PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Preddavky pri odklade DP.
 2. Nákup a predaj firemného automobilu - autobazár
 3. Registračné pokladne pri predaji vstupeniek
 4. Účtovanie nadspotreby?
 5. vyúčtovanie zdravotného poistenia
 6. Prenos daňovej povinnosti pri siláži senáži.
 7. Akým percentom sa zdaňuje vyplatená dividenda zo zisku za rok 2017akcionárovi z ČR?
 8. preddavok za 2017 uhradeny 2.1.2018
 9. Prepočítať samozdanenie kurzom CZK?
 10. Sú nejaké povinnosti v súvislosti s DPH, ak sro plátca PH nadobudne tovar bezodplatne?
 11. Daňový bonus - nárok pri nastupe na výkon trestu
 12. Vrátenie DPH z dodatočného DP
 13. Môže SZČO účtovať rok 2017 v jednoduchom účtovníctve ak v roku 2016 účtoval príjmy a výdavky - teda daňovú evidenciu?
 14. štatistické výkazy
 15. dohoda o pracovnej činnosti
 16. uplatnenie 50% paušálnych výdavkov pri služobnej ceste - súkromné auto živnostníka
 17. rozdiel medzi predajnou a zostatkovou cenou pozemku
 18. Vyplatenie dividend v roku 2018 za rok 2017 - odvody
 19. DP a odvody do zdrav. poisťovne
 20. Daňové priznanie pre opatrovateľky.
 21. Žiadosť o udelenie prechodného pobytu - pracovníci z Ukrajiny
 22. Anglický účtovný rok od 1.4.2017 do 31.3.2018 versus naše Daňové priznanie
 23. Môže faktúry na reklamu vystavovať môj spoločník?
 24. Prevod osobného auta od fyzickej osoby podnikateľovi
 25. Zálohová faktúra v CZK
 26. Môže mať SZČO prvý rok vyššie výdavky než príjmy?
 27. Práca blogéra
 28. Vypocet nemocenskych davok
 29. Môžem mať kópie občianskych preukazov zamestnancov a rodné listy detí našich zamestnancov .
 30. Musí Slovák s českou živnosťou a českým daňovým domicilom podávať DP na Slovensku?
 31. faktúra do Česka
 32. Do VOZD dám 1 splátku - notárska úschova -licenčná odmena pre SOZA v JU ?
 33. Živnostník pracuje v EÚ na stavbe pre slovenskú zdaniteľnú osobu. Aké povinnosti má tejto živnostník na Slovensku a v zahraničí.
 34. Poplatok za zrušenie objednávky.
 35. ukončenie živnosti - ako?
 36. Predčasná úhrada faktúry
 37. Vzájomnný zápočet so zdrav.poistovnou
 38. Vypožička auta od SZČO manžela pre SZČO manželku
 39. Odvody za zamestnanca
 40. SRO zaplatila faktúru za FO(podnikateľ)
 41. Zmena účtovného programu v priebehu roka
 42. Do ktorého riadku DP FO podnikateľa dám príjme z prenájmu časti budovy zaradenej do obchodného majetku ?
 43. príležitostný príjem
 44. Kúpa čistého podniku
 45. chybný základ dane pri tržbach cez ERP vo výkaze dph-upraviť?
 46. ako uvádzat v kontr.výkaze DPH nákup PHL 20 percent ?
