PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Daňový bonus a potvrdenia
 2. V eDane nemám daňové dokumenty
 3. Keď sme registrovaní v OR od 12.01.2013 musíme za rok 2013 viesť PÚ?
 4. Prijem po ukončení živnosti
 5. Zaúčtovanie odpočtu DPH z dodatoč,DP
 6. Kúpa a predaj auta a daň
 7. Musím platiť daň z odškodného?
 8. V akom režime vystaviť opravnú faktúru k dodávke tovarov podľa § 69 odst 12 (tuzemský prenos daňovej povinnosti nad 5000 EUR)
 9. Aktuálne tlačivo
 10. Pládca DPH v SR vystaví faktúru voči plátcovi DPH v ČR za poskytnutú službu bez DPH?
 11. Prenájom nebytových priestorov Fo vlastnej jednoosobovej sro
 12. príjem z o závislej činnosti z Lichtenštajnska - ako postupovať?
 13. DP FO - podvojné účtovníctvo + príjem zo závislej činnosti
 14. Čina dovoz tovaru CLO + Dan
 15. Daň z prenájmu
 16. Dôchodca dohodár a zrážková daň, odvody
 17. Započítať zaplatené dôchodkové sporenie do sociálneho poistenia v ČR?
 18. kúpa jazdeného MV z Čiech - samozdanenie a odpočet DPH
 19. Vyplatený záväzok
 20. Jednorazový honorár - treba DIČ?
 21. Kedy je provízia pri kúpe nehnuteľnosti výdavkom pri predaji, alebo je výdajom pri prenájme ?
 22. daňové priznanie z prenájmu bytu a výdavky
 23. Kde správne do DP zaradiť príjem z predaja šteniatok?
 24. Nadobudnutie tovaru na území iného členského štátu
 25. dodatočné dph
 26. faktúry - kurzový rozdiel
 27. Nerezident SR - celosvetové príjmy
 28. Nemôžem odoslať DP cez FS
 29. Bankový účet v DP FO typ B
 30. Ak opatrovateľka pracuje na rakúsku živnosť s príjmom pod 10000 € a iný príjem nemá, v konečnom dôsledku to znamená, ž jej daňová povinnosť na slovensku je nulová?
 31. Súbežne slob. povolanie a živnosť - odvody do soc a zdrav. poisť.
 32. Kuriér a platby z účtu
 33. Ktoré daňové priznanie - zamestnanec aj nezamestnany v roku 2013
 34. úhrada zahraničnej faktúry v hotovosti
 35. Ukončenie živnosti
 36. prechod z "volného podnikania" na "zamestnanca"?
 37. prechod FO na s.r.o.
 38. Zverejnenie RU na ORSR
 39. Kombinácia JÚ a daňovej evidencie
 40. Kde zaradiť do daň. priznania?
 41. Čo ak je odpočít.položka na manžela vypočítaná nesprávne?
 42. zaradenie do odpisových skupín
 43. 40% ?
 44. Zamestnankyňa mala v r. 2013 príjmy zo závislej činnosti a mesiac otvorenú živnosť v Rakúsku. Tieto príjmy neprekročili sumu 1867,97€. Má povinnosť podať daňové priznanie, keď áno, aké tlačivo použiť?
 45. daňový bonus
 46. oslobodenie od dane z príjmu pri predaji nehnuteľnosti
 47. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou mal v roku2013 zdaniteľný príjem z predaja nehnuteľnosti. Na ktorý daňový úrad má podať daňové priznanie?
 48. ukončenie živnosti počas roka
 49. Zaradenie do používania - kedy?
 50. Honorar za umelecku cinnost - student (nema DIC)
 51. Je potrebné po schválení účtovnej závierky zaslať na daňový úrad okrem oznámenia o schválení UZ aj zápisnicu z valného zhromaždenia?
 52. predaj darovaného bytu v roku 2013
 53. Ako sa počítajú daňové odpisy u nástupcu pri postúpení leasingu uzavretého od 1.1.2012-29.2.2012?
 54. položky zvyšujúce základ dane
 55. MRP Členenie výdavkov v peňažnom denníku
 56. Zamestnanec ma ciastkovy zaklad dane za rok 2013 vo vyske 490,70EUR.
 57. nevrátená finančná zábezpeka
 58. prosím o info ako vytlačiť DP z portalu FS. Ak je to možné tak podrobne. Zo suboru output.xml to nejde.
 59. účet 379
 60. Účtovanie záloh v jednoduchom účtovníctve
 61. noci som bola "šikovná" a zaslala som na FS výkazy pred zdanením, čiže nie je v nich 591 a 431. Chcem poslať opravné výkazy ale na tlačivách sa nedá zaškrtnúť , že je to opravné . Čo teraz
 62. vklad spolocnika do s.r.o.
