1. Knihá jazd alebo 80% paušal? (9 replies)
 2. Ako účtujete "myPay" na faktúre od telekom.operátora? (2 replies)
 3. Prenájom osobného automobilu zamestnávateľovi na dobu určitú. (1 replies)
 4. Koeficient a kúpa nehnuteľnosti (2 replies)
 5. Ukončenie živnosti - zamestnávateľ (8 replies)
 6. Odpisovanie formy na odliatky (1 replies)
 7. Pri rozpisovani km pri firemnom aute do knihy jazd, mozem zapisovat jazdy zo sidla do prevadzky a spat? (5 replies)
 8. Neplatca DPH a služby od neplatcu DPH (1 replies)
 9. Účet 399 a jeho zaradenie do riadku súvahy (4 replies)
 10. Výpočet odvodov do ZP a vyska rocneho zuctovania podla prikladu (7 replies)
 11. Je takáto faktúra ok ? (11 replies)
 12. Pracovny asistent odvody a predcasny dochodok (2 replies)
 13. Súkromné auto v podnikaní(SRO). (1 replies)
 14. Preplatky/nedoplatky v zanedbateľnej hodnote na faktúrach (8 replies)
 15. Vynechané číslo vyšlá faktúra (2 replies)
 16. športovec - zdanený príjem zo zahraničia ako účtovať (0 replies)
 17. Platiteľ mzdy -exekučný príkaz na mzdu povinného (3 replies)
 18. Príkaz na vyslanie pre zamestnanca jedným rozhodnutím - vzor (0 replies)
 19. Dobrovolny platca DPH (1 replies)
 20. časové rozlíšenie nákladov pre 2015 (5 replies)
 21. Môžem zaplatiť za stravu viac ako je celodenné stravné? (7 replies)
 22. chybná úhrada - vzniknutý preplatok - účtovanie v PÚ (5 replies)
 23. Zábezpeka nájmu (5 replies)
 24. Ako podat danove priznanie z predaja nehnuteľnosti (1 replies)
 25. Rozúčtovanie faktúry pri prechode na platcovstvo DPH uprostred mesiaca. (1 replies)
 26. Povinnosť mať ERP (2 replies)
 27. Daňová evidencia (1 replies)
 28. Som poberateľom dávky v hmotnej núdzi (mesačne 61,60 EUR). Ochorel som a PN bude dlhodobejšieho charakteru. V takomto prípade mi zaniká aj nárok na vyplatenie dávky? (0 replies)
 29. Ako správne zaúčtovať darčekovú poukážku? (2 replies)
 30. zmluva a faktura (25 replies)
 31. odvody, keď som poistený v nemecku (3 replies)
 32. Kroky pri prebratí účtovníctva v priebehu roka. (6 replies)
 33. Cena za mernú jednotku v skladových kartách (3 replies)
 34. Kolko rezijnych faktur ( slovenskych, beznych, viac-menej opakujucich sa ) denne spracuje Vasa uctovnicka? (25 replies)
 35. Odpočet DPH pri oprave prenajatého bytu (4 replies)
 36. Môže si dať firma s.r.o. do nákladov ubytovanie za osoby, ktoré pracujú na živnosť pre túto s.r.o.? Ubytovanie im platí firma s.r.o. a títo živnostníci fakturujú len za vykonané služby. (3 replies)
 37. odmeny a materska (10 replies)
 38. Ako zaplatiť stravné zamestnancovi na sl. ceste, keď na pozvánke je uvedené, že mu bude poskytnuté občerstvenie-káva, čaj, minerálka, bageta v trvaní 5-12 hod. (2 replies)
 39. Nárok na dovolenku počas materskej. (9 replies)
 40. Ako zauctovat finacne dary v PU od neznamych darcov formou tzv.donate(platba priamo z bank.karty na ucet s.r.o. prostrednictvom webu)? (2 replies)
 41. Ako získať údaje minulého roku (2 replies)
 42. Tlač koncoročných výstupných zostáv (6 replies)
 43. Kombinácia zákazková výroba a nedokončená výroba (2 replies)
 44. Študent + brigáda v zahraničí (0 replies)
 45. samonosná elektrická brána (0 replies)
 46. vratenie dani z cz (1 replies)
 47. Pokladňa a číslovanie (5 replies)
 48. Doklady potrebné k vybavovaniu dávky v nezamestnanosti (2 replies)
