1. alza fakturacia predlzena zaruka bez DPH vysvetlenie (4 replies)
 2. Vrátenie DPH zo štátov EU (4 replies)
 3. Jednoduché účtovníctvo pre zahraničné online príjmy (0 replies)
 4. Leasing podnikatel/nepodnikatel (1 replies)
 5. Uvádzam došlú faktúru za preddavok do KV? (2 replies)
 6. Zamestnanec pouzil pri pracovnej ceste vlastnu platobnu kartu, vydavok si vyuctoval v CP. Aky kurz pouzijem pri uctovani? (2 replies)
 7. Nadobudnutie tovaru § 11-neplatca DPH (2 replies)
 8. 15.7. DzPPo (2 replies)
 9. Banka a opravné položky (4 replies)
 10. spracovanie účtovníctva advokátovi - konkrétny prípad (12 replies)
 11. Sme RO, patrím pod VÚC - robíme VO (podlimitná zákazka),máme vlastné webové sídlo, len si to chcem uistiť- stačí keď výzvu zverejníme na našom webe?alebo ešte niekde inde? (0 replies)
 12. Znovu novelizácia DPH (0 replies)
 13. Ahojte.. minuly rok sme platili preddavky na dan PO. tento rok nam vysla strata a mali by nam vratit dan. neviete ake maju lehoty ? danove priznanie sme posielali 10.06.2014.. (5 replies)
 14. Ako sa nastaví v programe Pohoda firma ktorá vstúpila do likvidácie? (0 replies)
 15. Ake predkontacie v pohode? (1 replies)
 16. Účtovanie poskytnutého finančného daru z BÚ - cez ID a VBÚ alebo len VBÚ? (1 replies)
 17. Ako si vytvoriť variabilný symbol z dokladu na faktúre (1 replies)
 18. Odložené DPzPPO a platenie preddavkov. (2 replies)
 19. daňové priznanie B z nemeckej živnosti a ročné zúčtovanie (20 replies)
 20. Môžem vystaviť fakturu za ubytovanie pred ukončením pobytu? (2 replies)
 21. Platba v hotovosti (10 replies)
 22. Aký môže mať živnostník maximálny príjem, aby neplatil odvody do SP za rok 2014? (4 replies)
 23. Neskoro dodaná fa z ČR - samozdanenie v I.Q. alebo v II.Q? (2 replies)
 24. Nákup motorky z EU (0 replies)
 25. Povinnosti s.r.o. v Polsku (0 replies)
 26. SZČO na SK - práca v zahraničí - vybavenie formulára E 101 (4 replies)
 27. Do súhrnného výkazu ide aj paragraf 16 ? (4 replies)
 28. Aký variabilný symbol na vrátenú platbu na DÚ? (2 replies)
 29. Je povinnosť platiť zdravotné poistenie z renty, ktorá je vyplácaná ako strata na zárobku? (3 replies)
 30. Vyradenie auta (1 replies)
 31. Náklady budúcich období (2 replies)
 32. Uvádzanie DIČ na dokladoch (8 replies)
 33. Zmluva o výkone funkcie konateľa - zverejňuje sa? (5 replies)
 34. Storno faktúra a kontrolný výkaz (1 replies)
 35. Návrh novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 (5 replies)
 36. Faktúra - podla sídla alebo IČ DPH (0 replies)
 37. Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb (4 replies)
 38. Stratená zásielka a náhrada škody. (5 replies)
 39. účtovanie stavby domu - vzorový dom (1 replies)
 40. Pokuta z daňového úradu (12 replies)
 41. Faktúra do Spojených arabských emirátov (0 replies)
 42. doklad zo servisu a KV (7 replies)
 43. Slovenská firma, platca DPH vystaví faktúru do Maďarska, firme, ktorá nie je platca DPH za bezpečnostné služby. Služby vykonal podnikateľ, platca DPH, ktorý fakturoval firme S DPH. Je to správne? (3 replies)
 44. Predaj služby do zahraničia fyz. osobe (1 replies)
 45. Prenájom bytu (1 replies)
 46. Účtovanie faktúry za ešte nedodaný tovar z Anglicka a DPH (12 replies)
 47. kurz pri zpc (0 replies)
 48. Ako zaúčtovať vrátený preplatok na účet z poisťovne? (5 replies)
 49. nájom nezdaniteľnej osobe (6 replies)
 50. Zálohová platba do EU a FA vystavená pred dodaním tovaru. KV DPH a INTRASTAT? (3 replies)
