PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Dátumy v kontrolnom výkaze pri samozdanení..
 2. vystavená faktúra v cudzej mene - zaúčtovanie v Pohode a kontrolný výkaz
 3. na základe akého povolenia prevádzkuje činnosť ambulantný poskytovateľ zdravot. starostlivosti ?
 4. Firma na zozname subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie dph
 5. treba vyplniť KV aj k dodatočnemu DP DPH za 4.Q.2013 ?
 6. danove priznanie a prijem z Rakuska
 7. Živnostník a autorská zmluva a DPH
 8. V akej cene zaradiť auto do s.r.o.?
 9. Zadržné z faktúry v rozpočte
 10. Hotelový účet a kontrolný výkaz DPH
 11. Ako sa robí finančný kontrolling?
 12. kam zaradiť do KV dobropis od slovenskej firmy, do A1?
 13. Daňová povinnosť pri zrušení registrácie DPH a kontrolný výkaz
 14. Mýto
 15. Dodanie do EU faktúra na SK
 16. nízka DPH
 17. DPH a čierna listina
 18. PHM 80% výdavky ...
 19. Účtovanie zateplenia budovy
 20. Súhrnný výkaz "nulový".
 21. Ako vyradiť auto z obchodného majetku sro po splatení úveru?
 22. Daňová licencia - mali by ju platiť od 1.1.2015 aj pozemkové spoločenstvá, hospodáriace napr. s lesmi?
 23. Kúpa auta ako neplátca DPH a predaj auta ako plátca DPH
 24. Kontrolný výkaz a paušálne odpočítanie na pohonné látky
 25. Zaúčtovanie 710 a 343 (obidve záporné hodnoty) do KUS
 26. do KV sa uvadzaju aj IC DPH z blockov ERP?
 27. Učtovanie
 28. nesprávne podaný dodatočný kontrolný výkaz DPH
 29. Ako zaučtovať faktúru nákup tlačiarne v podvojnom účtovníctve
 30. Počiatočné stavy v JU
 31. Chybná platba cez terminál
 32. Zaslanie kontrolného výkazu
 33. Mam DF z CZ, bez udania DPH. Ja som platca DPH. Pri samozdaneni uvediem tuto FA v KV DPH len v casti B1 alebo este aj v inej casti KV DPH ?
 34. v DP DPH za I.Q.2014 - dodanie služby alebo daňová povinnosť na fa s dátumom 12/2013
 35. Poplatky platené do iného členského štátu z pohľadu DPH
 36. záporná DPH a vrátenie DPH z krádeže
 37. Zaučtovanie v Ju
 38. Vydaná vyúčtovacia faktúra v kontrolnom výkaze dph
 39. Mýto
 40. Znovuzalozenie zruseneho druheho piliera (SDS)?;
 41. registrácia na DPH
 42. Aký kurz požiť pri výbere z bankomatu?
 43. omega dátum dodania v oddieli B1
 44. Dobropis za tovar z EU z decembra 2013
 45. Samozdanenie zahraničnej faktúry za prepravu
 46. Musí sa oznámenie o schválení vlastnoručne podpísať konateľom?
 47. Skonto od dodávateľa a DPH
 48. Študent - akú najvýhodnejšiu zmluvu vyhotoviť ?
 49. Refakturácia energie nájomníkovi - FO
 50. Odvody po znovuzalozeni zivnosti
 51. Kontrolný výkaz
 52. som konateľ bez nároku na odmenu, zároveň prepustený zamestnanec v inej firme, mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 53. Nakup tovaru v CR
 54. ako zaúčtovať v JU lízing
 55. predaj podniku s.r.o.
 56. Variabilný symbol pri dobropise do kontrolného výkazu
 57. Čo do nákladov pri vykonávaní živnosti v zahraničí mimo EU?
 58. Kontrolný výkaz a číslo faktúry
 59. Ako uviesť do kontrolného výkazu pravidelnú mesačnú platbu za správu objektu, na ktorú je len ročná vyúčtovacia faktúra?