 49. ELDP a dohodar v roku 2005 (1 replies)
 50. Daňová evidencia (3 replies)
 51. Licencia na pocitacovy program + sposob odpisu (2 replies)
 52. Daňová evidencia a dotácia z úradu práce (4 replies)
 53. Znovu založenie živnosti - ako to bude s odvodmi? (4 replies)
 54. Platba v hotovosti cez RP (12 replies)
 55. Ako správne účtovať dodávky za opakované plnenia? (1 replies)
 56. Aká je správna formálna kontrola zápisov v peňažnom denníku? SZČO, JU, neplatca DPH, program MRP (4 replies)
 57. dobropis pokladničného bločku (12 replies)
 58. Správnosť zaúčtovania cestov.príkazu (platba kartou, hotovosť, stravné zo zákona). SZČO, neplatca DPH, program MRP (1 replies)
 59. Účtovníčka nechce odovzdať účtovníctvo a koná v neprospech firmy. (5 replies)
 60. Faktúra za služby do ČR, miesto dodania služby SR. (5 replies)
 61. ELDP - dohodári, v programe Olymp (4 replies)
 62. §53 o DPH (2 replies)
 63. Virtuálna registračná pokladňa a vybrané služby (3 replies)
 64. Preddavok DzMV na I.Q 2015 za nákl. voz.musím platiť, aj ked je vozidlo od mája 2014 odhlásené? (4 replies)
 65. ROEP (14 replies)
 66. Logo na automobiloch, ktoré sú majetkom s.r.o -čky (11 replies)
 67. Zrážka zo mzdy - náhrada škody (2 replies)
 68. Dotácia na bytovom družstve (0 replies)
 69. Predaj stavebného materiálu (11 replies)
 70. Oprava faktúry - dobropis (8 replies)
 71. Krajina EÚ a DPH na faktúre (0 replies)
 72. Odpis záväzkov v PÚ (1 replies)
 73. účtovanie zábezpeky na daň (2 replies)
 74. Ako to j s danovym priznanim slovenskeho zamestnanca u ceskeho zamestnávatela v CR? (2 replies)
 75. Predaj hnutelneho majetku nepouzivaneho na podnikanie a DPH (2 replies)
 76. Môžete mi niekde nájsť tlačivo na hlásenie príjmov lekárov od farmaceutických firiem ? (0 replies)
 77. neviete mi poradiť ako postupovať, keď som vytlačila 2x blok z registračnej pokladne za úhradu faktúry? (2 replies)
 78. Auto vo firme a nájom bytu v nákladoch firmy (0 replies)
 79. transferové oceňovanie (3 replies)
 80. Môžu byť cestovné náklady (vlastné auto, benzín + amortizácia) vyplácané formou faktúry? (4 replies)
 81. DD+DP DPH (1 replies)
 82. Obchodovanie s cennými papiermi-účtovanie (3 replies)
 83. DP DPH-opravné? (3 replies)
 84. zarátava sa do celkového priemerného evid.počtu zamestnancov aj ZTP pracujúci iba na 1-hodinový úväzok na PZ? Ide mi o úlavu daňovej licencie. Slávka (3 replies)
 85. faktura z CR s ceskou DPH za sluzbu/vystavu. Je faktura s ceskou DPH vystavena spravne? (5 replies)
 86. Prechod z JU na PU od 1.1.2014 (6 replies)
 87. Zlý počiatočný stav na 335 (1 replies)
 88. Ako má FO podnikateľ vysporiadať automobil, ktorý má v majetku firmy z pohľadu dane z príjmov a DPH ak nieje odpísaný? (5 replies)
 89. Môže niekto vyfakturovať jedno dodanie na dve faktúry? (6 replies)
 90. ako účtovať poplatky za vydanie odpisu z registra trestov? (0 replies)
 91. Neuhradený záväzok po splatnosti v PÚ (2 replies)
 92. Rovnošata - je to daňový náklad? (1 replies)
 93. Neuhradený prijatý dobropis (2 replies)
 94. čo zahrnúť do majetku pri kúpe auta ? (6 replies)
 95. Pouzitie sukromneho auta na sluzobnu cestu. (4 replies)
 96. Zahraničná faktúra, slovenské IČDPH, bez vyčíslenia DPH na faktúre. (2 replies)
 97. Sprava domu - druh uctovania (0 replies)
 98. Euro 6 a dan z motorovych vozidiel (5 replies)
