1. rezervy - daň. priznanie (0 replies)
 2. Mimoriadna splátka vs. akciové fondy (1 replies)
 3. Dôchodca a DP (3 replies)
 4. DP A a opatrovateľský príspevok (4 replies)
 5. Musí byť účtovná závierka SVB schválená pri jej podávaní na daňový úrad? (2 replies)
 6. Aké sú sankcie za porušenie zmluvy medzi ČR a SR o zamedzení dvojitého zdanenia? (0 replies)
 7. DP 2013 typ B - Daňová strata (5 replies)
 8. mandántna zmluva (0 replies)
 9. Ako mám nahrať do MRP PU došlú fa za phl, ked si uplatnujem 80% phl do nakladov? (3 replies)
 10. Dôchodca živnostník (0 replies)
 11. Ukončenie živnosti a neuhradené pohľadávky (5 replies)
 12. DPH (3 replies)
 13. Neuplatnená časť odpisu a daňové priznanie k dani z príjmov PO za 2013 (3 replies)
 14. Aký použiť kurz? (3 replies)
 15. Digitálna telefónna ústredňa (0 replies)
 16. Rezerva na reklamácie - čerpanie, rušenie, tvorba a úprava ZD (0 replies)
 17. Zľava za včasnú platbu - tovar spôsobom A (3 replies)
 18. Daňovník má MV v prenájme a používa ho na podnikanie. Platí daň z MV. Zaúčtujem mu ju do zásob alebo do ostatných výdavkov? (2 replies)
 19. KVDPH (1 replies)
 20. Zdanenie pohľadávok, záväzkov, majetku, zásob pri prerušení živnosti 2013. (0 replies)
 21. Prijem z predaja nehnutelnosti - danove priznanie (0 replies)
 22. príjem z nájmu poľnohospodárskeho pozemku (0 replies)
 23. Spotrebný úver - Poznámky 2013 (2 replies)
 24. registrácia DPH (3 replies)
 25. Doklad k DP FO (0 replies)
 26. Uvádzanie súm v eurocentoch v poznámkach (1 replies)
 27. Zdaňovanie príjmu pri prevode zdedených podielov družstevného bytu (8 replies)
 28. Technické zhodnotenie budovy (0 replies)
 29. Odpis záväzku a DP (0 replies)
 30. Pripočítateľné položky (0 replies)
 31. Poznámky k závierke - časť F aktíva (0 replies)
 32. Je potrebné vypísať VPD doklad ku zloženkám - úhrady SP a ZP szčo pri uplatnení paušálnych výdavkoch ? (1 replies)
 33. prenájom bytu-príjmy,výdavky, evidencia (0 replies)
 34. Prepojenie firiem a záväzky (3 replies)
 35. odpočet daňovej straty.Akú sumu napísať do riadkov 59-62, celú stratu alebo len tú ktorá sa odpočítava (8 replies)
 36. Nedoplatok 1 cent na DPH (9 replies)
 37. Platia sa odvody pri znovuotvorení živnosti? (3 replies)
 38. Účtovanie postúpenia pohľadávky v prípade neplatnosti zmluvy o postúpení (0 replies)
 39. Môžem zahrnúť poistné dobrovoľne nezamestnanej osoby do DP? (0 replies)
 40. Práca v Rakúsku a zamestnanecká prémia (2 replies)
 41. tovar z ciny - na kt. riadok DPzDPH (0 replies)
 42. ukončenie živnosti a príloha 1 DP B (0 replies)
 43. Registrácia v eschope (0 replies)
 44. Dostal som pokutu od Hygieny, mam predajnu s potravinami, (1 replies)
 45. daň za nájom pozemkov (4 replies)
 46. živnosť a PN (2 replies)
 47. Faktúra do PL občanovi (1 replies)
 48. Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok je v hrubom 118,85 € alebo v čistom? (1 replies)
 49. zľavový kupón uplatnený na prijatej faktúre a KV (0 replies)
 50. vrátenie tovaru a vystavený pokladničný doklad mínusom. (3 replies)
 51. Zaradenie príjmu pri prenájme a odpisy (2 replies)
 52. Výpočet preddavkov na DzPFO 2014 (1 replies)
 53. daňové priznanie (2 replies)
 54. Podpisy na DPFO (10 replies)
