PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Do daňového priznania na str. 11 v osobitných záznamoch treba pri členoch združenia FO napísať sumu spoločných príjmov a výdavkov alebo pripadajúci podiel,
 2. Kupa auta na podnikatelske ucely
 3. Preddavok ZP za 11/2012 uhradený v 2013 patrí do r. 16 ?
 4. Diety v tuzemsku
 5. Podanie daňového priznania
 6. sro, požičané auto a náklady
 7. Účet 491 pri zrušení živnosti.
 8. Riadky 37 a 38 v dodatočnom priznaní DPH
 9. tabulka k daňovej evidencii
 10. Oznamenie o odklade podania DP
 11. tovar a vlastné výrobky - účtovanie
 12. Práca v zahraničí a príjem aj na SK
 13. Výdavky pred začatím podnikateľskej činnosti
 14. Ako zaučtovat v JU za rok 2013 farbu zakúpenú na malovanie prevádzky svojpomocne, príp. ostatný materiál na opravy prevádzky ?
 15. Prijem z registra placentarnych krvotvornych buniek (darovanie krvi) vs Daňové priznanie FO
 16. Ako zaúčtovať v JU zvýšený odvod do ZP?
 17. Môžte mi niekto upresniť aké presne VOZD si môžem uplatniť v tohtoročnom DP (v rámci eshopu s oblečením a obuvou) ? Sú tam nejaké zmeny tento rok ?
 18. Príjem zo závislej činnosti + zo živnosti a zrazené preddavky na daň podľa § 35 - DP B
 19. zúčtovanie úhrady záväzku v hotovosti
 20. Cena za účtovníctvo
 21. Pôžičky v poznámkach
 22. Bankové výpisy od 1.2.2014
 23. poskytnutý úver na obstaranie dlhodobého majetku v podvojnom účtovníctve
 24. Český zamestnávateľ a práca v Česku aj v Nemecku a DP na Slovensku
 25. vývoz smetí ako oprávnený výdavok?
 26. kombinácia uplatnenia výdavkov §6 ods. 2, 3,4
 27. predĺženie lehoty na podanie DP pri prerušení živnosti
 28. Prechod z JÚ na paušál a následne na DE a odpis
 29. Poskytnutie sluzby zahranicnej osobe bez IC DPH, bez ICO - kam v kontrolnom vykaze?
 30. DDP DPPO a účtovná závierka
 31. Daňové priznanie typ "B" FO.
 32. vyfakturovana spotreba energii - zrážková voda-ako účtovať v PÚ ?
 33. daňové priznanie
 34. Prepočítanie preddavkov od 1.1.2014
 35. Ako účtovať vydávanie časopisu v PU
 36. Nadmerný odpočet z pred dvoch mesiacov
 37. daňové výdavky
 38. Provízie z reklamnej činnosti pre portál
 39. KV DPH dodatočný
 40. Daňové přiznání SK a základ daně?
 41. Mesačný platca DPH ako faktúrovať ?
 42. Učtovníctvo SVB
 43. Ako správne vysporiadať DPH z nákupu materiálu v zahraničí, ak má SK platca len doklad z ERP zo zahraničia?
 44. Do akej výšky môže konateľ s.r.o-čky vkladať osobné vklady v hotovosti
 45. Tovar pri likvidácii predajne.
 46. Ako správne vyplniť účtovnú závierku neziskovej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva?
 47. výdavky pri sprostredkovaní predaja iného tovaru
 48. Zahŕňa sa materská dávka do DPzP FO za 2013?
 49. ERP a platba za faktúru
 50. Danove priznanie typ B - zivnostnik bez prijmu
 51. Dobropis pre občana
 52. Dobropis občanovi a KV dph
 53. Viete mi niekto poradiť, keď hľadám IČ DPH NEMECKEJ FIRMY (hotelu), či existuje nejaká stránka na to určená?
 54. DPFO B - policko 13 - Ekonomické, personálne alebo inéprepojenie
 55. Potvrdenie z Čiech
 56. Potvrdenie o príjme z Čiech
 57. storno faktúru - kontrolný výkaz
 58. Danove priznanie typ B - vrateny preplatok ZP
 59. Dodanie tovaru s montážou pre slovenskú firmu do EU
 60. Daňové prizanie typ B - tabuľa 1a a 1b
 61. Neuhradený nájom - daň z príjmu
 62. ako správne účtovať faktúry za opakované dodanie za energie a následne aj faktúry s preplatkom/nedoplatkom ohľadom JU, Platca DPH a následne KV,
 63. tvorba opravných položiek na pohľadávky
 64. Dohoda + SZČO
 65. zakúpená licencia na 5 rokov v JÚ - priamo do výdavkov alebo odpisovať ako nehmot.majetok?
