1. Môžeme zamestnancovi predĺžiť opätovne uzatvorený pracovný pomer? (0 replies)
 2. Uplatnenie Nezd.čiastky - 3 pilier (2 replies)
 3. Zdravotné poistenie, odpočet (4 replies)
 4. Daňový bonus - uplatnený 2 x (5 replies)
 5. Honorare z CR v DP typu B (2 replies)
 6. Ročné zúčtovanie dane zamestnancovi - Občan maďarska (7 replies)
 7. Vzor dohody o skonceni PP (3 replies)
 8. Mám narok na podporu v nezamestnanosti? (3 replies)
 9. NČZD (3 replies)
 10. priem. ev. počet zamestnancov prepočítaný (5 replies)
 11. Daňový bonus na zaplatené úroky - Výpočet (7 replies)
 12. Daňový bonus 7-12/2022. (6 replies)
 13. Vyplatený vyšší daňový bonus a daňové priznanie (0 replies)
 14. RZD preplatok (3 replies)
 15. Výpočet materskej z dohody o pracovnej činnosti (5 replies)
 16. Mám nárok na uplatnenie NČZD na DDS? (2 replies)
 17. Zamestnankyňa a rodičovská dovolenka (17 replies)
 18. Sankcia z FS SR (13 replies)
 19. Hlasenie o vyuč. dane 2022 (3 replies)
 20. Aké je zaokrúhľovanie v prípade hodnoty obeda - eurocenty nahor, či nadol? (2 replies)
 21. rodičovská dovolenka - zástup počas PN (10 replies)
 22. BOZP pri práci z domu (2 replies)
 23. Potvrdenie o zaplatení dane - dátumy (6 replies)
 24. Práca nadčas zamestnancov v riziku (0 replies)
 25. Narok na odchodne SD (2 replies)
 26. Predčasný odchod do dôchodku (8 replies)
 27. Odchod do starobného dôchodku (1 replies)
 28. oprávnené výdavky na poskytnutie príspevku na rekreáciu - služby baru? (1 replies)
 29. Krátenie mzdy (18 replies)
 30. DP FO predčasný dôchodca (8 replies)
 31. Nepravidelny prijem dohoda a VPaP (0 replies)
 32. Odvody do SP pocas rodicovskej dovolenky u zivnostnika (2 replies)
 33. Pracovná zmluva a neplatenie odvodov (7 replies)
 34. Nárok na dovolenku (2 replies)
 35. Ukončenie PP dohodou - v zmysle par. 63 odst. 1 písm b) (8 replies)
 36. čo sa považuje za závažné por. prac. disciplíny (1 replies)
 37. Denný vymeriavací základ pre určenie PN (10 replies)
 38. Aký priemer pri vyplatení odstupného - pravdepodobný zárobok? (6 replies)
 39. Krátenie dovolenky 2022+2023 (2 replies)
 40. Exekútor zrážky nemocenské (2 replies)
 41. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru (4 replies)
 42. Daňový bonus na zaplatené úroky (8 replies)
 43. Prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne (13 replies)
 44. Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (3 replies)
 45. soc. poist . co treba oznamit a ako RD, PN (0 replies)
 46. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie (10 replies)
 47. Rodičovská dovolenka po 3. roku dieťaťa (6 replies)
 48. Danovy bonus v druhom polroku 2022 (12 replies)
 49. nárok na voľno na pohreb (1 replies)
 50. Priemerná mzda (3 replies)
 51. Marža agentúry dočasného zamestnávania (1 replies)
 52. Návšteva lekára - priepustka (20 replies)
 53. stabilizačný príspevok a exekučný príkaz (7 replies)
 54. Rozdiel medzi MVP a VPP Sociálna poisťovňa (10 replies)
 55. rozhodné obdobie pri PN (6 replies)
 56. Počíta sa materská z minulého roku alebo odvtedy ako som tehotná? (11 replies)
 57. Daňový bonus na dieta 2polrok pri MD (9 replies)
 58. Mám možnosť vyčerpať celú dovolenku pred materskou, ak som učiteľka? (1 replies)
 59. Zdanenie školenia zamestnancovi - Olymp zložka mzdy (5 replies)
 60. Platí dohoda o skonceni PP, ak sa zamestnanec vypísal na PN? (6 replies)
 61. Započítanie praxe (2 replies)
 62. Prerušenie štúdia VŠ - daňový bonus (3 replies)
 63. Nepodané ELDP za dohodarov minulý rok. (4 replies)
 64. Prihlasovanie / odhlasovanie dohodára (6 replies)