 63. Odpis neuhr. pohľadávky v PÚ-menovitá hodnota do 331,94 EUR
 64. Ktorý účtovnícky program odporúčate?
 65. Stratila som osvedčenie o registrácii a daňový úrad ma vyzval na vrátenie kariet. Ako mám ďalej postupovať?
 66. Správny poplatok do výberového konania
 67. Prenájom hnuteľných vecí a paušálne výdavky
 68. Poradie došlých faktúr
 69. Ako účtovať úhrady vystavených faktúr cez ERP v jednoduchom účtovníctve?
 70. výpočet odvodov z dividend za rok 2013
 71. Zostavene vzs schvalene vykazy (suvaha a VZaS), je potrebné este raz poslat dokumenty ale s datumom schvalenia, cez eDane?
 72. Nesprávna registrácia k DPH
 73. Daňové priznanie a príjem zo zahraničia
 74. Staré dividendy
 75. Strata z minulého roka DP
 76. Účtovanie spoločností
 77. Musim zdanit prijmy z online pokru?
 78. odpisy
 79. Má fyzická osoba povinnosť podať DP ak poberá opatrovateľské cez ÚPSVaR na svojho syna ročne 2400eur a mala ešte aj príležitostný príjem z urbáru 480eur?
 80. Hlásenie 2013
 81. DP FO B - uvadzanie vydavkov (pausalnych ci realnych) v tabulke c. 1
 82. Môžem dať do nákladov kúpu váľand od FO pri prenájme bytu?
 83. Zdaňuje sa príjem z provízie, ktorá je vyplatená a uvedená v týždenných správach?
 84. Daňové priznanie zdravotníka - nepeňažný príjem
 85. Postúpenie leasingu k zmluve uzavretej medzi 1.1.2012 - 29.2.2012
 86. Nakup tovaru v zahranici DPH (neplatca)
 87. Akým spôsobom oceniť zvieratá z vlastného chovu ?
 88. Odpis fotovoltaického zariadenia na streche rodinného domu
 89. som FO, mám pridelene DIC, lebo prenajímam byt. Musím mat registračnu pokladnu ak prijimam nájomne vo výške 250€ mesčne v hotovosti?
 90. Výpočet dane z prenájmu nehnuteľnosti
 91. Preddavok bez zúčtovacej faktúry
 92. Druhá opravná faktúra za rok 2013 od SSE
 93. Ako účtovať hotovostné faktúry?
 94. Kedy a ako zdaniť stornovanie prijatej zálohy na dodávku (tovaru, služieb)?
 95. Daň z príjmu - nezdaniteľná časť základu dane 0?
 96. Vystavená faktúra do zahraničia a KV
 97. Danové priznanie-elektronické podanie
 98. Kto zodpovedá vo firme za účtovníctvo?
 99. Výhra automobilu a daňové priznanie
 100. Priepustky
 101. Može byť zamestnanecká prémia aj pri dohode? Upresním: Zamestnanec pracoval na pracovný pomer 03-12/2013 (3337,71€) a popritom na dohodu 04-10/2013 (270,-€).
 102. Predaj bytu v obch. majetku a daň z príjmu
 103. Ktoré VOZD si môže szčo dať pri prenajatej budove do nákladov v JU ?
 104. odpis prístrešku z dreva do rozmerov 17,6 m2-ktorá odpisová skupina
 105. Daňový bonus v Anglicku ?
 106. Uplatnenie nezdanitelnej čiastky na manželku
 107. Je invalidný dôchodok manžela odpočítateľný príjem pri ročnom zúčtovaní?
 108. ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 109. ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 110. Príjmy z ČR zo závislej činnosti a DP A
 111. Ako vyplniť daňové priznanie ak som ho nedal zamestnávateľovi?
 112. Žiadosť o vrátenie preplatku na dani z ročného vyúčtovania
 113. daňový bonus a príjem z Maďarska
 114. Zamestnanecká prémia 2013
 115. daňové priznanie FO B - prenájom lesných pozemkov
 116. Daňový bonus
 117. zdanovacie obdobie novej s.r.o.
 118. Ake doklady treba v uctovnictve pri dovoze tovaru z Ciny?
 119. Minusovy zostatok 321
 120. SZČO - paušálne výdavky a strata
 121. ERP - ZŤP a registrácia ERP na DÚ
 122. Neprebratie zásielky - preplatenie poštovného
 123. Ročné zúčtovanie spoločník (konateľ)
 124. Zostatok PHM v nádrži pri paušále 80 %
 125. Ako vyplniť daňové priznanie pre SZČO, ktorý bol v roku 2013 práce neschopný a nemal žiadne príjmy ani výdavky, zaplatil len odvody?
