1. poistné SP zapl. bez právneho dôvodu účtovanie (5 replies)
 2. odsúhlasenie záväzkov (2 replies)
 3. Plati sa clo a DPH z balika z cudziny s postovnym alebo bez? (10 replies)
 4. PZ na kratší úväzok (2 replies)
 5. Podpora v nezamestnanosti z ČR (2 replies)
 6. ERP 2015 (2 replies)
 7. Dohoda o pracovnej činnosti - MINIMÁLNY počet odpracovaných hodín (8 replies)
 8. ako preúčtovať :preplatok na DzMV 9,52 UER na čiastočnú úhradu daňového nedoplatku DPH - PÚ ? (2 replies)
 9. Opravené faktúry z titulu odpočtu DPH zo zálohy treba podať dodatočné DP k DPH a KV? (5 replies)
 10. Opravená FA z titulu odpočtu DPH zo zálohy (1 replies)
 11. Opravená faktúra z titulu odpočtu DPH zo zálohy a KV (2 replies)
 12. Dovoz tovaru z tretich krajin a samozdanenie (1 replies)
 13. Daň zo zisku (2 replies)
 14. Za akých podmienok môže dieťa predávať svoje výrobky na trhu a internete? (1 replies)
 15. Rozdielnost v prepocte koeficientom pre obcianske zdruzenie? (0 replies)
 16. Predaj auta SZCO - firme (11 replies)
 17. Ako preúčtovať chybne zaúčtovaný bloček z registračnej pokladne (v MRP)? (0 replies)
 18. Predaj odpisovaného bytu už po 2 rokoch,aká daň? (11 replies)
 19. danovy bonus za minule roky (1 replies)
 20. Daňové priznanie DPH (1 replies)
 21. Dobropis zo zahraničia a KV (1 replies)
 22. V ktorej odpisovej skupine odpisovať predeľovaciu stenu z DTD dosiek ? (2 replies)
 23. Dobropis k faktúre so spätným dátumom (3 replies)
 24. Postupenie pohladavky u postupcu a postupnika (0 replies)
 25. fixná mesačná platba (7 replies)
 26. Musí byť dobropis označený ako dobropis al.opravná FA? Al stačí označenie Faktúra a položka je mínusom? (1 replies)
 27. Výška príjmu po obnovení živnosti. (7 replies)
 28. Faktúrovanie (predaj) obilinín podľa par.69 ods.12 písm. f . (1 replies)
 29. sprostredkovanie predaja tovaru cez eshop (0 replies)
 30. Kúpa stavebného pozemku v decembri 2014 a povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti za rok 2014. (5 replies)
 31. Nerozdeleny zisk (0 replies)
 32. Predaj nehnuteľnosti a prevod daňovej povinnosti (5 replies)
 33. Ručenie za DPH (1 replies)
 34. Samozdanenie - zahraničné faktúry ( rozdelenie DPH ) (2 replies)
 35. Čo a v akej výške (náklady) si môže uplatniť s.r.o., ak náklad.príves (je v OM firmy) toho roku nevyužila na podnikanie a musí prerušiť daňové odpisovanie? (24 replies)
 36. Ako účtovať drobné vybavenie neskolaudovanej novostavby ? (0 replies)
 37. Ako viesť sklad v malom autoservise pri účtovaní zásob spôsobom B? (1 replies)
 38. Môžem vystaviť ťarchopis, v ktorom doúčtujem cenu dodaného tovaru s dátumom vystavenia, ale nie zdaniteľného plnenia? (1 replies)
 39. Zakúpenie vzorových dverí do predajne (0 replies)
 40. Vyučtovanie prijatej platby (7 replies)
 41. PHM 80% a uplatnenie výdavkov na diaľničnú známku (3 replies)
 42. poplatky za zmenu v obchodnom registri (0 replies)
 43. Prenájom auta od nepodnikateľa a uplatnenie paušálnej náhrady (13 replies)
 44. je možné aby si daňovník sro pri kúpe auta cez lízingovku mohol uplatniť celú DPH ? (10 replies)
 45. Odberateľ si musel dolakovať nami dodané výrobky, na to nám vystavil FA. Má sa samozdaniť, alebo nie? (6 replies)
 46. manko (2 replies)
 47. Podať dodatočné DP a KV ( suma 4,74 Eur ) ? (0 replies)
 48. Kuchynka v predajni - odpisy (7 replies)
