1. Kedy si môže daňovník uplatniť len nezdaniteľnú časť základu dane? (7 replies)
 2. Zamestnanec pracuje od septembra 2013., predtym ziak. (3 replies)
 3. Zmena sidla, pravnej formy po suvahovom dni a danove priznanie za rok 2013 (2 replies)
 4. Predaj lisu (1 replies)
 5. narok na danovy bonus - vypocet, doklady, riadky v DP (6 replies)
 6. má daňovník nárok na DB ak má dieťa vlastný príjem - na dohodu? (9 replies)
 7. NEPRAVIDEĽNÝ PRíJEM - dôchodca / odvody (5 replies)
 8. prečo mi nesedia priebežné položky? (0 replies)
 9. Prechod z danovej evidencie na jednoduche uctovnictvo (1 replies)
 10. musí byť oznámenie o predlžení lehoty na podanie priznania podpísané konateľom, alebo stačí ak ho vo všeobecnom podaní podám ako osoba splnomocnená na elektronické podanie ? (3 replies)
 11. v akom poradi odoslat elektronicky DP PO ? (4 replies)
 12. JU platba kartou za PHM (1 replies)
 13. Príloha k DP PO ako poslať? (4 replies)
 14. Treba podávať daňové priznanie PO, keď v roku 2013 nevykonávala činnosť, nemala prijmy ani výdavky a nevykazuje ani stratu ? (1 replies)
 15. Paušálne výdavky a mzdy (0 replies)
 16. odvody do zdravotnej poistovne (3 replies)
 17. refakturovanie vodného a stočného (4 replies)
 18. daňové priznanie typu B, som zamestnaná, mám príjem z prenájmu nehnuteľnosti. čo si môžem odpočítať? iba 500 eur, vodu, energiu? a čo daň z nehnuteľnosti a poistku za nehnuteľnosť? (2 replies)
 19. Strata z roku 2011 (2 replies)
 20. Ciastocny dobropis k majetku (0 replies)
 21. Daňové priznanie typu B bez nedoplatku (8 replies)
 22. prepustenemu zamestnancovi nebola vyplatena prečerpana dovolenka- čo s vytvorenou rezervou v učtovnictve? (0 replies)
 23. sankčný úrok z Daňového úradu-ktorý riadok v DP PO ? (2 replies)
 24. Daňový bonus v DP FO A (2 replies)
 25. FS - Informácia k zostavovaniu poznámok individuálnej účtovnej závierky (0 replies)
 26. ukončenie živnosti a DP (1 replies)
 27. Vie mi niekto poradiť aký je priemerný ročný kurz libry ? (1 replies)
 28. občianské združenie a výkazy (1 replies)
 29. Staré záväzky sa nestávajú pripočítateľnou položkou v JU ? (0 replies)
 30. Ako si zistím,resp. na základe akých parametrov zistím priemernú spotrebu PHM, keď nie je uvedená v technickom preukaze? (1 replies)
 31. nesedí saldokonto s hlavnou knihou (0 replies)
 32. Odpis zavazku, ktory nebol nakladom (0 replies)
 33. zivnost a prenajom (1 replies)
 34. ahojte, vyplňa sa aj posledná strana daňoveho priznania(potvrdenie o podani...)?? (0 replies)
 35. Nájomné (za správu bytu) a kontrolný výkaz (0 replies)
 36. ERP prihlásenie elektronicky na DU? (0 replies)
 37. Účtovanie projektovej dokumentácie v PÚ (0 replies)
 38. Invalidný dôchodca- DPFO typ A - nezdanitel. časť? (8 replies)
 39. účtovanie stravného v Pú (9 replies)
 40. úprava základu dane o nezaplatené záväzky (2 replies)
 41. Robí sa vrámci DÚ zápočet pri platení?/daň z príjmu r.2013/ (1 replies)
 42. Ako spravne zauctovat spatny rabat = dobropis za splneny obrat za minuly rok, (datum dodania 2014) do roka 2013? (2 replies)
 43. Provizia za sprostredkovanie a danove priznanie (4 replies)
 44. Ahojte, kto pozná program Helios Orange? a pracuje v ňom? Potrebovala by som radu, Zuzana (0 replies)
 45. Postup pri podaní poznámok (30 replies)
 46. Paušálne výdavyky 40%, možno ich počas podnikania meniť? (4 replies)