 66. Príjem z umeleckej činnosti alebo zo živnosti
 67. Fa z Nemecka a kontrólny výkaz
 68. Sme druh a družka, máme spolocne deti, na ktoré si partner uplatní danový bonus. Môže uviesť do DP na výplatu DB bankový úcet patnerky, kedže on BU nemá?
 69. Zaregistroval som sa správne???
 70. Došlá faktúra zo Švajčiarska
 71. zisk/strata
 72. Živnostník, ktorý vypĺňa daňové priznanie typu B a má ho nulové, musí ho podávať?
 73. Kontrolný výkaz a odpočet DPH §55
 74. Dobropis vystavený v 12/2013 za tovar z EU (množstevná zľava z objemu nákupu za rok 2013) ale prišiel až 20/3/2014
 75. Do ktoreho mesiaca do DPH ide táto FA?
 76. PHM počas PN
 77. výkaz o majetku a záväzkoch
 78. Stav na účte 132
 79. Ako zaúčtovať uhradené faktúry bez bločka.
 80. Financovanie auta na štvrtiny
 81. výkaz DPH
 82. kontrolný výkaz, dodanenie - POHODA
 83. do ktorej časti kontrólneho výkazu vstúpi faktúra pre nepodnikateľa
 84. Prerušenie odpisovanie nehnuteľnosti
 85. Účtujem v jednoduchom účtovníctve a neviem ako účtovať pri :
 86. Kontrolny vykaz
 87. potrebujem určit SK NACE v DP živnosť - Podporu predaja, dokladanie tovaru a kontrola zaručných dob.
 88. Zamestnanecka premia
 89. Prijatie zálohovej platby
 90. solidárna daň
 91. Nevlastný bankový účet
 92. ako zaúčtovať finančný príspevok štátu na dlhod.nezamestnan. zamestnanca?
 93. UKončenie a otvorenie živnosti v priebehu roka a paušálne výdavky
 94. Zrušenie živnosti a sociálny fond
 95. odhlásenie auta z du
 96. nedoplatky na zdravotnom poisteni a danove priznanie
 97. kolky - v jednoduchom účtovníctve podľa postupov od 1.1.2013 ? kam účtovať ?
 98. Vratenie dane za PN v rocnom zuctovani
 99. Predaj kúpenej nehnuteľnosti - výdavky
 100. preplatok 2013
 101. Dodatočné daňové priznanie a 2 či 3 % dane
 102. Úhrada záväzku
 103. Odpočitateľná položka na manželku
 104. Doklady ako priloha k danovemu priznaniu
 105. Práca v Anglicku a potvrdenie P60
 106. Dodávanie služieb do EU bez registrácie DPH
 107. treba priznat vedlajsi prijem do 100euro rocne?
 108. Ako podeliť príjmy z prenájmu, ak ide o dávno rozvedené manželstvo bez majetkového vysporiadania v bezpodielovom spoluvlastníctve?
 109. 3 tabuľky (zásoby, pohľadávk, záväzky....) v DPFO B, ktorú vypísať?
