1. Môže byť zamestnanec 2x po sebe Pn? (3 replies)
 2. zaokrúhľovanie čistých miezd vyplácaných v hotovosti (4 replies)
 3. štátny sviatok (3 replies)
 4. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe počas PN (7 replies)
 5. DoVP s pravidelnym prijmom ukoncena v ramci 1 mesiaca je stale pravidelnym prijmom? (1 replies)
 6. dobrovoľnícka činnosť 406/2011 (4 replies)
 7. NČZD na manželku - časť roka SZČO (3 replies)
 8. Daň z príjmov 2022 (12 replies)
 9. DB na kazde dieta u ineho zamestnavatela (3 replies)
 10. Minimálny preddavok na ZP a oznámenie (4 replies)
 11. príkaz na začatie exekúcie a exekučný príkaz (2 replies)
 12. môže sa rozdeliť DB medzi rodičov? (4 replies)
 13. Zamestnanie mamičky na materskej (4 replies)
 14. obmedzenie činnsoti zamestnavatela (0 replies)
 15. znizenie objednavok (2 replies)
 16. tlalčivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 (1 replies)
 17. Skrátený úväzok (4 replies)
 18. Potvrdenie o príjme (2 replies)
 19. Neosprav. absencia, prerušenie (6 replies)
 20. Odchodne a spisanie žiadosti o starobný dôchodok (13 replies)
 21. Pružný pracovný čas - Dôležité osobné prekážky v práci (7 replies)
 22. Krátenie dovolenky pri skrátenom úväzku (7 replies)
 23. NCZD na manzela (31 replies)
 24. Materská otec (0 replies)
 25. daňový bonus - zrušenie (2 replies)
 26. Hlásenie o dani z príjmu zi závislej činnosti (1 replies)
 27. NČZD na manželku (4 replies)
 28. RZD a daňový bonus (9 replies)
 29. Odvody počas neplateného voľna (11 replies)
 30. Ak má zamestnanec okrem hlavného prac.pomeru aj 1x zmluvu o dielo na 90 EUR, do ktorého § to uvedieme v DP ? (4 replies)
 31. Môžem odmietnuť pri výpovedi náhradnú prácu? (7 replies)
 32. Prerušenie čerpania dovolenky. (1 replies)
 33. Krátenie dovolenky počas RD a MD (10 replies)
 34. výpoveď zo strany zamestnanca (8 replies)
 35. TPP - starobný dôchodca - 3 mesiace neplatené voľno (4 replies)
 36. Dohoda-študent-uľava (8 replies)
 37. exekučné zrážky - viac príjmov (1 replies)
 38. Zamestnanec TPP a Home office v Azii. (10 replies)
 39. PN po skončení RD (9 replies)
 40. Pracovný čas v dvojzmennej prevádzke môže byť aj 7,5 hod /37,5 htýždenný prac. čas/ v prac.zmluve? (2 replies)
 41. Zaradenie majstra odbornej výchovy do platovej triedy (1 replies)
 42. Kto môže byť vychovávateľkou v jasliach? (4 replies)
 43. SZČO, ZŤP a daňový bonus 2023 (5 replies)
 44. služobné cesty pre zamestnanca, ktorý pracuje z trvalého bydliska do firmy (4 replies)
 45. Ako počítať nárok na dovolenku pri zmene uväzku? (2 replies)
 46. 1 % z OC - dvaja zamestnanci v mesiaci (2 replies)
 47. Zamestnanie obcana z cr (0 replies)
 48. Zaplatenie vianocnych sviatkov (11 replies)
 49. Dohoda o zrážkach zo mzdy za stravovanie a stravovacie karty (0 replies)
 50. stabilizačný príspevok (0 replies)
 51. Starobný dôchodca a výpoveď (8 replies)
 52. Skončený pracovný pomer na dobu určitú 31.12. 2022 (7 replies)
 53. Ako získať čo najvyššiu podporu v nezamestnanosti? (29 replies)
 54. Dohoda o pracovnej činnosti (10 replies)
 55. Soc. poistovna - OOP - zanik vynimky? (5 replies)
 56. Nedoručenie povinnej opakovanej lekárskej prehliadky zamestnanca (4 replies)
 57. Zamestnanie zamestnanca v Chorvatsku - ake su podmienky? (6 replies)
 58. Postup do vyššieho platového stupňa počas PN ? (1 replies)
 59. Vymeriavací základ pre určenie PN (4 replies)
 60. Platia sa odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne z vyplateného príspevku zo sociálneho fondu po ukončení pracovného pomeru- úmrtie ? (0 replies)
 61. Pn pocas materskej (0 replies)
 62. Skorší odchod z práce (4 replies)
 63. Čo so minimálnym pracovným úväzkom po 1.1.2023? (1 replies)