 51. Niekto kto sa podrobne vyzná do príspevku od štátu na podnikanie? (11 replies)
 52. Vystavenie faktúry v JÚ (5 replies)
 53. účtovanie daňovej licencie (1 replies)
 54. DPH a energie (15 replies)
 55. zánik DP na daň zo závislej činnosti (3 replies)
 56. ako správne účtovať realitnú kanceláriu? (0 replies)
 57. Spoločný colný sadzobník triedy XV Základné kovy a predmety zo základných kovov (2 replies)
 58. Odpisujem DHMod r.2012, uplatnil som aj daňové výdavky. V júni 2014 som sa stal platcom DPH, môžem si zo ZC upatniť DPH? (1 replies)
 59. Podáva sa kontrolný výkaz, ak v zdaňovacom období nebol pohyb DPH? (1 replies)
 60. platba PK - ako uviest do kontr.vykazu (3 replies)
 61. vyplatené podiely vlastníkom za rok 2013 (4 replies)
 62. Exekútor a socialna poistovňa (14 replies)
 63. Účtovanie upomienky - banka (6 replies)
 64. Pitný režim a DPH (4 replies)
 65. Musí byť podpísané konateľom odvolanie podávané elektronicky? (1 replies)
 66. Ako skasirovat zamestnanca ak chce lepsi mobil (7 replies)
 67. Ako účtovať exekúciu u oprávneného? (0 replies)
 68. Ako zaučtujem v KV dobropis? (5 replies)
 69. prechod z paušálnych na daňovú evideniu (2 replies)
 70. Odstúpenie účtovníckej spoločnosti (0 replies)
 71. ako vypočítať daňovú povinnosť k DPH pri oneskorenej registrácii (1 replies)
 72. Faktúra za internet splatná na konci roka (4 replies)
 73. Dôchodca prenajíma byt (1 replies)
 74. PN - hlásenie do ZP (1 replies)
 75. A nie je to tak, že som povinná pri nadobudnutí tovaru v SR nadobudnutý tovar samozdaniť vtedy keď ho nadobudnem a vo väzbe na účel použitia si uplatniť nárok na odpočet? (3 replies)
 76. Matersky prispevok (11 replies)
 77. suma na faktúre nesedí s uhradenou sumou na výpise z banky (4 replies)
 78. Ak je na zálohovú fa prijatá prvá čiastočná úhrada a tovar bude dodaný komplet, je možné vystaviť riadnu faktúru na celú sumu? (3 replies)
 79. Ahojte, vie mi niekto proradiť?, klientovi sa zmenil čiast. zakl.dane za r.2013 lebo zle vypočítal odpisy, daň mu nevyšla ani predtým, ani teraz, treba podať dodatočné daňové priznanie, vďaka. (1 replies)
 80. Môže byť zdôvodnenie podľa §2, že peniaze sa vkladajú do pokladne a my máme tlačiareň a do nej je zákaz vkladať peniaze? (2 replies)
 81. súkromné auto a daň z motorových vozidiel (3 replies)
 82. Podľa akého par.sa zdaňujú príjmy Zmluva o dielo - v zmysle par.631 OZ za prípravu a organizáciu workshopov vo výške 790Euro (3 replies)
 83. Stupeň náročnosti práce automechanik (6 replies)
 84. SZČO: ako zosúladiť ďalšie prac. možnosti? (4 replies)
 85. Oplati sa polovicny pracovny pomer ci szco na rodicovskej dovolenke ? (1 replies)
 86. S.r.o. (s 1 zamestnancom) zaoberajúca sa projektovaním nakúpila kávovar v hodnote 565,83 € bez DPH. Otázkou je či to bude daňový náklad a či sa dá odpočítať DPH? (2 replies)
 87. Záporné položky na faktúre a kontrolný výkaz (2 replies)
 88. ako zaúčtovať opravy prenajatého majetku pod 1700 €? (2 replies)
 89. faktura za tovar z ČR v 5/2014, tovar v 1/2014 - ako vyplnit kontrolny vykaz DPH ? (7 replies)
 90. Prosím ako je správne účtovanie faktúr z poľského Makra? (2 replies)
 91. výpočet výšky úveru s rpmn (1 replies)
 92. Aké sú povinnosti živnostníka, neplatcu DPH, ktorý bude vykonávať službu do EÚ /Nemecka/ platcovi DPH na území Nemecka. (1 replies)
 93. dovoz tovaru z činy (3 replies)
