1. DPH na bločky za nákup ERP z 12/2018 v pokladni vyplatené v 1/2019 (1 replies)
 2. nárok na odpočet dph (1 replies)
 3. zaúčtovanie cesťáku (2 replies)
 4. Faktúra na prelome rokov (11 replies)
 5. Cestovné náhrady a daň z príjmu SZČO (6 replies)
 6. Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ak je otec na materskej? (1 replies)
 7. Učtovenie odmeny živnostníka (5 replies)
 8. Účtovanie centových rozdielov v jednoduchom účtovníctve? (3 replies)
 9. UPSVaR a kontrola (2 replies)
 10. Je povinny viest registracnu pokladnu? (1 replies)
 11. Oprava zlého koncoročného saldokonta MINULÉHO roka (1 replies)
 12. Čísla účtov pri výplate podielov v PS (4 replies)
 13. ako správne zaúčtovať fa a uplatniť DPH (2 replies)
 14. Prijatá náhrada konateľa a spoločníka /Zákon 283/2002 Z.z. (2 replies)
 15. Vystavenie Faktúry - Fyzická osoba (8 replies)
 16. JAAROPGAVE 2018 a DP FO (0 replies)
 17. Má zamestnanec nárok na stravné ak stihol prísť na obed v ŠJ ? (3 replies)
 18. zmluva o zbere udajov-dan.priznanie FO (3 replies)
 19. SZČO a úver na auto (1 replies)
 20. Výmena kotla (7 replies)
 21. Dopravné (0 replies)
 22. Paušálne výdavky, doklad o úhrade platba na účet (5 replies)
 23. Môžem použiť účet 378 - iné pohľadávky, na zaúčtovanie platby naviac poistného z miezd? (2 replies)
 24. Dan a prispevok na osobnu asistenciu (9 replies)
 25. Student vysokej školy,dohoda a odpocitatelna položka (4 replies)
 26. Stavebné práce faktúrované do EÚ (8 replies)
 27. Čína, vzorka zdarma (5 replies)
 28. Nepodpísané vyhlásenie a RZD (12 replies)
 29. diaľničná známka-zjednodušená faktúra - KV B3? (2 replies)
 30. DPPO odpočet daňovej straty (4 replies)
 31. Účtovanie prijatej tržby cez terminál v Money - JÚ (1 replies)
 32. Bude problém ak spoločník predá svoj obchodný podiel zahraničnému spoločníkovi EU? (0 replies)
 33. Pri technickom spätnom leasingu vznikla rozdielna zostatková cena stroja a predajná cena stroja, je to tak v poriadku? (0 replies)
 34. Účtujem mzdu zamestnanca, pre ktorého je sro registrovaná v ČR v EUR alebo v CZK? (0 replies)
 35. Musí krátiť výdavky koeficientom dph? (0 replies)
 36. Fa za opakovanú dodávku zemného plynu (2 replies)
 37. Povinnost podat danove priznanie v rakusku opatrovatelka (0 replies)
 38. Ukončenie živnosti a 0 prjem (4 replies)
 39. Ročné zúčtovanie dane 2018 - NČZD na manželku (15 replies)
 40. Danove priznanie :EZ-ou (7 replies)
 41. Ako môžem prestať sponzorovať Kultúrny fond SR? (6 replies)
 42. Vrátený preddavok elektrárnam (1 replies)
 43. Výpočet odpisov (3 replies)
 44. Príjmy z ČR (0 replies)
 45. pripočiteteľná položka (5 replies)
 46. Všeobecné podania k účtovnej závierke (0 replies)
 47. Daňové priznanie typ A a daňový bonus na dieťa. (16 replies)
 48. Riziková skupina (0 replies)
 49. Danové priznanie - aké prílohy? (3 replies)
 50. Odpočítateľná položka na invalidného dochodcu (5 replies)
 51. Účtovanie dph ak sa neuplatní odpočet (1 replies)
 52. Stravné platené v hotovosti (6 replies)
 53. účtovanie - Prezutie a uskladnenie pneumatik (1 replies)
