1. FS - Informácia k povinnosti podať všetky súčasti účtovnej závierky za rok 2013 (0 replies)
 2. Aký kurz použiť? (3 replies)
 3. Predaj sro (0 replies)
 4. elektronická archivácia dokumentov (0 replies)
 5. Hlásenie o vyúčtovaní dane za zlikvidovanú firmu (2 replies)
 6. Registracia v Google play developer (0 replies)
 7. Ako postupovat pri zapise do KV DPH pri fa z ineho clenskeho statu? (3 replies)
 8. Ako sa účtuje podľa IFRS? (2 replies)
 9. Ako je mozne vratit strhnutu dan z preplatku RZZP cez DP? (7 replies)
 10. aký rozdiel je medzi Jú živnostníka, a Jú pre súkromnú ambulanciu - lekára? (2 replies)
 11. Musim podat danove priznanie? (5 replies)
 12. Fa do Turecka (3 replies)
 13. faktúra za tovar z ČR a prepočítací kurz (1 replies)
 14. Aka je cena bez DPH pre produkt s cenou DPH: A) 77.80eur a B) 77.79. (6 replies)
 15. Môžem dovoz zo Švajčiarska "samozdaniť" ? (2 replies)
 16. výdavky k prenájmu - odvoz odpadu? (8 replies)
 17. odpočitatelna položka na manželku (2 replies)
 18. daňový bonus (9 replies)
 19. Faktura z Ukrajiny za reklam.služby - uctovanie v Alfe + (0 replies)
 20. faktúra k zálohovej platbe (2 replies)
 21. Zabudnutý doklad o kúpe z ERP a KV (4 replies)
 22. Ako účtovať faktúru za opravu motorového vozidla po nehode spôsobenej zamestnancom (6 replies)
 23. zaradenie predfaktúry (2 replies)
 24. DPH - dodanie tovaru do iného členského štátu - druhý odberateľ (2 replies)
 25. odklad danoveho priznania (2 replies)
 26. Kontrolný výkaz a záloha na energiu (1 replies)
 27. FAKTURA Z METRA V KONTROLNOM VYKAZE (3 replies)
 28. Nakupujeme obedy (nie stravne listky) pre zamestnancov v sume 3,00 € (2,50 + 0,50 DPH). Kolko si mozme dat do danovych vydavkov? 55% z 2,50 alebo 55% z 4,00 € (max. podla zakona)? (2 replies)
 29. Ochrana osobných údajov - faktúra pre občana (3 replies)
 30. zabudnuta prijata faktura z min roku (4 replies)
 31. tovar do odpisu JÚ (5 replies)
 32. bezúročná požička - účtovanie (2 replies)
 33. ako zauctovat stravne? (7 replies)
 34. Stravné konateľ - povinnosť alebo nárok ? (2 replies)
 35. Došlá faktúra (1 replies)
 36. RZD (10 replies)
 37. zaradenie do DPH (5 replies)
 38. reklamacia od dodavatela, program Pohoda (0 replies)
 39. Sluzba-tretia krajina (0 replies)
 40. ako sa sw Pohoda prenesú údaje z účtovníctva do DP? Jedná sa o PÚ (1 replies)
 41. Refundácia do ČR (1 replies)
 42. Vyplatenie dividend za minule roky (1 replies)
 43. FA VYSTAVENÁ OKRESNÉMU SÚDU (3 replies)
 44. Daň za dom a predaj domu PO (5 replies)
 45. Kontrolný výkaz DPH (6 replies)
 46. KV- erp nad 100eur (2 replies)
 47. zrážková daň (0 replies)
 48. Vykazovanie fiktivnych jazd autom kvoli odpisu dani? SZCO s autom v sukromnom vlastnictve. (2 replies)
 49. ake cislo do kontrolneho vykazu pri platbe PK ? (1 replies)
 50. Kontrolný výkaz neplatca DPH (6 replies)
 51. Je odstúpenie od zmluvy o zákazkovej výrobe daňovým nákladom po jeho zaplatení ? (1 replies)
 52. Faktura z ČR s DPH (platca platcovi) (3 replies)
 53. Zalozenie DSS? Podmienky? (1 replies)
 54. účtovanie v KEO EBS - základná škola (1 replies)
