PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. faktúra do Česka
 2. Do VOZD dám 1 splátku - notárska úschova -licenčná odmena pre SOZA v JU ?
 3. Živnostník pracuje v EÚ na stavbe pre slovenskú zdaniteľnú osobu. Aké povinnosti má tejto živnostník na Slovensku a v zahraničí.
 4. Poplatok za zrušenie objednávky.
 5. ukončenie živnosti - ako?
 6. Predčasná úhrada faktúry
 7. Vzájomnný zápočet so zdrav.poistovnou
 8. Vypožička auta od SZČO manžela pre SZČO manželku
 9. Odvody za zamestnanca
 10. SRO zaplatila faktúru za FO(podnikateľ)
 11. Zmena účtovného programu v priebehu roka
 12. Do ktorého riadku DP FO podnikateľa dám príjme z prenájmu časti budovy zaradenej do obchodného majetku ?
 13. príležitostný príjem
 14. Kúpa čistého podniku
 15. chybný základ dane pri tržbach cez ERP vo výkaze dph-upraviť?
 16. ako uvádzat v kontr.výkaze DPH nákup PHL 20 percent ?
 17. nájomné platené fyzickej osobe
 18. neuhradené záväzky § 17 odst.27 daň z príjmu
 19. Účet 261 v mínuse
 20. Ako zrušiť záväzkok voči dodávateľovi, ak nemám doklad o úhrade faktúry?
 21. Záväzky zo SF - dlhodobé alebo krátkodobé
 22. Potvrdenie o úhrade z Francúzska
 23. OP Pohľadavka FV Uzávierka DPPO za rok 2017
 24. Finančná odmena vo výške 0,00eur?
 25. Ubytovanie bez DPH?
 26. Daňové odpisy predaného vozidla
 27. schválenie odmeny konateľa
 28. Vyúčtovacia faktúra elektriny-preplatok, započítaná upomienka a úrok
 29. Autonehoda bez spoluucasti
 30. Oprava počiatočných stavov Omega
 31. krátkodobý prenájom vozidla - kontrolný výkaz
 32. obnova prerušenej živnosti a DP
 33. Ako vyplniť časť I. Žiadosti o registráciu na daň z príjmov?
 34. Podiely na zisku za rok 2017
 35. účtovania rozšírenia programu
 36. dp po a poznámky
 37. vyúčtovanie cestovného príkazu
 38. Faktúry od spoločnosti Google za služby GoogleAdWords - čo do nákladov?
 39. MRP - účet v banke
 40. Faktúry od spoločnosti Google za služby Google AdWords - daňová kontrola
 41. Uplatnenie nezdaniteľnej položky na manželku poberajúcu polovičný invalidný dôchodok
 42. Zrušene Dič
 43. Ako zaúčtovať došlú faktúru zaúčtovanú už v minulom roku ?
 44. Prenesenie daň. povinnosti podľa §69 ods. 12 zákona o dph
 45. Hotovosť nad 1000€ cez ERP
 46. Tovar z ČR - inštalácia?
 47. Zaradenie a odpis vlastnej budovy
 48. Aký deň dodania uviesť na faktúre?
 49. Úver na auto účtovanie PÚ
 50. Počiatočné stavy nesedí 411 ZI
 51. Vymeranie DPH - má sa účtovať v peňažnom denníku alebo nie?
 52. Daňový bonus
 53. SF a čerpanie na kultúrne podujatia, fitnescentra
 54. Práca nadčas výpočet
 55. Kúpna zmluva bez čísla a KV
 56. novoregistrovany platca DPH a nove auto pre inu firmu
 57. Faktura za skodu sposobenu pri pracach spolocnosti
 58. Vystavenie vyúčtovacej faktúry za energie a KV DPH
 59. fa za Telekom. služby-uznateľnosť
 60. oznámenie bankového účtu na portál FS
 61. poskytnutie pôžičky do sro (finan.výpomoc spoločníka) bezhotovostne a výber z účtu na hotovostné platby
 62. Mzdy v Nemecku
 63. Podnikateľ odmieta vydať doklad o zaplatení
 64. Môže manželka SZČO fakturovať jednoosobovej sro , ktorej konateľom aj spoločníkom je manzel, účtovnícke (príp. iné) služby?