 54. Povinné interné smernice (0 replies)
 55. pracujúci dôchodca (5 replies)
 56. 2% dane - chyba pri prijímateľovi (6 replies)
 57. Zrušenie rozhodnutia o zrušení registrácie DPH (0 replies)
 58. Všetky príjmy alebo iba zo živnosti do DP (2 replies)
 59. Danove priznanie elektronicky ci osobne? (2 replies)
 60. opravný doklad-dobropis a zápočet (4 replies)
 61. Zmluva o dielo a kompetentnosť (0 replies)
 62. Preplatok na dani (4 replies)
 63. Uctovanie oblecenia 501 527? (1 replies)
 64. Je zdaniteľný prijem podpora z UPSVaR za obdobie 6 mesiacov? (3 replies)
 65. Je zdaniteľný prijem zamestnanca PN za 3 mesiace zo sociálnej poisťovne a dáva sa tento prijem do DP-B. (4 replies)
 66. Uctovanie banner, samolepky +polep aut (0 replies)
 67. Do daňového priznanie treba priznať reálny príjem za daný rok alebo účtovný? (4 replies)
 68. Odpisovanie majetku (0 replies)
 69. krátenie výdavkov pri prenájme (1 replies)
 70. Otázka ohľadom predaja bytu (9 replies)
 71. Príjem z osobnej asistencie ak je invalid, uvádza sa aj do DP výška invalid.dôchodku? (9 replies)
 72. III.pilier a DP za rok 2018 (4 replies)
 73. krátenie výdavkov (1 replies)
 74. Dôchodca má viac ako 1915,01 Eur, musí podať daňové priznanie? (3 replies)
 75. odmena za vypomoc pre rodinneho prislusnika resp. blizku osobu (11 replies)
 76. bonus na študenta ktorý ukončil strednú školu (3 replies)
 77. Odchod do zahranicia a Danove priznanie za rok 2018 (1 replies)
 78. Sklad a inventúra (1 replies)
 79. DP a zmluva o dielo (1 replies)
 80. MRP - Export výkazu pre zdravotné poisťovne (3 replies)
 81. Prenajom bytu (1 replies)
 82. danový zvýhodnení v českom danovom priznaní na syna ktorý skončil strednú školu. (3 replies)
 83. Sachbezug opatrovateľky AT za rok 2018. (2 replies)
 84. Daňové priznanie (4 replies)
 85. poučenia na vyplnenie DP - za rok 2018 (0 replies)
 86. Vrátenie platby zo ZP počas pracovnej neschopnosti živnostníka (5 replies)
 87. Daňové priznanie FO typ B (10 replies)
 88. Pri súbehu TPP a živnosti, treba podať oba typy daňového priznania aj typ A aj typ B? (3 replies)
 89. dan z prijmov od zamestnavatela v dubaji (0 replies)
 90. Import miezd z OLYMPU do ALFAplus (3 replies)
 91. Musím podať daňové priznanie? (4 replies)
 92. úľava na dani z príjmov DPFO-B - prax študentov (1 replies)
 93. Nezdaniteľná časť ZD - dôchodca (1 replies)
 94. III.pilier a uplatnenie v DP A za rok 2018 (15 replies)
 95. Účet 541 - pripočítateľná položka (1 replies)
 96. Nulový príjem a DP FO typ B (4 replies)
 97. Účtovanie Dobropisov v PÚ (1 replies)
 98. DP FO A,Zamestnanec, vysluhovy dôchodok a odpocitatelna polozka na manzelku (10 replies)
 99. Vstupna cena pre odpisy - byt - bezodplatny prevod od bytoveho druzstva (3 replies)
 100. Daňový bonus - skončenie 1. ročníka VŠ a nástup na inú vysokú školu (3 replies)
 101. Neuhradené faktúry z r. 2010 (9 replies)
 102. kúpa rodinného domu na podnikanie (1 replies)
 103. DP typ A III.oddiel, riadok 30 - počet mesiacov (2 replies)
 104. Starobný dôchodca, DP typu A (7 replies)
