1. dohoda o prac. činnosti nepravidelný príjem (2 replies)
 2. registračná pokladňa v JU (13 replies)
 3. platba nájomného vopred v JÚ - časovo rozlíšiť? (2 replies)
 4. Ako zdaniť príjem z vecného bremena? (1 replies)
 5. úprava dane pri pozastavení živnosti (4 replies)
 6. Aký softver pre vedenie účtovníctva v urbariáte (2 replies)
 7. Opatrovanie rodica,opatrovatelsky prispevok (2 replies)
 8. Môžem si vybrať z cca 30 zaúčtovaných došlých faktúr v máji len 7, ku ktorým si uplatním nárok na odpočet DPH a tie ostatné si budem uplatňovať postupne v priebehu roka, tak ako mi bude pasovať? (4 replies)
 9. nákup tovaru z CZ s DPH (4 replies)
 10. oslobodenie od DPH pri prenájme nehnuteľnosti (1 replies)
 11. Môžem daňovú stratu z § 6 ods.1 DzP odpočítať od základu dane z prenájmu § 6 ods.3? (2 replies)
 12. dodatočné alebo opravné DPFO 2013? (4 replies)
 13. likvidácia došlej faktúry za poľnohosp. stroj (3 replies)
 14. Ako účtujete stravné SŽCO v JÚ ? (10 replies)
 15. Ako účtovať dohad na mesačné výnosy? (0 replies)
 16. Odpočet DPH - tovar obstaraný v SR následne predaný do zahraničia (1 replies)
 17. Čo robiť, keď som intervalovú/mesačnú uzávierku omylom spravila o deň skôr? (6 replies)
 18. preddavky fo (1 replies)
 19. žiadať dph z blokov o nakupe phl ktoré mi predloží zamestnanec (2 replies)
 20. predseda urbariatu a cestovne vydavky (2 replies)
 21. Dobrovoľný audit účtovnej závierky (2 replies)
 22. Podlieha jednorazove vyplatenie urazovej renty z poistovne Allianz danovej povinnosti ? (0 replies)
 23. Aké osvedčenie, príp. vzdelanie je potrebné na vykonávanie práce účtovníka? (10 replies)
 24. Učtovanie dražobnej spoločnosti (0 replies)
 25. Ako vydokladovať finančnú spôsobilosť (2 replies)
 26. Dátum zaúčtovania a dátum evidencie v pokladni (1 replies)
 27. Dohoda o vykonaní práce (10 replies)
 28. Koľko € stojí FPÚaO, ak sa schváli odmena pre zástupcu vlastníkov z FPÚaO a to v ročnej výške 250€ v "hrubom"? (2 replies)
 29. Služby z a do zahraničia - DPH (3 replies)
 30. Výkaz o majetku a záväzkoch (3 replies)
 31. Preplatok z Fondu opráv (9 replies)
 32. postúpenie pohľadávky (3 replies)
 33. Žiadanka na prepravu (5 replies)
 34. Daň z predaja domu (6 replies)
 35. dovolenka a výpoveď (1 replies)
 36. Ako vypočítať daň z prenájmu nehnuteľnosti? (1 replies)
 37. účtovanie urbáru (1 replies)
 38. Praca (3 replies)
 39. Národný projekt č. XXI "Podpora vytvárania pracovných miest" (4 replies)
 40. Pracujem na 1/4 úväzku na TPP. Musí za mňa zamestnávateľ urobiť ročné zúčtovanie dane? (2 replies)
 41. Ako zaučtujem darovaný hmotný majetok?Potrebujem k tomu doklad? (2 replies)
 42. Výklad § 25 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z.o DPH. (3 replies)
 43. Vrátenie dane - UK firma dodala tovar z USA na SVK (0 replies)
 44. Cerpanie soc. fondu na stravovanie (13 replies)
 45. Zrušenie a vystúpenie z 3. piliéra? Ako? (2 replies)
 46. Odpis auta SZČO (3 replies)
 47. prosím o radu dokedy môžeme odpočítať nevymožiteľné pohľadávky z minulých rokov. Ďakujem (0 replies)
 48. Ako zaúčtovať (2 replies)
 49. Dátum vyhotovenia a dátum prijatia v OMEGE (6 replies)
 50. DPH ČR a kurzový rozdiel (0 replies)
 51. Odpisovanie drobného majetku (3 replies)
 52. ako má vyzerat sĺpec - predch.obdobie u novovzniknutej PO ? (0 replies)
 53. neplatiteľ DPH a FA za vzdelávanie do ČR (0 replies)
