1. zamestnanec a darčeková karta na nákup (1 replies)
 2. škody na tovare - do akej výšky? (4 replies)
 3. účtovanie relaxppasu z pohľadu príjmateľa poukazu (poskytovateľa služby) (0 replies)
 4. Úhrada do notárskej úschovy a DPH (0 replies)
 5. Názor/rada skúsenejších- vystavenie faktúry k prijatej platbe (3 replies)
 6. Sankcia v banke (5 replies)
 7. variabilny symbol pri platbe odvodov do zdra.poistovne (2 replies)
 8. Registratúrny denník (1 replies)
 9. Nákup kávy pre zamestnancov (1 replies)
 10. Ako sa určí obstarávacia cena bytu po kúpe od bytového družstva? (14 replies)
 11. Zdanenie príjmu z prenájmu bytu fyzickou osobou. (4 replies)
 12. szčo a pn ako vypočítať časť odvodov? (4 replies)
 13. Preukázateľné výdavky živnostníka za rok 2018 - neplatca DPH. (4 replies)
 14. Začínajúci účtovník (2 replies)
 15. zahraničná faktúra - samozdanenie (1 replies)
 16. odpocitatelna polozka na manzelku (1 replies)
 17. Moze mi exekutor siahnut na peniaze zaslane postovou poukazkou na vyplatu v hotovosti ? (2 replies)
 18. DPH na ubytovacie služby na prelome rokov (6 replies)
 19. Aká mzda patrí zamestnancovi, ktorý je zamestnaný vo firme ako vodič nákl. auta? (3 replies)
 20. Platba za sprostredkovanie do ČR - paragraf 16 odst. 1. písm. e bod 10 (zabezpečenie dane) (0 replies)
 21. Dph pri registracii (1 replies)
 22. Výdavok na základe zmluvy o spolupráci - Je daňovo uznaným výdavkom? (11 replies)
 23. Stravné lístky 2018 (5 replies)
 24. príležitostný príjem za pomoc pri sťahovaní vo výške do 500.- je oslobodený od dane z prijmu v roku 2018 ? ? (2 replies)
 25. Vyúčtovanie za energie (2 replies)
 26. Ako pracovať podľa zákonníka práce a neprísť pritom o prácu? (6 replies)
 27. Zrážková daň zo softvéru (0 replies)
 28. Ako postupovať ak som prijala 1200 eur v hotovosti ako preddavok na účto rok 2018 ale nemám ERP? (2 replies)
 29. Prenájom plošiny s obsluhou (1 replies)
 30. Som účtovník no nie som daňový poradca (2 replies)
 31. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (5 replies)
 32. premeškala som prihlásenie od 1.7.2018 v závislosti - ubytovanie cez Booking, chcem to urobiť od 1.1.2019 (0 replies)
 33. Kúpna cena po ukončení leasingu (9 replies)
 34. obratový bonus faktúra (0 replies)
 35. Zahraničná faktúra - pouzit kurz alebo zdanit sumu na fakt. v eurach (2 replies)
 36. 3-stranný obchod? (1 replies)
 37. Dovoz knihy zo Svajciarska (1 replies)
 38. Dovoz ojazdeného automobilu z Poľska (3 replies)
 39. Vlastný účtovník verzus externé spracovanie účtovníctva (0 replies)
 40. je uvedený postup správny? (1 replies)
 41. Ako mám zaúčtovať kompletnú rekonštrukciu plynovej kotolne v škole, ak vznikla havária? (2 replies)
 42. Oprava minulého obdobia, dodatočné DP PO za rok 2017 (1 replies)
 43. Aditívny MV do ZP - ako vzniknutý preplatok vrátiť zamestnancovi? (0 replies)
 44. Faktúra za stavebné a iné práce spolu - Prenos DP? (1 replies)
 45. zrážková daň (0 replies)
 46. klasifikacia produktov - odpisy (3 replies)
 47. Dodávateľské faktury tuzemské a DPH (2 replies)
 48. DPH z dovozu tovaru z tretich krajin (0 replies)