 47. Neuhradene dobropisy k 31.12.2013 ostavaju na 311 resp. 321? (4 replies)
 48. oznamenie danovému úradu o nedosiahnutí príjmu (5 replies)
 49. Dobropis k faktúre s vývozom do tretích krajín (0 replies)
 50. Výplatna páska-Anglicko-Cardiff (1 replies)
 51. vlastné príjmy manželky (2 replies)
 52. Odklad podania DP PO. (8 replies)
 53. ako sa započítavajú zaplatené preddavky PO? (4 replies)
 54. Potvrdenie o prijatí - vytlačený Detail potvrdenia (10 replies)
 55. faktura za sprostredkovanie FO-odpocitatalelna polozka v DP PO ? (1 replies)
 56. Potvrdenie o príjme v nečine pomôžte preložiť (0 replies)
 57. daňové priznanie - živnostík v Írsku (0 replies)
 58. danove priznanie (3 replies)
 59. príspevok z UPSVaR (7 replies)
 60. občianske združenie - žiadne príjmy a daňové priznanie (1 replies)
 61. Potrebujem poradiť ohľadne amazon-u a slovenskej živnosti. (0 replies)
 62. Stravne (8 replies)
 63. Pôžičku od súkromnej osoby do výkazu majetok a záväzky dám do kolonky úver ? (1 replies)
 64. Podanie DP PO platiteľ DPH (1 replies)
 65. Vyplatený podiel na zásobách v združení FO - VOZD? (1 replies)
 66. Musim podat danove priznanie aj za seba? (3 replies)
 67. Ako ste riešili prílohy /netabuľkové/ k DP typu B podávané elektronicky (2 replies)
 68. SZČP ako vytvoriť v Omege vnútropodnikové faktúry, pôžičky medzi strediskami (0 replies)
 69. Ako vyradit pohladavku na zaklade dohody, ku ktorej boli vytvorena 100%-na opravna polozka? (3 replies)
 70. SZČO mal nulové príjmu zo živnosti a výdavky cca. 500eur na zdravotné odvody. Ako má vypísať DP? (4 replies)
 71. rocne hlasenie (1 replies)
 72. Odpočítanie daňovej straty (1 replies)
 73. Ako zúčtovať v peňažnom denníku súkromnú platbu kartou z podnikateľského účtu? (1 replies)
 74. dodatočné DP (8 replies)
 75. Obchodná zásielka z Číny bez JCD - čo dať do nákladov? (0 replies)
 76. Daňové priznanie B elektronicky a rodné listy detí (1 replies)
 77. Daňové priznanie právnická osoba ako podať? (6 replies)
 78. môžem uplatniť tento rok paušálne výdavky, keď minulý rok som uplatnila skutočné výdavky? (0 replies)
 79. úroky na účtoch a daňové priznanie (8 replies)
 80. Neplatca DPH: predaj domény do CZ (0 replies)
 81. zahr. diety cez ID alebo cez pokladňu ? (0 replies)
 82. Danove priznanie v nemecku pre vratenie dani pre firmu (0 replies)
 83. Mozu pre sk firmu v nemecku pracovat zivnostnici? (0 replies)
 84. ako postupovať pri účtovaní havárie auta (2 replies)
 85. Musím podať daňové priznanie, keď som v roku 2013 ako spoluvlastník predal byt? (3 replies)
 86. Vecná výhra zdanenie (9 replies)
 87. starobný dôchodca má príjem z prenájmu vo výške 1600 EUR,musí podať daňové priznanie? iný príjem nemá (8 replies)
 88. DP B - žiadne príjmy - treba aj výkazy? (1 replies)
 89. Storno bloku z reg.pokladne (0 replies)
 90. Prenajom nehnutelnosti - strata a vyplnenie DP (6 replies)
 91. Koeficient a daň z príjmov PO (0 replies)
 92. ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov ZŤP (4 replies)
 93. Pri vypisovaní daňového prizania za rok 2013 u materskej spoločnosti, je zisk dcérskej spoločnosti účtovaný vo výnosoch ,odpočítateľnou položkou na r. 210? (1 replies)
 94. JCD bolo s datumami 12/2013, potvrdenie DHL o zaplateni na ucet colnice 01/2014, kedy uplatnit DPH? (4 replies)
 95. PÚ pri fakturácii postpaid - dodávatel / prepaid zákazník (0 replies)