 54. Ako vybrat peniaze z sro? (11 replies)
 55. Ako sa da zauctovat vyber penazi z bankomatu ak ste financna institucia? (1 replies)
 56. Dá sa vyplatiť cestovný príkaz cez účet?? (6 replies)
 57. vymahání pohladavky (2 replies)
 58. novovzniknuta s.r.o. - aky datum uviest do daň.priznania PO ? (2 replies)
 59. Podaril sa nám predať reklamovaný tovar. (1 replies)
 60. odmena konatela a nezdanitelne minimum (3 replies)
 61. čo s nevrátenou pôžičkou v účtovníctve (2 replies)
 62. Výmena tovaru v sklade (1 replies)
 63. Ticho o bezpečnostných projektoch (14 replies)
 64. Ako zaúčtovať zmarenú reštrukturalizáciu a následne vyhlásenie konkurzu ? (0 replies)
 65. pozastavenie živnosti platcu dph a neodpísaný majetok (2 replies)
 66. ako opraviť zostatok na účte 321 ??? (7 replies)
 67. Účtovanie dane z prijmu v PO. (4 replies)
 68. Vzájomný zápočet medzi fyzickou a právnickou osobou (1 replies)
 69. Môžem zaúčtovať prenájom stroja na pitnú vodu do nákladov a odpočítať DPH, a vodu do repré_ (6 replies)
 70. FA do ČESKA (4 replies)
 71. náklady neziskovej orgnizácie (2 replies)
 72. NČZD - musí alebo môže si ju daňovník uplatniť? (7 replies)
 73. preprava do Švajčiarska (3 replies)
 74. Treba opraviť nesprávne začlenené podanie cez FS? (1 replies)
 75. pausalne vydavky pri ukončeni živnosti-kolko mesiacov ? (3 replies)
 76. Zaplatia mi odvody? (11 replies)
 77. odvody brigadnici (2 replies)
 78. Zmena čísla účtu na DU (5 replies)
 79. Budem musiet platit dan s casti budov ktore su novo zlegalizovane? (0 replies)
 80. Registrácia motorového.vozidla cez web Finančnej Správy.. (7 replies)
 81. Preplatenie poistnej udalosti (6 replies)
 82. Može SZCO dať do danovych vydavkoch Notebook, ako ho kupil ako sukromna osoba v marci 2013 na splatky - posledna splatka v septembri 2013? (6 replies)
 83. Vypracovanie účtovníctva a daňového priznania pre s.r.o. (0 replies)
 84. Ako ma vyzerat faktúra vystavena zahranicnému klientovi? (1 replies)
 85. zmena spolocnika (konatela) v s.r.o. (1 replies)
 86. z akeho riadku sa počítaju preddavky na dan z prijmov fo? (1 replies)
 87. Podsúvahová evidencia - požiadavky audítora (2 replies)
 88. Co s doslou fakturou za sluzby za obdobie 11/2013-04/2014? (2 replies)
 89. Akú prílohu k zahraničnej faktúre ( §43). Treba CMR, alebo stačí potvrdenie o prijatí. (0 replies)
 90. Technické zhodnotenie odpísaného majetku menej ako 1700 € (2 replies)
 91. Verejný obstarávateľ - musí vystavovať objednávky na všetko? (3 replies)
 92. Zmena v účtovaní PHM (2 replies)
 93. Daňový odpis auta - totálna škoda (2 replies)
 94. DBPŠ, nepravidelný príjem - aká formulácia splatnosti mzdy? (2 replies)
 95. Vzniká kurzový rozdielu pri platbe debetnou platobnou kartou z BÚ v € : (3 replies)
 96. Je povinnosť podať kontrolný výkaz pri platiteľovi podľa par. 7? (3 replies)
 97. Účtujú sa vzniknuté kurzové rozdiely z ocenenia cudzej meny ? (2 replies)
 98. manko ? (0 replies)
 99. prijatie zálohy (6 replies)
 100. Vymer na dan z nehnutelnosti na FO (občan) vs. platba dane SRO-ckou (1 replies)
 101. Ako zvýšiť vymeriavací základ otcovi dieťaťa, keď chce poberať materské? (8 replies)
 102. Spotrebné dane (2 replies)
 103. Konateľ - vlastná potreba (2 replies)
 104. KV a nedaňové výdavky (1 replies)
 105. Odcudzenie dokladov (0 replies)
 106. storno faktúry (2 replies)
 107. Pokladňa v mínuse (23 replies)