 64. Existuje lehota na zaslanie OČR do sociálnej poisťovne? (2 replies)
 65. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky. (13 replies)
 66. výška finančného príspevku na stravovanie - zmena (1 replies)
 67. Stravné lístky-benefit zo sociálneho fondu (8 replies)
 68. podpora v nezamestnanosti (2 replies)
 69. Prekážka na strane zamestnávateľa (2 replies)
 70. Zamestnanec + starobný dôchodca - neplatené voľno (2 replies)
 71. Krátenie dovolenky (1 replies)
 72. Finančný príspevok a Sociálny fond (5 replies)
 73. Nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky (12 replies)
 74. Socialna poisťovňa - prihlásenie ZC (1 replies)
 75. Verejna sprava - prijatie na zrusene pracovne miesto (1 replies)
 76. Vyratanie max.podpory z vyplatnej pasky po RD (9 replies)
 77. Zmluva? (5 replies)
 78. Mzdový kalendár (0 replies)
 79. Odstupné pri ukončení PP dohodou zo zdravotných dôvodov. (4 replies)
 80. výpoveď z dôvodu ukončenia činnosti prevádzky (1 replies)
 81. súbeh szčo , zamestnania a PN (2 replies)
 82. Invalidný dôchodok z mladosti (8 replies)
 83. Skončenie PP (4 replies)
 84. Elektronická komunikácia so sociálnou poisťovňou (3 replies)
 85. Každá pracovná cesta do zahraničia je braná ako vyslanie zamestnanca? Existujú výnimky? (6 replies)
 86. zmena zamestnania: koniec prac. pomeru ku 31.12.2022 a začiatok nového od 2.1.2023 -ako s odvodmi do ZP a SP (3 replies)
 87. Doba určitá (1 replies)
 88. ePN (6 replies)
 89. Ukončenie dohodu cez matersku (5 replies)
 90. Služby zastupujúceho lekára - dohoda alebo zmluva (10 replies)
 91. Ochrana osobných údajov a zverejnenie odmien (0 replies)
 92. Kód miesta výkonu práce - oznamovanie do SP (3 replies)
 93. Pracovný pomer na dobu urcitú (5 replies)
 94. Kontrola zo Sociálnej poisťovne (1 replies)
 95. prihláška v r. 2023 pre DoPČ starobný dôchodca-typ (6 replies)
 96. Gastrokarta vs. hotovosť - čo je výhodnejšie (10 replies)
 97. Prihlásenie slovenskej živnosti v Rakúsku (2 replies)
 98. Prestávky v práci (3 replies)
 99. zmeny pracovnej zmluvy od 1.11.2022 (0 replies)
 100. Opatrovateľský príspevok (4 replies)
 101. Absencia pred skoncenim PP na dobu urcitu (5 replies)
 102. Ukončenie živnosti a výpoveď § 63 (2 replies)
 103. Paušálne diéty,čo všetko tam môžem zarátať? (6 replies)
 104. ako sa vypláca nevybraná dovolenky ? (18 replies)
 105. Predlžovanie pracovného pomeru (10 replies)
 106. Rodičovská dovolenka a výpovedná doba (3 replies)
 107. Prax zdravotníckych zamestnancov ústavných zariadení pre účely stanovenia koeficientu na výpočet mzdy od 1.1.2023 (1 replies)
 108. Aký pravdepodobný priemer použiť po dlhodobej PN? (2 replies)
 109. Výkon práce v inom štáte (2 replies)
 110. nárok na dovolenku (24 replies)
 111. rezerva na nevyčerpanú dovolenku (1 replies)
 112. Potvrdenie o dočasnej PN - III. diel hlásenie pre pobočku SP (8 replies)
 113. upravujete staré prac.zmluvy dodatkami v súvislosti so zmenou zákonníka práce od 1.11.2022? (1 replies)
 114. Ako napísať dodatok k pracovnej zmluve o zvýšení minimálnej mzdy od budúceho roka "univerzálne"? (8 replies)
 115. Má nárok zamestnanec pri odchode do dôchodku na odchodné aj na odstupné? (8 replies)
 116. otec na RD s dávkou materské (3 replies)
 117. Preplatenie dovolenky a odvody (2 replies)
 118. Pracovna zmluva na dobu urcitu a predlzovanie (2 replies)
 119. Finančný príspevok na stravu poskytnutý prvý krát (3 replies)
 120. dostal som vypoved a 2mesacnu v.dobuochranna doba....? (10 replies)
 121. Do akého termínu SZČO platí preddavky na ZP? (8 replies)
 122. Dôchodok po odpracovaní 40 rokov (6 replies)
 123. Rozvrhnutie pracovného času. (1 replies)
 124. Dvojtýždňová dovolenka a sviatok. (3 replies)
 125. Gastrokarta - termín "blízkosť" (14 replies)