 60. Kupa vina v taliansku a predaj cz
 61. Mám fa od dodavateľa v AT s DPH ako ju zaučtovať v JU
 62. Predčasné splatenie úveru.
 63. DP k DPH
 64. krádež a vrátenie DPH
 65. Dá sa vyplnený KV uložiť s tým sa odošle až za 2-3 dni ?Nevymaže sa ? Dá sa s uloženým KV ešte pracovať ?
 66. Zaúčtovanie Fa - tovar pre "vlastnú potrebu"
 67. kontrolny vykaz DPH a overenie Ičo DPH odberatelov aj dodavatelov pred odoslaním výkazu
 68. CLO a DPH na použitý tovar
 69. Preddavková faktúra, odpočet DPH a KV
 70. Úprava základu dane z príjmov PO pomocou odpočítateľných položiek
 71. Alfa plus zaúčtovanie dvoch položiek na VPD, úhrada DF + poštovné. Vďaka
 72. Faktúra z minulých období
 73. dobropis pre súkromnú osobu
 74. Akým spôsobom sa uplatňuje daňová strata?
 75. Došlá faktúra z ČR s DPH - ako zaúčtovať?
 76. Kontrolný výkaz k DPH
 77. Odpis DPH pri kúpe auta
 78. Kontrolný výkaz DPH
 79. zaúčtovanie dialničnej známky bez podkladovej časti bez uplatnenia dph v JÚ
 80. kontrolný výkaz MRP DOS zahraničný dobropis
 81. stratený doklad z erp k hotovostnej faktúre
 82. Škoda spôsobená inému subjektu
 83. moze si dodatocne uplatnit nezadnitelnu cast zakladu dane 2013 na manzelku, ktora pracovala 1 mesiac v roku?
 84. nákup software cez internet (nie krabicový softvér)
 85. Ako účtujem prijatú pôžičku v PU sročka od konateľa, ktorý nie je spoločník?
 86. Fakturácia dobrovoľnej platby
 87. poistenie advokáta, poplatok do komory - účtovanie v JÚ
 88. Kontrolny vykaz a dobropis
 89. Vymeriavací základ do roku 1984 pre určenie výpočtu starobného dôchodku
 90. Nárok na daňový bonus z ČR
 91. Ako správne dokladovať spotrebu pri používaní súkromného auta na služobné účely
 92. Faktura obci - oddiel KV
 93. Vstupná cena vozidla zo súkr.majetku do s.r.o., odpisy a splácanie
 94. Vytlačenie DPH e-dane
 95. Ročné hlásenie za rok 2013
 96. Inventarizácia pohľadávok a záväzkov k 31.12.201x
 97. Zahraničné časopisy - aká sadzba DPH pri samozdanení?
 98. dph u podnájmu nemovitosti
 99. Samozdaňujem došlý daňový doklad na prijatú platbu?
 100. Prepravne sluzby do Švajciarska a DPH
 101. MRP- účtovanie faktúry za leasing od 1.1.2014
 102. Prepočet DF a OF v cudzej mene
 103. Daň z nehnutelnosti
 104. účtovanie dialničnej známky v JÚ
 105. Odoslala som kontrolný výkaz. Kedy môžem odoslať DP DPH?
 106. ZÁKAZKOVÁ VÝSTAVBA - účtovanie a DPH
 107. Účtovanie poplatkov - vodič
 108. JÚ - dodávateľská fa -zdan. prijem min. rok a vystavenie 1/2014
 109. Uvedenie služby s miestom dodania v ČR vo výkaze DPH
 110. Predaj slovenskej domény do iného členského štátu EU - vzniká firme s.r.o./neplatca DPH/ povinnosť registrácie podľa §7a zákona o DPH ?
 111. Stratená dobierka do CZ a následne náhrada od prepravcu - problém DPH
 112. Doprava kurierom na fakture a uplatnenie DPH
 113. Odvody z dane
 114. Účtovné výstupy pre klienta v OMEGE
 115. Vystavenie faktúry
 116. Neuplatnená dph zo zahraničia
 117. kontorolny vykaz a zahranicna dosla faktura z EU
 118. kontrolny vykaz DPH a pokladna (uhrada doslych a odoslanych faktur)
