PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Účtovanie refundácie mzdy v príspevkovej organizácii
 2. Potrebujem k GDPR este nieco?
 3. Technické zhodnotenie na prenajatom majetku (nákup klimatizácie) a odpisy
 4. DPH pri totalnej škode auta
 5. Ako učtovať kolky pre projektanta, na jeho pracu ?
 6. Do akej odpisovej skupiny zaradiť elektronického vrátnika - tj. kamerový systém v hodnote 13.000 €.
 7. Nákup licencie účtovať ako službu alebo tovar?
 8. Prenesenie daňovej povinnosti - železo
 9. Ako zaúčtovať DPH pre faktúru s podmienkou EXW
 10. Zahraničná faktúra s SK IC DPH, faktúra k prijatej platbe?
 11. Prenos daňovej povinnosti - vystavenie faktúry
 12. stavebné práce
 13. Mozem dat do danovych nakladov clensky poplatok konatela?
 14. Stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení
 15. Zahraničná faktúra
 16. Vrátne obaly a DPH
 17. Ako zaúčtovať spätný bonus
 18. účtovanie realitnej kancelárie
 19. ako vrátiť pôžičku od cudzej osoby ?
 20. vie mi niekto poradiť dobrý účtovný program?
 21. exekúcia zamestnancov
 22. Dochodok a materska-praca na dohodu.
 23. Ako podpisovať daňové priznanie DPH, keď v obchodnom registri sú požadované 2 podpisy členov a.s.?
 24. Zabudnutá fa do starého roka
 25. Čerpanie 2 % - platby len z fondového účtu?
 26. predaj tovaru "kovy" prenesenie DP a uvádzanie v KV DPH
 27. DPH pri zaplatenej zálohovej faktúre a nedodanom tovare
 28. Faktúra pre správca bytového domu a KVDPH
 29. Kam v DP k DPH, KV a Suhrny vykaz?
 30. Účtovanie prijatého sprepitného
 31. zaradenie kovovej elektrickej brány do dlhodobého majetku
 32. Rozhodujúce obdobie na výpočet dôchodku
 33. Čo s DPH pri poskytnutí daru obchodnému partnerovi?
 34. Uplatnenie DPH pri Dodávateľovi s IČ DPH SK7
 35. Zaradenie osadzovacieho stroja do účtovnej skupiny.
 36. vrátené provízie a daňové priznanie
 37. Sadzba dane CND
 38. číslovanie dokladov
 39. Účtovanie tržieb cez terminál
 40. Duplicita faktúra a výdavkový pokl.doklad
 41. Traktor a kniha jázd
 42. Ako zaúčtovať došlú faktúru za odbornú prax žiaka?
 43. Stavebné práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR
 44. uvoľnené zábezpeky z O2 pre verných zákazníkov - účtovanie
 45. Ako zaúčtovať v JU preplatok za nájomné
 46. ZARADENIE KONTAJNERA aká odpisová skupina
 47. náklady budúcich období
 48. Musím vystaviť faktúru na náhradu škody, alebo stačí zmluva?
 49. 2x podané všeobecné podanie s prílohami na FS
 50. opravné alebo dodatočné ?
 51. Ako zaúčtovať auto úver v MRP?
 52. študent SZČO, paušálne výdavky
 53. ako poslať na FS elektronicky žiadosť o potvrdenie - úhrada dane z príjmov FO
