1. Daňové úrady vracajú subjektom preplatky (5 replies)
 2. Neskoro zaslaná faktúra z ČR - kontrolný výkaz, DPH - aký je správny postup ? (1 replies)
 3. Zaplatiť či nie daň z motorových vozidiel? moje zvláštne prípady (1 replies)
 4. Ako zauctovat kurzovy rozdiel pri zaplateny preddavku vopred v USD a nasledne doslej vyuctovacej faktury? (0 replies)
 5. zaúčtovanie DPH v režime osobitnej úpravy §66 (3 replies)
 6. exekučná zrážka (4 replies)
 7. Faktúra od ŠVPS - daňový výdavok? (2 replies)
 8. Je veľký problém došlá faktúra bez IČDPH a uplatnený odpočet DPH? (1 replies)
 9. Nákup auta na leasing (2 replies)
 10. Ako zaúčtovať v jednoduchom účtovníctve? (3 replies)
 11. dodatočné daňové priznanie k DPH pri faktúre z PL obdržanej neskoro? (11 replies)
 12. kde si mozem vytlacit formular na rodiine pridavky E 402 v anglictine ??? (1 replies)
 13. Čo a ako poslať do zbierky listín po schválenej účtovnej závierke s.r.o. (3 replies)
 14. evidencia jázd v Alfe+ (0 replies)
 15. Nenastala zmena zákona o ERP pre ubytovacie služby ? (1 replies)
 16. Vyňaté príjmy (2 replies)
 17. Do ktorého oddielu KV mám zaradiť dobropis k odoslanej faktúre, ktorá bola vystavená ešte v roku 2012? Patrí tento dobropis do KV? (2 replies)
 18. faktúra z ČR za tovar a dopravu (4 replies)
 19. Znizenie základného imania (5 replies)
 20. SK neplátca dph prijíma služby od neplátcu z EU (2 replies)
 21. V IFRS opravnú položku k pohľadávke zaúčtujeme? (0 replies)
 22. Prenájom nehnuteľnosti (3 replies)
 23. ahojte, musí mať kancelária vyložené "stránkové hodiny? alebo prevádzkovú dobu, niečo podobné? (3 replies)
 24. Ako zaradiť a oceniť redakčný systém? (1 replies)
 25. Tvorba rezerv na základe princípu opatrnosti (5 replies)
 26. protokol o odovzadni analyzy je uctovny doklad (3 replies)
 27. Potrebujem pomoc pri účtovaní bankových výpisov v MRP. (1 replies)
 28. Je školenie spojené s občerstvením náklad? (4 replies)
 29. kolko dodatočných DP DPH je možné podať? (2 replies)
 30. JU kolky (3 replies)
 31. Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku (4 replies)
 32. Predaj automobilu a prepis úveru ako účtovať ? (0 replies)
 33. zamestnanie na dohodu o prac.činnosti 10 hodín týždenne (1 replies)
 34. samozdadenie? ano alebo nie? (2 replies)
 35. Čo je správny doklad v prípade daňovej kontroly stav taxametra alebo súčet vytlačených potvrdeniek? (18 replies)
 36. Daňové odpisy DHM vyradeného predajom. (6 replies)
 37. Účtovanie autoškoly (6 replies)
 38. sviatok a PN (3 replies)
 39. Môžem si odpočítať DPH z pokladničných dokladov z mája 2013 v dodatočnom priznaní? (1 replies)
 40. Danova licencia pre srocky (3 replies)
 41. Aky typ daňového priznania podať za rok 2011 a 2012 ktoré sa podava teraz v roku 2014 (4 replies)
 42. uplatnenie DPH (2 replies)
 43. kúpa podniku v podvojnom účtovníctve (7 replies)
 44. zuctovanie vydavkov po prechode na inu spolocnost (0 replies)
 45. Stratena kniha ERP (0 replies)
 46. PREDAJ AUTA Z FIRMY DO AUTOBAZARU A DPH. (1 replies)
 47. Dohoda o vykonaní práce- zaúčtovanie (0 replies)
 48. Stravenky - rôzna cena doplatkov (6 replies)
 49. služby DPH (2 replies)