 55. Daňové priznanie a príjem z Rakúska (1 replies)
 56. Kam si mam v tlacive FO.B uplatnit zaplatene preddavky na ZP za prenajom. (2 replies)
 57. bol mi spatne vyplateny SD, mam nejaku povinnost na DU? (1 replies)
 58. danova evidencia, tab. c. 1a (1 replies)
 59. účtovanie zahraničnej fyzickej osoby (0 replies)
 60. predaj HM po ukončení živnosti (0 replies)
 61. Predaj časti HIM (0 replies)
 62. Uloženie uzávierky 2013 do registra (5 replies)
 63. Dańová strata s. r. o. (4 replies)
 64. príspevky poľovníckeho združenia (5 replies)
 65. Započítava sa materská do celkového príjmu ak som mala max.materskú? (8 replies)
 66. DP FO A a úhrada nedoplatku (4 replies)
 67. odpočet dph mesiac po kúpe auta (3 replies)
 68. § 8 ZDP a výdavky (1 replies)
 69. Ahojte, potrebujem poradiť. Ak SZČO - podniká v oblasti ťažby dreva - si kúpil koňa, ktorého potrebuje k svojmu podnikaniu. Neviem ako to mám v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať. (2 replies)
 70. oslobodenie (1 replies)
 71. zabudnutá vyšlá FA a výkaz DPH (2 replies)
 72. upresnenie sumy - zaplatene poistne (2 replies)
 73. NČZD na manželku evidovanú na ÚP. (2 replies)
 74. stratený doklad a zauctovanie (1 replies)
 75. nezdaniteľná položka na manželku (6 replies)
 76. Pozastavená živnosť neobnovená do lehoty na podanie DP a paušálne výdavky (5 replies)
 77. podpisovanie DPPO (0 replies)
 78. kam dat do nakladov dobrovolne platene zp pri prenajme bytu? (5 replies)
 79. môžem rozdeliť príjmy a výdavky pri prenájme nehnuteľnosti na seba a manželku, bezpodielové vlastníctvo (1 replies)
 80. danove priznanie (0 replies)
 81. Paušálne výdavky za rok 2013 (2 replies)
 82. Zápočet pohľadávok a záväzkov z pohľadu DPH (2 replies)
 83. 554 definícia účtu, ide do výkaz ziskov a strat (0 replies)
 84. Ako správne zdaniť príjem zo Švajčiarska na slovenskú živnosť? (8 replies)
 85. Preplatok zo sociálnej poisťovne a DP FO B 2013 príloha č.1 r.13 (1 replies)
 86. Aké výdavky môžem uviesť v súvislosti s príjmom, ktoré predstavuje odbytné zo životnej poistky? (7 replies)
 87. Daňové priznanie cez edane.sk (2 replies)
 88. Zamestnanecka premia (3 replies)
 89. Podanie DP elektronicky a bonus (1 replies)
 90. Konateľ s.r.o. a zamestnanec a daňové priznanie (2 replies)
 91. Prenájom bytu fyzická osoba nerezident Sk (0 replies)
 92. Vyšla mi daň na úhradu 0,06 EUR. Môžem poukázať 2 % z dane (2 replies)
 93. Mínusové položky na faktúre (4 replies)
 94. Oneskorená vyúčtovacia faktúra (4 replies)
 95. JÚ skončenie podnikania-nulový výkaz o MaZ? (1 replies)
 96. DPH B2 alebo B3? (4 replies)
 97. Kolky - danova uznatelnost (2 replies)
 98. DzPPO preddavky 2014 (1 replies)
 99. nie je náhodou ako po iné roky tabuľka na paušálne výdavky za rok 2013? (1 replies)
 100. Kontrolný výkaz (2 replies)
 101. ostupenie pohľadávky u postupníka (2 replies)
 102. ahojte prosim vas vedel by mi niekto okontrolovat 4 danove priznania? nechcem aby ma vyhodili z prace ak to bude zle urobene :( vdaka za vsetky podnety (10 replies)
 103. Splátka za leasing - do akého oddielu KV mám zaradiť? (1 replies)
 104. Vie mi niekto poradiť vypísať nemecké DP? (0 replies)
 105. časové rozlíšenie neplatca DPH (5 replies)
