PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Pôžičky v poznámkach
 2. Bankové výpisy od 1.2.2014
 3. poskytnutý úver na obstaranie dlhodobého majetku v podvojnom účtovníctve
 4. Český zamestnávateľ a práca v Česku aj v Nemecku a DP na Slovensku
 5. vývoz smetí ako oprávnený výdavok?
 6. kombinácia uplatnenia výdavkov §6 ods. 2, 3,4
 7. predĺženie lehoty na podanie DP pri prerušení živnosti
 8. Prechod z JÚ na paušál a následne na DE a odpis
 9. Poskytnutie sluzby zahranicnej osobe bez IC DPH, bez ICO - kam v kontrolnom vykaze?
 10. DDP DPPO a účtovná závierka
 11. Daňové priznanie typ "B" FO.
 12. vyfakturovana spotreba energii - zrážková voda-ako účtovať v PÚ ?
 13. daňové priznanie
 14. Prepočítanie preddavkov od 1.1.2014
 15. Ako účtovať vydávanie časopisu v PU
 16. Nadmerný odpočet z pred dvoch mesiacov
 17. daňové výdavky
 18. Provízie z reklamnej činnosti pre portál
 19. KV DPH dodatočný
 20. Daňové přiznání SK a základ daně?
 21. Mesačný platca DPH ako faktúrovať ?
 22. Učtovníctvo SVB
 23. Ako správne vysporiadať DPH z nákupu materiálu v zahraničí, ak má SK platca len doklad z ERP zo zahraničia?
 24. Do akej výšky môže konateľ s.r.o-čky vkladať osobné vklady v hotovosti
 25. Tovar pri likvidácii predajne.
 26. Ako správne vyplniť účtovnú závierku neziskovej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva?
 27. výdavky pri sprostredkovaní predaja iného tovaru
 28. Zahŕňa sa materská dávka do DPzP FO za 2013?
 29. ERP a platba za faktúru
 30. Danove priznanie typ B - zivnostnik bez prijmu
 31. Dobropis pre občana
 32. Dobropis občanovi a KV dph
 33. Viete mi niekto poradiť, keď hľadám IČ DPH NEMECKEJ FIRMY (hotelu), či existuje nejaká stránka na to určená?
 34. DPFO B - policko 13 - Ekonomické, personálne alebo inéprepojenie
 35. Potvrdenie z Čiech
 36. Potvrdenie o príjme z Čiech
 37. storno faktúru - kontrolný výkaz
 38. Danove priznanie typ B - vrateny preplatok ZP
 39. Dodanie tovaru s montážou pre slovenskú firmu do EU
 40. Daňové prizanie typ B - tabuľa 1a a 1b
 41. Neuhradený nájom - daň z príjmu
 42. ako správne účtovať faktúry za opakované dodanie za energie a následne aj faktúry s preplatkom/nedoplatkom ohľadom JU, Platca DPH a následne KV,
 43. tvorba opravných položiek na pohľadávky
 44. Dohoda + SZČO
 45. zakúpená licencia na 5 rokov v JÚ - priamo do výdavkov alebo odpisovať ako nehmot.majetok?
 46. Príjem z umeleckej činnosti alebo zo živnosti
 47. Fa z Nemecka a kontrólny výkaz
 48. Sme druh a družka, máme spolocne deti, na ktoré si partner uplatní danový bonus. Môže uviesť do DP na výplatu DB bankový úcet patnerky, kedže on BU nemá?
 49. Zaregistroval som sa správne???
 50. Došlá faktúra zo Švajčiarska
 51. zisk/strata
 52. Živnostník, ktorý vypĺňa daňové priznanie typu B a má ho nulové, musí ho podávať?
 53. Kontrolný výkaz a odpočet DPH §55
 54. Dobropis vystavený v 12/2013 za tovar z EU (množstevná zľava z objemu nákupu za rok 2013) ale prišiel až 20/3/2014
 55. Do ktoreho mesiaca do DPH ide táto FA?
 56. PHM počas PN
 57. výkaz o majetku a záväzkoch
 58. Stav na účte 132
 59. Ako zaúčtovať uhradené faktúry bez bločka.
 60. Financovanie auta na štvrtiny
 61. výkaz DPH
 62. kontrolný výkaz, dodanenie - POHODA
 63. do ktorej časti kontrólneho výkazu vstúpi faktúra pre nepodnikateľa
 64. Prerušenie odpisovanie nehnuteľnosti
 65. Účtujem v jednoduchom účtovníctve a neviem ako účtovať pri :
 66. Kontrolny vykaz
 67. potrebujem určit SK NACE v DP živnosť - Podporu predaja, dokladanie tovaru a kontrola zaručných dob.