 96. Cena za DP (5 replies)
 97. Ako si overím, či som podala DP správne? (1 replies)
 98. daňová strata (4 replies)
 99. daň z príjmov PO 11,50Eur (9 replies)
 100. Časové rozlíšenie (3 replies)
 101. Dôchodca-SZČO a odvody (3 replies)
 102. Prílohy k DPFO A (2 replies)
 103. Preddavky DPPO, zopár otázok. (3 replies)
 104. Na DU som odoslala schválenú UZ. Je potrebné poslať ešte oznámenie o schválení a rozhodnutie spoločníka o schválení UZ? (9 replies)
 105. Musím platiť daň z darovaného pozemku? (1 replies)
 106. starobný dôchodca a daňové priznanie (1 replies)
 107. Aký použiť kód zdroja + ekon. klasifikácia za mesačný príspevok rodičov za pobyt detí v škôlke v roku 2014 (0 replies)
 108. Preddavky na daň z príjmu PO na rok 2014 výpočet (1 replies)
 109. Ako účtovať v PU nákup motorového vozidla na tretinky? (4 replies)
 110. Dan z predaja zdedenej nehnutelnosti (9 replies)
 111. SZČO+finančný sprostredkovateľ (6 replies)
 112. zasielanie výkazov (2 replies)
 113. dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie (20 replies)
 114. Akú účtovná závierku posielate na DÚ zostavenú či schválenú? (3 replies)
 115. žiadosť o splátkový kalendár na dan z príjmu (1 replies)
 116. Odpisovanie technického zhodnotenia (0 replies)
 117. môžem si v jednoduchom účtovníctve neziskovky nahrať bezúročnú pôžičku do závňzkov a neuhradenú časť presúvať z roka na rok? (1 replies)
 118. Výdavky na stravovanie sa majú účtovať v peňažnom denníku do kolónky služby alebo ostatné výdavky OZD. (1 replies)
 119. podlieha zisk z predaja súkromného majetku zdaneniu ? (2 replies)
 120. za aké obdobie mám nárok na daňový bonus ? (2 replies)
 121. Odpočet na manželku ak má manžel príjmy zo zam.a z prenájmu (4 replies)
 122. prijmovy pokladnicny doklad bez cisla (0 replies)
 123. Faktúra za obedy pre SZČO-platca DPH (3 replies)
 124. Záväzky po 36 mesiacoch (1 replies)
 125. vklad hotovosti do pokladne neziskovky (0 replies)
 126. Zaúčtovanie rozdielu koeficientu DPH v peň. denníku (0 replies)
 127. nadmerny odpocet DPH (1 replies)
 128. Súdne trovy a prehratý súd (1 replies)
 129. DP SZČO (2 replies)
 130. Preddavok na daň z príjmu PO - prepočítanie (7 replies)
 131. príjem z Rakúska - danové priznanie (2 replies)
 132. odoslanie ÚZ (0 replies)
 133. Kde podať DP ? (1 replies)
 134. Osobná asistencia a dochodca podat alebo nepodat DP? (3 replies)
 135. Aký dátum zdaňovacieho obdobia napísať na DP PO - zapísanej do OR dňom 06.06.2013 ? (1 replies)
 136. Ak podávam súhrnný výkaz DPH, podávam aj celoročné priznanie DPH? (2 replies)
 137. Mylná platba na účet OZ posledný deň v roku - ako ju zaevidovať? (2 replies)
 138. Je poistné plnenie vypočítané podľa kalkulácie poisťovne tzv. ekonomická oprava (čiže bez faktúry za opravu) daňový výnos? (0 replies)
 139. Koeficient DPH - Alfa plus (0 replies)
 140. Chyba pri inicializácii podpisovača (6 replies)
 141. Výdavky na opravy pri poskytovaní ubytovacích služieb a prenájme v celkovej výške alebo alikvotná časť? (6 replies)
 142. Peniaze na ceste s mínusov a riadok 057 v súvahe (6 replies)
 143. Ako mám účtovať SHR-ovi náklady za PHL za používanie traktora? (0 replies)
 144. úver - exekúcia - účtovanie (0 replies)
 145. SHR dostal podporu formou jednotnej platby na plochu a podporu na VDJ . Mám mu ich dať celé do príjmu? Účtujem v JÚ. (0 replies)
