PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Faktúra a storno - DPH
 2. Činnosť znalcov a tlmočníkov a povinnosť registrácie pre DPH
 3. od mája 2018 sa menila výška cestovných náhrad ?
 4. Úhrada faktúry
 5. Cestovné poistenie do nákladov?
 6. Faktúra - precenenie tovaru
 7. Nákup odbornej literatúry.
 8. Účtovanie refundácie mzdy v príspevkovej organizácii
 9. Potrebujem k GDPR este nieco?
 10. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku (nákup klimatizácie) a odpisy
 11. DPH pri totalnej škode auta
 12. Ako učtovať kolky pre projektanta, na jeho pracu ?
 13. Do akej odpisovej skupiny zaradiť elektronického vrátnika - tj. kamerový systém v hodnote 13.000 €.
 14. Nákup licencie účtovať ako službu alebo tovar?
 15. Prenesenie daňovej povinnosti - železo
 16. Ako zaúčtovať DPH pre faktúru s podmienkou EXW
 17. Zahraničná faktúra s SK IC DPH, faktúra k prijatej platbe?
 18. Prenos daňovej povinnosti - vystavenie faktúry
 19. stavebné práce
 20. Mozem dat do danovych nakladov clensky poplatok konatela?
 21. Stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení
 22. Zahraničná faktúra
 23. Vrátne obaly a DPH
 24. Ako zaúčtovať spätný bonus
 25. účtovanie realitnej kancelárie
 26. ako vrátiť pôžičku od cudzej osoby ?
 27. vie mi niekto poradiť dobrý účtovný program?
 28. exekúcia zamestnancov
 29. Dochodok a materska-praca na dohodu.
 30. Ako podpisovať daňové priznanie DPH, keď v obchodnom registri sú požadované 2 podpisy členov a.s.?
 31. Zabudnutá fa do starého roka
 32. Čerpanie 2 % - platby len z fondového účtu?
 33. predaj tovaru "kovy" prenesenie DP a uvádzanie v KV DPH
 34. DPH pri zaplatenej zálohovej faktúre a nedodanom tovare
 35. Faktúra pre správca bytového domu a KVDPH
 36. Kam v DP k DPH, KV a Suhrny vykaz?
 37. Účtovanie prijatého sprepitného
 38. zaradenie kovovej elektrickej brány do dlhodobého majetku
 39. Rozhodujúce obdobie na výpočet dôchodku
 40. Čo s DPH pri poskytnutí daru obchodnému partnerovi?
 41. Uplatnenie DPH pri Dodávateľovi s IČ DPH SK7
 42. Zaradenie osadzovacieho stroja do účtovnej skupiny.
 43. vrátené provízie a daňové priznanie
 44. Sadzba dane CND
 45. číslovanie dokladov
 46. Účtovanie tržieb cez terminál
 47. Duplicita faktúra a výdavkový pokl.doklad
 48. Traktor a kniha jázd
 49. Ako zaúčtovať došlú faktúru za odbornú prax žiaka?
 50. Stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR
 51. uvoľnené zábezpeky z O2 pre verných zákazníkov - účtovanie
 52. Ako zaúčtovať v JU preplatok za nájomné
 53. ZARADENIE KONTAJNERA aká odpisová skupina
 54. náklady budúcich období
 55. Musím vystaviť faktúru na náhradu škody, alebo stačí zmluva?
 56. 2x podané všeobecné podanie s prílohami na FS
 57. opravné alebo dodatočné ?
 58. Ako zaúčtovať auto úver v MRP?
 59. študent SZČO, paušálne výdavky
 60. ako poslať na FS elektronicky žiadosť o potvrdenie - úhrada dane z príjmov FO