 106. predaj pozemku za nižšiu cenu ako je nákupná (3 replies)
 107. Ako vytlačím podaný dokument cez portál FS? (4 replies)
 108. vyplatenie úroky z kaucií (0 replies)
 109. dohady? alebo nevyfakturované dodavky? (2 replies)
 110. Dátum zdaniteľného plnenia pri dobierke (5 replies)
 111. zamestnankyňa odchod na dôchodok (8 replies)
 112. Paušalne výdavky a strata (4 replies)
 113. ešte raz cestovné (4 replies)
 114. Prilohy a vykazy k DP (3 replies)
 115. Ak daňovník dostane OUD až niekedy v apríli - zaplatí daň, stačí to pre poukázanie 2% (podľa §50) (4 replies)
 116. Účtovanie predaja pneumatík z automobilu v majetku (0 replies)
 117. Kde do KV DPH zapíšem blok z ERP, ktorý je však s mínusovou hodnotou? Ako dobropis?? (6 replies)
 118. Čo patrí medzi DAŇOVÉ príjmy obcí v Rakúsku? (0 replies)
 119. vratenie dane prac. dôchodcovi (3 replies)
 120. Dotácia v PU - účtovanie (0 replies)
 121. Faktúry v czk (2 replies)
 122. Kde mám zaradiť v KV faktúru od elektrární napr. preplatok alebo nedoplatok (3 replies)
 123. práca na dohodu vykonávaná na Slovensku pre Českého zamestnávateľa (3 replies)
 124. kvartalny vykaz poslat elektronicky-pred odoslanim DPH (4 replies)
 125. Pohľadávky v evidencii (paušálne výdavky) (2 replies)
 126. Prílohy k DP z príjmu FO typ B (2 replies)
 127. Fakturácia tovaru §69 ods 12 g (2 replies)
 128. Aké si nahodiť počiatočné hodnoty majetku? (2 replies)
 129. Oprávky na účte 082- kedy a ako? (2 replies)
 130. Prenájom nehnuteľnosti a DPH (4 replies)
 131. platba daňovej povinnosti z DP typ B FO za rok 2013 (7 replies)
 132. Našli ste to na stránke FS? (9 replies)
 133. Paušálne výdavky - registrácia §7 DPH (1 replies)
 134. príjem z UK a DP (1 replies)
 135. V ktorom mesiaci podať daňové priznanie a odviesť DPH? (1 replies)
 136. Daňové priznanie B - daň 15 Eur na r.88. Do ktorého riadku ju ešte mám zapísať? Neuplatňujem si nárok na daňový bonus. (4 replies)
 137. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (2 replies)
 138. mrp účtovovanie §69 ods.12 pism f (2 replies)
 139. Čo písať do kolónky na DP - SK NACE- ? (2 replies)
 140. ako na kurzove vyrovnanie v Pohode? (0 replies)
 141. Strata, tvorba a čerpanie rezervného fondu. (3 replies)
 142. odmietnutie vystavenia faktúr (0 replies)
 143. SZČO s nulovým príjmom (4 replies)
 144. prílohy k DP PO elektronicky (4 replies)
 145. odpočitateľná položka na manželku (5 replies)
 146. Podavam na SK DP po prvy krat. Do prijmu zahrniem honorar+cestovne + 6,54xodpr.dni? Toto bude moj hruby prijem? Do vydavkov zaratam 40% + zaplatene odvody v AT? (7 replies)
 147. Musí právnická osoba (s.r.o.) - neplatca DPH, podať daňové priznanie za 2013 len elektronicky? (5 replies)
 148. prenájom, nedoplatok teplo a voda, preplatok elektr. energia (4 replies)
 149. Odpisovanie v neziskovke (0 replies)
 150. Ako zaúčtovať platbu kartou cez internet v JU? (6 replies)
 151. sankcie (1 replies)
 152. Môžem kombinovať paušálne výdavky a príjem z výhry? (2 replies)
 153. AUVESTA edelmetalle - obchodovanie s drahymi kovmi (2 replies)
 154. ako odlišit bonus od služby? (0 replies)
 155. hranica významnosti (0 replies)
 156. danove - zivnost - sro (3 replies)
 157. DP k DzP FO typ B Oddiel VI - tabulky (3 replies)