 54. Darčekový poukaz
 55. GDPR u szčo ktorý ma maličké pohostinstvo
 56. číslovanie faktúr
 57. Faktury z marca, musim podat opravne DP
 58. Opravná položka a odpis pohľadávky
 59. Ako účtovať spotrebu PHM, keď konateľ používa firemné auto aj na súkromné účely?
 60. ako opraviť faktúru
 61. cestovný príkaz
 62. Vklad majetku SZČO do s.r.o.
 63. stratené stravné lístky
 64. Pouzivanie MV zivnostnikom vedeny v majetku inej firmy
 65. Spätný lízing - úroky
 66. Danovy doklad k prijatej platbe - uctovanie
 67. Ako postupovať pri uplatňovaní DPH v kovovýrobe?
 68. S.r.o. a prevádzka
 69. Dohodári a ich nárok na stravné
 70. Platba za použitie firemného mobilu
 71. poplatky banke-odmeny zaúčtovanie v JÚ
 72. Bloček s DPH z krajiny EU.
 73. Refakturácia letenky
 74. zakon o odpadoch malý bufetík
 75. Doklady k vývozu tovaru do EÚ - zaslaný balík. Potrebná CMR?
 76. slovák vystavuje slovákovi faktúru v českých korunách
 77. Poukážka na zariadenie O2
 78. Odpočítanie dane pri registrácii §55 Zákona o DPH
 79. Dron ako daňový výdavok
 80. Ako zaučtovať zálohu na auto?
 81. WeeConomy účtovanie +DPH
 82. Prečo mám prázdny katalóg formulárov na finančnej správe
 83. predaj odpisovaného majetku za nižšiu cenu ako je účtovná a danová
 84. Ktoré finančné ukazovatele si všimat pri kupovani firmy - platca DPH.
 85. Vstupná cena osobného automobilu
 86. narok na danovy bonus pre deti
 87. pozemok sro-obstaranie a dalšie náklady
 88. Centové vyrovnanie v PU
 89. Ako vyrovnať stavy na účtoch?
 90. Pracovný obed na služobnej ceste
 91. Obstaranie hmotného majetku formou splátok...
 92. oslobodené činnosti od DPH
 93. Fakturácia do ČR
 94. Nákup telefónu v JU
 95. nezaplatená faktúra
 96. Auto vo firme
 97. nezaplatený závazok
 98. Zakon o DPH a tzv. cestovne kancelarie
 99. Čo je inflácia_
 100. potvrdenie o úhrade diaľnič. známky, zjednoduš. faktúra-úhr. bankovým prevodom
 101. Kto vystavuje CMR, dodavateľ alebo odberateľ?
 102. ochrana osobných údajov GDPR
 103. Ak mám príjem ako FO v Nemecku, platím tam daň?
 104. Súbeh TPP a živnosti - odvody
 105. účtovanie nákupu pohonných hmôt kartou OM
 106. minisklad
 107. Faktúra za nákup nákladného automobilu z EU s DPH
 108. Softvér + licencie
 109. zaúčtovanie HV na zač. roka ak sa robilo dodatočné DPPO
 110. Má nárok člen predstavenstva a.s. na diéty pri pracovnej ceste?
 111. zaokrúhlenie v DPPO zostávajúca časť daňovej straty tab.D-zaokrúhlenie
 112. živnosť do 31.8. ale úhrada záväzku bola až v 8.9.
 113. Náklady do účtovníctva
 114. Faktúra k prijatej platbe, zaplatená len časť preddavkovej faktúry.
 115. technolog.zariadenie v akej sume zaradiť
 116. Dan z prijmu po smrti
 117. Česká živnosť a podanie DP na SK
 118. Rekonciliácia účtov
 119. Uctovanie mesacneho DPH v Omege
 120. ako učtujete splacanie uverovej zmluvy..?
 121. 100% výdavky na prevádzku automobilu a 80% paušal na PH
 122. Hospodarsky rok april-marec a preddavky na dan
 123. "Halierové vyrovnanie"
 124. Záloha do ČR na dodanie stroja s montážou
 125. Pracovná cesta - vyúčtovanie
 126. prenesenie daňovej povinnosti pri predaji stavebného materiálu
 127. Faktúra za stavebné práce v Čechách
 128. Považuje sa invalidný dôchodok mojej manželky mojom v DP ako jej príjem?
 129. Fa z 3.krajiny od fyz. osoby podnikateľa-samozdanenie a nárok na odpočet DPH ?
 130. Fakturácia služieb k dodanému materiálu a príjem na sklad.
 131. cestovné náhrady
 132. Účtovanie skladu spôsobom A - splnenie podmienok na audit
 133. Ako poustpovať pri vydanej faktúre v MRP- Prenesenie DP?
 134. Zmena účtovania PHM v priebehu účtovného obdobia.
 135. Kúpna zmluva v účtovníctve
 136. Ak neplátca DPH posiela zásielku do USA bez JCD, rieši DPH?
 137. prenos daňovej povinnosti
 138. Zostatok na účte 133 pri účtovaní realitnej kancelárie
 139. Faktura za opravu auta na cudzom vozidle
 140. Stravné lístky - odrobené menej ako 4 hodiny
 141. Účtovanie VRP v JÚ
 142. Aktivácia materiálu???
 143. Zmluva o dielo a paušálne výdavky
 144. Prijatie zamestnanca z PL - lekárska prehliadka
 145. registrácia zamestnávateľa
 146. Socialne poistenie a DP
 147. Svadba počas PN
 148. Nakup auta bez DPH
 149. Aký doklad vystaviť pri nepeňažnom vklade majetku do inej akciovky?
 150. Doklad z ERP (prenesená daňová povinnosť) a kontrolný výkaz
 151. účtovanie tržieb z erp
 152. Je povinnosť oznámiť zdravotnej poisťovni evidenciu na úrade práce?
 153. FO podnikateľ ZŤP a ERP
 154. Družka a prac.pomer
 155. Stala sa chyba?: Bolo treba podať DP
 156. zle zaúčtovaný majetok
 157. Účtovanie v súkromnom dennom stacionári
 158. Nesprávne uhradená FA
 159. stravné lístky minusové
 160. 1. strana DP DPH vysvetlenie
 161. Zdaniteľný príjem z BSM - registrácia DIČ
 162. Úč POD 1-01, Financial Statement, po anglicky
 163. Burza oblečenia - príležitostný predaj
 164. prevod vlastnickeho podielu
 165. Transferová dokumentácia
 166. Odpis auta
 167. úhrada faktúry konatelom/spoločníkom - nárok na odpočet dph
 168. prenos daňovej povinnosti
 169. Nevedený splátkový kalendár v JU
 170. Prenesená daňová povinnosť - manuál
 171. Inventarizačný súpis účtov
 172. Prijmy financneho sprostredkovatela a DP
 173. Učtovanie v MRP programe
 174. obcianske zdruzenie - danovy urad
 175. Zdaňovanie dividend
 176. patrí nakúpený vodoinštal.a kúrenársky materiál do položiek colného sadzobníka na samozdanenie?