 65. Aka je splatnost Faktury?
 66. Všeobecné posielanie pre Finančnú správu
 67. Oslobodenie - automobil z Holandska
 68. Registrácia živnostníka na DU
 69. Dovoz tovaru z USA
 70. Musí byť súčasťou faktúry okrem dodacieho listu aj STAZKA?
 71. Stravné učiteľa pri 2 dňovom výlete
 72. PHM účtovanie
 73. DPPO B - slobodne povolanie
 74. vrátenie DPH z Talianska
 75. Invalidny dochodok a praca v poistovnictve a hypoteky?
 76. Prepravné služby s dph?
 77. Zdravotné odvody z ostatného príjmu
 78. Tankovanie zamestnanca
 79. účet 429
 80. Môže analytický účet obsahovať písmená?
 81. úhrada faktúry spoločníkom
 82. Dobropis, ktorý sa týka minulého roka
 83. Odvody na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatené v omeškaní - rátajú sa na účely dane z príjmu do uhradených odvodov?
 84. Preddavky pre novú živnosť, ak som už podnikal
 85. Zaúčtovanie preddavkovej FA až po 2 mesiacoch
 86. Skôr vyplateny podiel na zisku za rok 2017 ako podiel na zisku z rokov 2014-2016
 87. Platba vopred a tovar dodaný do 15 dní
 88. Musím podávať daňové priznanie aj na Slovensku?
 89. DP typ B a príjem zo zamestnania v zahraničí
 90. Ako zaučtovať poistnú udalosť v PÚ.
 91. Informovanie obchodných partnerov o spracúvaní osobných údajov
 92. cestovný príkaz zamestnanca
 93. samozdanenie-kedy?
 94. Dlhodobá zahraničná pracovná cesta konateľa
 95. Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 odsek 12 zákona DPH
 96. Na aky ucet zauctovat danovy doklad k zalohovej platbe??
 97. Je poskytnutý príspevok na teambulding nepeňažným príjmom zamestnanca?
 98. Môže registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný prenajímať byt a nebytový priestor?
 99. SZČO platiteľ DPH iba časť roka + paušálne výdavky - Môže si uplatňovať odpočet DPH?
 100. Účtovná zavierka v mikro UJ 2017 - smerovanie riadkov
 101. Nákup auta zo zahraničia
 102. Ako opraviť chybné stavy na účte???
 103. Kúpa automobilu na obchodnú spoločnosť
 104. Znizenie ZD 2017
 105. DDP PO prílohy
 106. Odpis nepremlčanej pohľadávky
 107. Rozdelenie spoločnosti na dve nástupnícke
 108. FA poslaná do zahraničia na centrálu
 109. DzMV
 110. Obstaranie PC a ich zaradenie ak cena je 650 €
 111. daň z motorových vozidiel pri použití súkromného auta pri pracovnej ceste
 112. Ako zaúčtujem?
 113. darovanie, zbierka,
 114. Účtovaníe vyplatenie dividend
 115. Modernizácia, renovácia, rekonštrukcia
 116. Vznik nároku na podporu z dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti pri omeškaní úhrady poistného
 117. Ako a v akej výške zaúčtovať sprepitné zaplatené v hotovosti?
 118. Je správe vystavená faktúra z USA za softwarové služby s 20 % ou DPH platiteľovi DPH?
 119. Mám podat souhrnný výkaz dodatečně?
 120. Prefakturácia služby plátcovi DPH do EU
 121. Účtovanie stravného zamestnancom v RO - zariadenie pre seniorov
 122. Odpis pohľadávky a dane
 123. Ukončenie Bc. - dokedy má štatút študenta?
 124. Zaúčtovanie VH za rok 2017
 125. pokladničný doklad za ubytovanie v CZ a odpočet DPH
 126. Pripočítateľné položky v DP do ktorých riadkov smerovat ucty?
 127. Účtovanie medzi prepojenými spoločnosťami
 128. Poplatky za platbu kartou za minuly rok
 129. VS na vyplatenie dividendy z roku 2017
 130. DPH z kreditu
 131. Zatriedenie účt. jednotky k 1.1.2017
 132. Podiel na zisku 7 % DU
 133. malá UJ-poznámky
 134. TPP a predčasný dôchodok
 135. Môžem platiť dodávateľom gastrolístkami ak ich akceptujú?
 136. Účtovný odpis pri vyradení.
