1. Ako odvádzať dane ak si chcem privyrobiť kreslením? (1 replies)
 2. uprava účtu 082 (0 replies)
 3. povinna registracia predajcov tabakových výrobkov (1 replies)
 4. SZČO - nákup stroja - odpočet DPH a daňový výdavok (8 replies)
 5. Pôžička konateľa pre s.r.o. (5 replies)
 6. predčasný star.dôchodca a dohoda (1 replies)
 7. V jednom mesiaci prijata platba aj dodana sluzba (1 replies)
 8. mzdový softver magma (3 replies)
 9. Dodanie služby občanovi v EÚ - uvádza dodávateľ IČ DPH? (0 replies)
 10. Prenos daňovej povinnosti podľa§ 69 ods. 12 písm. j (4 replies)
 11. Zakon o obmedzeni platby v hotovosti. (2 replies)
 12. Úhrada faktúry nepodnikateľom (4 replies)
 13. Stravné lístky pre zamestnancov (3 replies)
 14. Zaradenie nábytku do majetku (4 replies)
 15. Naviac zaplatená DPH (1 replies)
 16. Registračná povinnosť DPH (1 replies)
 17. bloček za tovar- úhrada cez BU (2 replies)
 18. Zmena sídla spol. a povinnosti (0 replies)
 19. ako uctovat blankozmenku (0 replies)
 20. zaúčtovanie rozdelenej mzdy v PÚ-mimoriad. závierka (0 replies)
 21. Ako zrušiť splnomocnenie na zasielanie dokumentov na daňový úrad a zároveň vytvoriť splnomocnenie na nového zamestnanca? (2 replies)
 22. Dá sa analyticky rozčleniť pokladňa podla obchodných zástupcov? (2 replies)
 23. žiadosť o e kod pokladnice stiahnut ident.údaje (2 replies)
 24. rozdelenie mzdy za apríl (3 replies)
 25. Predaj dreva sro (21 replies)
 26. Eldp rodicovska a dohoda (1 replies)
 27. Poplatok za komunálny odpad (4 replies)
 28. Vystavená vyúčtovacia faktúra-účtovanie (0 replies)
 29. voľný sviatok a fond pracovného času (2 replies)
 30. obdobie md a rd v ELDP (1 replies)
 31. Zaúčtovanie prijatej poukážky (0 replies)
 32. nákladné vozidlo/servisné vozidlo (4 replies)
 33. Akou mzdou sa počíta sviatok. (10 replies)
 34. Socialny fond od A po Z (3 replies)
 35. zahraničná faktúra a dph (2 replies)
 36. Úhrada faktúry cez O2 Slovakia-mikroplatby (5 replies)
 37. Plati sa daň z dedičstva? (5 replies)
 38. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby (0 replies)
 39. Za aký mesiac vydávať zamestnancom stravné lístky vo zvýšenej hodnote? (6 replies)
 40. žiadosť o pridelenie e kodu pre ERP (1 replies)
 41. Nárok na dovolenku (11 replies)
 42. môžem si prijať v jednoduchom účtovníctve príjmový doklad bez iného dokladu? (3 replies)
 43. Účtovanie pri platbe PayU (0 replies)
 44. zrušenie bank.účtu sro a následné pohyby za poplatky-uznateľnosť (5 replies)
 45. Provízia za realitné služby. (0 replies)
 46. krátenie dovolenky počas materskej a rodičovskej (1 replies)
 47. Tovar z E-bay a zaučtovanie (1 replies)
 48. Účtovanie 80% výdavkov na auto v podnikaní (1 replies)
 49. Musí byť na faktúre číslo živn. registra aj živn. listu (OŽP)? (3 replies)
 50. ERP (1 replies)
 51. Dan z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 52. účtovanie tržieb (0 replies)
 53. Ako účtovať v PÚ prijatá faktúra s DPH za emýto od NDS, úhrada SLOVNAFTU bez DPH. (1 replies)
 54. Prijatie preddavku na dodanie tovaru do iného ČŠ oslobodené od dane (2 replies)
 55. leasing na osobný automobil - neplatca DPH (0 replies)
 56. Založenie novej s.r.o. (0 replies)
 57. Ako zaúčtovať dotáciu z UPSVaR v MONEY S3 (0 replies)
 58. Zmluvná pokuta Telekom za predčasné ukončenie paušálu - účtovanie a daň (1 replies)
 59. DFA bez IČO, neplatca DPH, SZČO (5 replies)
 60. Kto robí daň z prijmu 2018 marec až dec. v rakuskej firme. (2 replies)
 61. Ako zaúčtujem faktúru od polského dodávateľa ohľadom DPH? (3 replies)
 62. nove e kasy (2 replies)
 63. Stravné lístky vrátnikov (3 replies)
 64. služobná cesta a náhradné voľno (5 replies)