 68. Zamestnanecka premia
 69. Prijatie zálohovej platby
 70. solidárna daň
 71. Nevlastný bankový účet
 72. ako zaúčtovať finančný príspevok štátu na dlhod.nezamestnan. zamestnanca?
 73. UKončenie a otvorenie živnosti v priebehu roka a paušálne výdavky
 74. Zrušenie živnosti a sociálny fond
 75. odhlásenie auta z du
 76. nedoplatky na zdravotnom poisteni a danove priznanie
 77. kolky - v jednoduchom účtovníctve podľa postupov od 1.1.2013 ? kam účtovať ?
 78. Vratenie dane za PN v rocnom zuctovani
 79. Predaj kúpenej nehnuteľnosti - výdavky
 80. preplatok 2013
 81. Dodatočné daňové priznanie a 2 či 3 % dane
 82. Úhrada záväzku
 83. Odpočitateľná položka na manželku
 84. Doklady ako priloha k danovemu priznaniu
 85. Práca v Anglicku a potvrdenie P60
 86. Dodávanie služieb do EU bez registrácie DPH
 87. treba priznat vedlajsi prijem do 100euro rocne?
 88. Ako podeliť príjmy z prenájmu, ak ide o dávno rozvedené manželstvo bez majetkového vysporiadania v bezpodielovom spoluvlastníctve?
 89. 3 tabuľky (zásoby, pohľadávk, záväzky....) v DPFO B, ktorú vypísať?
 90. poplatky za úradnú kontrolu - daňový výdavok
 91. kto podpisuje DPPO ak má jediného spoločníka a ten je prokúra + konateľa
 92. Nárok na daňový bonus
 93. rezervy - daň. priznanie
 94. Mimoriadna splátka vs. akciové fondy
 95. Dôchodca a DP
 96. DP A a opatrovateľský príspevok
 97. Musí byť účtovná závierka SVB schválená pri jej podávaní na daňový úrad?
 98. Aké sú sankcie za porušenie zmluvy medzi ČR a SR o zamedzení dvojitého zdanenia?
 99. DP 2013 typ B - Daňová strata
 100. mandántna zmluva
 101. Ako mám nahrať do MRP PU došlú fa za phl, ked si uplatnujem 80% phl do nakladov?
 102. Dôchodca živnostník
 103. Ukončenie živnosti a neuhradené pohľadávky
 104. DPH
 105. Neuplatnená časť odpisu a daňové priznanie k dani z príjmov PO za 2013
 106. Aký použiť kurz?
 107. Digitálna telefónna ústredňa
 108. Rezerva na reklamácie - čerpanie, rušenie, tvorba a úprava ZD
 109. Zľava za včasnú platbu - tovar spôsobom A
 110. Daňovník má MV v prenájme a používa ho na podnikanie. Platí daň z MV. Zaúčtujem mu ju do zásob alebo do ostatných výdavkov?
