1. príspevok 3 B (3 replies)
 2. zamestnávanie občana ČR (1 replies)
 3. odchod do predčasného dôchodku vs. PN/ podpora v nezamestnanosti (3 replies)
 4. rodičovská dovolenka u muža (5 replies)
 5. príspevok 3 B (2 replies)
 6. Prehodnotenie ID (0 replies)
 7. správne vyplnené tlačivo pri PN (1 replies)
 8. Nárok na odchodné - nástup do PP 1.7.20 - žiadosť o dôchodok spísaná 4.8.20, ukončenie PP 31.10.20 ? (2 replies)
 9. nárok na dávku v nezamestnanosti (1 replies)
 10. Za 10/20 a 11/20 - zatvorená reštaurácia spadá pod opatrenie č. 1 príspevok na náhradu mzdy zamestnancom ? (1 replies)
 11. Kde nájdem výkazy k opatreniu 3B za oktober? (4 replies)
 12. Z čoho sa bude počítať prípadná podpora v nezamestnanosti ak sa žena po rodičovskej dovolenke zamestná na 2 mesiace (11 replies)
 13. Príjem počas RD a odvody na SP (0 replies)
 14. Brigada o vykonani prace (1 replies)
 15. Výkazy a stránka slovensko.sk (5 replies)
 16. Úrazový príplatok (0 replies)
 17. exekúcia na základe rozhodnutia sociálnej poisťovne (8 replies)
 18. Testovanie na Covid vo firme (10 replies)
 19. Prekažka v praci a dôchodok (2 replies)
 20. Reťazová materská, rodičovská a dovolenka (6 replies)
 21. Dovolenka - vyčerpanie celej dovolenky - interná smernica (12 replies)
 22. Postup do platového stupňa (0 replies)
 23. Práca nadčas - § 97 ZP (1 replies)
 24. výmena dverí - ako účtovať? (4 replies)
 25. Invalidny dochodca a ZP (1 replies)
 26. Ročné zúčtovanie dane (3 replies)
 27. Skončenie PP v skúšobnej dobe a PN (4 replies)
 28. PN 9 dní - soc. poisť. (5 replies)
 29. exekúcia a daňový bonus na dieťa. (0 replies)
 30. Rozpočítanie exekúcie na dlžné výživné a bežné výživné (2 replies)
 31. Elektronicke vyplatne pasky (1 replies)
 32. Domáci úraz a hlásenie na SP (3 replies)
 33. Výpočet exekučnej zrážky (0 replies)
 34. Vzor smernice nosenie rusok v prevadzke (3 replies)
 35. Predĺžená rodičovská (12 replies)
 36. mzda a príplatky za prácu nadčas (2 replies)
 37. Nárok na materské pri čerpaní dovolenky a PNky po rodičovskej dovolenke. (2 replies)
 38. Kontrola výplatnej pasky (15 replies)
 39. DVZ zamestnanca (11 replies)
 40. Aký bude približne môj dôchodok? (1 replies)
 41. Ako prinútiť zamestnávateľa aby mi dal odchodné? (8 replies)
 42. Zrážky zo mzdy. (2 replies)
 43. Materská 2021 (4 replies)
 44. Konateľ na predčasnom dôchodku a DOVP (5 replies)
 45. Opatrenie 3A-Nahrada mzdy 80% je mensia ako minimalna mzda- CELKOVA CENA PRACE (0 replies)
 46. PN z dobrovoľného poistenia SZČO (4 replies)
 47. odvody do sociálnej poisťovne (0 replies)
 48. Dovolenka za odpracované dní (4 replies)
 49. Rodičovská dovolenka pri dvojičkách (1 replies)
 50. Kratenie dovolenky (26 replies)
 51. práca nadčas a dva pracovné pomery (1 replies)
 52. Platené voľno_pohreb (1 replies)
 53. Externí účtovníci a odosielanie výkazov 3A pri "pomoci plus" (6 replies)
 54. Zdokladovanie neprítomnosti počas karantény (7 replies)
 55. krátenie dovolenky (4 replies)
 56. invalidný dôchodok a potom starobný dôchodok (3 replies)
 57. OČR (7 replies)
 58. preplatok z RZZP dokedy treba vyplatiť zamestnancovi (0 replies)
 59. Zrážky zo mzdy (7 replies)
 60. Dovolenka_otec na RD (11 replies)
 61. Vypočet mzdy s nadčasmi (1 replies)
 62. Práca počas RD dohoda so súčasným zamestnávateľom (0 replies)
 63. Finančný príspevok na stravovanie zo zdravotných dôvodov (8 replies)
 64. Karantenna PN (6 replies)
 65. nárok na dovolenku (7 replies)
 66. Zamestnanec a zdravotné poistenie v Čechách (15 replies)
 67. výpočet náhrady príjmu pri DPN (1 replies)
 68. Rekreačný poukaz - lehota na preplatenie od zamestnávateľa (1 replies)