 105. Vyplňanie DP pre FO za rok 2018 typ B na stránke Finančnej správy (11 replies)
 106. zaúčtovanie poistného v JÚ poistné bez dane a nepriama daň 8% (1 replies)
 107. Účtovné a daňové odpisy, rozdiel... (0 replies)
 108. prenesenie danovej povinnosti (1 replies)
 109. Duplicitne zaplatená faktúra (2 replies)
 110. Možno uplatniť paušálne výdavky pri príjmoch z autorského diela popri živnosti? (0 replies)
 111. Postup pri zaúčtovaní 80% nákladov z prijatej faktúry v MRP - JU - neplatca DPH. (9 replies)
 112. Na DP uviesť DIČ alebo rodné číslo? (2 replies)
 113. Zauctovanie faktúry z roku 2013. (2 replies)
 114. JÚ v Spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov (6 replies)
 115. dodatočné DP dph a KV za aké obdobie - oneskorene dodaný daňový doklad za 11/2018 (0 replies)
 116. xml subor z POHODY nenacita vo FORM studio 2019 (0 replies)
 117. Registracia DPH pre cezhranicne transakcie v ramci EU (0 replies)
 118. Zmena spôsobu preukazovania výdavkov na spotrebované PHM (3 replies)
 119. zrážková daň - booking, ailpro, slevomat cz (0 replies)
 120. Preplatok elektrickej energie za rok 2018 (2 replies)
 121. Faktúra za nákup automobilu z Belgicka (11 replies)
 122. Registrácia živnostníka na DU (9 replies)
 123. Zaúčtovanie SL v JU cez MRP (0 replies)
 124. Kúpa auta na úver (1 replies)
 125. Rodný list - ako podať prílohu k DP elektronicky (13 replies)
 126. Daňové priznanie (0 replies)
 127. Kancelária v rodinnom dome (2 replies)
 128. Daňové priznanie NČ na manželku (5 replies)
 129. vrátenie faktúry (11 replies)
 130. oslobodenie od dane podľa § 13 zákona 595/2003 (0 replies)
 131. Preddavky na daň z príjmov PO (11 replies)
 132. Kontrolný výkaz splátkový kalendár (3 replies)
 133. Úhrada zjednodušenej faktúry (9 replies)
 134. Dodatočné DPFO a nedoplatok RZZP (9 replies)
 135. príjem z absolventskej praxe počíta sa do príjmu ženy na uplatnenie odpoč.položky u manžela? (2 replies)
 136. rodičovská dovolenka, nástup do zamestnanie a RZD (2 replies)
 137. Paušálne výdavky a príjem z prenájmu (0 replies)
 138. Kedy je potrebna k fakture zmluva? (1 replies)
 139. Zostatok sumy daň. licencie na účte 701 na konci roka (2 replies)
 140. elektronická komunikácia (1 replies)
 141. DP - elektronická komunikácia / SZČO / zamestnanec (6 replies)
 142. Poistné na ďaľši rok - kedy urobiť predpis ID (1 replies)
 143. Faktúra do ktorého roku? (1 replies)
 144. Ako zaúčtovať inventarizačný rozdiel na záväzkoch? (3 replies)
 145. Inventarizácia pohľadávok (4 replies)
 146. faktúra za spracovateľský poplatok úveru- účtovanie (1 replies)
 147. Elektronické tlačivá k daniam z príjmov za rok 2018 (17 replies)
 148. Zdaňovanie odmeny zamestnanca? (5 replies)
 149. ako zdokladovať vlastné náklady (cena práce) v účtovníctve? (1 replies)
 150. zdanenie preplatku za zamestnávateľa z RZZP (4 replies)
 151. Faktúra za darčekové poukážky a DPH (7 replies)
 152. špecialista z oblasti účtovníctva (1 replies)
 153. Úhrada z pokladnice aj účtu za ten istý tovar (9 replies)
 154. Daňové priznanie FO A za r.2018 (3 replies)
