1. Spotrebná daň z min. oleja - reťazový obchod (0 replies)
 2. Rozdiel medzi §11 a §69 zákona o DPH (2 replies)
 3. hladam uctovnika (2 replies)
 4. Ukončenie živnosti SZČO a automobil v majetku. (1 replies)
 5. PLATBA na účet dodávateľa v banke (7 replies)
 6. Faktúra z ČR s DPH..ako postupovať správne? (5 replies)
 7. oprava alebo tz (8 replies)
 8. Aký daňový režim má fakturácia služby z ČR vykonaná v ČR pre slovenskú firmu? (3 replies)
 9. som szco, auto kupene 11/2011 i na leasing a teraz ho chcem vlozit do firmy , aku obstaravaciu cenu pouzijem a stihnem este jeden rocny odpis v akej hodnote? (3 replies)
 10. Daňová povinnosť prechádza na kupujuceho § 69, ods.12 písm, písm.e - zákona o DPH (2 replies)
 11. Kontrolný výkaz a vrátená daň cestujúcim (2 replies)
 12. pôžička od spoločníka (2 replies)
 13. Evidencia a kontrola DIČ (6 replies)
 14. nájomné (6 replies)
 15. Musí platca DPH pri reklamácii tovaru vystaviť dobropis a novú faktúru, keď faktúra bola v roku 2012, vratka na sklad 2014 a nový dodací list 2014 /nemôže to byť kus za kus/? (1 replies)
 16. Zodpovednosť za údaje na faktúre. (0 replies)
 17. Úhrada dobropisu v hotovosti (0 replies)
 18. Zdaňuje spoločník pozemok vložený do svojej s.r.o.? (3 replies)
 19. vklad do pokladne od podnikateľa SZČO (8 replies)
 20. Ako zaúčtovať faktúru z ČR a aký typ DPH použiť pri prijatej faktúre za tovar z iného členského štátu ak nebola prenesená daňová povinnosť ? (10 replies)
 21. Daňová povinnosť-úmrtie (0 replies)
 22. Je platná nájomná zmluva, ak obsahuje údaj o výške nájomného v hodnote 0,00 €? (14 replies)
 23. Paušálne výdavky v s.r.o. (3 replies)
 24. Je povinnosť viesť dokumentáciu transferového oceňovania? V akom rozsahu? (1 replies)
 25. Odpisy pozemkov (1 replies)
 26. Nákup pozemku do firmy (1 replies)
 27. vystavenie faktúry za prepravu (2 replies)
 28. Prenos daňovej povinnosti a DPH (7 replies)
 29. plusové a mínusové položky vo faktúre - faktúra alebo dobropis? (5 replies)
 30. faktura za sluzby z r.2012,zaplatena v r.2014 (PU),zauctovana v r.2014 - len nedanovy naklad ? (7 replies)
 31. Ako ovplyvňuje možnosť odpočtu DPH u nájomcu priestorov skutočnosť, že má nájom odplatný a bezodplatný? (0 replies)
 32. Ako si vypočítam odvody do ZP na rok 2015 ako samoplatiteľ (2 replies)
 33. Nevyužívaný majetok - odpisy (4 replies)
 34. účtovanie prijatej platby v PÚ (0 replies)
 35. Fyzická osoba - PÚ, ako účtovať prijatý dlhopis za mýto SK bez DPH od sprostredkovateľa služby a jeho následnú úhradu cez VBÚ a DF za tie isté mýtne služby s DPH od dodávateľa bez úhrady. (0 replies)
 36. Ako zaúčtovať centové vyrovnanie v mylnej fa z r. 2013 (3 replies)
 37. Predlžuje PN trvanie výpovednej lehoty? (10 replies)
 38. Neplatne skončený pracovný pomer a úroky z omeškania (0 replies)
 39. Automobil v podnikaní prenajatý od fyzickej osoby (1 replies)
 40. registrácia podla §7 a §7a (9 replies)
 41. DPH (3 replies)
 42. Obstarávanie zariadení, opravy nehnuteľnosti - DPH (4 replies)
 43. rušia sa odvody do zdravotnej poisťovne od 2015 ??? (14 replies)
 44. doplatok do minimálnej mzdy (1 replies)
 45. DPH pri usporiadaní koncertu (5 replies)
 46. DPH pri prenájme (4 replies)
 47. Preberací protokol (1 replies)
 48. Ako oceniť pozemky vo vlastníctve obce? (5 replies)
 49. Faktúra za služby od nepodnikatela do zahraničia (štátu EU) (0 replies)
