1. Faktura za obedy zamestnancov. (3 replies)
 2. Musím podať žiadosť o vrátenie DPH z titulu podania dodatočného daň.priznania? (4 replies)
 3. Môže byť dodávka Trávnata zmes 4 kg dodaná z eshopu podľa §69 odst.12 písm. f zákona o DPH? (2 replies)
 4. Do ktorého štvrťročného súhrnného výkazu patri služba s takýmito dátumami? (1 replies)
 5. účtovanie cestovnej agentury (9 replies)
 6. Zmluva za právnické služby v ČR a DPH (1 replies)
 7. 2% z dane (9 replies)
 8. chybové hlásenie pri podávaní KV (3 replies)
 9. Zmluva o dielo na stavebné práce (0 replies)
 10. Faktúra do Česka za služby poskytované na území SR - v akej mene? (7 replies)
 11. Faktúra za terminály + licencie (1 replies)
 12. Čo s neuhradenými záväzkami a pohľadávkami pri ukončení SZČO? (3 replies)
 13. Nezisková organizácia - platba súkromnou kartou-uznateľný náklad. (2 replies)
 14. Montáž protihlukovej steny na priemyselnej budeve. Vystavuje sa FA s DPH alebo bez DPH. (1 replies)
 15. Prispevok na prevadzkovu cinnost a dph (1 replies)
 16. Dodatočné daňové priznanie typ A 2018 (10 replies)
 17. dobropis zo zahraničia (4 replies)
 18. odmeňovanie a odvody členov rady v urbárskej spoločnosti (1 replies)
 19. Náklady na prepravu tovaru (1 replies)
 20. Cestovné náhrady - zahraničná pracovná cesta (7 replies)
 21. Prevod auta na spoločníka (1 replies)
 22. Predfaktúra, zálohová faktúra a ostrá faktúra (1 replies)
 23. vyradenie starého a kúpa nového automobilu (5 replies)
 24. repre - zúčtovanie nedaňovým dokladom (3 replies)
 25. Použitie OMV - SZČO (11 replies)
 26. Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela a jeho ekonomickom využití podľa Obchodného zákonníka a súčasne aj zákona o autorskom práve (0 replies)
 27. Základná finančná kontrola na rozhodnutiach (7 replies)
 28. Rekreačné poukazy - obmedzenie zo strany zamestnávateľa (5 replies)
 29. Čerpanie rezervy na lesnú pestovnú činnosť. (1 replies)
 30. Ročné zúčtovanie dane (5 replies)
 31. denná uzávierka - platba kartou (3 replies)
 32. Prihláška pohľadávky do likvidácie - existuje vzor? (0 replies)
 33. Rozpis leasingových splátok (5 replies)
 34. účet 364 (4 replies)
 35. Nájomná zmluva a depozit (17 replies)
 36. Zabudnutá faktúra z min.roku - prijatá služba z EÚ (1 replies)
 37. účtovanie dobropisu (4 replies)
 38. Má platiť slovenská firma, platca DPH v Čechách českej firme ktorá je tiež platca F DPH? (3 replies)
 39. kúpa televízorov na hotel (7 replies)
 40. majiteľ sro a preplatenie cestovného (4 replies)
 41. skončenie pracovného pomeru a živnosti (5 replies)
 42. Vkladanie údajov do excelu podľa kritérií (3 replies)
 43. Príjmový pokladničný doklad - paušálne výdavky (13 replies)
 44. nájomné ako pripočit. položka? (2 replies)
 45. ucty 544 a 545 su nedanove - pripočítateľná položka v DP? (1 replies)
 46. Účtovný a daňový odpis po uskutočnení čiastočnej likvidácie nehnuteľnosti odpredajom (0 replies)
 47. Aké povinnosti mi plynú z príjmu pri predaji pozemku (1 replies)
 48. Stvrtrocne hlasenia na DU SK zivnost - praca v DE (7 replies)
 49. Moze byt sidlo sro v rekreacnej chate? (4 replies)
 50. eKasa a živé zvieratá (2 replies)
 51. Dátum zostavenia účtovnej závierky (2 replies)
 52. Úhrada za nájom v hotovosti (1 replies)
 53. Zrazky zo mzdy (4 replies)
 54. čo treba z hľadiska účtovníctva - keď spoločnosť ukončuje svoju činnosť ide do likvidácie (1 replies)
 55. Kúpa, prepis a zaradenie vozidla (4 replies)
 56. Stravné lístky, keď zamestnanec je PN (1 replies)
 57. Detské ihrisko - preliezky - zaradenie, účtovanie, odpisovanie? (2 replies)
 58. Aký typ daňového priznania podať? (10 replies)
 59. Odpisovanie DHM (1 replies)