 65. ePN - nezamestnaný (17 replies)
 66. Vyúčtovanie CP - zaokrúhlenie (6 replies)
 67. predlzenie PP na dobu urcitu - § 252o (1 replies)
 68. vypoved dana zamestnavatelom § 63 ods.1 pís.b (11 replies)
 69. Oprava dane v zmysle §40 ods. 1 Zákona o dani z príjmu (0 replies)
 70. Dohoda o pracovnej činnosti - podmienky (2 replies)
 71. minimálna mzda (16 replies)
 72. Prihlásenie zamestnanca (5 replies)
 73. Ako ohodnotiť zabezpeč služby? (1 replies)
 74. Zamestnávanie odídencov (4 replies)
 75. Podklady k RZD (3 replies)
 76. osobný príplatok pri skrátenom úväzku (4 replies)
 77. Hruba mzda vypocet. (3 replies)
 78. Skoncenie rodicovskej dovolenky (2 replies)
 79. NČZD na manželku a jej príjem (3 replies)
 80. RZD alebo DP (4 replies)
 81. Druh vykonávanej práce (2 replies)
 82. Doplatok ukončenému zamestnancovi-zrušená spoločnosť (2 replies)
 83. Písomné oznámenie o prac.podmienkach (0 replies)
 84. DP starobného dôchodcu - príloha k DP (11 replies)
 85. Príspevok na rekreáciu - samostatné faktúry za ubytovanie a za stravu (3 replies)
 86. §152 ods. 7 zák. práce - Rozhodnutie z-ca hotovosť alebo stravovacia karta - musí podpisovať rozhodnutie každý rok? (5 replies)
 87. Skončenie PP pre nadbytočnosť (2 replies)
 88. Krátenie dovolenky (5 replies)
 89. DB po novom za mesiac, keď už zamestnanec u nás nepracoval. (6 replies)
 90. Daňový bonus - PP od 9/2022 (18 replies)
 91. DDS a oslobodenie od dane §5 ods.7 písm.o) (0 replies)
 92. odstupné- výpoveď, dohoda (7 replies)
 93. Daňový bonus na zaplatené úroky - obdobie do kedy? (2 replies)
 94. Prestávka v práci počas nočnej zmeny (2 replies)
 95. zmluva o dobrovolnickej cinnosti (2 replies)
 96. Rekreačný poukaz - uznané výdavky (2 replies)
 97. Krátenie dovolenky (4 replies)
 98. Výplatná páska (4 replies)
 99. RZD u bývalého zamestnanca (5 replies)
 100. oprava mzdy (9 replies)
 101. RZD bývalého zamestnanca (1 replies)
 102. Skoncenie PP a evidencia na urade prace (6 replies)
 103. Potvrdenie k uplatneniu NČ na manželku (6 replies)
 104. ČID a dopočet do VZ do ZP (3 replies)
 105. Daňové priznanie dôchodca (3 replies)
 106. Čiastočný invalidný dôchodok (ČID) (8 replies)
 107. Daňový bonus na zaplatené úroky (10 replies)
 108. ročné zúčtovanie dane 2022 - NZČ na manželku (4 replies)
 109. Minimálny odvod do zdravotnej poisťovne (6 replies)
 110. Rozdelenie Daňového bonusu medzi rodičov (7 replies)
 111. Sociálny fond pri rušení firmy (1 replies)
 112. Organizačná štruktúra (0 replies)
 113. Daňový bonus - odídenec (2 replies)
 114. Daňový bonus - PN (10 replies)
 115. Ako postupovať pri PN-ke dohodára (1 replies)
 116. zdaňovanie dividendy - spoločník/konateľ je aj zamestnancom (2 replies)
 117. Analytické údaje (8 replies)
 118. Dohoda o VP pri nepravidelnom príjme. (2 replies)
 119. Tehotna zamestnankyna (8 replies)
 120. Preplatená dovolenka a príspevok na stravu (17 replies)
 121. Ako spravne vyplnit RLFO - zmena? (3 replies)
 122. Ročné zúčtovanie dane - úhrn zdaniteľných príjmov (9 replies)
 123. sezónne práce, dohoda o PČ, starobný a invalidný dôchodca (10 replies)
 124. DP studenta (8 replies)
 125. Dôchodca - skončenie zo zdravotných dôvodov (1 replies)
 126. Základná mzda za odpracovaný 1 sviatok a14 pracovných dní (8 replies)
 127. dovolenka počas MD a jej preplatenie pri rozviazaní PP (10 replies)
 128. Dochodca a NCZD (2 replies)
 129. DP klienta, ak mal príjmy na základe pracovných zmlúv a príjem z osobnej asistencie (5 replies)
 130. Vypoved z organizacnych dovodov (3 replies)
 131. Odstupné aj odchodné ? (3 replies)
