1. Výdavky pred začatím podnikateľskej činnosti (2 replies)
 2. Ako zaučtovat v JU za rok 2013 farbu zakúpenú na malovanie prevádzky svojpomocne, príp. ostatný materiál na opravy prevádzky ? (2 replies)
 3. Prijem z registra placentarnych krvotvornych buniek (darovanie krvi) vs Daňové priznanie FO (0 replies)
 4. Ako zaúčtovať v JU zvýšený odvod do ZP? (1 replies)
 5. Môžte mi niekto upresniť aké presne VOZD si môžem uplatniť v tohtoročnom DP (v rámci eshopu s oblečením a obuvou) ? Sú tam nejaké zmeny tento rok ? (2 replies)
 6. Príjem zo závislej činnosti + zo živnosti a zrazené preddavky na daň podľa § 35 - DP B (21 replies)
 7. zúčtovanie úhrady záväzku v hotovosti (0 replies)
 8. Cena za účtovníctvo (4 replies)
 9. Pôžičky v poznámkach (0 replies)
 10. Bankové výpisy od 1.2.2014 (0 replies)
 11. poskytnutý úver na obstaranie dlhodobého majetku v podvojnom účtovníctve (0 replies)
 12. Český zamestnávateľ a práca v Česku aj v Nemecku a DP na Slovensku (4 replies)
 13. vývoz smetí ako oprávnený výdavok? (4 replies)
 14. kombinácia uplatnenia výdavkov §6 ods. 2, 3,4 (0 replies)
 15. predĺženie lehoty na podanie DP pri prerušení živnosti (3 replies)
 16. Prechod z JÚ na paušál a následne na DE a odpis (4 replies)
 17. Poskytnutie sluzby zahranicnej osobe bez IC DPH, bez ICO - kam v kontrolnom vykaze? (2 replies)
 18. DDP DPPO a účtovná závierka (6 replies)
 19. Daňové priznanie typ "B" FO. (1 replies)
 20. vyfakturovana spotreba energii - zrážková voda-ako účtovať v PÚ ? (0 replies)
 21. daňové priznanie (1 replies)
 22. Prepočítanie preddavkov od 1.1.2014 (4 replies)
 23. Ako účtovať vydávanie časopisu v PU (0 replies)
 24. Nadmerný odpočet z pred dvoch mesiacov (2 replies)
 25. daňové výdavky (0 replies)
 26. Provízie z reklamnej činnosti pre portál (0 replies)
 27. KV DPH dodatočný (2 replies)
 28. Daňové přiznání SK a základ daně? (5 replies)
 29. Mesačný platca DPH ako faktúrovať ? (0 replies)
 30. Učtovníctvo SVB (0 replies)
 31. Ako správne vysporiadať DPH z nákupu materiálu v zahraničí, ak má SK platca len doklad z ERP zo zahraničia? (0 replies)
 32. Do akej výšky môže konateľ s.r.o-čky vkladať osobné vklady v hotovosti (3 replies)
 33. Tovar pri likvidácii predajne. (0 replies)
 34. Ako správne vyplniť účtovnú závierku neziskovej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva? (1 replies)
 35. výdavky pri sprostredkovaní predaja iného tovaru (0 replies)
 36. Zahŕňa sa materská dávka do DPzP FO za 2013? (2 replies)
 37. ERP a platba za faktúru (1 replies)
 38. Danove priznanie typ B - zivnostnik bez prijmu (2 replies)
 39. Dobropis pre občana (1 replies)
 40. Dobropis občanovi a KV dph (1 replies)
 41. Viete mi niekto poradiť, keď hľadám IČ DPH NEMECKEJ FIRMY (hotelu), či existuje nejaká stránka na to určená? (3 replies)
 42. DPFO B - policko 13 - Ekonomické, personálne alebo inéprepojenie (0 replies)
 43. Potvrdenie z Čiech (6 replies)
 44. Potvrdenie o príjme z Čiech (3 replies)
 45. storno faktúru - kontrolný výkaz (4 replies)
 46. Danove priznanie typ B - vrateny preplatok ZP (1 replies)
 47. Dodanie tovaru s montážou pre slovenskú firmu do EU (0 replies)
 48. Daňové prizanie typ B - tabuľa 1a a 1b (4 replies)