 126. Zaplatenie dane do Nemecka (0 replies)
 127. nevyčerpaná dovolenka (8 replies)
 128. výpoved daná zamestnancom (4 replies)
 129. PN po Rodičovskej dovolenke (10 replies)
 130. Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky (3 replies)
 131. Nepeňažný príjem (do 500€) počas PN, resp. rodičovskej dovolenky (2 replies)
 132. Odchod do dôchodku. (2 replies)
 133. Stabilizacny prispevok pocas cerpania rodicovskej (1 replies)
 134. štatistická klasifikácia zamestnaní (0 replies)
 135. je obmedzený vek dieťaťa na rekreačný poukaz? (6 replies)
 136. zastupovanie počas MD/RD - prac. čas (7 replies)
 137. Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na ošetrovné (3 replies)
 138. Do ktorej platovej triedy patrí cukrár, alebo pekár? (1 replies)
 139. pracovná zmluva alebo dohoda? (1 replies)
 140. Príspevok (do III. piliera DDS) zamestnávateľa (1 replies)
 141. Originaly certifikatov zo skoleni (4 replies)
 142. DOPC - vykazovanie dochadzky, povoleny pocet hodin (9 replies)
 143. Zástupca starostu, odmena (1 replies)
 144. služobná cesta (2 replies)
 145. Rodičovská dovolenka a DPN (7 replies)
 146. Prestavka v praci pri dohode o VP (5 replies)
 147. Doba určitá počas zastupovania materskej dovolenky inej pracovnej pozície (6 replies)
 148. Dovolenka (6 replies)
 149. novozvoleny starosta kontrola spisov (7 replies)
 150. Posun pracovného času (11 replies)
 151. Max podpora dotumovo po ukonceni RD (21 replies)
 152. Riaditeľ školy zvolený za starostu. (9 replies)
 153. Ked dam vitaminove balicky zamestnacom a su len zo SF, mozem to zdanit zamestnancovi? (1 replies)
 154. Moze zamestnavatel zaplatit brigadnikovi, maloletemu, menej ako je minimalna mzda za hodinu?... (10 replies)
 155. Zamestnanec poslal výpoveď mejlom (20 replies)
 156. RZZP 2021 - účtovanie preplatku za zamestnanca (2 replies)
 157. Verejná sprava (4 replies)
 158. Je blok o zaplatení za vysetrenie u lekára - oficiálny doklad, ktory zamestnavatel uzna ako priepustku? (8 replies)
 159. Prechod z materskej na rodičovskú...čo všetko žiada úrad práce, aké doklady a kedy podať žiadosť na úrad práce (8 replies)
 160. Platové zaradenie pedagogického asistenta (1 replies)
 161. Skoncenie PP pri preradeni na inu pracu (6 replies)
 162. priepustka (3 replies)
 163. Prekážka na strane zamestnávateľa - a sviatok (2 replies)
 164. vypracovanie kolektívnej zmluvy (8 replies)
 165. materské ak zamestnanie je viac ako 90 dní (8 replies)
 166. Ukončenie PP s Dohodou §60 a odstupné (1 replies)
 167. Môže zamestnávateľ bežný pracovny deň vymeniť za sviatok? (1 replies)
 168. Aky narok na stravne majú zamestnanci cestujúci do zahranicia, ked idú na celý týždeň a zahrnie to aj jednu nedelu? (3 replies)
 169. Maximalna davka PN - samoplatca ZP (21 replies)
 170. Zamestnanec - starobny dôchodca (6 replies)
 171. ako sa vypočítava podpora v nezamestnanosti ? (8 replies)
 172. Uver na kupu bytu (5 replies)
 173. Postup v prípade smrti zamestnávateľa živnostníka (8 replies)
 174. Vyživovaná osoba - exe zrážka (3 replies)
 175. Nepeňažný príjem lekári. (1 replies)
 176. Vrátenie odchodného - nástup späť do práce (1 replies)
 177. stravovacie karty a príspevok zamestnanca (1 replies)
 178. Použitie nevyčerpaných prostriedkov zo sociálneho fondu (1 replies)
 179. Nárok na dovolenku (9 replies)
 180. nepeňažný príspevok na stravu (2 replies)
 181. Pohovor na mzdovú účtovníčku (8 replies)
 182. Hospitalizacia a potvrdenie do prace (3 replies)
 183. Cestovné náhrady konateľa (bez prac. pomeru) od 1.1.20022 naďalej vo výške 100% ? (1 replies)
 184. Hrubé porušenie pracovnej disciplíny (12 replies)
 185. Môže byť pri pracovnej zmluve uzatvorenej na zástup počas PN skúšobná doba? (9 replies)