 47. nájomné platené fyzickej osobe
 48. neuhradené záväzky § 17 odst.27 daň z príjmu
 49. Účet 261 v mínuse
 50. Ako zrušiť záväzkok voči dodávateľovi, ak nemám doklad o úhrade faktúry?
 51. Záväzky zo SF - dlhodobé alebo krátkodobé
 52. Potvrdenie o úhrade z Francúzska
 53. OP Pohľadavka FV Uzávierka DPPO za rok 2017
 54. Finančná odmena vo výške 0,00eur?
 55. Ubytovanie bez DPH?
 56. Daňové odpisy predaného vozidla
 57. schválenie odmeny konateľa
 58. Vyúčtovacia faktúra elektriny-preplatok, započítaná upomienka a úrok
 59. Autonehoda bez spoluucasti
 60. Oprava počiatočných stavov Omega
 61. krátkodobý prenájom vozidla - kontrolný výkaz
 62. obnova prerušenej živnosti a DP
 63. Ako vyplniť časť I. Žiadosti o registráciu na daň z príjmov?
 64. Podiely na zisku za rok 2017
 65. účtovania rozšírenia programu
 66. dp po a poznámky
 67. vyúčtovanie cestovného príkazu
 68. Faktúry od spoločnosti Google za služby GoogleAdWords - čo do nákladov?
 69. MRP - účet v banke
 70. Faktúry od spoločnosti Google za služby Google AdWords - daňová kontrola
 71. Uplatnenie nezdaniteľnej položky na manželku poberajúcu polovičný invalidný dôchodok
 72. Zrušene Dič
 73. Ako zaúčtovať došlú faktúru zaúčtovanú už v minulom roku ?
 74. Prenesenie daň. povinnosti podľa §69 ods. 12 zákona o dph
 75. Hotovosť nad 1000€ cez ERP
 76. Tovar z ČR - inštalácia?
 77. Zaradenie a odpis vlastnej budovy
 78. Aký deň dodania uviesť na faktúre?
 79. Úver na auto účtovanie PÚ
 80. Počiatočné stavy nesedí 411 ZI
 81. Vymeranie DPH - má sa účtovať v peňažnom denníku alebo nie?
 82. Daňový bonus
 83. SF a čerpanie na kultúrne podujatia, fitnescentra
 84. Práca nadčas výpočet
 85. Kúpna zmluva bez čísla a KV
 86. novoregistrovany platca DPH a nove auto pre inu firmu
 87. Faktura za skodu sposobenu pri pracach spolocnosti
 88. Vystavenie vyúčtovacej faktúry za energie a KV DPH
 89. fa za Telekom. služby-uznateľnosť
 90. oznámenie bankového účtu na portál FS
 91. poskytnutie pôžičky do sro (finan.výpomoc spoločníka) bezhotovostne a výber z účtu na hotovostné platby
 92. Mzdy v Nemecku
 93. Podnikateľ odmieta vydať doklad o zaplatení
 94. Môže manželka SZČO fakturovať jednoosobovej sro , ktorej konateľom aj spoločníkom je manzel, účtovnícke (príp. iné) služby?
 95. Aka je splatnost Faktury?
 96. Všeobecné posielanie pre Finančnú správu
 97. Oslobodenie - automobil z Holandska
 98. Registrácia živnostníka na DU
 99. Dovoz tovaru z USA
 100. Musí byť súčasťou faktúry okrem dodacieho listu aj STAZKA?
 101. Stravné učiteľa pri 2 dňovom výlete
 102. PHM účtovanie
 103. DPPO B - slobodne povolanie
 104. vrátenie DPH z Talianska
 105. Invalidny dochodok a praca v poistovnictve a hypoteky?
 106. Prepravné služby s dph?
 107. Zdravotné odvody z ostatného príjmu
 108. Tankovanie zamestnanca
 109. účet 429
 110. Môže analytický účet obsahovať písmená?
 111. úhrada faktúry spoločníkom
 112. Dobropis, ktorý sa týka minulého roka
 113. Odvody na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti zaplatené v omeškaní - rátajú sa na účely dane z príjmu do uhradených odvodov?
 114. Preddavky pre novú živnosť, ak som už podnikal
 115. Zaúčtovanie preddavkovej FA až po 2 mesiacoch
 116. Skôr vyplateny podiel na zisku za rok 2017 ako podiel na zisku z rokov 2014-2016
 117. Platba vopred a tovar dodaný do 15 dní
 118. Musím podávať daňové priznanie aj na Slovensku?
 119. DP typ B a príjem zo zamestnania v zahraničí
 120. Ako zaučtovať poistnú udalosť v PÚ.
 121. Informovanie obchodných partnerov o spracúvaní osobných údajov
 122. cestovný príkaz zamestnanca
 123. samozdanenie-kedy?
