1. v DP DPH za I.Q.2014 - dodanie služby alebo daňová povinnosť na fa s dátumom 12/2013 (1 replies)
 2. Poplatky platené do iného členského štátu z pohľadu DPH (0 replies)
 3. záporná DPH a vrátenie DPH z krádeže (1 replies)
 4. Zaučtovanie v Ju (0 replies)
 5. Vydaná vyúčtovacia faktúra v kontrolnom výkaze dph (1 replies)
 6. Mýto (3 replies)
 7. Znovuzalozenie zruseneho druheho piliera (SDS)?; (0 replies)
 8. registrácia na DPH (2 replies)
 9. Aký kurz požiť pri výbere z bankomatu? (1 replies)
 10. omega dátum dodania v oddieli B1 (3 replies)
 11. Dobropis za tovar z EU z decembra 2013 (7 replies)
 12. Samozdanenie zahraničnej faktúry za prepravu (2 replies)
 13. Musí sa oznámenie o schválení vlastnoručne podpísať konateľom? (1 replies)
 14. Skonto od dodávateľa a DPH (1 replies)
 15. Študent - akú najvýhodnejšiu zmluvu vyhotoviť ? (6 replies)
 16. Refakturácia energie nájomníkovi - FO (0 replies)
 17. Odvody po znovuzalozeni zivnosti (3 replies)
 18. Kontrolný výkaz (2 replies)
 19. som konateľ bez nároku na odmenu, zároveň prepustený zamestnanec v inej firme, mám nárok na podporu v nezamestnanosti? (7 replies)
 20. Nakup tovaru v CR (1 replies)
 21. ako zaúčtovať v JU lízing (0 replies)
 22. predaj podniku s.r.o. (5 replies)
 23. Variabilný symbol pri dobropise do kontrolného výkazu (1 replies)
 24. Čo do nákladov pri vykonávaní živnosti v zahraničí mimo EU? (0 replies)
 25. Kontrolný výkaz a číslo faktúry (6 replies)
 26. Ako uviesť do kontrolného výkazu pravidelnú mesačnú platbu za správu objektu, na ktorú je len ročná vyúčtovacia faktúra? (1 replies)
 27. Kupa vina v taliansku a predaj cz (1 replies)
 28. Mám fa od dodavateľa v AT s DPH ako ju zaučtovať v JU (0 replies)
 29. Predčasné splatenie úveru. (1 replies)
 30. DP k DPH (2 replies)
 31. krádež a vrátenie DPH (1 replies)
 32. Dá sa vyplnený KV uložiť s tým sa odošle až za 2-3 dni ?Nevymaže sa ? Dá sa s uloženým KV ešte pracovať ? (3 replies)
 33. Zaúčtovanie Fa - tovar pre "vlastnú potrebu" (1 replies)
 34. kontrolny vykaz DPH a overenie Ičo DPH odberatelov aj dodavatelov pred odoslaním výkazu (10 replies)
 35. CLO a DPH na použitý tovar (0 replies)
 36. Preddavková faktúra, odpočet DPH a KV (10 replies)
 37. Úprava základu dane z príjmov PO pomocou odpočítateľných položiek (1 replies)
 38. Alfa plus zaúčtovanie dvoch položiek na VPD, úhrada DF + poštovné. Vďaka (5 replies)
 39. Faktúra z minulých období (1 replies)
 40. dobropis pre súkromnú osobu (1 replies)
 41. Akým spôsobom sa uplatňuje daňová strata? (4 replies)
 42. Došlá faktúra z ČR s DPH - ako zaúčtovať? (1 replies)
 43. Kontrolný výkaz k DPH (5 replies)
 44. Odpis DPH pri kúpe auta (1 replies)
 45. Kontrolný výkaz DPH (8 replies)
 46. zaúčtovanie dialničnej známky bez podkladovej časti bez uplatnenia dph v JÚ (3 replies)
 47. kontrolný výkaz MRP DOS zahraničný dobropis (0 replies)
 48. stratený doklad z erp k hotovostnej faktúre (6 replies)
 49. Škoda spôsobená inému subjektu (6 replies)
 50. moze si dodatocne uplatnit nezadnitelnu cast zakladu dane 2013 na manzelku, ktora pracovala 1 mesiac v roku? (2 replies)