 65. Obrat DPH jednoduché účtovníctvo 2018+2019 (4 replies)
 66. Zvýšenie vlastného ímania (1 replies)
 67. Krátkodobá pôžička konateľa do sro -úrok (5 replies)
 68. Firemne Auto - denne cesta z domu do prace (doma mam HomeOffice) (4 replies)
 69. Zmena financovania predmetu leasingu (0 replies)
 70. Vrateny prispevok z dds (1 replies)
 71. Účtovanie dotácie v o.z. (0 replies)
 72. Dobropis (2 replies)
 73. príjmový pokl.dokl (0 replies)
 74. vypočet náhrady príjmu (0 replies)
 75. vyplatena zaloha zamestnancovi účtovanie (1 replies)
 76. pracovníčka v hodinovke a preplatený sviatok (1 replies)
 77. Samostatné odhlásenie VRP pri ukončení živnosti? (3 replies)
 78. prechod z ERP na ORP (1 replies)
 79. účet 355 a 365 (1 replies)
 80. Spatne preplatenie vyssich prispevkov na penzijne poistenie opatrovatelky v Rakusku (0 replies)
 81. krátenie dovolenky (8 replies)
 82. Kurz na evidenciu majetku (4 replies)
 83. Účtovanie nedaňových výdavkov (11 replies)
 84. DPH a stavba prevádzky kedy môžem uplatniť? (0 replies)
 85. Účtovanie dotácie v o.z.- zúčtovanie nákladu k výnosu (0 replies)
 86. Elektronické služby SP (4 replies)
 87. prehľad o zrazených preddavkoch (4 replies)
 88. Účtovanie poistného (9 replies)
 89. Priplatok za sviatok (1 replies)
 90. storno vystavenej fa z minulého roku (2 replies)
 91. Cestovný príkaz kolonka začiatok cesty (2 replies)
 92. Zberná FA s mínus.znamienkami (5 replies)
 93. Dobropis a DPH (6 replies)
 94. Ako vypočítam splatnú a odloženú daň z príjmov PO? (0 replies)
 95. Prehľad za 03/2019 a ročné zúčtovanie . (0 replies)
 96. 2% elektronicky (8 replies)
 97. oznámenie na FS o vstupu spoločnosti do likvidácie (0 replies)
 98. Nevýplňali Ste niekto prílohu č.9 k vyhláške 446/2012 Zz?? (0 replies)
 99. 2% dane a podane DP (6 replies)
 100. Príjmový pokladničný doklad-číslovanie (2 replies)
 101. Dobrý deň, koľko rokov spätne sa dá uplatniť NO DPH, ktorý rok je posledný? Ďakujem (0 replies)
 102. pokuta za oneskorené podanie riadneho súhrnného výkazu (1 replies)
 103. Som ťažko zrakovo postihnutý a otváram si masážny salón vzniká povinnosť aj mňa mať e-kasu? (2 replies)
 104. Platba v hotovosti (12 replies)
 105. Vyradenie starých dokumentov (1 replies)
 106. Fakturu z CR od neplatcu DPH dat do DPH alebo nie? (1 replies)
 107. Ako vystaviť faktúru v JU s DPH alebo bez DPH? (1 replies)
 108. Dan z príjmu účtovanie (5 replies)
 109. Faktúra za vodu-účtovanie v JÚ (0 replies)
 110. Fa z ČR od neplatcu DPH (0 replies)
 111. narok na dovolenku po dlhodobej pn (3 replies)
 112. Daňové priznanie s nesprávne uvedeným číslom účtu (18 replies)
 113. Úrad práce a Zamestnávateľ (2 replies)
 114. Kúpa motorky a DPH (6 replies)
 115. krátenie stravného (4 replies)
 116. Kúpna zmluva vz faktúra (1 replies)
 117. ako treba zaúčtovať TIPOS faktúry v PÚ. Kto má skúsenosti? (0 replies)
 118. Do ktorej odpisovej skupiny zaradím veľkoplošnú LCD obrazovku (nie TV prijímač)? (1 replies)
 119. Spolupráca pri organizácii podujatia a DPH (0 replies)
 120. Motorove vozidlo - kúpa nových dielov je zhodnotenie alebo priamo oprava? (2 replies)
 121. Faktúry od belgickej firmy Worldline (6 replies)
 122. Uplatnenie práva na odpočítanie práva (2 replies)
 123. Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti dodané neskoro. (2 replies)
 124. Pre-fakturovanie Chorvátskej DPH (3 replies)
 125. Prenos daňovej povinnosti - podvojne účtovníctvo - odberateľ Ako účtovať a kde dať do kontrolného výkazu? (3 replies)
 126. doklady za platby obedov u szčo (9 replies)
 127. odpočet dph-prenos na príjemcu použitie účtu (1 replies)
 128. Dodatočný kontrolný vykaz pre dph (0 replies)