 50. predaj ojazdeného vozidla N1 do zahraničia a DPH (0 replies)
 51. DoBPŠ a evidenčný list DP (2 replies)
 52. Prenájom obchodných priestorov (1 replies)
 53. Daňové priznanie PO - potrebujem účtovníka? (10 replies)
 54. Autorská odmena alebo Dohoda o vykonaní práce. (0 replies)
 55. Samozdanenie pri neskorom doručení faktúry zo zahraničia. (10 replies)
 56. Mám zaslať opravený Výkaz ZaS a Súvahu ? (1 replies)
 57. Podanie DP (5 replies)
 58. futbalový dres s logom firmy a daňový náklad (5 replies)
 59. Peniaze s Crowdfunding a daňová povinnost (0 replies)
 60. zaradenie majetku (1 replies)
 61. Dohodári - registrácia na DÚ (6 replies)
 62. Automobil na leasing a kontrolný výkaz DPH (5 replies)
 63. Úhrada faktúry zo starého roka (3 replies)
 64. obstaranie ojazdeného automobilu (0 replies)
 65. Oprava Výkazu o majetku a záväzkov (1 replies)
 66. dovoz tovaru pre českú firmu do slovenského skladu (1 replies)
 67. Žiadosť o zaradenie HIM (0 replies)
 68. Predaj časti budovy v OM (0 replies)
 69. Nehnutelnosti do obchodneho majetku (2 replies)
 70. Ako pravne pokryt poskytnutie mot.vozidla jednej srocky druhej bez odplaty? (4 replies)
 71. Ako prepisem sukromne mot.vozidlo na SRO? (1 replies)
 72. Preddavok na trovy exekúcie - zostatková doba splatnosti (0 replies)
 73. Zamestnanec natankoval benzín a zaplatil ho svojou kreditnou kartou (nie firemnou), môžem mu to normálne vyplatiť z pokladne a zaúčtovať na 501,343/211 ? (10 replies)
 74. Ako zaúčtujem prepravu výrobkov do podnikovej predajne vlastným vozidlom? (2 replies)
 75. Fakturácia sprostredkovateľského webu v JÚ (0 replies)
 76. Môže si dať podnikateľ do nákladov kávovar?/ide o s.r.o.tzv.jednoosobku/ (4 replies)
 77. Uctovanie v MRP (4 replies)
 78. Ako postupovat pri organizovani koncertu obcianskym zdruzenim? (1 replies)
 79. Môžeme si uplatniť DPH z dokladov vystavených vo februari ERP v DP k DPH za april? (1 replies)
 80. vyradenie drobného majetku pri predaji sro (4 replies)
 81. daňový úrad a záložné právo k nehnuteľnostiam (1 replies)
 82. Dochádzka (3 replies)
 83. Je náhrada za vecné bremeno predmetom dane z príjmu? (3 replies)
 84. Bol vypočítaný môj daňový preplatok správne??? (5 replies)
 85. MRP -typ DPH (1 replies)
 86. Daňové priznanie - prijem z Talianska (0 replies)
 87. TPP+ dohoda (2 replies)
 88. Nezaplatená daň z niektorých motorových vozidiel vo firme vs. zaplatené poistné (náklad?) (2 replies)
 89. Môžem dať 100 % hodnoty nafty na VZV? (3 replies)
 90. Odchodné (4 replies)
 91. Otvorenie nového účtovníctva (1 replies)
 92. ukončenie prac.pomeru v skúšobnej dobe (4 replies)
 93. Ako urobiť zmluvu o pôžičke ak spoločník uhrádzal PHM zo svojho? (4 replies)
 94. Osobná asistencia - tlačivo (2 replies)
 95. Firma z 3. krajiny nakupuje z EU (2 replies)
 96. Nákup a predaj reziva - výroba, nedokončená výroba, tovar ? (1 replies)
 97. Ako zauctovat peniaze ktore si vzal manzel na rozbehnutie mojho podnikania? (2 replies)
 98. je nárok na kilometrovné (1 replies)
 99. ako veľký súbor pdf je možno poslať cez finančný portál (2 replies)
 100. Dodatocne danove priznanie DPH (1 replies)