 186. narok na stravne - zmena+nadcas (1 replies)
 187. Ukončenie PP dohodou a odstupné (4 replies)
 188. Použitie nevyčerpaného sociálneho fondu z minulých období na stravovanie zamestnancov (1 replies)
 189. Nárok na dovolenku (10 replies)
 190. dovolenka po MD A RD (9 replies)
 191. DOBŠ absencia (7 replies)
 192. Materska dovolenka po davke v nezamestnanosti (7 replies)
 193. Fond dobpš (4 replies)
 194. Nastup do prace po rodi.dovolenke a zmena miesta vykonu prace (6 replies)
 195. Pracovný čas v kaviarni (2 replies)
 196. rodičovská & pracovný pomer (2 replies)
 197. platená odborná prax študenta strednej školy (1 replies)
 198. Uznanie záväzku zamestnanca (0 replies)
 199. Stupeň náročnosti opatrovateľky v teréne (1 replies)
 200. ZŤP a nahradne plnenie: Keď si uplatňujem 100% z objemu faktur za kalend. rok, počítam sumu aj s danou? (1 replies)
 201. Odchodné (2 replies)
 202. Príspevok zo sociálneho fondu pozostalým (3 replies)
 203. Prac. Pomer na dobu určitú (13 replies)
 204. Je legislatívny problém v elektronickej evidencii dochádzky ukrajincov - zamestnancov nášho dodávateľa? (7 replies)
 205. RZZP - nevyplatené preplatky (1 replies)
 206. Je nejaký najnižší možný skrátený pracovný úvazok zamestnancov, ktorí maju prac.čas nerovnomerne rozvrhnutý? (2 replies)
 207. potvrdenia k štátnemu občianstvu v SR (8 replies)
 208. Materská - DVZ (7 replies)
 209. Krátenie dovolenky za rodičovskú dovolenku (3 replies)
 210. "pozicat" si zamestnancov (1 replies)
 211. Výpočet nemocenskej (11 replies)
 212. Odvody na invalidné poistenie u zamestnanca ZPS s preukazom ZŤP (8 replies)
 213. Preplatenie dovolenky po PN a odvody (3 replies)
 214. Minimálna hodinová mzda (13 replies)
 215. miesto výkonu práce v pracovnej zmluve (18 replies)
 216. Diéty (8 replies)
 217. Prekážka na strane zamestnaca - súd (10 replies)
 218. Dodanenie autorizacnej skusky? (0 replies)
 219. Rozvrhnutie 3zmennej prevadzky (0 replies)
 220. Stravné lístky (8 replies)
 221. Úprava týždenného pracovného času z 5 na 4 dni (10 replies)
 222. Nárok na dovolenku (5 replies)
 223. Výpočet PNky pri skrátenom pracovnom úväzku (6 replies)
 224. Preplatenie dovolenky a odstupné po RD. (12 replies)
 225. Kráti sa dovolenka po návrate z rodičovskej dovolenky s materským? (3 replies)
 226. ako sa pocita sadzba pri fixneho platu (3 replies)
 227. Elektronické a/alebo papierové stravné lístky (0 replies)
 228. výplatný termín (10 replies)
 229. Krátenie dovolenky po dlhodobej PN (4 replies)
 230. ako je to s nárokom na dávku v nezamestnanosti ? (4 replies)
 231. Mám ísť do predčasného starobného dôchodku po starom 2022 alebo po novom 2023? (6 replies)
 232. Dohoda o zvýšení kvalifikácie a ukončenie pracovného pomeru (2 replies)
 233. Neodoslany ELDP (0 replies)
 234. Preplatenie dovolenky (3 replies)
 235. Hromadné prepúšťanie (1 replies)
 236. Koniec pracovného pomeru pred materskou. (6 replies)
 237. odoslanie žiadosti o ukončenie pracovného pomeru v predstihu ? (6 replies)
 238. Maximalna podpora a odstupne? (10 replies)
 239. stravné alebo finančný príspevok pre konateľa (9 replies)
 240. Keď má niekto 12-hodinové zmeny, ako sa počíta vyplatenie PN-ky? (5 replies)
 241. ELDP - elektronické zasielanie do SP (1 replies)
 242. Cestovné príkazy zamestnanca (5 replies)
 243. Vstupná lekárska prehliadka (1 replies)
 244. 500 € nepeňažný príjem (2 replies)
 245. Nárok na nemocenské dávky (1 replies)
 246. dohoda o vykonaní práce - nepravidelný príjem (1 replies)
 247. krátenie dovolenky (12 replies)
 248. Choroba z povolania-preradenie zamestnanca (4 replies)
 249. Predĺženie skúšobnej doby (8 replies)
 250. Odmietnutie kurzu (7 replies)