 108. pozastavenie a ukončenie živnosti a úprava základu dane (0 replies)
 109. Kontrolný výkaz a zahraničná faktúra pod slovenským IČ DPH (1 replies)
 110. Kontrolný výkaz a bezodplatné dodanie (1 replies)
 111. Je lepsie brat spotrebny uver na podnikanie ako FO alebo ako PO /na sro/ ? (2 replies)
 112. prechod z JÚ na paušalne výdavky + ukončenie živnosti (0 replies)
 113. spotrebné dane (10 replies)
 114. Danova kontrola pri prerusenie zivnosti? (1 replies)
 115. Vznik kurzových rozdielov (1 replies)
 116. odpisy (3 replies)
 117. ako uplatnit vratku DPH za naradie kupene v Kanade alebo v Amerike ,USA? (0 replies)
 118. JÚ - záporný stav vo výdavkoch v danovom priznaní (6 replies)
 119. ukončenie podnikania SZČO - záväzky vysporiadanie (0 replies)
 120. registrácia na DPH (2 replies)
 121. účtovanie kreditných úrokov v JÚ (1 replies)
 122. daň z motorových vozidiel - akú účtovať v JÚ ? (3 replies)
 123. oneskorene faktury a zalohu uviest do ktoreho mesiaca kontrolneho vykazu? (2 replies)
 124. Ako učtujete inkaso tržby z ERP za služby zaplatené platobnou kartou v JU ? (0 replies)
 125. Predaj alebo darovanie (2 replies)
 126. Ucet 601 alebo 604 (2 replies)
 127. Fungujú kontrolné výkazy (DPH) aj v iných členských štátoch EÚ? (2 replies)
 128. CASH FLOW (3 replies)
 129. kontrolný výkaz a paragraf 11 (1 replies)
 130. V čom by nastala zmena v účtovaní automobilu (účtuje v JU), ak by podnikateľ začal účtovať v PU? (2 replies)
 131. Účtovanie po daňovej kontrole dane z príjmu PO a účet 365 (2 replies)
 132. Kde zaradím v KV Interný doklad pri odpočítaní 20% z DPH PHM? (2 replies)
 133. Ako opraviť chybu v súvahe zostavenej k 31.12.2012? (1 replies)
 134. ako zaúčtovať náhrada od pošty za nedoručenú zásielku (4 replies)
 135. nájomné platené FO a podmienka zaplatenia (2 replies)
 136. Kde dat FA z EU v konrolnom výkaze DPH? Do B1 ? (2 replies)
 137. Nezaučtovaný doklad zo starého roku (5 replies)
 138. Na aké účty zaúčtovať faktúru z leasingovky za predaj auta a následne vyradenie z majetku... (0 replies)
 139. Faktúra za prenájom priestorov pre občianske združenie s DPH alebo bez DPH?Je občianske združenie zdaniteľná osoba? (7 replies)
 140. Evidencia vozidiel s LPG v programe OMEGA (0 replies)
 141. Odložené daňové priznanie za r. 2013 - aký je posledný termín? (6 replies)
 142. Vystavena faktura za tovar do Argentiny 30/4/2014, tovar odisiel v maji, do ktoreho obdobia pre dph to patri? (3 replies)
 143. suhrny vykaz, preprava do švajčiarska (4 replies)
 144. došlá faktúra v marci, aj vyplatená v marci v máji (3 replies)
 145. Kontrolný výkaz - ťarchopisy (1 replies)
 146. Zauctovanie zaplatenie za dobierku (3 replies)
 147. Aké kódy použiť pri prihlasovaní po skončení RD? (0 replies)
 148. Prišiel Vám účet a museli ste ten poplatok zaplatiť? (1 replies)
 149. Je povinnosť platiť daň z predaja nehnuteľnosti, nadobudnutej darovacou zmluvou. (4 replies)
 150. Daň z dodatočného DP 2012 (2 replies)
 151. Zbierka listín (2 replies)
 152. Ako spravit rucne vyplatnu pasku? (16 replies)
 153. 10% alebo 20%-ná sadzba dane, alebo obe? (3 replies)
 154. Zaúčtovanie vyplatenia dividend (4 replies)
 155. Môže to byť trojstranný obchod? (3 replies)
 156. Ako zaúčtovať zahraničný dobropis? (1 replies)
 157. Daň z nehnuteľnosti za rok 2013 vystavené rozhodnutie v máji 2014 (6 replies)