 94. Akú daň zaplatím pri predaji darovaného bytu a následnej kúpe nového bytu? (6 replies)
 95. zaradenie záväzku do KV II.Q. v JÚ (4 replies)
 96. reexport a DPH (0 replies)
 97. Čo robiť ak už 2 roky účtujem 80% paušál na phm a nesprávne! (8 replies)
 98. Ak mám so subdodávateľom podpísanú zmluvu o dielo a dohodnutú zmluvnú pokutu za nedokončenie služby, môžem mu ju vyrubiť a ako? Som platca DPH (1 replies)
 99. Dofakturovanie DPH (2 replies)
 100. Ako dlho máme uchovávať daňové vyhlásenia-zamestnanci, ročné zúčtovanie, vyhlásenie poukázanej dane, prehľad dane? (1 replies)
 101. diéty pre čas.pásmo v jeden deň (10 replies)
 102. Platia sa odvody do ZP pri prenájme nehnuteľnosti? /nie som SZČO/ (1 replies)
 103. Vrátenie peňazí za reklamovaný telefón (2 replies)
 104. vrátené poistné na IP a PvN z roku 2013 v rozpočtovej organizácii (3 replies)
 105. /čtovanie lizingu (2 replies)
 106. Platí 50% paušál na spotrebované PHM ak je auto v súkromnom vlastníctve používané na podnikanie, alebo to ešte nie je schválené? (1 replies)
 107. Platca DPH - áno/nie (1 replies)
 108. účtovanie dph podľa §7 zák. o DPH (3 replies)
 109. výmena súkromného vozidla v s.r.o. a priemerná mes. cena za PHM (1 replies)
 110. Uhradená zálohová faktúra a vrátenie platby (3 replies)
 111. Dodatočné DP za rok 2013 (1 replies)
 112. DoBPŠ (6 replies)
 113. Predaj motorového vozidla do CZ (4 replies)
 114. Dohodári, vyhlásenie o dani a daňový bonus na deti (4 replies)
 115. Dodatočný kontrolny vykaz (1 replies)
 116. Ukoncenie pracovneho pomeru-brigadnik (1 replies)
 117. Čo všetko platím ako SZČO? (7 replies)
 118. Platca DPH vystaví fakturu do Maďarska s DPH, alebo bez?, maďarská firma nie je platca DPH. (4 replies)
 119. ako vymahať pohľadavku? (4 replies)
 120. ZP a vyplatenie zisku jednému spoločníkovi (2 replies)
 121. Fakturácia dopredu a dátum dodania (3 replies)
 122. uplatnenie odpočtu DPH - firma neexistuje (8 replies)
 123. Faktura uhradena konatelom - Vzniknuty zavazok OK, Ako uhradim povodnu fakturu? (9 replies)
 124. Poistenie do SP od 1.07.2014 (12 replies)
 125. Účtovný program (3 replies)
 126. Ako (či) fakturovať DPH za službu (prenájom ) poskytnutú v SR českej firme ? Ďakujem. (6 replies)
 127. Odpisy predaného majetku (7 replies)
 128. ELDP - dohodár (2 replies)
 129. Vystavenie faktury (3 replies)
 130. dohodár-ZP-oznamenie (2 replies)
 131. prevod auta SZCO do osobneho uzivania a zanik danovej povinnosti k DzMV (13 replies)
 132. začínajúci živnostník a výdavky (10 replies)
 133. Kúpa auta z EÚ (0 replies)
 134. Slovenská spoločnosť fakturuje bez dph ak slovenská sročka vymení vykurovacie telesá v česku v českej sročke? Oba plátci dph, každý doma. (2 replies)
 135. Účtovníctvo externe (1 replies)
 136. auto a podnikanie (1 replies)
 137. registrácia dph podla 7A (15 replies)
 138. Internetove platby cez platobnu kartu (3 replies)
 139. Nesprávne rozdelený zisk (2 replies)
 140. Drobné stolárske výrobky ako účtovať (1 replies)
 141. účtovanie dividend (2 replies)
 142. Stravné lístky (5 replies)
 143. Môžem zaučtovať do JU EPR bloček - hotovosť na sumu s DPH 1 575,75 € ? (1 replies)
 144. Nákup strešnej krytiny na budovu-účtovanie? (1 replies)
 145. Vyrovnanie nedoplatku na dani zo závislej činnosti (8 replies)
 146. dar a dph (1 replies)
 147. Bločky za benzin do s.r.o. keď som tam iba konateľ/majiteľ? (1 replies)
 148. zauctovanie vrateneho rozdielu (2 replies)