 129. prenájom debnenia, prenájom vibrač. valca (1 replies)
 130. poznamky v sro excel bude to chyba? (0 replies)
 131. služby ktoré sa prefakturovávajú ďalej v PÚ (9 replies)
 132. Uplatnenie DPH pri prenajatom MV (2 replies)
 133. Garážové státie platcovia DPH predaj s DPH? (0 replies)
 134. kratenie počas rodičovskej dovolenky (3 replies)
 135. vysporiadanie zisku v občianskom združení (0 replies)
 136. založenie stavebnej spoločnosti (5 replies)
 137. Predaj neodpísaného auta a DPH (1 replies)
 138. Prenos danovej povinnosti - oprava faktury (0 replies)
 139. zúčtovanie nedaňovým dokladom (6 replies)
 140. nahlaska volných miest na up (0 replies)
 141. schvalenie mikro uctovnej zavierky (1 replies)
 142. Danovy bonus / zruseny ucet (2 replies)
 143. Tovar na ochutnávku zákazníkom (1 replies)
 144. rekreacny poukaz a DPH JU (1 replies)
 145. Oslobodenie od Dph. (0 replies)
 146. Nedoplatok na dani (12 replies)
 147. Predaj majetku a jeho spätný nákup (2 replies)
 148. Obstarávacia cena pozemku (0 replies)
 149. Cena za uctovnicke sluzby? (3 replies)
 150. Zabudnuta FA a odpocitanie DPH (5 replies)
 151. Dodatočné daňové priznanie PO, oprava schválenej účtovnej závierky za r.2016 (0 replies)
 152. preplatky dane (0 replies)
 153. cudzinec s prac. povolením na 5 rokov a daň. bonus na dieťa mesačne? (3 replies)
 154. vyradenie vozidla v PÚ-zostatok nula (7 replies)
 155. ako zaučtujem preplatok na poistnom z motorového vozidla (1 replies)
 156. 2% dane original potvrdenia? (1 replies)
 157. stravné poskytnuté zamestnancom (1 replies)
 158. Odpočítateľná položka (6 replies)
 159. poplatky banke v JÚ -odmena za platby kartou (10 replies)
 160. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z EU (2 replies)
 161. Dodatocne danove priznanie- typ A (1 replies)
 162. Podanie vykazu - podla §7 (3 replies)
 163. Bločky z iného mesiaca, pod akým dátumom zaevidovať (1 replies)
 164. Aké sú oficiálne hraničné prechody medzi Rakúskom a Nemeckom? (5 replies)
 165. Faktura za obedy zamestnancov. (3 replies)
 166. Musím podať žiadosť o vrátenie DPH z titulu podania dodatočného daň.priznania? (4 replies)
 167. Môže byť dodávka Trávnata zmes 4 kg dodaná z eshopu podľa §69 odst.12 písm. f zákona o DPH? (2 replies)
 168. Do ktorého štvrťročného súhrnného výkazu patri služba s takýmito dátumami? (1 replies)
 169. účtovanie cestovnej agentury (9 replies)
 170. Zmluva za právnické služby v ČR a DPH (1 replies)
 171. 2% z dane (9 replies)
 172. chybové hlásenie pri podávaní KV (3 replies)
 173. Zmluva o dielo na stavebné práce (0 replies)
 174. Faktúra do Česka za služby poskytované na území SR - v akej mene? (7 replies)
 175. Faktúra za terminály + licencie (1 replies)
 176. Čo s neuhradenými záväzkami a pohľadávkami pri ukončení SZČO? (3 replies)
 177. Nezisková organizácia - platba súkromnou kartou-uznateľný náklad. (2 replies)
 178. Montáž protihlukovej steny na priemyselnej budeve. Vystavuje sa FA s DPH alebo bez DPH. (1 replies)
 179. Prispevok na prevadzkovu cinnost a dph (1 replies)
 180. Dodatočné daňové priznanie typ A 2018 (10 replies)
 181. dobropis zo zahraničia (4 replies)
 182. odmeňovanie a odvody členov rady v urbárskej spoločnosti (1 replies)
 183. Náklady na prepravu tovaru (1 replies)
 184. Cestovné náhrady - zahraničná pracovná cesta (7 replies)
 185. Prevod auta na spoločníka (1 replies)
 186. Predfaktúra, zálohová faktúra a ostrá faktúra (1 replies)
 187. vyradenie starého a kúpa nového automobilu (5 replies)
 188. repre - zúčtovanie nedaňovým dokladom (3 replies)
 189. Použitie OMV - SZČO (11 replies)