 61. Darčekový poukaz
 62. GDPR u szčo ktorý ma maličké pohostinstvo
 63. číslovanie faktúr
 64. Faktury z marca, musim podat opravne DP
 65. Opravná položka a odpis pohľadávky
 66. Ako účtovať spotrebu PHM, keď konateľ používa firemné auto aj na súkromné účely?
 67. ako opraviť faktúru
 68. cestovný príkaz
 69. Vklad majetku SZČO do s.r.o.
 70. stratené stravné lístky
 71. Pouzivanie MV zivnostnikom vedeny v majetku inej firmy
 72. Spätný lízing - úroky
 73. Danovy doklad k prijatej platbe - uctovanie
 74. Ako postupovať pri uplatňovaní DPH v kovovýrobe?
 75. S.r.o. a prevádzka
 76. Dohodári a ich nárok na stravné
 77. Platba za použitie firemného mobilu
 78. poplatky banke-odmeny zaúčtovanie v JÚ
 79. Bloček s DPH z krajiny EU.
 80. Refakturácia letenky
 81. zakon o odpadoch malý bufetík
 82. Doklady k vývozu tovaru do EÚ - zaslaný balík. Potrebná CMR?
 83. slovák vystavuje slovákovi faktúru v českých korunách
 84. Poukážka na zariadenie O2
 85. Odpočítanie dane pri registrácii §55 Zákona o DPH
 86. Dron ako daňový výdavok
 87. Ako zaučtovať zálohu na auto?
 88. WeeConomy účtovanie +DPH
 89. Prečo mám prázdny katalóg formulárov na finančnej správe
 90. predaj odpisovaného majetku za nižšiu cenu ako je účtovná a danová
 91. Ktoré finančné ukazovatele si všimat pri kupovani firmy - platca DPH.
 92. Vstupná cena osobného automobilu
 93. narok na danovy bonus pre deti
 94. pozemok sro-obstaranie a dalšie náklady
 95. Centové vyrovnanie v PU
 96. Ako vyrovnať stavy na účtoch?
 97. Pracovný obed na služobnej ceste
 98. Obstaranie hmotného majetku formou splátok...
 99. oslobodené činnosti od DPH
 100. Fakturácia do ČR
 101. Nákup telefónu v JU
 102. nezaplatená faktúra
 103. Auto vo firme
 104. nezaplatený závazok
 105. Zakon o DPH a tzv. cestovne kancelarie
 106. Čo je inflácia_
 107. potvrdenie o úhrade diaľnič. známky, zjednoduš. faktúra-úhr. bankovým prevodom
 108. Kto vystavuje CMR, dodavateľ alebo odberateľ?
 109. ochrana osobných údajov GDPR
 110. Ak mám príjem ako FO v Nemecku, platím tam daň?
 111. Súbeh TPP a živnosti - odvody
 112. účtovanie nákupu pohonných hmôt kartou OM
 113. minisklad
 114. Faktúra za nákup nákladného automobilu z EU s DPH
 115. Softvér + licencie
 116. zaúčtovanie HV na zač. roka ak sa robilo dodatočné DPPO
 117. Má nárok člen predstavenstva a.s. na diéty pri pracovnej ceste?
 118. zaokrúhlenie v DPPO zostávajúca časť daňovej straty tab.D-zaokrúhlenie
 119. živnosť do 31.8. ale úhrada záväzku bola až v 8.9.
 120. Náklady do účtovníctva
 121. Faktúra k prijatej platbe, zaplatená len časť preddavkovej faktúry.
 122. technolog.zariadenie v akej sume zaradiť
 123. Dan z prijmu po smrti
 124. Česká živnosť a podanie DP na SK
 125. Rekonciliácia účtov
 126. Uctovanie mesacneho DPH v Omege
 127. ako učtujete splacanie uverovej zmluvy..?
 128. 100% výdavky na prevádzku automobilu a 80% paušal na PH
 129. Hospodarsky rok april-marec a preddavky na dan
 130. "Halierové vyrovnanie"