 49. Neuhradený nájom - daň z príjmu (8 replies)
 50. ako správne účtovať faktúry za opakované dodanie za energie a následne aj faktúry s preplatkom/nedoplatkom ohľadom JU, Platca DPH a následne KV, (2 replies)
 51. tvorba opravných položiek na pohľadávky (1 replies)
 52. Dohoda + SZČO (2 replies)
 53. zakúpená licencia na 5 rokov v JÚ - priamo do výdavkov alebo odpisovať ako nehmot.majetok? (0 replies)
 54. Príjem z umeleckej činnosti alebo zo živnosti (1 replies)
 55. Fa z Nemecka a kontrólny výkaz (1 replies)
 56. Sme druh a družka, máme spolocne deti, na ktoré si partner uplatní danový bonus. Môže uviesť do DP na výplatu DB bankový úcet patnerky, kedže on BU nemá? (2 replies)
 57. Zaregistroval som sa správne??? (0 replies)
 58. Došlá faktúra zo Švajčiarska (3 replies)
 59. zisk/strata (2 replies)
 60. Živnostník, ktorý vypĺňa daňové priznanie typu B a má ho nulové, musí ho podávať? (2 replies)
 61. Kontrolný výkaz a odpočet DPH §55 (0 replies)
 62. Dobropis vystavený v 12/2013 za tovar z EU (množstevná zľava z objemu nákupu za rok 2013) ale prišiel až 20/3/2014 (0 replies)
 63. Do ktoreho mesiaca do DPH ide táto FA? (3 replies)
 64. PHM počas PN (0 replies)
 65. výkaz o majetku a záväzkoch (1 replies)
 66. Stav na účte 132 (1 replies)
 67. Ako zaúčtovať uhradené faktúry bez bločka. (1 replies)
 68. Financovanie auta na štvrtiny (1 replies)
 69. výkaz DPH (0 replies)
 70. kontrolný výkaz, dodanenie - POHODA (0 replies)
 71. do ktorej časti kontrólneho výkazu vstúpi faktúra pre nepodnikateľa (5 replies)
 72. Prerušenie odpisovanie nehnuteľnosti (0 replies)
 73. Účtujem v jednoduchom účtovníctve a neviem ako účtovať pri : (5 replies)
 74. Kontrolny vykaz (6 replies)
 75. potrebujem určit SK NACE v DP živnosť - Podporu predaja, dokladanie tovaru a kontrola zaručných dob. (4 replies)
 76. Zamestnanecka premia (1 replies)
 77. Prijatie zálohovej platby (2 replies)
 78. solidárna daň (4 replies)
 79. Nevlastný bankový účet (1 replies)
 80. ako zaúčtovať finančný príspevok štátu na dlhod.nezamestnan. zamestnanca? (0 replies)
 81. UKončenie a otvorenie živnosti v priebehu roka a paušálne výdavky (2 replies)
 82. Zrušenie živnosti a sociálny fond (0 replies)
 83. odhlásenie auta z du (9 replies)
 84. nedoplatky na zdravotnom poisteni a danove priznanie (2 replies)
 85. kolky - v jednoduchom účtovníctve podľa postupov od 1.1.2013 ? kam účtovať ? (5 replies)
 86. Vratenie dane za PN v rocnom zuctovani (9 replies)
 87. Predaj kúpenej nehnuteľnosti - výdavky (0 replies)
 88. preplatok 2013 (0 replies)
 89. Dodatočné daňové priznanie a 2 či 3 % dane (2 replies)
 90. Úhrada záväzku (0 replies)
 91. Odpočitateľná položka na manželku (5 replies)
 92. Doklady ako priloha k danovemu priznaniu (1 replies)
 93. Práca v Anglicku a potvrdenie P60 (1 replies)
 94. Dodávanie služieb do EU bez registrácie DPH (0 replies)
 95. treba priznat vedlajsi prijem do 100euro rocne? (2 replies)
 96. Ako podeliť príjmy z prenájmu, ak ide o dávno rozvedené manželstvo bez majetkového vysporiadania v bezpodielovom spoluvlastníctve? (4 replies)
 97. 3 tabuľky (zásoby, pohľadávk, záväzky....) v DPFO B, ktorú vypísať? (4 replies)