 132. Kde zdaniť príjmy daňovníka ? (2 replies)
 133. potvrdenie od lekára (7 replies)
 134. Daňový bonus (4 replies)
 135. minimálny preddavok zdravotného poistenia (11 replies)
 136. Evidencia odpracovaneho casu zivnostnika (2 replies)
 137. Aký je dohodnutý rozsah pracovného času, ak je v zmluve max.350 h/rok alebo 20 h/týždeň? (2 replies)
 138. .Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023 (2 replies)
 139. NČZD na manželku, ak bol manžel na RD s materskou dávkou + manželka pracovala (2 replies)
 140. Prekazka v praci - osetrenie, je toto zákonné? (25 replies)
 141. Výpočet HM za január 2023 (9 replies)
 142. práca v nedeľu v noci (1 replies)
 143. nezdaniteľná čiastka na manžela, ktorý je invalidný dôchodca (1 replies)
 144. daňový bonus - dohoda o pracovnej činnosti (1 replies)
 145. určenie priemerného zárobku k 1.1.2023 ak zamestnanec bol PN (3 replies)
 146. Môže byť zamestnanec 2x po sebe Pn? (3 replies)
 147. zaokrúhľovanie čistých miezd vyplácaných v hotovosti (4 replies)
 148. štátny sviatok (3 replies)
 149. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe počas PN (7 replies)
 150. DoVP s pravidelnym prijmom ukoncena v ramci 1 mesiaca je stale pravidelnym prijmom? (1 replies)
 151. dobrovoľnícka činnosť 406/2011 (4 replies)
 152. NČZD na manželku - časť roka SZČO (3 replies)
 153. Daň z príjmov 2022 (12 replies)
 154. DB na kazde dieta u ineho zamestnavatela (3 replies)
 155. Minimálny preddavok na ZP a oznámenie (4 replies)
 156. príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz (2 replies)
 157. môže sa rozdeliť DB medzi rodičov? (4 replies)
 158. Zamestnanie mamičky na materskej (4 replies)
 159. obmedzenie činnsoti zamestnavatela (0 replies)
 160. znizenie objednavok (2 replies)
 161. tlalčivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 (1 replies)
 162. Skrátený úväzok (4 replies)
 163. Potvrdenie o príjme (2 replies)
 164. Neosprav. absencia, prerušenie (6 replies)
 165. Odchodne a spisanie žiadosti o starobný dôchodok (13 replies)
 166. Pružný pracovný čas - Dôležité osobné prekážky v práci (7 replies)
 167. Krátenie dovolenky pri skrátenom úväzku (7 replies)
 168. NCZD na manzela (31 replies)
 169. Materská otec (0 replies)
 170. daňový bonus - zrušenie (2 replies)
 171. Hlásenie o dani z príjmu zi závislej činnosti (1 replies)
 172. NČZD na manželku (4 replies)
 173. RZD a daňový bonus (9 replies)
 174. Odvody počas neplateného voľna (11 replies)
 175. Ak má zamestnanec okrem hlavného prac.pomeru aj 1x zmluvu o dielo na 90 EUR, do ktorého § to uvedieme v DP ? (4 replies)
 176. Môžem odmietnuť pri výpovedi náhradnú prácu? (7 replies)
 177. Prerušenie čerpania dovolenky. (1 replies)
 178. Krátenie dovolenky počas RD a MD (10 replies)
 179. výpoveď zo strany zamestnanca (8 replies)
 180. TPP - starobný dôchodca - 3 mesiace neplatené voľno (4 replies)
 181. Dohoda-študent-uľava (8 replies)
 182. exekučné zrážky - viac príjmov (1 replies)
 183. Zamestnanec TPP a Home office v Azii. (10 replies)
 184. PN po skončení RD (9 replies)
 185. Pracovný čas v dvojzmennej prevádzke môže byť aj 7,5 hod /37,5 htýždenný prac. čas/ v prac.zmluve? (2 replies)
 186. Zaradenie majstra odbornej výchovy do platovej triedy (1 replies)
 187. Kto môže byť vychovávateľkou v jasliach? (4 replies)
 188. SZČO, ZŤP a daňový bonus 2023 (5 replies)
 189. služobné cesty pre zamestnanca, ktorý pracuje z trvalého bydliska do firmy (4 replies)
 190. Ako počítať nárok na dovolenku pri zmene uväzku? (2 replies)
 191. 1 % z OC - dvaja zamestnanci v mesiaci (2 replies)