 69. Má zamestnanec nárok na nezdaniteľnú časť základu dane? (5 replies)
 70. potvrdenie od lekára - covid (8 replies)
 71. Dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 72. Rodičovská dovolenka a práca popri nej.... (1 replies)
 73. použitie sociálneho fondu (4 replies)
 74. Skutočne odpracované hodiny a mzda (3 replies)
 75. Podpora v nezamestnanosti - námorník (3 replies)
 76. Ukončenie DOVP (1 replies)
 77. pomoc pri vyrátaní nároku na dovolenku pri predlžovaní pp a zvýšení nároku kvoli veku (4 replies)
 78. karantenna pn po prvom kole testovania dokedy? (17 replies)
 79. po skončení Dohody o pracovnej činnosti môže sa uzavrieť ďalšia ? (9 replies)
 80. Má čerpanie dovolenky prednosť pred neplateným voľnom? (4 replies)
 81. dovolenka počas MD a RD (6 replies)
 82. Smernica-predpis na stravovanie (3 replies)
 83. Ako uviesť do pracovnej zmluvy týždenný pracovný čas, ak je dohodnuté so zamestnancom že odpracuje 5 hodín v posledný týždeň v mesiaci. (6 replies)
 84. Preventívna prehliadka mimo pracovnej doby (8 replies)
 85. predlženie vyrovnavacieho obdobia konta prac.času (0 replies)
 86. Posledná exekučná zrážka pri skončení prac.pomeru (1 replies)
 87. Budem mať nárok na pandemický RP? (0 replies)
 88. nárok na dovolenku (4 replies)
 89. Dlhodobá pn - prerušenie PP a nevyčerpaná dovolenka (4 replies)
 90. alikvotizovaný nárok na "paragraf" (7 replies)
 91. DDS a dohodár (0 replies)
 92. Preplatenie dovolenky (11 replies)
 93. Predčasný dôchodca a práca na dohodu nad 200 mesačne (6 replies)
 94. Práca na dohodu o pracovnej činnosti (4 replies)
 95. odchod do dôchodku a skončenie prac.pomeru (2 replies)
 96. Je zo zákonníka práce dovolené,aby zamestnávateľ vyžadoval od zamestnancov neplatené nadčasy? (1 replies)
 97. Nesprávne saldokonto SP + ZP (7 replies)
 98. mame 25 % zamestnancov pozitivnych na covid po celoplošnom testovani musí ich ako zamesntávateľ hlasiť? (1 replies)
 99. Dlhodobá PN zamestnanca a možnosti zamestnania iného zamestnanca (3 replies)
 100. Vypocet nahrady za dovolenku po navrate z rodicovskej dovolenky (6 replies)
 101. Podpora v nezamestnanosti (1 replies)
 102. Narok na odchodné (12 replies)
 103. Skončenie PP (18 replies)
 104. DOVP - pravidelný - nepravidelný príjem (1 replies)
 105. Ukončenie pracovného pomeru (4 replies)
 106. Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - odvody (1 replies)
 107. pandemická PN (1 replies)
 108. Preukaz ŤZP_odvody do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 109. Evidenční číslo cizince (1 replies)
 110. legislatívne zabezpečenie administratívnej pomoci pre verejnú správu - testovanie COVID (0 replies)
 111. Nočný príplatok (0 replies)
 112. Počas neplateného voľna si musí zamestnanec zaplatiť sociálne poistenie????? (8 replies)
 113. Výpočet dovolenky po materskej/rodičovskej. (13 replies)
 114. náhrada mzdy počas karantény (1 replies)
 115. Mozu zneuzit cislo mojho uctu? (13 replies)
 116. Kolko mam narok na podporu? (1 replies)
 117. Nové zamestnanie,z akého obdobia bude výpočet PN (3 replies)
 118. Celoplošné testovanie - dohoda (8 replies)
 119. Narok na podporu v nezamestnanosti (8 replies)
 120. Dohoda o vykonaní práce - živnostník a nezdaniteľná čiastka (3 replies)
 121. Nárok na podporu v nezamestnanosti (2 replies)
 122. § 141 ods. 3 Zákonníka práce (2 replies)
 123. Dovolenka po RD (11 replies)
 124. Nové zamestnanie nepedagogický zamestnanec - novo vzniknutá situácia prázdniny - dovolenka v skúšobnej dobe (2 replies)
 125. Posúdenie výšky tržieb na účely vypočítania poklesu tržieb v rámci Opatrenia 3B. (0 replies)
