1. Odpisovanie technického zhodnotenia (0 replies)
 2. môžem si v jednoduchom účtovníctve neziskovky nahrať bezúročnú pôžičku do závňzkov a neuhradenú časť presúvať z roka na rok? (1 replies)
 3. Výdavky na stravovanie sa majú účtovať v peňažnom denníku do kolónky služby alebo ostatné výdavky OZD. (1 replies)
 4. podlieha zisk z predaja súkromného majetku zdaneniu ? (2 replies)
 5. za aké obdobie mám nárok na daňový bonus ? (2 replies)
 6. Odpočet na manželku ak má manžel príjmy zo zam.a z prenájmu (4 replies)
 7. prijmovy pokladnicny doklad bez cisla (0 replies)
 8. Faktúra za obedy pre SZČO-platca DPH (3 replies)
 9. Záväzky po 36 mesiacoch (1 replies)
 10. vklad hotovosti do pokladne neziskovky (0 replies)
 11. Zaúčtovanie rozdielu koeficientu DPH v peň. denníku (0 replies)
 12. nadmerny odpocet DPH (1 replies)
 13. Súdne trovy a prehratý súd (1 replies)
 14. DP SZČO (2 replies)
 15. Preddavok na daň z príjmu PO - prepočítanie (7 replies)
 16. príjem z Rakúska - danové priznanie (2 replies)
 17. odoslanie ÚZ (0 replies)
 18. Kde podať DP ? (1 replies)
 19. Osobná asistencia a dochodca podat alebo nepodat DP? (3 replies)
 20. Aký dátum zdaňovacieho obdobia napísať na DP PO - zapísanej do OR dňom 06.06.2013 ? (1 replies)
 21. Ak podávam súhrnný výkaz DPH, podávam aj celoročné priznanie DPH? (2 replies)
 22. Mylná platba na účet OZ posledný deň v roku - ako ju zaevidovať? (2 replies)
 23. Je poistné plnenie vypočítané podľa kalkulácie poisťovne tzv. ekonomická oprava (čiže bez faktúry za opravu) daňový výnos? (0 replies)
 24. Koeficient DPH - Alfa plus (0 replies)
 25. Chyba pri inicializácii podpisovača (6 replies)
 26. Výdavky na opravy pri poskytovaní ubytovacích služieb a prenájme v celkovej výške alebo alikvotná časť? (6 replies)
 27. Peniaze na ceste s mínusov a riadok 057 v súvahe (6 replies)
 28. Ako mám účtovať SHR-ovi náklady za PHL za používanie traktora? (0 replies)
 29. úver - exekúcia - účtovanie (0 replies)
 30. SHR dostal podporu formou jednotnej platby na plochu a podporu na VDJ . Mám mu ich dať celé do príjmu? Účtujem v JÚ. (0 replies)
 31. odpis pohľadávky (2 replies)
 32. Prerušená živnosť - pohľadávky v DP (5 replies)
 33. Kontrolný výkaz - koeficient (8 replies)
 34. Príjmy zo zahraničia podľa § 5 + príjem z prenájmu v SR (24 replies)
 35. vratka DPH zo zahraničia (4 replies)
 36. Rezerva - daňový alebo nedaňový náklad? (1 replies)
 37. Výkazy k DP (0 replies)
 38. Nulové daňové priznanie právnickej osoby (0 replies)
 39. nezdanitelna cast zakladu dane vyssia nez mzda (6 replies)
 40. penzista (2 replies)
 41. Musím podať DP? (4 replies)
 42. Inventarizácia pohľadávok (4 replies)
 43. Odpisy a strata (2 replies)
 44. Paušálne výdavky (8 replies)
 45. Účtovanie storna 20% PHM v programe Alfa plus od 1.1.2014. (5 replies)
 46. Učtovanie došlej fa za tovar v PU (4 replies)
 47. Mám založenú živnosť, za rok 2013 som mala len príjmy /provízie /od OVB ALLFINANZ-do ktorého riadku DP B- § 6 ods2.......za radím tento príjem?Podľa písmena b/ alebo d. (1 replies)
 48. preddavky na daň (1 replies)
 49. provizia a danove priznanie (0 replies)
 50. prijem danovnika obcana sr s centrom zaujmov v zahranici (0 replies)
 51. KV B1 stl. 3 (0 replies)
 52. záporne účtovné odpisy (0 replies)
 53. ZEP (4 replies)