 99. Aký kurz treba použiť pri zahraničnej došlej faktúre a jej úhrade ??? (1 replies)
 100. nadmerný odpočet (2 replies)
 101. Akým kurzom prepočítať zahraničný hotovostný nákup zrealizovaný cez víkend? (2 replies)
 102. Sklad - ako správne zaevidovať príjem a predaj (3 replies)
 103. Predaj darovaného bytu 2010/2011 (3 replies)
 104. Rýchlovarná kanvica ako daňový výdavok? (17 replies)
 105. Kreditný úrok z cudzích peňazí. (5 replies)
 106. kurz pri platbe debetnou platobnou kartou (0 replies)
 107. Patrí do vysporiadania DPH pri zrušení registrácie aj tovar kúpený v ČR? (2 replies)
 108. Používa sa ešte v RO pečiatka o predbežnej finančnej kontrole? (5 replies)
 109. MRP - mimoriadna uzávierka (2 replies)
 110. Ako sa účtuje kúpa a predaj bytu na realitku? (4 replies)
 111. Budem mať nárok na podporu v nezamestnanosti? (2 replies)
 112. Započíta sa doba práce neschopnosti do obdobia poistenia v nezamestnanosti? (1 replies)
 113. Môj klient si založil k1.6. živnosť, používa len osobný účet v banke, ako mám účtovať v JÚ, mám dať začiatočný stav aký bol v skutočnosti k 31.5. (2 replies)
 114. Nákup tovaru zo zahraničia rozpočtovou organizáciou obce - školou (1 replies)
 115. Musí sa registrovať v SR neplátca DPH pri kúpe auta z ČR od občana? (2 replies)
 116. Predaj fotografií (4 replies)
 117. kovový odpad (6 replies)
 118. Aká môže byť minimálna hodnota jedla? (6 replies)
 119. suhrnny vykaz (4 replies)
 120. štvrťročný platca dph zmena na mesačného platcu (1 replies)
 121. daňový bonus pre živnostníka v PÚ (8 replies)
 122. Faktúra z ČR za službu (7 replies)
 123. fakturácia s preddavkom na prelome mesiaca pri opakovaných dodaniach tovaru (1 replies)
 124. Zahraničná prac.cesta a prenajatý byt (2 replies)
 125. zlavove kupony pre odberatelov - danovy vydavok pri nakupe? (JÚ) (0 replies)
 126. Je honorar za obcasne sermiarske vystupenie prilezitostny prijem? (1 replies)
 127. Výnosové úroky (0 replies)
 128. vie mi niekto poradiť s platením dane do nemecka, vopred ďakujem za pomoc (4 replies)
 129. Návratka - daňový doklad ? ? (4 replies)
 130. Polska faktura s pl.DPH ide do DP k DPH? (5 replies)
 131. Odpisy pri majetku na leasing (12 replies)
 132. Ešte nezaradený majetok a DPH z rekonštrukcií a opráv (2 replies)
 133. obratový bonus (1 replies)
 134. nakup dlhodobého majetku zo zahraničia-učtovanie (13 replies)
 135. Platim DPH pri nadobudnuti noveho dopravneho prostriedka v tuzemskuz CR? (6 replies)
 136. Hláška "Sender not trusted" na portáli finančnej správy ?!! (3 replies)
 137. záloha a faktúra v inej mene (5 replies)
 138. Danova evidencia- danove vs. nedanove prijmy? (1 replies)
 139. Ako zaúčtujem úhradu exekúcie? (0 replies)
 140. Účtovanie stravného (8 replies)
 141. Nájomné a zdaň.obdobie (2 replies)
 142. Zdaňovacie obdobie DPH (15 replies)
 143. tankovanie na slovensku vyfaktúrované poľskou firmou (2 replies)
 144. Teambulding a dane (2 replies)
 145. potrebujem poradit max.aku vysku mozem odpocitat za cloveka ktory je na dohodu o vykonani pracovnej cinnosti za 1,mesiac (12 replies)
 146. zamestnanec v chránenej dielni (1 replies)
 147. Evidencia zásob (6 replies)
 148. Neviem si rady s kurzovými rozdielmi z faktúr. Neplatca DPH, JU (6 replies)
 149. ako spravne uctovat reverse charge v Money S3? (3 replies)