 126. Existuje povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnanca IHNEĎ o zrušení jeho funkčného miesta? (3 replies)
 127. Nárok na dovolenku pre mladých (11 replies)
 128. odmietnute testovania (4 replies)
 129. Vrátený preplatok zo zdravotnej poisťovne - ročné zúčtovanie (0 replies)
 130. pn v den výkonu práce (2 replies)
 131. zrážka zo mzdy PROFI CREDIT (0 replies)
 132. Vzor dohody podľa §142 odst.4 (1 replies)
 133. DBPŠ nepravidelný príjem (3 replies)
 134. zatvorená prevádzka a nariadená dovolenka (1 replies)
 135. Ukončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov počas PNky (2 replies)
 136. oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni a pandemická PN (1 replies)
 137. Invalidný dôchodca, dohoda o VP, pravidelný príjem - mesiac neprišiel (2 replies)
 138. Narok na MD (12 replies)
 139. Pn po rodičovskej dovolenke (5 replies)
 140. Súbeh dovolenky a nadčasu? (12 replies)
 141. Dohoda o vykonani prace evidovaneho na UP (7 replies)
 142. trvalý i skrátený PP u jedného zamestnávateľa (7 replies)
 143. Poskytnutie vitamínov zamestnancom počas núdzového stavu - covid 19 (7 replies)
 144. Rodič - rodinné prídavky a daňový bonus, dieťa študent, živnosť (4 replies)
 145. Z akého vymeriavacieho základu sa rátajú nemocenské dávky ? (5 replies)
 146. Môžem súčasne poberať podporu v nezamestnanosti aj príspevok na opatrovanie mamy.? (2 replies)
 147. Dovolenka (7 replies)
 148. Nárok na 5 dní dovolenky navyše? (3 replies)
 149. Spätná oprava mzdy v Pohode - študent (0 replies)
 150. Cestovné náhrady (6 replies)
 151. Dlhodobá PN a nárok na materskú (1 replies)
 152. Náhrada príjmu pri PN (0 replies)
 153. Daňový bonus (1 replies)
 154. Krátenie dovolenky otec na materskej (6 replies)
 155. Nárok na stravné lístky (4 replies)
 156. Ako zaplatiť a ospravedlniť doprovod na Covid test? (8 replies)
 157. Treba v takomto prípade poslať aj opravný Prehľad na daňový úrad za mesiac august? (5 replies)
 158. Výpočet poistného (2 replies)
 159. Odchodné (8 replies)
 160. Zmluva na Slovensku, práca v Rakúsku (1 replies)
 161. Dohoda o BPŠ zatiaľ bez príjmu a prihláška do SP (5 replies)
 162. Nárok na dovolenku počas MD (3 replies)
 163. Ako zdaniť príspevok zo SF ak je zamestnanec PN? (1 replies)
 164. Čo má robiť zamestnanec, ak jeho manželka bola v kontakte s pozitívnou osobou na koronu? (8 replies)
 165. "Prvá pomoc" príspevky (3 replies)
 166. príspevok na stravu pre študentov ktorí su na praxi (2 replies)
 167. Odmena vs. odstupne oprava (5 replies)
 168. Zle vypočítaná mzda (6 replies)
 169. Dovolenka 1/2 dňa (1 replies)
 170. Odhlášky zamestnanca (7 replies)
 171. Odvody - prepočet na koruny, príslušnosť k ČR (2 replies)
 172. Praca na dohodu u toho isteho zamestnavatela (1 replies)
 173. Oznamenie zamestnavatela - PP nadväzujúce na seba (4 replies)
 174. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (16 replies)
 175. Z coho sa vyrata podpora? (7 replies)
 176. dohoda o brigádnickej práci ?-dôchodkyňa, matka na materskej dovolenke (9 replies)
 177. Preplatenie dovolenky a odvody do SP (4 replies)
 178. Zobrazenie zamestnanca v EP VŠZP (0 replies)
 179. Skončenie PPV - zamestnancovi bol priznaný invalidný dôchodok (6 replies)
 180. Základná finančná kontrola na pracovnej zmluve. (2 replies)
 181. nezamestnaná,materská (38 replies)
 182. bonus (3 replies)
 183. DoBPŠ s maturantom (2 replies)
 184. Dôchodky - ako získať najlepšiu penziu (56 replies)
 185. Potvrdenie o zamestnaní (záp. list) pri dohode o PČ (4 replies)
 186. Dovolenka a jej kratenie (3 replies)
 187. Nárok na opätovnu podporu (3 replies)
 188. Vojenské cvičenie počas sviatku (6 replies)