 60. Vyslanie zamestnanca - hlasenie A1 na socialnu poistovnu (0 replies)
 61. Stratená faktúra z Čiech (2 replies)
 62. Daňové priznanie A aj za príjmy zo závislej činnosti v Taliansku (3 replies)
 63. príspevok na opatrovanie chorého rodiča a poberanie materskej dávky (1 replies)
 64. ručenie za DPH (1 replies)
 65. Hľadám vzor žiadosti zamestnanca na poskytnutie rekreačného poukazu (1 replies)
 66. Rekreacia - doklady (6 replies)
 67. Predfaktúra, faktúra a dodanie tovaru (5 replies)
 68. účtovanie dane z motorových vozidiel (5 replies)
 69. fakturácia nájmu mesiac vopred (1 replies)
 70. medzinárodná nepravidelná doprava (6 replies)
 71. Platba kartou nad 1600 eur (4 replies)
 72. Hľadám účtovníčku. (1 replies)
 73. Obrat na dph (4 replies)
 74. Doklad z ERP nad 1000 eur a odberateľ neplatca DPH (1 replies)
 75. fakturovanie prepravy (1 replies)
 76. faktúry (2 replies)
 77. ZC predaného majetku (1 replies)
 78. Uctovanie dokumentacie bozp a BTS a PZS? (1 replies)
 79. Zaradenie klímy v prenajatých priestoroch. (5 replies)
 80. čerpanie eurofondov a daňové priznanie (1 replies)
 81. Dan z nehnutelnosti. (2 replies)
 82. Preradenie hov. dobytka do základného stáda (3 replies)
 83. hmotný majetok - storno zaradenia (8 replies)
 84. Ako účtovať tržby v hotovosti z predajnej výstavy v ČR?? (0 replies)
 85. danove priznanie A a odvody 0 EUR.? (15 replies)
 86. Registrovať sa za platitela dane z prijmov vyberanych zrazkou, ked sa vyplácajú podiely na zisku? (1 replies)
 87. ako vystornovat na financnej sprave odoslany dokument? (6 replies)
 88. Nejde odoslať DP B (37 replies)
 89. Riadok 270 DP PO (6 replies)
 90. vysoký stav pokladne (6 replies)
 91. Registrácia 7a - práce na nehnutelnosti v CZ (6 replies)
 92. odloženie DP (3 replies)
 93. DP cudzinca a pausalne vydavky (6 replies)
 94. Preplatok zo zdravotného poistenia je príjmom manželky? (5 replies)
 95. Súvaha (8 replies)
 96. Evidencia a účtovanie hovädzieho dobytka - vzor (0 replies)
 97. Fondy zo zisku (0 replies)
 98. fakturácia služby do EU (1 replies)
 99. Podávate dodatočný kontrolný výkaz ak uvediete faktúru v A1 namiesto v D2? Suma DPH 12,50. (1 replies)
 100. Odpis pohľadávky - úprava základu dane (0 replies)
 101. Aky je postup zverejnenia? (0 replies)
 102. Príspevok DDS (4 replies)
 103. Danový bonus (4 replies)
 104. Preplatok z ročného zúčtovania zdrav.poistenia a dane (0 replies)
 105. Prírastky zvierat v podvojnom účtovníctve (1 replies)
 106. Daňové priznanie (6 replies)
 107. Mám podať DP bez príjmu. (3 replies)
 108. Preddavky na DzP PO-zmena platby (1 replies)
 109. umývanie vozidla, stk, ek, overenie tachografu na 511 alebo 518? (2 replies)
 110. Potvrdenie zo socialnej poisťovne -odvody (4 replies)
 111. odpočítateľná položka (8 replies)
 112. stare nevyfakturovane sluzby na ucte 326 (5 replies)
 113. Prenájom parkovacích miest voči českému odberatelovi (1 replies)
 114. Preddavky z motorových vozidiel (1 replies)
 115. Geodeti (0 replies)
 116. Dodatočné DPH (1 replies)
 117. Môžem preúčtovať záväzky voči matke oproti Vlastnému imaniu? (1 replies)
 118. Slovenská živnosť v Nemecku - daňové priznanie (21 replies)
 119. Danovy bonus pre SZCO (1 replies)
 120. Daňové priznanie B (2 replies)
 121. Zahraničná faktura (1 replies)
 122. DP studenta, ktorý bol na ročnom štúdiu v Kanade (3 replies)
 123. ako účtujeme v podvojnom účtovníctve multisport karty /benefit pre zamestnanca / (7 replies)
 124. nepeňažný príjem a zrážková daň § 43 (2 replies)
 125. Účtovanie straty počas roka (5 replies)
 126. Počiatočné stavy (2 replies)
 127. Ako uviesť do DP zostatkovú hodnotu HM (auta), keď si uplatňujem paušálne výdavky ? (5 replies)