 55. Kde nájdem účtovné zobrazenie spoločného podnikania v účtovníctve podľa a to isté podľa IFRS 11? (1 replies)
 56. Prosím Vás a samozdanenie bude v B1 iba v stĺpci 5 /suma DPH/, alebo zároveň aj v stĺpci 7 / výška odpočít.dane/ ? (2 replies)
 57. Dane a odvody z predaja (0 replies)
 58. Definícia pojmu "ekvivalenty peňažných prostriedkov" (3 replies)
 59. postúpenie záväzku - účtovanie? (4 replies)
 60. do obratu pre DPH sa počitaju aj prijate zalohy? (2 replies)
 61. Má sprievodca cestovného ruchu povinnosť elektronickej registračnej pokladne? (2 replies)
 62. Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z EU (0 replies)
 63. Môžem vidieť daňové podania na portáli Finančnej správy podané inými osobami pre jeden daňový subjekt? (3 replies)
 64. Nahlásenie zmeny využívania časti bytového priestoru (4 replies)
 65. Je možné vystaviť fa rok a pol po dodaní služieb? (9 replies)
 66. Platenie odvodov a dani pri využívaní licenčnej zmluvy (0 replies)
 67. dovoz z tretej krajiny, faktúra z EU (1 replies)
 68. posielajú sa poznámky za 2013+ výkaz ZS a súvaha na súd? (3 replies)
 69. mám podať DPH a súhrnný výkaz? (2 replies)
 70. vyradenie majetku a odpisy - ako? (8 replies)
 71. nákup benzínu v ČR : DPH = nedaňový náklad ? (2 replies)
 72. lehota na vystavenie dobropisu (2 replies)
 73. Ročné hlásenie závislá činnosť 2013 (1 replies)
 74. Oprava vs technické zhodnotenie po havárii automobilu (5 replies)
 75. Ako získať DPH zo stravných lístkov? (6 replies)
 76. prepisat nehnutelnost na firmu alebo nie? (8 replies)
 77. 50% paušál PHM a DPH (3 replies)
 78. Refakturácia súdnych poplatkov (5 replies)
 79. Predaj technického zhodnotenia - DPH ? (2 replies)
 80. učtovanie ku kontrolnému výkazu (2 replies)
 81. uctovny program pre neziskovky (9 replies)
 82. Danovy urad a plna moc (2 replies)
 83. 343 DPH (8 replies)
 84. ako správne zaúčtovať (3 replies)
 85. Ktoré riadky DPH - §69ods.12písm f? (2 replies)
 86. Firma podnikajuca v krajine A so sidlom v krajine B ktora zamestnava iba zivnosntikov (0 replies)
 87. Ako vypočítam vrátenie dane ak manželka poberala príspevok na opatrovanie za mesiace 9,10,11,12 Pred tým bola na dobrovolnej predlženej MD bez príjmu? (0 replies)
 88. Faktura (Rechnung) z Rakuska hradena v hotovosti a zaradenie do KV (2 replies)
 89. ako do KV zaradiť VF podľa § 65 - osobitná úprava pre CK (0 replies)
 90. Vyradenie auta z podnikania. (1 replies)
 91. Občan si kúpi pre osobné užívanie v Polsku z bazáru, alebo od občana, ojazdené auto za 24000 zloty, musí zalatiť DPH na Slovensku? (4 replies)
 92. Nemzdová položka - účtovanie (8 replies)
 93. Saudská Arábia - predaj HIM - doklady (1 replies)
 94. požičané auto od s.r.o. (2 replies)
 95. Ako zaúčtovať na Slovensku kurzové rozdiely vzniknuté v stálej prevádzkarni umiestnenej v ČR? (2 replies)
 96. Nezdaniteľná časť na manželku (1 replies)
 97. Firma A s.r.o požičala firme B s.r.o 10000 €. V obidvoch firmách je jeden a ten istý konateľ aj spoločník. zaučtovala som to takto správne? 221/249? (2 replies)