 50. cestovné náhrady (5 replies)
 51. Ako zaúčtovať pokutu z DÚ v jednoduchom účtovníctve? (5 replies)
 52. zálohové faktúry (1 replies)
 53. Kto vie zabezpečiť alebo poradiť firmu na podanie žiadosti o refundácie DPH z Rakúska za rok 2013? Najlepšie BB a okolie. (1 replies)
 54. Je daňovo uznateľný náklad, ak nám zaplatený a vyfaktúrovaný tovar z USA dovezie známy vo svojej batožine? (5 replies)
 55. Ako zaúčtovať došlú faktúru z EU vydaná v júni a auto prevzaté v teraz v septembri? (1 replies)
 56. Cestovná agentúra / kancelária - účtovanie JÚ (2 replies)
 57. Prenájom nehnuteľností a koeficient DPH (4 replies)
 58. Neschválená účtovná závierka za rok 2013 (6 replies)
 59. Faktúra vydaná vrátane tovaru - úhrada v hotovosti. (2 replies)
 60. Odpocet DPH pri registracii (5 replies)
 61. Firma sa rozhodla že bude dávať dohodárom stravné lístky. Je to daňový náklad pre firmu. (5 replies)
 62. aký doklad mám vystaviť k faktúre ( suma 100€ ) za služby - odborné prehliadky plynových zariadení, nemám RP, živnosť mám od 8/2014, úhradu v hotovosti tu mám jedinú (7 replies)
 63. Predaj hnuteľných vecí - SZČO (4 replies)
 64. Ako zaúčtovať preplatok z telekomu? (viď fotku) (8 replies)
 65. prechod na dobrovoľného platcu DPH (10 replies)
 66. nákup auta na štvrtinky a dph (4 replies)
 67. Doplatenie mzdy (5 replies)
 68. Aký program si vybrať na účtovanie v PÚ? (7 replies)
 69. Socialny fond zo zisku (6 replies)
 70. nájomné za nehnuteľnosť (1 replies)
 71. DPH, Fa a colná nomenklatúra (2 replies)
 72. Podnikanie v Nórsku - daň z príjmu (0 replies)
 73. účtovanie precenenia tovaru pri predaji (5 replies)
 74. Ako vykonať opravu účtovania majetku za rok 2014 po daňovej kontrole? (5 replies)
 75. Registrácia DPH podla par 7A. (3 replies)
 76. Dividendový výkaz (1 replies)
 77. Kúpa webstránky na s.r.o. bez faktúry (10 replies)
 78. stavebné práce na nehnuteľnosti v ČR v poddodávke pre SKplatiteľa, ktorý je registrovaný aj v ČR (1 replies)
 79. Ako danit prijmy zo zahranicnej fotobanky, ked som statny zamestnanec a nemam zivnost? (3 replies)
 80. poznáte niekto program na spätné prepočítanie odpisov budovy? (1 replies)
 81. Môžu nadobudnúť hnuteľnú vec do podielového spoluvlastníctva 2 firmy (slovenská a česká) ? (3 replies)
 82. odpisové skupiny od r.2015 (4 replies)
 83. Pracovná cesta zo SR do Holandska, zamestnanec ide z dovolenky rovno do Holandska. (1 replies)
 84. (Ne)Podané odvolanie - ako postupovať? (1 replies)
 85. Musí tvoriť pozemkové spoločenstvo rezervný fond ? (1 replies)
 86. Výdajník na vodu - nájom a voda do výdavníka.....repre? (8 replies)
 87. Čo sa prepláca pri pvyučtovaní cestovných výdavkov súkromným motorovým vozidlom ? (1 replies)
 88. Predaj firemného auta za nižšiu cenu (7 replies)
 89. Ukladá sa správa auditora o overení UZ spolu s účtovnou závierkou? (2 replies)
 90. Na faktúrach za pevnú linku nemáme od začiatku roka naše IČ DPH, čo teraz? (14 replies)
 91. Ako vystaviť faktúru z omeškania? (4 replies)
 92. Jedná sa o trojstranný obchod? (2 replies)
 93. Môžete mi poradiť ohľadom predaja podielu v sro? (2 replies)
 94. Faktúra za plyn s 3 dátumami dodania (1 replies)
 95. Splnomocnenie na daňový úrad (2 replies)
 96. dava danovy urad pokutu za neskore odoslanie Prehladu - elektronicky ? (6 replies)