 54. Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2014 - Ing. Anna Cenigová (0 replies)
 55. zahraničná pracovná cesta a stravné (6 replies)
 56. Inventárizácia (2 replies)
 57. DP občianskeho združenia a poznámky ku UZ (1 replies)
 58. Nezaplatené odvody a ukončenie podnikania (5 replies)
 59. účtovanie a daňová uznateľnosť náhrady trov konania (1 replies)
 60. Daňové priznanie typu A (3 replies)
 61. Obdobie platenia preddavkov na daň z príjmov PO (7 replies)
 62. centové vyrovnania (2 replies)
 63. prefaktúrovanie odvodov (0 replies)
 64. oneskorená registrácia na DPH a vplyv na daň z príjmov (1 replies)
 65. Ako sa daný príklad prejaví v DP PO (0 replies)
 66. Predaj krátkodobého majetku (1 replies)
 67. Môžem predať tovar v hodnote 15 000 za 1000 pri ukončení podnikania.Som platca DPH. (1 replies)
 68. Daňové priznanie 2013 (4 replies)
 69. nezaradeni hmotný majetok (1 replies)
 70. Danenie zisku z predaja zahraničných akcií (0 replies)
 71. Daňové priznanie PO - desatinné miesta (2 replies)
 72. Ako vyexportovať z Pohody priznanie k dani z príjmov PO? (2 replies)
 73. Do koľko dní od podania daňového priznania mi vrátia preplatok (4 replies)
 74. nesplnené povinnosti voči DU (9 replies)
 75. Čerpanie -sociálny fond (3 replies)
 76. Potvrdenie o prijme za ocka ktory zomrel si treba vyziadat alebo je zemestnavatel povinny ho vystavit automaticky? (2 replies)
 77. Osobný asistent sa zabudol nahlásiť (2 replies)
 78. Duplicitne elektronicke podania na portal FS (2 replies)
 79. poskytnutá záloha a dph (1 replies)
 80. Ukončenie živnosti, paušálne výdavky a neuhradené záväzky (2 replies)
 81. aký bar kód sa musí prilepiť na danové priznanie - právnické osoby?? Kde alebo kto to vydáva? (0 replies)
 82. jednorázový príjem z autorského honoráru (0 replies)
 83. Splatná daň na DP (0 replies)
 84. plnomocenstvo na daňovom úrade (2 replies)
 85. DAR a 2 percenta z dane PO (5 replies)
 86. Prosim o pomoc s daňovým priznaním - Provizia od Allianz (0 replies)
 87. Ktorý číselný údaj mám vyplniť do DP typ A - rozdiel 0,02 €. (6 replies)
 88. Preplatok od SSE - záväzok s mínusom alebo pohľadávka (1 replies)
 89. Dokedy treba zaplatiť daň na úhradu z riadku 900 DP k DPPO? (2 replies)
 90. Prechod z JÚ na daňovú evidenciu (1 replies)
 91. Auto na spotrebný úver a totálna škoda (2 replies)
 92. Začiatočník JU,MRP- Priebežné položky- platby kartou (3 replies)
 93. Príjmy za prenájom nehnuteľnosti a k nim výdaje (0 replies)
 94. DP typ B dôchodcu - vrátenie dane (3 replies)
 95. Faktura z Fb a DPH (0 replies)
 96. nedoplatok 0,01 EUR DP typ A vzs. RZD (2 replies)
 97. odpis pohľadávok (0 replies)
 98. Mimoriadna účtovná závierka (0 replies)
 99. Je povinná PO - neplatiteľ DPH - spiaca s.r.o. podať nulové priznanie DP PO za rok 2013 elektronicky ? (3 replies)
 100. dańový bonus Szčo (5 replies)
 101. V r. 2013 som mal výnos z predaja CP. CP boli upísane v r. 2009,2010 (výnos nižši ako 925,95) a 2011( výnos nižši ako 500 EUR). Stači mi podať DP FO typ A, a tieto prijmy netreba nikde uvádzať? (0 replies)
 102. MRP - súvaha a výkaz ziskov a strát nesedí o 1 Eur (2 replies)
 103. Nákup jazdeného vozidlo v hodnote 650 EUR a odpisovanie (1 replies)
 104. Musím nezaplatený úrok z pôžičky zdaniť? (0 replies)
 105. danove priznanie elektronicky (2 replies)