 49. Ako zaúčtujem neuhradený zvyšok faktúry? (2 replies)
 50. Sociálny fond (3 replies)
 51. Keď vystavím faktúru za tovar slovenskému odberateľovi ale bez DPH, lebo tovar ide mimi EU, kde do kontrolného výkazu sa to píše? (9 replies)
 52. ako účtovať poplatok za odpis z registra trestov? (4 replies)
 53. Chyby vo vedení JÚ (4 replies)
 54. Môže živnostník fakturovať, niečo čo ešte nemá zapísané v živnosti? (3 replies)
 55. Odmeny v urbariáte (3 replies)
 56. Dohodári a prihlasovanie a odhlasovanie do zdravotných poisťovní v MRP (4 replies)
 57. postpupenie leasingu v ju (0 replies)
 58. Môže firma s.r.o. neplatca dph odkúpiť firmu od szčo s majetkom, platcu dph a zároveň sa stane s.r.o. platcom dph ? (1 replies)
 59. Daň podla § 7 je odpočítateľnou položkou od základu dane? (1 replies)
 60. Ako opraviť úhradu, ktorá bola účtovaná ako nový doklad v minulom mesiaci. (1 replies)
 61. Účtovanie vyschnutých rastlín (3 replies)
 62. OMEGA - zrušenie uzávierky DPH (1 replies)
 63. ako zarovnať kurzové rozdiely? (1 replies)
 64. Môžem si uplatniť stratu z roku 2010 ak som ju uviedla v daňovom priznaní v roku 2011, ale vlastne som ju nečerpala , lebo daňový základ som mala nižší ako nezdan.časť na daňovníka? (3 replies)
 65. Mýto a platba cez Slovnaft kartu (1 replies)
 66. Došlá zálohová faktúra bez DPH (6 replies)
 67. zamestnanec vyslaný do rakúska a daňové priznanie v AT (2 replies)
 68. Poplašný systém (2 replies)
 69. Ako účtovať faktúru za škodu spôsobenú zamestnancom? (0 replies)
 70. Klasifikácie produkcie- zaradenie do odpisových skupín (6 replies)
 71. Kontrolný výkaz a chybový protokol (2 replies)
 72. Likvidácia 1 centu v knihe záväzkov (4 replies)
 73. Odpis záväzku na BÚ (1 replies)
 74. nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (1 replies)
 75. Elektronicka faktura (1 replies)
 76. úhrada DPH (5 replies)
 77. Par otazok szco- bazanta (5 replies)
 78. DPH - dátum dodania tovaru z EU??? (12 replies)
 79. Existuje aj niečo lepšie na trhu ako Podvojné účto od Cenigovej? :D (15 replies)
 80. výpoveď počas rodičovskej dovolenky - odvody z odstupného (11 replies)
 81. daňovo uznateľný odpis pohľadávky? (2 replies)
 82. Kde je miesto dodania pri prenájme plošiny? (1 replies)
 83. Ako správne vyrátať zisk po zdanení? (3 replies)
 84. Príspevok z ÚPSVaR (4 replies)
 85. Mám PPD - ale nemám faktúru (0 replies)
 86. Oslobodzuje viazaného finančného agenta § 39, § 37 /Zákon o DPH/ od platcovstva DPH. (6 replies)
 87. Predaj podniku (0 replies)
 88. Uctovanie zasob na konci roka (1 replies)
 89. Účtovanie zmluvy o dielo dokončenej v januári 2015, materiál zaúčtovaný v roku 2014 (3 replies)
 90. získanie zákazky koncom roka a úhrada zálohy. (9 replies)
 91. DPH pri postúpení pohľadávok a zápočte (2 replies)
 92. Ku koncu roka chce firma s.r.o. odpredať vozidla, ktoré sú už odpísané. Bude ich predávať ďalšej s.r.o. Aký je postup odpredaja? Vyradenie, fakturácia atď....Ďakujem (3 replies)
 93. Poistné za auto (1 replies)
 94. Preúčtovanie pôžičky a podiel zo zisku (1 replies)
 95. Prerušená živnosť a DPH (2 replies)
 96. Časové rozlišovanie od 1.1.2014 (1 replies)
 97. Platenie polovičnej licencie v s.r.o. (11 replies)
 98. Študent, jednorazový honorár a zdravotné poistenie (13 replies)