 158. Ako zaúčtovať výlety, exkurzie alebo ďalšie aktivity financované z príspevku pre žiakov so SZP? (0 replies)
 159. GPS monitorovacie zariadenie v sukromnom aute pouzivanom na sluzobne ucely (7 replies)
 160. Diéty konateľ (1 replies)
 161. nadka1 (Dnes 09:52) Ďakujem za link, ale ja mám v potvrdení aj tieto výrazy: Werkgevers Heffing ZvW a Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet. Viete poradiť, čo to je a či sa to uvádza v DP? (1 replies)
 162. kúpa auta na splátky (7 replies)
 163. Registrovaný podľa §7 a daňová povinnosť zo zahraničných faktúr, ako zaúčtovať? (2 replies)
 164. náležitosť fa (3 replies)
 165. Prijatá faktúra z Ukrajiny (3 replies)
 166. zjednodušeny daňový doklad od českej pošty (0 replies)
 167. zdaniť - nezdaniť? (5 replies)
 168. organizační složka na Slovensku-odběr.faktury pod českým IČ DPH (3 replies)
 169. poskytovanie sociálnych služieb a DPH (0 replies)
 170. Dobropis (0 replies)
 171. Aká je výška daňových odpisov pri lízingu s garanciou spätného odkupu vozidla? (3 replies)
 172. CASH FLOW - veľký rozdiel (0 replies)
 173. Ako by ste účtovali radonový prieskum mám to dať do služieb alebo do obstarania stavby , máte niekto skúsenosti ? (1 replies)
 174. je vizitka reklamny predmet? (6 replies)
 175. Dodatočné DP DPH a KV (1 replies)
 176. Ako vypočítať koeficient krátenia DPH pri aute využivaného aj na súkromne účely? (0 replies)
 177. výkazy v mrp (0 replies)
 178. Odpis premlčanej pohľadávky a následné jej uhradenie (3 replies)
 179. Fakturovanie služby do ČR - ako je to s platením dane? (3 replies)
 180. Oprava osobného auta po nehode, suma cca 6000 eur (9 replies)
 181. Náklady na implementáciu softwaru, ale nevlastním licenciu - majetok alebo náklad? (0 replies)
 182. Tuzemské samozdanenie (1 replies)
 183. Krádež auta a daňový základ (1 replies)
 184. ako učtujete združenie 50/50 po novom prijaté fa prefakturujem spoločníkovi , tržbu delím na polovicu(mame 1reg.pokl) ale tie vydané fa mi navyšujú tržbu čo s tym robiť? (0 replies)
 185. Opatrovatelsky prispevok VS zivnost , s.r.o. (2 replies)
 186. Môže slovenský dodávateľ fakturovať v cudzej mene? (18 replies)
 187. poplatok za zdroj znecistovania - danovy vydavok FO obcana? (0 replies)
 188. V ktorých smerniciach sa nachádzajú účtovné odpisy? (0 replies)
 189. Účtovné odpisy (3 replies)
 190. Neuhradená pohľadávka (4 replies)
 191. vymazanie PP v pohode (2 replies)
 192. Musím použiť koeficient na všetky plnenia, ak len v jednom prípade je z DF upaltnená len 80% dph? (2 replies)
 193. Predĺžená lehota na podanie DP PO za rok 2013 (3 replies)
 194. zaradenie do odpisovej skupiny - zavlažovací systém (0 replies)
 195. Neplatca DPH a zasielanie tovaru do krajin mimo EU (4 replies)
 196. Správne zaradenie dokladu - faktúry v učt.sof.MRP (0 replies)
 197. Dva krát uhradená odberateľská FA (1 replies)
 198. Má platitel narok na odpocet dane z tovarov a služieb prijatých na oslobodenú činnosť podla § 38 ods.3 ? (1 replies)
 199. Príjmy zo zahraničia ako správne zdaniť príjmy ? (4 replies)
 200. Dodanenie DPH rozbitého firemného auta (1 replies)
 201. Som povinná platiť daň z príjmov pri predaji nehnuteľnosti, ktorú som zdedila? (4 replies)
 202. Zle vyplatené dividendy a ich oprava v PÚ (0 replies)
 203. Kúpa pozemku a investícia na ňom - oplatí sa pokračovať ako súkromná osoba alebo ako podnikateľ s ohľadom na odvody a dane (0 replies)