 124. Dlhodobá zahraničná pracovná cesta konateľa
 125. Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 odsek 12 zákona DPH
 126. Na aky ucet zauctovat danovy doklad k zalohovej platbe??
 127. Je poskytnutý príspevok na teambulding nepeňažným príjmom zamestnanca?
 128. Môže registrovaný na úrade práce ako nezamestnaný prenajímať byt a nebytový priestor?
 129. SZČO platiteľ DPH iba časť roka + paušálne výdavky - Môže si uplatňovať odpočet DPH?
 130. Účtovná zavierka v mikro UJ 2017 - smerovanie riadkov
 131. Nákup auta zo zahraničia
 132. Ako opraviť chybné stavy na účte???
 133. Kúpa automobilu na obchodnú spoločnosť
 134. Znizenie ZD 2017
 135. DDP PO prílohy
 136. Odpis nepremlčanej pohľadávky
 137. Rozdelenie spoločnosti na dve nástupnícke
 138. FA poslaná do zahraničia na centrálu
 139. DzMV
 140. Obstaranie PC a ich zaradenie ak cena je 650 €
 141. daň z motorových vozidiel pri použití súkromného auta pri pracovnej ceste
 142. Ako zaúčtujem?
 143. darovanie, zbierka,
 144. Účtovaníe vyplatenie dividend
 145. Modernizácia, renovácia, rekonštrukcia
 146. Vznik nároku na podporu z dobrovoľného poistenia v nezamestnanosti pri omeškaní úhrady poistného
 147. Ako a v akej výške zaúčtovať sprepitné zaplatené v hotovosti?
 148. Je správe vystavená faktúra z USA za softwarové služby s 20 % ou DPH platiteľovi DPH?
 149. Mám podat souhrnný výkaz dodatečně?
 150. Prefakturácia služby plátcovi DPH do EU
 151. Účtovanie stravného zamestnancom v RO - zariadenie pre seniorov
 152. Odpis pohľadávky a dane
 153. Ukončenie Bc. - dokedy má štatút študenta?
 154. Zaúčtovanie VH za rok 2017
 155. pokladničný doklad za ubytovanie v CZ a odpočet DPH
 156. Pripočítateľné položky v DP do ktorých riadkov smerovat ucty?
 157. Účtovanie medzi prepojenými spoločnosťami
 158. Poplatky za platbu kartou za minuly rok
 159. VS na vyplatenie dividendy z roku 2017
 160. DPH z kreditu
 161. Zatriedenie účt. jednotky k 1.1.2017
 162. Podiel na zisku 7 % DU
 163. malá UJ-poznámky
 164. TPP a predčasný dôchodok
 165. Môžem platiť dodávateľom gastrolístkami ak ich akceptujú?
 166. Účtovný odpis pri vyradení.
 167. zaúčtovanie tržby v PÚ-predaj tovaru+sprostredkovanie prenájmu kontajnera
 168. Dodaňujú sa záväzky po splatnosti vzniknuté z postúpenia?
 169. Ziadost o predcasny dochodok, posun zaciatku priznania a vyplaty PD
 170. Strata a daňová licencia
 171. Pripočítateľné položky v DP PO za rok 2017, na ktoré riadky?
 172. Ako moze ist muz na matersku?
 173. Zrušiť pred odchodom na materskú živnosť alebo nie?
 174. Dotácie pre začínajúcu sro?
 175. Zamestnanec a konateľ v s. r. o. zároveň - podpora v nezamestnanosti a PN?
 176. doprovod družky u lekára - treba zdokladovať, že spolu bývajú v jednej domácnosti?