 192. Zamestnanie obcana z cr (0 replies)
 193. Zaplatenie vianocnych sviatkov (11 replies)
 194. Dohoda o zrážkach zo mzdy za stravovanie a stravovacie karty (0 replies)
 195. stabilizačný príspevok (0 replies)
 196. Starobný dôchodca a výpoveď (8 replies)
 197. Skončený pracovný pomer na dobu určitú 31.12. 2022 (7 replies)
 198. Ako získať čo najvyššiu podporu v nezamestnanosti? (29 replies)
 199. Dohoda o pracovnej činnosti (10 replies)
 200. Soc. poistovna - OOP - zanik vynimky? (5 replies)
 201. Nedoručenie povinnej opakovanej lekárskej prehliadky zamestnanca (4 replies)
 202. Zamestnanie zamestnanca v Chorvatsku - ake su podmienky? (6 replies)
 203. Postup do vyššieho platového stupňa počas PN ? (1 replies)
 204. Vymeriavací základ pre určenie PN (4 replies)
 205. Platia sa odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne z vyplateného príspevku zo sociálneho fondu po ukončení pracovného pomeru- úmrtie ? (0 replies)
 206. Pn pocas materskej (0 replies)
 207. Skorší odchod z práce (4 replies)
 208. Čo so minimálnym pracovným úväzkom po 1.1.2023? (1 replies)
 209. Existuje lehota na zaslanie OČR do sociálnej poisťovne? (2 replies)
 210. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky. (13 replies)
 211. výška finančného príspevku na stravovanie - zmena (1 replies)
 212. Stravné lístky-benefit zo sociálneho fondu (8 replies)
 213. podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 214. Prekážka na strane zamestnávateľa (2 replies)
 215. Zamestnanec + starobný dôchodca - neplatené voľno (2 replies)
 216. Krátenie dovolenky (1 replies)
 217. Finančný príspevok a Sociálny fond (5 replies)
 218. Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky (12 replies)
 219. Socialna poisťovňa - prihlásenie ZC (1 replies)
 220. Verejna sprava - prijatie na zrusene pracovne miesto (1 replies)
 221. Vyratanie max.podpory z vyplatnej pasky po RD (9 replies)
 222. Zmluva? (5 replies)
 223. Mzdový kalendár (0 replies)
 224. Odstupné pri ukončení PP dohodou zo zdravotných dôvodov. (4 replies)
 225. výpoveď z dôvodu ukončenia činnosti prevádzky (1 replies)
 226. súbeh szčo , zamestnania a PN (2 replies)
 227. Invalidný dôchodok z mladosti (8 replies)
 228. Skončenie PP (4 replies)
 229. Elektronická komunikácia so sociálnou poisťovňou (3 replies)
 230. Každá pracovná cesta do zahraničia je braná ako vyslanie zamestnanca? Existujú výnimky? (6 replies)
 231. zmena zamestnania: koniec prac. pomeru ku 31.12.2022 a začiatok nového od 2.1.2023 -ako s odvodmi do ZP a SP (3 replies)
 232. Doba určitá (1 replies)
 233. ePN (6 replies)
 234. Ukončenie dohodu cez matersku (5 replies)
 235. Služby zastupujúceho lekára - dohoda alebo zmluva (10 replies)
 236. Ochrana osobných údajov a zverejnenie odmien (0 replies)
 237. Kód miesta výkonu práce - oznamovanie do SP (3 replies)
 238. Pracovný pomer na dobu urcitú (5 replies)
 239. Kontrola zo Sociálnej poisťovne (1 replies)
 240. prihláška v r. 2023 pre DoPČ starobný dôchodca-typ (6 replies)
 241. Gastrokarta vs. hotovosť - čo je výhodnejšie (10 replies)
 242. Prihlásenie slovenskej živnosti v Rakúsku (2 replies)
 243. Prestávky v práci (3 replies)
 244. zmeny pracovnej zmluvy od 1.11.2022 (0 replies)
 245. Opatrovateľský príspevok (4 replies)
 246. Absencia pred skoncenim PP na dobu urcitu (5 replies)
 247. Ukončenie živnosti a výpoveď § 63 (2 replies)
 248. Paušálne diéty,čo všetko tam môžem zarátať? (6 replies)
 249. ako sa vypláca nevybraná dovolenky ? (18 replies)
 250. Predlžovanie pracovného pomeru (10 replies)