1. Narok na podporu v nezamestnanosti (5 replies)
 2. Dohoda o vykonaní práce - živnostník a nezdaniteľná čiastka (3 replies)
 3. Nárok na podporu v nezamestnanosti (2 replies)
 4. § 141 ods. 3 Zákonníka práce (2 replies)
 5. Dovolenka po RD (11 replies)
 6. Nové zamestnanie nepedagogický zamestnanec - novo vzniknutá situácia prázdniny - dovolenka v skúšobnej dobe (2 replies)
 7. Posúdenie výšky tržieb na účely vypočítania poklesu tržieb v rámci Opatrenia 3B. (0 replies)
 8. Existuje povinnosť zamestnávateľa informovať zamestnanca IHNEĎ o zrušení jeho funkčného miesta? (3 replies)
 9. Nárok na dovolenku pre mladých (11 replies)
 10. odmietnute testovania (4 replies)
 11. Vrátený preplatok zo zdravotnej poisťovne - ročné zúčtovanie (0 replies)
 12. pn v den výkonu práce (2 replies)
 13. zrážka zo mzdy PROFI CREDIT (0 replies)
 14. Vzor dohody podľa §142 odst.4 (1 replies)
 15. DBPŠ nepravidelný príjem (3 replies)
 16. zatvorená prevádzka a nariadená dovolenka (1 replies)
 17. Ukončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov počas PNky (2 replies)
 18. oznamovacia povinnosť zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni a pandemická PN (1 replies)
 19. Invalidný dôchodca, dohoda o VP, pravidelný príjem - mesiac neprišiel (2 replies)
 20. Narok na MD (12 replies)
 21. Pn po rodičovskej dovolenke (5 replies)
 22. Súbeh dovolenky a nadčasu? (12 replies)
 23. Dohoda o vykonani prace evidovaneho na UP (7 replies)
 24. trvalý i skrátený PP u jedného zamestnávateľa (7 replies)
 25. Poskytnutie vitamínov zamestnancom počas núdzového stavu - covid 19 (7 replies)
 26. Rodič - rodinné prídavky a daňový bonus, dieťa študent, živnosť (4 replies)
 27. Z akého vymeriavacieho základu sa rátajú nemocenské dávky ? (5 replies)
 28. Môžem súčasne poberať podporu v nezamestnanosti aj príspevok na opatrovanie mamy.? (2 replies)
 29. Dovolenka (7 replies)
 30. Nárok na 5 dní dovolenky navyše? (3 replies)
 31. Spätná oprava mzdy v Pohode - študent (0 replies)
 32. Cestovné náhrady (6 replies)
 33. Dlhodobá PN a nárok na materskú (1 replies)
 34. Náhrada príjmu pri PN (0 replies)
 35. Daňový bonus (1 replies)
 36. Krátenie dovolenky otec na materskej (6 replies)
 37. Nárok na stravné lístky (4 replies)
 38. Ako zaplatiť a ospravedlniť doprovod na Covid test? (8 replies)
 39. Treba v takomto prípade poslať aj opravný Prehľad na daňový úrad za mesiac august? (5 replies)
 40. Výpočet poistného (2 replies)
 41. Odchodné (8 replies)
 42. Zmluva na Slovensku, práca v Rakúsku (1 replies)
 43. Dohoda o BPŠ zatiaľ bez príjmu a prihláška do SP (5 replies)
 44. Nárok na dovolenku počas MD (3 replies)
 45. Ako zdaniť príspevok zo SF ak je zamestnanec PN? (1 replies)
 46. Čo má robiť zamestnanec, ak jeho manželka bola v kontakte s pozitívnou osobou na koronu? (8 replies)
 47. "Prvá pomoc" príspevky (3 replies)
 48. príspevok na stravu pre študentov ktorí su na praxi (2 replies)
 49. Odmena vs. odstupne oprava (5 replies)
 50. Zle vypočítaná mzda (6 replies)
 51. Dovolenka 1/2 dňa (1 replies)
 52. Odhlášky zamestnanca (7 replies)
 53. Odvody - prepočet na koruny, príslušnosť k ČR (2 replies)
 54. Praca na dohodu u toho isteho zamestnavatela (1 replies)
 55. Oznamenie zamestnavatela - PP nadväzujúce na seba (4 replies)
 56. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (16 replies)
 57. Z coho sa vyrata podpora? (7 replies)
 58. dohoda o brigádnickej práci ?-dôchodkyňa, matka na materskej dovolenke (9 replies)
 59. Preplatenie dovolenky a odvody do SP (4 replies)
 60. Zobrazenie zamestnanca v EP VŠZP (0 replies)
 61. Skončenie PPV - zamestnancovi bol priznaný invalidný dôchodok (6 replies)
 62. Základná finančná kontrola na pracovnej zmluve. (2 replies)