 128. Zásoby pri paušálnych výdavkoch (6 replies)
 129. Spätný leasing stroja ako zaúčtovať? (2 replies)
 130. zaúčtovanie predaja vozidla z sro na základe kúpno-predajnej zmluvy (6 replies)
 131. Predaj nehnutelnosti v zahraničí (1 replies)
 132. odpočet straty (1 replies)
 133. Občianske združenie účtujúce v JU môže podať tento rok daňové papierové? (1 replies)
 134. DPH a neziskovka (1 replies)
 135. Mobilný telefón (7 replies)
 136. Neuhradené záväzky - daň z nehnuteľnosti - daňovo uznateľnými výdavkami / až po zaplatení (2 replies)
 137. DPFO-A po RZD čo s preplatkom? (6 replies)
 138. Letenky - nezrealizovaná pracovná cesta (1 replies)
 139. Prenájom nehnuteľností a dopravného prostriedku - DPH (1 replies)
 140. Odklad pre podanie DP? (5 replies)
 141. slovák s českou živnosťou (10 replies)
 142. Ako účtovať chybu na učte 341 (0 replies)
 143. Poplatky za rok 2017, účtované v roku 2018 - daňovo uznané? (2 replies)
 144. inventarizačná komisia v jednoosobovej sro (5 replies)
 145. Výhra počítač a daňové priznanie (17 replies)
 146. Povinnosť podať daňové priznanie (5 replies)
 147. Podanie Danového priznania poštou (11 replies)
 148. ako zaúčtujem úhradu správneho poplatku za oznámenie drobnej stavby z pokladne? (0 replies)
 149. Postupnik-postupená pohľadávka a daňový náklad (0 replies)
 150. Nulová daň a nárok na daňový bonus (4 replies)
 151. cenová ponuka-kedy priložiť? (0 replies)
 152. Sú úroky zo splátok platených pozadu pripočítateľnou položkou v DP? (0 replies)
 153. Nejde mi odoslať DP FO "B" (9 replies)
 154. DP PO a prílohy (1 replies)
 155. Ako účtovať pohľadávky z obchodného styku voči spoločnosti s podstatným vplyvom? (0 replies)
 156. daňové priznanie finančného sprostredkovateľa (0 replies)
 157. Preplatok za plyn za rok 2018 v ZŠ (5 replies)
 158. Potrebujem zistiť, či nepredávame pod cenu (program MRP KS). (1 replies)
 159. SZČO a súkromný účet (0 replies)
 160. Dofakturovanie úhrady z preschadzajuceho mesiaca (1 replies)
 161. Dotácia z rozpočtu obce - spôsob jej poskytnutia (4 replies)
 162. Servis a oprava majetku evidovaného v evidencii krátkodobého majetku (1 replies)
 163. danové výdavky davam rozdiel príjmy a výdaje DP B, možem osobnú asistenciu percentom výdajom a odpočet na manželku ktorá mala príjem 766,- eur (1 replies)
 164. Podanie DP po odchode zo Slovenska (2 replies)
 165. SK NACE - ktoré uvádzať pri autodoprave dodávkami do 3,5 tony ? (0 replies)
 166. Môžem požiadať o odklad daňového priznania ? (3 replies)
 167. DPFO - príjmy CZ+SK (5 replies)
 168. Zápočet daňových licencií za predchádzajúce roky (3 replies)
 169. Invalidný dôchodca od mája 2018 (4 replies)
 170. Prevod bankového úveru (0 replies)
 171. Virtuálna registračná pokladnica (2 replies)
 172. DPFO A (3 replies)
 173. Zabezpečený záväzok je úver a leasing? (0 replies)
 174. Potvrdenie o príjme za rok 2018 (4 replies)
 175. Vymeriavací základ - vyňaté príjmy (0 replies)
 176. Dohoda o novácii záväzku (0 replies)
 177. nepeňažný vklad do kapitálového fondu (0 replies)
 178. Ako zauctovat nezname platby? (1 replies)
 179. Ako sa zdanuju prijmy z UK? (1 replies)
 180. Platba konateľa pre firmu zo súkromného účtu/hotovosti (9 replies)
 181. Preddavky na daň z príjmu PO. (4 replies)
 182. Neuhradené záväzky - daňovo uznateľnými výdavkami / až po zaplatení (2 replies)
 183. Kúpa ojazdeného auta. (2 replies)
 184. Ako zaúčtovať poplatok za Výpis z registra trestov zamestnanca? (2 replies)
 185. Dilema s preddavkami (2 replies)
 186. Nákup DHM (4 replies)
 187. Pôžička od sro spoločníkovi (5 replies)
 188. Rozvrhnutie pracovného času (5 replies)