 150. Od akej sumy je potrebná verejná súťaž v rozpočtovej organizácii? (4 replies)
 151. Kam zaradím v peňažnom denníku kúpu auta ? (1 replies)
 152. Spoločník konateľ využíva mobil aj na súkromné účely (4 replies)
 153. Fa bez nároku na odpočet (0 replies)
 154. JCD a DPH (4 replies)
 155. účtovanie leasingu v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 156. Dovolenka pri dvoch pracovných pomeroch (3 replies)
 157. Vzory tlaciv - danove priznania k dani z prijmov 2014 (1 replies)
 158. Dokumentácia o transferovom oceňovaní (0 replies)
 159. Registrácia podľa §7a a nákup tovaru z EÚ (3 replies)
 160. Pri dohode o vzájomnom zápočte pohľadávok v JU treba vytvoriť aj ID a sú potrebné aj príj. a výdaj. doklady? Neviem si s tým rady,pracujem v Alfe. (6 replies)
 161. Dobropis k daňovému dokladu uhradenej zálohy (2 replies)
 162. Znížená sadzba DPH u časopisu neziskovky? (0 replies)
 163. kúpa od fyzickej osoby nepodnikateľa (12 replies)
 164. náklady súvisiace s vozidlom (3 replies)
 165. predaj tombolových lístkov a účtovanie (1 replies)
 166. Refakturacia (2 replies)
 167. osoba registrovana podla §7 zakona o DPH a dosiahnutie obratu (1 replies)
 168. Norma ISO (2 replies)
 169. Účtovanie príspevku za dopravu a späť v hot.zo SF (1 replies)
 170. Kedy podať DP k DPH? (2 replies)
 171. aký je rozdiel medzi dátumom dodania a zdaňovacím obdobím? (6 replies)
 172. Faktúra od VSE (1 replies)
 173. zmluva o budúcej zmluve - kupa nehnuteľnosti (2 replies)
 174. je možné cez vzájomný zápočet vysporiadať vystavený dobropis s vystavenou faktúrou za úrok z omeškania ? - považuje sa potom úrok za uhradený a vstupuje do výnosov ? (3 replies)
 175. Môžem mať externú súčasť ERP rozdelenú na tri pokladne? (1 replies)
 176. Poznáte niekoho kto súkromne školí alebo doučuje účtovníctvo? (1 replies)
 177. Vzájomný zápočet v PU. (3 replies)
 178. vrátenie stravných lístkov a kúpa nových zaúčtovanie (4 replies)
 179. Faktúra vystavená pre obec / školu platiteľom DPH - aký oddiel KV ??? (2 replies)
 180. obaly na zmluvy s naším logom je náklad na reprezentáciu? (2 replies)
 181. márny nájazd (1 replies)
 182. Starobný dôchodca vo funkcii konateľa bez nároku na odmenu (1 replies)
 183. Môže živnostník predať firemné auto "sám sebe"? (17 replies)
 184. Katalógy na propagáciu, reklamu a uvádzanie v daňovom priznaní. (0 replies)
 185. úhrada DD (1 replies)
 186. Prijatie platby - náklady na zaslanie doručenky - účtovanie (2 replies)
 187. Dátumy pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu (4 replies)
 188. Môže byť pôžička poskytnutá v CZK vrátená v eurách? (2 replies)
 189. účtovanie podnikateľskej činnosti v škole (0 replies)
 190. Mám nárok na ID s diagnózou Pedes Equinovari (konská noha)? (1 replies)
 191. Finančný bonus v roku 2014 (1 replies)
 192. Prechod podnikateľa z JU na PU (1 replies)
 193. Uplatnenie odpočtu DPH zo zásob na prelome rokov 2014/2015 (10 replies)
 194. Predaj ubytovania cez zľavový portál sídliaci v EU. (2 replies)
 195. Došlá faktúra s plusovými a mínusovými položkami (1 replies)
 196. DDP, DKV a sancie (0 replies)
 197. Mimoriadna účtovná závierka - likvidácia (6 replies)
 198. Ako zaradit kupene ojazdene auto do majetku sro? (6 replies)
 199. Chyby v ERP (2 replies)
 200. Prijatý dobropis k viacerým faktúram (6 replies)