 101. kilometrovné je nárok (3 replies)
 102. Predaj automobilu a daňová povinnost (1 replies)
 103. oprava vyšlej faktúry z minulého roku (3 replies)
 104. darovanie pobytu fyzickej osobe (1 replies)
 105. Časopis Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi (0 replies)
 106. zdanenie záväzkov 2014 (3 replies)
 107. zadanie účtov.a danovej zostat.ceny majetku (1 replies)
 108. Platca DPH na SR aj v ČR a dodanie služby pre neplatcu v ČR (1 replies)
 109. Poškodený tovaru a predaj - účtovanie spôsob B. (3 replies)
 110. Ako casto menit mobil v sro pre konatela (4 replies)
 111. zabudla som zaúčtovať výdavok do pokladne. (4 replies)
 112. Kedy a ako zrušiť kapitálové poistenie s pripoisteniami (2 replies)
 113. Nesprávne vyplatený daňový bonus a prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň (7 replies)
 114. Môžem vystaviť faktúru? (3 replies)
 115. účtovné doklady taxikára (5 replies)
 116. poskytnutie služby do Anglicka (1 replies)
 117. ročné hlásenie (1 replies)
 118. Uvádzanie zamestnanca v hlásení o vyuč. dani pri dlhodobej PN (2 replies)
 119. V akej sume vytiahnuť stav zásob z 504 pri s.r.o. účtujúcej spôsobom B? (7 replies)
 120. Zrušenie registrácie DPH a zásoby (2 replies)
 121. 2% dane - pri už podanom DP? a neuplatnil si.. (4 replies)
 122. Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť plynovú kotolňu ? Za všetky rady ďakujem (3 replies)
 123. riadok 109 v Súvahe (2 replies)
 124. Zmluvná pokuta (1 replies)
 125. Môžem zahrnúť do daň. výdavkov kúpu športových pomôcok pre zamestnancov? (5 replies)
 126. oneskorená faktúra a KV (3 replies)
 127. spoločnosť W.A.G. fakturácie, výzvy k platbe Dph, kontrolny vykaz (4 replies)
 128. Dohoda o brigádnickej práci študenta - po skončení 9 roč. ZŠ (7 replies)
 129. Aké sú pokuty za nedodržanie povinnosti evidencie na koncesionárske poplatky? (5 replies)
 130. Hladám účtovníčku, ktorá by vedela za rozumnú cenu urobiť účtovné poznámky na 4firmy. Dá sa poslať arch. účtovníctva z Omegy. Najlepšie TN a okolie (5 replies)
 131. Je postoupení pohledávky předmětem daně z příjmu? (1 replies)
 132. Zamestnanec v chránenej dielni (3 replies)
 133. Školenie - účtovanie (4 replies)
 134. Limit pre vyplatenie dividend (4 replies)
 135. účtovanie osvedčenia podpisu v PÚ (1 replies)
 136. Účtovanie hotovej a nedokončenej výroby (1 replies)
 137. nepodané DPFO (4 replies)
 138. danove priznanie (5 replies)
 139. Účtovanie (3 replies)
 140. Daň z peňažného daru (2 replies)
 141. Môžem ako živnostník darovať firmu vnukovi? (1 replies)
 142. Nespokojnosť s ročným zúčtovaním na daň (6 replies)
 143. "Kilometrovné" v účtovníctve (9 replies)
 144. Môže daň z príjmu z predaja zdedeného majetku - domu - zaplatiť len 1 z dedičov? (6 replies)
 145. Ako účtovať nasledujúci rok ? (2 replies)
 146. dotácia na rozvoj pôdohospodárstva (4 replies)
 147. Zásoby (3 replies)
 148. Kúpa nehnuteľnosti platiteľom DPH od platiteľa DPH (3 replies)
 149. Súkromné auto na firemné účely (4 replies)
 150. Môžem vystaviť dnes dobropis s marcovým plnením? (3 replies)
