1. Benefit pre zamestnancov - účtovanie v PÚ (2 replies)
 2. e-kasa (2 replies)
 3. predpoklad.vymer.zaklad pri náhrade príjmu (4 replies)
 4. zrušenie starej pokladnice (1 replies)
 5. Aký obrat musí dosiahnuť firma, aby mala povinnosť podávať intrastat? (5 replies)
 6. Stravné zostáva na jún nezmenené? (2 replies)
 7. Kto používa MRP-K/S v Ružomberku a bol by ochotný pomôcť? (1 replies)
 8. Odpis premlčaného záväzku (1 replies)
 9. účtovanie úveru poštová banka-výpis z úverového účtu (5 replies)
 10. Odpis penalizačnej faktúry (1 replies)
 11. Aký typ DPH? (1 replies)
 12. Môže sa do výdavkov z rozpočtu školy zaúčtovať spotreba potravín na školskej akcii? (3 replies)
 13. kartičku po otvorení živnosti (14 replies)
 14. Ekasa vklad, výber (2 replies)
 15. eKassa (3 replies)
 16. Strata dokladu - účtovanie v PÚ (2 replies)
 17. jednoduché učtovníctvo (0 replies)
 18. PU - cestovné náhrady (2 replies)
 19. Predaj tovaru pod predajnú cenu. (8 replies)
 20. Daňové priznanie po úmrtí zamestnanca (4 replies)
 21. Bowling sociálny fond - rozúčtovanie miezd rozpočtová organizácia (0 replies)
 22. Faktúry o prijatých platbách - Pohoda (2 replies)
 23. Zostatok na účte 345 (5 replies)
 24. DOBPŠ - Štatút študenta a ukončené nadstavbové štúdium (7 replies)
 25. Ako vyplatiť výhru autorovi? (0 replies)
 26. Ako má vyriešiť SZČO situáciu, keď mu ešte neprišla e-kasa? (8 replies)
 27. Zamestnanie občana z Maďarskej republiky (2 replies)
 28. DPH pri obstaraní HM formou finančného prenájmu (1 replies)
 29. ORP alebo VRP? (2 replies)
 30. ročné zúčtovanie nedoplatok 0,05 eur (2 replies)
 31. dph a nadmerný odpočet (0 replies)
 32. vstupenky na festival a DPH (1 replies)
 33. Daňové výkazy v angličtine (1 replies)
 34. Od kedy má firma povinnosť účtovať zásoby spôsobom A? (0 replies)
 35. Vystavenie faktúry v rozpočtovej organizácii (0 replies)
 36. Aké číslo pôvodného dokladu uviesť na vyúčtovaciu faktúru? (2 replies)
 37. Tržby za výrobok alebo tovar? (6 replies)
 38. Dátum dodania do KV pri zahraničnej CZ faktúre (2 replies)
 39. Evidencia tržby (2 replies)
 40. Zahraničná faktúra za sluzby z r. 2016 : oprava v 04/2019 (0 replies)
 41. Účtovanie tovaru (0 replies)
 42. Položka ekonomickej klasifikácie - zdravotný dohľad PZS (1 replies)
 43. Ako účtovať nákup strún na gitaru v hotovosti ? (2 replies)
 44. Na odpísaný osobný automobil sme dali namontovať ťažné zariadenie v hodnote 400 EUR. Je to technické zhodnotenie, ale nižšie ako 1700 EUR. Ako to zaúčtovať? (1 replies)
 45. Cestovné náhrady - ubytovanie (1 replies)
 46. výpočet obratu - platiteľ dph JÚ (1 replies)
 47. registracia na tttsk za účelom predaja tabak.vyrobkov (0 replies)
 48. Preddavok dane zo závislej činnosti - dodatočný prehľad? (1 replies)
 49. Prenos DPH (0 replies)
 50. Stravné lístky (5 replies)
 51. Konsolidovaná účtovná závierka (1 replies)
 52. odpočet dph pri pracovnej ceste (4 replies)
 53. Kto mi vie pomôcť programom WinIbeu z okolia Štúrova, resp. školenie (0 replies)
 54. Kto mi vie pomôcť programom WinIbeu z okolia Štúrova, resp. školenie (1 replies)
 55. Platba ubytovania pre živnostníkov firmy. (2 replies)
 56. Kaucia a ukončenie nájomnej zmluvy (0 replies)
 57. Národná diaľničná spoločnosť (4 replies)
 58. zaplatená záloha do zahraničia (4 replies)
 59. Zahraničný dobropis s rôznymi dátumami a daňové priznanie (1 replies)
 60. ŠPZ v nákladoch (8 replies)
 61. Platca DPH §7a - faktúry od Wix.COM LTD., GOOGLE - samozdanenie (0 replies)
 62. darovanie auta do firmy (1 replies)