 99. Ako neplatit dph pri nakupe tovaru v zahranici a pri dovoze 2x? (0 replies)
 100. Opravný KV DPH (1 replies)
 101. Platenie polovičnej licencie v s.r.o. (0 replies)
 102. Odkúpenie časti budovy, v ktorej sme v prenájme. (1 replies)
 103. ukoncenie podnikania + DPH - nie ku koncu mesiaca,ako vysporiadat DPH? (3 replies)
 104. Pri fa za domény obdobie 2014-2015 robíte čas. rozlíšenie? (5 replies)
 105. Ready made s.r.o. - pokračovanie v účtovníctve (2 replies)
 106. prispevok na podnikanie prisiel pred zacatim podnikania (2 replies)
 107. Darčekové poukážky v RO (1 replies)
 108. Služobné motorové vozidlo, jeho odpis a 80%-ný paušál (1 replies)
 109. Rakúska živnosť, účtovníctvo (0 replies)
 110. Ako postupovať keď nestíham odhlásiť zdr.poisťovňu na SR a prihlásiť tú v ČR do osmych dní? (2 replies)
 111. vystavenie fa - predaj tovaru-zľava na tovar, poštovné-zľava na poštovné (4 replies)
 112. Transferova ocenovanie 1.1.2015 tuzemske zavisle osoby (0 replies)
 113. Ako s výdavkami pri živnosti popri zamestnaní? (auto, stravné) (1 replies)
 114. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej výške a vysporiadanie v roku 2014 (2 replies)
 115. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej sume (1 replies)
 116. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej sume (0 replies)
 117. DzMV za rok 2014 sa považuje za daňový náklad roku 2014? (2 replies)
 118. marža (3 replies)
 119. Zahraničná firma nakúpi u nás a hned tovar aj predá na území SR (3 replies)
 120. Môžem dať do nákladov zimné pneumatiky keď ešte nemám auto? (20 replies)
 121. Do akej odpisovej skupiny preradiť Budovu - nebytovú poľnohospodársku budovu , a budovu - ubytovnu . (3 replies)
 122. Tovar predany do Svajciarska (4 replies)
 123. Faktúra ako splátkový kalendár (2 replies)
 124. Podpora v nezamestnanosti (14 replies)
 125. Ako zaúčtujem v PÚ príspevok z ÚPSVaR na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zam. - ide o príspevok zo štrukt.fondov 30 % z celkovej ceny práce. (1 replies)
 126. zmeny v DzP (0 replies)
 127. co je to pri preclievani zaradenie tovaru podla Harmonizovaného systému klasifikacie a zaradovania tovarov. ako sa to robi (0 replies)
 128. Je potrebné nahlásiť na DU - začatie prevádzky penziónu aj keď je szčo už od roku 1998 ? (1 replies)
 129. daňový výdavok SZČO (7 replies)
 130. účtovanie príspevkov na zamestnancov v JU (0 replies)
 131. Aká je definícia príležitostného príjmu. (8 replies)
 132. Výpočet VZ na účely SP (0 replies)
 133. Fakturácia (2 replies)
 134. Nesedí mi otváracia súvaha pri prebratí účta (13 replies)
 135. Neuhradena faktura do danoveho priznania ? (3 replies)
 136. Zálohová platba pred registráciou DPH a náklady po registrácii DPH (1 replies)
 137. Evidencia drobného inv. majetku v Alfe plus (10 replies)
 138. faktúra za opravu MV (4 replies)
 139. zakupili sme účtovný program softapp zo zahraničia cz poslali nám faktúru zo zahraničia čize s cz bez dph. pojde o samozdanenie? paragrafy 11 a 43? lebo v tomto programe mi to nedá. (0 replies)
 140. DPH v OMEGE (1 replies)
 141. Ako zaúčtovať alikvotnu časť DPH v OMEGE (9 replies)
 142. dph - ano ci nie? (1 replies)
 143. Vystavenie dobropisu do EU a riadok daňového priznania DPH a súhrnný výkaz. (4 replies)
 144. Ukončenie živnosti - čo s účtom a januárovými platbami? (4 replies)