 106. kúpil som podriadený dlhopis - emitent je zahraničny , pravidelne štvrťročne mi bude vyplácaný kúpon - ako je to s daňou a zdravotnými odvodmi (0 replies)
 107. faktúra do zahraničia materiál a refakturácia dopravy (0 replies)
 108. DP polovnicke zdruzenie (1 replies)
 109. Ako elektorinicky pošlem prílohu DP B 2013 - potvrdenie o príjme zo zamestnania? mozem oscanovat a poslat ako prilohu DP s priponou jpg ? (1 replies)
 110. daňové priznanie dobrovoľne nezam. z prenájmu (0 replies)
 111. AKo pridať záväzky z min. rokov do programu ALFA plus (0 replies)
 112. Koľko počítačov si môžem dať ako oprávnené náklady do živnosti? (4 replies)
 113. odoslanie DPPO, účtovnej závierky (0 replies)
 114. Zostatok na účte 383 (0 replies)
 115. Stravné na prac.ceste a poskytnutý gastrolístok (0 replies)
 116. Predaj nehnuteľnosti - nepodané priznanie - daň z nehnuteľnosti (0 replies)
 117. stravovanie a DPH + príspevok (nedaň.náklad) (0 replies)
 118. odpočet straty v daňovom priznaní (0 replies)
 119. Ľudia ako mám zaúčtovať úhradu poplatku za zápis do registra veriteľov NBS ? (1 replies)
 120. uctovanie v knihe zasob (0 replies)
 121. Funguje vám dnes, 24.3.2014 portál Finančnej správy? (26 replies)
 122. Úhrady v hotovosti: Účtovať faktúry alebo príjmy z pokladne? (0 replies)
 123. Predaj podielu vo firme (0 replies)
 124. Počítajú sa odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne do nákladov v roku 2013? (2 replies)
 125. strata z akcii a DP (0 replies)
 126. Prenájom bytu len 8 mesiacov ako s výdavkami? (0 replies)
 127. faktúry platené dobierkou alebo kuriérom (1 replies)
 128. nezdaniteľná časť na manželku - poberateľka starobného dôchodku (2 replies)
 129. Uplatnenie daňovej evidencie (0 replies)
 130. strata zo zivnosti a prijem z prenajmu (3 replies)
 131. odpisové skupiny (0 replies)
 132. Dlhodobý hmotný majetok nezaradený a výkaz o majetku a záväzkoch (4 replies)
 133. ako mozem umorit stratu z r. 2012? (4 replies)
 134. Staré záväzky, ktoré už nie je komu uhradiť - ako sa ich účtovne zbaviť? (4 replies)
 135. práca pre slovenskú agentúru v zahraničí a DP (0 replies)
 136. Nedoplatok na RZZP a Rocne zuctovanie dane (1 replies)
 137. Občianske združenie a účtovanie (4 replies)
 138. aky mam vyplnit formular (3 replies)
 139. Cestovné v JÚ (2 replies)
 140. Musím počítať koeficient za obe budovy? (6 replies)
 141. Starobný dôchodca a práca pre SZČO (3 replies)
 142. Daňové priznanie - príjem zo zahraničia (0 replies)
 143. Účtovná závierka 2014 (2 replies)
 144. nezdaniteľná časť dane na manželku (4 replies)
 145. Storno zahraničnej faktúry a kontrolný výkaz (0 replies)
 146. vecná výhra - zdanenie (2 replies)
 147. Pri podaní kontrolného výkazu mi vyhadzuje chybu (0 replies)
 148. Ktoré sú registratúrne záznamy hodnoty ,,A“ ? (0 replies)
 149. Ako zaúčtovať služby z ČR u platcu DPH? (1 replies)
 150. Nezdaniteľná časť na daňovníka (4 replies)
 151. Ako zauctovat vyplateny preddavok o ktory sa teraz sudime? (3 replies)
 152. oznamovacia povinnost podľa § 49a ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z medzi dvoma SZČO (9 replies)
 153. DPH zo zahranicia (5 replies)
 154. Aká je sadzba diét do ČR a do Nemecka pre SZČO ? (4 replies)
 155. Kde do kontrolného výkazu sa píšu vystavené (teda moje) dobropisy? (4 replies)