 97. Ako na dodatočné daňové priznanie za 2013 zo zahraničia keď syn /pracoval v Anglicku-už je doma/ nevie doložiť potvrdenie o príjme? (1 replies)
 98. Majú spoločníci, ktorí nie sú konateľmi s.r.o., ani nemajú žiadny príjem z pracovnoprávneho vzťahu, ani príjem z dohôd nárok na cestovné náhrady ? (7 replies)
 99. leasing a odpisovanie (2 replies)
 100. zmena úveru na lízing (2 replies)
 101. exekučné (4 replies)
 102. český dodavateľ má slovenskú registráciu DPH faktúra je považovaná za domácu alebo zahraničnú (3 replies)
 103. Kredit z Facebooku (1 replies)
 104. Neplatca DPH - datum dodania pri opakovanych dodavkach (3 replies)
 105. Som v minuse alebo v pluse? (14 replies)
 106. Žiadosť na colný úrad (2 replies)
 107. Predaj súkromného majetku (2 replies)
 108. Hlásenie na ZP počas PN (4 replies)
 109. uctovny program na vypisovanie faktur a sledovanie obratu v spolocnosti s.r.o. (3 replies)
 110. Ostat zivnostnikom alebo zalozit s.r.o??? (21 replies)
 111. Vystavenie faktury bez zmluvy (3 replies)
 112. Originál bloček v účtovníctve - čo pri vrátení peňazí (29 replies)
 113. Faktúra vystavená do EÚ platiteľovi DPH vr. DPH (2 replies)
 114. Účtovanie dane z ubytovania a ubytovacích služieb z pohľadu osoby, ktorá sa ubytuje (4 replies)
 115. SZČO - práca v Nemecku a dane (1 replies)
 116. Odpočet DPH (4 replies)
 117. Ako dokladovať príjem spoločníka a konateľa v jednej osobe? (2 replies)
 118. Odpočitateľná položka na manželku a spätne priznaný invalidný dôchodok (2 replies)
 119. prenajom nebytovych priestorov - fyzicka osoba: naklady? (7 replies)
 120. Amortizácia vozidla - zamestnanec (1 replies)
 121. Môže byť toto technické zhodnotenie? (5 replies)
 122. Ako správne zaúčtovať bicykel v s.r.o.? (4 replies)
 123. Faktúra za tovar z maďarska DPH (3 replies)
 124. Zálohová faktúra a jej storno (4 replies)
 125. Predaj budovy a DPH (2 replies)
 126. Čo môže byť technické zhodnotenie konkrétne pri budovaní kaderníctva? (3 replies)
 127. stroj a náhradné diely - ako? (4 replies)
 128. Technicke zhodnotenie majetku, ktory je danovo odpisany, ale uctovne sa este odpisuje-ako ho zaevidovat? (2 replies)
 129. Dohoda o BPŠ vek (2 replies)
 130. Účtovanie položky cestovné (2 replies)
 131. Česká firma s českým IČ DPH - fakturovať jej slovenskú DPH? (2 replies)
 132. Potvrdenie (1 replies)
 133. Účtujem súkromný výdaj z BÚ cez účet 491-Vlastné imanie FO. Je potrebné tieto výdaje predkontovávať? (3 replies)
 134. Účtovanie cez účet 491, je potrebná predkontácia? (1 replies)
 135. Debetný úrok (1 replies)
 136. nevymožiteľné POH a ZAV v s.r.o. (1 replies)
 137. Ide o technické zhodnotenie pri vybudovaní kaderníctva v prenajatých priestoroch alebo je to len oprava? (3 replies)
 138. Dph pri sluzbach z EU (4 replies)
 139. Firma chce vybrať z 1 firemného BÚ 20 000 euro a vložiť na 2 firemný účet ale vedený v inej banke...nedôjde k porušeniu zákona o obmedzení platieb? (3 replies)
 140. Prepravné náklady z Čiech sa objavia na riadku 9 a 10 daňového priznania DPH? (11 replies)
 141. DHL clo a dane China (6 replies)
 142. Notárske poplatky v zahraničí. (2 replies)
 143. ERP (11 replies)
 144. Logo (6 replies)
 145. Tlačivo na daňový bonus - VŠ (2 replies)
 146. Slovenská spoločnosť-plátca DPH má v prenájme nebytový priestor v ČR od neplatiteľa DPH. Akému režimu podlieha DPH? (1 replies)