 137. zaúčtovanie tržby v PÚ-predaj tovaru+sprostredkovanie prenájmu kontajnera
 138. Dodaňujú sa záväzky po splatnosti vzniknuté z postúpenia?
 139. Ziadost o predcasny dochodok, posun zaciatku priznania a vyplaty PD
 140. Strata a daňová licencia
 141. Pripočítateľné položky v DP PO za rok 2017, na ktoré riadky?
 142. Ako moze ist muz na matersku?
 143. Zrušiť pred odchodom na materskú živnosť alebo nie?
 144. Dotácie pre začínajúcu sro?
 145. Zamestnanec a konateľ v s. r. o. zároveň - podpora v nezamestnanosti a PN?
 146. doprovod družky u lekára - treba zdokladovať, že spolu bývajú v jednej domácnosti?
 147. Faktúru za dodanie služieb v SR pre odberateľa z EU vystavím bez DPH?
 148. Kúpa kuponu cez zlavový portál
 149. Opravná faktúra-DPH a KVDPH
 150. Duplicitná úhrada faktúry firme , ktorá medzičasom zmenila názov
 151. odpočitateľná položka
 152. Výdajník vody a Barely na vodu daňovo uzn.výdavok?
 153. Spolufinancovanie pri oprave cesty, ak cesta nie je majetkom firmy
 154. DPH samozdanenie - tovar z EU
 155. spolufinancovanie rekonštrukcie cesty právnickou osobou pre obec
 156. prechod z pauš. výd. na JU
 157. kúpa podniku - účtovanie
 158. szčo elektronická schránka
 159. predaj nákladného auta pred odpísaním
 160. info o: novinkach v zakonoch, uctovnictve, daniach
 161. podiely na zisku spoločnosti v ČR
 162. prenajom karavanu na firmu
 163. Prijatá záloha a §46 ods.2
 164. DPH nadobudnutie tovaru z EÚ
 165. Ako pridám pečiatku a podpis na faktúru v programe MRP Fakturácia?
 166. Môžem refakturovať nadštandardné pracovné oblečenie zamestnancovi?
 167. predčasné ukončenie leasingu - odkupenie nájomcom- nákladný a osobný automobil
 168. Odpísaný záväzok postúpený inej osobe
 169. Dohodari a nocna praca od maja
 170. Predaj nehnuteľnosti získanej dedením
 171. Účtovanie nedokončenej výroby v stavebníctve
 172. kupa sro
 173. konateľ a práca vo vlastnej sro
 174. náhrady pri dohode
 175. Dvojzmenná prevádzka v NC
 176. Ako zlikvidovať zo salda nevrátený a nevyžiadaný preplatok?
 177. Predaj osob.automobilu pod odpise - je treba dať DPH?
 178. ako účtovať uhradu firemnej faktury zo sukromneho uctu konatela?
 179. Aky je postup ked sa nepreberu vsetky prace ale je vystavena faktura?
 180. akým kurzom prepočítavať úhrady zahraničných faktúr z EUR bank.účtu ?