 110. poplatky za úradnú kontrolu - daňový výdavok
 111. kto podpisuje DPPO ak má jediného spoločníka a ten je prokúra + konateľa
 112. Nárok na daňový bonus
 113. rezervy - daň. priznanie
 114. Mimoriadna splátka vs. akciové fondy
 115. Dôchodca a DP
 116. DP A a opatrovateľský príspevok
 117. Musí byť účtovná závierka SVB schválená pri jej podávaní na daňový úrad?
 118. Aké sú sankcie za porušenie zmluvy medzi ČR a SR o zamedzení dvojitého zdanenia?
 119. DP 2013 typ B - Daňová strata
 120. mandántna zmluva
 121. Ako mám nahrať do MRP PU došlú fa za phl, ked si uplatnujem 80% phl do nakladov?
 122. Dôchodca živnostník
 123. Ukončenie živnosti a neuhradené pohľadávky
 124. DPH
 125. Neuplatnená časť odpisu a daňové priznanie k dani z príjmov PO za 2013
 126. Aký použiť kurz?
 127. Digitálna telefónna ústredňa
 128. Rezerva na reklamácie - čerpanie, rušenie, tvorba a úprava ZD
 129. Zľava za včasnú platbu - tovar spôsobom A
 130. Daňovník má MV v prenájme a používa ho na podnikanie. Platí daň z MV. Zaúčtujem mu ju do zásob alebo do ostatných výdavkov?
 131. KVDPH
 132. Zdanenie pohľadávok, záväzkov, majetku, zásob pri prerušení živnosti 2013.
 133. Prijem z predaja nehnutelnosti - danove priznanie
 134. príjem z nájmu poľnohospodárskeho pozemku
 135. Spotrebný úver - Poznámky 2013
 136. registrácia DPH
 137. Doklad k DP FO
 138. Uvádzanie súm v eurocentoch v poznámkach
 139. Zdaňovanie príjmu pri prevode zdedených podielov družstevného bytu
 140. Technické zhodnotenie budovy
 141. Odpis záväzku a DP
 142. Pripočítateľné položky
 143. Poznámky k závierke - časť F aktíva
 144. Je potrebné vypísať VPD doklad ku zloženkám - úhrady SP a ZP szčo pri uplatnení paušálnych výdavkoch ?
 145. prenájom bytu-príjmy,výdavky, evidencia
 146. Prepojenie firiem a záväzky
 147. odpočet daňovej straty.Akú sumu napísať do riadkov 59-62, celú stratu alebo len tú ktorá sa odpočítava
 148. Nedoplatok 1 cent na DPH
 149. Platia sa odvody pri znovuotvorení živnosti?
 150. Účtovanie postúpenia pohľadávky v prípade neplatnosti zmluvy o postúpení
 151. Môžem zahrnúť poistné dobrovoľne nezamestnanej osoby do DP?
 152. Práca v Rakúsku a zamestnanecká prémia
 153. tovar z ciny - na kt. riadok DPzDPH
 154. ukončenie živnosti a príloha 1 DP B
 155. Registrácia v eschope
 156. Dostal som pokutu od Hygieny, mam predajnu s potravinami,
 157. daň za nájom pozemkov
 158. živnosť a PN
 159. Faktúra do PL občanovi
 160. Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok je v hrubom 118,85 € alebo v čistom?
 161. zľavový kupón uplatnený na prijatej faktúre a KV
 162. vrátenie tovaru a vystavený pokladničný doklad mínusom.
 163. Zaradenie príjmu pri prenájme a odpisy
 164. Výpočet preddavkov na DzPFO 2014
 165. daňové priznanie
 166. Podpisy na DPFO
 167. Daňové priznanie a príjem z Rakúska
 168. Kam si mam v tlacive FO.B uplatnit zaplatene preddavky na ZP za prenajom.
 169. bol mi spatne vyplateny SD, mam nejaku povinnost na DU?
 170. danova evidencia, tab. c. 1a
 171. účtovanie zahraničnej fyzickej osoby
 172. predaj HM po ukončení živnosti
 173. Predaj časti HIM
 174. Uloženie uzávierky 2013 do registra
 175. Dańová strata s. r. o.
 176. príspevky poľovníckeho združenia
 177. Započítava sa materská do celkového príjmu ak som mala max.materskú?
 178. DP FO A a úhrada nedoplatku
 179. odpočet dph mesiac po kúpe auta
 180. § 8 ZDP a výdavky
 181. Ahojte, potrebujem poradiť. Ak SZČO - podniká v oblasti ťažby dreva - si kúpil koňa, ktorého potrebuje k svojmu podnikaniu. Neviem ako to mám v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať.
 182. oslobodenie
 183. zabudnutá vyšlá FA a výkaz DPH
 184. upresnenie sumy - zaplatene poistne
 185. NČZD na manželku evidovanú na ÚP.
 186. stratený doklad a zauctovanie
 187. nezdaniteľná položka na manželku
 188. Pozastavená živnosť neobnovená do lehoty na podanie DP a paušálne výdavky
 189. podpisovanie DPPO
 190. kam dat do nakladov dobrovolne platene zp pri prenajme bytu?