 146. odpis pohľadávky (2 replies)
 147. Prerušená živnosť - pohľadávky v DP (5 replies)
 148. Kontrolný výkaz - koeficient (8 replies)
 149. Príjmy zo zahraničia podľa § 5 + príjem z prenájmu v SR (24 replies)
 150. vratka DPH zo zahraničia (4 replies)
 151. Rezerva - daňový alebo nedaňový náklad? (1 replies)
 152. Výkazy k DP (0 replies)
 153. Nulové daňové priznanie právnickej osoby (0 replies)
 154. nezdanitelna cast zakladu dane vyssia nez mzda (6 replies)
 155. penzista (2 replies)
 156. Musím podať DP? (4 replies)
 157. Inventarizácia pohľadávok (4 replies)
 158. Odpisy a strata (2 replies)
 159. Paušálne výdavky (8 replies)
 160. Účtovanie storna 20% PHM v programe Alfa plus od 1.1.2014. (5 replies)
 161. Učtovanie došlej fa za tovar v PU (4 replies)
 162. Mám založenú živnosť, za rok 2013 som mala len príjmy /provízie /od OVB ALLFINANZ-do ktorého riadku DP B- § 6 ods2.......za radím tento príjem?Podľa písmena b/ alebo d. (1 replies)
 163. preddavky na daň (1 replies)
 164. provizia a danove priznanie (0 replies)
 165. prijem danovnika obcana sr s centrom zaujmov v zahranici (0 replies)
 166. KV B1 stl. 3 (0 replies)
 167. záporne účtovné odpisy (0 replies)
 168. ZEP (4 replies)
 169. Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2014 - Ing. Anna Cenigová (0 replies)
 170. zahraničná pracovná cesta a stravné (6 replies)
 171. Inventárizácia (2 replies)
 172. DP občianskeho združenia a poznámky ku UZ (1 replies)
 173. Nezaplatené odvody a ukončenie podnikania (5 replies)
 174. účtovanie a daňová uznateľnosť náhrady trov konania (1 replies)
 175. Daňové priznanie typu A (3 replies)
 176. Obdobie platenia preddavkov na daň z príjmov PO (7 replies)
 177. centové vyrovnania (2 replies)
 178. prefaktúrovanie odvodov (0 replies)
 179. oneskorená registrácia na DPH a vplyv na daň z príjmov (1 replies)
 180. Ako sa daný príklad prejaví v DP PO (0 replies)
 181. Predaj krátkodobého majetku (1 replies)
 182. Môžem predať tovar v hodnote 15 000 za 1000 pri ukončení podnikania.Som platca DPH. (1 replies)
 183. Daňové priznanie 2013 (4 replies)
 184. nezaradeni hmotný majetok (1 replies)
 185. Danenie zisku z predaja zahraničných akcií (0 replies)
 186. Daňové priznanie PO - desatinné miesta (2 replies)
 187. Ako vyexportovať z Pohody priznanie k dani z príjmov PO? (2 replies)
 188. Do koľko dní od podania daňového priznania mi vrátia preplatok (4 replies)
 189. nesplnené povinnosti voči DU (9 replies)
 190. Čerpanie -sociálny fond (3 replies)
 191. Potvrdenie o prijme za ocka ktory zomrel si treba vyziadat alebo je zemestnavatel povinny ho vystavit automaticky? (2 replies)
 192. Osobný asistent sa zabudol nahlásiť (2 replies)
 193. Duplicitne elektronicke podania na portal FS (2 replies)
 194. poskytnutá záloha a dph (1 replies)
 195. Ukončenie živnosti, paušálne výdavky a neuhradené záväzky (2 replies)
 196. aký bar kód sa musí prilepiť na danové priznanie - právnické osoby?? Kde alebo kto to vydáva? (0 replies)
 197. jednorázový príjem z autorského honoráru (0 replies)
 198. Splatná daň na DP (0 replies)
 199. plnomocenstvo na daňovom úrade (2 replies)
 200. DAR a 2 percenta z dane PO (5 replies)
 201. Prosim o pomoc s daňovým priznaním - Provizia od Allianz (0 replies)
 202. Ktorý číselný údaj mám vyplniť do DP typ A - rozdiel 0,02 €. (6 replies)