 155. MRP jednoduché účtovníctvo a prenesenie daňovej povinnosti z bločku ERP (0 replies)
 156. Žiadosť o odpustenie úrokov z omeškania na daňový úrad (5 replies)
 157. PN a danovy bonus (7 replies)
 158. Faktúra za nájom vystavená vopred (2 replies)
 159. Vecná náhrada za ubytovanie a stravu opatrovateľka v RaKúsku (5 replies)
 160. Danove priznanie - pausalne vydavky (2 replies)
 161. Pupocnikova krv - poplatok za skladovanie fakturovany zo Svajciarska (0 replies)
 162. PN treba priložiť doklad pri DP typ A (1 replies)
 163. Miesto dodania služby? (3 replies)
 164. Musí opatrovateľka v rakúsku, ktorá činnosť vykonáva na rakúsku živnosť, podávať DP elektronicky? (5 replies)
 165. Danove priznanie B - VI. oddiel tabulka 1a (11 replies)
 166. Refakturácia nájomného - účtovanie 602 alebo 648? (1 replies)
 167. Nesprávny stav BV pri tlačení v OMEGE (2 replies)
 168. Základné imanie bez vkladu (1 replies)
 169. danové priznanie fo typ A musí podpisať zakonný zástupca? (1 replies)
 170. samostatná fa -refakturácia el. energie od dodávateľa nájomného (8 replies)
 171. Danove priznanie: nezamestnany, materska d. 1 den v praci, rodicivsky prisp. (10 replies)
 172. Leasingová splátka (1 replies)
 173. DP poisťováka iba s dič (1 replies)
 174. DP typ A -jedna firma-zmena názvu. (2 replies)
 175. Preplatok elektriky za minulý rok. (0 replies)
 176. reprezentačné - káva s obchodným partnerom (7 replies)
 177. preplatenie ubytovania zo SF (1 replies)
 178. Kupa firemneho auta fyzickou osobou (1 replies)
 179. Dan z vyhry (3 replies)
 180. Podanie danoveho priznania zivnostnika (8 replies)
 181. Preddavky daň z MV (0 replies)
 182. Daňové priznanie B a daňová evidencia (6 replies)
 183. Účtovanie pracovných pomôcok na prelome rokov v JÚ (0 replies)
 184. Výpočet úrokov z omeškania - sadzba (3 replies)
 185. Zamestnanec / nepodnikatel /v postaveni SZCO (12 replies)
 186. Emisie - pec na pelety (2 replies)
 187. Ako podáva DP FO - nepodnikateľ? (2 replies)
 188. Denny vymeriavaci zaklad pre živnostnika, ak chce ist na matersku (5 replies)
 189. Daň z nehnutelnosti (20 replies)
 190. DPFO A - príjmy z Nemecka (6 replies)
 191. Zdanenie a paušálne výdavky - učiteľka (5 replies)
 192. suma nezdanitelnej casti zakladu dane (13 replies)
 193. firemné auto aj na iné účely ako podnikanie (3 replies)
 194. Zápočet zaplateného zdravotného a sociálneho poistenia v zahraničí a daňové priznanie (1 replies)
 195. Faktúra bez údajov firmy môže ísť do nákladov? (0 replies)
 196. Vystaviť faktúru s dph alebo bez? (7 replies)
 197. Sú platné zmluvy v sro po zmene spoločníka? (1 replies)
 198. Ako zaúčtovať nespotrebované zákonné poistenie vozidla? (4 replies)
 199. Vyhlasenie na uplatnenie NCZD za minuly rok (6 replies)
 200. Žiadosť o ročné zúčtovanie bývalého zamestnávateľa za rok 2018 (6 replies)
 201. zálohová fa+odberateľská fa+dobropis zaúčtovanie v PÚ (0 replies)
 202. daňové priznanie v ČR darovanie krvi (3 replies)
 203. Danove priznanie za rok 2018 - tlacivo elektronicky (10 replies)
 204. DPH a prenajom nehnutelnosti (0 replies)