 131. Záloha do ČR na dodanie stroja s montážou
 132. Pracovná cesta - vyúčtovanie
 133. prenesenie daňovej povinnosti pri predaji stavebného materiálu
 134. Faktúra za stavebné práce v Čechách
 135. Považuje sa invalidný dôchodok mojej manželky mojom v DP ako jej príjem?
 136. Fa z 3.krajiny od fyz. osoby podnikateľa-samozdanenie a nárok na odpočet DPH ?
 137. Fakturácia služieb k dodanému materiálu a príjem na sklad.
 138. cestovné náhrady
 139. Účtovanie skladu spôsobom A - splnenie podmienok na audit
 140. Ako poustpovať pri vydanej faktúre v MRP- Prenesenie DP?
 141. Zmena účtovania PHM v priebehu účtovného obdobia.
 142. Kúpna zmluva v účtovníctve
 143. Ak neplátca DPH posiela zásielku do USA bez JCD, rieši DPH?
 144. prenos daňovej povinnosti
 145. Zostatok na účte 133 pri účtovaní realitnej kancelárie
 146. Faktura za opravu auta na cudzom vozidle
 147. Stravné lístky - odrobené menej ako 4 hodiny
 148. Účtovanie VRP v JÚ
 149. Aktivácia materiálu???
 150. Zmluva o dielo a paušálne výdavky
 151. Prijatie zamestnanca z PL - lekárska prehliadka
 152. registrácia zamestnávateľa
 153. Socialne poistenie a DP
 154. Svadba počas PN
 155. Nakup auta bez DPH
 156. Aký doklad vystaviť pri nepeňažnom vklade majetku do inej akciovky?
 157. Doklad z ERP (prenesená daňová povinnosť) a kontrolný výkaz
 158. účtovanie tržieb z erp
 159. Je povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni evidenciu na úrade práce?
 160. FO podnikateľ ZŤP a ERP
 161. Družka a prac.pomer
 162. Stala sa chyba?: Bolo treba podať DP
 163. zle zaúčtovaný majetok
 164. Účtovanie v súkromnom dennom stacionári
 165. Nesprávne uhradená FA
 166. stravné lístky minusové
 167. 1. strana DP DPH vysvetlenie
 168. Zdaniteľný príjem z BSM - registrácia DIČ
 169. Úč POD 1-01, Financial Statement, po anglicky
 170. Burza oblečenia - príležitostný predaj
 171. prevod vlastnickeho podielu
 172. Transferová dokumentácia
 173. Odpis auta
 174. úhrada faktúry konatelom/spoločníkom - nárok na odpočet dph
 175. prenos daňovej povinnosti
 176. Nevedený splátkový kalendár v JU
 177. Prenesená daňová povinnosť - manuál
 178. Inventarizačný súpis účtov
 179. Prijmy financneho sprostredkovatela a DP
 180. Učtovanie v MRP programe
 181. obcianske zdruzenie - danovy urad
 182. Zdaňovanie dividend
 183. patrí nakúpený vodoinštal.a kúrenársky materiál do položiek colného sadzobníka na samozdanenie?
 184. Ako sa prihlasim na elektorinicku komunikaciu s danovym uradom?
 185. DDP DzP FO "B"
 186. Daňové priznanie a systémová chyba
 187. Terminál účtovanie PU
 188. Odpocitatelna polozka
 189. Evidencia DF v Alfe
 190. Vrátený tovar a dobropis v nižšej cene
 191. Typ DPH 46 v MRP
 192. Vyplnenie riadku 23 DPH
 193. odpočet dph pri kúpe osobného auta
 194. nespotrebovaný tovar na konci roka
 195. Môžem eshop účtovať takto:
 196. DPH zo zostatkovej ceny a KV
 197. Vzájomné vysporiadanie odoslanej a došlej faktúry v OMEGE
 198. Preprava a DPH (v rámci EU)_NESKORO doložené doklady
 199. Čo napísať do faktúry za príspevok na facebooku?
 200. Vykonané RZD a daňové priznanie
 201. SZČO a peňažna výhra
 202. cestovný príkaz
 203. odpisovanie auta nad 48 tis.
 204. Súhrnný výkaz DPH
 205. Vyplatenie podielov na zisku
 206. Stroj zaradený vo februári 2018 a v marci odcudzený.
 207. Oneskorený došlý dobropis
 208. Ako účtovať úhrady na bankovom účte v s.r.o., ak konateľ použiva svoj súkromný účet?
 209. prenos daňovej povinnosti podľa § 69
 210. Došlá faktúra - servis výťahu - § 69 ods. 2 - v programe Alfa plus
 211. Ryza bez DPH z Metra a jej maloobchodny predaj
 212. Hlásenie 2017
 213. kupa auta a -20% dph
 214. Ako zaúčtovať koncesionárske poplatky, žiadnu faktúru nemám.
 215. Kontrolný výkaz tuzemské samoznadenie
 216. Rodinna sro a povinnost GDPR
 217. DPH pre zahraničné IČDPH
 218. Nákup knihy ako reprezentácia
 219. Predaj neodpísaného auta
 220. Registrácie pre DPH v ČR účtovanie
 221. Refakturácia služieb podľa §69 ods.12 písm.j
 222. dph vykaz
 223. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch
 224. členenie výdavkov v daňovej evidencii
 225. Faktúra od Worldline - za platby kartou
 226. Učtovanie telefonu na splátky
 227. Účtovanie palivového dreva na konci účtovného obdobia
 228. účtovanie bankového výpisu
 229. Ako zauctujem predaj firemneho automobilu obcanovi?
 230. Predaj auta kúpeného zo zahraničia
 231. Storno faktúry za služby - ako vystaviť doklad?
 232. Uhrada dane - schéma MOSS
 233. tvorba soc.fondu
 234. Ako vystavit fakturu pre manželov ?
 235. Pri kupe Notebooku mam do sumy kratk.majetku zapocitat a zauctovat aj instalaciu?
 236. SZC: Zapocitava sa prijem z materskej do limitu pre platcu DPH? 49790?
 237. Účtujete vyfakturovanie energii za rok 2017, do nakladov roka 2018 ?
 238. Odhláška zamestnávateľa zo ZP
 239. SZČO v likvidácií - zaplatene záväzky bez dokladov
 240. Chýbajúce doklady
 241. Ako mám opraviť vystavenú faktúru 10/2017 po schválení účtovnej závierky 04/2018?
 242. Zahraničná faktúra z CR
 243. zahraničná faktúra
 244. Dodatočné DP k DPH za 01/2018 - VS?
 245. prehľad o zrazených preddavkov
 246. Darčekové poukážky - dar do tomboly
 247. Aký kurz použiť pri uplatnení darčekovej poukážky v mene CZK?
 248. Môžem kapitalizovať aj záväzok bývalého spoločníka? účet 479.
 249. SZČO - dobropis k prijatej faktúre
 250. preplatenie stravy pri služobnej ceste.