štatút študenta a dohoda o BPS (4 replies)
 202. Práca v Rakúsku (1 replies)
 203. Výpočet výšky škody (1 replies)
 204. Zastupovanie počas md a rd (3 replies)
 205. Preradenie učiteľky z 1. stupňa ZŠ do funkcie vychovávateľky v ŠKD (0 replies)
 206. vodič MKD platený od odjazdených km (5 replies)
 207. ŠZČO a asistent SZČO - práca v noci (6 replies)
 208. Nárok na dovolenku. (8 replies)
 209. Dovolenkový priemer (1 replies)
 210. Dochodca pracujuci na PZ (5 replies)
 211. Pravdepodobný priemer pre dovolenky (5 replies)
 212. Nočná práca na prelome mesiacov (2 replies)
 213. DoBPŠ (10 replies)
 214. Zaradenie nekvalifikovaného vychovávateľa do platovej triedy (3 replies)
 215. krátenie dovolenky (10 replies)
 216. Dovolenka (6 replies)
 217. Výpoveď ZL nadbytočnosť (11 replies)
 218. celková cena práce (3 replies)
 219. Rodičovská dovolenka - otec (3 replies)
 220. krátenie príspevku na rekreáciu pri kratšom pracovnom čase (2 replies)
 221. Vylúčené doby na ELDP (0 replies)
 222. Počas mojej PN bola moja kancelária, v ktorej som mala pracovné pomôcky aj osobné veci obsadená iným zamestnancom bez môjho vedomia. Je to v poriadku ? (13 replies)
 223. Otcovská dovolenka (3 replies)
 224. Stav na účte (5 replies)
 225. Rekreačný poukaz (3 replies)
 226. Akym sposobom je najvyhodnejsie prejst na matersku v mojom pripade? (6 replies)
 227. Daňový bonus - nárok (10 replies)
 228. zaradenie do platovej triedy v špeciálnom školstve (2 replies)
 229. Otcovská dovolenka (1 replies)
 230. Skončenie PP v skúšobnej dobe a následná PN (11 replies)
 231. Dohodár dôchodca prihlásený-neodpracoval ani 1 deň v mesiaci ukoncenia dohody (7 replies)
 232. Podpora v nezamestnanosti prerusena dohodou (7 replies)
 233. Dovolenka zamestnanca po 2 materských a rodičovských (11 replies)
 234. Vrátenie stabilizačného príspevku (2 replies)
 235. práca cez dovolenku (8 replies)
 236. Trvanie prac. cesty (1 replies)
 237. Nárok na voľno - návšteva lekára (4 replies)
 238. Hotelový účet (8 replies)
 239. Dovolenka zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa (9 replies)
 240. Dohoda - študent (5 replies)
 241. Je toto správny výpočet odvodov počas RD pri ukončení PP? (0 replies)
 242. Narok na platenu PN (8 replies)
 243. dočerpanie dovolenky a nástup do nového zamestnania (5 replies)
 244. Invalidný dôchodca a znížené zdravotné poistenie (1 replies)
 245. Dohoda o skončení PP - výpovedná doba pri PN (6 replies)
 246. študent strednej školy a dohoda (5 replies)
 247. Predčasný starobný dôchodok a zamestnanec (3 replies)
 248. Nárok na dovolenku. (10 replies)
 249. Narok na tehotenske a vyska materskeho (6 replies)
 250. Školstvo - práca na dvoch školách platené cez projekty EÚ (5 replies)