 98. poplatky za úradnú kontrolu - daňový výdavok (3 replies)
 99. kto podpisuje DPPO ak má jediného spoločníka a ten je prokúra + konateľa (2 replies)
 100. Nárok na daňový bonus (8 replies)
 101. rezervy - daň. priznanie (0 replies)
 102. Mimoriadna splátka vs. akciové fondy (1 replies)
 103. Dôchodca a DP (3 replies)
 104. DP A a opatrovateľský príspevok (4 replies)
 105. Musí byť účtovná závierka SVB schválená pri jej podávaní na daňový úrad? (2 replies)
 106. Aké sú sankcie za porušenie zmluvy medzi ČR a SR o zamedzení dvojitého zdanenia? (0 replies)
 107. DP 2013 typ B - Daňová strata (5 replies)
 108. mandántna zmluva (0 replies)
 109. Ako mám nahrať do MRP PU došlú fa za phl, ked si uplatnujem 80% phl do nakladov? (3 replies)
 110. Dôchodca živnostník (0 replies)
 111. Ukončenie živnosti a neuhradené pohľadávky (5 replies)
 112. DPH (3 replies)
 113. Neuplatnená časť odpisu a daňové priznanie k dani z príjmov PO za 2013 (3 replies)
 114. Aký použiť kurz? (3 replies)
 115. Digitálna telefónna ústredňa (0 replies)
 116. Rezerva na reklamácie - čerpanie, rušenie, tvorba a úprava ZD (0 replies)
 117. Zľava za včasnú platbu - tovar spôsobom A (3 replies)
 118. Daňovník má MV v prenájme a používa ho na podnikanie. Platí daň z MV. Zaúčtujem mu ju do zásob alebo do ostatných výdavkov? (2 replies)
 119. KVDPH (1 replies)
 120. Zdanenie pohľadávok, záväzkov, majetku, zásob pri prerušení živnosti 2013. (0 replies)
 121. Prijem z predaja nehnutelnosti - danove priznanie (0 replies)
 122. príjem z nájmu poľnohospodárskeho pozemku (0 replies)
 123. Spotrebný úver - Poznámky 2013 (2 replies)
 124. registrácia DPH (3 replies)
 125. Doklad k DP FO (0 replies)
 126. Uvádzanie súm v eurocentoch v poznámkach (1 replies)
 127. Zdaňovanie príjmu pri prevode zdedených podielov družstevného bytu (8 replies)
 128. Technické zhodnotenie budovy (0 replies)
 129. Odpis záväzku a DP (0 replies)
 130. Pripočítateľné položky (0 replies)
 131. Poznámky k závierke - časť F aktíva (0 replies)
 132. Je potrebné vypísať VPD doklad ku zloženkám - úhrady SP a ZP szčo pri uplatnení paušálnych výdavkoch ? (1 replies)
 133. prenájom bytu-príjmy,výdavky, evidencia (0 replies)
 134. Prepojenie firiem a záväzky (3 replies)
 135. odpočet daňovej straty.Akú sumu napísať do riadkov 59-62, celú stratu alebo len tú ktorá sa odpočítava (8 replies)
 136. Nedoplatok 1 cent na DPH (9 replies)
 137. Platia sa odvody pri znovuotvorení živnosti? (3 replies)
 138. Účtovanie postúpenia pohľadávky v prípade neplatnosti zmluvy o postúpení (0 replies)
 139. Môžem zahrnúť poistné dobrovoľne nezamestnanej osoby do DP? (0 replies)
 140. Práca v Rakúsku a zamestnanecká prémia (2 replies)
 141. tovar z ciny - na kt. riadok DPzDPH (0 replies)
 142. ukončenie živnosti a príloha 1 DP B (0 replies)
 143. Registrácia v eschope (0 replies)
 144. Dostal som pokutu od Hygieny, mam predajnu s potravinami, (1 replies)
 145. daň za nájom pozemkov (4 replies)
 146. živnosť a PN (2 replies)
 147. Faktúra do PL občanovi (1 replies)
 148. Nepostihnuteľné sumy pre účely výpočtu exekučných zrážok je v hrubom 118,85 € alebo v čistom? (1 replies)
 149. zľavový kupón uplatnený na prijatej faktúre a KV (0 replies)