 147. Vystavená 1 zálohová FA a k tomu 2 riadne FA? (2 replies)
 148. Daňová kontrola (6 replies)
 149. koeficient pre dph (1 replies)
 150. zapocitanie pohladavok a zavazkov v KV +pzp (1 replies)
 151. Dan z prijmu pri kupe auta "stare za nove" (2 replies)
 152. ERP v JU (4 replies)
 153. Predaj sro - účtovanie (1 replies)
 154. Dovoz tovaru z EU, co s postovnym? (2 replies)
 155. telefon v JU (2 replies)
 156. telefon v JU (1 replies)
 157. nájom českej firme platcovi dph v čechách (5 replies)
 158. Ako na sprostredkovanie predaja softwaru? (3 replies)
 159. daň z predaja nehnutelnosti. (2 replies)
 160. Firemne auto (7 replies)
 161. vyučtovanie nájmu (1 replies)
 162. Ako zaúčtovať majetok,dlhodobý aj krátkodobý do PÚ urbáru? (1 replies)
 163. zrušenie živnosti a podanie danového priznania (1 replies)
 164. Zmluva o dielo vs. rodičovská dovolenka (0 replies)
 165. Spravne pocitanie sumy a zaokruhlovanie (2 replies)
 166. Mozem "robit casnika na sro"? (4 replies)
 167. potrebujem potvrdenie o oslobodeni k odpoctu dane pri stavebnych pracach ak nie som platcom DPH???som len zivnostnik (2 replies)
 168. Ako účtovať palivové drevo pre podielnikov? (2 replies)
 169. Danove priznanie v Belgicku (6 replies)
 170. Hľadám niekoho, kto mi pomôže s vypĺnaním dotácie od UPSVAR na vytvorenie prac. miesta do 29 rokov. alebo kto o to žiadal. (4 replies)
 171. Zaradenie podacieho lístka do podvojného účtovníctva (2 replies)
 172. Ako predať hnuteľný majetok (3 replies)
 173. Je PZP daňovo uznaný náklad? (4 replies)
 174. Ktoré pozemky sú oslobodene od dane, musim platiť dan z pozemku na ktorom stoji železnica? (3 replies)
 175. Máme alebo nemáme nárok na úroky zo zmluvného vzťahu? (1 replies)
 176. podvojné účtovníctvo - pôžička (8 replies)
 177. živnosť a zamestnanie v súbehu - odvody a poistenie? (5 replies)
 178. Predaj tovaru do ČR - neplatca DPH (2 replies)
 179. Ako správne zaúčtujem platbu prepravnej spoločnosti, za ich prevzatú dobierku?? (2 replies)
 180. Dobrovoľný platca DPH a zábezpeka (8 replies)
 181. SZČO na Sk poskytuje stavebné práce v Holandsku - povinnosť registrácie na DPH v Holandsku? (8 replies)
 182. SZČO - služby do EU - povinnosť registrácie na DPH? (13 replies)
 183. Vystavenie účtu klientovi zľavového portálu (1 replies)
 184. Pisanie clankov do casopisu - odvody, zdanovanie (Urgentne) (3 replies)
 185. Nákup tovaru z Maďarska (5 replies)
 186. ako správne vystaviť dobropis/opravnú faktúru v súvislosti s §69 ods. 12f? (8 replies)
 187. Ako účtovať veľkému počtu súkromných osôb/nepodnikateľom? (1 replies)
 188. Ako účtujete položku na faktúre : Služby cez SMS s osobitnou tarifikáciou ? Je to vo výške 1,3333 bez DPH.Môžu sa v tom daňováci šprtať? (11 replies)
 189. Navrh novely zakon o dani z prijmov - 10 % z hodnoty sprostredkovaneho obchodu (2 replies)
 190. Zálohová faktúra z CZ (1 replies)
 191. Vloženie nehnuteľnosti do s.r.o. (4 replies)
 192. Garáž bez kolaudácie,ako postupovať pri priznaní dane z nehnuteľnosti (0 replies)
 193. Storno boločku z ERP (2 replies)
 194. Predaj odpísaného firemného osobného automobilu - ako urcit cenu? (12 replies)
 195. Účtovanie v autoservise (18 replies)
 196. e-shop a zakaznici ktori neuvadzaju icdph (11 replies)
 197. Diety na niekolko dni (15 replies)
 198. Účtovanie postúpenie pohľadávok -- bezodplatne (4 replies)
 199. Opravný daňový doklad - DPH a KV (4 replies)