 63. Účtovanie výroby spôsobom B (0 replies)
 64. Spätne priznaný dôchodok v mrp (0 replies)
 65. ČSOB leasing-spotrebný úver účtovanie v PU (0 replies)
 66. Likvidacia firmy v OMEGE (1 replies)
 67. Vyžiadanie DPH z EÚ (4 replies)
 68. Výplata dividend za 2013-2016 a odvod do zdravotnej poisťovne (4 replies)
 69. Neuhradená pohľadávka na 546 (2 replies)
 70. Fakturácia do EÚ - dodanie v tuzemsku (0 replies)
 71. Vrátenie preplatku na DPFO zamestnávateľovi (3 replies)
 72. Predaj auta kúpeného od FO bez DPH, musím odviesť DPH? (2 replies)
 73. Aká zmluva má byť vyhotovená keď firma dáva k dispozícii byt konateľovi? (4 replies)
 74. Poplatok za komunalny odpad (5 replies)
 75. DPH (2 replies)
 76. Alza CZ a storno objednávky (0 replies)
 77. úhrada záväzku prevzatého v JU. (1 replies)
 78. Účtovanie projektu z Fondu na podporu umenia - škola s právnou subjektivitou (0 replies)
 79. Vyplatenie autorských honorárov 2019 (0 replies)
 80. Zriaďovacie výdavky ako dar (0 replies)
 81. Stravné lístky (8 replies)
 82. Ako správne účtovať platbu kartou? (1 replies)
 83. Kedy má firma povinnosť zabezpečiť BOZP ? (7 replies)
 84. szčo a auto brata môže uplatniť kilometrovné? (2 replies)
 85. odvody zivnost (3 replies)
 86. Podliehajú výnosy zo štátnych dlhopisov vydaných SR zdaneniu? (2 replies)
 87. Zemné práce a prenos daňovej povinnosti (3 replies)
 88. Platba u živnostníka (3 replies)
 89. Zahraničná faktúra za právne služby a DPH (1 replies)
 90. Dodatočný kontrolný výkaz (2 replies)
 91. daňová povinnosť pri nájme (0 replies)
 92. Odpisy budovy (0 replies)
 93. úhrada odvodov zamestnávateľa do SP - chybný SS (5 replies)
 94. Príjmy a výdavky SZČO pri prerušení živnosti a na prelome rokov (0 replies)
 95. Platba kartou a potvrdenka o zaplatení (1 replies)
 96. Vysporiadanie premlčanej pohľadávky (0 replies)
 97. Ako odvádzať dane ak si chcem privyrobiť kreslením? (1 replies)
 98. uprava účtu 082 (0 replies)
 99. povinna registracia predajcov tabakových výrobkov (1 replies)
 100. SZČO - nákup stroja - odpočet DPH a daňový výdavok (8 replies)
 101. Pôžička konateľa pre s.r.o. (5 replies)
 102. predčasný star.dôchodca a dohoda (1 replies)
 103. V jednom mesiaci prijata platba aj dodana sluzba (1 replies)
 104. mzdový softver magma (3 replies)
 105. Dodanie služby občanovi v EÚ - uvádza dodávateľ IČ DPH? (0 replies)
 106. Prenos daňovej povinnosti podľa§ 69 ods. 12 písm. j (4 replies)
 107. Zakon o obmedzeni platby v hotovosti. (2 replies)
 108. Úhrada faktúry nepodnikateľom (4 replies)
 109. Stravné lístky pre zamestnancov (3 replies)
 110. Zaradenie nábytku do majetku (4 replies)
 111. Naviac zaplatená DPH (1 replies)
 112. Registračná povinnosť DPH (1 replies)
 113. bloček za tovar- úhrada cez BU (2 replies)
 114. Zmena sídla spol. a povinnosti (0 replies)
 115. ako uctovat blankozmenku (0 replies)
 116. zaúčtovanie rozdelenej mzdy v PÚ-mimoriad. závierka (0 replies)
 117. Ako zrušiť splnomocnenie na zasielanie dokumentov na daňový úrad a zároveň vytvoriť splnomocnenie na nového zamestnanca? (2 replies)
 118. Dá sa analyticky rozčleniť pokladňa podla obchodných zástupcov? (2 replies)
 119. žiadosť o e kod pokladnice stiahnut ident.údaje (2 replies)
 120. rozdelenie mzdy za apríl (3 replies)
 121. Predaj dreva sro (21 replies)
 122. Eldp rodicovska a dohoda (1 replies)
 123. Poplatok za komunálny odpad (4 replies)
 124. Vystavená vyúčtovacia faktúra-účtovanie (0 replies)
 125. voľný sviatok a fond pracovného času (2 replies)
 126. obdobie md a rd v ELDP (1 replies)