 111. KVDPH
 112. Zdanenie pohľadávok, záväzkov, majetku, zásob pri prerušení živnosti 2013.
 113. Prijem z predaja nehnutelnosti - danove priznanie
 114. príjem z nájmu poľnohospodárskeho pozemku
 115. Spotrebný úver - Poznámky 2013
 116. registrácia DPH
 117. Doklad k DP FO
 118. Uvádzanie súm v eurocentoch v poznámkach
 119. Zdaňovanie príjmu pri prevode zdedených podielov družstevného bytu
 120. Technické zhodnotenie budovy
 121. Odpis záväzku a DP
 122. Pripočítateľné položky
 123. Poznámky k závierke - časť F aktíva
 124. Je potrebné vypísať VPD doklad ku zloženkám - úhrady SP a ZP szčo pri uplatnení paušálnych výdavkoch ?
 125. prenájom bytu-príjmy,výdavky, evidencia
 126. Prepojenie firiem a záväzky
 127. odpočet daňovej straty.Akú sumu napísať do riadkov 59-62, celú stratu alebo len tú ktorá sa odpočítava
 128. Nedoplatok 1 cent na DPH
 129. Platia sa odvody pri znovuotvorení živnosti?
 130. Účtovanie postúpenia pohľadávky v prípade neplatnosti zmluvy o postúpení
 131. Môžem zahrnúť poistné dobrovoľne nezamestnanej osoby do DP?
 132. Práca v Rakúsku a zamestnanecká prémia
 133. tovar z ciny - na kt. riadok DPzDPH
 134. ukončenie živnosti a príloha 1 DP B
 135. Registrácia v eschope
 136. Dostal som pokutu od Hygieny, mam predajnu s potravinami,
 137. daň za nájom pozemkov
 138. živnosť a PN
 139. Faktúra do PL občanovi
 140. Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok je v hrubom 118,85 € alebo v čistom?
 141. zľavový kupón uplatnený na prijatej faktúre a KV
 142. vrátenie tovaru a vystavený pokladničný doklad mínusom.
 143. Zaradenie príjmu pri prenájme a odpisy
 144. Výpočet preddavkov na DzPFO 2014
 145. daňové priznanie
 146. Podpisy na DPFO
 147. Daňové priznanie a príjem z Rakúska
 148. Kam si mam v tlacive FO.B uplatnit zaplatene preddavky na ZP za prenajom.
 149. bol mi spatne vyplateny SD, mam nejaku povinnost na DU?
 150. danova evidencia, tab. c. 1a
 151. účtovanie zahraničnej fyzickej osoby
 152. predaj HM po ukončení živnosti
 153. Predaj časti HIM
 154. Uloženie uzávierky 2013 do registra
 155. Dańová strata s. r. o.
 156. príspevky poľovníckeho združenia
 157. Započítava sa materská do celkového príjmu ak som mala max.materskú?
 158. DP FO A a úhrada nedoplatku
 159. odpočet dph mesiac po kúpe auta
 160. § 8 ZDP a výdavky
 161. Ahojte, potrebujem poradiť. Ak SZČO - podniká v oblasti ťažby dreva - si kúpil koňa, ktorého potrebuje k svojmu podnikaniu. Neviem ako to mám v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať.
 162. oslobodenie
 163. zabudnutá vyšlá FA a výkaz DPH
 164. upresnenie sumy - zaplatene poistne
 165. NČZD na manželku evidovanú na ÚP.
 166. stratený doklad a zauctovanie
 167. nezdaniteľná položka na manželku
 168. Pozastavená živnosť neobnovená do lehoty na podanie DP a paušálne výdavky
 169. podpisovanie DPPO
 170. kam dat do nakladov dobrovolne platene zp pri prenajme bytu?
 171. môžem rozdeliť príjmy a výdavky pri prenájme nehnuteľnosti na seba a manželku, bezpodielové vlastníctvo
 172. danove priznanie
 173. Paušálne výdavky za rok 2013
 174. Zápočet pohľadávok a záväzkov z pohľadu DPH
 175. 554 definícia účtu, ide do výkaz ziskov a strat
 176. Ako správne zdaniť príjem zo Švajčiarska na slovenskú živnosť?
 177. Preplatok zo sociálnej poisťovne a DP FO B 2013 príloha č.1 r.13
 178. Aké výdavky môžem uviesť v súvislosti s príjmom, ktoré predstavuje odbytné zo životnej poistky?
 179. Daňové priznanie cez edane.sk
 180. Zamestnanecka premia
 181. Podanie DP elektronicky a bonus
 182. Konateľ s.r.o. a zamestnanec a daňové priznanie
 183. Prenájom bytu fyzická osoba nerezident Sk
 184. Vyšla mi daň na úhradu 0,06 EUR. Môžem poukázať 2 % z dane
 185. Mínusové položky na faktúre
 186. Oneskorená vyúčtovacia faktúra
 187. JÚ skončenie podnikania-nulový výkaz o MaZ?
 188. DPH B2 alebo B3?
 189. Kolky - danova uznatelnost
 190. DzPPO preddavky 2014
 191. nie je náhodou ako po iné roky tabuľka na paušálne výdavky za rok 2013?