 201. Vstup do likvidácie a DPH (3 replies)
 202. Čiastková alebo súhrnná faktúra? (1 replies)
 203. Zúčtovanie sociálneho fondu a stravného v JU - program Pohoda (0 replies)
 204. PPD na zamestnanca (1 replies)
 205. opravné DP DPH (7 replies)
 206. Mám k dodatočnému KV podávať aj DPH? (10 replies)
 207. Nesprávne zaúčtovaná došlá faktúra v r.2013 (2 replies)
 208. Vyúčtovanie pracovnej cesty pri uplatńovaní 80 % (1 replies)
 209. Konateľ a cestovné náhrady (1 replies)
 210. dodatočný KV - MRP softvér (8 replies)
 211. Kúpa os.vozidla zo zahraničia (15 replies)
 212. Mesačný súhrnný výkaz podľa novely zákona od 1.10.2014 (1 replies)
 213. uctovanie lizingu cez preddavkove faktury a dodavatela a lizingovku (3 replies)
 214. predaj fir.automobilu - ktora cast kontrolneho vykazu (2 replies)
 215. Môžem poprosiť vzor žiadosti o vytvorenie väzby na elektronické doručovanie? (2 replies)
 216. Zmluva o reklame v RO (9 replies)
 217. nákup auta a DPH (3 replies)
 218. Zmluva namiesto faktúry (1 replies)
 219. Mám povinnosť nahlásiť príkaznú zmluvu soc a zdravotnej poisťovni? (nejde o závislú činnosť) (2 replies)
 220. Je konateľ bez nároku na odmenu povinný platiť sociálne odvody ? (4 replies)
 221. Musím zaúčtovať došlú faktúru za nákup materiálu z EU? (1 replies)
 222. Automobil nad limit 48000 od 01.01.2015 (1 replies)
 223. Podľa čoho sa mám rozhodnúť či zaúčtujem prípad na 321 alebo 325 (3 replies)
 224. nenavratný finančný príspevok z PPA (1 replies)
 225. Skladová evidencia (rovnaký tovar v rôznych rozmeroch) (1 replies)
 226. Kontrolný výkaz podaný pred 25.dňom (7 replies)
 227. Ako sa dá vyhnúť príp. minimalizovať daň pri predaji auta (6 replies)
 228. Nákup zo zahraničia a prefakturácia (2 replies)
 229. záloha a dph (2 replies)
 230. Ako zaúčtovať náhradné vozidlo poskytnuté autoservisom? (2 replies)
 231. prenajom občan a zaradenie nehnutelnosti do obch.majetku (6 replies)
 232. Vyfakturovanie programu PU na jednu firmu (3 replies)
 233. Poplatok za Eurogiro - ako zaúčtovať ??? (1 replies)
 234. Aka pokuta / postihy za fakturu dodanu do zahranicia prijemovci bez IC DPH? (10 replies)
 235. DP k DPH a zmena § počas mesiaca (2 replies)
 236. Ako najlepšie vysporiadať preplatok živnostníka v sociálnej poisťovni? (7 replies)
 237. Potrebujeme kúpiť "dom" na účely ofset.tlačiarne a graf.štúdia.Máme 30 rokov.Odpis bude 40 rokov? Ďakujeme (12 replies)
 238. Nove odpisove skupiny od 1.1.2015? (2 replies)
 239. Vyradenie PC z majetku. (0 replies)
 240. Firma A nám dala dar na obstaranie licencie /softu/ u firmy B - ako účtovať? (4 replies)
 241. Vrátenie dph z nákupu vozidla formou účelového úveru po registrácii pre DPH (2 replies)
 242. Kupujúci ma VAT (ičo) inej krajiny, može to tak byt? (5 replies)
 243. Ako vyplniť daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz? (0 replies)
 244. kupa zahrady (1 replies)
 245. Ako sa vypočíta mesačná inventúra? (2 replies)
 246. Aký špecifický symbol mám uviesť pri platbe preddavkov na daň zo závislej činnosti? (2 replies)
 247. Fakturacia za sluzby do CR zivnostnikovi (2 replies)
 248. Odpisy 2014 (uctovne, danove) (9 replies)
 249. Odpredaj PC zamestnancovej manzelke (6 replies)
 250. Nedá sa priradiť odpisová skupina, môžem zaradiť do 2. odpisovaje skupiny? (1 replies)