 158. Vrátená časť dotácie (1 replies)
 159. Kontrolný výkaz (1 replies)
 160. Stačí fakturácia do zahraničia na odklad DP 2013 o 6 mesiacov? (2 replies)
 161. dotácia pokladne spoločníkom a tichým spoločníkom (5000 eur limit) (0 replies)
 162. Vzniká nárok na podporu v nezamestnanosti po skončení rodičovskej dovolenky? (8 replies)
 163. Danove priznanie k DzP FO typ.B Priloha 1 (1 replies)
 164. Kontrola DP FO B - prosim mohol by sa mi na to niekto pozriet :) (6 replies)
 165. zriaďovacie náklady s.r.o. uhradené v banke (2 replies)
 166. Oneskorená došlá faktúra za január,,,aký dátum dodania dať do KV? (6 replies)
 167. Živnostník a práca vo Francúzsku na zákl.zmluvy o dielo (0 replies)
 168. Danový bonus v danovom priznani (0 replies)
 169. Hľadám niekoho, kto mi vytlačí DPPO z Heliosu, okolie Košíc. Donesiem na kľúči. (0 replies)
 170. výkaz majetkov a záväzkov (2 replies)
 171. v roku 2013 som predaj podnikateľovi majetok, ktorý som mal vo svojom vlastníctve v sume 800 €, musím tento príjem zdaňovať???? (0 replies)
 172. podnájom do nákladov (0 replies)
 173. typ a sadzba DPH (0 replies)
 174. nezdaniteľná suma na danovnika (10 replies)
 175. kontrola daňového priznania (0 replies)
 176. Skonto, účtovanie, DPH, KV (4 replies)
 177. Je VOZD pre rok 2013 - uhradená faktúra za projekt pre stavebné polovenie na realizáciu prípojka splaškovej kanalizácie aj keď bude realizovaná v roku 2014 ? (0 replies)
 178. Daňové priznanie PO - ako vyplniť prijímateľa 1,5% (3 replies)
 179. daňové priznanie- prenájom bytu (1 replies)
 180. DP typ B (1 replies)
 181. Daňové priznanie (3 replies)
 182. Dá sa na stránke drsr.sk vyplniť a vytlačiť už tlačivo DP za rok 2013??? Som z tej zamestnaneckej prémie už jeleň... (7 replies)
 183. Zákazková výroba (1 replies)
 184. Aký typ DPH v MRP použiť pre poľnohospodárske plodiny nad 5000 EUR? (0 replies)
 185. Súkromný účet a platby (0 replies)
 186. Daňové priznanie typu B (0 replies)
 187. Nezdaniteľná časť na manželku. (3 replies)
 188. vyúčtovnaie pracovných ciest (2 replies)
 189. Počiatočné hodnoty účet 082. (4 replies)
 190. Otazky ohladom podnikatelskeho uctu - zivnostnik! (6 replies)
 191. výkazy FO (6 replies)
 192. Otváracia súvaha (0 replies)
 193. Overenie účtovania založenia s.r.o. v roku 2014 (3 replies)
 194. Poistné plnenie za poist.v nezamestnanosti (0 replies)
 195. Daň z motorových vozidiel (1 replies)
 196. preddavky na DPFO za 1Q 2014 (2 replies)
 197. Vytlačenie DPH (3 replies)
 198. Zamestnanecká strava v MRP (0 replies)
 199. Ahojte, ako zaúčtovať ZI pri zrušení s.r.o? S.r.o vznikla min. rok, namá žiadne pohľadávky ani záväzky. Ď. (5 replies)
 200. Ako zaúčtovať fa za telefon, keď 20% z fa je neovplyvňujúci výdaj. Sme platci DPH (1 replies)
 201. Nezlikvidovaná opravná položka k pohľadávke (0 replies)
 202. odpis pohľadávky (3 replies)
 203. Mozem si narok na odpocet uplatnit az v dalsich mesiacoch? (5 replies)
 204. výsluhový dôchodok a NČZD (1 replies)
 205. DP DPH vysporiadaný nadmerný odpočet. (1 replies)
 206. dovoz tovaru s 0% VAT a neplatca DPH (1 replies)
 207. Mám nárok na daňový bonus za celý rok, ak som bol v 2 mesiace SZČO so stratou 115,- EUR a 10 mes. zamestnanec s príjmom 12000 EUR ? (1 replies)