 127. Zaúčtovanie prijatej poukážky (0 replies)
 128. nákladné vozidlo/servisné vozidlo (4 replies)
 129. Akou mzdou sa počíta sviatok. (10 replies)
 130. Socialny fond od A po Z (3 replies)
 131. zahraničná faktúra a dph (2 replies)
 132. Úhrada faktúry cez O2 Slovakia-mikroplatby (5 replies)
 133. Plati sa daň z dedičstva? (5 replies)
 134. Organizačná zložka podniku zahraničnej osoby (0 replies)
 135. Za aký mesiac vydávať zamestnancom stravné lístky vo zvýšenej hodnote? (6 replies)
 136. žiadosť o pridelenie e kodu pre ERP (1 replies)
 137. Nárok na dovolenku (11 replies)
 138. môžem si prijať v jednoduchom účtovníctve príjmový doklad bez iného dokladu? (3 replies)
 139. Účtovanie pri platbe PayU (0 replies)
 140. zrušenie bank.účtu sro a následné pohyby za poplatky-uznateľnosť (5 replies)
 141. Provízia za realitné služby. (0 replies)
 142. krátenie dovolenky počas materskej a rodičovskej (1 replies)
 143. Tovar z E-bay a zaučtovanie (1 replies)
 144. Účtovanie 80% výdavkov na auto v podnikaní (1 replies)
 145. Musí byť na faktúre číslo živn. registra aj živn. listu (OŽP)? (3 replies)
 146. ERP (1 replies)
 147. Dan z predaja nehnutelnosti (0 replies)
 148. účtovanie tržieb (0 replies)
 149. Ako účtovať v PÚ prijatá faktúra s DPH za emýto od NDS, úhrada SLOVNAFTU bez DPH. (1 replies)
 150. Prijatie preddavku na dodanie tovaru do iného ČŠ oslobodené od dane (2 replies)
 151. leasing na osobný automobil - neplatca DPH (0 replies)
 152. Založenie novej s.r.o. (0 replies)
 153. Ako zaúčtovať dotáciu z UPSVaR v MONEY S3 (0 replies)
 154. Zmluvná pokuta Telekom za predčasné ukončenie paušálu - účtovanie a daň (1 replies)
 155. DFA bez IČO, neplatca DPH, SZČO (5 replies)
 156. Kto robí daň z prijmu 2018 marec až dec. v rakuskej firme. (2 replies)
 157. Ako zaúčtujem faktúru od polského dodávateľa ohľadom DPH? (3 replies)
 158. nove e kasy (2 replies)
 159. Stravné lístky vrátnikov (3 replies)
 160. služobná cesta a náhradné voľno (5 replies)
 161. Obrat DPH jednoduché účtovníctvo 2018+2019 (4 replies)
 162. Zvýšenie vlastného ímania (1 replies)
 163. Krátkodobá pôžička konateľa do sro -úrok (5 replies)
 164. Firemne Auto - denne cesta z domu do prace (doma mam HomeOffice) (4 replies)
 165. Zmena financovania predmetu leasingu (0 replies)
 166. Vrateny prispevok z dds (1 replies)
 167. Účtovanie dotácie v o.z. (0 replies)
 168. Dobropis (2 replies)
 169. príjmový pokl.dokl (0 replies)
 170. vypočet náhrady príjmu (0 replies)
 171. vyplatena zaloha zamestnancovi účtovanie (1 replies)
 172. pracovníčka v hodinovke a preplatený sviatok (1 replies)
 173. Samostatné odhlásenie VRP pri ukončení živnosti? (3 replies)
 174. prechod z ERP na ORP (1 replies)
 175. účet 355 a 365 (1 replies)
 176. Spatne preplatenie vyssich prispevkov na penzijne poistenie opatrovatelky v Rakusku (0 replies)
 177. krátenie dovolenky (8 replies)
 178. Kurz na evidenciu majetku (4 replies)
 179. Účtovanie nedaňových výdavkov (11 replies)
 180. DPH a stavba prevádzky kedy môžem uplatniť? (0 replies)
 181. Účtovanie dotácie v o.z.- zúčtovanie nákladu k výnosu (0 replies)
 182. Elektronické služby SP (4 replies)
 183. prehľad o zrazených preddavkoch (4 replies)
 184. Účtovanie poistného (9 replies)
 185. Priplatok za sviatok (1 replies)
 186. storno vystavenej fa z minulého roku (2 replies)
 187. Cestovný príkaz kolonka začiatok cesty (2 replies)
 188. Zberná FA s mínus.znamienkami (5 replies)
 189. Dobropis a DPH (6 replies)
 190. Ako vypočítam splatnú a odloženú daň z príjmov PO? (0 replies)