 119. Kontrolný výkaz DPH a B1-0
 120. dialničná známka bez zadnej strany a uplatnenie dph
 121. Trojstranný obchod - dodávateľ Sk, 1. odberateľ CZ, 2. odberateľ IT - miesto skončenia prepravy
 122. Konečná faktúra
 123. Nulová faktúra z Orange
 124. Elektronická komunikácia s daňovým úradom
 125. doklady z ERP
 126. §7 zák. o DPH - vysvetlenie
 127. fa z CZ pre SK firmu
 128. Platba PayPal PayPal - zlyhany prevod
 129. OLYMP PROFESIONÁL ALEBO ŠTANDARD
 130. Ktorá zákonná norma stanovuje určenie, štatút, činnosť a zloženie vyraďovacej komisie?
 131. Doklady z ERP ako náklad a KV
 132. Zahraničná závislá osoba
 133. Dodatočné DP DPPO za rok 2013
 134. Zjednodušený danový doklad z ČR - prodejka za hotové
 135. Vydané faktúry - neberie mi do KV úhrady cez ERP do D1
 136. Program Pohoda
 137. clo a dph z usa
 138. cestovne nahrady
 139. Prepočítavať DPH koeficientom?
 140. dobropis v jednoduchom uctovnictve v pohode +kv dph
 141. registrácia podľa §7a zákona o dph
 142. STK, EK v JU
 143. Kontrolný výkaz - časť B3
 144. Načítanie dlhodobého hmotného majetku do súvahy
 145. Invalidný dôchodca v dôchodkovom veku a NČZD.
 146. Zahraničné mýto - Dlhopis od ENI. Ako s účtovaním?
 147. Postup učtovania odmeny správcu konkurznej podstaty - ako?
 148. Ako zaúčtovať faktúru s prenesenou daňovou povinnosťou
 149. kontrola dph a chybna faktura
 150. Ako vypočítam odvody za zamestnanca v s.r.o ked má kratší pracovný čas teda 20h mesačne.
 151. Faktúra za dodanie tovaru zahraničnému odberateľovi
 152. Dovezená kabelka z Číny-colná správa
 153. Dovoz z tretích krajín - DPH
 154. Musí aj OZ povinne zverejňovať fa, objednávky a zmluvy?
 155. FS - Informácia k povinnosti podať všetky súčasti účtovnej závierky za rok 2013
 156. Aký kurz použiť?
 157. Predaj sro
 158. elektronická archivácia dokumentov
 159. Hlásenie o vyúčtovaní dane za zlikvidovanú firmu
 160. Registracia v Google play developer
 161. Ako postupovat pri zapise do KV DPH pri fa z ineho clenskeho statu?
 162. Ako sa účtuje podľa IFRS?
 163. Ako je mozne vratit strhnutu dan z preplatku RZZP cez DP?
 164. aký rozdiel je medzi Jú živnostníka, a Jú pre súkromnú ambulanciu - lekára?
 165. Musim podat danove priznanie?
 166. Fa do Turecka
 167. faktúra za tovar z ČR a prepočítací kurz
 168. Aka je cena bez DPH pre produkt s cenou DPH: A) 77.80eur a B) 77.79.
 169. Môžem dovoz zo Švajčiarska "samozdaniť" ?
 170. výdavky k prenájmu - odvoz odpadu?
 171. odpočitatelna položka na manželku
 172. daňový bonus
 173. Faktura z Ukrajiny za reklam.služby - uctovanie v Alfe +
 174. faktúra k zálohovej platbe
 175. Zabudnutý doklad o kúpe z ERP a KV
 176. Ako účtovať faktúru za opravu motorového vozidla po nehode spôsobenej zamestnancom
 177. zaradenie predfaktúry
 178. DPH - dodanie tovaru do iného členského štátu - druhý odberateľ
 179. odklad danoveho priznania
 180. Kontrolný výkaz a záloha na energiu
 181. FAKTURA Z METRA V KONTROLNOM VYKAZE
 182. Nakupujeme obedy (nie stravne listky) pre zamestnancov v sume 3,00 € (2,50 + 0,50 DPH). Kolko si mozme dat do danovych vydavkov? 55% z 2,50 alebo 55% z 4,00 € (max. podla zakona)?
 183. Ochrana osobných údajov - faktúra pre občana
 184. zabudnuta prijata faktura z min roku
 185. tovar do odpisu JÚ
 186. bezúročná požička - účtovanie
 187. ako zauctovat stravne?