 156. Kniha záväzkov - odvody do ZP (0 replies)
 157. DP - daň z príjmu - do ktorej kolonky vo výkaze o príjmoch a výdavkoch zahrnúť paušálne náklady? (3 replies)
 158. V akej forme je potrebné podať daňové priznanie pokiaľ s.r.o vznikla v októbri roku 2013 a do konca roka nevyvinula žiadnu činnosť? (1 replies)
 159. Jednoduché účtovníctvo v programe ALFA plus (4 replies)
 160. DP k dani z príjmov PO 2013 (0 replies)
 161. edane java (6 replies)
 162. Príkazná zmluva na spracovanie účtovníctva (0 replies)
 163. Kto má skúsenosť z praxe s účtovným odpisovaním goodwillu? (0 replies)
 164. platba dane z príjmu a konštantný symbol (3 replies)
 165. KV DPH (0 replies)
 166. Ukončenie živnosti a odpisy (0 replies)
 167. DP - odpočit.položka na manžela (7 replies)
 168. Dajú sa elektronicky zasielať dokumenty za jednu a tú istú firmu aj na dvoch pc? Lebo zo začiatku to muselo byť vždy na jednom a tom istom pc..... (0 replies)
 169. Strata učtovnej dokumentácie, co s tym? (6 replies)
 170. SZČO pozastavená živosť - VÝDAVKY (0 replies)
 171. Ako uviesť interný doklad o premiestnení tovaru v kontrolnom výkaze? (1 replies)
 172. Nesprávny počet načítaných zápisov v KV (0 replies)
 173. Mám Fa z Čiech. DPH je 0%. Ako to mam samozdaniť? (2 replies)
 174. IC DPH začínajúce EU - kontrolný výkaz DPH (3 replies)
 175. oznamenie o predlženi lehoty na podanie dan.priznania PO (2 replies)
 176. oberon - KV - faktura z predosleho mesiaca - datum dodania v KV (0 replies)
 177. Kúpa auta a prechod z paušálnych výdavkov na zjednodušenú daňovú evidenciu u živnostníka (0 replies)
 178. preplatenie lekárskej prehliadky pre dohodára (0 replies)
 179. ako správne zaúčtovať drobné preplatky/ nedoplatky, ktoré vznikajú tak, že nám zákazníci pošlú viac/menej ako je suma na faktúre... jedná sa o pár centov... platca DPH, JU, Alfa plus (0 replies)
 180. ako uctovat chybnu platbu? (1 replies)
 181. Prijatá faktúra zo zľavového portálu za MôJ predaj tovaru. ako účtovať...?? (0 replies)
 182. Dobry den, MRP - dan z prijmu PO - treba mechanicky vyplnit alebo je mozny import dat ?? (okrem importu firmenych udajov) (2 replies)
 183. prijate preddavky možno navýšiť výnosy? (0 replies)
 184. príspevková organizácia - daň (0 replies)
 185. Prenájom nehnuťeľnosti (0 replies)
 186. Je potrebné podať daňové priznanie, ak som odpredala časť domu svojmu bratovi, formou vysporiadania spoluvlastníckeho podielu? (0 replies)
 187. danové priznanie fo typ B (1 replies)
 188. Cestovné príkazy SZĆO (1 replies)
 189. Ako postupovat pri chybne vystavenom zapocte-rozne subjekty? (1 replies)
 190. Nesprávne podané DP DPH (2 replies)
 191. Nerezident a nezdaniteľná časť (5 replies)
 192. Výkazy JU (0 replies)
 193. Podanie daňového priznania (5 replies)
 194. Daňovník PO-s.r.o. založená 4.10.2013 nemal žiadne príjmy ani výdavky v roku 2013. Musím podať DP PO? (2 replies)
 195. DP typ A Taliansko (1 replies)
 196. Ako sa vypočíta vstupná cena auta obstaraného na spotrebný úver od lízingovej spoločnosti? (4 replies)
 197. Je možné podať daň.priznanie na vrátenie dane ak bola počas posledného ročníka VŠ dohoda a potom od júna úrad práce (1 replies)
 198. Je treba opatrit kazdy nakup v hotovosti do firmy vydavkovym pokladnicnym dokladom,ktory musim vypisat? (0 replies)