 49. Predaj nehnuteľnosti - oslobodenie od dane z príjmu z predaja (0 replies)
 50. Neoznámenie vzniku poistnej udoalosti (2 replies)
 51. účtovanie cash back-u a kontolny vykaz (0 replies)
 52. Dobropis EU a DPH (kedy dať do daňového priznania a KV) (1 replies)
 53. platba na bloček vyššia ako 1000 eur. (5 replies)
 54. Vystavená záloh. faktúra v starom roku, nedodaný tovar. (4 replies)
 55. Povinnosti s.r.o. ku koncu roka (4 replies)
 56. Česká diaľničná známka (2 replies)
 57. obstarávacia cena vozidla - finančný leasing (0 replies)
 58. Kto platí daň z nepeňažnej výhry v prípade dieťaťa? (5 replies)
 59. odvody z prac.zmluvy počas rodič.príspevku (1 replies)
 60. Kontrolný výkaz (1 replies)
 61. Ako účtovať výmenu drahej súčiastky? Je to technické zhodnotenie alebo priamo spotreba ? (13 replies)
 62. Daňové odpisy Citroen Jumper? odpisová skupina (1 replies)
 63. registrovaná podľa § 7 zákona o DPH (3 replies)
 64. Ekasa na pokladnu bez tržeb ? (2 replies)
 65. Ukončenie živnosti a dlhodobý majetok (7 replies)
 66. Nechať si bločik pri vrátenom tovare? (1 replies)
 67. nevystavená zúčtovacia faktúra od živnostníka (0 replies)
 68. Použitie sociálneho fondu (3 replies)
 69. Uctovnici pomozte mi s pripadom: prijem autora, zdanenie, soc.odv, zdr.odv, registracne a platobne povinnosti (konkretny pripad) (0 replies)
 70. dohoda o elekt.komunikacii bude sa môcť uzavrieť aj v roku 2019 (2 replies)
 71. nájomné z CR (1 replies)
 72. 3-stranný obchod (0 replies)
 73. Ako zaúčtovať došlú faktúru z ČR v Omege (0 replies)
 74. Nákup kachlí účtovanie (1 replies)
 75. Príjem cez ERP stravné listky (2 replies)
 76. Prijem zo zmluvy o reklamnej a propagačnej činnosti (0 replies)
 77. zníženie základného imania (4 replies)
 78. účtovanie na 421 a 472 firmy v likvidácii (0 replies)
 79. Zaradenie do odpisovej skupiny (2 replies)
 80. Odvody do SP (3 replies)
 81. Vystavená FA - odvolávky na zákon o DPH (0 replies)
 82. Rekonštrukcia kotolne-plne odpísaný majetok. (2 replies)
 83. SZČO faktúruje sám sebe za opravu auta - nezaradené do OM (2 replies)
 84. Čo vyplýva pre SZČO podnikajúceho v Česku, ak je občan SR aj ČR a chce zamestnať človeka v SR, aby pracoval v SR? (1 replies)
 85. Ako predať ojazdené auta obstarané v osobitnom daňovom režime? (3 replies)
 86. Predaj cenných papierov (1 replies)
 87. Neskoro doručená faktúra s prenosom daňovej povinnosti (2 replies)
 88. Vyhral som poukážku v hodnote 1500 €, kedy mam z nej zaplatiť dane a odvody a z akej sumy? (2 replies)
 89. Účtovanie českej faktúry omylom vystavenej s DPH (4 replies)
 90. Prijatá zálohová faktúra, daňový doklad k platbe a vyúčtovacie faktúry (2 replies)
 91. Prenesená daňová povinnosť (4 replies)
 92. Predaj novostavby (0 replies)
 93. Ukoncena zivnost a automobil (1 replies)
 94. Stavebná firma s.r.o. odmieta vystaviť faktúru za stavebné práce (3 replies)
 95. Zuctovanie uhrad za faktury stravnymi listkami (0 replies)
 96. Úhrada odpísanej pohľadávky (2 replies)
 97. Je mozne zakupit si PC hru na sro? (3 replies)
 98. Prenos DP? (5 replies)