 51. nákup software cez internet (nie krabicový softvér) (2 replies)
 52. Ako účtujem prijatú pôžičku v PU sročka od konateľa, ktorý nie je spoločník? (1 replies)
 53. Fakturácia dobrovoľnej platby (3 replies)
 54. poistenie advokáta, poplatok do komory - účtovanie v JÚ (2 replies)
 55. Kontrolny vykaz a dobropis (2 replies)
 56. Vymeriavací základ do roku 1984 pre určenie výpočtu starobného dôchodku (6 replies)
 57. Nárok na daňový bonus z ČR (3 replies)
 58. Ako správne dokladovať spotrebu pri používaní súkromného auta na služobné účely (9 replies)
 59. Faktura obci - oddiel KV (1 replies)
 60. Vstupná cena vozidla zo súkr.majetku do s.r.o., odpisy a splácanie (0 replies)
 61. Vytlačenie DPH e-dane (1 replies)
 62. Ročné hlásenie za rok 2013 (6 replies)
 63. Inventarizácia pohľadávok a záväzkov k 31.12.201x (1 replies)
 64. Zahraničné časopisy - aká sadzba DPH pri samozdanení? (3 replies)
 65. dph u podnájmu nemovitosti (1 replies)
 66. Samozdaňujem došlý daňový doklad na prijatú platbu? (1 replies)
 67. Prepravne sluzby do Švajciarska a DPH (3 replies)
 68. MRP- účtovanie faktúry za leasing od 1.1.2014 (0 replies)
 69. Prepočet DF a OF v cudzej mene (1 replies)
 70. Daň z nehnutelnosti (1 replies)
 71. účtovanie dialničnej známky v JÚ (6 replies)
 72. Odoslala som kontrolný výkaz. Kedy môžem odoslať DP DPH? (10 replies)
 73. ZÁKAZKOVÁ VÝSTAVBA - účtovanie a DPH (2 replies)
 74. Účtovanie poplatkov - vodič (2 replies)
 75. JÚ - dodávateľská fa -zdan. prijem min. rok a vystavenie 1/2014 (5 replies)
 76. Uvedenie služby s miestom dodania v ČR vo výkaze DPH (1 replies)
 77. Predaj slovenskej domény do iného členského štátu EU - vzniká firme s.r.o./neplatca DPH/ povinnosť registrácie podľa §7a zákona o DPH ? (6 replies)
 78. Stratená dobierka do CZ a následne náhrada od prepravcu - problém DPH (2 replies)
 79. Doprava kurierom na fakture a uplatnenie DPH (1 replies)
 80. Odvody z dane (6 replies)
 81. Účtovné výstupy pre klienta v OMEGE (0 replies)
 82. Vystavenie faktúry (1 replies)
 83. Neuplatnená dph zo zahraničia (4 replies)
 84. kontorolny vykaz a zahranicna dosla faktura z EU (3 replies)
 85. kontrolny vykaz DPH a pokladna (uhrada doslych a odoslanych faktur) (6 replies)
 86. Kontrolný výkaz DPH a B1-0 (4 replies)
 87. dialničná známka bez zadnej strany a uplatnenie dph (4 replies)
 88. Trojstranný obchod - dodávateľ Sk, 1. odberateľ CZ, 2. odberateľ IT - miesto skončenia prepravy (3 replies)
 89. Konečná faktúra (2 replies)
 90. Nulová faktúra z Orange (19 replies)
 91. Elektronická komunikácia s daňovým úradom (1 replies)
 92. doklady z ERP (2 replies)
 93. §7 zák. o DPH - vysvetlenie (2 replies)
 94. fa z CZ pre SK firmu (1 replies)
 95. Platba PayPal PayPal - zlyhany prevod (1 replies)
 96. OLYMP PROFESIONÁL ALEBO ŠTANDARD (4 replies)
 97. Ktorá zákonná norma stanovuje určenie, štatút, činnosť a zloženie vyraďovacej komisie? (1 replies)
 98. Doklady z ERP ako náklad a KV (7 replies)
 99. Zahraničná závislá osoba (0 replies)
 100. Dodatočné DP DPPO za rok 2013 (15 replies)