 199. Potrebujem poradiť ohľadom DP typ A zamestnanec pracujúci v Talianku? Vie mi niekto pomôcť? (0 replies)
 200. Mal som platiť odvody na ZP aj z príjmov podľa §6? (0 replies)
 201. Zmluva o dielo podľa Obch.zákonníka § 536 (0 replies)
 202. Dobropis k viacerým faktúram a kontrolný výkaz (5 replies)
 203. Nezaplatené úroky z pôžičky (0 replies)
 204. Nezdaniteľná suma na daňovníka (6 replies)
 205. Podnikateľský účet a súkromné platby (8 replies)
 206. DP typ B riadky 59 - 64 (1 replies)
 207. Živnosť aj príjem zo závislej činnosti, prac. zmluva, Nemecko (0 replies)
 208. ako zaúčtovať predcasne ukoncenie leasingu (0 replies)
 209. Ak ako SZCO nemam v uctovnictve majetok, musim vyplnit prilohu 2 k DP typu B ? (7 replies)
 210. príležitostné príjmy (5 replies)
 211. PHM v podnikaní (5 replies)
 212. Zdaňovanie príjmov finančných sprostredkovateľov (7 replies)
 213. Ako vytlačiť potvrdenie o podaní daňového priznania? Podala som ho elektronicky a potvrdenie sa mi tlačí prázdne (4 replies)
 214. Ide o koeficient DPH? (0 replies)
 215. Podnikanie na webe - ako na to, kde platiť dane.. (0 replies)
 216. Musím zaplatiť spotrebnú daň ak kúpim repkový olej a esterifikáciou ho upravím na biopalivo (MERO) ak som právnická osoba ktorá nepodniká v pôdohodpodárstve? (0 replies)
 217. Brigádnik (5 replies)
 218. nedokončená výroba-pri výrobe nábytku? (0 replies)
 219. Aktivácia vnútropodnikových služieb - výroba nábytku ? (0 replies)
 220. príloha 1 - riadky 10 až 16 (1 replies)
 221. Registračná povinnosť DPH (3 replies)
 222. Nezdaniteľná čiastka pri strate (1 replies)
 223. účtovanie súkromných platieb (1 replies)
 224. faktúra českému zákazníkovi (1 replies)
 225. Aká by mala byť evidencia dokladov u kaderníčky, ktorá si uplatňuje paušálne výdavky? (5 replies)
 226. Prílohu č.1 musí každý vyplniť? (0 replies)
 227. tabuľka 1 c (3 replies)
 228. DODATOČNÝ kontrolný výkaz v Alfe plus (0 replies)
 229. V aplikácii e-DANE nemám možnosť výberu DP za rok 2013. Čo mám urobiť? (4 replies)
 230. Poznámky k DP (1 replies)
 231. Predaj notebooku právnickej osobe a daň z príjmov (5 replies)
 232. Danove priznanie slobodne povolanie (3 replies)
 233. Dobrý deň. Vie mi niekto pomôcť ako správne zaúčtovať bloček s phm, ale to phm bolo tankované do auta ktoré bolo vypožičane ako predvádzacie vozidlo. Ďakujem (0 replies)
 234. poznámky a doplnenie DIČ (7 replies)
 235. Ako vyplnit pohladavky tabulka 1b? (4 replies)
 236. DP B a umelecký výkon (0 replies)
 237. DP B 2013 Priloha 1: Rozdiel medzi riadkom 15 a 16 (3 replies)
 238. Daňové priznanie - odvody do ZP (0 replies)
 239. zaúčtovanie neuhradených záväzkov po jednom roku (1 replies)
 240. do koľko eur sa neplatí daň? a naopak? od koľko eur vám vrátia daňový preplatok ? (1 replies)
 241. Kúpnopredajná zmluva a kontrolný výkaz (0 replies)
 242. Práca v ČR 2013 - ako vyplniť DP typ A (5 replies)
 243. Ako mám vyplniť DP. (0 replies)
 244. kontrola DP (2 replies)
 245. paušálne výdavky (7 replies)
 246. príloha k DP FO (0 replies)
 247. Dohoda o brigádnickej práci študenta a povinnosti voči DÚ, SP (0 replies)
 248. Ako sa vypocita preddavok z DP 2013, a kedy to musim zaplatit? (4 replies)
 249. Registrácia oboch manželov pri prenájme nehnuteľnosti (0 replies)
 250. Zase nešťastný KV (3 replies)