 126. chyba v roku 2012
 127. ppd a reg.pokladnica
 128. Daň a zdravotný odvod z predaja darovaného pozemku
 129. daňové priznanie
 130. ročné zúčtovanie 2013
 131. Musí podať daňové priznanie starobný dôchodca, keď mal v roku 2013 príjmy z predaja akcií získaných z 1. vlny kupónovej privatizácie vo výške 240 eur?
 132. e- dane typ DP FO B a nájom
 133. Alfa plus prispejem na licenciu
 134. zamestnanec v Rakúsku a DP
 135. Kurz uctovnictva
 136. Diaľničné poplatky v Taliansku.
 137. Zapisujem odvody na ZP, ktoré si zaplatil dohodár sám za seba do DP typ A?
 138. Práca v zahraničí aj na Slovensku
 139. ako zaúčtujem faktúru o oprave auta, ktorá je vystavená na sumu 930,06 , doklad o zaplatení mám na sumu 320,01 a čo potom s rozdielom sumy. auto je poistené a spoluúčasť je najmenej 165 €.
 140. technické zhodnotenie
 141. DP FO typ B Zápočet daní zo zahraničia
 142. Vediem si daňovú evidenciu. Chcem sa spýtať či si môžem dať do výdavkov zaplatení 12 mesiac2013, ak som ho zaplatila v roku 2014. Ďakujem
 143. Aku sumu si možem uplatniť pri paušalnych vydavkoch 40% pri prijme 12000? sumu 4800 alebo sumu 5040?
 144. prechod z JU na PU
 145. Náklady za nájom bytu pri ukončení cez rok
 146. Ako dlho evidovať pohľadávku pri paušálnych výdavkoch?
 147. Výkazy- o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch v JU už v tomto roku nedávate ako prílohy k DP? Dávate do príloh aj str. DP 12 a 13 / Príloha 1 a Príloha 2 v DP?
 148. NCZD
 149. Ako postupovať pri odpise auta
 150. Príjem §5 a § 8 ako znížiť základ dane.
 151. Daňové priznanie A - príjmy zo záv.činnosti ČR
 152. ak jeden mesiac bola PN a dostala 214,- a potom 6 mesiacov nezamestnaná - mala dávky 1116,30 potom už bola zamestnaná , podáva DP typu A kde uvádza tú PN a nezam.dávky?? je to nezd.príjem.
 153. nezdaniteľná časť-dobrovoľne nezamestnaný
 154. živnostník aj zamestnanec- môže si nárokovať zam.prémiu?
 155. Zdravotne poistenie - nedoplatok za r.2012
 156. DP FO A
 157. daňový bonus na manželku študujúcu na VŠ
 158. DP FO A
 159. Čo je prosím HNDM?
 160. V noci som bola "šikovná" a zaslala som na FS výkazy pred zdanením, čiže nie je v nich 591 a 431. Chcem poslať opravné výkazy ale na tlačivách sa nedá zaškrtnúť , že je to opravné . Čo teraz ?
 161. Danové priznanie - riadok 60
 162. Nezdaniteľná čiastka dane v ČR
 163. Aké doklady treba, aby si mohol SZČO uplatniť nezdaniteľnú položku na manželku
 164. Podávam DP a zistil som, že som v predchádzajúcom roku zabudol naúčtovať položku, ktorá bola vydaná len na paragón. Čo teraz?
 165. Ma danovnik s prijmom podla paragrafu 6 odst.4 narok na nezdanitelnu cast zakladu dane?
 166. Daňové priznanie FO typ.B, tabuľka 1c.
 167. odpisy nehnutelnosti
 168. účtovanie finančnej zábezpeky
 169. Ak sa jedná o neplatcu DPH môže byť blok z ERP v hocijakej výške alebo len do 1600 EUR?
 170. Jak podat daňové přiznání na základě smlouvy o uměleckém výkonně?
 171. ako urobiť daňové priznanie
 172. združenie FO a DPH od 1.1.2014
 173. s. r. o. bez účtu
 174. Doplatenie odvodov pri znovuzaložení živnosti
 175. Daň z príjmu - slovenský a neskôr český živnostník - NEREZIDENT SR
 176. DP-zivnostnik dopr.zdrav.sluzby
 177. Zahrnie sa príjem - podpora v nezamestnanosti poberaná v českej republike do príjmu na účely daňovhé priznania?
 178. Ako zvýšiť manželovi preddavok na daň, ak som denná študentka VŠ a nezaopatrené dieťa?
 179. vedenie daňovej evidencie a paušálne výdavky
 180. NČZD na manželku, ktorá je SZČO
 181. Danová Licencia SRO
 182. Účtovná závierka sa nepovažuje za prílohu daňového priznania
 183. Je zmluvný odber produktov Nuskin uznateľným výdavkom?
 184. Účet 355 je účet aktív. V súvahe na riadku 051 mám hodnotu v mínuse.Je to v poriadku ?