 101. Zjednodušený danový doklad z ČR - prodejka za hotové (4 replies)
 102. Vydané faktúry - neberie mi do KV úhrady cez ERP do D1 (2 replies)
 103. Program Pohoda (3 replies)
 104. clo a dph z usa (10 replies)
 105. cestovne nahrady (4 replies)
 106. Prepočítavať DPH koeficientom? (3 replies)
 107. dobropis v jednoduchom uctovnictve v pohode +kv dph (0 replies)
 108. registrácia podľa §7a zákona o dph (1 replies)
 109. STK, EK v JU (2 replies)
 110. Kontrolný výkaz - časť B3 (2 replies)
 111. Načítanie dlhodobého hmotného majetku do súvahy (2 replies)
 112. Invalidný dôchodca v dôchodkovom veku a NČZD. (5 replies)
 113. Zahraničné mýto - Dlhopis od ENI. Ako s účtovaním? (0 replies)
 114. Postup učtovania odmeny správcu konkurznej podstaty - ako? (0 replies)
 115. Ako zaúčtovať faktúru s prenesenou daňovou povinnosťou (2 replies)
 116. kontrola dph a chybna faktura (10 replies)
 117. Ako vypočítam odvody za zamestnanca v s.r.o ked má kratší pracovný čas teda 20h mesačne. (2 replies)
 118. Faktúra za dodanie tovaru zahraničnému odberateľovi (3 replies)
 119. Dovezená kabelka z Číny-colná správa (12 replies)
 120. Dovoz z tretích krajín - DPH (1 replies)
 121. Musí aj OZ povinne zverejňovať fa, objednávky a zmluvy? (4 replies)
 122. FS - Informácia k povinnosti podať všetky súčasti účtovnej závierky za rok 2013 (0 replies)
 123. Aký kurz použiť? (3 replies)
 124. Predaj sro (0 replies)
 125. elektronická archivácia dokumentov (0 replies)
 126. Hlásenie o vyúčtovaní dane za zlikvidovanú firmu (2 replies)
 127. Registracia v Google play developer (0 replies)
 128. Ako postupovat pri zapise do KV DPH pri fa z ineho clenskeho statu? (3 replies)
 129. Ako sa účtuje podľa IFRS? (2 replies)
 130. Ako je mozne vratit strhnutu dan z preplatku RZZP cez DP? (7 replies)
 131. aký rozdiel je medzi Jú živnostníka, a Jú pre súkromnú ambulanciu - lekára? (2 replies)
 132. Musim podat danove priznanie? (5 replies)
 133. Fa do Turecka (3 replies)
 134. faktúra za tovar z ČR a prepočítací kurz (1 replies)
 135. Aka je cena bez DPH pre produkt s cenou DPH: A) 77.80eur a B) 77.79. (6 replies)
 136. Môžem dovoz zo Švajčiarska "samozdaniť" ? (2 replies)
 137. výdavky k prenájmu - odvoz odpadu? (8 replies)
 138. odpočitatelna položka na manželku (2 replies)
 139. daňový bonus (9 replies)
 140. Faktura z Ukrajiny za reklam.služby - uctovanie v Alfe + (0 replies)
 141. faktúra k zálohovej platbe (2 replies)
 142. Zabudnutý doklad o kúpe z ERP a KV (4 replies)
 143. Ako účtovať faktúru za opravu motorového vozidla po nehode spôsobenej zamestnancom (6 replies)
 144. zaradenie predfaktúry (2 replies)
 145. DPH - dodanie tovaru do iného členského štátu - druhý odberateľ (2 replies)
 146. odklad danoveho priznania (2 replies)
 147. Kontrolný výkaz a záloha na energiu (1 replies)
 148. FAKTURA Z METRA V KONTROLNOM VYKAZE (3 replies)
 149. Nakupujeme obedy (nie stravne listky) pre zamestnancov v sume 3,00 € (2,50 + 0,50 DPH). Kolko si mozme dat do danovych vydavkov? 55% z 2,50 alebo 55% z 4,00 € (max. podla zakona)? (2 replies)
 150. Ochrana osobných údajov - faktúra pre občana (3 replies)