 98. Podriadeny zaväzok a jeho zaúčtovanie (6 replies)
 99. Tlacivo ANV pre AT? (0 replies)
 100. Došlá zálohová fa. z ČR v r. 2013 aj uhradená - vyúčtovacia fa. došlá v r. 2014 ako vysporiadať DPH? (3 replies)
 101. Klient si zakúpil v zahraničí koženú tašku bezmála za 2000 EUR.Môžem účtovať túto tašku ako zásobu /112/.? Dík (5 replies)
 102. KV - dátum nadobudnutia tovaru (8 replies)
 103. Konsolidovaná účtovná závierka (3 replies)
 104. Došlá faktúra z r. 2013 + Faktúra s dátumom vystavenia 7.1.2014 a dátumom dodania 31.12.2013 (4 replies)
 105. Ročný výkaz OPU1-01 (0 replies)
 106. Predaj bytu v obchodnom majetku (3 replies)
 107. Nevyplnený r.910 v DPPO za 2013 (2 replies)
 108. Preplatok faktúry a kontrolný výkaz (4 replies)
 109. Spotrebná daň z minerálnych olejov (2 replies)
 110. Nákup osobného automobilu a jeho následný predaj/sro/ (1 replies)
 111. zjednodušený daňový doklad (6 replies)
 112. Odlozene DP (1 replies)
 113. prijem z rakuska (3 replies)
 114. Dobropis (7 replies)
 115. účtovanie nákladov budúcich období (5 replies)
 116. Rôzne číselne rady faktur (2 replies)
 117. nákup cenín-kolky - účtujem cez ZÁSOBY ? (3 replies)
 118. Kolektívna zmluva (4 replies)
 119. danova kalkulacka na vypočet sankcie-kde ju najdeme? (8 replies)
 120. Dodací list má všetky náležitosti faktúry - ako účtovať? (8 replies)
 121. zauctovanie omylom prevedenej vyssej sumy dividend na ucty spolocnikov (4 replies)
 122. Nepriradené prílohy k DP (4 replies)
 123. kapitálové výdavky (1 replies)
 124. Dátum kurzového prepočtu (1 replies)
 125. KV a súkromné kilometre zrazené zamestnancom (1 replies)
 126. podať dodatočný kontrolný výkaz........... (2 replies)
 127. Opravne polozky k zasobam (0 replies)
 128. oprava súvahy a výkazu ziskov (2 replies)
 129. odberateľ=pultový predaj na fa (0 replies)
 130. Zmena odberatela na fakture (6 replies)
 131. preddavky PO platene v marci 2014 zapocitavate ? (2 replies)
 132. platí dan z predaja nehnutelnosti aj dochodca? (2 replies)
 133. zápočet (2 replies)
 134. Je to technické zhodnotenie? (5 replies)
 135. Dovoz tovaru z Ameriky (9 replies)
 136. Postupy účtovania v PU § 56- účty časového rozlíšenia (4 replies)
 137. Splatnosť dane (1 replies)
 138. Ako zaúčtovať došlú faktúru s odkazom Osobou povinnou priznať dan je platiteľ dane pre ktorého sa služba uskutočňuje (4 replies)
 139. český hotelový účet - zaúčtovanie (11 replies)
 140. Dodatočné daňové priznanie PO za rok 2013. (4 replies)
 141. Daňová povinnosť a odpočet DPH pri dodaní služby z EU (4 replies)
 142. Ako zaúčtovať poskytnutie servisnej prehliadky zadarmo? (9 replies)
 143. povinnosti voči SP (2 replies)
 144. Odkedy je nový konateľ pri prevode obchodného podielu? (1 replies)
 145. Vznik daňovej povinnosti. (1 replies)
 146. záporné vlastné imanie a zisk z minulých rokov (6 replies)
 147. Dobropis pre účely DPH - ako účtovať? a ako s kontrolným výkazom? (8 replies)
 148. priebežná finančná kontrola (2 replies)
 149. zaradenie odvedenia zrážkových vôd do majetku (2 replies)
 150. PZP auta (2 replies)