 200. prečo nemáme zverejnenú účt.závierku na www.registeruz.sk? (4 replies)
 201. Duplicitné doklady a kontrolný výkaz DPH (2 replies)
 202. Neskoré prihlásenie dohodára do SP - Vaše skúsenosti (11 replies)
 203. Fakturácia alebo refakturácia? (4 replies)
 204. prehlad o zrazenych preddavkoch (3 replies)
 205. Ako mám postupovať, ak som mala v DP PO v roku 2013 stratu a neuplatnila som si v DP PO zaplatené preddavky na rok 2013? (2 replies)
 206. VFA neplatcom DPH do Poľska (9 replies)
 207. Ako účtovať náklady na pestovnú činnosť v Urbáre, náklady na sadenice, hnojenie a pod. (2 replies)
 208. Team building a DPH (tímbilding) (1 replies)
 209. e-shop - fakturacia a DPH pri dodani tovaru bezodplatne, za znizenu cenu a doprava zdarma?? (6 replies)
 210. Zníženie základu dane - čo všetko možno dať do nákladov? (1 replies)
 211. Čiastočná úhrada zálohovej fa a DPH (4 replies)
 212. Dan z predaja nehnutelnosti ano alebo nie? (2 replies)
 213. VMaZ a bankový uver (1 replies)
 214. Daňový doklad k zálohovej platbe a vyúčtovacia faktúra v rovnaký mesiac - KV (3 replies)
 215. rozbor tovaru - kam účtovať? (1 replies)
 216. neplatné VAT čo s DPH? (2 replies)
 217. KV DPH - storno faktúra (1 replies)
 218. Refundácia DPH z PHM Nemecko (2 replies)
 219. G komponent u výrobcu energie FTE účtovanie (0 replies)
 220. Dovoz z ciny- uctovanie (2 replies)
 221. Odhlásenie zamestnanca zo SP (1 replies)
 222. Nealkoholické pivo, daň za nealkohol? (6 replies)
 223. úrazová renta k invalid.dôchodku (7 replies)
 224. faktúra KIKA nábytok a DPH (5 replies)
 225. SHR a predaj (3 replies)
 226. DPH pri predaji motoroveho vozidla platcom kupeneho od neplatcu (1 replies)
 227. Účtovanie nedaň.príjmov a výdavkov pre pozemkové spoločenstvo (1 replies)
 228. Výhody a nevýhody staršej, resp. novšej ready made s.r.o.? (2 replies)
 229. Úhrada záväzkov z osobného účtu konateľa (4 replies)
 230. KV DPH (3 replies)
 231. Samozdaňujem došlú faktúru za tovar z Česka, ak je český dodávateľ registrovaný pre DPH na Slovensku? (2 replies)
 232. Nákup PHL platobnou kartou - účtovanie (1 replies)
 233. predaj neodpísaného motorového vozidla (1 replies)
 234. starý bloček (10 replies)
 235. Darovanie vyradeného auta z obchodného majetku a následný predaj. (0 replies)
 236. Kúpa ready made s.r.o., ako overiť jej čistotu a daňové priznanie? (1 replies)
 237. Pozemkové spoločenstvo musí tvoriť soc. fond? (1 replies)
 238. Možno odrátať DPH na za služby v zahraničí? (2 replies)
 239. suhrnný vykaz (1 replies)
 240. Záväzné stanovisko (0 replies)
 241. Zahraničný leasing (0 replies)
 242. práce na nehnuteľnosti v ČR objednané firmou SK a následné preobjednanie u dalšej slovenskej firmy z pohľadu DPH (2 replies)
 243. Mozem odpisat pohladavku - uver klientovi. Pohladavka splna vek - teda predpisy, ale prichadzaju mi na ne sem tam uhrady, aj v tomto zdan. obdobi. (4 replies)
 244. použitie kurzu - tovar s montážou na Slovensko dodaný z ČR (1 replies)
 245. Nákup a predaj pšenice (1 replies)
 246. preplatok RZZP (1 replies)
 247. Výstavba haly a DPH (3 replies)
 248. Česká firma previezla pre slov. firmu známky zo SR do ČR -obe platcovia DPH. FA vystavila s DPH. Je to správne? (1 replies)
 249. Postúpený leasing - zmena nájomcu (2 replies)
 250. Konateľ a neskoré prihlásenie do SP a ZP (10 replies)