 192. Kontrolný výkaz
 193. ostupenie pohľadávky u postupníka
 194. ahojte prosim vas vedel by mi niekto okontrolovat 4 danove priznania? nechcem aby ma vyhodili z prace ak to bude zle urobene :( vdaka za vsetky podnety
 195. Splátka za leasing - do akého oddielu KV mám zaradiť?
 196. Vie mi niekto poradiť vypísať nemecké DP?
 197. časové rozlíšenie neplatca DPH
 198. predaj pozemku za nižšiu cenu ako je nákupná
 199. Ako vytlačím podaný dokument cez portál FS?
 200. vyplatenie úroky z kaucií
 201. dohady? alebo nevyfakturované dodavky?
 202. Dátum zdaniteľného plnenia pri dobierke
 203. zamestnankyňa odchod na dôchodok
 204. Paušalne výdavky a strata
 205. ešte raz cestovné
 206. Prilohy a vykazy k DP
 207. Ak daňovník dostane OUD až niekedy v apríli - zaplatí daň, stačí to pre poukázanie 2% (podľa §50)
 208. Účtovanie predaja pneumatík z automobilu v majetku
 209. Kde do KV DPH zapíšem blok z ERP, ktorý je však s mínusovou hodnotou? Ako dobropis??
 210. Čo patrí medzi DAŇOVÉ príjmy obcí v Rakúsku?
 211. vratenie dane prac. dôchodcovi
 212. Dotácia v PU - účtovanie
 213. Faktúry v czk
 214. Kde mám zaradiť v KV faktúru od elektrární napr. preplatok alebo nedoplatok
 215. práca na dohodu vykonávaná na Slovensku pre Českého zamestnávateľa
 216. kvartalny vykaz poslat elektronicky-pred odoslanim DPH
 217. Pohľadávky v evidencii (paušálne výdavky)
 218. Prílohy k DP z príjmu FO typ B
 219. Fakturácia tovaru §69 ods 12 g
 220. Aké si nahodiť počiatočné hodnoty majetku?
 221. Oprávky na účte 082- kedy a ako?
 222. Prenájom nehnuteľnosti a DPH
 223. platba daňovej povinnosti z DP typ B FO za rok 2013
 224. Našli ste to na stránke FS?
 225. Paušálne výdavky - registrácia §7 DPH
 226. príjem z UK a DP
 227. V ktorom mesiaci podať daňové priznanie a odviesť DPH?
 228. Daňové priznanie B - daň 15 Eur na r.88. Do ktorého riadku ju ešte mám zapísať? Neuplatňujem si nárok na daňový bonus.
 229. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 230. mrp účtovovanie §69 ods.12 pism f
 231. Čo písať do kolónky na DP - SK NACE- ?
 232. ako na kurzove vyrovnanie v Pohode?
 233. Strata, tvorba a čerpanie rezervného fondu.
 234. odmietnutie vystavenia faktúr
 235. SZČO s nulovým príjmom
 236. prílohy k DP PO elektronicky
 237. odpočitateľná položka na manželku
 238. Podavam na SK DP po prvy krat. Do prijmu zahrniem honorar+cestovne + 6,54xodpr.dni? Toto bude moj hruby prijem? Do vydavkov zaratam 40% + zaplatene odvody v AT?
 239. Musí právnická osoba (s.r.o.) - neplatca DPH, podať daňové priznanie za 2013 len elektronicky?
 240. prenájom, nedoplatok teplo a voda, preplatok elektr. energia
 241. Odpisovanie v neziskovke
 242. Ako zaúčtovať platbu kartou cez internet v JU?
 243. sankcie
 244. Môžem kombinovať paušálne výdavky a príjem z výhry?
 245. AUVESTA edelmetalle - obchodovanie s drahymi kovmi
 246. ako odlišit bonus od služby?
 247. hranica významnosti
 248. danove - zivnost - sro
 249. DP k DzP FO typ B Oddiel VI - tabulky
 250. Vrátená časť dotácie