 63. nezamestnaná,materská (31 replies)
 64. bonus (3 replies)
 65. DoBPŠ s maturantom (2 replies)
 66. Dôchodky - ako získať najlepšiu penziu (22 replies)
 67. Potvrdenie o zamestnaní (záp. list) pri dohode o PČ (4 replies)
 68. Dovolenka a jej kratenie (3 replies)
 69. Nárok na opätovnu podporu (3 replies)
 70. Vojenské cvičenie počas sviatku (6 replies)
 71. Môže byť zamestnanec PN v čase nástupu do nového zamestnania? (4 replies)
 72. príplatok za ŠS (0 replies)
 73. nárok na daňový bonus (10 replies)
 74. DoBPŠ a štatút študenta (0 replies)
 75. Narok na stravne - prekazky na strane zam-tela §142 ods.3 (3 replies)
 76. Je možné ešte získať max. podporu? (13 replies)
 77. Čerpanie náhradného voľna v MŠ (1 replies)
 78. Úprava pracovného času (1 replies)
 79. Budem mat narok na poberanie podpory v nezamestnanosti? (4 replies)
 80. prekážka v práci - karanténa (0 replies)
 81. Predvolanie na súd ako svedok v pracovnom čase. (1 replies)
 82. Ako tabuľkovo zaradiť vychovávateľku ŠKD? (1 replies)
 83. Kódy sociálna poisťovňa DoPČ dôchodca 51 a 55 rozdiel. (4 replies)
 84. Dohoda a starobný dôchodca (1 replies)
 85. Skončenie prac.pomeru dohodou (6 replies)
 86. alikvotná časť dovolenka (3 replies)
 87. Mimoriadna situácia - predlženie zmluvy (2 replies)
 88. Pocitaju sa do priemerneho evidencneho poctu zamestnancov aj dohodari? (1 replies)
 89. Dlhodobá PN a nárok na dovolenku (9 replies)
 90. dlhodobá pn a povinnosti (7 replies)
 91. Nárok na dávku? (7 replies)
 92. Nárok na daňový bonus (3 replies)
 93. Raňajky na služobnej ceste (6 replies)
 94. Na aky pocet dni dovolenky ma zamestnanec narok, ak ma 23 hodinový pracovný týždeň? (5 replies)
 95. GRID karty (8 replies)
 96. Narok na dovolenku - pocitanie odpracovanych dni (3 replies)
 97. Narok na dovolenku - pandemicka OCR a PN (2 replies)
 98. Nárok na dovolenku počas dlhodobej pn (5 replies)
 99. Kolko PN-iek musi lekar vyplnit v ochrannej dobe? (8 replies)
 100. Prispevok na udrzanie pracovneho miesta -3A (2 replies)
 101. Nárok na podporu (6 replies)
 102. Nepracovný úraz (10 replies)
 103. OCR a rodicovska dovolenka (3 replies)
 104. Návšteva lekára-paragraf (5 replies)
 105. aditívny výkaz-obdobie (3 replies)
 106. Vodič v nepravidelnej osobnej doprave (0 replies)
 107. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru a odstupné (3 replies)
 108. registračný list a mesačný výkaz do SP r.2005 (4 replies)
 109. Dostanem príspevok z úradu? (3 replies)
 110. Ovplyvňuje PN-ka vymeriavací základ pre výpočet podpory v nezamestnanosti? (14 replies)
 111. kedy vyplatiť príspevok na rekreáciu (1 replies)
 112. Skončenie TPP v skúšobnej dobe a nárok na dovolenku (4 replies)
 113. Odchodné (1 replies)
 114. Rozviazanie pracovného pomeru dohodou (1 replies)
 115. pracovný čas pondelok-štvrtok (3 replies)
 116. príspevok 3 B (0 replies)
 117. Ovplyvní pandemická OČR výšku dávky v nezamestnanosti? (0 replies)
 118. Stravne pri odchode na matersku dovolenku (4 replies)
 119. Rekreačný poukaz - 2 pobyty (3 replies)
 120. Dokedy štát prispieva zamestnávateľom dotácie na podporu zamestnanosti? (5 replies)
 121. Zrážka zo mzdy za spotrebované stravné lístky, na ktoré zamestnanec nemal nárok. (5 replies)
 122. Doktorandské štúdium započítanie praxe (1 replies)
 123. Ak mi zamestnávateľ pre nepritomnosť na pracovisku preruší sociálne poistenie, musím si ho ja ako zamestnanec uhradiť sám? (3 replies)
 124. Súbeh poberania rodičovskej dovolenky a práca na dohodu o vykonaní práce (1 replies)
 125. Je možné po pandemickom rod.príspevku žiadať o podporu? (26 replies)
 126. Bývalý zamestnanec_dôchodca a Ročné zúčtovanie (4 replies)