 149. Money S3 PU neplatca - uctovanie DPH podla §7 (1 replies)
 150. Dodatočne DPH priznanie (1 replies)
 151. Podpora v nezamestnanosti za 1 odpracovaný deň (4 replies)
 152. Účtovná závierka szčo, ktorá vedie podvojné účtovníctvo (2 replies)
 153. Zaciatok uctovania sro (2 replies)
 154. Dobry den, tema vycislenia ceny pozemku a bytu, pripadne domu by zaujimala aj mna. Vaness, ako si to vyriešila? (2 replies)
 155. Ak je jediným spoločníkom s.r.o. ďalšia s.r.o., ako vyzera valne zhromazdenie resp. rozhodnutie jedineho spol? ? (1 replies)
 156. podnikanie a NČZD??? (2 replies)
 157. ČO je Koeficient prepočtu na KG? (0 replies)
 158. Som autor s prideleným DIČ od júna 2013, dostávam nezdanený honorár. Mám povinnosť prihlásiť sa do sociálnej poisťovne a začať platiť poistné alebo nie? (6 replies)
 159. Preplatenie poistnej udalosti (5 replies)
 160. fakturácia slovenskej firme s IČ DPH z iného členského štátu (10 replies)
 161. Seychely a platba dani na SVK? (2 replies)
 162. Leasing (2 replies)
 163. Oneskorená faktúra z EÚ a vplyv na DP a KV (18 replies)
 164. faktúra za odpad (8 replies)
 165. Schválenie UZ a zbierka listín (10 replies)
 166. Môžem prijímať odmeny aj cez šeky? (4 replies)
 167. Zdaňovanie brigády (1 replies)
 168. Chcela by som sa informovať, či môžem ako študent zarobiť za mesiac viac ako 159 €, ak sa môj príjem z brigády zdaňuje. (2 replies)
 169. Obedy pre konatela bez naroku na odmenu (3 replies)
 170. Daň z nehnuteľnosti - miestna daň (1 replies)
 171. Kvartálny platca DPH prekročil obrat 100000,- € za posl.12 mesiacov, má povinnosť oznámiť zmenu na DU? a ako, ako zmena a uviesť obrat? (1 replies)
 172. Vie niekto poradiť ako vyplniť nemecké DP_ (2 replies)
 173. kontokorent účet 231 (0 replies)
 174. Odpísanie záporného goodwillu (0 replies)
 175. Pohovor na účtovníčku do hotela (1 replies)
 176. Vystavenie faktúry/daňového dokladu súkromnej osobe (2 replies)
 177. Kontrolný výkaz a dátum dodania (7 replies)
 178. Deň zániku daňovej povinnosti - daň z motorových vozidiel. (predaj auta) (3 replies)
 179. Ekonom/uctovnik na HPP (1 replies)
 180. Oprava 211 na 261 (4 replies)
 181. Reálne výdavky pri prenájme - ako úhrada nedoplatku nájomného za predchádzajúce obdobie? (1 replies)
 182. Má nárok na stravné: pracovná doba je od 6,30 do 14,30 hod., na služobnú cestu bol vyslaný od 11,00 hod.,ešte do toho času mal obed, zo služobnej cesty sa vrátil okolo 17.20 hod.? (2 replies)
 183. faktúra vystavená na českú firmu dodanie SK (2 replies)
 184. Účtovanie s.r.o. - poskytovanie internetu - čo to obnáša? (12 replies)
 185. Ukončenie prevádzky predajne a ERP (povinnosti) (0 replies)
 186. Odpisy HIM v organizačnej zložke (3 replies)
 187. daň z motorových vozidiel (2 replies)
 188. Daňový bonus a základ dane=0 (6 replies)
 189. FB reklama u neplatcu DPH - neplatca sa neregistroval podla $7a, co s tym? (3 replies)
 190. FB reklama - ako ma postupovat neplatca DPH, ktory sa neregistroval podla $7a? (0 replies)
 191. Vyplatenie dividend za rok 2011,2012 a 2013 v roku 2014 (0 replies)
 192. Ako vysporiadať českú DPH ? (4 replies)
 193. Zníženie ZI v akciovej spoločnosti (0 replies)
 194. sociálna poisťovňa - výpis (3 replies)
 195. elektronicke podanie vykazu o majetku a zavazkoch (5 replies)
 196. Ako zlikvidovať tovar po záruke? (2 replies)
 197. Nezaúčtované odpisy min. rokov- môže vysporiadať v roku zistenia? (9 replies)