 188. Stravné konateľ - povinnosť alebo nárok ?
 189. Došlá faktúra
 190. RZD
 191. zaradenie do DPH
 192. reklamacia od dodavatela, program Pohoda
 193. Sluzba-tretia krajina
 194. ako sa sw Pohoda prenesú údaje z účtovníctva do DP? Jedná sa o PÚ
 195. Refundácia do ČR
 196. Vyplatenie dividend za minule roky
 197. FA VYSTAVENÁ OKRESNÉMU SÚDU
 198. Daň za dom a predaj domu PO
 199. Kontrolný výkaz DPH
 200. KV- erp nad 100eur
 201. zrážková daň
 202. Vykazovanie fiktivnych jazd autom kvoli odpisu dani? SZCO s autom v sukromnom vlastnictve.
 203. ake cislo do kontrolneho vykazu pri platbe PK ?
 204. Kontrolný výkaz neplatca DPH
 205. Je odstúpenie od zmluvy o zákazkovej výrobe daňovým nákladom po jeho zaplatení ?
 206. Faktura z ČR s DPH (platca platcovi)
 207. Zalozenie DSS? Podmienky?
 208. účtovanie v KEO EBS - základná škola
 209. Kde nájdem účtovné zobrazenie spoločného podnikania v účtovníctve podľa a to isté podľa IFRS 11?
 210. Prosím Vás a samozdanenie bude v B1 iba v stĺpci 5 /suma DPH/, alebo zároveň aj v stĺpci 7 / výška odpočít.dane/ ?
 211. Dane a odvody z predaja
 212. Definícia pojmu "ekvivalenty peňažných prostriedkov"
 213. postúpenie záväzku - účtovanie?
 214. do obratu pre DPH sa počitaju aj prijate zalohy?
 215. Má sprievodca cestovného ruchu povinnosť elektronickej registračnej pokladne?
 216. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z EU
 217. Môžem vidieť daňové podania na portáli Finančnej správy podané inými osobami pre jeden daňový subjekt?
 218. Nahlásenie zmeny využívania časti bytového priestoru
 219. Je možné vystaviť fa rok a pol po dodaní služieb?
 220. Platenie odvodov a dani pri využívaní licenčnej zmluvy
 221. dovoz z tretej krajiny, faktúra z EU
 222. posielajú sa poznámky za 2013+ výkaz ZS a súvaha na súd?
 223. mám podať DPH a súhrnný výkaz?
 224. vyradenie majetku a odpisy - ako?
 225. nákup benzínu v ČR : DPH = nedaňový náklad ?
 226. lehota na vystavenie dobropisu
 227. Ročné hlásenie závislá činnosť 2013
 228. Oprava vs technické zhodnotenie po havárii automobilu
 229. Ako získať DPH zo stravných lístkov?
 230. prepisat nehnutelnost na firmu alebo nie?
 231. 50% paušál PHM a DPH
 232. Refakturácia súdnych poplatkov
 233. Predaj technického zhodnotenia - DPH ?
 234. učtovanie ku kontrolnému výkazu
 235. uctovny program pre neziskovky
 236. Danovy urad a plna moc
 237. 343 DPH
 238. ako správne zaúčtovať
 239. Ktoré riadky DPH - §69ods.12písm f?
 240. Firma podnikajuca v krajine A so sidlom v krajine B ktora zamestnava iba zivnosntikov
 241. Ako vypočítam vrátenie dane ak manželka poberala príspevok na opatrovanie za mesiace 9,10,11,12 Pred tým bola na dobrovolnej predlženej MD bez príjmu?
 242. Faktura (Rechnung) z Rakuska hradena v hotovosti a zaradenie do KV
 243. ako do KV zaradiť VF podľa § 65 - osobitná úprava pre CK
 244. Vyradenie auta z podnikania.
 245. Občan si kúpi pre osobné užívanie v Polsku z bazáru, alebo od občana, ojazdené auto za 24000 zloty, musí zalatiť DPH na Slovensku?
 246. Nemzdová položka - účtovanie
 247. Saudská Arábia - predaj HIM - doklady
 248. požičané auto od s.r.o.
 249. Ako zaúčtovať na Slovensku kurzové rozdiely vzniknuté v stálej prevádzkarni umiestnenej v ČR?
 250. Nezdaniteľná časť na manželku