 204. Stravné lístky - nespotrebované - môžeme predať ďalej? (8 replies)
 205. materiál dodaný v apríli použitý v apríli vyfakturovaný odberat. v apríli faktúra za materiálod dodavatela doručená v máji zdanitelné pl. v máji (0 replies)
 206. Evidencia dochádzky v exceli - ako vyplniť? (5 replies)
 207. Vyúčtovacia faktúra -nákup stavebného materiálu (1 replies)
 208. Príjmový pokladničný doklad od notára a KV (8 replies)
 209. vratenie DPH v SR pri vyvoze tovaru mimo EU (1 replies)
 210. Výber SZČO z pokladne (1 replies)
 211. Spravny vypocet odvodov (4 replies)
 212. kúpa osobného auta na úver (2 replies)
 213. oprava kontrolneho vykazu DPH-dopisanie odber.faktury (1 replies)
 214. Vratná zábezpeka (služby požičovne) - účtovanie v PÚ (2 replies)
 215. Vystavený ťarchopis vzhľahujúci s k faktúre z minulého roka (3 replies)
 216. čo aké doklady musí mať mzdová účtovníčka podpísané od zamestnancov ? (0 replies)
 217. Samozdaňujem faktúru za ubytovanie konateľa v hoteli v Nemecku? (1 replies)
 218. Pranjom bytu pocas vedenia na urade prace (0 replies)
 219. výpočet percenta pre normu prirodzených úbytkov - vzorec a jeho použitie v praxi (0 replies)
 220. Faktúra z roku 2013 a kontrolný výkaz (3 replies)
 221. Môžem uplatniť v slovenskom danovom priznaní odvody z českej živnosti? (4 replies)
 222. odvody z českej živnosti uplatnené v slovenskom danovom priznaní B (0 replies)
 223. Ako správne účtovať faktúru vystavenú v zahraničnej mene aj eurách? (1 replies)
 224. Prisla mi faktúra z ČR - za nakup tovaru. Dodávatel aj ja sme platcami DPH. Túto faktúru mi však zaslali s ceskou dph. Opravit sa im vraj nedá. Ako ju zauctujem vo svojom uctovnictve? (1 replies)
 225. Preprava tovaru (2 replies)
 226. Výdavky pred založením živnosti (2 replies)
 227. Stravné lístky ako benefit - účtovanie (9 replies)
 228. mrp wind. opravne DPH (2 replies)
 229. Kontrolný výkaz a záloha, storno, vyučtovanie (0 replies)
 230. Dodávateľská faktúra z predch. obdobia na DPH - zdaniteľné plnenie na KV. (4 replies)
 231. Vrátenie zálohy na prelome mesiaca (2 replies)
 232. uhrady v hotovosti (0 replies)
 233. Preprava v réžii zahraničného odberateľa - II (4 replies)
 234. Som fyzická osoba ale jedna z mojich živností je zapísana v ORSR, musím viesť podvojné učtovníctvo? (11 replies)
 235. Príkaz na začatie exekúcie (6 replies)
 236. Uplatnenie DPH (5 replies)
 237. Prevod spotrebného úveru na auto z FO na s.r.o.. Ako na to z účtovníckeho a z daňového hľadiska? (1 replies)
 238. Repre zo zahraničia (2 replies)
 239. Ako je po poľsky - IČO, DIČ a IČ DPH? (4 replies)
 240. Nepojazdné vozidlo a jeho vyradenie z majetku (1 replies)
 241. DPH pri vývoze a dovoze tovaru a ich účtovné zaznamenávanie (1 replies)
 242. čerpanie dotácie z úradu práce (4 replies)
 243. účtovanie pozemkoveho spoločenstva vyplatené podiely (3 replies)
 244. Shell body a zadanovanie zamestnancov (3 replies)
 245. Nákup nového automobilu v EU (1 replies)
 246. učtovanie comenius a kod zdroja (0 replies)
 247. Vstupná lekárska prehliadka - musí byť? (5 replies)
 248. Ako vypárujem úhradu DF platobnou kartou v programe Omega? (1 replies)
 249. započítanie účtu 321 s 324 (3 replies)
 250. Dobrý deň, som na materskej dovolenke a robím príležitostne umelecké činnosti. Akú dohodu alebo ako to je s daňami ohľadne jednorazovej umeleckej cinnosti? Za odpoveď vopred ďakujem Vanda (0 replies)