 198. PITNÝ REŽIM (3 replies)
 199. Načítanie DP PO z Oberonu (0 replies)
 200. Mám dve prevádzky /úplne odlišné/ a iba jeden účet, je potrebné viesť v 2 PD? (2 replies)
 201. ukoncenie zivnosti - odvody platene po ukonceni = danovy vydavok? (0 replies)
 202. Je určený dolný limit, koľko musí byť v ERP (1 replies)
 203. V podnikaní som doteraz nepoužívala ERP. Mám ako začínajúci používateľ ERP zaúčtovať do nej zostatok v PD ako príjem? Alebo od doby jej používania príjmy? (8 replies)
 204. JU a ERP (1 replies)
 205. Ako zaevidovať FO, ak mi ju vypíše odberateľ? (1 replies)
 206. súvaha riadok 107 ??? (1 replies)
 207. Mám zváračsku sro, a chcem podnikať v nemecku, najmem si nato živnostnikov, aké mam povinnosti voči nemeckému daňovému úradu? Musím sa niekde registrovať ? niesom platca DPH, a sídlim v SR (1 replies)
 208. Zabudnute uctovanie DzP (3 replies)
 209. Prerušené štúdium VŠ a daňový bonus (1 replies)
 210. je daňovo uznaná kúpno-predajná zmluva SZČO s FO- nepodnikateľa na kúpu hnuteľného majetku? (4 replies)
 211. pri spotrebnom úvere SZČO na kúpu auta sú splátky dan. uznané mesačné, + odpis auta z OC ? v roku 2011 (1 replies)
 212. Záväzok v CM spojený so zálohou (2 replies)
 213. Doklad ERP s odkazom na dodaci list (1 replies)
 214. Zostatok na účte 342 (3 replies)
 215. ako vypočitať daň z prenájmu bytu (1 replies)
 216. Manzel je SZCO, kazdy den vypisuje cestovny prikaz, je povinny viest knihu jazd? (1 replies)
 217. vedenie uctovnictva zapisane ako podnikatelska cinnost v OR (1 replies)
 218. Likvidacia poskodeneho / nepredajneho tovaru (1 replies)
 219. Ako zdôvodniť nenahodené zmenné v ERP? (1 replies)
 220. Treba podat suhrny vykaz? (2 replies)
 221. daňovo uznateľné stravné? (7 replies)
 222. Do kedy musí byť schválená účtovná závierka? (3 replies)
 223. Problém s účtovaním občianskeho združenia (5 replies)
 224. Treba oznámiť schválenie účtovnej závierky za rok 2013? (5 replies)
 225. strava, internát a mhd v možnej kombinácií aj s autom (3 replies)
 226. slovenské účtovné štandardy (2 replies)
 227. Odhalený daňový podvod (18 replies)
 228. Nesprávne vyplatený vyšší daňový bonus - chyba zamestnávateľa (13 replies)
 229. Odhlásené autá z evidencie MV - spätné nahlásenie na DÚ a platenie dane z MV (5 replies)
 230. účtovanie reklamacie tovaru (1 replies)
 231. strata z roku 2012 (1 replies)
 232. Účtovníctvo predanej sro (4 replies)
 233. Ako zaúčtovať odpis záväzku? (1 replies)
 234. Obstarávaný majetok (1 replies)
 235. Oznámenie o schválení účtovnej závierky (3 replies)
 236. Obchodný majetok a daňová evidencia. (1 replies)
 237. OMEGA - uzavierka (4 replies)
 238. Auto v podnikaní (8 replies)
 239. Vyradenie osobného automobilu a cestovné náhrady (2 replies)
 240. prosím o radu, ak mám ako živnostník predlženú lehotu na podanie DP do 30.6.2014 - môžem aj teraz venovať 2% ? ďakujem (1 replies)
 241. dividendy (1 replies)
 242. Znovuzavedenie pracovnej zdravotnej služby. (mzdy.tv) (4 replies)
 243. účtovanie kúpy spoločnosti (0 replies)
 244. Pokuta za neskoré nahlásenie zrušenia a vytvorenia nového bankového účtu (4 replies)
 245. DPH a zabezpeka (1 replies)
 246. Ako to zaúčtovať? (2 replies)
 247. Škoda fakturovaná do zahraničia. (1 replies)
 248. použitie sociálneho fondu (7 replies)
 249. Služba do Rakúska a DPH (1 replies)
 250. FA za sluzbu do CR - aky povinny text na FA? (0 replies)