 150. vrátenie tovaru a vystavený pokladničný doklad mínusom. (3 replies)
 151. Zaradenie príjmu pri prenájme a odpisy (2 replies)
 152. Výpočet preddavkov na DzPFO 2014 (1 replies)
 153. daňové priznanie (2 replies)
 154. Podpisy na DPFO (10 replies)
 155. Daňové priznanie a príjem z Rakúska (1 replies)
 156. Kam si mam v tlacive FO.B uplatnit zaplatene preddavky na ZP za prenajom. (2 replies)
 157. bol mi spatne vyplateny SD, mam nejaku povinnost na DU? (1 replies)
 158. danova evidencia, tab. c. 1a (1 replies)
 159. účtovanie zahraničnej fyzickej osoby (0 replies)
 160. predaj HM po ukončení živnosti (0 replies)
 161. Predaj časti HIM (0 replies)
 162. Uloženie uzávierky 2013 do registra (5 replies)
 163. Dańová strata s. r. o. (4 replies)
 164. príspevky poľovníckeho združenia (5 replies)
 165. Započítava sa materská do celkového príjmu ak som mala max.materskú? (8 replies)
 166. DP FO A a úhrada nedoplatku (4 replies)
 167. odpočet dph mesiac po kúpe auta (3 replies)
 168. § 8 ZDP a výdavky (1 replies)
 169. Ahojte, potrebujem poradiť. Ak SZČO - podniká v oblasti ťažby dreva - si kúpil koňa, ktorého potrebuje k svojmu podnikaniu. Neviem ako to mám v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať. (2 replies)
 170. oslobodenie (1 replies)
 171. zabudnutá vyšlá FA a výkaz DPH (2 replies)
 172. upresnenie sumy - zaplatene poistne (2 replies)
 173. NČZD na manželku evidovanú na ÚP. (2 replies)
 174. stratený doklad a zauctovanie (1 replies)
 175. nezdaniteľná položka na manželku (6 replies)
 176. Pozastavená živnosť neobnovená do lehoty na podanie DP a paušálne výdavky (5 replies)
 177. podpisovanie DPPO (0 replies)
 178. kam dat do nakladov dobrovolne platene zp pri prenajme bytu? (5 replies)
 179. môžem rozdeliť príjmy a výdavky pri prenájme nehnuteľnosti na seba a manželku, bezpodielové vlastníctvo (1 replies)
 180. danove priznanie (0 replies)
 181. Paušálne výdavky za rok 2013 (2 replies)
 182. Zápočet pohľadávok a záväzkov z pohľadu DPH (2 replies)
 183. 554 definícia účtu, ide do výkaz ziskov a strat (0 replies)
 184. Ako správne zdaniť príjem zo Švajčiarska na slovenskú živnosť? (8 replies)
 185. Preplatok zo sociálnej poisťovne a DP FO B 2013 príloha č.1 r.13 (1 replies)
 186. Aké výdavky môžem uviesť v súvislosti s príjmom, ktoré predstavuje odbytné zo životnej poistky? (7 replies)
 187. Daňové priznanie cez edane.sk (2 replies)
 188. Zamestnanecka premia (3 replies)
 189. Podanie DP elektronicky a bonus (1 replies)
 190. Konateľ s.r.o. a zamestnanec a daňové priznanie (2 replies)
 191. Prenájom bytu fyzická osoba nerezident Sk (0 replies)
 192. Vyšla mi daň na úhradu 0,06 EUR. Môžem poukázať 2 % z dane (2 replies)
 193. Mínusové položky na faktúre (4 replies)
 194. Oneskorená vyúčtovacia faktúra (4 replies)
 195. JÚ skončenie podnikania-nulový výkaz o MaZ? (1 replies)
 196. DPH B2 alebo B3? (4 replies)
 197. Kolky - danova uznatelnost (2 replies)
 198. DzPPO preddavky 2014 (1 replies)
 199. nie je náhodou ako po iné roky tabuľka na paušálne výdavky za rok 2013? (1 replies)
 200. Kontrolný výkaz (2 replies)
 201. ostupenie pohľadávky u postupníka (2 replies)