 191. Prehľad za 03/2019 a ročné zúčtovanie . (0 replies)
 192. 2% elektronicky (8 replies)
 193. oznámenie na FS o vstupu spoločnosti do likvidácie (0 replies)
 194. Nevýplňali Ste niekto prílohu č.9 k vyhláške 446/2012 Zz?? (0 replies)
 195. 2% dane a podane DP (6 replies)
 196. Príjmový pokladničný doklad-číslovanie (2 replies)
 197. Dobrý deň, koľko rokov spätne sa dá uplatniť NO DPH, ktorý rok je posledný? Ďakujem (0 replies)
 198. pokuta za oneskorené podanie riadneho súhrnného výkazu (1 replies)
 199. Som ťažko zrakovo postihnutý a otváram si masážny salón vzniká povinnosť aj mňa mať e-kasu? (2 replies)
 200. Platba v hotovosti (12 replies)
 201. Vyradenie starých dokumentov (1 replies)
 202. Fakturu z CR od neplatcu DPH dat do DPH alebo nie? (1 replies)
 203. Ako vystaviť faktúru v JU s DPH alebo bez DPH? (1 replies)
 204. Dan z príjmu účtovanie (5 replies)
 205. Faktúra za vodu-účtovanie v JÚ (0 replies)
 206. Fa z ČR od neplatcu DPH (0 replies)
 207. narok na dovolenku po dlhodobej pn (3 replies)
 208. Daňové priznanie s nesprávne uvedeným číslom účtu (18 replies)
 209. Úrad práce a Zamestnávateľ (2 replies)
 210. Kúpa motorky a DPH (6 replies)
 211. krátenie stravného (4 replies)
 212. Kúpna zmluva vz faktúra (1 replies)
 213. ako treba zaúčtovať TIPOS faktúry v PÚ. Kto má skúsenosti? (0 replies)
 214. Do ktorej odpisovej skupiny zaradím veľkoplošnú LCD obrazovku (nie TV prijímač)? (1 replies)
 215. Spolupráca pri organizácii podujatia a DPH (0 replies)
 216. Motorove vozidlo - kúpa nových dielov je zhodnotenie alebo priamo oprava? (2 replies)
 217. Faktúry od belgickej firmy Worldline (6 replies)
 218. Uplatnenie práva na odpočítanie práva (2 replies)
 219. Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti dodané neskoro. (2 replies)
 220. Pre-fakturovanie Chorvátskej DPH (3 replies)
 221. Prenos daňovej povinnosti - podvojne účtovníctvo - odberateľ Ako účtovať a kde dať do kontrolného výkazu? (3 replies)
 222. doklady za platby obedov u szčo (9 replies)
 223. odpočet dph-prenos na príjemcu použitie účtu (1 replies)
 224. Dodatočný kontrolný vykaz pre dph (0 replies)
 225. prenájom debnenia, prenájom vibrač. valca (1 replies)
 226. poznamky v sro excel bude to chyba? (0 replies)
 227. služby ktoré sa prefakturovávajú ďalej v PÚ (9 replies)
 228. Uplatnenie DPH pri prenajatom MV (2 replies)
 229. Garážové státie platcovia DPH predaj s DPH? (0 replies)
 230. kratenie počas rodičovskej dovolenky (3 replies)
 231. vysporiadanie zisku v občianskom združení (0 replies)
 232. založenie stavebnej spoločnosti (5 replies)
 233. Predaj neodpísaného auta a DPH (1 replies)
 234. Prenos danovej povinnosti - oprava faktury (0 replies)
 235. zúčtovanie nedaňovým dokladom (6 replies)
 236. nahlaska volných miest na up (0 replies)
 237. schvalenie mikro uctovnej zavierky (1 replies)
 238. Danovy bonus / zruseny ucet (2 replies)
 239. Tovar na ochutnávku zákazníkom (1 replies)
 240. rekreacny poukaz a DPH JU (1 replies)
 241. Oslobodenie od Dph. (0 replies)
 242. Nedoplatok na dani (12 replies)
 243. Predaj majetku a jeho spätný nákup (2 replies)
 244. Obstarávacia cena pozemku (0 replies)
 245. Cena za uctovnicke sluzby? (3 replies)
 246. Zabudnuta FA a odpocitanie DPH (5 replies)
 247. Dodatočné daňové priznanie PO, oprava schválenej účtovnej závierky za r.2016 (0 replies)
 248. preplatky dane (0 replies)
 249. cudzinec s prac. povolením na 5 rokov a daň. bonus na dieťa mesačne? (3 replies)
 250. vyradenie vozidla v PÚ-zostatok nula (7 replies)