 145. Faktúra zaslaná mailom v PDF - plnohodnotý daňový doklad ??? (37 replies)
 146. Stravovacie poukážky a odvod DPH (11 replies)
 147. Evidencia drobného hm. inv. majetku v Alfe plus (2 replies)
 148. Nevyčerpana dovolenka a zrušenie rezervy (0 replies)
 149. Ako je to s DPH pri fakturach od platcu DPH neplatcovi? (5 replies)
 150. Ahojte, prosím o radu pri posúdení príjmu a jeho zdanení. (3 replies)
 151. Ktora odpisova skupina? (5 replies)
 152. Oprava nesprávneho účtovania majetku z roku 2011 (1 replies)
 153. daňové odpisy po zmene v roku 2012 - vyradenie majetku (2 replies)
 154. Ak som dosiahla obrat 49790 eur, stávam sa povinným plátcom dph odkedy? (5 replies)
 155. Umorenie daňovej straty (4 replies)
 156. Učtovanie PRINED (0 replies)
 157. Rozdiel účtovania s.r.o. a rozpočtová organizácia (2 replies)
 158. Predaj bytov zahraničnej osobe z tretieho štátu (0 replies)
 159. Predpis nájomného (2 replies)
 160. Dohoda o vykonaní práce (6 replies)
 161. neplatiteľ poskytuje služby občanom (2 replies)
 162. Vrátenie kolkov (3 replies)
 163. Potrebujem registracnu pokladnu v autoskole (4 replies)
 164. paušalne vydavky a odvody v r. 2014,2015 (11 replies)
 165. Novoročné pozdravy - účtovanie (3 replies)
 166. Ako zaúčtujem zahraničnú faktúru s DPH? (11 replies)
 167. Zákaznikoví chceme poskytnúť zľavu BONUS. Máme to vystaviť ako dobropis, alebo túto sumu môžeme dať do FA s tovarom? (7 replies)
 168. Môžem vystaviť zákazníkovi z Holandska dobropis na poškodený tovar ktorý bol vyvezený a vyfakturovaný v 10/2014? (2 replies)
 169. podpisuje starosta obce vyhlásenie na uplantnie NčZD na daňovníka? (1 replies)
 170. organizovanie podujatí (0 replies)
 171. Nová farnosť a účtovanie +DzP (0 replies)
 172. Dan z predaja nehnutelnosti nadobudnutej dedenim (8 replies)
 173. DPH auto! (7 replies)
 174. Založenie bankového účtu v Rakúsku (9 replies)
 175. zjednodušená evidencia, zamestnanec na dohodu pomôžte nutne (11 replies)
 176. preplatok, ktorý nám nevrátili (1 replies)
 177. výber z účtu v PO (22 replies)
 178. Zahraničný automobil v podnikaní (2 replies)
 179. fa z EU za tovar + fa tuzemska za dopravu datum dodania (1 replies)
 180. účtovanie dph pri registrácii (1 replies)
 181. 1% z 12,5% navýšenia OC auta pri súkromnom používaní služobného auta (0 replies)
 182. Auto v podnikaní (13 replies)
 183. Povinnosť podať daňové priznanie FO (6 replies)
 184. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel-dátum prvej evidencie vozidla a dátum vzniku daňovej povinnosti (11 replies)
 185. Účtovanie stravného (3 replies)
 186. Konateľ a stravné lístky (2 replies)
 187. Elektronické služby po novom, použite systému MOSS. (10 replies)
 188. Zaradenie nehnuteľnosti - odpisy (2 replies)
 189. neuhradené záväzky (5 replies)
 190. Čo musí obsahovať živnostenský list aby szčo mohla fakturovať stavebné práce s materiálom ? (1 replies)
 191. Obrat pre audit (5 replies)
 192. Dodatočné odpočítanie DPH pri registrácii (4 replies)
 193. Zdravotné odvody v SR z daňového bonusu z Česka (7 replies)
 194. Doplatok do minimalnej mzdy v MRP. (2 replies)
 195. Kaderníčka - paušálne výdavky - z pohľadu ext. účtovníčky (26 replies)
 196. odpis ŠPZ (5 replies)
 197. nevyfakturované dodávky - rezervy - uznatelnosť? (0 replies)
 198. Využitie sociálneho fondu (0 replies)