 151. Pri kúpe nového auta z Čiech do firmy nie je žiadna povinnosť voči DÚ okrem samozdanenia v priznaní DPH? (6 replies)
 152. Študent VŠ práca pre americkú firmu - daň (0 replies)
 153. Zahraničná faktúra (8 replies)
 154. Platca DPH vydal bloček z fiškálu bez DPH (4 replies)
 155. Zákon o ochr. osobných údajov - povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa (5 replies)
 156. Kontrolný výkaz číslo faktúry - medzery (3 replies)
 157. Zaúčtovanie pracovnej cesty (2 replies)
 158. pojem stála prevádzkáreň a 183 dní v roku. (6 replies)
 159. Chýbajúce IČ-DPH odberateľa kontrolný výkaz DPH (5 replies)
 160. Živnostník (7 replies)
 161. Kontrolný výkaz a spravne kolonky (2 replies)
 162. Kontrolný výkaz a spravne kolonky (1 replies)
 163. Do ktorého riadku DPH priznania patrí fa z EU za nakup sluzby ? (1 replies)
 164. Povinnosť podať dodatočné DPH priznanie v roku 2014 (1 replies)
 165. Neplatca DPH a faktury zo zahranicia (1 replies)
 166. Ako zauctujem nejaky povedzme "pocitac" do stroja ak stroj nie je nas (3 replies)
 167. KV prenajom a obcerstvenie (2 replies)
 168. Daň z príjmu z dedičstva (7 replies)
 169. opravné DP a KV (4 replies)
 170. Vysoký príjem na bankový účet. Ako zdaniť , (0 replies)
 171. samozdanenie vs. reverse charge (2 replies)
 172. Dobropis k tovaru zakupnemu cez ERP a priznanie k DPH (0 replies)
 173. Kontrolný vykaz a hlasenie chyby (7 replies)
 174. Odmena z predaja žrebov (2 replies)
 175. Preddavky pri predĺženej lehote podania DP (1 replies)
 176. Novinový stánok a KV (1 replies)
 177. PN a zdravotné poistenie (0 replies)
 178. Kontrolný výkaz (9 replies)
 179. poplatok za vjazd do pešej zóny účet 518 alebo 538 (1 replies)
 180. Predaj kamiónu (nákup od neplatiteľa, predaj pre platiteľa). Ako s DPH?? (5 replies)
 181. fakturu za .. autorsky zakon učtovať na 518 alebo 538 (1 replies)
 182. Autoúver (3 replies)
 183. Platenie DPH (7 replies)
 184. TAnkovanie v ČR - uhrada bank. ucet (3 replies)
 185. refakturácia dopravy do zahraničia (3 replies)
 186. Dodanie tovaru s montážou v Maďarsku (4 replies)
 187. Kontrolný výkaz a preradenie majetku do osobného užívania (1 replies)
 188. prenos daňovej povinnosti (3 replies)
 189. použitie zábezpeky na DPH (6 replies)
 190. Platí ešte, že sa zasiela na daňový úraz Oznámenie platiteľa o zrážkovej dani? (4 replies)
 191. predlženie platnosti zep-priradenie (1 replies)
 192. nemám faktúru za službu zo zahraničia (8 replies)
 193. záloha a DPH (1 replies)
 194. Existuje nejaký verejný portál, kde si môžem pozrieť daňové priznania organizácií? (2 replies)
 195. Bločky z ERP z roku 2013 (1 replies)
 196. Kúpa jazdeného MV z Čiech - kontrolný výkaz DPH. (5 replies)
 197. Do kontrolného výkazu v časti C.2 sa píšu dobropisy aj zo zahraničia (s nulovou DPH)? (1 replies)
 198. Preddavky na daň zamestnanca (5 replies)
 199. Elektronické služby a kontrolný výkaz (1 replies)
 200. Preprava osob §46 odst.2 a KV (2 replies)
 201. Na základe akého dokladu môžem zaúčtovať prvú zvýšenú splátku za auto? (4 replies)
 202. Aká je daň z dedičstva, konkrétne z peňazí v banke, ktoré mal zosnulý. (5 replies)