 191. môžem rozdeliť príjmy a výdavky pri prenájme nehnuteľnosti na seba a manželku, bezpodielové vlastníctvo
 192. danove priznanie
 193. Paušálne výdavky za rok 2013
 194. Zápočet pohľadávok a záväzkov z pohľadu DPH
 195. 554 definícia účtu, ide do výkaz ziskov a strat
 196. Ako správne zdaniť príjem zo Švajčiarska na slovenskú živnosť?
 197. Preplatok zo sociálnej poisťovne a DP FO B 2013 príloha č.1 r.13
 198. Aké výdavky môžem uviesť v súvislosti s príjmom, ktoré predstavuje odbytné zo životnej poistky?
 199. Daňové priznanie cez edane.sk
 200. Zamestnanecka premia
 201. Podanie DP elektronicky a bonus
 202. Konateľ s.r.o. a zamestnanec a daňové priznanie
 203. Prenájom bytu fyzická osoba nerezident Sk
 204. Vyšla mi daň na úhradu 0,06 EUR. Môžem poukázať 2 % z dane
 205. Mínusové položky na faktúre
 206. Oneskorená vyúčtovacia faktúra
 207. JÚ skončenie podnikania-nulový výkaz o MaZ?
 208. DPH B2 alebo B3?
 209. Kolky - danova uznatelnost
 210. DzPPO preddavky 2014
 211. nie je náhodou ako po iné roky tabuľka na paušálne výdavky za rok 2013?
 212. Kontrolný výkaz
 213. ostupenie pohľadávky u postupníka
 214. ahojte prosim vas vedel by mi niekto okontrolovat 4 danove priznania? nechcem aby ma vyhodili z prace ak to bude zle urobene :( vdaka za vsetky podnety
 215. Splátka za leasing - do akého oddielu KV mám zaradiť?
 216. Vie mi niekto poradiť vypísať nemecké DP?
 217. časové rozlíšenie neplatca DPH
 218. predaj pozemku za nižšiu cenu ako je nákupná
 219. Ako vytlačím podaný dokument cez portál FS?
 220. vyplatenie úroky z kaucií
 221. dohady? alebo nevyfakturované dodavky?
 222. Dátum zdaniteľného plnenia pri dobierke
 223. zamestnankyňa odchod na dôchodok
 224. Paušalne výdavky a strata
 225. ešte raz cestovné
 226. Prilohy a vykazy k DP
 227. Ak daňovník dostane OUD až niekedy v apríli - zaplatí daň, stačí to pre poukázanie 2% (podľa §50)
 228. Účtovanie predaja pneumatík z automobilu v majetku
 229. Kde do KV DPH zapíšem blok z ERP, ktorý je však s mínusovou hodnotou? Ako dobropis??
 230. Čo patrí medzi DAŇOVÉ príjmy obcí v Rakúsku?
 231. vratenie dane prac. dôchodcovi
 232. Dotácia v PU - účtovanie
 233. Faktúry v czk
 234. Kde mám zaradiť v KV faktúru od elektrární napr. preplatok alebo nedoplatok
 235. práca na dohodu vykonávaná na Slovensku pre Českého zamestnávateľa
 236. kvartalny vykaz poslat elektronicky-pred odoslanim DPH
 237. Pohľadávky v evidencii (paušálne výdavky)
 238. Prílohy k DP z príjmu FO typ B
 239. Fakturácia tovaru §69 ods 12 g
 240. Aké si nahodiť počiatočné hodnoty majetku?
 241. Oprávky na účte 082- kedy a ako?
 242. Prenájom nehnuteľnosti a DPH
 243. platba daňovej povinnosti z DP typ B FO za rok 2013
 244. Našli ste to na stránke FS?
 245. Paušálne výdavky - registrácia §7 DPH
 246. príjem z UK a DP
 247. V ktorom mesiaci podať daňové priznanie a odviesť DPH?
 248. Daňové priznanie B - daň 15 Eur na r.88. Do ktorého riadku ju ešte mám zapísať? Neuplatňujem si nárok na daňový bonus.
 249. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 250. mrp účtovovanie §69 ods.12 pism f