 181. GDPR účtovníci
 182. Vystavená faktúra, ale nie doručená
 183. Bločky z alzy s 0 dph
 184. Môžu byť koberčeky súčasťou OC auta?
 185. predaj automobilu za nižšiu cenu ako je zostatková
 186. platenie preddavkov PO
 187. DP z rakúskych príjmov
 188. Poplatok za výkon správy pre garážové státie
 189. Prepočet stravného v cudzej mene na EUR
 190. Zmena adresy spoločnosti
 191. bezplatné poskytnutie obedov pre svojich zamestnancov vo svojej reštaurácii
 192. Denná uzávierka ERP
 193. Účtovanie tržieb stávkových kancelárií
 194. Poistenie zaplatené po skončení podnikania - za ktorý rok podať DDP
 195. ERP storno
 196. zrážka zo mzdy v prospech zamestnávateľa
 197. Nákup pozemku na základe zmluvy o budúcej zmluve. Investícia alebo záloha
 198. Služobné vozidlo používané na súkromné účely
 199. Ako účtovať poplatok za vklad na účet poštovou poukážkou v jednoduchom účtovníctve?
 200. môžem účtovat 518 / 314 pri preddavkoch na sluzbu?
 201. Ako zaúčtovať DPH z majetku, ked este nebol platca DPH ?
 202. odpis auta nad 48000€
 203. masérske služby - permanentky do nakladov
 204. SZČO môže uzavrieť dohodu s DU na elektronickú komunikáciu len do konca júna 2018?
 205. Vyuctovanie zahranicnej pracovnej cesty
 206. Predaj budovy
 207. Obstarávacia cena pozemku
 208. 20% DPH daňovo neuznateľné
 209. Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie - daňový bonus na deti.
 210. zmena konateľa-oznamovacia povinnosť
 211. Súhlas so spracovaním OÚ zivnostnika
 212. Faktúra za vzorky - prenos daňovej povinnosti
 213. Ako zaúčtovať hotovostný vklad na účet dodávateľa z dôvodu úhrady faktúry?
 214. Preuctovanie
 215. Zaúčtovanie vyradeného mot. vozidla.
 216. Žiadosť o určenie uplatňovania legislatívy
 217. Dodatočný kontrolný výkaz + dodatočné DPH
 218. Stačí registrácia podľa §7a aj ak sa prekročí limit?
 219. Aký dátum dodania pri prefakturáciácii elektriny, vody, plynu a tepla popri nájomnom?
 220. zahraničný blok za PHM a 80 % paušál
 221. Kontrolný výkaz - iná faktúra na to isté
 222. pokl. bločky z minulého mesiaca je nárok na odpočet DPH ?
 223. Pozastavť živnosť alebo ju zrušiť (povinnosti voči ZP, SP a DÚ)?
 224. Poskodenie zasielky-uctovanie
 225. DPH do ktorého riadku dám nadm.odpočet ak ho chcem odrátať od vl.dan.povinnosti?
 226. dph
 227. Aký dátum dodania pri prefakturáciácii elektriny, vody, plynu a tepla popri nájomnom?
 228. Kto zabezpečuje archiváciu po zániku spoločnosti? Ďakujem za info
 229. Odvody do SP pri obnovení živnosti po 2 rokoch
 230. aké DP
 231. Storno faktúry z roku 2017
 232. Ochrana osobných údajov - oboznámenie obch. partnerov
 233. Kalkulačný vzorec - výpočet konečnej ceny výrobku
 234. Dodatočný výkaz k DPH, aj kontrolný.
 235. vypoved zamestnanca § 67
 236. Predaj majetku - auta a zaúčtovanie po zrušení szčo
 237. MRP-pri upgrade cez aktualizačný manažér padá do chyby
 238. Vhodná zmluva pre študenta
 239. Rakusky zivnostnik, neplatca dph a fakturacia slovenskej firme- danove povinnosti slovenskej firmy
 240. Faktúra a storno - DPH
 241. Činnosť znalcov a tlmočníkov a povinnosť registrácie pre DPH
 242. od mája 2018 sa menila výška cestovných náhrad ?
 243. Úhrada faktúry
 244. Cestovné poistenie do nákladov?
 245. Faktúra - precenenie tovaru
 246. Nákup odbornej literatúry.
 247. Účtovanie refundácie mzdy v príspevkovej organizácii
 248. Potrebujem k GDPR este nieco?
 249. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku (nákup klimatizácie) a odpisy
 250. DPH pri totalnej škode auta