 190. Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela a jeho ekonomickom využití podľa Obchodného zákonníka a súčasne aj zákona o autorskom práve (0 replies)
 191. Základná finančná kontrola na rozhodnutiach (7 replies)
 192. Rekreačné poukazy - obmedzenie zo strany zamestnávateľa (5 replies)
 193. Čerpanie rezervy na lesnú pestovnú činnosť. (1 replies)
 194. Ročné zúčtovanie dane (5 replies)
 195. denná uzávierka - platba kartou (3 replies)
 196. Prihláška pohľadávky do likvidácie - existuje vzor? (0 replies)
 197. Rozpis leasingových splátok (5 replies)
 198. účet 364 (4 replies)
 199. Nájomná zmluva a depozit (17 replies)
 200. Zabudnutá faktúra z min.roku - prijatá služba z EÚ (1 replies)
 201. účtovanie dobropisu (4 replies)
 202. Má platiť slovenská firma, platca DPH v Čechách českej firme ktorá je tiež platca F DPH? (3 replies)
 203. kúpa televízorov na hotel (7 replies)
 204. majiteľ sro a preplatenie cestovného (4 replies)
 205. skončenie pracovného pomeru a živnosti (5 replies)
 206. Vkladanie údajov do excelu podľa kritérií (3 replies)
 207. Príjmový pokladničný doklad - paušálne výdavky (13 replies)
 208. nájomné ako pripočit. položka? (2 replies)
 209. ucty 544 a 545 su nedanove - pripočítateľná položka v DP? (1 replies)
 210. Účtovný a daňový odpis po uskutočnení čiastočnej likvidácie nehnuteľnosti odpredajom (0 replies)
 211. Aké povinnosti mi plynú z príjmu pri predaji pozemku (1 replies)
 212. Stvrtrocne hlasenia na DU SK zivnost - praca v DE (7 replies)
 213. Moze byt sidlo sro v rekreacnej chate? (4 replies)
 214. eKasa a živé zvieratá (2 replies)
 215. Dátum zostavenia účtovnej závierky (2 replies)
 216. Úhrada za nájom v hotovosti (1 replies)
 217. Zrazky zo mzdy (4 replies)
 218. čo treba z hľadiska účtovníctva - keď spoločnosť ukončuje svoju činnosť ide do likvidácie (1 replies)
 219. Kúpa, prepis a zaradenie vozidla (4 replies)
 220. Stravné lístky, keď zamestnanec je PN (1 replies)
 221. Detské ihrisko - preliezky - zaradenie, účtovanie, odpisovanie? (2 replies)
 222. Aký typ daňového priznania podať? (10 replies)
 223. Odpisovanie DHM (1 replies)
 224. Vyslanie zamestnanca - hlasenie A1 na socialnu poistovnu (0 replies)
 225. Stratená faktúra z Čiech (2 replies)
 226. Daňové priznanie A aj za príjmy zo závislej činnosti v Taliansku (3 replies)
 227. príspevok na opatrovanie chorého rodiča a poberanie materskej dávky (1 replies)
 228. ručenie za DPH (1 replies)
 229. Hľadám vzor žiadosti zamestnanca na poskytnutie rekreačného poukazu (1 replies)
 230. Rekreacia - doklady (6 replies)
 231. Predfaktúra, faktúra a dodanie tovaru (5 replies)
 232. účtovanie dane z motorových vozidiel (5 replies)
 233. fakturácia nájmu mesiac vopred (1 replies)
 234. medzinárodná nepravidelná doprava (6 replies)
 235. Platba kartou nad 1600 eur (4 replies)
 236. Hľadám účtovníčku. (1 replies)
 237. Obrat na dph (4 replies)
 238. Doklad z ERP nad 1000 eur a odberateľ neplatca DPH (1 replies)
 239. fakturovanie prepravy (1 replies)
 240. faktúry (2 replies)
 241. ZC predaného majetku (1 replies)
 242. Uctovanie dokumentacie bozp a BTS a PZS? (1 replies)
 243. Zaradenie klímy v prenajatých priestoroch. (5 replies)
 244. čerpanie eurofondov a daňové priznanie (1 replies)
 245. Dan z nehnutelnosti. (2 replies)
 246. Preradenie hov. dobytka do základného stáda (3 replies)
 247. hmotný majetok - storno zaradenia (8 replies)
 248. Ako účtovať tržby v hotovosti z predajnej výstavy v ČR?? (0 replies)
 249. danove priznanie A a odvody 0 EUR.? (15 replies)
 250. Registrovať sa za platitela dane z prijmov vyberanych zrazkou, ked sa vyplácajú podiely na zisku? (1 replies)