 177. Faktúru za dodanie služieb v SR pre odberateľa z EU vystavím bez DPH?
 178. Kúpa kuponu cez zlavový portál
 179. Opravná faktúra-DPH a KVDPH
 180. Duplicitná úhrada faktúry firme , ktorá medzičasom zmenila názov
 181. odpočitateľná položka
 182. Výdajník vody a Barely na vodu daňovo uzn.výdavok?
 183. Spolufinancovanie pri oprave cesty, ak cesta nie je majetkom firmy
 184. DPH samozdanenie - tovar z EU
 185. spolufinancovanie rekonštrukcie cesty právnickou osobou pre obec
 186. prechod z pauš. výd. na JU
 187. kúpa podniku - účtovanie
 188. szčo elektronická schránka
 189. predaj nákladného auta pred odpísaním
 190. info o: novinkach v zakonoch, uctovnictve, daniach
 191. podiely na zisku spoločnosti v ČR
 192. prenajom karavanu na firmu
 193. DPH nadobudnutie tovaru z EÚ
 194. Ako pridám pečiatku a podpis na faktúru v programe MRP Fakturácia?
 195. Môžem refakturovať nadštandardné pracovné oblečenie zamestnancovi?
 196. predčasné ukončenie leasingu - odkupenie nájomcom- nákladný a osobný automobil
 197. Odpísaný záväzok postúpený inej osobe
 198. Dohodari a nocna praca od maja
 199. Predaj nehnuteľnosti získanej dedením
 200. Účtovanie nedokončenej výroby v stavebníctve
 201. kupa sro
 202. konateľ a práca vo vlastnej sro
 203. náhrady pri dohode
 204. Dvojzmenná prevádzka v NC
 205. Ako zlikvidovať zo salda nevrátený a nevyžiadaný preplatok?
 206. Predaj osob.automobilu pod odpise - je treba dať DPH?
 207. ako účtovať uhradu firemnej faktury zo sukromneho uctu konatela?
 208. Aky je postup ked sa nepreberu vsetky prace ale je vystavena faktura?
 209. akým kurzom prepočítavať úhrady zahraničných faktúr z EUR bank.účtu ?
 210. GDPR účtovníci
 211. Vystavená faktúra, ale nie doručená
 212. Bločky z alzy s 0 dph
 213. Môžu byť koberčeky súčasťou OC auta?
 214. predaj automobilu za nižšiu cenu ako je zostatková
 215. platenie preddavkov PO
 216. DP z rakúskych príjmov
 217. Poplatok za výkon správy pre garážové státie
 218. Prepočet stravného v cudzej mene na EUR
 219. Zmena adresy spoločnosti
 220. bezplatné poskytnutie obedov pre svojich zamestnancov vo svojej reštaurácii
 221. Denná uzávierka ERP
 222. Účtovanie tržieb stávkových kancelárií
 223. Poistenie zaplatené po skončení podnikania - za ktorý rok podať DDP
 224. ERP storno
 225. zrážka zo mzdy v prospech zamestnávateľa
 226. Nákup pozemku na základe zmluvy o budúcej zmluve. Investícia alebo záloha
 227. Služobné vozidlo používané na súkromné účely
 228. Ako účtovať poplatok za vklad na účet poštovou poukážkou v jednoduchom účtovníctve?
 229. môžem účtovat 518 / 314 pri preddavkoch na sluzbu?
 230. Ako zaúčtovať DPH z majetku, ked este nebol platca DPH ?
 231. odpis auta nad 48000€
 232. masérske služby - permanentky do nakladov
 233. SZČO môže uzavrieť dohodu s DU na elektronickú komunikáciu len do konca júna 2018?
 234. Vyuctovanie zahranicnej pracovnej cesty
 235. Predaj budovy
 236. Obstarávacia cena pozemku
 237. 20% DPH daňovo neuznateľné
 238. Ako vyplniť dodatočné daňové priznanie - daňový bonus na deti.
 239. zmena konateľa-oznamovacia povinnosť
 240. Súhlas so spracovaním OÚ zivnostnika
 241. Faktúra za vzorky - prenos daňovej povinnosti
 242. Ako zaúčtovať hotovostný vklad na účet dodávateľa z dôvodu úhrady faktúry?
 243. Preuctovanie
 244. Zaúčtovanie vyradeného mot. vozidla.
 245. Žiadosť o určenie uplatňovania legislatívy
 246. Dodatočný kontrolný výkaz + dodatočné DPH
 247. Stačí registrácia podľa §7a aj ak sa prekročí limit?
 248. Aký dátum dodania pri prefakturáciácii elektriny, vody, plynu a tepla popri nájomnom?
 249. zahraničný blok za PHM a 80 % paušál
 250. Kontrolný výkaz - iná faktúra na to isté