 151. zabudnuta prijata faktura z min roku (4 replies)
 152. tovar do odpisu JÚ (5 replies)
 153. bezúročná požička - účtovanie (2 replies)
 154. ako zauctovat stravne? (7 replies)
 155. Stravné konateľ - povinnosť alebo nárok ? (2 replies)
 156. Došlá faktúra (1 replies)
 157. RZD (10 replies)
 158. zaradenie do DPH (5 replies)
 159. reklamacia od dodavatela, program Pohoda (0 replies)
 160. Sluzba-tretia krajina (0 replies)
 161. ako sa sw Pohoda prenesú údaje z účtovníctva do DP? Jedná sa o PÚ (1 replies)
 162. Refundácia do ČR (1 replies)
 163. Vyplatenie dividend za minule roky (1 replies)
 164. FA VYSTAVENÁ OKRESNÉMU SÚDU (3 replies)
 165. Daň za dom a predaj domu PO (5 replies)
 166. Kontrolný výkaz DPH (6 replies)
 167. KV- erp nad 100eur (2 replies)
 168. zrážková daň (0 replies)
 169. Vykazovanie fiktivnych jazd autom kvoli odpisu dani? SZCO s autom v sukromnom vlastnictve. (2 replies)
 170. ake cislo do kontrolneho vykazu pri platbe PK ? (1 replies)
 171. Kontrolný výkaz neplatca DPH (6 replies)
 172. Je odstúpenie od zmluvy o zákazkovej výrobe daňovým nákladom po jeho zaplatení ? (1 replies)
 173. Faktura z ČR s DPH (platca platcovi) (3 replies)
 174. Zalozenie DSS? Podmienky? (1 replies)
 175. účtovanie v KEO EBS - základná škola (1 replies)
 176. Kde nájdem účtovné zobrazenie spoločného podnikania v účtovníctve podľa a to isté podľa IFRS 11? (1 replies)
 177. Prosím Vás a samozdanenie bude v B1 iba v stĺpci 5 /suma DPH/, alebo zároveň aj v stĺpci 7 / výška odpočít.dane/ ? (2 replies)
 178. Dane a odvody z predaja (0 replies)
 179. Definícia pojmu "ekvivalenty peňažných prostriedkov" (3 replies)
 180. postúpenie záväzku - účtovanie? (4 replies)
 181. do obratu pre DPH sa počitaju aj prijate zalohy? (2 replies)
 182. Má sprievodca cestovného ruchu povinnosť elektronickej registračnej pokladne? (2 replies)
 183. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z EU (0 replies)
 184. Môžem vidieť daňové podania na portáli Finančnej správy podané inými osobami pre jeden daňový subjekt? (3 replies)
 185. Nahlásenie zmeny využívania časti bytového priestoru (4 replies)
 186. Je možné vystaviť fa rok a pol po dodaní služieb? (9 replies)
 187. Platenie odvodov a dani pri využívaní licenčnej zmluvy (0 replies)
 188. dovoz z tretej krajiny, faktúra z EU (1 replies)
 189. posielajú sa poznámky za 2013+ výkaz ZS a súvaha na súd? (3 replies)
 190. mám podať DPH a súhrnný výkaz? (2 replies)
 191. vyradenie majetku a odpisy - ako? (8 replies)
 192. nákup benzínu v ČR : DPH = nedaňový náklad ? (2 replies)
 193. lehota na vystavenie dobropisu (2 replies)
 194. Ročné hlásenie závislá činnosť 2013 (1 replies)
 195. Oprava vs technické zhodnotenie po havárii automobilu (5 replies)
 196. Ako získať DPH zo stravných lístkov? (6 replies)
 197. prepisat nehnutelnost na firmu alebo nie? (8 replies)
 198. 50% paušál PHM a DPH (3 replies)
 199. Refakturácia súdnych poplatkov (5 replies)
 200. Predaj technického zhodnotenia - DPH ? (2 replies)
 201. učtovanie ku kontrolnému výkazu (2 replies)
 202. uctovny program pre neziskovky (9 replies)