 189. Kedy zaradiť auto do majetku? (3 replies)
 190. Výpočet materskej po prechode na SZČO (9 replies)
 191. Daň z predaja bytu (2 replies)
 192. žiadosť o predĺženie lehoty na podanie danového priznania (4 replies)
 193. Číslo účtu na zaplatenie dane z príjmu. (4 replies)
 194. DPH v ČR pre neplatcu (1 replies)
 195. Príjmy zo zdrojov v zahraničí? (2 replies)
 196. DPPO 2018 a povinné prílohy (2 replies)
 197. neuhradený záväzok (8 replies)
 198. fyzická osoba Ukrajinec a DP (0 replies)
 199. Registracia na DPH (0 replies)
 200. Predčasné ukončenie úveru z dôvodu predaja (0 replies)
 201. Odpočitatelna položka na manželku (8 replies)
 202. Aké sú povinnosti pri zmluve o dielo so študentom za 2018? (0 replies)
 203. Neschválená účtovná závierka 2017 (4 replies)
 204. Daň z príjmov a kúpeľná starostlivosť (manželka a deti) (5 replies)
 205. Uctovanie prijatej platby od Metra cez Miag (omega) (0 replies)
 206. DP FO A a nezdaniteľná časť zakl. dane na manželku (5 replies)
 207. Rekreacia (1 replies)
 208. Dá sa zrušiť podané daňové priznanie? (4 replies)
 209. Slovák pracujúci v ČR, DP v Čechách riešil cez zamestnávateľa, na Slovensku podáva DPFO A, kde si uplatňuje vyňatie príjmov. (3 replies)
 210. Potvrdenie z Francúzska , ktoré vystavila slovenská firma? (0 replies)
 211. musí s.r.o. tvoriť OP k pohladávkam? (1 replies)
 212. ročné zúčtovanie preddavkov na daň (3 replies)
 213. slobodné povolanie (4 replies)
 214. odpis záväzkov (1 replies)
 215. Slobodné Povolani (3 replies)
 216. dodávateľ neuvádza vo fa dič odberateľa-je to v poriadku? (1 replies)
 217. Daň z jednorázového nepravidelného príjmu (2 replies)
 218. Elektronické DP sa nedá poslať (9 replies)
 219. Vyplňam v XIV. odd. prílohu č. 3 DP typ B, ked som mala príjem zo závislej činnosti v Cechach ? (1 replies)
 220. SK NACE pri handmade výrobe? (5 replies)
 221. RZD - odpoč.položka na manželku (10 replies)
 222. čo to znamená pre neplatiteľa DPH. (0 replies)
 223. 568 po schválení závierky (0 replies)
 224. Mikro účtovná jednotka - zatriedenie (2 replies)
 225. Ktorý riadok danoveho priznania je pre preddavky na dan - za 2018 (typu B) (1 replies)
 226. Prerušená živnosť - treba priložiť účtovnú závierku (2 replies)
 227. pomoze mi niekto s vyplnenim DP -B? (6 replies)
 228. Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy - dodanie odberateľovi (2 replies)
 229. danove priznanie sro ako podat (2 replies)
 230. RZD - neplatené voľno (4 replies)
 231. Výdavky pri paušálnych výdavkoch zahŕňajú aj poistné? (6 replies)
 232. účtovanie BV v Omege (1 replies)
 233. firemný účet a prijatá úhrada (0 replies)
 234. Zaúčtovanie došlej faktúry u neplatcu DPH (1 replies)
 235. Vznikne nedoplatok ZP? (0 replies)
 236. DP zivnost a dohoda , čo s preddavkom?? (7 replies)
 237. Nezdaneny prijem z CR, ako ho uviest do DP? (3 replies)
 238. Odpis pohľadávky na ktorú bola tvorená OP - daňové priznanie (1 replies)
 239. s akým dátumom účtovať faktúry (6 replies)
 240. Kde zaplatiť daň na úhradu (z DP)? (3 replies)
 241. požička fyzickej osobe od s.r.o. (0 replies)
 242. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň za 2/2019 (2 replies)
 243. RZD 0,04 € nedoplatok - zraziť alebo nie? (9 replies)
 244. Najvyšší príjem pri paušálnych výdavkoch (4 replies)
 245. preddavky dane - s.r.o. má alebo nemá povinnosť platiť preddavky ??? (2 replies)
 246. úroky z DU (0 replies)
 247. DPPO strata 2017,2018 tab.D (1 replies)
 248. Náklady k prenájmu - nákup vodovodnej batérie kvôli jej výmene (2 replies)
 249. Vyuctovanie pracovnej cesty - je potrebna papierova forma? (4 replies)
 250. Daňové priznanie - zaokrúhľovanie (3 replies)