 99. Podiely zo zisku a odvody (7 replies)
 100. Vymáhanie sociálneho poistenia po 10 rokoch (3 replies)
 101. Dan z motorovych vozidiel (2 replies)
 102. Prenájom časti nehnuteľnosti nezaradenej do OM (2 replies)
 103. daň z čiastočne zdedeného a odkúpeného bytu (3 replies)
 104. Penazne toky v poznamkach uct. osnovy (0 replies)
 105. Rekreačné poukazy szoč 2019 (2 replies)
 106. IČO: zivnostnik a zaroven osoba registrovana ako sportovy odbornik (3 replies)
 107. Zrušenie SRO (0 replies)
 108. Dane a vystavene faktury v s.r.o. (neplatca DPH) (1 replies)
 109. Započítanie daňových licencií za 2015-17 (6 replies)
 110. Záporné vlastné imanie (4 replies)
 111. Odpisovanie nehnuteľnosti po prerušení (0 replies)
 112. Faktúra za opravu cudzieho majetku (5 replies)
 113. opravný výkaz ZP (0 replies)
 114. Ako sa zdaňuje prijatá priama platba - jednotná platba na plochu poskytnutá fyzickej osobe - nepodnikateľovi? (9 replies)
 115. Daň z príjmu pri predaji bytu (1 replies)
 116. Ako nahlásiť do OR konečného užívateľa výhod? (2 replies)
 117. Zahraničná faktúra, oneskorené prijatie (3 replies)
 118. Učtovanie znovupripojenia plynu (8 replies)
 119. Predaj mäsa s 10 % sadzbou dane (1 replies)
 120. Môžem ako fyzická osoba /nie SZČO/ poslať budúci rok na daňový úrad oznámenie o odklad na podanie daňového priznania poštou? (2 replies)
 121. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti nezaradenej do OM (14 replies)
 122. čerpanie sf (0 replies)
 123. Ako zaúčtovať pri predaji tovaru bonus za obrat ? (0 replies)
 124. Spotreba konateľa (0 replies)
 125. Dodanie služby firmou z Číny (0 replies)
 126. Náklady na reprezentáciu (4 replies)
 127. Zaučtovanie poštového poukazu (3 replies)
 128. Výška odvodov invalidný dôchodca SZČO +zamestnanec, dotácia (9 replies)
 129. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť predajný stánok? (4 replies)
 130. preplatok rzzp (2 replies)
 131. Ako živnostník som platca DPH. Môžem byť ako lektor jogy neplatca DPH ? (4 replies)
 132. Nárok na rodičovský príspevok u zamestnankyni z PL (9 replies)
 133. Evidencia skladu (0 replies)
 134. Čo so zvyšnými stravnými listkami? (3 replies)
 135. Aký typ DPz P FO A/B? (1 replies)
 136. Ako zaučtovať odpisy na budovu? (0 replies)
 137. Faktúra za automobil z Belgicka z aukcie (0 replies)
 138. Pokladňa - zlá uzávierka, mesačná PLU správa (0 replies)
 139. Výplata podielov zo zisku - časová os (1 replies)
 140. rizikové práce a dopln.dôchodkove sporenie (0 replies)
 141. DP a predaj zdedenej nehnutelnosti (4 replies)
 142. szčo a pn od 1.12.2018 (0 replies)
 143. Služby do Švajčiarska (2 replies)
 144. Práca v zahraničí a fakturácia slovenskej firme (1 replies)
 145. otec na materskej, práca a PN (5 replies)
 146. Nárok na materské - zamestnankyňa z PL (6 replies)
 147. odvody szco inv.doch (9 replies)
 148. dotácia z UPSVaR hmotna núdza (1 replies)
 149. Vystavený dobropis a dodatočné DPH (1 replies)
 150. Soc. fond - rozpustenie na stravné a tvorba SF zo zisku (1 replies)
 151. Refakturácia občerstvenia (3 replies)