 177. Ako sa prihlasim na elektorinicku komunikaciu s danovym uradom?
 178. DDP DzP FO "B"
 179. Daňové priznanie a systémová chyba
 180. Terminál účtovanie PU
 181. Odpocitatelna polozka
 182. Evidencia DF v Alfe
 183. Vrátený tovar a dobropis v nižšej cene
 184. Typ DPH 46 v MRP
 185. Vyplnenie riadku 23 DPH
 186. odpočet dph pri kúpe osobného auta
 187. nespotrebovaný tovar na konci roka
 188. Môžem eshop účtovať takto:
 189. DPH zo zostatkovej ceny a KV
 190. Vzájomné vysporiadanie odoslanej a došlej faktúry v OMEGE
 191. Preprava a DPH (v rámci EU)_NESKORO doložené doklady
 192. Čo napísať do faktúry za príspevok na facebooku?
 193. Vykonané RZD a daňové priznanie
 194. SZČO a peňažna výhra
 195. cestovný príkaz
 196. odpisovanie auta nad 48 tis.
 197. Súhrnný výkaz DPH
 198. Vyplatenie podielov na zisku
 199. Stroj zaradený vo februári 2018 a v marci odcudzený.
 200. Oneskorený došlý dobropis
 201. Ako účtovať úhrady na bankovom účte v s.r.o., ak konateľ použiva svoj súkromný účet?
 202. prenos daňovej povinnosti podľa § 69
 203. Došlá faktúra - servis výťahu - § 69 ods. 2 - v programe Alfa plus
 204. Ryza bez DPH z Metra a jej maloobchodny predaj
 205. Hlásenie 2017
 206. kupa auta a -20% dph
 207. Ako zaúčtovať koncesionárske poplatky, žiadnu faktúru nemám.
 208. Kontrolný výkaz tuzemské samoznadenie
 209. Rodinna sro a povinnost GDPR
 210. DPH pre zahraničné IČDPH
 211. Nákup knihy ako reprezentácia
 212. Predaj neodpísaného auta
 213. Registrácie pre DPH v ČR účtovanie
 214. Refakturácia služieb podľa §69 ods.12 písm.j
 215. dph vykaz
 216. Evidencia príjmov pri paušálnych výdavkoch
 217. členenie výdavkov v daňovej evidencii
 218. Faktúra od Worldline - za platby kartou
 219. Učtovanie telefonu na splátky
 220. Účtovanie palivového dreva na konci účtovného obdobia
 221. účtovanie bankového výpisu
 222. Ako zauctujem predaj firemneho automobilu obcanovi?
 223. Predaj auta kúpeného zo zahraničia
 224. Storno faktúry za služby - ako vystaviť doklad?
 225. Uhrada dane - schéma MOSS
 226. tvorba soc.fondu
 227. Ako vystavit fakturu pre manželov ?
 228. Pri kupe Notebooku mam do sumy kratk.majetku zapocitat a zauctovat aj instalaciu?
 229. SZC: Zapocitava sa prijem z materskej do limitu pre platcu DPH? 49790?
 230. Účtujete vyfakturovanie energii za rok 2017, do nakladov roka 2018 ?
 231. Odhláška zamestnávateľa zo ZP
 232. SZČO v likvidácií - zaplatene záväzky bez dokladov
 233. Chýbajúce doklady
 234. Ako mám opraviť vystavenú faktúru 10/2017 po schválení účtovnej závierky 04/2018?
 235. Zahraničná faktúra z CR
 236. zahraničná faktúra
 237. Dodatočné DP k DPH za 01/2018 - VS?
 238. prehľad o zrazených preddavkov
 239. Darčekové poukážky - dar do tomboly
 240. Aký kurz použiť pri uplatnení darčekovej poukážky v mene CZK?
 241. Môžem kapitalizovať aj záväzok bývalého spoločníka? účet 479.
 242. SZČO - dobropis k prijatej faktúre
 243. preplatenie stravy pri služobnej ceste.
 244. Zaúčtovanie donášky kvetov v rámci ČR s DPH.
 245. Daňovo uznateľné náklady
 246. novoobjavená faktúra z čiech....čo s dph?
 247. Stornovanie faktúry kvoli nesprávnemu IČ DPH číslu.
 248. Do akej odpisovej skupiny zahrnúť zdravotnícke technológie.
 249. RZZP pri dodatocnom danovom priznani
 250. DPH a stavebné práce