 185. Ako učtovat 50% PHM v JU pre platcu DPH na vozidlo nezaradené v majetku firmy? Možem si uplatnit polovičnú sumu DPH uvedenú na bločku do odpočtu DPH? d.
 186. DP B
 187. Aká je miestna príslušnosť k fin. orgánu - DÚ obce Bíňa PSČ 94356. Neviem či pobočka N. Zámky alebo Štúrovo
 188. Ako účtujete preddavky na HV počas roka a potom skutočný podiel účastníka Združenia lekárov ( PO + FO ) na konci roka ?
 189. odpočet úhrnu poistného u dobrovoľne nezamestnaného
 190. Skutočné výdavky podľa §6 ods.1 a 2 a paušálne podľa §6 ods4 - je to možné
 191. Ako zaradiť faktúru za kvartálny bonus do kontrolneho výkazu?
 192. Musím mať na to živnosť?
 193. Pokuta v JÚ do výdavku ?
 194. Zost. cena majetku pri skonceni podnikania
 195. Archivácia dokladov
 196. kontrolný výkaz pri dodanení pri ukončení DPH
 197. podpisovanie 13 strany dan.priznanie typ B
 198. zamestnanecka premia
 199. Ukončenie živnosti a nízky prijem - povinnost podat DP?
 200. Živnosť v ČR a daňové priznanie
 201. Zaučtovanie preddavku na dan z prijmu uhradenu z NO z DPH
 202. Faktura z CZ od Alzy bez dph, opravny doklad SK s vycislenou DPH
 203. fa za bonus z tržieb
 204. faktúra za závodnú stravu pre zamestnancov
 205. Povinnosť elektronického podania
 206. Danove priznanie pocas preusenej zivnosti
 207. Zdanenie príspevku za opatrovanie
 208. zdanenie príjmu
 209. Ako zoficiálniť prax v účtovníctve?
 210. pohľadávka na prelome roka
 211. Mám jazykovú školu. Prijímam za kurzy platby na účet - musím vystavovať faktúry na prijaté platby fyzickým osobám. Nie som platcom DPH.
 212. Daňový bonus za 10 mesiacov
 213. Zijem v zahranici, na SK chcem vydat knihu. Ako je to splatenim?
 214. prechod z JU na paušal
 215. učtovanie PHM v JU
 216. dieta narodene 31.10.2013
 217. Zastupovanie pri elektronickej komunikácií
 218. Nedoplatok dane
 219. Účtovník - platba v hotovosti, povinnosť ERP
 220. Uvádzajú sa nemocenské dávky do daňového priznania?
 221. Pracujem v Nemecku ako opatrovateľka mám živnosť na Slovensku odpracovala som 6 mesiacov aké mám podať daňové priznanie A alebo B vie mi niekto poradiť ?
 222. Neuhradené záväzky - pripočitatelné položky?
 223. Daňové priznanie – zásoby a pohľadávky
 224. nárok na daňový bonus
 225. Kde mám uviesť v DPFO B rozdiel medzi vyššou ÚZC a DZC pri predaji vozidla - JÚ?
 226. dph
 227. Predfaktúra/ostrá faktúra...čo zaradiť do KV?
 228. zamestnanecká prémia
 229. Vedenie účtovníctva, alebo len evidencia dokladov ak je szčo platca DPH
 230. Prikladaju sa k DP SZCO aj faktury, nejake dokumenty podla coho kontroluju prijmy, vydavky a vypocitane cisla?
 231. žiaden príjem zo živnosti len zo závislej činnosti. Aké daňové priznanie?
 232. Zmluva o účinkovaní a zmluva o účinkovaní bez podania umeleckého výkonu
 233. odvedená dph z faktúry, kde nemala byť
 234. Predaj psa a dane - súkromná osoba
 235. preddavky na daň FO
 236. Nezdanený preplatok zdravotného poistenia zahrnutý do príjmov
 237. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke, keď som tesne po nej ešte zhruha mesiac bola zamestnaná u toho istého zamestnávateľa, resp. som bola PN?
 238. predaj bytu v uživani
 239. Poradíte mi, akým systémom mám urobiť sklad v svad. salóne?
 240. z DU za 12/13 nevratili nadmerny odpocet
 241. Daňové priznanie, typ A
 242. Školné ako výhra - daňové priznanie?
 243. Dan z prenájmu bytu fyzickou osobou a splácanie hypotéky
 244. Preddavky na daň PO
 245. eDane/java už som z toho zúfalá
 246. Má niekto systém ako usporiadať FA na firme?
 247. Dodanie tovaru a fakturácia
 248. Založenie s.r.o. - poplatky
 249. S.r.o. - konateľ si nevedie knihu jázd
 250. Súvaha - pohľadávky a záväzky