 152. Posielanie tovaru do USA (8 replies)
 153. Vzory smerníc (0 replies)
 154. Čerpanie SF (3 replies)
 155. rekreačné poukazy od 1.1.2019 - účtovanie, DPH, DzPr (2 replies)
 156. Uvádzanie IČ DPH na fakt. / platca DPH podľa Par.7a (2 replies)
 157. ucet 311 a 321 (0 replies)
 158. Uctovanie podla § 65 eventova agentura. (1 replies)
 159. Prenájom automobilu na podnikanie, účtovanie nákladov (4 replies)
 160. Zmiešaná zmluva o vytvorení diela a zrážková daň ? (1 replies)
 161. začiatok účtovania novej s.r.o. v OMEGE v priebehu roka (4 replies)
 162. Došla pošta (1 replies)
 163. Výplata podielov zo zisku za r. 2013-2016 (1 replies)
 164. Ako odviesť DPH z reklamných predmetov nad 17 eur (1 replies)
 165. registracia účtovníčky vo firme na elekt.komun. (0 replies)
 166. Par.19 ods.4 pri stavebných prácach (0 replies)
 167. náhrada ušlého zisku (0 replies)
 168. Dan z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 169. Môže byť reklamným predmetom kniha? (6 replies)
 170. POS terminál - Je možné evidovať platby kartou ako hotovosť???? (2 replies)
 171. Predaj bytu po 5 rokoch (2 replies)
 172. Refakturácia letenky z Rakúska do tretej krajiny (0 replies)
 173. platba a kurz (12 replies)
 174. Účtovanie poplatku za vystavenie papierovej formy faktúry (0 replies)
 175. provízia za sprostredkovanie poistenia - 568 či 518? (2 replies)
 176. Reštaurácie (4 replies)
 177. zamestnanec odpracoval 5 hod a išiel na prac.cestu má nárok na stravné? (1 replies)
 178. Mám sponzorskú zmluvu, ale firma vykáže stratu. Čo s tým? (0 replies)
 179. VRP a viac prevádzok (1 replies)
 180. Zahranicna pracovna cesta - vreckove prepocet kurzom (2 replies)
 181. Príjmy autorov (aktívny príjem) - zdanenie, odvody a povinnosti ? (0 replies)
 182. na dennej uzavierke mi nesedi počet dokladov a hotovost (2 replies)
 183. faktura vystavena v roku 2018, tykajuca sa sluzby, ktora bude poskytnuta v roku 2019 (1 replies)
 184. Neuhradena faktura, klient nema o sluzbu zaujem ..... co k nej storno alebo dobropis? (3 replies)
 185. Môžem vystaviť faktúru až po prijatí úhrady na účet ? (1 replies)
 186. Vyplatenie podielov zo zisku Rok 2015,2016,2017 (3 replies)
 187. Ako zdaniť príjmy v ČR v kombinácii zamestnanec + príjmy z písania knih/článkov mimo ČR (1 replies)
 188. Výpočet dane z príjmu pri prenájme (14 replies)
 189. Chcem sa opýtať či si môžem zaradiť do výdajov v daňovej evidencii chladničku, pračku ak som ich ponechal nájomcovi (0 replies)
 190. Odpisy traktor a príslušenstvo (0 replies)
 191. Stravné lístky . (0 replies)
 192. Zrážková daň za licenciu od dodávateľa z Českej republiky (0 replies)
 193. Kúpa auta zo zahraničia (1 replies)
 194. Zahranicna pracovna cesta - kurz (1 replies)
 195. zaúčtovanie zahraničnej faktúry (0 replies)
 196. Vianočné poukážky od obce (9 replies)
 197. Nepeňažný príjem zamestnanca - vianočný balíček (5 replies)
 198. Danove priznanie - Rakúsko (2 replies)
 199. Ukončenie živnosti bez zrušenia DPH (5 replies)
 200. SZČO (platca DPH) prerušuje živnosť. Má auto na leasing (od roku 2016). Ako postupovať pri zrušení DPH? (0 replies)