 189. Môže byť zamestnanec PN v čase nástupu do nového zamestnania? (4 replies)
 190. príplatok za ŠS (0 replies)
 191. nárok na daňový bonus (10 replies)
 192. DoBPŠ a štatút študenta (0 replies)
 193. Narok na stravne - prekazky na strane zam-tela §142 ods.3 (3 replies)
 194. Je možné ešte získať max. podporu? (13 replies)
 195. Čerpanie náhradného voľna v MŠ (1 replies)
 196. Úprava pracovného času (1 replies)
 197. Budem mat narok na poberanie podpory v nezamestnanosti? (4 replies)
 198. prekážka v práci - karanténa (0 replies)
 199. Predvolanie na súd ako svedok v pracovnom čase. (1 replies)
 200. Ako tabuľkovo zaradiť vychovávateľku ŠKD? (1 replies)
 201. Kódy sociálna poisťovňa DoPČ dôchodca 51 a 55 rozdiel. (4 replies)
 202. Dohoda a starobný dôchodca (1 replies)
 203. Skončenie prac.pomeru dohodou (6 replies)
 204. alikvotná časť dovolenka (3 replies)
 205. Mimoriadna situácia - predlženie zmluvy (2 replies)
 206. Pocitaju sa do priemerneho evidencneho poctu zamestnancov aj dohodari? (1 replies)
 207. Dlhodobá PN a nárok na dovolenku (9 replies)
 208. dlhodobá pn a povinnosti (7 replies)
 209. Nárok na dávku? (7 replies)
 210. Nárok na daňový bonus (3 replies)
 211. Raňajky na služobnej ceste (6 replies)
 212. Na aky pocet dni dovolenky ma zamestnanec narok, ak ma 23 hodinový pracovný týždeň? (5 replies)
 213. GRID karty (8 replies)
 214. Narok na dovolenku - pocitanie odpracovanych dni (3 replies)
 215. Narok na dovolenku - pandemicka OCR a PN (2 replies)
 216. Nárok na dovolenku počas dlhodobej pn (5 replies)
 217. Kolko PN-iek musi lekar vyplnit v ochrannej dobe? (8 replies)
 218. Prispevok na udrzanie pracovneho miesta -3A (2 replies)
 219. Nárok na podporu (6 replies)
 220. Nepracovný úraz (10 replies)
 221. OCR a rodicovska dovolenka (3 replies)
 222. Návšteva lekára-paragraf (5 replies)
 223. aditívny výkaz-obdobie (3 replies)
 224. Vodič v nepravidelnej osobnej doprave (0 replies)
 225. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru a odstupné (3 replies)
 226. registračný list a mesačný výkaz do SP r.2005 (4 replies)
 227. Dostanem príspevok z úradu? (3 replies)
 228. Ovplyvňuje PN-ka vymeriavací základ pre výpočet podpory v nezamestnanosti? (14 replies)
 229. kedy vyplatiť príspevok na rekreáciu (1 replies)
 230. Skončenie TPP v skúšobnej dobe a nárok na dovolenku (4 replies)
 231. Odchodné (1 replies)
 232. Rozviazanie pracovného pomeru dohodou (1 replies)
 233. pracovný čas pondelok-štvrtok (3 replies)
 234. príspevok 3 B (0 replies)
 235. Ovplyvní pandemická OČR výšku dávky v nezamestnanosti? (0 replies)
 236. Stravne pri odchode na matersku dovolenku (4 replies)
 237. Rekreačný poukaz - 2 pobyty (3 replies)
 238. Dokedy štát prispieva zamestnávateľom dotácie na podporu zamestnanosti? (5 replies)
 239. Zrážka zo mzdy za spotrebované stravné lístky, na ktoré zamestnanec nemal nárok. (5 replies)
 240. Doktorandské štúdium započítanie praxe (1 replies)
 241. Ak mi zamestnávateľ pre nepritomnosť na pracovisku preruší sociálne poistenie, musím si ho ja ako zamestnanec uhradiť sám? (3 replies)
 242. Súbeh poberania rodičovskej dovolenky a práca na dohodu o vykonaní práce (1 replies)
 243. Je možné po pandemickom rod.príspevku žiadať o podporu? (26 replies)
 244. Bývalý zamestnanec_dôchodca a Ročné zúčtovanie (4 replies)
 245. Byvaly zamestnanec - praca na dohodu (13 replies)
 246. Ako evidovať platené voľno - priepustku (3 replies)
 247. odpracované roky na účely určenia započítanej praxe (5 replies)
 248. Nárok na dovolenku - dlhodobá PN (4 replies)
 249. formulár vyslania A1 sociálna poisťovňa (5 replies)
 250. bonus na vysokoškoláka ktorý si otvoril českú živnosť (3 replies)