 203. prijatá faktúra s prenesením daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) (4 replies)
 204. Kontrolný výkaz - reklamácia, nulová faktúra z ČR (2 replies)
 205. Vratne obaly a DPH v MRP (2 replies)
 206. nákupné poukážky a odmeny - zamestnanec extérnej firmy (0 replies)
 207. Lekár a DPH - samozdanenie, nárok na odpočet? (0 replies)
 208. Opravný kontrolný výkaz: AKO? Čo? (7 replies)
 209. Kontrolný výkaz (3 replies)
 210. Prijatá faktúra s prenosom DPH podľa §69 ods. 12 písm. f) (1 replies)
 211. Vystavená faktúra s prenosom DPH podľa §69 ods. 12 písm. f) (1 replies)
 212. preddavky na daň - zaokrúhlovanie (1 replies)
 213. Môže byť Fa uhradená aj PPD ? (1 replies)
 214. Môžem nakúpiť PH svojou bank.kartou a dať do účtovníctva firmy na preplatenie? (5 replies)
 215. zrušenie registrácie DPH a odpisovaný majetok (2 replies)
 216. kde sa v kontrolnom výkaze k DPH uvádza dovoz z nečlenských krajín s dph zaplatenou na colnom úrade? (1 replies)
 217. Kontrolný výkaz-kolonka B3 (7 replies)
 218. SZČO - preradenie neodpísaného majetku do osobného úžívania a Kontrolný výkaz (0 replies)
 219. zabudnuté doklady z ERP (2 replies)
 220. Export KV z MRP WIN? (2 replies)
 221. Doklad k reklame na Facebooku a kontrolný výkaz (4 replies)
 222. Nákup LKT (2 replies)
 223. kedy mi daňový úrad vráti nadmerný odpočet? (5 replies)
 224. Kam účtovať vyúčtovanie elektrickej energie-preplatok - medzi faktúry alebo medzi dobropis? (2 replies)
 225. Nesprávne zadané IČ DPH (7 replies)
 226. Vystavil som faktúru dodávateľovi so splatnosťou 30 dní,súčasťou faktúry je však aj zádržné,ktoré bude vyplatené po 60 mesiacoch.Ako by som tieto splatnosti mohol rozlíšiť. (1 replies)
 227. Kontrolný výkaz a dobropisy (4 replies)
 228. oneskoreny dobropis a kontrolny vykaz (3 replies)
 229. Verejné obstarávanie - smernica (0 replies)
 230. zlé potvrdenie o zaplatení dane 2% (0 replies)
 231. Preddavky na daň z príjmov PO (1 replies)
 232. Problém s vystavenou faktúrou a jej úhradou (2 replies)
 233. Aký je správny dátum zdaniteľného plnenia ? (1 replies)
 234. Dobropis ku kovovému šrotu (3 replies)
 235. Kontrolný výkaz DPH (2 replies)
 236. Kontrolný výkaz - dobropis nezdanitelnej osobe (2 replies)
 237. Paragraf 7 - ako postupovať? (4 replies)
 238. Preúčtovanie preplatku DP PO na úhradu DPH (3 replies)
 239. Dátumy v kontrolnom výkaze pri samozdanení.. (8 replies)
 240. vystavená faktúra v cudzej mene - zaúčtovanie v Pohode a kontrolný výkaz (8 replies)
 241. na základe akého povolenia prevádzkuje činnosť ambulantný poskytovateľ zdravot. starostlivosti ? (1 replies)
 242. Firma na zozname subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie dph (6 replies)
 243. treba vyplniť KV aj k dodatočnemu DP DPH za 4.Q.2013 ? (1 replies)
 244. danove priznanie a prijem z Rakuska (4 replies)
 245. Živnostník a autorská zmluva a DPH (0 replies)
 246. V akej cene zaradiť auto do s.r.o.? (8 replies)
 247. Zadržné z faktúry v rozpočte (4 replies)
 248. Hotelový účet a kontrolný výkaz DPH (7 replies)
 249. Ako sa robí finančný kontrolling? (1 replies)
 250. kam zaradiť do KV dobropis od slovenskej firmy, do A1? (4 replies)