 127. Byvaly zamestnanec - praca na dohodu (13 replies)
 128. Ako evidovať platené voľno - priepustku (3 replies)
 129. odpracované roky na účely určenia započítanej praxe (5 replies)
 130. Nárok na dovolenku - dlhodobá PN (4 replies)
 131. formulár vyslania A1 sociálna poisťovňa (5 replies)
 132. bonus na vysokoškoláka ktorý si otvoril českú živnosť (3 replies)
 133. Neprítomnosť zamestnanca (2 replies)
 134. cerpanie dovolenky pri ciastocnom uvazku (8 replies)
 135. Nárok na dovolenku počas MD (19 replies)
 136. Zamestnanecká rada (8 replies)
 137. Prekážky práci na strane zamestnávateľa - Covid (0 replies)
 138. týždeň dovolenky naviac (2 replies)
 139. Prechod práv a povinností - dokumenty (1 replies)
 140. Výkaz pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu keď je záporný príjem. (2 replies)
 141. Výkazy do SP a ZP po ukončení PP počas PN. (2 replies)
 142. Môžem akceptovať dodací list ako doklad na preplatenie rekreačného poukazu? (5 replies)
 143. Príspevok z Úradu práce. (4 replies)
 144. Odmena predsedu predstavenstva (7 replies)
 145. Kópia maturitného vysvedčenia (9 replies)
 146. Ako vyrátam priemer na dovolenku (ak za predchádz. Q. zamestnanec bol PN, a odpracoval iba 3 dni?) (4 replies)
 147. Idú diéty nad rámec zákona do VZ pre SP a ZP? (1 replies)
 148. prac.fond a sviatky (1 replies)
 149. študent z Čiernej hory-DoBŠ (2 replies)
 150. Príspevok na rekreáciu - na faktúre nie je uvedená druhá osoba (3 replies)
 151. Materská 2021 (4 replies)
 152. Stupnica platovej tarify pre učiteľa konzervatória (1 replies)
 153. príplatok za št. sviatok (2 replies)
 154. Zmena z vychovavatelky na učitelku MŠ (0 replies)
 155. Práca v sobotu vo sviatok (2 replies)
 156. Potvrdenie o návšteve školy (2 replies)
 157. formulár A1 osobe ktorá vykonáva činnosť ako zamestnana v SR na čo slúži? (1 replies)
 158. Peňažný príjem/odmena olymp kros (4 replies)
 159. Ošetrovné na matku (5 replies)
 160. Odchodné u colníka a po niekoľkých rokoch aj u civilného zamestnania? (1 replies)
 161. Nárok zamestnanca na 1 deň voľna pri sprevádzaní dieťaťa do 1.ročníka (3 replies)
 162. Prestavky v praci (5 replies)
 163. Minimálny mzdový nárok pri 37,5 hodinovom pracovnom čase (bez trojsmennosti) (3 replies)
 164. Príspevok z úradu práce §54 ods.1 (2 replies)
 165. Má zamestnankyňa nárok na dovolenku ak bola 7 mesiacov PN a potom išla na MD? (4 replies)
 166. Môžem brigádovať ako študent súčasne v Česku aj na Slovensku? (5 replies)
 167. praca cez víkend a sviatok (6 replies)
 168. Rekreácia zamestnancov - prac. čas 37,5 hodín týždenne - maximálny príspevok (1 replies)
 169. PP na dobu určitú (2 replies)
 170. Zakaz vypovede a zakaz nocnej prace (2 replies)
 171. Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú počas rodičovskej dovolenky (3 replies)
 172. Starobný dôchodca - odvody. (4 replies)
 173. Odmenenie zahraničného rezidenta (4 replies)
 174. platnosť dohody o skončení pomeru - uvedená zlá adresa zamestnanca (1 replies)
 175. 60% náhrady mzdy a príspevok prvej pomoci (1 replies)
 176. Odvody pri preplatení RD po ukončení neplateného voľna aj pracovného pomeru. (1 replies)
 177. Môžu sa prenášať hodiny z mesiaca na mesiac? (2 replies)
 178. Zmluva pocas zastupovania MD (2 replies)
 179. Zahraničný zamestanec a výpočet mzdy (2 replies)
 180. príspevok na rekreáciu - tábor dieťaťa (1 replies)
 181. Rekreačný príspevok - predloženie faktúry (3 replies)
 182. žiadosť o dôchodok a ukončenie PP (3 replies)
 183. moze po ukonceni SS pracovat na DOBPS (1 replies)
 184. Neodpracovany pracovny cas. (5 replies)
 185. MRP-absolventska prax (2 replies)
 186. Skončenie pracovného pomeru dohodou a PN (1 replies)
 187. skrateny pracovny cas (7 replies)