 201. Úhrada faktúry z PL - platba kartou v JÚ (6 replies)
 202. Odpisy - budova, pozemok - určenie pomernej hodnoty (2 replies)
 203. vybavila som si živnosť nemam dič ešte môžem sa zaregistrovať elektronicky na DU (2 replies)
 204. Môžem pri vyúčtovaní zahraničnej pracovnej cesty riešiť Nemecko a Rakúsko dokopy? (2 replies)
 205. samozdanenie z čr (1 replies)
 206. Poľnopráce - existuje presný zoznam, ktoré patria do nedok.výroby aktuálneho a budúceho roka? (0 replies)
 207. Prenesenie daňovej povinnosti a záloha (2 replies)
 208. Sociálny fond (0 replies)
 209. Odpis nákladného auta (10 replies)
 210. Platba kartou (10 replies)
 211. Zostatková cena vozidla (1 replies)
 212. Aky kurz sa ma pouzit pri odpocte zalohovej faktury CM v danovom doklade ? (2 replies)
 213. Darčekové poukážky (2 replies)
 214. National Pen DPH (1 replies)
 215. Daň z poistenia 8% - účtovanie (2 replies)
 216. Združenie PO, začiatok činnosti, JU (0 replies)
 217. škoda na zásobách-krádež-účtovanie v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 218. ERP - servis (0 replies)
 219. ako postupovat ked si chcem vyplatiť zisk z roku 2017 ako konatel v s.r.o (1 replies)
 220. Odmena pre konateľa (6 replies)
 221. trovy exekúcie - účtovanie (2 replies)
 222. Oneskorená registrácia DPH a opravné faktúry (0 replies)
 223. Predseda predstavenstva a.s. (2 replies)
 224. Úroky z omeškania- premlčaná doba (1 replies)
 225. Sú kľúče/diaľkové ovládanie/ súčasťou HIM brány? (2 replies)
 226. Došlá faktúra v českých korunách (2 replies)
 227. Termín pre súhrnný výkaz po skončení živnosti (6 replies)
 228. odovzdávanie dokladov a dph (1 replies)
 229. Vzniká povinnosť registrácie pre DPH v Slovinsku pri vykonaní stavebných prác v Slovinsku? (1 replies)
 230. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (3 replies)
 231. szčo ktorý neplatí soc.poistenie ma PN čo so zdravotným poistením? (1 replies)
 232. Môžem odpočítať DPH z nakúpených dresov, ktoré poskytnem bezodplatne športovému klubu? (1 replies)
 233. Čistenie fasády budovy - uplatňuje sa prenos daňovej povinnosti, alebo nie? (0 replies)
 234. dp dph oprava odpočítanej dane r.28 (1 replies)
 235. Odborná prax (3 replies)
 236. Ako správne funguje predaj tovaru nakúpeného s 0% DPH zo zahraničia? (2 replies)
 237. Účtovanie darčekovej zľavy (0 replies)
 238. Prepravná firma (1 replies)
 239. Nedoručenie vrátenej faktúry (0 replies)
 240. Elektronická komunikácia FO (1 replies)
 241. oneskorene obdržaná faktúra za tovar z EÚ (3 replies)
 242. Oneskorene odovzdaná faktúra (2 replies)
 243. odvody do rakúskej poisťovne zo slovenskej mzdy (2 replies)
 244. Predaj automobilu N1 súkromnej osobe (1 replies)
 245. Prenájom pozemkov - zápis užívateľa do katastra (2 replies)
 246. Prenos DP - školská jedáleň materskej školy (3 replies)
 247. Nezaradenie motorového majetku do majetku firmy (1 replies)
 248. Rezerva na ročné zúčtovanie ZP u FO podnikatela uctujuceho v PU (0 replies)
 249. účtovanie zásob spôsobom B (3 replies)
 250. Likvidácia zásob nepotrebného materiálu (4 replies)