 199. Zlúčenie spoločnosti (1 replies)
 200. Storno poplatok a DPH (5 replies)
 201. Nájom poľnohospod.pozemkov a DPH (1 replies)
 202. Účtovanie v pozemkovom spoločenstve (1 replies)
 203. obchodvanie medzi závislými osobami od 1.1.2015 (4 replies)
 204. Ak predám sročku teraz v decembri, kto bude podávať daňové priznanie? (7 replies)
 205. Podiel na zisku a tvorba SF (2 replies)
 206. Vlastná oprava vozidla pre autoservis, účtovanie? (4 replies)
 207. Stravné lístky 2014, účtovanie + účtovanie spätne, je to v poriadku? (18 replies)
 208. zrušenie DPH daňovým úradom (3 replies)
 209. Príjmový - faktúra za hotové od DOXX-u, uctujete ako fakturu, ci len VPD? (2 replies)
 210. Kontrolný výkaz a dobropis (1 replies)
 211. Aké su podmienky na asistenta auditora? (4 replies)
 212. Uplatnenie NČZD. (2 replies)
 213. zrazky s prijmu SZČO exekutorom (3 replies)
 214. Odpočítateľná položka na manželku. (2 replies)
 215. Umrtie konatela,ktorý mal vklad v sro , nie je spoločník (1 replies)
 216. Daň pri výhre (14 replies)
 217. Učtovanie záložne v podvojnom účtovníctve v roku 2014 (1 replies)
 218. balík z činy v hodnote 186 eur bude sa platiť clo a daň ? (12 replies)
 219. Započet v JU (2 replies)
 220. Vyčerpanie príjmu z 2% z dane v o.z. (2 replies)
 221. Som príjemcom dotácie od ÚP na začatie podnikania,stačí ÚP dokladať k správe o činnosti daňovú evidenciu,ktorá mi viac vyhovuje kvôli cudzej mene,alebo musí byť peňažný denník? (12 replies)
 222. vklad investora fo do s,.r.o.ako protihodnota na nakup postupenych pohladavok (0 replies)
 223. Oneskorený doklad z ERP (4 replies)
 224. Ako zaúčtovať faktúru a uplatniť DPH pri došlej faktúre za UPC Internet? (14 replies)
 225. Ako zaúčtovať faktúru a uplatniť DPH pri faktúre za telefón? (9 replies)
 226. nové tlačivo - daňové priznanie za r. 2014 (2 replies)
 227. zmeny v legislatíve - 326, výkazy, atď. (2 replies)
 228. DPH pri predaji opotrebovaných batérií a akumulátorov (1 replies)
 229. Ako zaúčtujem pracovnú cestu a náhrady? (6 replies)
 230. Účtovanie daru (5 replies)
 231. zaúčtovanie + zaradenie do majetku kamerový systém kúpa v s.r.o. (1 replies)
 232. Úhrada na základe objednávky (1 replies)
 233. Oprava faktúry pri prenose DP podľa §69 a kontrolný výkaz (2 replies)
 234. Odpocet DPH pri vyskumnych projektoch (12 replies)
 235. Zápočet a rozdiel 1 cent (1 replies)
 236. Dokladovanie využitia sociálneho fondu (6 replies)
 237. Prihlasenie do ZP po ukonceni pracovneho pomeru na dobu urcitu pocas trvajucej PN (9 replies)
 238. Ako na to -Zamestnanecká rada? (0 replies)
 239. Zaúčtovať výpis z firemnej kreditnej karty VISA. Úverový rámec 5000 Eur. Vďaka (2 replies)
 240. dovoz ojazdeneho auta z EU od platcu DPH (5 replies)
 241. Účtovanie a odpisovanie majetku na leasing na 24 mesiacov (14 replies)
 242. nájomné zmluvy v urbariáte (4 replies)
 243. Môžem započítať NO v dodatočnom daňovom priznaní k DPH za 102014? (1 replies)
 244. Učtovanie záložne v podvojnom účtovníctve (1 replies)
 245. Money S3 - nahodenie zahranicnej faktury do programu (0 replies)
 246. paušálne výdavky na PHM vo výške 80% (9 replies)
 247. Účtovanie novozaloženej a.s. (0 replies)
 248. DPH na zahraničnej faktúre (5 replies)
 249. DBK k vyšlej faktúre (2 replies)
 250. Náklady na prenájom auta (1 replies)