 202. ahojte prosim vas vedel by mi niekto okontrolovat 4 danove priznania? nechcem aby ma vyhodili z prace ak to bude zle urobene :( vdaka za vsetky podnety (10 replies)
 203. Splátka za leasing - do akého oddielu KV mám zaradiť? (1 replies)
 204. Vie mi niekto poradiť vypísať nemecké DP? (0 replies)
 205. časové rozlíšenie neplatca DPH (5 replies)
 206. predaj pozemku za nižšiu cenu ako je nákupná (3 replies)
 207. Ako vytlačím podaný dokument cez portál FS? (4 replies)
 208. vyplatenie úroky z kaucií (0 replies)
 209. dohady? alebo nevyfakturované dodavky? (2 replies)
 210. Dátum zdaniteľného plnenia pri dobierke (5 replies)
 211. zamestnankyňa odchod na dôchodok (8 replies)
 212. Paušalne výdavky a strata (4 replies)
 213. ešte raz cestovné (4 replies)
 214. Prilohy a vykazy k DP (3 replies)
 215. Ak daňovník dostane OUD až niekedy v apríli - zaplatí daň, stačí to pre poukázanie 2% (podľa §50) (4 replies)
 216. Účtovanie predaja pneumatík z automobilu v majetku (0 replies)
 217. Kde do KV DPH zapíšem blok z ERP, ktorý je však s mínusovou hodnotou? Ako dobropis?? (6 replies)
 218. Čo patrí medzi DAŇOVÉ príjmy obcí v Rakúsku? (0 replies)
 219. vratenie dane prac. dôchodcovi (3 replies)
 220. Dotácia v PU - účtovanie (0 replies)
 221. Faktúry v czk (2 replies)
 222. Kde mám zaradiť v KV faktúru od elektrární napr. preplatok alebo nedoplatok (3 replies)
 223. práca na dohodu vykonávaná na Slovensku pre Českého zamestnávateľa (3 replies)
 224. kvartalny vykaz poslat elektronicky-pred odoslanim DPH (4 replies)
 225. Pohľadávky v evidencii (paušálne výdavky) (2 replies)
 226. Prílohy k DP z príjmu FO typ B (2 replies)
 227. Fakturácia tovaru §69 ods 12 g (2 replies)
 228. Aké si nahodiť počiatočné hodnoty majetku? (2 replies)
 229. Oprávky na účte 082- kedy a ako? (2 replies)
 230. Prenájom nehnuteľnosti a DPH (4 replies)
 231. platba daňovej povinnosti z DP typ B FO za rok 2013 (7 replies)
 232. Našli ste to na stránke FS? (9 replies)
 233. Paušálne výdavky - registrácia §7 DPH (1 replies)
 234. príjem z UK a DP (1 replies)
 235. V ktorom mesiaci podať daňové priznanie a odviesť DPH? (1 replies)
 236. Daňové priznanie B - daň 15 Eur na r.88. Do ktorého riadku ju ešte mám zapísať? Neuplatňujem si nárok na daňový bonus. (4 replies)
 237. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (2 replies)
 238. mrp účtovovanie §69 ods.12 pism f (2 replies)
 239. Čo písať do kolónky na DP - SK NACE- ? (2 replies)
 240. ako na kurzove vyrovnanie v Pohode? (0 replies)
 241. Strata, tvorba a čerpanie rezervného fondu. (3 replies)
 242. odmietnutie vystavenia faktúr (0 replies)
 243. SZČO s nulovým príjmom (4 replies)
 244. prílohy k DP PO elektronicky (4 replies)
 245. odpočitateľná položka na manželku (5 replies)
 246. Podavam na SK DP po prvy krat. Do prijmu zahrniem honorar+cestovne + 6,54xodpr.dni? Toto bude moj hruby prijem? Do vydavkov zaratam 40% + zaplatene odvody v AT? (7 replies)
 247. Musí právnická osoba (s.r.o.) - neplatca DPH, podať daňové priznanie za 2013 len elektronicky? (5 replies)
 248. prenájom, nedoplatok teplo a voda, preplatok elektr. energia (4 replies)
 249. Odpisovanie v neziskovke (0 replies)
 250. Ako zaúčtovať platbu kartou cez internet v JU? (6 replies)