 151. Vystavená FA a učtovanie zahraničnej DPH. (0 replies)
 152. účtovanie havarijného poistenia motorového vozidla (2 replies)
 153. Mesačný platca DPH a vystavené kvartálne faktúry (1 replies)
 154. Ako opraviť fa z r. 2006 vystavenú do ČR na zlú firmu? (0 replies)
 155. Skúter a daň z motorových vozidiel (1 replies)
 156. Platí neplatca DPH dan za alkohol? (1 replies)
 157. Do akej odpisovej skupiny zaradiť čističku odpadových vôd? (0 replies)
 158. Rozpočtová klasifikácia (0 replies)
 159. cena bez DPH (2 replies)
 160. Ocenenie zásob (4 replies)
 161. Historia odvodového zaťaženia do sociálnej poisťovne (8 replies)
 162. Nákup stravy pre zamestnancov -platitel DPH, od zamestnancov neziada uhradu za stravu (8 replies)
 163. moznosti zvysenia ZRF po zvyseni ZI (0 replies)
 164. Aké doklady sa prikladajú k žiadosti o ošetrovné na sociálku? (1 replies)
 165. Prijatie zálohy (2 replies)
 166. školné (5 replies)
 167. Prijem zo zahranicia v DP ak je v zahr.povazovany za pirlezitostny? (1 replies)
 168. Môžem mať na bločku, ktorý dám do nákladov, aj iný tovar? (7 replies)
 169. výstavba prevádzky-haly (0 replies)
 170. ako zaúčtovať v JU faktúru a k tomu doklad o úhrade prevzatia v inej sume???? (2 replies)
 171. Vystavenie fa. za služby - dátum dodania (6 replies)
 172. Ako mám vysporiadať preddavok a DPH z k nemu? (1 replies)
 173. práca v zahraničí = platca DPH (0 replies)
 174. Základné imanie - pokladňa (7 replies)
 175. Overuje Cetelem prijem cez socialnu poistovnu? (6 replies)
 176. nákup makro kontrolný výkaz (3 replies)
 177. §7a, ods.2, zák.o DPH má takto registrovaná zdaniteľná osoba nárok na odpočty dane? (2 replies)
 178. Pausalny vydavok vyplacany zamestnancovi patri do VZ a tiez sa zdanuje? (1 replies)
 179. DoPČ a nulový príjem (0 replies)
 180. Jedna firma, dve strediská a účtovanie tržieb z ERP (0 replies)
 181. Dodatočné DP za rok 2010. (0 replies)
 182. podané riadne DP typ A, následne podane dodatočné DP typ B (8 replies)
 183. vymáhanie pohladávok staré 4 roky (5 replies)
 184. zostatok PHM ku koncu roka (1 replies)
 185. Faktúra z decembra 2013 uhradená v 1/2014 a KV DPH (1 replies)
 186. ex offo výmaz (0 replies)
 187. predaj medzi spriaznenými osobami-kto do toho spadá? (0 replies)
 188. Ak si zivnostnik nakupi stravne listky pre seba , (6 replies)
 189. Postup zaslania oznámenia (0 replies)
 190. tovar na ceste (4 replies)
 191. Spatne uplatnenie nezdanitelnej casti zakladu dane (1 replies)
 192. Kadernícke služby - povinnosť ERP (0 replies)
 193. Tovar z Čiech (4 replies)
 194. Cestovné náhrady ?? (2 replies)
 195. Nevlastník platca dane z nehnuteľnosti (0 replies)
 196. ukončenie podnikania (2 replies)
 197. Podpis na fakturach v pdf formáte (2 replies)
 198. Opakovaná reklamácia u zákazníka. (0 replies)
 199. Dodatočné daňové priznanie A 2013 (6 replies)
 200. Dvojosobová s.r.o. (10 replies)
 201. doklady neskoro doručené účtovníčke (1 replies)
 202. Spotreba pri tankovaní LPG + benzín (0 replies)
 203. ukončenie podnikania a predaj tovaru pod cenu (0 replies)