 205. Člen volebnej komisie a daňové priznanie 2018 (1 replies)
 206. Prijem z predaja nehnutelnosti v cudzej mene (4 replies)
 207. Zahŕňa sa pri odpočítateľnej položke na manželku podpora v nezamestnanosti do príjmu manželky? (2 replies)
 208. Bloček o nákupe bez údajov firmy (0 replies)
 209. Predaj tovaru (604) alebo súčasť služby (602)? Ako účtovať? (0 replies)
 210. Vystavenie faktúru pre platcu DPH (0 replies)
 211. Ked som evidovana na urade prace kto mi robi danove (1 replies)
 212. Platenie preddavkov na DzP PO v roku 2018 (2 replies)
 213. Dobrý deň, prosím vás mení sa výška stravného na deň 6,54 v roku 2018? (5 replies)
 214. Príjem zo streamovania (twitch, youtube) (0 replies)
 215. vynechané číslovanie PPD v PÚ (2 replies)
 216. Účtovanie výberu a poskytovania príspevku (0 replies)
 217. Aku vysoku mesacnu odmenu napr. konatelovi si vyplacate z sro formou autorskej odmeny na zaklade licencnej zmluvy? (0 replies)
 218. Potvrdenie o zaplatení dane. (9 replies)
 219. Dan 2019 ked som bol 11 mesiacov na PN v roku 2018 a ID (1 replies)
 220. Dovoz tovaru z Kanady (0 replies)
 221. Provízia a odvod dane. (8 replies)
 222. Daňové priznanie pri príjme z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, (1 replies)
 223. Aký nárok na gastro lístky po PN? (8 replies)
 224. ide preplatok z RZZP do príjmu ak zdr.poisťovňa z neho už strhla daň ? (2 replies)
 225. Zápočet daňovej licencie 2014-2018 (6 replies)
 226. Kde bude zdravotné poistenie, ak slečna pracuje v Holandsku a aj na Slovensku? (4 replies)
 227. Ako v danovom priznani odpocitat fakturu za umele oplodnenie, zamestnanec minimalna mzda tpp? (3 replies)
 228. je možné požiadať finančnú správu o zabudnuté ID k elektronickej komunikácii? (1 replies)
 229. príležitostný príjem a dane, odvody (2 replies)
 230. Predaj vinice v minulom roku - povinnosti s tým spojené (4 replies)
 231. Daň z nehnuteľnosti - stavby (4 replies)
 232. zaradenie bytu do obch. majetku po 10 rokoch a odpisy (2 replies)
 233. Dovolenkovy priemer - vypocet (5 replies)
 234. Ubytovanie na podnkovej chate a DPH (0 replies)
 235. Dodatočné DP typ A daňový bonus (20 replies)
 236. podpora v nezamestnanosti SZCO (11 replies)
 237. hypoteka szco (4 replies)
 238. opatrovné a pracovný pomer (2 replies)
 239. Špecifický symbol pri trvalom príkaze - odvody do zdravotnej poisťovne. (10 replies)
 240. Odpis zvyškov látky do daňových nákladov (1 replies)
 241. Paušálne výdavky a DPH podľa paragrafu 7a (1 replies)
 242. Mylná platba v OMEGE (1 replies)
 243. Leasing automobilu (0 replies)
 244. RZZP -daň (4 replies)
 245. fakturácia stavebných prác do Švajčiarska pre plátcu DPH (1 replies)
 246. Súkromná platba z firemného účtu (1 replies)
 247. Študent denného štúdia má ako zdaniť príjem zo zmluvy o účinkovaní? (19 replies)
 248. DP dochodcu 2018 (31 replies)
 249. Podáva sa aj nejaké ročné hlásenie o zrážkovej dani odvedenej z vyplatených dividend? (1 replies)
 250. dan.bonus na študenta strednej školy ktorý v r.2018 ukončil študium (1 replies)