 208. opatrovateľka v Rakúsku (1 replies)
 209. Ako vyčísľovať/riešiť fakturáciu DPH pre klientov? (0 replies)
 210. Ako zdaniť zmluvu o dielo popri závislej činnosti? (0 replies)
 211. Môžu si zdravotnícky pracovníci odpísať náklady na ďalšie vzdelávanie? (0 replies)
 212. Môžem vytvoriť OP k pohľadávke, ktorú máme na súde? Pohľadávka má viac ako 3 roky. Môžem ju tvorit daňovo 547/391? Vdaka (0 replies)
 213. Fakt. za staveb. práce (2 replies)
 214. Peňažný a nepeňažný príjem lekára (2 replies)
 215. KV a české faktúry (3 replies)
 216. Aký je praktický spôsob uloženia účtovnej závierky v písomnej forme po jej neskoršom schválení VZ ? (0 replies)
 217. zaokruhlovanie 2 % z dane (3 replies)
 218. DP as práca v zahraničí (0 replies)
 219. ERP - ako uctovat v roku 2014? Archivácia vkladu - 1 deň. (6 replies)
 220. Maximum pre pausalne vydavky 2013 (6 replies)
 221. Ako postupovať pri daňovom priznaní , keď som mala príležitostný príjem 800 EUR? (1 replies)
 222. účtovanie nakupu straveniek pre zamestnancov (1 replies)
 223. odpis premlčanej pohladavky (7 replies)
 224. FS - Informácia k uvádzaniu počtu príloh v daňových priznaniach k dani z príjmov (6 replies)
 225. Informácia k postupu pri podávaní a vyplňovaní Všeobecného podania pre Finančnú správu (1 replies)
 226. FS - Informácia k plateniu preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby na rok 2014 (k úprave výšky dane na platenie preddavkov a k zníženiu sadzby dane) (0 replies)
 227. Opravne daňové priznanie "A" po ročnom zúčtovaní dane (2 replies)
 228. Prijem z prenajmu (6 replies)
 229. FS - Informácia k zostavovaniu poznámok individuálnej účtovnej závierky (1 replies)
 230. Nákup kovového šrotu z Maďarska a DPH (1 replies)
 231. moja dcera ktora vlani v juli skoncila VS, odvtedy nikde do 31.12.2013 nepracovala a dostavala len prispevok na byvanie ak si podá danove priznanie dostane nejake peniaze ... danovy bonus (2 replies)
 232. Poznámky v POHODE obsahujú obidve prílohy? Ja som tam našiel len prílohu 3. Musím ešte doplniť aj prílohu 3a, alebo stačí ak vyplním to tlačivo v programe? (1 replies)
 233. Pri výpočte Dane z prenájmu bytu, kt. nie je v obchodnom majetku môžem zarátať do nákladov aj maľovanie? Patrí to medzi drobné úpravy alebo nie? (3 replies)
 234. Preddavky DPPO 2014 (10 replies)
 235. RZZP preplatok SZČO účtujúca v podvojnom účtovníctve. (0 replies)
 236. oprava v kontrolnom výkaze (0 replies)
 237. Podať alebo nepodať dňové priznanie (5 replies)
 238. Potvrdenie o príjme z Nemecka za zamestnanca (1 replies)
 239. Účtovné výkazy pre neziskové organizácie - podvojné účtovníctvo (4 replies)
 240. Daňový bonus - "aktívne" príjmy podľa §6 (0 replies)
 241. Bol už vyhlásený konkurz na Shopcity? (0 replies)
 242. Dobropis a DPH (6 replies)
 243. Daňové priznanie (3 replies)
 244. môžu sa odpisy neuplatniť 2 roky za sebou? (6 replies)
 245. Potvrdenie o príjme z Nemecka (0 replies)
 246. je RZZP prílohou daňového priznania? (8 replies)
 247. Potvrdenie o príjme z Nemecka (3 replies)
 248. umorenie straty (1 replies)
 249. Opravné daňové priznanie viackrát (2 replies)
 250. Bonus za odobratý tovar z Nemecka - kam do KV (5 replies)