 204. Faktura za dovoz tovaru sa našla až po novom roku (6 replies)
 205. Babka podnika v združení,končí ide do dôchodku,svoj podiel tovaru predá vnukovi,nie je člen združenia,je to predaj medzi spriaznenými osobami? (0 replies)
 206. Aky datum ZP na vyuctovacej fakture? (3 replies)
 207. Odvody z dividend do ZP (7 replies)
 208. povinnosti neplatcu dph pri dovoze ojazdeneho MV z EU (1 replies)
 209. Účtovanie leasingu v roku 2014 (2 replies)
 210. Čo s dobropisom s dátumom dodania 31.12.2013, ktorý sa mi len dnes dostal na stôl? Môžem ho zaradiť do DPH v 03/2014? A ako ho uvediem do KV? (3 replies)
 211. Kam v KV so živnostníkom, kt. nám neuviedol IČO (7 replies)
 212. čerpanie soc.fondu na nápoje,kávu (4 replies)
 213. Zaúčtovanie odvodu do zdravotnej poisťovne z vyplateného zisku (5 replies)
 214. Vystavený dobropis k pokladničnému dokladu (3 replies)
 215. Dobropis-mylne zaúčtovaný a uhradený (7 replies)
 216. Fa za pivo + vrátené obaly, ako účtovať? (8 replies)
 217. ako zivnostnik ked pojde pracovat do ceskej republiky kde mam odviest dane SK ci CZ??? (0 replies)
 218. ako prefaktúrovať prefaktúru na zdanitelne plnenie (4 replies)
 219. Poraďte, na aké účty zaúčtujem akontáciu z leasingu? (2 replies)
 220. chyba vo výkaze a majetku (2 replies)
 221. Daň z predaja auta. (4 replies)
 222. Účtovanie - rezervačný poplatok (2 replies)
 223. predčislie na daň zo závislej činnosti PO (2 replies)
 224. elektronické podávanie DPH a ID (6 replies)
 225. Účtovanie predaného tovaru zákazníkovi a následne uhradeného splátkovou spoločnosťou JU platca DPH (5 replies)
 226. Príjem z ERP-platba kartou (2 replies)
 227. 2 % z dane (1 replies)
 228. PN živnost a práce (2 replies)
 229. Je nejaká predpísaná forma toho oznámenia o schválení účtovnej závierky? (2 replies)
 230. FA do PL za billboardovu kampan realizovanu na Slovensku (1 replies)
 231. predaj štúdií - ako účtovať (2 replies)
 232. osobný vklad konateľ na bankový účet (1 replies)
 233. Odpocet DPH-KV (1 replies)
 234. Základné imanie - chýba v účtovaní (6 replies)
 235. vystavenie faktúry zamestnancovi - spoluúčasť (3 replies)
 236. záchrana vymazaného účtovníctva v notebooku (6 replies)
 237. Dobrovoľné poistenie v SP (8 replies)
 238. Faktúra či zjednodušený doklad (1 replies)
 239. Môže neplatca DPH predať tovar firme? (2 replies)
 240. Dodatočny kontrolny vykaz pohoda (1 replies)
 241. Kontrolny vykaz (16 replies)
 242. Zaradenie majetku (1 replies)
 243. auto kredit - výkaz (2 replies)
 244. Aká je dobrá firma na kurz podvojného účtovníctva? (2 replies)
 245. Zaradenie faktúry s vyčíslenou DPH do KV, ak si DPH neuplatňujem. (5 replies)
 246. Ako správne spätne zaplatiť mesačné preddavky ktoré vznikli z DP za rok 2013 ? (2 replies)
 247. Nepriznaný (zabudnutý) príjem v daňovom prizn.? (5 replies)
 248. Predaj použitého tovaru u plátcu DPH - ako majú vyzerať bločky z ERP ? (2 replies)
 249. Môže slovenský platca DPH fakturovať s DPH maďarskému platcovi DPH, ktorý nemá európske daňové číslo tovar ? (3 replies)
 250. CHcem výdavky z nákladov previesť na odpis (2 replies)