 188. Skoncenie pracovneho pomeru (9 replies)
 189. rekreačný príspevok - automobil (0 replies)
 190. Priemer na dovolenku (5 replies)
 191. "mínusová" mzda (4 replies)
 192. Oznamenie do ZP-zmena udajov zamestnanca (1 replies)
 193. Doba priznania predcasneho starobneho dochodku (2 replies)
 194. 13.plat odmeňovanie (0 replies)
 195. potvrdenie o návšteve školy DOBPŠ (2 replies)
 196. Evidencia na UP a prenajímanie nehnutelnosti (42 replies)
 197. Vyrovnanie mzdy spätne (3 replies)
 198. Vypocet odstupneho/odmeny (4 replies)
 199. Odstúpenie od dohody o vykonaní práce (0 replies)
 200. Exekučné zrážky (1 replies)
 201. Priemer na dovolenku (3 replies)
 202. Príspevok na rekreáciu (3 replies)
 203. Preplatenie dovolenky - PN - ukončenie PP (12 replies)
 204. Musi zamestnancovi zostat zivotne minimum? (8 replies)
 205. nárok na dovolenku pri PN (1 replies)
 206. RD + konateľka s.r.o. + dividenda (1 replies)
 207. Doba určitá (1 replies)
 208. prečerpaná dovolenka (6 replies)
 209. Ako sa vypočítava Invalidný dôchodok (8 replies)
 210. Zmena zamestnávateľa v PZ (0 replies)
 211. Rovnomerné alebo nerovnomerné rozloženie pracovného času (0 replies)
 212. PP na dobu určitú (4 replies)
 213. Ako sa dá vypočítat doplatok z 1 stupna narocnosti prace do 2 stupna? (6 replies)
 214. Otec pracuje - domácka práca a je súčasne na materskej dovolenke (2 replies)
 215. SZČO a stravné počas OČR (1 replies)
 216. Pracovna zmluva s tehotnou zenou (1 replies)
 217. Zdieľanie jednej kancelárie - upratovačky, ekonómka (9 replies)
 218. ELDP a prekážka v práci na strane zamestnávateľa (2 replies)
 219. príspevky na rekreaciu zo soc.fondu (2 replies)
 220. Dohoda o vykonaní práce a nemoc (7 replies)
 221. Poistenie v nezamestnanosti (1 replies)
 222. Dovolenkový priemer pri prekážkach v práci (1 replies)
 223. Výpoveď zamestnanca a príspevok prva pomoc 3B (0 replies)
 224. Preplatenie dovolenky (3 replies)
 225. Prechodka (34 replies)
 226. Nástup na MD (6 replies)
 227. môže si uplatniť jednu rekreáciu aj manžel aj manželka ak je suma za rekreáciu väčšia ako 500,-€, ale len na 2 noci. (2 replies)
 228. Práca pre slovenského aj českého zamestnávateľa (2 replies)
 229. ukoncenie pracovneho pomeru a zdravotna poistovna (8 replies)
 230. Skončenie RD a budúca podpora v nezamestnanosti (10 replies)
 231. Prosím, môžem byť registrovaná na úrade práce a poberať podporu aj keď som členom SVB a NP - mám z tejto činnosti nepravidelný príjem, do roka je to okolo 200€? (2 replies)
 232. Kde nájdem príklad dopočtu do minimálnej mzdy pre vyslaného zamestnanca? (0 replies)
 233. Predlženie PvN (1 replies)
 234. Preradenie na inú pracu (0 replies)
 235. Vyplácate príplatky za sviatky v dennom priemere, aj keď zamestnanec odpracoval iba 5 hodín? (4 replies)
 236. Môže firma opätovne prijať zamestnanca, ktorý dal výpoveď? (10 replies)
 237. nedeľa a zatvorená prevádzka (1 replies)
 238. Ovplyvní výšku starobného dôchodku niekoľkomesačná PN? (17 replies)
 239. Rodičovská dovolenka (9 replies)
 240. prechodný pobyt (1 replies)
 241. Krátenie dovolenky po PN z akého nároku? (5 replies)
 242. Viac dovolenky iba pre niektorých zamestnancov. (5 replies)
 243. Výkaz do SP (4 replies)
 244. Oprava zaslaného vykazu za 06/2020 (0 replies)
 245. Evidencia na ÚP (6 replies)
 246. vypoved zo strany zamestnanca § 67 a PNka (5 replies)
 247. Počas dovolenky mám isť na školenie, musím tam isť ? (3 replies)
 248. Výpočet odstupného pri fix.+variab.zložke mzdy (3 replies)
 249. Na koľko dní dovolenky má nárok špeciálny pedagog ako odborný zamestnanec alebo školský špeciálny pedagog. Ďakujem (2 replies)
 250. Priznanie starobného dôchodku a výpočet mzdy (6 replies)