 203. Preplatok od SSE - záväzok s mínusom alebo pohľadávka (1 replies)
 204. Dokedy treba zaplatiť daň na úhradu z riadku 900 DP k DPPO? (2 replies)
 205. Prechod z JÚ na daňovú evidenciu (1 replies)
 206. Auto na spotrebný úver a totálna škoda (2 replies)
 207. Začiatočník JU,MRP- Priebežné položky- platby kartou (3 replies)
 208. Príjmy za prenájom nehnuteľnosti a k nim výdaje (0 replies)
 209. DP typ B dôchodcu - vrátenie dane (3 replies)
 210. Faktura z Fb a DPH (0 replies)
 211. nedoplatok 0,01 EUR DP typ A vzs. RZD (2 replies)
 212. odpis pohľadávok (0 replies)
 213. Mimoriadna účtovná závierka (0 replies)
 214. Je povinná PO - neplatiteľ DPH - spiaca s.r.o. podať nulové priznanie DP PO za rok 2013 elektronicky ? (3 replies)
 215. dańový bonus Szčo (5 replies)
 216. V r. 2013 som mal výnos z predaja CP. CP boli upísane v r. 2009,2010 (výnos nižši ako 925,95) a 2011( výnos nižši ako 500 EUR). Stači mi podať DP FO typ A, a tieto prijmy netreba nikde uvádzať? (0 replies)
 217. MRP - súvaha a výkaz ziskov a strát nesedí o 1 Eur (2 replies)
 218. Nákup jazdeného vozidlo v hodnote 650 EUR a odpisovanie (1 replies)
 219. Musím nezaplatený úrok z pôžičky zdaniť? (0 replies)
 220. danove priznanie elektronicky (2 replies)
 221. kúpil som podriadený dlhopis - emitent je zahraničny , pravidelne štvrťročne mi bude vyplácaný kúpon - ako je to s daňou a zdravotnými odvodmi (0 replies)
 222. faktúra do zahraničia materiál a refakturácia dopravy (0 replies)
 223. DP polovnicke zdruzenie (1 replies)
 224. Ako elektorinicky pošlem prílohu DP B 2013 - potvrdenie o príjme zo zamestnania? mozem oscanovat a poslat ako prilohu DP s priponou jpg ? (1 replies)
 225. daňové priznanie dobrovoľne nezam. z prenájmu (0 replies)
 226. AKo pridať záväzky z min. rokov do programu ALFA plus (0 replies)
 227. Koľko počítačov si môžem dať ako oprávnené náklady do živnosti? (4 replies)
 228. odoslanie DPPO, účtovnej závierky (0 replies)
 229. Zostatok na účte 383 (0 replies)
 230. Stravné na prac.ceste a poskytnutý gastrolístok (0 replies)
 231. Predaj nehnuteľnosti - nepodané priznanie - daň z nehnuteľnosti (0 replies)
 232. stravovanie a DPH + príspevok (nedaň.náklad) (0 replies)
 233. odpočet straty v daňovom priznaní (0 replies)
 234. Ľudia ako mám zaúčtovať úhradu poplatku za zápis do registra veriteľov NBS ? (1 replies)
 235. uctovanie v knihe zasob (0 replies)
 236. Funguje vám dnes, 24.3.2014 portál Finančnej správy? (26 replies)
 237. Úhrady v hotovosti: Účtovať faktúry alebo príjmy z pokladne? (0 replies)
 238. Predaj podielu vo firme (0 replies)
 239. Počítajú sa odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne do nákladov v roku 2013? (2 replies)
 240. strata z akcii a DP (0 replies)
 241. Prenájom bytu len 8 mesiacov ako s výdavkami? (0 replies)
 242. faktúry platené dobierkou alebo kuriérom (1 replies)
 243. nezdaniteľná časť na manželku - poberateľka starobného dôchodku (2 replies)
 244. Uplatnenie daňovej evidencie (0 replies)
 245. strata zo zivnosti a prijem z prenajmu (3 replies)
 246. odpisové skupiny (0 replies)
 247. Dlhodobý hmotný majetok nezaradený a výkaz o majetku a záväzkoch (4 replies)
 248. ako mozem umorit stratu z r. 2012? (4 replies)
 249. Staré záväzky, ktoré už nie je komu uhradiť - ako sa ich účtovne zbaviť? (4 replies)
 250. práca pre slovenskú agentúru v zahraničí a DP (0 replies)