 203. Danovy urad a plna moc (2 replies)
 204. 343 DPH (8 replies)
 205. ako správne zaúčtovať (3 replies)
 206. Ktoré riadky DPH - §69ods.12písm f? (2 replies)
 207. Firma podnikajuca v krajine A so sidlom v krajine B ktora zamestnava iba zivnosntikov (0 replies)
 208. Ako vypočítam vrátenie dane ak manželka poberala príspevok na opatrovanie za mesiace 9,10,11,12 Pred tým bola na dobrovolnej predlženej MD bez príjmu? (0 replies)
 209. Faktura (Rechnung) z Rakuska hradena v hotovosti a zaradenie do KV (2 replies)
 210. ako do KV zaradiť VF podľa § 65 - osobitná úprava pre CK (0 replies)
 211. Vyradenie auta z podnikania. (1 replies)
 212. Občan si kúpi pre osobné užívanie v Polsku z bazáru, alebo od občana, ojazdené auto za 24000 zloty, musí zalatiť DPH na Slovensku? (4 replies)
 213. Nemzdová položka - účtovanie (8 replies)
 214. Saudská Arábia - predaj HIM - doklady (1 replies)
 215. požičané auto od s.r.o. (2 replies)
 216. Ako zaúčtovať na Slovensku kurzové rozdiely vzniknuté v stálej prevádzkarni umiestnenej v ČR? (2 replies)
 217. Nezdaniteľná časť na manželku (1 replies)
 218. Firma A s.r.o požičala firme B s.r.o 10000 €. V obidvoch firmách je jeden a ten istý konateľ aj spoločník. zaučtovala som to takto správne? 221/249? (2 replies)
 219. Podriadeny zaväzok a jeho zaúčtovanie (6 replies)
 220. Tlacivo ANV pre AT? (0 replies)
 221. Došlá zálohová fa. z ČR v r. 2013 aj uhradená - vyúčtovacia fa. došlá v r. 2014 ako vysporiadať DPH? (3 replies)
 222. Klient si zakúpil v zahraničí koženú tašku bezmála za 2000 EUR.Môžem účtovať túto tašku ako zásobu /112/.? Dík (5 replies)
 223. KV - dátum nadobudnutia tovaru (8 replies)
 224. Konsolidovaná účtovná závierka (3 replies)
 225. Došlá faktúra z r. 2013 + Faktúra s dátumom vystavenia 7.1.2014 a dátumom dodania 31.12.2013 (4 replies)
 226. Ročný výkaz OPU1-01 (0 replies)
 227. Predaj bytu v obchodnom majetku (3 replies)
 228. Nevyplnený r.910 v DPPO za 2013 (2 replies)
 229. Preplatok faktúry a kontrolný výkaz (4 replies)
 230. Spotrebná daň z minerálnych olejov (2 replies)
 231. Nákup osobného automobilu a jeho následný predaj/sro/ (1 replies)
 232. zjednodušený daňový doklad (6 replies)
 233. Odlozene DP (1 replies)
 234. prijem z rakuska (3 replies)
 235. Dobropis (7 replies)
 236. účtovanie nákladov budúcich období (5 replies)
 237. Rôzne číselne rady faktur (2 replies)
 238. nákup cenín-kolky - účtujem cez ZÁSOBY ? (3 replies)
 239. Kolektívna zmluva (4 replies)
 240. danova kalkulacka na vypočet sankcie-kde ju najdeme? (8 replies)
 241. Dodací list má všetky náležitosti faktúry - ako účtovať? (8 replies)
 242. zauctovanie omylom prevedenej vyssej sumy dividend na ucty spolocnikov (4 replies)
 243. Nepriradené prílohy k DP (4 replies)
 244. kapitálové výdavky (1 replies)
 245. Dátum kurzového prepočtu (1 replies)
 246. KV a súkromné kilometre zrazené zamestnancom (1 replies)
 247. podať dodatočný kontrolný výkaz........... (2 replies)
 248. Opravne polozky k zasobam (0 replies)
 249. oprava súvahy a výkazu ziskov (2 replies)
 250. odberateľ=pultový predaj na fa (0 replies)